wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Wpływ aplikacji lokalizacyjnych na korki
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Archiwum geokonferencjiPOLSKA | ŚWIAT

czerwiec 2012

2012-06-01 do 2012-06-03 |WĄDZYN| Zjazd Geodetów Pomorza i Kujaw


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich
W otwarciu XIV Regionalnego Zjazdu Geodetów Pomorza i Kujaw wezmą udział: posłowie ziemi toruńskiej, przedstawiciele władz samorządowych oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W planie zjazdu: wykłady „Aktualności geodezyjne” oraz „Gaz łupkowy – wybrane aspekty jego pozyskania w Polsce”, prezentacja nowości ...

więcej

2012-06-01 do 2012-06-02 |KRAKÓW| Zjazd na AGH


organizator: Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
Zjazd absolwentów WGGIIŚ którzy ukończyli studia w latach 91,92,93.

więcej

2012-06-01 |WARSZAWA| Standardy techniczne w praktyce


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Wykłady wygłoszą: • Stanisław Zaremba (Departament Informacji o Nieruchomościach GUGiK) – Osnowy pomiarowe sytuacyjne i wysokościowe, • Witold Radzio (radca prezesa GUGiK) – Zasady wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych sporządzania map do celów projektowych oraz pomiarów dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków, ...

więcej

maj 2012

2012-05-31 do 2012-06-02 |POZNAŃ| Geodezyjna Konferencja Naukowo-Techniczna EUROmatyka2012


organizator: Sekcja Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych KG PAN
Konferencja EUROmatyka 2012 stanowi kontynuację cyklicznych konferencji Katedr i Zakładów Geodezji na wydziałach niegeodezyjnych, a także uzupełnienie organizowanych w 2-letnim cyklu przez PAN konferencji „Aktualne problemy geodezji inżynieryjnej” oraz lokalnej „Wiosny w geodezji i kartografii”. Nazwa nawiązuje do ...

więcej

2012-05-31 |WARSZAWA| Szkolenie z rozporządzenia ws. standardów


organizator: SGP (oddział w Warszawie)
Szkolenie „Obowiązujące przepisy prawne i techniczne w geodezji i kartografii w świetle postanowień rozporządzenia MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r.”. Poprowadzą je Witold Radzio i Stanisław Zaremba. Program obejmuje: • ogólne omówienie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i przekazywania tych pomiarów do pzgik ...

więcej

2012-05-30 do 2012-05-31 |STARE JABŁONKI| XIV Międzynarodowa Konferencja ?Smart Geospatial Solutuions?


organizator: Globema
Tematem wiodącym będą Innowacyjne Rozwiązania Geoprzestrzenne – Smart Geospatial Solutions. Impreza na 10 dni przed mistrzostwami piłkarskimi EURO 2012, w malowniczym otoczeniu Mazurskich jezior, będzie kolejną okazją by się spotkać i lepiej poznać zespół oraz produkty Globemy. W tym roku w programie m.in.: • premiera na Polskim rynku ...

więcej

2012-05-30 |WARSZAWA| I Ogólnopolska Konferencja Geodezyjna poświęcona zmianom prawnym


organizator: Centrum Kompetencji Forum
Spotkanie odbędzie się pod hasłem „Pomiary i dokumentacja techniczna po 7 czerwca” i będzie poświęcone najnowszym zmianom w prawie. Przewidziano cztery panele: • nowe rozporządzenia vs. stare instrukcje – jakie wytyczne stosować po 7 czerwca 2012?; • aktualne wymagania ODGiK zgodne z nowym rozporządzeniem MSWiA; • ...

więcej

2012-05-30 |STARE JABŁONKI| Warsztaty z FME


organizator: Globema
Bezpłatne warsztaty z oprogramowania FME (Feature Manipulation Engine) odbędą się w ramach ogólnoświatowego FME 2012 World Tour podczas corocznej Konferencji firmy Globema. Omawiane będą m.in. następujące tematy: • Wprowadzenie do FME Desktop czyli narzędzia do: • wymiany danych pomiędzy systemami CAD a GIS • sprawdzania ...

więcej

2012-05-29 |KIELCE| Szkolenie ?Podziały i rozgraniczanie nieruchomości?


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Program obejmuje wykłady: • Sytuacja w Polsce dotycząca granic nieruchomości (działek). Pojęcie granicy ustalonej wg. stanu prawnego. Rozgraniczanie nieruchomości w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. • Rozgraniczanie przed sądem. Rozgraniczanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi. • Podziały nieruchomości. • ...

więcej

2012-05-25 do 2012-05-27 |WILGA| XXXVII Rajd Geodetów


organizator: Warszawski oddział SGP, Koło Terenowe w Pruszkowie
Impreza pod patronatem głównego geodety kraju. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Wildze. Koszt uczestnictwa to 190 zł.

więcej

2012-05-24 do 2012-05-25 |KRAKÓW| Krakowskie Spotkania z INSPIRE


organizator: UM Kraków i in.
VIII Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu „Krakowskie Spotkania z INSPIRE”. Tematyka będzie skoncentrowana na roli, jaką w infrastrukturze informacji przestrzennej spełniają rejestry publiczne zawierające dane przestrzenne. Tradycyjnie pierwsza sesja będzie źródłem najnowszych informacji o postępie prac legislacyjnych i wdrożeniowych w ...

więcej

2012-05-24 do 2012-05-25 |WARSZAWA| X Międzynarodowe Targi Geologia Geo-Eko-Tech


organizator: Państwowy Instytut Geologiczny
Tegorocznym motywem przewodnim jest „Geologia dla rozwoju inwestycji energetycznych i infrastrukturalnych”. Tematyka konferencji została podzielona na bloki tematyczne: • geologiczno-inżynierska obsługa inwestycji liniowych, • duże inwestycje w pasie wybrzeża i na morzu – szanse i wyzwania, • gaz z łupków – ...

więcej

2012-05-23 do 2012-05-25 |RZESZÓW| Rola geodezji w przebudowie struktury przestrzennej obszarów wiejskich w Polsce


organizator: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
Będzie to trzecie spotkanie z tego cyklu poświęcone zagadnieniom rozwoju obszarów wiejskich przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska. Do udziału zaproszone są osoby zajmujące się zawodowo: geodezją inżynieryjną, fotogrametrią i teledetekcją, nowoczesną techniką pomiarową, katastrem nieruchomości, planowaniem przestrzennym, scaleniem ...

więcej

2012-05-23 |WARSZAWA| Spotkanie informacyjne o europejskim konkursie satelitarnym


organizator: Astri Polska, SGGW
W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się z problematyką tegorocznej edycji konkursu, będą mieli okazję przedyskutować swoje pomysły, a także utworzyć interdyscyplinarne grupy robocze.

więcej

2012-05-22 |WARSZAWA| System zarządzania nieruchomościami policji


organizator: Wojskowa Akademia Techniczna
Spotkanie podzielono na trzy sesje zatytułowane: • Podstawy Teoretyczne Gospodarowania Nieruchomościami, • System zarządzania nieruchomościami Policji oraz • Perspektywy rozwoju Systemu. Wystąpią m.in. przedstawiciele GUGiK, Komendy Głównej Policji, uczelni wyższych oraz Esri Polska. Patronat honorowy nad seminarium ...

więcej

2012-05-22 |WARSZAWA| Seminarium naukowego z cyklu ?Nauka w służbie Ziemi?.


organizator: SS PW Geoida
„Czy grozi nam kolejny potop?” to tegoroczne hasło przewodnie. Wykłady wygłoszą m.in. klimatolog z Instytutu Ochrony Środowiska PIB prof. Maciej Sadowski oraz hydrolog z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Artur Magnuszewski. Będzie można usłyszeć o zmianach klimatu oraz ich wpływie na obieg wody w przyrodzie, a także dowiedzieć się, ...

więcej

2012-05-21 do 2012-05-23 |PRAGA| FOSS4G-CEE & Geoinformatics 2012


organizator: OSGeo, Czech Technical University
Pierwsza konferencja FOSS4G (Free and Open Source Software for Geospatial) dla Europy Środkowo-Wschodniej. Pomysł zorganizowania lokalnego spotkania poświęconego GIS-owym aplikacjom typu open source, podobnego do niemieckiego Fossgis lub włoskiego GFoss, pojawił się w czasie światowej konferencji FOSS4G w Denver w 2011 roku. FOSS4G-CEE (Central ...

więcej

2012-05-21 |WARSZAWA| Seminarium kartograficzne na UW


organizator: Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
Kartograficzne wydawnictwa książkowe – mgr Jerzy Ostrowski; Nowe mapy i atlasy – dr Jerzy Siwek. Wykłady odbędą się w godzinach 10:00-12:00 w gmachu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW w sali 20b przy ul. Krakowskie Przedmieście 30. Wstęp wolny.

więcej

2012-05-21 |WARSZAWA| Integracja stacji systemu ASG-EUPOS z podstawową osnową geodezyjną kraju


organizator: GUGiK
Spotkanie będzie poświęcone ocenie wyników prac związanych z integracją stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS z podstawową osnową geodezyjną kraju. Podczas seminarium zostaną podane wyniki wyrównań, omówione skutki wprowadzanych regulacji prawnych, a także przedstawione plany GUGiK dotyczące modernizacji osnów podstawowych.

więcej

2012-05-21 do 2012-05-29 |WARSZAWA| Wykłady o SDI


organizator: Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Prof. Francis Harvey z Uniwersytetu stanu Minnesota wygłosi na Politechnice Warszawskiej cykl wykładów o systemach informacji geograficznej i infrastrukturze informacji przestrzennej. Plan prelekcji: 1. GIS: A Rich Past and Richer Future • 21 maja, 9:00-13:00, s. 123 2. SDI: Comparing US and European Approaches • 22 maja, 10:00-12:00, ...

więcej

2012-05-19 |Poznań| Miasta 2.0


Konferencja „Miasta 2.0” jest poświęcona ideom i rozwiązaniom służącym wielostronnej komunikacji związanej z podejmowaniem decyzji ważnych dla miast. Ze względu na przestrzenny charakter większości takich decyzji, szczególny nacisk położony będzie na rolę systemów informacji geograficznej. Słuchaczom przybliżone zostaną idee związane z ...

więcej

2012-05-18 |WARSZAWA| Seminarium przeddoktorskie mgr. inż. Michała Kukułki


organizator: WGiK PW
Referent omówi „Koncepcję kartograficznego systemu wspomagania użytkowników serwisów geoinformacyjnych”. Obecnie coraz więcej niekartografów zajmuje się tworzeniem map w sieci. Rolą profesjonalistów będzie więc coraz częściej nie tylko dostarczenie gotowych map, ale budowa odpowiednich mechanizmów pomagających uzyskać poprawny przekaz ...

więcej

2012-05-17 do 2012-05-19 |KARLOVA STUDÁNKA (CZECHY)| XVIII Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji


organizator: Český svaz geodetů a kartografů
Doroczne spotkanie organizowane przez polskie, czeskie i słowackie stowarzyszenia geodetów.

więcej

2012-05-17 do 2012-05-18 |WARSZAWA| V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów


organizator: Wydział Inżynierii Ladowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej
V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów dyscypliny Geodezja i Kartografia, odbędzie się w dniach 17-18 maja (czwartek-piątek) 2012 roku w Centrum Konferencyjnym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, przy ul. Kaliskiego 25a. Tematyką seminarium będą aktualne problemy w geodezji i kartografii. Referat wprowadzający wygłosi prof. Ireneusz ...

więcej

2012-05-16 do 2012-05-18 |WARSZAWA| Obserwacje satelitarne ? wsparcie w sytuacjach kryzysowych


organizator: Centrum Badań Kosmicznych PAN, projekt GEONETCAB, Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Secure World Foundation
Trzydniowe warsztaty poświęcone będą wykorzystaniu technik satelitarnych w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie. Odbywają się w ramach Dni Technik Satelitarnych 2012. Pierwszego dnia uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania obserwacji satelitarnych w różnego typu sytuacjach kryzysowych. Przedstawione zostaną konkretne przykłady ...

więcej

2012-05-10 |KIELCE| Seminarium o komputerach Getac


organizator: Elmark Automatyka
Zaprezentowana zostanie pełna gama rozwiązań dla logistyki, budownictwa, transportu, wojska i przemysłu. Firma Esri pokaże, jak można wykorzystać komputery Getac w zarządzaniu infrastrukturą drogową, a spółka HIT-Kody Kreskowe – w roli terminali magazynowych. Seminarium odbędzie się podczas targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA w ...

więcej

2012-05-07 |WARSZAWA| Konferencja o technologiach satelitarnych


organizator: Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej Unicorn we współpracy z PARP i CBK PAN
Konferencja „Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej” na temat znaczenia technologii satelitarnych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów. Skierowana jest do przedsiębiorców, ...

więcej

2012-05-07 do 2012-05-25 |30 miast Polski| Leica Tour 2012


organizator: Leica Geosystems Polska
Prezentacje sprzętu, warsztaty i konferencje odbędą się w aż 30 miastach. Jest to okazja, by popracować z nowym sprzętem i zapoznać się z oprogramowaniem, korzystając z pomocy inżynierów z firmy. W każdym mieście impreza rozpocznie się o godzinie 16.00. Po części merytorycznej, planowany jest grill lub ognisko. Udział jest bezpłatny.

więcej

2012-05-06 do 2012-05-10 |RZYM (WŁOCHY)| FIG Working Week


organizator: FIG
Tydzień Pracy Międzynarodowej Federacji Geodetów

więcej

2012-05-03 do 2012-05-04 |BUKARESZT| GMES: New Opportunities for Eastern Europe


organizator: Rumuńska Agencja Kosmiczna (ROSA) i Komisja Europejska
Celem konferencji „GMES: New Opportunities for Eastern Europe” jest poinformowanie uczestników o ostatnich osiągnięciach związanych z rozwojem głównych komponentów programu GMES, a także zaprezentowanie korzyści i możliwości oferowanych przez program. GMES to unijny program monitoringu Ziemi. Już teraz wiele publicznych i prywatnych ...

więcej

kwiecień 2012

2012-04-27 |on-line| Seminarium on-line z ewidencji działek


organizator: Aplikom
Seminarium internetowe „Ewidencja działek pod roboty liniowe” w ramach cyklu bezpłatnych seminariów on-line dla inżynierów, instalatorów, architektów, konstruktorów. Czas trwania jednego webinarium to ok. 1 godziny. Użytkownik powinien mieć dostęp do internetu (stałe łącze) i głośniki. Przed spotkaniem każdy uczestnik otrzyma e-mail z ...

więcej

2012-04-26 do 2011-04-27 |ELBLĄG| XIV konferencja poświęcona ODGIK-om


organizator: SGP, prezydent Elbląga, OPEGIEKA Elbląg
Jak zwykle patronat nad konferencją objął główny geodeta kraju. Koszt uczestnictwa razem z noclegami to 1199 zł netto przy wpłacie do 29 lutego (potem 1399 zł).

więcej

2012-04-25 do 2012-04-27 |GDAŃSK| Europejska Konferencja Nawigacyjna 2012


organizator: Polskie Forum Nawigacyjne, European Group of Institutes of Navigation
Coroczne spotkanie ekspertów z dziedziny nawigacji i systemów pozycjonowania. Koszt udziału wynosi 400-480 euro.

więcej

2012-04-25 do 2012-04-27 |LWÓW| GEOFORUM 2012


organizator: Ukraińskie Stowarzyszenie Geodetów i Kartografów
Na Politechnice Lwowskiej odbędzie się 17. Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Techniczna GEOFORUM 2012. Referaty będą wygłaszane w sesjach: • geodezja i geodynamika; • fotogrametria, kartografia, GIS; • geodezja inżynieryjna; • kataster, zagospodarowanie terenu; • geodezja i GIS wojsku; • instrumenty. Komitetowi ...

więcej

2012-04-25 |KIELCE| Seminarium branżowe geodetów


organizator: SGP (oddział w Kielcach)
Tematyka spotkania będzie dotyczyła odpowiedzi głównego geodety kraju na pytania dotyczące przepisów wykonawczych do Prawa geodezyjnego i kartograficznego (sformułowane w trakcie zeszłorocznego seminarium dotyczącego standardów technicznych), a także bieżących spraw. Skierowane jest do geodetów, pracowników administracji rządowej i samorządowej ...

więcej

2012-04-23 do 2012-04-27 |AMSTERDAM (HOLANDIA)| Światowe Forum Geoprzestrzenne


organizator: Geospatial Media adn Communications
Forum pod hasłem „Przemysł geoprzestrzenny i światowa ekonomia” (Geospatial Industry & World Economy); spodziewanych jest ponad 2000 reprezentantów 100 krajów: producentów, użytkowników, decydentów; w programie sesje plenarne, sympozja, seminaria, warsztaty, panele dyskusyjne, dyskusje obejmujące szerokie spektrum tematów.

więcej

2012-04-20 do 2012-04-21 |WARSZAWA| Konferencja Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji


organizator: Koło Naukowe Geinformatyki i Teledetekcji UW
I Ogólnopolska Konferencja Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji organizowana na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W planie: sesja referatowa, na której studenci i doktoranci z całej Polski będą prezentować swoje osiągnięcia naukowe, wyniki badań, prace magisterskie; interaktywna sesja posterowa oraz panel ...

więcej

2012-04-20 |POZNAŃ| Dzień otwarty GEOPOZ-u


organizator: Poznański Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
W programie zaplanowano m.in.: • poznanie codziennej pracy sali obsługi klienta, • zapoznanie się z pracą Działu Fotogrametrii, • wizytę w Biurze Systemu Informacji Przestrzennej, • poznanie procesu aktualizowania i udostępniania danych Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zapisy przyjmowane są do ...

więcej

2012-04-19 do 2012-04-20 |KRAKÓW| 60-lecie KN Dahlta


organizator: KNG Dahlta
60-lecie działalności Koła Naukowego Geodetów „Dahlta” przy Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie. Program obchodów obejmuje: – konferencję naukową „Współczesne problemy geodezji”; – obchody centralne; – wieczorną galę „Geo Azymuty”. Patronat medialny nad imprezą ...

więcej

2012-04-18 do 2011-04-19 |SANDOMIERZ| M@py w sieci


organizator: Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Geodezji i Kartografii
Celem konferencji pt. „Kartograficzna wizualizacja przestrzeni miejskiej” jest przedstawienie nowoczesnych sposobów prezentacji miast oraz udostępnienie pola do dyskusji przedstawicielom nauki, administracji publicznej oraz wszystkim osobom zajmującym się opracowywaniem map i wizualizacji kartograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem ...

więcej

2012-04-18 do 2012-04-22 |RYNIA nad Zalewem Zegrzyńskim| Szkolenie prawne SGP


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Seminarium szkoleniowe „Obowiązujące przepisy prawne i techniczne w geodezji i kartografii”. Spotkanie odbywa się pod patronatem głównego geodety kraju. Koszt: 1000 zł (wpłata do 15 marca).

więcej

2012-04-18 |WARSZAWA| Opracowania geodezyjne i formalno-prawne dla dróg i kolei


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Spotkanie poprowadzą prezes GIG Bogdan Grzechnik i Zenon Marzec. W programie: • dokumentacja oraz czynności geodezyjno-prawne do opracowań lokalizacyjno-projektowych oraz wydania decyzji ZRID (kolejowych); • procedury związane z porządkowaniem stanu prawnego po wydaniu i uprawomocnieniu się decyzji ZRID (kolejowych); • porządkowanie ...

więcej

2012-04-18 |on-line| Seminarium on-line z wektoryzacji map


organizator: Aplikom
Seminarium internetowe „Czyszczenie, edycja i wektoryzacja zeskanowanych map” w ramach cyklu bezpłatnych seminariów on-line dla inżynierów, instalatorów, architektów, konstruktorów. Czas trwania jednego webinarium to ok. 1 godziny. Użytkownik powinien mieć dostęp do internetu (stałe łącze) i głośniki. Przed spotkaniem każdy uczestnik ...

więcej

2012-04-17 do 2012-04-18 |MOSKWA (ROSJA)| NAVITECH 2012


organizator: GLONASS/GNSS Forum Association, Professional Conferences Company
Międzynarodowe forum i wystawa poświęcone nawigacji satelitarnej, szczególnie systemowi GLONASS

więcej

2012-04-16 |WARSZAWA| Seminarium kartograficzne na UW


organizator: Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
Atlas społeczno-demograficznego rozwoju Mazowsza” – dr Marcin Stępniak, mgr Aleksandra Deręgowska, prof. Przemysław Śleszyński. Wykład odbędzie się w godzinach 10:00-12:00 w gmachu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW w sali 20b przy ul. Krakowskie Przedmieście 30. Wstęp wolny.

więcej

2012-04-15 do 2012-04-18 |WOODLANDS (Teksas)| SPAR International 2012


Konferencja SPAR International poświęcona technologiom 3D m.in. w geodezji.

więcej

2012-04-13 |Kraków| Szkolenie nt. standardów technicznych


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Spotkanie poprowadzi Stanisław Zaremba, praktyk i wieloletni kierownik w instytucjach centralnych, współautor rozporządzenia ws. standardów. Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli administracji, firm i szkolnictwa. Zostaną na nim omówione zasady standaryzacji pomiarów według nowych uregulowań zawartych w rozporządzeniu ministra SWiA z dnia ...

więcej

2012-04-13 |on-line| Seminarium on-line z AutoCAD-a


organizator: Aplikom
Seminarium internetowe „AutoCAD Civil 3D i Map 3D w zastosowaniu geodezyjnym” w ramach cyklu bezpłatnych seminariów on-line dla inżynierów, instalatorów, architektów, konstruktorów. Czas trwania jednego webinarium to ok. 1 godziny. Użytkownik powinien mieć dostęp do internetu (stałe łącze) i głośniki. Przed spotkaniem każdy uczestnik ...

więcej

2012-04-12 do 2012-04-14 |JAROSŁAW| XXXIV Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej


organizator: Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Okręgowy oraz centralny etap XXXIV Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Do Jarosławia przyjadą trzyosobowe reprezentacje poszczególnych szkół wyłonione w etapie szkolnym. Przez pierwsze dwa dni odbędzie się etap okręgowy – uczniowie będą rozwiązywać zadania testowe i pisemne oraz sprawdzać swoje umiejętności praktyczne w terenie. ...

więcej

2012-04-12 |WARSZAWA| Szkolenie nt. standardów technicznych


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Spotkanie poprowadzi Stanisław Zaremba, praktyk i wieloletni kierownik w instytucjach centralnych, współautor rozporządzenia ws. standardów. Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli administracji, firm i szkolnictwa. Zostaną na nim omówione zasady standaryzacji pomiarów według nowych uregulowań zawartych w rozporządzeniu ministra SWiA z dnia ...

więcej

2012-04-12 do 2012-04-14 |OLSZTYN| IV Olsztyńskie Dni Geodezji


organizator: UWM
W programie: wykłady otwarte, rozgrywki sportowe, szkolenie i biesiada.

więcej

2012-04-12 |PIASECZNO| Geodezja, kartografia i kataster w obliczu zmian


Spotkanie będzie poświęcone: • wdrażaniu rozporządzenia ministra SWiA z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wysokościowych oraz opracowania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, • omówieniu nowych projektów rozporządzeń do Prawa ...

więcej

marzec 2012

2012-03-31 |ŁÓDŹ | Spotkanie o otwartej kartografii


organizator: OpenStreetMap Polska
Spotkanie dla członków i sympatyków OSM oraz wszystkich zajmujących się tematyką otwartej kartografii. Impreza będzie okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy. Przewidziana jest część formalna, podczas której odbędzie się Walne Zebranie członków stowarzyszenia. Po nim zaplanowano spotkanie robocze.

więcej

2012-03-29 |SZCZECIN| Rozgraniczanie nieruchomości


Spotkanie poprowadzą: prezes GIG Bogdan Grzechnik i Zenon Marzec. Koszt 369 zł brutto (zniżka dla członków Izby).

więcej

2012-03-28 do 2012-03-30 |WROCŁAW| XXI Szkoła Kartograficzna


organizator: Zakład Kartografi Uniwersytetu Wrocławskiego, Oddział Kartograficzny PTG
XXI Szkoła Kartograficzna pt. „Techniki satelitarne w GIS i kartografii”. Tradycyjnie w ramach Szkoły wygłoszonych zostanie ok. 15 wykładów. Chętnych do podzielenia się swoją wiedzą i badaniami zapraszamy do sesji posterowej. W ramach Szkoły poruszane będą następujące zagadnienia: 1. Geodezyjne techniki satelitarne i ich wykorzystanie ...

więcej

2012-03-28 |WARSZAWA| Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo


organizator: GigaCon
Jednym z tematów konferencji skierowanej do przedstawicieli administracji publicznej i służb będzie GIS w zarządzaniu kryzysowym. Wstęp wolny

więcej

2012-03-27 do 2012-03-28 |KRAKÓW| Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2012


organizator: AGH Kraków
W ramach Szkoły Górnictwa Odkrywkowego 2012 poruszane będą tematy nowoczesnych rozwiązań informatycznych do projektowania i prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, a w szczególności: A. Nowoczesne metody pozyskiwania danych geoprzestrzennych B. Nowoczesne metody modelowania złóż kopalin C. Nowoczesne rozwiązania informatyczne ...

więcej

2012-03-22 |WARSZAWA| Systemy informatyczne w branży utilities


organizator: Centrum Promocji Informatyki
2. seminarium z cyklu „Systemy informatyczne w branży utilities” pod hasłem „Rozwiązania teleinformatyczne w systemach wodno-kanalizacyjnych”. Prof. Jan Studziński (Instytut Badań Systemowych PAN) będzie mówił m.in. o wspomaganiu zarządzania miejskimi przedsiębiorstwami wodociągowymi za pomocą informacji z systemów ...

więcej

2012-03-22 |GDAŃSK| Opracowania geodezyjne i formalno-prawne dla dróg i kolei


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Spotkanie poprowadzą prezes GIG Bogdan Grzechnik i Zenon Marzec. W programie: • dokumentacja oraz czynności geodezyjno-prawne do opracowań lokalizacyjno-projektowych oraz wydania decyzji ZRID (kolejowych); • procedury związane z porządkowaniem stanu prawnego po wydaniu i uprawomocnieniu się decyzji ZRID (kolejowych); • porządkowanie ...

więcej

2012-03-19 |WARSZAWA| Seminarium kartograficzne na UW


organizator: Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
Internetowy „Atlas kartograficznych metod prezentacji” – dr Jolanta Korycka-Skorupa, mgr Tomasz Nowacki, dr Tomasz Opach, dr hab. Jacek Pasławski. Wykład odbędzie się w godzinach 10:00-12:00 w gmachu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW w sali 20b przy ul. Krakowskie Przedmieście 30. Wstęp wolny.

więcej

2012-03-19 do 2012-03-23 |SACRAMENTO (Kalifornia)| Konferencja ASPRS 2012


Doroczna konferencja stowarzyszenia ASPRS (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing) pod hasłem „Imaging and Geospatial Technologies – Into the Future”.

więcej

2012-03-19 do 2012-03-27 |ŁÓDŹ, SZCZECINEK, POZNAŃ, RZESZÓW| Trimble Construction LIVE


organizator: Trimtech
Prezentacje najnowszych technologii pomiarowych Trimble przyspieszających realizację inwestycji budowlanych, drogowych i geodezyjnych. Uczestnicy zapoznają się z systemami sterowania maszynami, odbiornikami GNSS, tachimetrami oraz oprogramowaniem biznesowym Business Center – Heavy Construction Edition Powered by Trimble. Zarządzanie danymi i ...

więcej

2012-03-18 do 2012-04-20 |ROWY| VII Szkoła Pomiarów i Forum Użytkowników GPS


organizator: TPI
Uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się: • wykorzystywać skanery laserowe 3D, • dobierać oprogramowanie do obróbki danych 3D różnych producentów, • wykorzystywać innowacyjną technologię pomiarów „w chmurze” w nowoczesnych tachimetrach, • pracować z technologiami GNSS, • wykorzystywać narzędzia GIS, ...

więcej

2012-03-17 do 2012-03-20 |BIAŁKA TATRZAŃSKA| XXIII Mistrzostwa Narciarskie Geodetów


organizator: Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych, SGP (Oddział w Krakowie)
VI Forum Szkoleniowe „Infrastruktura Usług Informacji Przestrzennej w e-administracji” połączone z XXIII Ogólnopolskimi Mistrzostwami Narciarskimi Geodetów. Patronat honorowy nad imprezą objęła główny geodeta kraju Jolanta Orlińska. Zawody narciarskie zostaną rozegrane na stokach Kotelnicy. Dla uczestników białego szaleństwa ...

więcej

2012-03-09 |WARSZAWA| Seminarium przedhabilitacyjne dr Bac-Bronowicz


organizator: WGiK PW
Prelegentka wygłosi wykład „Modele uwarunkowań topograficznych do analiz czasowoprzestrzennych klimatu w systemach informacji geograficznej” (w sali 206 GG).

więcej

2012-03-06 |WARSZAWA| Szkolenia z udostępniania i wykorzystywania geoinformacji


organizator: Biuro GEA
Program szkolenia pt. „Jak udostępniać i wykorzystywać informację przestrzenną (geoinformację) w świetle obowiązującego prawa?” obejmuje następującą tematykę: • kto jest dysponentem danych przestrzennych, • prawo dostępu do danych przestrzennych i procedury w tym zakresie, • prawa autorskie w odniesieniu do danych ...

więcej

2012-03-06 |WARSZAWA| Mapy cyfrowe ? praktyczne aspekty zastosowań


organizator: Centrum Promocji Informatyki
XVIII edycja seminarium z cyklu „GIS w praktyce” pod hasłem „Mapy cyfrowe – praktyczne aspekty zastosowań” . Zaplanowano wykłady: • Kartograficzny interfejs geoinformacyjnych serwisów internetowych (dr Paweł J. Kowalski, Politechnika Warszawska); • Mapa a geoinformatyka (prof. Tadeusz Chrobak, AGH Kraków); ...

więcej

2012-03-05 |BRUKSELA i inne| Dzień Geodety Europejskiego i Geoinformacji


organizator: CLGE
Obchody sa organizowane dokładnie 500 lat od urodzin Gerarda Merkatora. Odbędą się w poszczególnych krajach oraz – centralne – w Brukseli, gdzie każda organizacja członkowska CLGE może wysłać 4-osobową delegację.

więcej

2012-03-05 |WARSZAWA| Geodeta ? zawód zaufania publicznego


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Planowane główne tematy spotkania to: • informacja o CLGE (Europejskiej Organizacji Geodetów), • dobre przepisy prawne i techniczne w geodezji warunkiem rozwoju branży, • sytuacja przedsiębiorstw geodezyjnych w 2012 roku, • doskonalenie administracji geodezyjnej dla dobra wspólnego, • szukanie rozwiązań dla wyłonienia ...

więcej

2012-03-05 do 2012-02-12 |LEGNICA, WAŁBRZYCH, WROCŁAW, KŁODZKO| Prezentacje firm Leica i Softline


organizator: Leica Geosystems Polska, Softline
Firmy Leica Geosystems i Softline – dystrybutor oprogramowania C-Geo wspólnie organizują bezpłatne prezentacje w czterech miastach. Spotkania będą dotyczyły programu C-Geo oraz rozwiązań firmy Leica. Harmonogram spotkań (odbywających się w godzinach od 13:00 do 18:00): • Legnica – 5 marca • Wałbrzych – 7 marca ...

więcej

2012-03-01 |POZNAŃ, Collegium Biologicum UAM | I Forum BioGIS


organizator: Wydział Biologii UAM, Esri Polska
I Forum BioGIS pod hasłem „System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej”. W ramach imprezy przewidziano dwie sesje referatowe poświęcone źródłom pozyskiwania danych przestrzennych oraz możliwościom wykorzystania technik GIS w badaniach nad różnorodnością biologiczną. Zaplanowano także warsztaty, w trakcie ...

więcej

luty 2012

2012-02-28 do 2011-03-01 |ORLANDO (USA)| RIEGL LiDAR 2012


organizator: RIEGL
Spotkanie użytkowników rozwiązań lotniczych i mobilnych firmy Riegl

więcej

2012-02-23 |SZCZECIN| Szkolenie GIG ?Rozgraniczanie nieruchomości?


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Szkolenie poprowadzą: prezes GIG Bogdan Grzechnik i Zenon Marzec. Koszt: 369 zł brutto (282,9 zł dla członków GIG).

więcej

2012-02-22 do 2012-03-06 |KRAKÓW, GDAŃSK, GRODZISK MAZ.| Szkolenia z technologii pomiarowej Topcon 3D MC


organizator: TPI
Spotkania są skierowane do firm obsługujących inwestycje budowlano-drogowe i geodezyjne. W programie m.in. • pomiary 3D stosowane przy pracach ziemnych, • rozwiązania pomiarowe 3D oparte na technologii GPS, LPS oraz Laser + GPS, • cyfrowa budowa – projekt 3D, • korzyści ze stosowania technologii Topcon 3D MC. ...

więcej

2012-02-20 do 2012-02-24 |KRAKÓW, Hotelu Qubus| XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej


organizator: Instytut GSMiE PAN
W czasie Szkoły omawiane będą wszelkie aspekty związane z eksploatacją podziemnych złóż kopalin oraz zjawiskami im towarzyszącymi. Na 22 lutego zaplanowano sesję dotyczącą geomatyki górniczej. W tym roku sesja organizowana jest już po raz trzeci, zawsze przy współpracy z Komisją Geomatyki Górniczej PTIP AGH. W ramach 1. części planowane są ...

więcej

2012-02-18 |TORUŃ| Szkolenie ?Nowe standardy geodezyjne?


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu, WINGiK
Szkolenie skierowane do geodetów regionu Pomorza i Kujaw oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej dotyczące rozporządzenia ministra SWiA z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów geodezyjnych. Poprowadzi je Stanisław Zaremba – współautor rozporządzenia. Koszt: 70 zł. Zgłoszenia są przyjmowane ...

więcej

2012-02-16 |RYBNIK| Szkolenie z WINGiK-iem


organizator: Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Spotkanie poświęcone bieżącym zagadnieniom geodezyjnym w wykonawstwie i administracji geodezyjnej. Naszkoleniezostali zaproszeni: śląski inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego Mirosław Puzia, geodeci powiatowi i kierownicy ODGiK z powiatów: gliwickiego, rybnickiego, wodzisławskiego i raciborskiego oraz z miast: Jastrzębie Zdrój, Żory i ...

więcej

2012-02-15 |LUBLIN| Szkolenie GIG ?Rozgraniczanie nieruchomości?


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Szkolenie poprowadzą tradycyjnie prezes GIG Bogdan Grzechnik oraz Zenon Marzec. Koszt: 369 zł brutto (282,9 zł dla członków GIG).

więcej

2012-02-14 |KRAKÓW| Szkolenia z udostępniania i wykorzystywania geoinformacji


organizator: Biuro GEA
Program szkolenia pt. „Jak udostępniać i wykorzystywać informację przestrzenną (geoinformację) w świetle obowiązującego prawa?” obejmuje następującą tematykę: • kto jest dysponentem danych przestrzennych, • prawo dostępu do danych przestrzennych i procedury w tym zakresie, • prawa autorskie w odniesieniu do danych ...

więcej

2012-02-09 |KIELCE| Szkolenie SGP nt. standardów


organizator: SGP (oddział w Kielcach)
Spotkanie związane jest rozporządzeniem ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, które weszło w życie 22 grudnia 2011 r. Poprowadzi je Grażyna Skołbania. Koszt: 170 zł (150 zł dla członków SGP, Oddziału Świętokrzyskiego).

więcej

2012-02-08 |CHORZÓW| Szkolenie GIG nt. rozporządzenia ws. standardów


organizator: Regionalny przedstawiciel Geodezyjnej Izby Gospodarczej
Szkolenie poprowadzi śląski WINGiK Mirosław Puzia. Omawiane będzie nowe rozporządzeniu ministra SWiA z 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W programie: ...

więcej

styczeń 2012

2012-01-26 do 2012-01-27 |PRAGA | Galileo Application Congress


organizator: Ministerstvo dopravy
Ponad rok temu stolica Czech została wybrana na siedzibę administratora systemu Galileo. W czasie konferencji zostanie podpisana umowa pomiędzy Republiką Czeską a European GNSS Agency (znaną jako GSA). Konferencja zgromadzi polityków, ekspertów, przedstawicieli firm z całej Europy, którzy będą dyskutować nad rozwojem i przyszłością Galileo. ...

więcej

2012-01-23 do 2012-01-25 |DENVER (USA)| International LiDAR Mapping Forum


organizator: Intelligent Exhibitions we wspópracy z TMS International
Odbywająca się po raz jedenasty konferencja techniczna połączona z prezentacją rozwiązań firm. Konferencja poświęcona będzie najnowszym technologiom w dziedzinie laserowych pomiarów lotniczych oraz batymetrycznych z naciskiem na systemy mobilne.

więcej

2012-01-23 do 2012-01-26 |LONDYN (WLK. BRYTANIA)| Defence Geospatial Intelligence


organizator: World Business Research
Konferencja poświęcona wykorzystaniu wywiadu geoprzestrzennego w obronności i bezpieczeństwie narodowym połączona z targami.

więcej

2012-01-20 |OLSZTYN| Szkolenie nt. rozporządzenia ws. standardów


organizator: Warmińsko-Mazurski Oddział SGP w Olsztynie wraz z zespołem rzeczoznawców Zarządu Głównego
Szkolenie dotyczy rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 r. ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania tych pomiarów do PZGiK. Poprowadzi je Grażyna Skołbania. Koszt: 120 zł.

więcej

2012-01-13 |BYTOM| Nowe technologie w gospodarce przestrzennej


organizator: Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Katowice
Celem spotkania jest wskazanie kierunków i etapów wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej, potencjalnych zadań administracji publicznej w tym zakresie, przeszkód związanych z tym procesem oraz uświadomienie skali obowiązków stojących przed służbami miejskimi celem przełamania zapóźnień i różnorodnych barier informacyjnych w dziedzinie ...

więcej

2012-01-09 |WARSZAWA| Seminarium otwarte na UW


organizator: Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
Temat: Możliwości formalizacji procesu projektowania mobilnych prezentacji kartograficznych; dr Dariusz Gotlib. Zebrania odbywają się w godzinach 10:00 – 12:00 w gmachu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW w sali 20b przy ul. Krakowskie Przedmieście 30.

więcej

grudzień 2011

2011-12-16 |LUBLIN| GIS ? nowy wymiar zarządzania w administracji publicznej


organizator: GIS-EXPERT Sp. z o.o.
Na konferencji mowa będzie m.in. o konsekwencjach wdrażania dyrektywy INSPIRE, budowie infrastruktury informacji przestrzennej w województwie lubelskim czy możliwościach finansowania systemów informacji przestrzennej ze środków unijnych. W trakcie imprezy ma się także odbyć konkurs pt. „Usługa e-marketing – nowy wymiar ...

więcej

2011-12-12 do 2011-12-19 |WARSZAWA| Dzień Teledetekcji na PW


organizator: Stowarzyszenie Studentów WGiK PW Geoida
Hasłem tegorocznej edycji jest: „Z Teledetekcją przez Wszechświat”. Już 12 grudnia krużganki Gmachu Głównego PW zapełnią się niezwykłymi fotografiami planet Układu Słonecznego, wykonanymi różnymi technikami. Nie zabraknie także innych ciekawostek z dziedziny astronautyki. Ponadto, na zakończenie tegorocznych obchodów, organizatorzy ...

więcej

2011-12-08 |KRAKÓW| Jak udostępniać i wykorzystywać geoinformację w świetle obowiązującego prawa?


organizator: Biuro GEA
Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców i naukowców wykorzystujących informację przestrzenną. Na spotkaniu zostaną omówione prawne aspekty dostępu do informacji przestrzennej, dopuszczalny zakres jej wykorzystywania oraz skutki prawnych naruszeń w tym zakresie. Przedstawiona zostanie także ...

więcej

2011-12-05 |WARSZAWA | Seminarium otwarte na UW


organizator: Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
Temat: Nowe ścienne mapy Polski Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; Karolina Szyszkowska, Zofia Stępień. Zebrania odbywają się w godzinach 10:00 – 12:00 w gmachu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW w sali 20b przy ul. Krakowskie Przedmieście 30.

więcej

listopad 2011

2011-11-29 do 2011-12-01 |LONDYN| Europejska Konferencja Nawigacyjna 2011


organizator: Royal Institut of Navigation, European Group of Institutes of Navigation
Coroczne największe europejskie spotkanie ekspertów z dziedziny nawigacji i systemow pozycjonownia.

więcej

2011-11-29 do 2011-11-30 |SALZBURG| Drugie Europejskie forum LiDAR-owe


European LiDAR Mapping Forum (konferencja i prezentacja firm) odbędzie się po raz drugi, tym razem w Austrii. Szcególny nacisk będzie położony na wykorzystanie LiDAR-u do wspierania transportu, modelowania przestrzeni miejskich, kartowania stref przybrzeżnych, zarządzania i aplikacji GIS-owych.

więcej

2011-11-29 |LUBLIN| Szkolenie z rozgraniczania nieruchomości


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Spotkanie tradycyjnie poprowadzą prezes GIG Bogdan Grzechnik i Zenon Marzec. Koszt to 369 zł (283 dla członków GIG). W programie m.n. Rozgraniczanie nieruchomości w trybie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, rozgraniczenia w trybie administracyjnym oraz przed sądem, wznawianie znaków granicznych i rozgraniczanie gruntów pokrytych wodami.

więcej

2011-11-28 do 2011-11-29 |ZEGRZE k. WARSZAWY| Szkolenie z ASG-EUPOS


organizator: GUGiK
Spotkanie jest skierowane do pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności do osób wykonujących kontrole materiałów geodezyjnych użyczonymi przez GUGIK odbiornikami Trimble R8 GNSS lub wyników prac geodezyjnych wykonanych przy wykorzystaniu serwisów ASG-EUPOS. Udział jest bezpłatny. Tematyka szkolenia obejmie: • system ...

więcej

2011-11-25 |WARSZAWA| Systemy informacji geoprzestrzennej ? zastosowanie w działalności operacyjnej


organizator: Akademia Obrony Narodowej, Esri Polska
Konferencja dla przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju oraz kadry kierowniczej Sił Zbrojnych RP.

więcej

2011-11-24 |WARSZAWA| Szkolenie SGP Oddział Warszawa


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Warszawa
Tematyka będzie obejmowała: • Postępowanie administracyjne w sprawie sprostowania błędów w ewidencji gruntów i budynków. • Ustalenie granic, wznawianie znaków granicznych oraz przyjęcie granic nieruchomości do podziału. Spotkanie poprowadzi Irena Jarzyńska. Koszt 250 zł (dla członków SGP Oddział Warszawa 180 zł).

więcej

2011-11-24 |WARSZAWA| Nawigacja i systemy lokalizacyjne


organizator: GigaCon
Tematyka konferencji obejmuje: systemy lokalizacyjne i radiolokację, Web GIS, Web mapping, mobilny GIS, nawigację w lotnictwie i kosmosie, a także systemy nawigacji satelitarnej GPS i urządzenia nawigacyjne. Spotkanie z ekspertami i praktykami ma pozwolić zdobyć wiedzę, wymienić się doświadczeniami, poznać najnowsze propozycje liderów rynku i ...

więcej

2011-11-23 do 2011-11-25 |WARSZAWA| 3. Kongres Katastralny


organizator: SGP, GUGiK, FIG, PCC
Trzeci Międzynarodowy Kongres Katastralny odbędzie się pod hasłem „Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią” i będzie poprzedzony posiedzeniem Komitetu Stałego ds. Katastru UE (21-22 listopada). Tematyka kongresu będzie obejmować: • przyszłość katastru (Kataster 2014plus); • reformy katastralne w skali lokalnej i ...

więcej

2011-11-23 |WARSZAWA| MSP a technologie satelitarne


organizator: Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN wraz z Eurisy, Europejską Agencją Kosmiczną ESA i Komisją Europejską
Międzynarodowa konferencja pod hasłem „Zastosowania technologii satelitarnych w praktycznej działalności MSP metodą na przyśpieszenie ich rozwoju i wzrost konkurencyjności”. Konferencja ma na celu zachęcenie MSP do stosowania osiągnięć technologii satelitarnych poprzez przedstawienie wynikających z tego korzyści ekonomicznych, w ...

więcej

1825 rekordów, strona 9 z 19
«« « ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 16 ... » »»

reklama

imprezy

nazwa / miasto

kraj / zagranica


archiwum

reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt