wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Geoida od GOCE
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Archiwum geokonferencjiPOLSKA | ŚWIAT

listopad 2012

2012-11-29 |KLEOSIN K. BIAŁEGOSTOKU| Warsztaty z technik pomiarowych Topcon 3D


organizator: TPI
Szkolenie ma przygotować firmy do obsługi inwestycji budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań pomiarowych. W programie przewidziano m.in.: • Prezentacje technologii laserowych, GPS, LPS, skanerów 3D w budownictwie i geodezji. • Omówienie systemów sterowania maszynami. • Warsztaty w terenie – każdy z uczestników ...

więcej

2012-11-22 do 2012-11-24 |WROCŁAW| Polsko-czeskie warsztaty geodynamiczne


organizator: IGiG UP we Wrocławiu
13. polsko-czeskie warsztaty poświęcone geodynamice Sudetów. Współorganizatorem imprezy jest Instytut Mechaniki i Struktury Górotworu Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Patronat nad konferencją objął Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Jak co roku, będzie możliwość publikacji artykułów w czasopiśmie „Acta Geodynamica et ...

więcej

2012-11-22 |WROCŁAW| Konferencja nt. Bazy Danych Topograficznych


organizator: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Konferencja podsumowująca projekt pod nazwą: "Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej - II etap realizacji". W programie konferencji przewidziano sesje referatowe poświecone m. in. tworzeniu i wykorzystaniu TBD, zasadom udostępniania oraz publikacji danych w Internecie. Rejestracja ...

więcej

2012-11-21 |TORUŃ| Seminarium pod hasłem: Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych!


organizator: Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN oraz marszałek województwa kujawsko-pomorskiego
13 września 2012 r., po 20 latach od nawiązania współpracy, Polska podpisała umowę akcesyjną z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), do której należy obecnie 20 członków, w tym Rumunia i Czechy. Przystąpienie Polski do ESA rozpoczyna nową erę dla polskiego przemysłu, otwierając dostęp do najwyższych technologii i programów, finansowanych z budżetu ...

więcej

2012-11-20 do 2012-11-21 |KATOWICE| II konferencja użytkowników ASG-EUPOS


organizator: GUGiK
Konferencja poświęcona będzie zastosowaniom systemów GNSS oraz ASG-EUPOS zarówno w geodezji, jak i w innych dziedzinach, m.in. w rolnictwie, badaniach geofizycznych, wspomaganiu służb publicznych. Zostaną również przedstawione interpretacje przepisów prawnych i zalecenia techniczne do bezpiecznego stosowania serwisów systemu ASG-EUPOS. Jedną z ...

więcej

2012-11-20 |KRAKÓW| Konferencja pod hasłem ?Kierunki nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów?


VI Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca urządzeń rolnych pod hasłem „Kierunki nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów”. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli urzędów centralnych, instytucji branżowych i samorządowych wszystkich szczebli, przedstawicieli uczelni wyższych i organizacji ...

więcej

2012-11-19 |WARSZAWA| Seminarium kartograficzne na UW


organizator: Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
Tematem spotkania będzie atlas społeczno-demograficznego rozwoju Mazowsza (dr Marcin Stępniak, mgr Aleksandra Deręgowska, prof. Przemysław Śleszyński) Spotkanie odbędzie się w gmachu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 30 (w sali 20b) w godzinach 10:00-12:00.

więcej

2012-11-16 |POZNAŃ| GIS Day


organizator: Sekcja Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
W programie przewidziano m.in. wystąpienia przedstawicieli: Esri, Imagis, Tatrzańskiego Parku Narodowego, Open Street Maps, Politechniki Poznańskiej, Poznańskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego

więcej

2012-11-14 |CAŁY ŚWIAT| GIS Day 2012


organizator: Esri i in.
Międzynarodowy dzień systemów informacji geograficznej

więcej

2012-11-14 |SOSNOWIEC| GIS Day


organizator: WydziaŁ Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Obchody Dnia GIS. Wydarzenie adresowane jest nie tylko do naukowców i studentów, ale również przedstawicieli biznesu, administracji rządowej i samorządowej oraz uczniów szkół średnich.

więcej

2012-11-14 |KRAKÓW| GIS Day


Krakowski Dzień GIS organizowany przez konsorcjum czterech miejscowych uczelni: Uniwersytet Rolniczy, Akademię Górniczo-Hutniczą, Uniwersytet Jagielloński oraz Politechnikę Krakowską. Gospodarzem tegorocznych obchodów będzie Uniwersytet Rolniczy (Centrum Kongresowe), a ich hasło przewodnie to Żywioły Ziemi – ich monitorowanie za pomocą ...

więcej

2012-11-12 |WARSZAWA| Konferencja nt. projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013


organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Konferencja organizowana w ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. ...

więcej

2012-11-12 do 2012-11-14 |HAGA (DANIA)| SPAR Europe 2012


organizator: SPAR Point Group
Konferencja SPAR Europe 2012 dotycząca technologii 3D

więcej

2012-11-12 do 2012-11-14 |AMSTERDAM| BeInspired 2012


organizator: Bentley Systems
Doroczna międzynarodowa konferencja firmy Bentley Systems, podczas której prezentowane są najciekawsze projekty infrastrukturalne zrealizowane z wykorzystaniem jej oprogramowania. Jej zwieńczeniem jest wręczenie nagród BeInspired.

więcej

2012-11-12 do 2012-11-13 |WARSZAWA| GIS w stolicy


organizator: Stowarzyszenie Studentów Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ?Geoida? oraz Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego
Obchody Dnia GIS-u 2012 w Warszawie. Współorganizatorami imprezy są również: Instytut Geodezji i Kartografii; Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP oraz Zakład Kartografii Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej; Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji oraz Katedra Kartografii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych ...

więcej

2012-11-06 do 2012-11-07 |PRUSIM (GMINA KWILCZ)| VII Spotkanie Użytkowników GIS organizowane przez SHH


organizator: SHH Sp. z o.o. z Wrocławia
Organizowane cyklicznie przez wrocławską spółkę SHH i jej partnerów biznesowych „Spotkanie użytkowników GIS” ma charakter forum wymiany wiedzy i doświadczeń na temat technologii i projektów związanych z systemami informacji geograficznej. Tym razem jako miejsce obrad wybrano Kompleks Hotelowo-Konferencyjny Olandia w Prusimiu gm. Kwilcz.

więcej

2012-11-05 |WARSZAWA| Konferencja Projektu EA na Mazowszu


organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Konferencja organizowana w ramach Projektu kluczowego samorządu województwa mazowieckiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA) Planowany porządek obrad

więcej

październik 2012

2012-10-31 |WARSZAWA| Konferencja ?Systemy do zarządzania kryzysowego?


VI edycja konferencji poświęconej nowoczesnym rozwiązaniom dedykowanym instytucjom i służbom odpowiedzialnym za utrzymanie bezpieczeństwa i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Wykłady podczas konferencji poprowadzą między innymi: • płk dr hab. Grzegorz Sobolewski, Akademia Obrony Narodowej, „System zarządzania kryzysowego w Polsce ...

więcej

2012-10-29 |WARSZAWA| Forum Autodesk 2012


organizator: Autodesk Sp. z o.o.
Hasło tegorocznego spotkania: „Wyznaczaj Kierunki”. Jest to największa impreza w kraju, która gromadzi wszystkich zainteresowanych rozwiązaniami Autodesk – architektów, konstruktorów, inżynierów, projektantów związanych z różnymi sektorami przemysłu, a także grafików i twórców animacji. Program tegorocznego spotkania obejmuje ...

więcej

2012-10-25 do 2012-10-26 |POZNAŃ| XXXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna


organizator: Zakład Kartografii i Geomatyki UAM
XXXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna pod hasłem „Pragmatyka w kartografii”

więcej

2012-10-25 |KRAKÓW| Jubileuszowe Seminarium KNGK


organizator: Koło Naukowe Grafiki Komputerowej i Geomatyki WGGiIŚ AGH
Tematem przewodnim spotkania będą kariery zawodowe studentów – absolwentów Koła Naukowego Grafiki Komputerowej i Geomatyki (KNGK), które obchodzi w tym roku 5-lecie istnienia. Minęło już 7 lat od momentu utworzenia Międzywydziałowego Laboratorium Grafiki Komputerowej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W tym roku w związku z ...

więcej

2012-10-23 do 2012-10-25 |WARSZAWA| X Konferencja Esri Polska


organizator: Esri Polska
Spotkanie krajowych użytkowników oprogramowania Esri pod hasłem „Wspólna przestrzeń – jeden GIS”. Podczas konferencji omówione zostaną nowości w oprogramowaniu ArcGIS firmy Esri, odbędą się warsztaty i sesje techniczne dla specjalistów z zakresu GIS. Organizatorzy przewidują także sesję dla nauczycieli i wykładowców oraz ...

więcej

2012-10-23 |TORUŃ| Przestrzeń Regionu Kujawsko-Pomorskiego 2014-20, Planowanie przestrzenne w świetle Dyrektywy INSPIRE


organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu [Wydział Planowania i Informacji Przestrzennej Departament Planowania Regionalnego]
Cele konferencji: Podkreślenie konieczności tworzenia i rozwoju monitoringu przestrzennego, którego zasadniczą rolą powinno stać się planowanie wspólnej, spójnej przestrzeni Europy. Wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami i osobami specjalizującymi się w dziedzinie planowania przestrzennego w różnych instytucjach samorządowych, regionalnych, a ...

więcej

2012-10-22 |WARSZAWA| Bentley Forum


organizator: Bentley Systems Polska
Doroczne spotkanie użytkowników oprogramowania Bentley Systems. Podczas Bentley Forum 2012 przedstawione zostaną m.in.: - najnowsze wersje oprogramowania MicroStation V8i SS3, Bentley Map V8i SS3, - zarządzanie danymi inżynierskimi i geoprzestrzennymi na przykładzie Bentley ProjectWise/Bentley Geospatial Server, - technologia Pointools w ...

więcej

2012-10-18 do 2012-10-19 |GRYBÓW| Seminarium nt. osnów podstawowych


organizator: Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Komitet Geodezji PAN
Celem seminarium pod hasłem „Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych a problemy definiowania krajowych układów odniesienia” będzie ocena istniejącego stanu osnów podstawowych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych oraz analiza i dyskusja na temat perspektyw ich rozwoju. Oczekiwanym efektem dyskusji będą wnioski dotyczące ...

więcej

2012-10-18 |WARSZAWA| Seminarium poświecone tyflokartografii


organizator: GUGiK
Seminarium poświecone tyflokartografii oraz promocji najnowszego wydawnictwa – Atlasu Świata dla osób niewidomych i słabowidzących.

więcej

2012-10-18 do 2012-10-19 |LEGNICA| Konferencja Techniczna SGP


organizator: SGP Oddział w Legnicy
VII Konferencja Techniczna SGP poświęcona koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

więcej

2012-10-17 do 2012-10-19 |PIWNICZNA-ZDRÓJ| VIII Szkoła Pomiarów TPI


organizator: TPI Sp. z o.o.
Tegoroczna, jesienna edycja odbędzie się w ośrodku SKI&SPA Wierchomla znajdującym się koło Piwnicznej Zdroju. W programie 3-dniowej imprezy przewidziano indywidualne zajęcia warsztatowe, ćwiczenia terenowe oraz zajęcia teoretyczne; nie zabraknie przykładów wdrożeń. Sporą porcję wiedzy organizatorzy planują uzupełnić rozrywką: konkursami z ...

więcej

2012-10-15 do 2012-10-17 |OSLO (NORWEGIA)| Europejska Konferencja Użytkowników Oprogramowania Esri


organizator: Esri
Gospodarzem będzie firma Geodata AS, norweski dystrybutor rozwiązań Esri.

więcej

2012-10-11 do 2012-10-13 |SPAŁA| Seminarium łódzkiego oddziału SGP na temat zmian w prawie


organizator: Zarząd Oddziału SGP w Łodzi
Zarząd Oddziału SGP w Łodzi zaprasza do udziału w corocznym seminarium nt. „Zmiany w przepisach prawa dotyczących geodezji i kartografii”; miejsce: Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy ZACISZE w Spale. W programie przewidziano wystąpienia: • Cyfryzacja a system informacyjny. Refleksje metodologiczne – prof. Zdzisław ...

więcej

2012-10-10 do 2012-05-12 |ZAKOPANE| Wykorzystanie teledetekcji i fotogrametrii w ochronie środowiska


organizator: Tatrzański Park Narodowy, Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego
Warsztaty teledetekcyjne TPN. W części teoretycznej zaprezentowane zostanie zastosowanie tych metod w inwentaryzacji i monitoringu przyrody (ożywionej, i nieożywionej). A w ramach części praktycznej odbędą się szkolenia z obsługi oprogramowania do analiz teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Uczestnicy mogą wystąpić z własnymi referatami. Koszt ...

więcej

2012-10-09 do 2012-10-11 |HANOWER (NIEMCY)| Międzynarodowe Targi Intergeo


organizator: HINTE
Targi, na których prezentowany jest najnowszy sprzęt i oprogramowanie geodezyjne czołowych producentów z całego świata.

więcej

2012-10-05 do 2012-10-06 |WROCŁAW| 50-lecie SKNG na UP we Wrocławiu


organizator: IGIG UP we Wrocławiu
8 marca br. minęło 50 lat od założenia Studenckiego Koła Naukowego Geodetów działającego aktualnie przy Instytucie Geodezji i Geoinformatyki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Uroczyste obchody tego jubileuszu odbędą się 5 i 6 października. Opiekunowie Koła, dr Krzysztof Mąkolski i dr Mirosław Kaczałek, zapraszają na spotkanie zarówno ...

więcej

2012-10-03 |LEGNICA| Konferencja firmy Geopolis pod hasłem ?E-Usługi w Zarządzaniu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym?


organizator: Geopolis Sp. z o.o.
W ramach prezentowanych referatów, przedstawione zostanie kompleksowe, internetowe rozwiązanie umożliwiające zintegrowane zarządzanie wszystkimi procesami obsługi zasobu, począwszy od internetowej rejestracji zgłoszeń i zamówień, poprzez automatyczne generowanie danych i dokumentów, aż po rozliczenie zamówień i wystawianie faktur. Szczególna uwaga ...

więcej

wrzesień 2012

2012-09-27 do 2012-09-28 |TORUŃ| XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji


organizator: Klub Teledetekcji Środowiska PTG oraz Zakład Kartografii, Teledetekcji i GIS Instytutu Geografii UMK
Konferencja pod hasłem „Telegeoinformacja w badaniach i ochronie środowiska” odbędzie się w Instytucie Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Spotkanie to stanowi forum prezentacji i dyskusji zagadnień teoretycznych, metodycznych i praktycznych związanych z wykorzystaniem teledetekcji, fotogrametrii, fotointerpretacji, systemów ...

więcej

2012-09-27 |GDAŃSK| Inauguracja SmartNet Pomorskie


organizator: Leica Geosystems Sp. z o.o.
W trakcie spotkania planowane jest poruszenie tematyki związanej z wykorzystaniem struktur sieci stacji referencyjnych SmartNet w codziennych pracach geodezyjnych, przedstawienie nowego komercyjnego serwisu dostępu do korekt GNSS oraz przekazanie informacji o monitoringu stacji referencyjnych realizowanych przez Wojskową Akademię Techniczną w ...

więcej

2012-09-24 do 2012-09-26 |WARSZAWA| Geoinformacja dla każdego


organizator: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
XXII konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej z cyklu „Geoinformacja w Polsce” pod hasłem „Geoinformacja dla każdego” obejmująca sesje referatowe i warsztaty. Tematyka spotkania będzie dotyczyła budowy w Polsce infrastruktury informacji przestrzennej jako części infrastruktury unijnej INSPIRE, w tym: ...

więcej

2012-09-21 do 2012-09-26 |LUBLIN| I Ogólnopolska Letnia Szkoła GIS


organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Impreza skierowana jest do osób chcących zapoznać się technologią GIS oraz możliwością jej praktycznego zastosowania w analizach miejskich. Część warsztatowa obejmować będzie: wstęp do obsługi oprogramowania GIS, metody pomiarów terenowych z wykorzystaniem odbiorników GNSS, metody integracji danych przestrzennych oraz analizy geostatystyczne. ...

więcej

2012-09-20 do 2012-09-22 |POGORZELICA| Konferencja z cyklu ?Prawo w geodezji?


organizator: Zachodniopomorski Oddział Geodezyjnej Izby Gospodarczej
Tematem przewodnim będą nowe akty wykonawcze do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz zamierzenia rządu w dziedzinie geodezji.

więcej

2012-09-19 do 2012-09-21 |KAZIMIERZ DOLNY| Nowe wyzwania dla fotogrametrii, teledetekcji i kartografii


organizator: Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie
Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pod hasłem „Nowe wyzwania dla fotogrametrii, teledetekcji i kartografii w obliczu współczesnych systemów geoinformacji”. Tematyka spotkania będzie obejmować aktualne osiągnięcia w dziedzinie pozyskiwania i przetwarzania obrazów satelitarnych, lotniczych i naziemnych oraz metod ich wizualizacji w ...

więcej

2012-09-19 do 2012-09-23 |CISNA| Wycieczka w Bieszczady


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich (Oddział w Warszawie)
Uczestnicy zostaną zakwaterowani w ośrodku „Włosań” w Cisnej, skąd będą wyruszać na górskie szlaki. Planowany jest wspólny wyjazd spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

więcej

2012-09-18 do 2012-09-20 |ROGÓW, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej| VI konferencja Geomatyka w Lasach Państwowych


organizator: Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
Spotkanie skierowane jest do pracowników LP, naukowców i przedstawicieli firm. Jest to kontynuacja cyklu konferencji znanych pod nazwą „System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych”. Nazwa została zmieniona ze względu na szersze podejście do tematu. Celem spotkania pod hasłem „Geomatyka wobec nowych wyzwań ...

więcej

2012-09-17 do 2011-09-21 |NASHVILLE (USA)| ION GNSS 2012


organizator: ION
Międzynarodowa konferencja amerykańskiego Instytutu Nawigacyjnego

więcej

2012-09-17 do 2012-09-18 |WARSZAWA| Forum GUGiK nt. kształcenia w szkołach wyższych


organizator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Forum pod hasłem „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”; celem spotkania jest szeroka dyskusja dotycząca systemu szkolnictwa wyższego w dziedzinie geodezji i kartografii – jego stanu obecnego, przyszłych kierunków i oczekiwań: gospodarki, administracji i pracodawców.

więcej

2012-09-14 do 2012-09-16 |STĘŻNICA (Bieszczady), ośrodek Natura Park| Zjazd Geodetów


organizator: Edyta Chmielewska (Studio Geodezyjne Geonet), Rafał Rychlicki (MGG)
Uczestnicy 3. Zjazdu Geodetów będą zmagać się o miano najlepszej drużyny geodezyjnej w różnych dyscyplinach. Zaplanowano takie atrakcje, jak: nocny rajd w poszukiwaniu skarbów, paintball, przejażdżki konne, ścianka wspinaczkowa, zjazd tyrolski, zorbing, jazda szybką łodzią i zabawy do rana. Szczegółowe informacje: chmielewskaedyta@gmail.com, tel. ...

więcej

2012-09-13 do 2012-09-15 |WARSZAWA| Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji


organizator: Komisja Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN
Tematyka konferencji będzie poświęcona szeroko rozumianym zastosowaniom technik satelitarnych we współczesnej geodezji, nawigacji i geodynamice. Omawiane zagadnienia obejmą między innymi: • wykorzystanie systemu ASG-EUPOS oraz innych sieci stacji permanentnych, • systemy GPS, GLONASS, Galileo i EGNOS, • wyznaczanie orbit sztucznych ...

więcej

2012-09-13 do 2012-09-15 |WARSZAWA| XXVI Konferencja Historyków Kartografii


organizator: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Archiwum m.st. Warszawy, Instytut Geodezji i Kartografii i in.
XXVI Konferencja Historyków Kartografii pod hasłem „Kamienie milowe w kartografii”. W programie przewidziano dwa dni sesji referatowych i posterowych, a także wystawę i wycieczkę krajoznawczą. Patronat honorowy nad konferencją objął główny geodeta kraju. Koszt uczestnictwa (bez noclegów ) to 300 zł. Komunikat Zgłoszenie udziału

więcej

2012-09-13 |WARSZAWA| Seminarium z cyklu Zarządzanie Kryzysowe i Ratownictwo


organizator: Centrum Promocji Informatyki
Przegląd zastosowań GIS w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie to hasło seminarium z cyklu Zarządzanie Kryzysowe i Ratownictwo. Podczas spotkania poruszona zastanie tematyka dotycząca zastosowania technik GIS w ocenie zagrożeń naturalnych (dr hab. Artur Magnuszewski, UW). Przedstawiciel Urzędu Miasta Bytomia opowie o portalu zarządzania ...

więcej

2012-09-12 do 2012-09-14 |LEGNICA| XVIII Ogólnopolska Konferencja Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania terenów wiejskich


organizator: Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, SGP Oddział Wrocław, Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu oraz Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich
XVIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu: „Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania terenów wiejskich” pod hasłem „Kształtowanie przestrzeni wiejskiej”. Odbędzie się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji ...

więcej

2012-09-12 |KRAKÓW| Seminarium o wykorzystaniu technologii satelitarnych


„Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej” to hasło seminarium, które odbędzie 12 września w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. W programie znalazły się m.in. wystąpienia: • Korzyści z ...

więcej

2012-09-10 do 2012-09-12 |ŁÓDŹ| Akademia Informacji Przestrzennej Intergraph-u


organizator: Intergraph, Leica Geosystems
W programie, jak co roku, prezentacje i warsztaty Intergraphu, a dodatkowo – zajęcia prowadzone przez specjalistów ze spółki Leica. Planowane jest także ciekawe doświadczenie – sala konferencyjna wraz z uczestnikami Akademii zostanie zeskanowana w technologii 3D najnowszym sprzętem. Wyniki tego eksperymentu, opracowane z wykorzystaniem ...

więcej

2012-09-08 do 2012-09-09 |SERPELICE NAD BUGIEM| Dzień Geodety na Mazowszu


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich (Oddział w Warszawie), koło przy ?Level? P.G.P. w Siedlcach
W programie: rejsy gondolą, zabawa taneczna, grzyboranie i inne atrakcje. Wpłat w wysokości 220 zł (członkowie SGP - 170 zł) należy dokonać do 27 sierpnia.

więcej

2012-09-06 do 2012-09-08 |TOKIO (JAPONIA)| State Of The Map 2012


organizator: OSM
6. Międzynarodowa Konferencja OpenStreetMap

więcej

2012-09-05 do 2012-09-07 |WISŁA-MALINKA| Nowoczesne technologie pozyskiwania i aktualizacji danych z pzgik


organizator: SGP (oddział w Katowicach), WODGiK w Katowicach
Tematyka spotkania obejmie: • obowiązujące i planowane przepisy prawne dotyczące geodezji i kartografii, • projekt ISOK – zapoznanie z produktami i możliwościami ich praktycznego wykorzystania, • funkcjonowanie IIP – aspekty prawne i organizacyjne, • e-administracja – wymogi i dostępne rozwiązania, • ...

więcej

2012-09-05 do 2012-09-06 |IZBICKO| Konferencja podsumowująca projekt ?Opolskie w internecie?


organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Podczas konferencji podsumowującej projekt „Opolskie w internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny województwa opolskiego” zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z budową, możliwościami i architekturą całego systemu. Projekt realizowany był w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-13 ...

więcej

2012-09-02 do 2012-09-05 |HELSINKI (FINLANDIA)| Zgromadzenie EuroGeograpics


organizator: EuroGeographics
EuroGeograpics to organizacja skupiająca narodowe służby geodezyjno-kartograficzne z państw (głównie) europejskich. Na miejsce tegorocznych obrad wybrano Marina Congress Center w Helsinkach, Zgromadzenie będzie bowiem także okazją do uczczenia jubileuszu 200-lecia Maanmittauksella – fińskiej służby geodezyjnej. Polskę w EuroGeographics ...

więcej

sierpień 2012

2012-08-30 do 2012-09-01 |GDAŃSK| XXIX Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym


organizator: gdański oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich
XXIX Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym o Puchar Głównego Geodety Kraju. Hhonorowym patronatem turniej objął prezydent Gdańska. Impreza połączona będzie ze szkoleniem nt. „System Informacji Geograficznej – wspieranie działań administracyjno-społecznych i gospodarczych”. Koszt udziału w mistrzostwach (w tym bankiet) ...

więcej

2012-08-30 do 2012-09-01 |WÓLKA NADBUŻNA k. SIEMIATYCZ| IX Podlaskie Forum GIS


organizator: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku
Tegoroczne forum GIS odbędzie się pod hasłem „Systemy Informacji Przestrzennej w użyteczności publicznej”. Uczestnictwo w nim daje możliwość poznania nowoczesnych technologii i projektów w dziedzinie geoinformacji w całym kraju, prezentacji własnych osiągnięć oraz wymiany doświadczeń. Spotkanie to cieszy się co roku sporym ...

więcej

2012-08-29 do 2012-08-31 |AUCKLAND (AUSTRALIA)| GeoCart


organizator: Nowozelandzkie Stowarzyszenie Kartograficzne
Doroczna konferencja GeoCart pod hasłem „Cartographic Convergence: Interweaving Data and Knowledge” połączona będzie z drugim Regionalnym Sympozjum Australii i Oceaniii.

więcej

2012-08-26 do 2012-09-01 |PRZEŁĘCZ KNUROWSKA| Letnia Szkoła Geoinformacji GEO-GORCE 2012.


organizator: Laboratorium Geomatyki Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Esri Polska, Fundacja im. Anny Pasek
Zajęcia poświęcone zostaną prezentacji kompleksowych projektów środowiskowych związanych z obszarami górskimi z jednoczesnym wykorzystaniem nowoczesnych technologii geoinformacyjnych (GIS, teledetekcja, w tym lotnicze i naziemne skanowanie laserowe). Podczas szkoły przeprowadzone zostaną także certyfikowane warsztaty obejmujące korzystanie z ...

więcej

2012-08-25 do 2012-09-01 |MELBOURNE (AUSTRALIA)| Kongres ISPRS


organizator: ISPRS
XXII Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS)

więcej

lipiec 2012

2012-07-23 do 2012-07-27 |SAN DIEGO (USA)| Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania Esri


organizator: Esri Inc.

więcej

2012-07-19 |WARSZAWA| Konferencja podsumowująca szkolenia INSPIRE


organizator: GUGiK
Konferencja podsumowująca projekt „Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania”. Udział bezpłatny po rejestracji (GUGiK oferuje także nocleg z 18 na 19 lipca).

więcej

2012-07-14 do 2012-07-15 |WETLINA (gm. Cisna)| GIS Night 2012


organizator: SmallGIS
Impreza plenerowa pod namiotami. Uczestnicy wezmą udział w wykładach i seminariach dotyczących wykorzystania technik satelitarnych w GIS, takich jak: wprowadzenie do teledetekcji, obrazy radarowe i optyczne, MobileGIS – dane geograficzne w urządzeniach mobilnych, numeryczny model terenu, krótki instruktaż z obsługi GNSS i oprogramowania ...

więcej

2012-07-10 |WARSZAWA| Aspekty informatyczne funkcjonowania lasów państwowych i branży drzewnej


organizator: Centrum Promocji Informatyki
Spotkanie rozpocznie się dyskusją panelową, podczas której zostaną przedstawione praktyczne aspekty geomatyki w Lasach Państwowych. Program obejmuje wykłady na temat: leśnych map numerycznych, udostępniania danych przestrzennych o lasach i dyrektywy INSPIRE w lasach, geoinformacji w turystyce, centralizacji systemu informacji przestrzennej w LP, ...

więcej

|RADOSZYCE| Techniki pomiarów GNSS (GPS)


organizator: SmallGIS
Celem szkolenia jest poznanie zasad funkcjonowania satelitarnych systemów pozycjonowania oraz nabycie umiejętności praktycznych, takich jak: • zaplanowanie pomiarów, • przygotowanie danych, • prawidłowe prowadzenie pomiarów GNSS/GPS w zróżnicowanych warunkach terenowych, • zdolność unifikacji danych z różnych źródeł z ...

więcej

2012-07-03 do 2012-07-06 |SALZBURG (AUSTRIA)| GI_Forum 2012


Sympozjum i wystawa poświęcona naukom i technologiom geoinformacyjnym. W tym roku tematem przewodnim będą związki pomiędzy geowizualizacją, społeczeństwem i wiedzą. Spotkanie ma na celu integrację światowej społeczności użytkowników GI oraz prezentację indywidualnych doświadczeń, także w zakresie nauczania geoinformacji.

więcej

czerwiec 2012

2012-06-23 do 2012-06-27 |STAMBUŁ, TURCJA| INSPIRE Conference


organizator: Komisja Europejska
Międzynarodowa konferencja Komisji Europejskiej poświęcona wdrażaniu dyrektywy INSPIRE pod hasłem „Sharing environmental information, sharing innovation”,

więcej

2012-06-22 |GÓRA ŚW. ANNY| Warsztaty nt. skanowania laserowego


Opolski Park Naukowo-Technologiczny we współpracy z Fundacją Promocji Innowacji Gospodarczych zaprasza na bezpłatne warsztaty poświęcone możliwościom wykorzystania skanowania laserowego.Odbędą się one 22 czerwca w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Tematyka spotkania obejmuje dwa zagadnienia: „Nowoczesne metody pomiarów, modelowania i ...

więcej

2012-06-21 do 2012-06-22 |KALISZ| XVI Konferencja Naukowo-Techniczna


organizator: SGP, GUGiK, Komitet Geodezji PAN
Hasło tegorocznej edycji brzmi „Nowe przepisy prawne w geodezji i kartografii w zakresie osnów, pomiarów, ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, BDOT i GESUT i ich wpływ na kataster wielowymiarowy (3D 4D)”. Konferencja ma być forum szerokiej dyskusji w celu przygotowania zmian eliminujących dostrzeżone wady w nowych ...

więcej

2012-06-20 |WARSZAWA| XIX konferencja z cyklu ?GIS w praktyce?


organizator: Centrum Promocji Informatyki
Tematem przewodnim będą zagadnienia dotyczące infrastruktury danych przestrzennych. Szczególny nacisk będzie położony na przedstawienie sposobów udostępniania danych i usług GIS. Eksperci omówią prawne aspekty infrastruktury informacji przestrzennej, zasady oraz standardy udostępniania danych przestrzennych, a także zagadnienia związane z ...

więcej

2012-06-18 do 2012-06-22 |ALBENA (BUŁGARIA)| ICC&GIS


organizator: Bułgarskie Stowarzyszenie Kartografów, MAK
4. międzynarodowa konferencja na temat kartografii i GIS

więcej

2012-06-17 do 2012-06-23 |ALBENA (BUŁGARIA)| SGEM 2012


12. międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja oraz targi Surveying Geology & Meeting Ecology Management

więcej

2012-06-14 do 2012-04-16 |DĄBKI| V Ogólnopolskie Seminarium Biegłych Sądowych


organizator: Seminarium organizują Stowarzyszenie Geodetów Polskich (oddział środkowopomorski), Klub Geodetów Biegłych Sądowych
Spotkanie skierowane jest do biegłych sądowych, osób chętnych do podjęcia współpracy z sądami oraz wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w zakresie geodezji i kartografii oraz przepisów prawa. Wykłady poprowadzą: dr nauk prawnych Magdalena Durzyńska i Stanisław Zaremba (praktyk i wieloletni kierownik w instytucjach centralnych).

więcej

2012-06-11 |WARSZAWA| Szkolenie ?Opracowania geodezyjne i formalno-prawne dla dróg i kolei?


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Spotkanie poprowadzą prezes GIG Bogdan Grzechnik i Zenon Marzec. W programie: • dokumentacja oraz czynności geodezyjno-prawne do opracowań lokalizacyjno-projektowych oraz wydania decyzji ZRID (kolejowych); • procedury związane z porządkowaniem stanu prawnego po wydaniu i uprawomocnieniu się decyzji ZRID (kolejowych); • porządkowanie ...

więcej

2012-06-11 |KRAKÓW| Co to jest Geoserver i Open Geospatial Consortium


organizator: Lockus
Oprogramowanie Geoserver umożliwia publikowanie i edycję danych przestrzennych z wykorzystaniem standardów OGC. Tematyka szkolenia obejmuje: • Geoserver – możliwości programu i środowisko pracy, • panel administracyjny – zarządzanie danymi przestrzennymi i usługami, • praca z danymi przestrzennymi – konfiguracja ...

więcej

2012-06-04 do 2012-06-07 |LAS VEGAS (USA)| Hexagon Conference


organizator: Grupa Hexagon
w trakcie konferencji zaprezentowana zostanie najnowsza oferta firm Leica Geosystems, Intergraph, Z/I Imaging, ERDAS, Hexagon Metrology oraz NovAtel.Organizatorzy spodziewają się, że na imprezę przybędzie nawet 3 tys. gości. Będą oni mogli uczestniczyć w 75 prezentacjach i warsztatach poświęconych m.in.: geodezji, kartografii i GIS. Do Las Vegas ...

więcej

2012-06-04 do 2012-06-05 |ŁÓDŹ| GIS w nauce. ?Wizualizacji i modelowania procesów przestrzennych?


organizator: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański
Zapraszamy na konferencję naukową, której głównym przesłaniem jest spotkanie i wymiana wiedzy naukowców wykorzystujących w swoich pracach naukowych System Informacji Geograficznej. Zależy nam aby podzielili się doświadczeniami naukowymi w zakresie „Wizualizacji i modelowania procesów przestrzennych”. Chcielibyśmy aby konferencja miała ...

więcej

2012-06-04 do 2012-06-05 |KOPENHAGA| GMES in action


organizator: Komisja Europejska
Konferencja poświęcona unijnemu programowi GMES, która ma pokazać jego potencjał ekonomiczny, wartość strategiczną, możliwość wykorzystania usług GMES w różnych sektorach oraz korzyści, jakie daje on użytkownikom.

więcej

2012-06-02 |ŁOBEZ| Łobeska Siatka Geodezyjna


organizator: UGK Janiec Grzegorz
Turniej piłki siatkowej geodetów o Puchar Prezesa Zarządu SGP w Szczecinie. Drużyny złożone z geodetów i pracowników PODGiK-ów można zgłaszać do 20 maja. W przypadku wolnych miejsc w turnieju mogą uczestniczyć zespły spoza branży. Turniej rozegrany zostanie w systemie „każdy z każdym” po dwa sety, a w półfinałach i finale – do ...

więcej

2012-06-02 |OLSZTYN| Mistrzostwa geodetów województwa warmińsko-mazurskiego w tenisie stołowym


organizator: Warmińsko-mazurski oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Zaplanowano rozgrywki pojedyncze i deblowe.

więcej

2012-06-02 |JÓZEFOSŁAW| GeoPiknik


organizator: Rada Samorządu Wydziału Geodezji i Kartografii, Stowarzyszenie Studentów WGiK Politechniki Warszawskiej ?Geoida?.
Piknikowi zawsze towarzyszy występ zespołu muzycznego oraz GeoOlimpiada – czyli zawody łączące sport oraz geodezję, np. rzut tyczką. Przewidywane są także inne atrakcje, takie jak paintball, zjeżdżalnie, rodeo na mechanicznym byku czy walki sumo. A wieczorem zabawa do późnych godzin. Impreza rozpocznie się o 15:00, a autobus powrotny dla ...

więcej

2012-06-02 |WARSZAWA| XX Walne Zgromadzenie GIG


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
1 czerwca planowane jest z kolei zebranie Rady Izby, które zostanie poprzedzone sympozjum „Standardy techniczne w praktyce” dla wszystkich chętnych.

więcej

2012-06-01 do 2012-06-03 |WĄDZYN| Zjazd Geodetów Pomorza i Kujaw


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich
W otwarciu XIV Regionalnego Zjazdu Geodetów Pomorza i Kujaw wezmą udział: posłowie ziemi toruńskiej, przedstawiciele władz samorządowych oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W planie zjazdu: wykłady „Aktualności geodezyjne” oraz „Gaz łupkowy – wybrane aspekty jego pozyskania w Polsce”, prezentacja nowości ...

więcej

2012-06-01 do 2012-06-02 |KRAKÓW| Zjazd na AGH


organizator: Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
Zjazd absolwentów WGGIIŚ którzy ukończyli studia w latach 91,92,93.

więcej

2012-06-01 |WARSZAWA| Standardy techniczne w praktyce


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Wykłady wygłoszą: • Stanisław Zaremba (Departament Informacji o Nieruchomościach GUGiK) – Osnowy pomiarowe sytuacyjne i wysokościowe, • Witold Radzio (radca prezesa GUGiK) – Zasady wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych sporządzania map do celów projektowych oraz pomiarów dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków, ...

więcej

maj 2012

2012-05-31 do 2012-06-02 |POZNAŃ| Geodezyjna Konferencja Naukowo-Techniczna EUROmatyka2012


organizator: Sekcja Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych KG PAN
Konferencja EUROmatyka 2012 stanowi kontynuację cyklicznych konferencji Katedr i Zakładów Geodezji na wydziałach niegeodezyjnych, a także uzupełnienie organizowanych w 2-letnim cyklu przez PAN konferencji „Aktualne problemy geodezji inżynieryjnej” oraz lokalnej „Wiosny w geodezji i kartografii”. Nazwa nawiązuje do ...

więcej

2012-05-31 |WARSZAWA| Szkolenie z rozporządzenia ws. standardów


organizator: SGP (oddział w Warszawie)
Szkolenie „Obowiązujące przepisy prawne i techniczne w geodezji i kartografii w świetle postanowień rozporządzenia MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r.”. Poprowadzą je Witold Radzio i Stanisław Zaremba. Program obejmuje: • ogólne omówienie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i przekazywania tych pomiarów do pzgik ...

więcej

2012-05-30 do 2012-05-31 |STARE JABŁONKI| XIV Międzynarodowa Konferencja ?Smart Geospatial Solutuions?


organizator: Globema
Tematem wiodącym będą Innowacyjne Rozwiązania Geoprzestrzenne – Smart Geospatial Solutions. Impreza na 10 dni przed mistrzostwami piłkarskimi EURO 2012, w malowniczym otoczeniu Mazurskich jezior, będzie kolejną okazją by się spotkać i lepiej poznać zespół oraz produkty Globemy. W tym roku w programie m.in.: • premiera na Polskim rynku ...

więcej

2012-05-30 |WARSZAWA| I Ogólnopolska Konferencja Geodezyjna poświęcona zmianom prawnym


organizator: Centrum Kompetencji Forum
Spotkanie odbędzie się pod hasłem „Pomiary i dokumentacja techniczna po 7 czerwca” i będzie poświęcone najnowszym zmianom w prawie. Przewidziano cztery panele: • nowe rozporządzenia vs. stare instrukcje – jakie wytyczne stosować po 7 czerwca 2012?; • aktualne wymagania ODGiK zgodne z nowym rozporządzeniem MSWiA; • ...

więcej

2012-05-30 |STARE JABŁONKI| Warsztaty z FME


organizator: Globema
Bezpłatne warsztaty z oprogramowania FME (Feature Manipulation Engine) odbędą się w ramach ogólnoświatowego FME 2012 World Tour podczas corocznej Konferencji firmy Globema. Omawiane będą m.in. następujące tematy: • Wprowadzenie do FME Desktop czyli narzędzia do: • wymiany danych pomiędzy systemami CAD a GIS • sprawdzania ...

więcej

2012-05-29 |KIELCE| Szkolenie ?Podziały i rozgraniczanie nieruchomości?


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Program obejmuje wykłady: • Sytuacja w Polsce dotycząca granic nieruchomości (działek). Pojęcie granicy ustalonej wg. stanu prawnego. Rozgraniczanie nieruchomości w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. • Rozgraniczanie przed sądem. Rozgraniczanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi. • Podziały nieruchomości. • ...

więcej

2012-05-25 do 2012-05-27 |WILGA| XXXVII Rajd Geodetów


organizator: Warszawski oddział SGP, Koło Terenowe w Pruszkowie
Impreza pod patronatem głównego geodety kraju. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Wildze. Koszt uczestnictwa to 190 zł.

więcej

2012-05-24 do 2012-05-25 |KRAKÓW| Krakowskie Spotkania z INSPIRE


organizator: UM Kraków i in.
VIII Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu „Krakowskie Spotkania z INSPIRE”. Tematyka będzie skoncentrowana na roli, jaką w infrastrukturze informacji przestrzennej spełniają rejestry publiczne zawierające dane przestrzenne. Tradycyjnie pierwsza sesja będzie źródłem najnowszych informacji o postępie prac legislacyjnych i wdrożeniowych w ...

więcej

2012-05-24 do 2012-05-25 |WARSZAWA| X Międzynarodowe Targi Geologia Geo-Eko-Tech


organizator: Państwowy Instytut Geologiczny
Tegorocznym motywem przewodnim jest „Geologia dla rozwoju inwestycji energetycznych i infrastrukturalnych”. Tematyka konferencji została podzielona na bloki tematyczne: • geologiczno-inżynierska obsługa inwestycji liniowych, • duże inwestycje w pasie wybrzeża i na morzu – szanse i wyzwania, • gaz z łupków – ...

więcej

2012-05-23 do 2012-05-25 |RZESZÓW| Rola geodezji w przebudowie struktury przestrzennej obszarów wiejskich w Polsce


organizator: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
Będzie to trzecie spotkanie z tego cyklu poświęcone zagadnieniom rozwoju obszarów wiejskich przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska. Do udziału zaproszone są osoby zajmujące się zawodowo: geodezją inżynieryjną, fotogrametrią i teledetekcją, nowoczesną techniką pomiarową, katastrem nieruchomości, planowaniem przestrzennym, scaleniem ...

więcej

2012-05-23 |WARSZAWA| Spotkanie informacyjne o europejskim konkursie satelitarnym


organizator: Astri Polska, SGGW
W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się z problematyką tegorocznej edycji konkursu, będą mieli okazję przedyskutować swoje pomysły, a także utworzyć interdyscyplinarne grupy robocze.

więcej

2012-05-22 |WARSZAWA| System zarządzania nieruchomościami policji


organizator: Wojskowa Akademia Techniczna
Spotkanie podzielono na trzy sesje zatytułowane: • Podstawy Teoretyczne Gospodarowania Nieruchomościami, • System zarządzania nieruchomościami Policji oraz • Perspektywy rozwoju Systemu. Wystąpią m.in. przedstawiciele GUGiK, Komendy Głównej Policji, uczelni wyższych oraz Esri Polska. Patronat honorowy nad seminarium ...

więcej

2012-05-22 |WARSZAWA| Seminarium naukowego z cyklu ?Nauka w służbie Ziemi?.


organizator: SS PW Geoida
„Czy grozi nam kolejny potop?” to tegoroczne hasło przewodnie. Wykłady wygłoszą m.in. klimatolog z Instytutu Ochrony Środowiska PIB prof. Maciej Sadowski oraz hydrolog z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Artur Magnuszewski. Będzie można usłyszeć o zmianach klimatu oraz ich wpływie na obieg wody w przyrodzie, a także dowiedzieć się, ...

więcej

2012-05-21 do 2012-05-23 |PRAGA| FOSS4G-CEE & Geoinformatics 2012


organizator: OSGeo, Czech Technical University
Pierwsza konferencja FOSS4G (Free and Open Source Software for Geospatial) dla Europy Środkowo-Wschodniej. Pomysł zorganizowania lokalnego spotkania poświęconego GIS-owym aplikacjom typu open source, podobnego do niemieckiego Fossgis lub włoskiego GFoss, pojawił się w czasie światowej konferencji FOSS4G w Denver w 2011 roku. FOSS4G-CEE (Central ...

więcej

1808 rekordów, strona 8 z 19
«« « ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 16 ... » »»

reklama

imprezy

nazwa / miasto

kraj / zagranica


archiwum

reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt