wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Skaning ułatwi modernizację statku
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Archiwum geokonferencjiPOLSKA | ŚWIAT

listopad 2015

2015-11-16 |ŁÓDŹ| Szkolenie GIG


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Szkolenie dla wykonawców prac geodezyjnych oraz pracowników administracji publicznej na temat „Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce”. W programie: • Sytuacja w Polsce dotycząca granic nieruchomości (działek). Pojęcie granicy ustalonej w/g stanu prawnego. Rozgraniczanie nieruchomości w trybie ustawy Prawo Geodezyjne ...

więcej

2015-11-04 do 2015-11-06 |WARSZAWA| XXV Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej


organizator: PTIP
Konferencja będzie obejmowała obrady plenarne, obrady równoległe, warsztaty oraz dwa seminaria: 1. „Kształcenie geomatyków – doświadczenia i zamierzenia”, 2. VII Seminarium „Modelowanie Informacji Geograficznej dla potrzeb budowy infrastruktury informacji przestrzennej” organizowane przez Komitet Geodezji PAN i ...

więcej

2015-11-03 do 2015-11-05 |LONDYN (WLK. BRYTANIA)| Konferencja Year in Infrastructure


organizator: Bentley Systems
Jest to jedno z najważniejszych branżowych spotkań liderów branży infrastrukturalnej, działających na styku technologii i biznesu. Uczestnicy konferencji mogą poznać najlepsze praktyki w zakresie projektowania, tworzenia i eksploatacji infrastruktury oraz najnowsze rozwiązania oferowane przez firmę Bentley Systems Tradycyjne podczas konferencji ...

więcej

październik 2015

2015-10-28 do 2015-10-29 |POZNAŃ| IV Forum BioGIS ? System Informacji Przestrzennej w Badaniach Różnorodności Biologicznej


organizator: Wydział Biologii UAM, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Esri Polska oraz MGGP Aero (partner technologiczny)
Hasło tegorocznej konferencji to „Narzędzia analityczne i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko (OOS)”. Ustawa właściwa dla OOS określa zakres, w jakim należy opracować prognozę oddziaływania inwestycji na środowisko, lecz nie precyzuje jak dokładnie ma być ona wykonana, jakiego zasobu danych przestrzennych należy ...

więcej

2015-10-22 do 2015-10-23 |WARSZAWA, SEROCK| XII Konferencja Naukowo-Techniczna ?Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej?


organizator: Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Konferencja ma na celu przegląd aktualnej sytuacji w zakresie geodezji inżynieryjnej oraz wymianę poglądów i doświadczeń między różnymi ośrodkami naukowo-badawczymi i podmiotami wykonawstwa geodezyjnego, a także wytyczenie kierunków rozwoju geodezji inżynieryjnej w nawiązaniu do trendów światowych. Tegoroczna konferencja jest jedną z imprez ...

więcej

2015-10-22 do 2015-10-24 |SPAŁA| Zmiany w przepisach prawa dotyczących geodezji i kartografii


organizator: Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi
W programie trzydniowej imprezy m.in: -Wykonywanie prac właścicielskich w stosunku do wód i gospodarowanie gruntami pokrytym i powierzchniowymi wodami płynącymi, związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych i cywilnoprawnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne. -Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności ...

więcej

2015-10-22 |WARSZAWA| IV Forum nt. kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów


organizator: GUGiK we współpracy z SGP, SKP, PTIP, Konwentem Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych, GIG oraz Polską Geodezją Komercyjną
Podczas forum zostaną przedstawione inicjatywy podejmowane przez wyższe uczelnie w zakresie praktyk i staży zawodowych oraz zdefiniowania i rozwoju kompetencji, a także wstępne wyniki analizy rynku pracy geodezyjno-kartograficznego. Ważnym tematem IV Forum będą zagadnienia związane z kształceniem geodetów na poziomie średnim, w tym programy ...

więcej

2015-10-15 do 2015-10-16 |LEGNICA| X Konferencja Techniczna z cyklu ?Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu?


organizator: prezydent Legnicy, starosta legnicki oraz Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy
– Pragniemy nadać spotkaniu – piszą organizatorzy - wymiar bardzo praktyczny, co umożliwi dokonanie właściwych interpretacji obowiązujących przepisów prawnych w zakresie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu oraz pozwoli na wysunięcie wniosków. Jednocześnie chcielibyśmy, aby w trakcie tego krótkiego spotkania w Legnicy można ...

więcej

2015-10-14 do 2015-10-16 |PIWNICZNA-ZDRÓJ| XIV Szkoła Pomiarów


organizator: TPI
To 3 dni wykładów, zajęć ze specjalistami i warsztatów terenowych z najnowocześniejszym sprzętem dla geodezji, przemysłu, GIS, architektury, drogownictwa, budownictwa, administracji publicznej. W programie: • Mobilne pozyskiwanie danych 3D i masowe przetwarzanie danych geoprzestrzennych – system mobilnego skanowania IP-S3, • ...

więcej

2015-10-14 do 2015-10-15 |WARSZAWA| 17. Międzynarodowa Konferencja Globemy


organizator: Globema Sp. z o.o.
Hasłem spotkania tradycyjnie będą „Innowacyjne rozwiązania geoprzestrzenne”. Organizatorzy w ramach konferencji przewidują prezentacje innowacyjnych rozwiązań geoprzestrzennych m.in. dla: telekomunikacji, energetyki, ciepłownictwa, gazownictwa i ropociągów, telewizji kablowej, wodociągów i kanalizacji, handlu i usług oraz logistyki i ...

więcej

2015-10-14 do 2015-10-15 |WROCŁAW| GISforum 2015


organizator: SHH
Konferencja adresowana jest głównie do zarządców infrastruktury transportu, zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw sieciowych, administracji publicznej oraz biur geodezyjnych i projektowych. Kluczowymi tematami tegorocznego spotkania będą m.in. zaawansowana analityka przestrzenna, wykorzystanie danych ze skaningu laserowego do budowania modeli, ...

więcej

2015-10-08 do 2015-10-09 |WARSZAWA| Gospodarka Przestrzenna w Naukach Technicznych


organizator: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
Celem konferencji naukowej jest podsumowanie dziesięcioletniego okresu studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna prowadzonych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Konferencja równocześnie wpisuje się w uroczyste obchody jubileuszowe 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

więcej

2015-10-07 do 2015-10-08 |WARSZAWA| Środowisko Informacji


organizator: Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Tematem konferencji jest aktywny dostęp i korzystanie z informacji o środowisku i jego ochrona przy zastosowaniu najnowszych technologii informatycznych. Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie pozwoli specjalistom zajmującym się infrastrukturą informacji przestrzennej na wymianę wiedzy i doświadczeń. Program konferencji obejmuje tematykę ...

więcej

2015-10-05 do 2015-10-07 |LAS VEGAS (USA)| Commercial UAV Expo


organizator: SPAR Point Group
Konferencja oraz targi dotyczące małych bezzałogowych systemów latających. Tegoroczna impreza odbędzie się pod hasłem „The sky's the limit”

więcej

2015-10-01 |PABIANICE| Konferencja firmy Aplikom nt. BIM


organizator: Aplikom
Konferencja pod hasłem „Jak przygotować się do realizacji kontraktów infrastrukturalnych zgodnie z ideą BIM?”. W trakcie spotkania organizatorzy zostaną pokazane kierunki rozwoju BIM-u z perspektywy korzyści wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Prelegenci odpowiedzą na pytania: • Jakich danych ...

więcej

wrzesień 2015

2015-09-29 do 2015-09-30 |WARSZAWA| Konferencja Bentley CONNECTION


organizator: Bentley Systems
Warszawska konferencja jest częścią światowego cyklu dwudniowych spotkań promujących nową edycję – CONNECT Edition – oprogramowania do projektowania infrastruktury firmy Bentley Systems, tj. MicroStation, ProjectWise czy Bentley Navigator. Będzie to znakomita okazja do wysłuchania ciekawych prelekcji, udziału w forach branżowych, ...

więcej

2015-09-25 |WARSZAWA| Konferencja Naukowa pod hasłem ?Zaplanuj swoją przestrzeń?


organizator: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej
Celem Konferencji jest podsumowanie projektu pn. „Zaplanuj swoją przestrzeń. Przestrzeń – Środowisko – Forma” zrealizowanego na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Projekt został zlecony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Uniwersytet Młodych Wynalazców. Podczas ...

więcej

2015-09-25 |WROCŁAW| Warsztaty UAS and remote sensing in environmental research


organizator: Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Warsztaty odbędą na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – Instytut Geodezji i Geoinformatyki, sala IIM, w godz. 11.00-16.30. Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania najnowszych trendów i rozwiązań w zastosowaniu bezzałogowych systemów fotolotniczych i teledetekcyjnych w badaniach stanu środowiska oraz wymiany doświadczeń i dyskusji. ...

więcej

2015-09-24 do 2015-09-26 |POGORZELICA| 21. Konferencja z cyklu ?Prawo w geodezji?


organizator: Zachodniopomorski Oddział Geodezyjnej Izby Gospodarczej
UWAGA: Konferencja odwołana Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Prawo geodezyjne – rok po nowelizacji”

więcej

2015-09-24 do 2015-09-26 |KAZIMIERZ DOLNY| II Ogólnopolska Letnia Szkoła GIS


organizator: Esri Polska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Celem tegorocznej edycji jest zbudowanie wspólnej platformy wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami systemów informacji przestrzennej a twórcami kultury, w szczególności ze środowiska artystów plastyków i artystów fotografików. W ramach II OLS GIS organizatorzy chcą podjąć wyzwanie integracji doświadczeń pracowników nauki, planistów ...

więcej

2015-09-24 do 2015-09-26 |WROCŁAW| XXIX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii


organizator: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Pracownia Atlasu Historycznego Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr
Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się pod hasłem „Mapa jako narracja interpretacyjna”. Podczas konferencji Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN będzie obchodził jubileusz 40-lecia; w związku z tym hasłem pierwszego dnia obrad będzie „Stan polskich badań nad dziejami kartografii z perspektywy 40 lat działalności Zespołu ...

więcej

2015-09-24 |WROCŁAW| Zarządzanie kryzysowe


organizator: Multiexpo
Pod hasłem „Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym” odbędzie się konerencja obejmująca m.in. tematykę dotyczącą GIS, technologii satelitarnych i aplikacji mobilnych w zarządzaniu kryzysowym. Na konferencję organizatorzy zapraszają: • przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji ...

więcej

2015-09-17 do 2015-09-18 |WARSZAWA, SEROCK| VIII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne


organizator: Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Komitet Geodezji PAN - Komisja Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP, WGiK PW, ZG SGP wraz z Komisją Geoinformatyki PAU, Oddziałem Teledetekcji i Geoinformatyki PTG
Sympozjum odbędzie się pod hasłem „Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni” Proponowane tematy sesji plenarnych i posterowych: • geoinformatyki (takich jak modele danych przestrzennych, modelowanie i analizy przestrzenne, infrastruktury geoinformacyjne); • fotogrametrii (dotyczące problemów ...

więcej

2015-09-17 |POZNAŃ| Konferencja Aquanet S.A.


organizator: Aquanet S.A.
Pod hasłem „GIS w zarządzaniu majątkiem w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych” odbędzie się konferencja, której organizatorem jest Aquanet S.A. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali specjaliści GIS z kilkunastu wiodących przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce, przedstawiciele ośrodków dokumentacji geodezyjnej i ...

więcej

2015-09-16 do 2015-09-18 |BIAŁKA TATRZAŃSKA| Forum Nowych Technologii


organizator: Intergraph Polska
Doroczne spotkanie poświęcone rozwiązaniom firmy Intergraph. Organizatorzy tegorocznej, drugiej edycji konferencji przygotowali bogaty program merytoryczny, a w nim ponad 20 godzin wykładów i warsztatów obejmujących 6 obszarów tematycznych. Eksperci, partnerzy oraz zaproszeni goście podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą oraz doświadczeniem w ...

więcej

2015-09-15 do 2015-09-17 |STUTTGART (NIEMCY)| Intergeo 2015


Targi, podczas których prezentowany jest najnowszy sprzęt i oprogramowanie geodezyjne

więcej

2015-09-15 do 2015-09-16 |WARSZAWA| XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna


organizator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Geodezji i Kartografii
Będzie to dziewiąta konferencja z cyklu „Stan i perspektywy polskiej kartografii”, a tematem tegorocznego spotkania będzie „Mapa w społeczeństwie informacyjnym”. Celem konferencji jest dokonanie analizy i oceny bieżącego stanu problemów i perspektyw polskiej kartografii w nawiązaniu do tendencji światowych. Przewidziane są ...

więcej

2015-09-10 do 2015-09-11 |WARSZAWA| Podsomowanie projektów GUGiK


organizator: GUGiK
Na spotkaniu umówione zostaną projekty: „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych”, „Geoportal 2”, „TERYT 3 – Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych” oraz „Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach – faza I”. Wszystkie te przedsięwzięcia realizowane ...

więcej

2015-09-09 do 2015-09-11 |IWONICZ-ZDRÓJ| V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ?Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna?


organizator: Politechnika Rzeszowska, Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla
Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla Politechniki Rzeszowskiej wzorem lat ubiegłych organizuje V Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną pod hasłem „Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna”. Tematyka Konferencji obejmuje: • systemy map numerycznych, • kartograficzne układy współrzędnych – ...

więcej

2015-09-07 do 2015-09-11 |STUTTGART (NIEMCY)| 55. Tydzień Fotogrametryczny


Międzynarodowe prestiżowe spotkanie naukowców i praktyków w tej dziedzinie

więcej

2015-09-04 do 2015-09-06 |PIECZYSKA| 2. Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie Geodetów o Puchar Głównego Geodety Kraju


organizator: Prezydium Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy
Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 10 czerwca. Koszt udziału w imprezie wynosi 480 złotych dla zawodników i 360 zł dla osób towarzyszących. Organizatorzy zapewniają 15 jachtów klasy „Omega”. W trakcie spotkania odbędzie się również szkolenie na temat praktycznych aspektów i problemów rozgraniczania wód śródlądowych.

więcej

2015-09-03 do 2015-09-04 |JACHRANKA| 2. edycja konferencji ?Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK?


organizator: Geo-System z Warszawy
Spotkanie przeznaczone jest nie tylko dla pracowników starostw zajmujących się prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ale także dla osób i instytucji chcących poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesnych technologiach stosowanych do prowadzenia PZGiK i jego udostępniania w internecie. Jednym z prezentowanych elementów będzie ...

więcej

sierpień 2015

2015-08-13 |WARSZAWA| Konferencja pod hasłem ?Portal Geostatystyczny ? platforma nowych możliwości?


organizator: Główny Urząd Statystyczny
Jednym z najcenniejszych dóbr cywilizacji jest obecnie informacja. Może ona być uznana za wartościową jedynie wtedy, gdy jest prawdziwa, rzetelnie opracowana, łatwo dostępna i poparta wynikami skrupulatnych badań. Właśnie celem działania statystyki publicznej jest dostarczenie referencyjnych danych o zjawiskach społecznych, gospodarczych i ...

więcej

lipiec 2015

2015-07-20 do 2015-07-24 |SAN DIEGO (USA)| Konferencja Esri


organizator: Esri
Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania Esri. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „United we map”. W tym roku z konferencją związanych jest szereg wydarzeń, na które warto zwrócić uwagę. Główna część konferencji poświęcona będzie platformie ArcGIS 10.3.1, AppStudio, „Smart Mapping”, wizualizacjom 3D, ...

więcej

2015-07-14 do 2015-07-17 |COMO (WŁOCHY)| FOSS4G-Europe


Konferencja FOSS4G-Europe (Free and Open Source for Geospatial)

więcej

2015-07-02 |WROCŁAW| Zastosowanie naziemnych i satelitarnych obserwacji GNSS w meteorologii


organizator: IGiG UP
Celem spotkania jest prezentacja i dyskusja najnowszych trendów w badaniach stanu atmosfery przy pomocy technik satelitarnych. Tematyka wystąpień będzie się skupiała na trzech aspektach meteorologii GNSS: obserwacjach za pomocą sieci naziemnych, platform satelitarnych, a także na zastosowaniach tych rozwiązań. Udział w seminarium jest bezpłatny. ...

więcej

czerwiec 2015

2015-06-30 |WARSZAWA| Praktyka wdrażania smart cities


organizator: Centrum Promocji Informatyki
Podczas spotkania dr hab. Robert Olszewski z Politechniki Warszawskiej opowie o integrującej roli geoinformacji w tworzeniu i implementacji koncepcji smart city. W swoim wystąpieniu wyjaśni m.in., jak opracować integrującą platformę geoinformacyjną będącą fundamentem dla wielu systemów dziedzinowych, jak stworzyć nowy interfejs do miejskich ...

więcej

2015-06-26 |RZESZÓW| Seminarium GIG


organizator: GIG
W trakcie seminarium dr hab. Radosław Wiśniewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) wygłosi wystąpienie pt. „Geodezja w Polsce –współpraca czy rywalizacja?”. Władysław Baka będzie mówić o społecznościowym charakterze systemu geodezji praktycznej w Polsce, dr Ewa Prejs zaprezentuje natomiast problemy podejmowane ...

więcej

2015-06-26 |KRAKÓW| Jubileusz WIŚiG UR


organizator: WIŚiG UR
Uroczystości z okazji Jubileuszu 60-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

więcej

2015-06-24 |WARSZAWA| XXIX seminarium z cyklu ?GIS w praktyce?


organizator: Centrum Promocji Informatyki
Tematem spotkania będą otwarte systemy GIS w tworzeniu map cyfrowych. Program seminarium obejmuje następujące wystąpienia: • wolne oprogramowanie w geoinformatyce – status prawny, licencje, historia, przyszłość, przykłady; • otwarte geodane – czym są, dlaczego są istotne, jak można z nich korzystać; • bezpłatne narzędzia ...

więcej

2015-06-23 |TORUŃ| Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Szkolenie poprowadzą Zenon Marzec i Bogdan Grzechnik. Koszt udziału dla członków GIG wynosi 250 zł, a dla pozostałych – 330 zł. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: • sytuacja w Polsce dotycząca granic nieruchomości (działek), • pojęcie granicy ustalonej wg stanu prawnego, • rozgraniczanie ...

więcej

2015-06-22 do 2015-06-26 |POZNAŃ| Konferencja + warsztaty GEOMORPHOMETRY 2015: Geomorphometry for natural hazards geomodelling


organizator: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
The interdisciplinary nature of geomorphometry makes it a key science for natural hazards: from land observations which can serve as ground truth to mathematical models and development of new computer software. Monitoring of Earth surface provides a growing amount of high resolution DEMs or LIDAR data which require a new kind of geomorphometric ...

więcej

2015-06-20 |WARSZAWA| II Kongres Nauk Sądowych


Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszani są biegli sądowi wpisani na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości. Zmiany kodeksu postępowania karnego, jakie mają wejść w życie 1 ...

więcej

2015-06-19 |BIAŁOBRZEGI| Akademia Geomatyczna


organizator: TPI Sp. z o. o.
Podczas imprezy będzie można zapoznać się z najnowszymi technologiami pomiarowymi. Program Akademii obejmuje: • skanowanie 3D dla przemysłu, architektury, a także dla firmy geodezyjnej szukającej nowych rynków; • masowe zbieranie danych, fotogrametria lotnicza i skanowanie mobilne; • sieć stacji referencyjnych GPS/GLONASS TPI NETpro ...

więcej

2015-06-18 do 2015-06-20 |GONIĄDZ| XII Podlaskie Forum GIS


organizator: WODGiK w Białymstoku oraz SGP Oddział w Białymstoku
Hasłem tegorocznego spotkania będzie „GIS – szansą rozwoju regionu”. Planowana tematyka: 1. Dobre praktyki jednostek samorządu terytorialnego w wykorzystaniu systemów GIS do zarządzania regionem. 2. Doświadczenia związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na informatyzację zasobów geodezyjno-kartograficznych w powiatach. 3. ...

więcej

2015-06-18 |PACZÓŁTOWICE| Akademia Geomatyczna


organizator: TPI Sp. z o. o.
Podczas imprezy będzie można zapoznać się z najnowszymi technologiami pomiarowymi. Program Akademii obejmuje: • skanowanie 3D dla przemysłu, architektury, a także dla firmy geodezyjnej szukającej nowych rynków; • masowe zbieranie danych, fotogrametria lotnicza i skanowanie mobilne; • sieć stacji referencyjnych GPS/GLONASS TPI NETpro ...

więcej

2015-06-17 do 2015-06-19 |GDYNIA| TransNav 2015


organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni wspólnie z The Nautical Institute
XI Międzynarodowa Konferencja TransNav 2015 pod hasłem „Nawigacja morska i bezpieczeństwo transportu morskiego”

więcej

2015-06-17 |BISKUPICE PODGÓRNE| Akademia Geomatyczna


organizator: TPI Sp. z o. o.
Podczas imprezy będzie można zapoznać się z najnowszymi technologiami pomiarowymi. Program Akademii obejmuje: • skanowanie 3D dla przemysłu, architektury, a także dla firmy geodezyjnej szukającej nowych rynków; • masowe zbieranie danych, fotogrametria lotnicza i skanowanie mobilne; • sieć stacji referencyjnych GPS/GLONASS TPI NETpro ...

więcej

2015-06-17 |WARSZAWA| BIM dla Infrastruktury ? Autodesk Day 2015


organizator: Autodesk
Uczestnicy dowiedzą się na nim m.in., jak zwiększyć efektywność tworzenia projektów w zakresie inżynierii lądowej i wodnej oraz dokumentacji bazującej na modelowaniu informacji o budynku (BIM). Konferencja będzie odbywała się w dwóch sesjach – dla kadry zarządzającej oraz dla inżynierów projektantów. Zakres tematyczny sesji obejmuje m.in. ...

więcej

2015-06-16 |GAJ WIELKI| Akademia Geomatyczna


organizator: TPI Sp. z o. o.
Podczas imprezy będzie można zapoznać się z najnowszymi technologiami pomiarowymi. Program Akademii obejmuje: • skanowanie 3D dla przemysłu, architektury, a także dla firmy geodezyjnej szukającej nowych rynków; • masowe zbieranie danych, fotogrametria lotnicza i skanowanie mobilne; • sieć stacji referencyjnych GPS/GLONASS TPI NETpro ...

więcej

2015-06-15 |POMLEWO| Akademia Geomatyczna


organizator: TPI Sp. z o. o.
Podczas imprezy będzie można zapoznać się z najnowszymi technologiami pomiarowymi. Program Akademii obejmuje: • skanowanie 3D dla przemysłu, architektury, a także dla firmy geodezyjnej szukającej nowych rynków; • masowe zbieranie danych, fotogrametria lotnicza i skanowanie mobilne; • sieć stacji referencyjnych GPS/GLONASS TPI NETpro ...

więcej

2015-06-11 do 2015-06-12 |SZCZYRK| V Śląski Konwent Informatyków i Administracji


organizator: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny oraz Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie „Wolne oprogramowanie GIS i otwarte dane w administracji publicznej”. Podczas konwentu uczestnicy wezmą udział w wykładach i dyskusjach dotyczących m.in.: • otwarte dane województwa śląskiego na Geoportalu ORSIP; • wolne i otwarte oprogramowanie, otwarte dane i otwarte ...

więcej

2015-06-10 do 2015-06-12 |KAMIONKA K. RZESZOWA| Konferencja WSIE


organizator: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie
Szósta edycja konferencji pod hasłem „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki”. Zakres tematyczny spotkania: • kataster nieruchomości • gospodarka nieruchomościami • geodezyjne urządzanie przestrzeni wiejskiej • geoinformatyka • nowoczesne techniki i technologie ...

więcej

2015-06-10 do 2015-06-12 |KRYNICA-ZDRÓJ| XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych


organizator: Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego
Konferencja jest tradycyjnym forum spotkań kadry zakładów górniczych, pracowników nauki, przedstawicieli urzędów górniczych i jednostek administracji państwowej zainteresowanych problemami miernictwa górniczego, oddziaływania górnictwa na środowisko terenu górniczego oraz ochrony tego środowiska. Kolejna, XIII już edycja ma na celu twórczą wymianę ...

więcej

2015-06-10 |KALISZ| Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Szkolenie poprowadzą Zenon Marzec i Bogdan Grzechnik. Koszt udziału dla członków GIG wynosi 250 zł, a dla pozostałych – 330 zł. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: • sytuacja w Polsce dotycząca granic nieruchomości (działek), • pojęcie granicy ustalonej wg stanu prawnego, • rozgraniczanie ...

więcej

2015-06-03 |POZNAŃ| GIS w edukacji


organizator: Zakład Geoinformacji Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy Zakładu Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jest to konferencja skierowana do nauczycieli akademickich i będzie okazją do dyskusji na temat edukacji w szeroko rozumianej tematyce systemów informacji geograficznej, geoinformacji, geomatyki oraz geoinformatyki. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia można przesyłać na adres giswedukacji@gmail.com Szczegóły

więcej

2015-06-02 |WROCŁAW| Informacja przestrzenna nowym impulsem dla rozwoju lokalnego


organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Tematyka konferencji obejmuje: • efektywne wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w procesach decyzyjnych samorządów lokalnych; • SIP-y jako sprawne narzędzie do komunikacji samorządów z mieszkańcami i inwestorami; • sprawne zarządzanie gminą dzięki wykorzystaniu SIP-ów; • wykorzystywanie technologii GIS w ...

więcej

2015-06-01 do 2015-06-06 |ESPOO (FINLANDIA)| IGSM 2015


Międzynarodowe Spotkanie Studentów Geodezji

więcej

2015-06-01 do 2015-06-03 |POZNAŃ| IV Ogólnopolska Konferencja GIS w nauce


organizator: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Głównym celem konferencji jest wymiana idei i doświadczeń w stosowaniu systemów informacji geograficznej we wszystkich dziedzinach nauki. Konferencja stanowić będzie okazję do prezentacji osiągnięć naukowych uczestników, jak również do dyskusji w zakresie wykorzystywania GIS. W ramach konferencji zaplanowane są tematyczne sesje referatowe i ...

więcej

2015-06-01 do 2015-06-03 |USTRONIE| XXVIII warsztaty szkoleniowe ?Info-Ośrodek?


organizator: ŚWINGIK
W programie szkolenia przewidziano omówienie m.in.: • nowych technik pomiarowych związanych z zastosowaniem dronów w geodezji, • zagadnień dotyczących podziałów i administracyjnych aspektów rozgraniczeń w orzecznictwie sądów administracyjnych, • nowelizacji przepisów Prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem zmian wpływających ...

więcej

maj 2015

2015-05-30 |JÓZEFOSŁAW| GeoPiknik


organizator: Wydziałowa Rada Samorządu, Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii ?Geoida? oraz Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Jak co roku przewidziano moc atrakcji dla wszystkich uczestników, zarówno młodszych, jak i starszych. Zaplanowana jest m.in.: Geoolimpiada, pokaz sprzętu geodezyjnego, gra terenowa, konkurs centrowania, paintball laserowy, karaoke oraz loteria fantowa. Nie mogłoby również zabraknąć drugiej już edycji meczu rozgrywanego pomiędzy wykładowcami a ...

więcej

2015-05-29 do 2015-05-31 |SPAŁA| 40. Rajd Geodetów


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału w Warszawie
Drużyny startują w składach 2-10 osobowych. Każde przedsiębiorstwo (instytucja) może zgłosić dowolną liczbę drużyn. W rajdzie zwycięży ta drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów, i to przedsiębiorstwo, którego dwa najlepsze zespoły w sumie zdobędą najwięcej punktów. W ramach imprezy przewidziano m.in. szkolenie z zakresu sprzętu ...

więcej

2015-05-28 |WARSZAWA| Dzień otwarty w CODGiK


organizator: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Dzień otwarty organizowany jest w ramach Międzynarodowego Roku Mapy w Polsce. W godzinach 10.00-18.00 będzie można zapoznać się z: • pracą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, • działaniem centrum przetwarzania danych i serwerownią CODGiK, • Geoportalem oraz projektami realizowanymi przez Główny Urząd Geodezji i ...

więcej

2015-05-28 do 2015-05-31 |POLSKA| Dni Mapy w Polsce


Jedną z form upowszechnienia Międzynarodowego Roku Mapy jest zorganizowanie w każdym kraju oddzielnie dnia lub dni mapy. Krajowy Komitet Obchodów MRM wyznaczył w tym roku obchody Dni Mapy w Polsce w terminie 28-31 maja 2015 r. Szereg ośrodków naukowych, edukacyjnych i urzędów organizuje w tym okresie różne imprezy promujące mapę w naszym ...

więcej

2015-05-27 |KRAKÓW| Konferencja ?GIS w inżynierii środowiska?


organizator: KNGK Geoinformatyka z WGGiIŚ AGH przy współpracy z KN Hydrogeomatyków ?Szuwarek? z Politechniki Krakowskiej oraz KN Leśników z Uniwersytetu Rolniczego
Celem konferencji jest popularyzacja rozwiązań GIS-owych w analizach środowiskowych, m.in. hydrologii, meteorologii, projektowaniu infrastruktury sieciowej, prognozowaniu ryzyka środowiskowego. Szczegółowy plan konferencji oraz formularz zapisów wkrótce na www.kngk.agh.edu.pl oraz na www.facebook.com/KNGKAGH Patronat medialny nad tym wydarzeniem ...

więcej

2015-05-24 do 2015-05-29 |LIZBONA (PORTUGALIA)| 2015 Geospatial World Forum ? INSPIRE conference


organizator: Komisja Europejska, Geospatial Media and Communications
Impreza jest połączeniem konferencji Komisji Europejskiej poświęconej wdrażaniu dyrektywy INSPIRE z sympozjum „Geospatial World Forum” organizowanym przez indyjskie wydawnictwo Geospatial Media and Communications Hasłem spotkania będzie „CONVERGENCE: Policies + Practices + People via PPP”, co ma podkreślać potrzebę ...

więcej

2015-05-19 do 2015-05-22 |WIELICZKA| Ogólnopolska Konferencja ?O!SUWISKO?


organizator: Państwowy Instytut Geologiczny ? Państwowy Instytut Badawczy
Konferencja będzie dotyczyła problematyki osuwisk w Polsce, a w szczególności stanu ich rozpoznania w ramach projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) i innych programów badawczych. Organizatorzy przewidują dwie równoległe sesje – plenarne (skierowane do środowiska badawczo-naukowego) oraz panelową (skierowaną do administracji ...

więcej

2015-05-17 do 2015-05-21 |SOFIA (BUŁGARIA)| Tydzień Roboczy FIG


organizator: Międzynarodowa Federacja Geodetów
„Z mądrości wieków do wyzwań współczesności” – to hasło tegorocznego spotkania geodetów, będącego platformą wymiany doświadczeń profesjonalistów

więcej

2015-05-14 do 2015-05-16 |DOLNI MORAVA (CZECHY)| XXI Międzynarodowe Dni Geodezji Czesko-Słowacko-Polskie


organizator: Czeskie Stowarzyszenie Geodetów
Wszyscy chętni do udziału w konferencji powinni zgłaszać się do właściwych oddziałów Stowarzyszenia Geodetów Polskich do końca marca 2015 r. Liczba miejsc ograniczona. Przewidywany koszt udziału w konferencji to 850 zł i obejmuje zakwaterowanie (2 noce), posiłki, wjazd na Slamnik, parking i materiały konferencyjne.

więcej

2015-05-13 do 2015-05-15 |WROCŁAW| Akademia Kartografii i Geoinformatyki


organizator: Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej
Spotkanie pod hasłem „Cyfrowe mapy topograficzne – teoria i warsztaty” poświęcone zostanie problematyce wykorzystania Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) jako źródła informacyjnego do opracowania map, a w szczególności cyfrowych map topograficznych. Akademia – zorganizowana w ramach cyklu konferencji zawodowych ...

więcej

2015-05-11 do 2015-05-15 |BERLIN (NIEMCY)| 36. Międzynarodowe Sympozjum Teledetekcji Środowiska


Hasłem tegorocznego spotkania będzie „Obserwacja Ziemi, monitorowanie zmian, dzielenie się wiedzą”

więcej

2015-05-11 do 2015-05-12 |KRAKÓW| Krakowskie Spotkania z INSPIRE


organizator: Urząd Miasta Krakowa przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, AGH i OPGK Kraków
XI edycja konferencji. Hasłem tegorocznychj spotkań są „Europejskie i krajowe aspekty katastru nieruchomości”

więcej

2015-05-07 do 2015-05-08 |WARSZAWA| Konferencja "Planuj, twórz, zarządzaj. GIS w gospodarce przestrzennej"


organizator: Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SGGW
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej działające przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych ze środowisk akademickich i branżowych na bezpłatną Ogólnopolską Konferencję Naukową „Planuj, twórz, zarządzaj. GIS w gospodarce przestrzennej”. Konferencja dotyczy ...

więcej

2015-05-06 |WARSZAWA| Dzień serwisowy TPI


organizator: TPI Sp. z o. o.
W ramach Dnia serwisowego TPI przewidziano m.in.: • bezpłatne sprawdzenie i rektyfikację sprzętu pomiarowego, • bezpłatne sprawdzenie i aktualizację oprogramowania, • dyskusję z specjalistami serwisu i wsparcia TPI, • płatne sprawdzenie i rektyfikację sprzętu pomiarowego wraz z uzyskaniem certyfikatu autoryzowanego serwisu ...

więcej

2015-05-06 do 2015-05-08 |RYNIA| Seminarium szkoleniowe ?Problemy stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii?


organizator: Główna Komisja ds. Zawodu i Szkolenia Ustawicznego SGP oraz Zarząd Oddziału SGP w Warszawie
Wśród prelegentów znajdą się osoby zajmujące się na bieżąco stosowaniem aktualnych przepisów w geodezji i kartografii, które odniosą się do obecnych problemów branży geodezyjnej. Zgłoszenia na seminarium wraz z wpłatą przyjmowane są do 30 kwietnia. Koszt uczestnictwa w seminarium przy wpłacie do 20 kwietnia to 750 zł, po tym terminie – 870 ...

więcej

2015-05-06 |WARSZAWA| eminarium podsumowujące 1400 wdrożeń aplikacji iMPA


organizator: Geo-System
Seminarium kierowane jest zarówno do obecnych użytkowników systemu, jak też do pracowników miast i gmin, którzy korzystają z innych metod prowadzenia rejestru adresowego. Dotychczasowych 6 spotkań zorganizowanych w Olsztynie, Warszawie, Sandomierzu, Sycowie, Turznie i Wieliczce cieszyło się dużym zainteresowaniem, gromadząc łącznie ponad 600 ...

więcej

2015-05-05 |WARSZAWA| Oracle Spatial Day


organizator: Oracle, SHH
Podczas konferencji „Oracle Spatial Day” zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania i zastosowania z zakresu technologii przestrzennych Oracle Spatial. Wydarzenie jest dedykowane potencjalnym i aktualnym użytkownikom Oracle Spatial oraz klientom firmy Oracle reprezentującym instytucje i przedsiębiorstwa z różnych branż gospodarki. ...

więcej

kwiecień 2015

2015-04-30 |WARSZAWA| szkolenie na temat: ?Metodyka pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem systemów GNSS?


organizator: Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego
Program szkolenia obejmuje: • aktualny stan systemów nawigacji satelitarnej GNSS, • metody pomiarów GNSS, • błędy pomiarowe i sposoby ich eliminacji, • aktualny stan prawny. Wykłady poprowadzi Grzegorz Nykiel. Odpłatność za udział w szkoleniu to 140 zł.

więcej

2015-04-28 |GDAŃSK| Dzień serwisowy TPI


organizator: TPI Sp. z o. o.
W ramach Dnia serwisowego TPI przewidziano m.in.: • bezpłatne sprawdzenie i rektyfikację sprzętu pomiarowego, • bezpłatne sprawdzenie i aktualizację oprogramowania, • dyskusję z specjalistami serwisu i wsparcia TPI, • płatne sprawdzenie i rektyfikację sprzętu pomiarowego wraz z uzyskaniem certyfikatu autoryzowanego serwisu ...

więcej

2015-04-24 |ŁÓDŹ| Wykorzystanie przestrzennych baz danych do wspomagania procesu zarządzania Miastem


organizator: Łódzki Ośrodek Geodezji
Spotkanie odbędzie się w związku z zakończeniem projektu „Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalających na integrację ...

więcej

2015-04-23 do 2015-01-24 |Rzeszów| X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji


organizator: Koło Naukowe GEO-TEAM Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
W roku akademickim 2014/2015 Studenckie Koło Naukowe Geodetów „GEO-TEAM” działające przy Wyższej Szkole Inżynieryjno–Ekonomicznej w Rzeszowie jest organizatorem X Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Studentów Geodezji. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2015 r. w Rzeszowie. Organizowana cyklicznie ...

więcej

2015-04-23 do 2015-04-24 |RZESZÓW| X Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji


organizator: Koło Naukowe Geodetów Geo-Team działające w WSI-E
Podczas spotkania przedstawiciele studenckich kół naukowych geodetów z całej Polski – zrzeszonych w Ogólnopolskim Klubie Studentów Geodezji – podsumują swoje badania i prace.

więcej

2015-04-23 |GDAŃSK| Wpływ znowelizowanej ustawy Pgik na prowadzenie ODGiK oraz wykonywanie prac...


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku, Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP
W trakcie szkolenia poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia: • odpowiedzialność zawodowa, • praca geodezyjna i nowe zasady jej zgłaszania, • EGiB oraz nowe zasady jej aktualizacji, • GESUT oraz nowe zasady uzgadniania projektowanych sieci, • udostępnianie materiałów PZGiK, • ustalanie wysokości opłaty, • ...

więcej

2015-04-21 |POZNAŃ| Dzień serwisowy TPI


organizator: TPI Sp. z o. o.
W ramach Dnia serwisowego TPI przewidziano m.in.: • bezpłatne sprawdzenie i rektyfikację sprzętu pomiarowego, • bezpłatne sprawdzenie i aktualizację oprogramowania, • dyskusję z specjalistami serwisu i wsparcia TPI, • płatne sprawdzenie i rektyfikację sprzętu pomiarowego wraz z uzyskaniem certyfikatu autoryzowanego serwisu ...

więcej

2015-04-20 do 2015-04-22 |NOWOSYBIRSK (ROSJA)| Interexpo Geo-Syberia 2015


organizator: Syberyjska Państwowa Akademia Geodezji
11. międzynarodowa wystawa i kongres naukowy

więcej

2015-04-20 do 2015-04-25 |STAMBUŁ (TURCJA)| WCS-CE


Światowy Szczyt Katastralny – konferencja i wystawa

więcej

2015-04-18 |ŁOBEZ| XI Turniej Piłki Siatkowej Geodetów


organizator: Grzegorz Janiec i Przyjaciele
Drużyny złożone z geodetów i pracowników PODGiK-ów można zgłaszać do 12 kwietnia. O udziale w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc w turnieju mogą uczestniczyć zespoły spoza branży. więcej

więcej

2015-04-16 |KALISZ| Szkolenie związane z pomiarami GNSS oraz zagadnieniami pokrewnymi


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu, Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP
Program kursu obejmuje m.in.: • różnica pomiędzy technologią pomiarów RTK i RTN, • normy prawne związane z pomiarami GNSS, • źródła błędów w pomiarach GNSS, • wykorzystanie systemu GLONASS, koszty, zalety, wady, • kierunki rozwoju sieci ASG-EUPOS, • zalety i wady korzystania z bezzałogowych statków latających (BSL), ...

więcej

2015-04-15 do 2015-04-17 |ROWY| XIII Szkoła Pomiarów TPI


organizator: TPI Sp. z o. o.
Prezentacja skanerów 3D, rozwiązań GNSS, najnowszych tachimetrów, technologii przemysłowych FARO, oprogramowania. Ponadto: indywidualne konsultacje, warsztaty i wykłady oraz nadmorskie atrakcje.

więcej

2015-04-15 |BIAŁYSTOK| Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Kurs poprowadzą Zenon Marzec i Bogdan Grzechnik. Koszt udziału dla członków GIG wynosi 250 zł, a dla pozostałych – 330 zł. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: • sytuacja w Polsce dotycząca granic nieruchomości (działek), • pojęcie granicy ustalonej wg stanu prawnego, • rozgraniczanie nieruchomości ...

więcej

2015-04-14 |CHORZÓW| STRATEG ? zintegrowany system do prowadzenia baz danych


organizator: Geobid
Celem spotkania jest omówienie stopnia dostosowania oprogramowania Geobidu do zmienionych i ciągle zmieniających się przepisów prawa w geodezji i kartografii. W sposób szczególny omówione i przedyskutowane zostaną działania, które muszą być podjęte przez powiaty w bardzo trudnym okresie przejściowym, określonym w przepisach. Organizatorzy ...

więcej

2015-04-14 |WROCŁAW| Dzień serwisowy TPI


organizator: TPI Sp. z o. o.
W ramach Dnia serwisowego TPI przewidziano m.in.: • bezpłatne sprawdzenie i rektyfikację sprzętu pomiarowego, • bezpłatne sprawdzenie i aktualizację oprogramowania, • dyskusję z specjalistami serwisu i wsparcia TPI, • płatne sprawdzenie i rektyfikację sprzętu pomiarowego wraz z uzyskaniem certyfikatu autoryzowanego serwisu ...

więcej

2015-04-09 do 2015-04-11 |BYDGOSZCZ| XXXVII Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej


organizator: Zarząd Główny SGP, ZSB w Bydgoszczy
Zawody II i III stopnia, czyli etap międzyszkolny i centralny.

więcej

2015-04-07 |KRAKÓW| Dzień serwisowy TPI


organizator: TPI Sp. z o. o.
W ramach Dnia serwisowego TPI przewidziano m.in.: • bezpłatne sprawdzenie i rektyfikację sprzętu pomiarowego, • bezpłatne sprawdzenie i aktualizację oprogramowania, • dyskusję z specjalistami serwisu i wsparcia TPI, • płatne sprawdzenie i rektyfikację sprzętu pomiarowego wraz z uzyskaniem certyfikatu autoryzowanego serwisu ...

więcej

2015-04-01 |WARSZAWA| Atlas historyczny Polski AD 2015


organizator: Zakład Atlasu Historycznego Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Jednym z głównych tematów spotkania będą „Mapy szczegółowe XVI wieku” wydane w skali 1:250 000 w formacie A3. W trakcie seminarium organizatorzy zaprezentują nową formę prezentacji tych map, łączącą zalety atlasu książkowego i wielkoformatowych arkuszy. W tej technologii przygotowano edycję połączonej mapy głównej ośmiu województw ...

więcej

marzec 2015

2015-03-26 |WARSZAWA| Akademia Nowoczesnego Geodety


organizator: TPI
Uczestnicy Akademii mogą liczyć na: • prezentację nowych produktów (GNSS, skanery 3D), • omówienie nowego stanu prawnego – pomiary GNSS z sieciami referencyjnymi, • praktyczny test sprzętu pomiarowego i sieci TPI NETpro, • oferty specjalne i rabaty, • wieczorną biesiadę geodezyjną i inne atrakcje. Każdy ...

więcej

2015-03-26 do 2015-03-27 |WARSZAWA| Mapy krajobrazu kulturowego. Regionalizacja historyczno-kulturowa


organizator: IGiPZ PAN
Celem konferencji jest prezentacja: • historycznego dorobku geografów w podejmowaniu prób kartograficznego ilustrowania zjawisk przyrodniczo-kulturowych, • historycznego dorobku etnografów, historyków, architektów i innych w kartograficznej rejestracji zjawisk kulturowych, • różnic w podejściach: klasyfikacji – typologii ...

więcej

2015-03-25 do 2015-03-27 |MONACHIUM (NIEMCY)| PIA 15 i HRIGI 15


organizator: Uniwersytet Techniczny w Monachium we współpracy z grupami roboczymi ISPRS
Międzynarodowa Konferencja nt. Fotogrametrycznej Analizy Obrazów i Wysokorozdzielczych Zobrazowań Ziemi dla potrzeb Informacji Geoprzestrzennej

więcej

2015-03-18 |OLSZTYN| Seminarium naukowe ?Gospodarka nieruchomościami i zasobami nieruchomości?


organizator: Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz Katedra Zasobów Nieruchomości WGIPiB
Seminarium związane jest z przedstawieniem najnowszych osiągnięć w zakresie gospodarki zasobami nieruchomości oraz badań rynku nieruchomości. Prelegenci: • dr Anna Banaszek – Zastosowanie kwalimetrii w gospodarowaniu zasobami nieruchomości; • dr Mirosław Bełej – Ewolucyjne aspekty funkcjonowania rynku nieruchomości.

więcej

2015-03-17 |WARSZAWA| Szkolenie pod hasłem ?Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce?


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Kursy poprowadzą Zenon Marzec i Bogdan Grzechnik. Koszt udziału dla członków GIG wynosi 250 zł, a dla pozostałych – 330 zł. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 4 marca. W trakcie spotkań poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia: • sytuacja w Polsce dotycząca granic nieruchomości (działek), • pojęcie granicy ...

więcej

1818 rekordów, strona 4 z 19
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 ... 16 ... » »»

reklama

imprezy

nazwa / miasto

kraj / zagranica


archiwum

reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt