wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum geokonferencji


POLSKA | ŚWIAT

listopad 2015

2015-11-30 Procedury i czynności geodezyjne i admin. związane z przebiegiem granic działek ewid.


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi
Prowadzący szkolenie: Ludmiła Pietrzak – Dyrektor Ośrodka Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W programie m.in: ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych; wznowienie znaków granicznych; wyznaczanie punktów granicznych ujawnionych w EGiB; podział nieruchomości; rozgraniczenie nieruchomości; stabilizacja ...

więcej

2015-11-26 Seminarium ?Portal Geostatystyczny ? platforma nowych możliwości?


organizator: Główny Urząd Statystyczny
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną nowe funkcjonalności Portalu oraz aplikacji mobilnej, które są wynikiem realizacji projektu „Portal Geostatystyczny – Faza II”. Seminarium będzie doskonałą okazją do otwartej dyskusji i wymiany doświadczeń między użytkownikami Portalu Geostatystycznego na temat możliwości i sposobów ...

więcej

2015-11-25 do 2015-11-27 Konferencja pod hasłem ?GIS w rolnictwie?


organizator: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
Konferencja ma za zadanie wymianę doświadczeń w zakresie informacji przestrzennej, pozyskiwania i wymiany danych GIS pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w proces budowy danych przestrzennych, wskazania możliwości wykorzystania w rolnictwie pochodzących z różnych źródeł danych GIS, zaprezentowania narzędzi i rozwiązań informatycznych ...

więcej

2015-11-24 Konferencja UKSW


organizator: Instytut Historii Sztuki Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem „Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń”

więcej

2015-11-23 do 2015-11-25 Capturing Reality Forum


organizator: Diversified UK
Spotkanie będzie koncentrowało się wokół takich tematów, jak: modelowanie informacji o budynkach (BIM), zarządzanie zasobami, pozyskiwanie danych 3D, przetwarzanie chmur punktów, zarządzanie i dzielenie się dużymi zbiorami danych, inteligentne modelowanie, rzeczywistość rozszerzona, skanowanie laserowe, GIS, mobilne kartowanie czy wykorzystanie ...

więcej

2015-11-23 Szkolenie na temat procedur i czynności geodezyjnych związanych z przebiegiem granic działek


organizator: Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego
Program szkolenia pn. „Procedury i czynności geodezyjne i administracyjne związane z przebiegiem granic działek ewidencyjnych oraz granicami nieruchomości” obejmuje następujące zagadnienia: • ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, • wznowienie znaków granicznych, • wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych w ...

więcej

2015-11-23 Seminarium ?Portal Geostatystyczny ? platforma nowych możliwości?


organizator: Główny Urząd Statystyczny
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną nowe funkcjonalności Portalu oraz aplikacji mobilnej, które są wynikiem realizacji projektu „Portal Geostatystyczny – Faza II”. Seminarium będzie doskonałą okazją do otwartej dyskusji i wymiany doświadczeń między użytkownikami Portalu Geostatystycznego na temat możliwości i sposobów ...

więcej

2015-11-20 Rozwój obszarów wiejskich i scalenia gruntów w Polsce południowo-wschodniej


organizator: Wyzsza Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski WP
Tematyka seminarium poświęcona będzie roli szeroko rozumianemu kształtowaniu przestrzeni wiejskiej w Polsce południowo-wschodniej poprzez realizację prac urządzenioworolnych. Omawiane będą również tematy związane z wyzwaniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 w świetle istniejących doświadczeń krajowych i międzynarodowych.

więcej

2015-11-20 GIS Day w stolicy


organizator: KN Gospodarki Przestrzennej PW, Stowarzyszenie Studentów WGiK PW Geoida, SKN Gospodarki Przestrzennej SGGW, KN Gisowcy SGGW, KN Geoinformatyki i Teledetekcji UW, ? Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ? KN Geopixel WAT
Tegoroczna edycja GIS Day pod hasłem „GIS w Stolicy – Obraz codzienności” połączy w sobie naukę i zabawę, a tematem przewodnim będzie zastosowanie systemów informacji geograficznej na co dzień. Na przybyłych gości czekać będzie moc atrakcji: od małych konkursów na stoiskach, przez spotkania z przedstawicielami firm, aż po ...

więcej

2015-11-19 do 2015-11-20 XVIII Kaliska Konferencja Naukowo-Techniczna


organizator: SGP
Tegoroczna edycja będzie poświęcona nowym regulacjom prawnym w zakresie katastru nieruchomości, w tym Zintegrowanemu Systemowi Informacji o Nieruchomościach i jego realizacji oraz problemom z tym związanym. Spotkanie ma na celu przegląd aktualnej sytuacji w zakresie katastru nieruchomości i gospodarki nieruchomościami oraz wymianę poglądów i ...

więcej

2015-11-18 GIS Day 2015


organizator: Esri
Firma Esri Polska zaprasza do organizacji GIS Day. W ubiegłym roku w Polsce Dzień GIS-u odbył się w 26 miejscach w 18 miastach! Firma zachęca do zgłoszenia imprezy zarówno na stronie gisday.esri.pl jak i poprzez stronę www.gisday.com/registration.html. Jeśli chcecie Państwo otrzymać materiały amerykańskie trzeba zarejestrować swoje wydarzenie do ...

więcej

2015-11-18 GIS Day na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego


organizator: Zakład Geoinformacji IGMiT WNG UŁ, Koło Naukowe PIKSEL
Referaty przedstawią zaproszeni goście reprezentujący m.in. firmy Esri Polska, Hexagon Geospatial, Emapa, a także Łódzki Ośrodek Geodezji oraz Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi. Tegorocznym obchodom święta użytkowników systemów informacji geograficznej towarzyszyć będzie również gra terenowa, warsztaty ArcGIS Online oraz prezentacja ...

więcej

2015-11-18 Dzień GIS na Politechnice Świętokrzyskiej


organizator: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami, Zakład Geomatyki
Jest to coroczne, cykliczne wydarzenie poświęcone promocji i popularyzacji idei systemów informacji geograficznej organizowane m.in. w ośrodkach akademickich na całym świecie. Hasłem tegorocznej imprezy będzie „GIS pomaga – w nauce i gospodarce” W programie: • sesje wykładowe (technologie GIS, GIS w administracji, GIS w ...

więcej

2015-11-18 Dzień GIS organizowany przez WODGiK


organizator: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
W ramach obchodów Dnia GIS WODGiK w Katowicach organizuje konferencję pod hasłem „Modelowanie otaczającej nas przestrzeni z wykorzystaniem narzędzi GIS”

więcej

2015-11-18 Dzień GIS na UMCS


organizator: Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków oraz Pracownia Geoinformacji Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Celem wydarzenia jest propagowanie GIS jako narzędzia, a sama inicjatywa oraz towarzyszące jej warsztaty będą doskonałą okazją do nauki, prezentacji osiągnięć, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń zarówno dla naukowców jak i praktyków, którzy w swojej pracy wykorzystują GIS. Podczas tegorocznej edycji GIS Day 2015 prowadzone będą jak co ...

więcej

2015-11-18 Dzień GIS na Uniwersytecie Przyrodniczym


Na uczestników czekają interesujące prezentacje m.in.: sprzętu geodezyjnego, innowacyjnych technologii pozyskiwania danych przestrzennych, a nawet bezzałogowego statku powietrznego. Ponadto imprezę urozmaicą konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

więcej

2015-11-18 Dzień GIS na UAM


organizator: Sekcja Geoinformacji SKN Geografów na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
Impreza odbędzie się pod hasłem „Zaplanuj swoją karierę”. Nie wiesz gdzie mógłbyś pracować po studiach związanych z geoinformacją? Szukasz instytucji, aby odbyć swoją pierwszą praktykę? Tegoroczny GIS Day będzie doskonałą okazją, aby spotkać się z przedstawicielami firm i instytucji, wykorzystujących w swojej pracy Systemy Informacji ...

więcej

2015-11-18 II Wrocławski GIS Day


organizator: Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Koło Naukowo Badawcze GIS wraz z Kołem Naukowym ?Grupa Młodych Geodetów? z Politechniki Wrocławskiej
W programie: sesje wykładowe, prezentacja sprzętu geodezyjnego, GPS, bezzałogowych statków latających i oprogramowania GIS, stoiska promocyjne uczelni i kół naukowych, wystawy map, warsztaty GIS

więcej

2015-11-16 Szkolenie GIG


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Szkolenie dla wykonawców prac geodezyjnych oraz pracowników administracji publicznej na temat „Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce”. W programie: • Sytuacja w Polsce dotycząca granic nieruchomości (działek). Pojęcie granicy ustalonej w/g stanu prawnego. Rozgraniczanie nieruchomości w trybie ustawy Prawo Geodezyjne ...

więcej

2015-11-04 do 2015-11-06 XXV Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej


organizator: PTIP
Konferencja będzie obejmowała obrady plenarne, obrady równoległe, warsztaty oraz dwa seminaria: 1. „Kształcenie geomatyków – doświadczenia i zamierzenia”, 2. VII Seminarium „Modelowanie Informacji Geograficznej dla potrzeb budowy infrastruktury informacji przestrzennej” organizowane przez Komitet Geodezji PAN i ...

więcej

2015-11-03 do 2015-11-05 Konferencja Year in Infrastructure


organizator: Bentley Systems
Jest to jedno z najważniejszych branżowych spotkań liderów branży infrastrukturalnej, działających na styku technologii i biznesu. Uczestnicy konferencji mogą poznać najlepsze praktyki w zakresie projektowania, tworzenia i eksploatacji infrastruktury oraz najnowsze rozwiązania oferowane przez firmę Bentley Systems Tradycyjne podczas konferencji ...

więcej

październik 2015

2015-10-28 do 2015-10-29 IV Forum BioGIS ? System Informacji Przestrzennej w Badaniach Różnorodności Biologicznej


organizator: Wydział Biologii UAM, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Esri Polska oraz MGGP Aero (partner technologiczny)
Hasło tegorocznej konferencji to „Narzędzia analityczne i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko (OOS)”. Ustawa właściwa dla OOS określa zakres, w jakim należy opracować prognozę oddziaływania inwestycji na środowisko, lecz nie precyzuje jak dokładnie ma być ona wykonana, jakiego zasobu danych przestrzennych należy ...

więcej

2015-10-22 do 2015-10-23 XII Konferencja Naukowo-Techniczna ?Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej?


organizator: Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Konferencja ma na celu przegląd aktualnej sytuacji w zakresie geodezji inżynieryjnej oraz wymianę poglądów i doświadczeń między różnymi ośrodkami naukowo-badawczymi i podmiotami wykonawstwa geodezyjnego, a także wytyczenie kierunków rozwoju geodezji inżynieryjnej w nawiązaniu do trendów światowych. Tegoroczna konferencja jest jedną z imprez ...

więcej

2015-10-22 do 2015-10-24 Zmiany w przepisach prawa dotyczących geodezji i kartografii


organizator: Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi
W programie trzydniowej imprezy m.in: -Wykonywanie prac właścicielskich w stosunku do wód i gospodarowanie gruntami pokrytym i powierzchniowymi wodami płynącymi, związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych i cywilnoprawnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne. -Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności ...

więcej

2015-10-22 IV Forum nt. kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów


organizator: GUGiK we współpracy z SGP, SKP, PTIP, Konwentem Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych, GIG oraz Polską Geodezją Komercyjną
Podczas forum zostaną przedstawione inicjatywy podejmowane przez wyższe uczelnie w zakresie praktyk i staży zawodowych oraz zdefiniowania i rozwoju kompetencji, a także wstępne wyniki analizy rynku pracy geodezyjno-kartograficznego. Ważnym tematem IV Forum będą zagadnienia związane z kształceniem geodetów na poziomie średnim, w tym programy ...

więcej

2015-10-15 do 2015-10-16 X Konferencja Techniczna z cyklu ?Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu?


organizator: prezydent Legnicy, starosta legnicki oraz Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy
– Pragniemy nadać spotkaniu – piszą organizatorzy - wymiar bardzo praktyczny, co umożliwi dokonanie właściwych interpretacji obowiązujących przepisów prawnych w zakresie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu oraz pozwoli na wysunięcie wniosków. Jednocześnie chcielibyśmy, aby w trakcie tego krótkiego spotkania w Legnicy można ...

więcej

2015-10-14 do 2015-10-16 XIV Szkoła Pomiarów


organizator: TPI
To 3 dni wykładów, zajęć ze specjalistami i warsztatów terenowych z najnowocześniejszym sprzętem dla geodezji, przemysłu, GIS, architektury, drogownictwa, budownictwa, administracji publicznej. W programie: • Mobilne pozyskiwanie danych 3D i masowe przetwarzanie danych geoprzestrzennych – system mobilnego skanowania IP-S3, • ...

więcej

2015-10-14 do 2015-10-15 17. Międzynarodowa Konferencja Globemy


organizator: Globema Sp. z o.o.
Hasłem spotkania tradycyjnie będą „Innowacyjne rozwiązania geoprzestrzenne”. Organizatorzy w ramach konferencji przewidują prezentacje innowacyjnych rozwiązań geoprzestrzennych m.in. dla: telekomunikacji, energetyki, ciepłownictwa, gazownictwa i ropociągów, telewizji kablowej, wodociągów i kanalizacji, handlu i usług oraz logistyki i ...

więcej

2015-10-14 do 2015-10-15 GISforum 2015


organizator: SHH
Konferencja adresowana jest głównie do zarządców infrastruktury transportu, zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw sieciowych, administracji publicznej oraz biur geodezyjnych i projektowych. Kluczowymi tematami tegorocznego spotkania będą m.in. zaawansowana analityka przestrzenna, wykorzystanie danych ze skaningu laserowego do budowania modeli, ...

więcej

2015-10-08 do 2015-10-09 Gospodarka Przestrzenna w Naukach Technicznych


organizator: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
Celem konferencji naukowej jest podsumowanie dziesięcioletniego okresu studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna prowadzonych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Konferencja równocześnie wpisuje się w uroczyste obchody jubileuszowe 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

więcej

2015-10-07 do 2015-10-08 Środowisko Informacji


organizator: Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Tematem konferencji jest aktywny dostęp i korzystanie z informacji o środowisku i jego ochrona przy zastosowaniu najnowszych technologii informatycznych. Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie pozwoli specjalistom zajmującym się infrastrukturą informacji przestrzennej na wymianę wiedzy i doświadczeń. Program konferencji obejmuje tematykę ...

więcej

2015-10-05 do 2015-10-07 Commercial UAV Expo


organizator: SPAR Point Group
Konferencja oraz targi dotyczące małych bezzałogowych systemów latających. Tegoroczna impreza odbędzie się pod hasłem „The sky's the limit”

więcej

2015-10-01 Konferencja firmy Aplikom nt. BIM


organizator: Aplikom
Konferencja pod hasłem „Jak przygotować się do realizacji kontraktów infrastrukturalnych zgodnie z ideą BIM?”. W trakcie spotkania organizatorzy zostaną pokazane kierunki rozwoju BIM-u z perspektywy korzyści wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Prelegenci odpowiedzą na pytania: • Jakich danych ...

więcej

wrzesień 2015

2015-09-29 do 2015-09-30 Konferencja Bentley CONNECTION


organizator: Bentley Systems
Warszawska konferencja jest częścią światowego cyklu dwudniowych spotkań promujących nową edycję – CONNECT Edition – oprogramowania do projektowania infrastruktury firmy Bentley Systems, tj. MicroStation, ProjectWise czy Bentley Navigator. Będzie to znakomita okazja do wysłuchania ciekawych prelekcji, udziału w forach branżowych, ...

więcej

2015-09-25 Konferencja Naukowa pod hasłem "Zaplanuj swoją przestrzeń"


organizator: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej
Celem Konferencji jest podsumowanie projektu pn. „Zaplanuj swoją przestrzeń. Przestrzeń – Środowisko – Forma” zrealizowanego na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Projekt został zlecony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Uniwersytet Młodych Wynalazców. Podczas ...

więcej

2015-09-25 Warsztaty UAS and remote sensing in environmental research


organizator: Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Warsztaty odbędą na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – Instytut Geodezji i Geoinformatyki, sala IIM, w godz. 11.00-16.30. Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania najnowszych trendów i rozwiązań w zastosowaniu bezzałogowych systemów fotolotniczych i teledetekcyjnych w badaniach stanu środowiska oraz wymiany doświadczeń i dyskusji. ...

więcej

2015-09-24 do 2015-09-26 21. Konferencja z cyklu ?Prawo w geodezji?


organizator: Zachodniopomorski Oddział Geodezyjnej Izby Gospodarczej
UWAGA: Konferencja odwołana Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Prawo geodezyjne – rok po nowelizacji”

więcej

2015-09-24 do 2015-09-26 II Ogólnopolska Letnia Szkoła GIS


organizator: Esri Polska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Celem tegorocznej edycji jest zbudowanie wspólnej platformy wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami systemów informacji przestrzennej a twórcami kultury, w szczególności ze środowiska artystów plastyków i artystów fotografików. W ramach II OLS GIS organizatorzy chcą podjąć wyzwanie integracji doświadczeń pracowników nauki, planistów ...

więcej

2015-09-24 do 2015-09-26 XXIX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii


organizator: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Pracownia Atlasu Historycznego Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr
Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się pod hasłem „Mapa jako narracja interpretacyjna”. Podczas konferencji Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN będzie obchodził jubileusz 40-lecia; w związku z tym hasłem pierwszego dnia obrad będzie „Stan polskich badań nad dziejami kartografii z perspektywy 40 lat działalności Zespołu ...

więcej

2015-09-24 Zarządzanie kryzysowe


organizator: Multiexpo
Pod hasłem „Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym” odbędzie się konerencja obejmująca m.in. tematykę dotyczącą GIS, technologii satelitarnych i aplikacji mobilnych w zarządzaniu kryzysowym. Na konferencję organizatorzy zapraszają: • przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji ...

więcej

2015-09-17 do 2015-09-18 VIII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne


organizator: Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Komitet Geodezji PAN - Komisja Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP, WGiK PW, ZG SGP wraz z Komisją Geoinformatyki PAU, Oddziałem Teledetekcji i Geoinformatyki PTG
Sympozjum odbędzie się pod hasłem „Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni” Proponowane tematy sesji plenarnych i posterowych: • geoinformatyki (takich jak modele danych przestrzennych, modelowanie i analizy przestrzenne, infrastruktury geoinformacyjne); • fotogrametrii (dotyczące problemów ...

więcej

2015-09-17 Konferencja Aquanet S.A.


organizator: Aquanet S.A.
Pod hasłem „GIS w zarządzaniu majątkiem w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych” odbędzie się konferencja, której organizatorem jest Aquanet S.A. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali specjaliści GIS z kilkunastu wiodących przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce, przedstawiciele ośrodków dokumentacji geodezyjnej i ...

więcej

2015-09-16 do 2015-09-18 Forum Nowych Technologii


organizator: Intergraph Polska
Doroczne spotkanie poświęcone rozwiązaniom firmy Intergraph. Organizatorzy tegorocznej, drugiej edycji konferencji przygotowali bogaty program merytoryczny, a w nim ponad 20 godzin wykładów i warsztatów obejmujących 6 obszarów tematycznych. Eksperci, partnerzy oraz zaproszeni goście podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą oraz doświadczeniem w ...

więcej

2015-09-15 do 2015-09-17 Intergeo 2015


Targi, podczas których prezentowany jest najnowszy sprzęt i oprogramowanie geodezyjne

więcej

2015-09-15 do 2015-09-16 XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna


organizator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Geodezji i Kartografii
Będzie to dziewiąta konferencja z cyklu „Stan i perspektywy polskiej kartografii”, a tematem tegorocznego spotkania będzie „Mapa w społeczeństwie informacyjnym”. Celem konferencji jest dokonanie analizy i oceny bieżącego stanu problemów i perspektyw polskiej kartografii w nawiązaniu do tendencji światowych. Przewidziane są ...

więcej

2015-09-10 do 2015-09-11 Podsomowanie projektów GUGiK


organizator: GUGiK
Na spotkaniu umówione zostaną projekty: „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych”, „Geoportal 2”, „TERYT 3 – Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych” oraz „Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach – faza I”. Wszystkie te przedsięwzięcia realizowane ...

więcej

2015-09-09 do 2015-09-11 V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ?Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna?


organizator: Politechnika Rzeszowska, Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla
Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla Politechniki Rzeszowskiej wzorem lat ubiegłych organizuje V Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną pod hasłem „Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna”. Tematyka Konferencji obejmuje: • systemy map numerycznych, • kartograficzne układy współrzędnych – ...

więcej

2015-09-07 do 2015-09-11 55. Tydzień Fotogrametryczny


Międzynarodowe prestiżowe spotkanie naukowców i praktyków w tej dziedzinie

więcej

2015-09-04 do 2015-09-06 2. Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie Geodetów o Puchar Głównego Geodety Kraju


organizator: Prezydium Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy
Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 10 czerwca. Koszt udziału w imprezie wynosi 480 złotych dla zawodników i 360 zł dla osób towarzyszących. Organizatorzy zapewniają 15 jachtów klasy „Omega”. W trakcie spotkania odbędzie się również szkolenie na temat praktycznych aspektów i problemów rozgraniczania wód śródlądowych.

więcej

2015-09-03 do 2015-09-04 2. edycja konferencji ?Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK?


organizator: Geo-System z Warszawy
Spotkanie przeznaczone jest nie tylko dla pracowników starostw zajmujących się prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ale także dla osób i instytucji chcących poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesnych technologiach stosowanych do prowadzenia PZGiK i jego udostępniania w internecie. Jednym z prezentowanych elementów będzie ...

więcej

sierpień 2015

2015-08-13 Konferencja pod hasłem ?Portal Geostatystyczny ? platforma nowych możliwości?


organizator: Główny Urząd Statystyczny
Jednym z najcenniejszych dóbr cywilizacji jest obecnie informacja. Może ona być uznana za wartościową jedynie wtedy, gdy jest prawdziwa, rzetelnie opracowana, łatwo dostępna i poparta wynikami skrupulatnych badań. Właśnie celem działania statystyki publicznej jest dostarczenie referencyjnych danych o zjawiskach społecznych, gospodarczych i ...

więcej

lipiec 2015

2015-07-20 do 2015-07-24 Konferencja Esri


organizator: Esri
Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania Esri. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „United we map”. W tym roku z konferencją związanych jest szereg wydarzeń, na które warto zwrócić uwagę. Główna część konferencji poświęcona będzie platformie ArcGIS 10.3.1, AppStudio, „Smart Mapping”, wizualizacjom 3D, ...

więcej

2015-07-14 do 2015-07-17 FOSS4G-Europe


Konferencja FOSS4G-Europe (Free and Open Source for Geospatial)

więcej

2015-07-02 Zastosowanie naziemnych i satelitarnych obserwacji GNSS w meteorologii


organizator: IGiG UP
Celem spotkania jest prezentacja i dyskusja najnowszych trendów w badaniach stanu atmosfery przy pomocy technik satelitarnych. Tematyka wystąpień będzie się skupiała na trzech aspektach meteorologii GNSS: obserwacjach za pomocą sieci naziemnych, platform satelitarnych, a także na zastosowaniach tych rozwiązań. Udział w seminarium jest bezpłatny. ...

więcej

czerwiec 2015

2015-06-30 Praktyka wdrażania smart cities


organizator: Centrum Promocji Informatyki
Podczas spotkania dr hab. Robert Olszewski z Politechniki Warszawskiej opowie o integrującej roli geoinformacji w tworzeniu i implementacji koncepcji smart city. W swoim wystąpieniu wyjaśni m.in., jak opracować integrującą platformę geoinformacyjną będącą fundamentem dla wielu systemów dziedzinowych, jak stworzyć nowy interfejs do miejskich ...

więcej

2015-06-26 Seminarium GIG


organizator: GIG
W trakcie seminarium dr hab. Radosław Wiśniewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) wygłosi wystąpienie pt. „Geodezja w Polsce –współpraca czy rywalizacja?”. Władysław Baka będzie mówić o społecznościowym charakterze systemu geodezji praktycznej w Polsce, dr Ewa Prejs zaprezentuje natomiast problemy podejmowane ...

więcej

2015-06-26 Jubileusz WIŚiG UR


organizator: WIŚiG UR
Uroczystości z okazji Jubileuszu 60-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

więcej

2015-06-24 XXIX seminarium z cyklu ?GIS w praktyce?


organizator: Centrum Promocji Informatyki
Tematem spotkania będą otwarte systemy GIS w tworzeniu map cyfrowych. Program seminarium obejmuje następujące wystąpienia: • wolne oprogramowanie w geoinformatyce – status prawny, licencje, historia, przyszłość, przykłady; • otwarte geodane – czym są, dlaczego są istotne, jak można z nich korzystać; • bezpłatne narzędzia ...

więcej

2015-06-23 Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Szkolenie poprowadzą Zenon Marzec i Bogdan Grzechnik. Koszt udziału dla członków GIG wynosi 250 zł, a dla pozostałych – 330 zł. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: • sytuacja w Polsce dotycząca granic nieruchomości (działek), • pojęcie granicy ustalonej wg stanu prawnego, • rozgraniczanie ...

więcej

2015-06-22 do 2015-06-26 Konferencja + warsztaty GEOMORPHOMETRY 2015: Geomorphometry for natural hazards geomodelling


organizator: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
The interdisciplinary nature of geomorphometry makes it a key science for natural hazards: from land observations which can serve as ground truth to mathematical models and development of new computer software. Monitoring of Earth surface provides a growing amount of high resolution DEMs or LIDAR data which require a new kind of geomorphometric ...

więcej

2015-06-20 II Kongres Nauk Sądowych


Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszani są biegli sądowi wpisani na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości. Zmiany kodeksu postępowania karnego, jakie mają wejść w życie 1 ...

więcej

2015-06-19 Akademia Geomatyczna


organizator: TPI Sp. z o. o.
Podczas imprezy będzie można zapoznać się z najnowszymi technologiami pomiarowymi. Program Akademii obejmuje: • skanowanie 3D dla przemysłu, architektury, a także dla firmy geodezyjnej szukającej nowych rynków; • masowe zbieranie danych, fotogrametria lotnicza i skanowanie mobilne; • sieć stacji referencyjnych GPS/GLONASS TPI NETpro ...

więcej

2015-06-18 do 2015-06-20 XII Podlaskie Forum GIS


organizator: WODGiK w Białymstoku oraz SGP Oddział w Białymstoku
Hasłem tegorocznego spotkania będzie „GIS – szansą rozwoju regionu”. Planowana tematyka: 1. Dobre praktyki jednostek samorządu terytorialnego w wykorzystaniu systemów GIS do zarządzania regionem. 2. Doświadczenia związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na informatyzację zasobów geodezyjno-kartograficznych w powiatach. 3. ...

więcej

2015-06-18 Akademia Geomatyczna


organizator: TPI Sp. z o. o.
Podczas imprezy będzie można zapoznać się z najnowszymi technologiami pomiarowymi. Program Akademii obejmuje: • skanowanie 3D dla przemysłu, architektury, a także dla firmy geodezyjnej szukającej nowych rynków; • masowe zbieranie danych, fotogrametria lotnicza i skanowanie mobilne; • sieć stacji referencyjnych GPS/GLONASS TPI NETpro ...

więcej

2015-06-17 do 2015-06-19 TransNav 2015


organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni wspólnie z The Nautical Institute
XI Międzynarodowa Konferencja TransNav 2015 pod hasłem „Nawigacja morska i bezpieczeństwo transportu morskiego”

więcej

2015-06-17 Akademia Geomatyczna


organizator: TPI Sp. z o. o.
Podczas imprezy będzie można zapoznać się z najnowszymi technologiami pomiarowymi. Program Akademii obejmuje: • skanowanie 3D dla przemysłu, architektury, a także dla firmy geodezyjnej szukającej nowych rynków; • masowe zbieranie danych, fotogrametria lotnicza i skanowanie mobilne; • sieć stacji referencyjnych GPS/GLONASS TPI NETpro ...

więcej

2015-06-17 BIM dla Infrastruktury ? Autodesk Day 2015


organizator: Autodesk
Uczestnicy dowiedzą się na nim m.in., jak zwiększyć efektywność tworzenia projektów w zakresie inżynierii lądowej i wodnej oraz dokumentacji bazującej na modelowaniu informacji o budynku (BIM). Konferencja będzie odbywała się w dwóch sesjach – dla kadry zarządzającej oraz dla inżynierów projektantów. Zakres tematyczny sesji obejmuje m.in. ...

więcej

2015-06-16 Akademia Geomatyczna


organizator: TPI Sp. z o. o.
Podczas imprezy będzie można zapoznać się z najnowszymi technologiami pomiarowymi. Program Akademii obejmuje: • skanowanie 3D dla przemysłu, architektury, a także dla firmy geodezyjnej szukającej nowych rynków; • masowe zbieranie danych, fotogrametria lotnicza i skanowanie mobilne; • sieć stacji referencyjnych GPS/GLONASS TPI NETpro ...

więcej

2015-06-15 Akademia Geomatyczna


organizator: TPI Sp. z o. o.
Podczas imprezy będzie można zapoznać się z najnowszymi technologiami pomiarowymi. Program Akademii obejmuje: • skanowanie 3D dla przemysłu, architektury, a także dla firmy geodezyjnej szukającej nowych rynków; • masowe zbieranie danych, fotogrametria lotnicza i skanowanie mobilne; • sieć stacji referencyjnych GPS/GLONASS TPI NETpro ...

więcej

2015-06-11 do 2015-06-12 V Śląski Konwent Informatyków i Administracji


organizator: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny oraz Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie „Wolne oprogramowanie GIS i otwarte dane w administracji publicznej”. Podczas konwentu uczestnicy wezmą udział w wykładach i dyskusjach dotyczących m.in.: • otwarte dane województwa śląskiego na Geoportalu ORSIP; • wolne i otwarte oprogramowanie, otwarte dane i otwarte ...

więcej

2015-06-10 do 2015-06-12 Konferencja WSIE


organizator: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie
Szósta edycja konferencji pod hasłem „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki”. Zakres tematyczny spotkania: • kataster nieruchomości • gospodarka nieruchomościami • geodezyjne urządzanie przestrzeni wiejskiej • geoinformatyka • nowoczesne techniki i technologie ...

więcej

2015-06-10 do 2015-06-12 XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych


organizator: Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego
Konferencja jest tradycyjnym forum spotkań kadry zakładów górniczych, pracowników nauki, przedstawicieli urzędów górniczych i jednostek administracji państwowej zainteresowanych problemami miernictwa górniczego, oddziaływania górnictwa na środowisko terenu górniczego oraz ochrony tego środowiska. Kolejna, XIII już edycja ma na celu twórczą wymianę ...

więcej

2015-06-10 Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Szkolenie poprowadzą Zenon Marzec i Bogdan Grzechnik. Koszt udziału dla członków GIG wynosi 250 zł, a dla pozostałych – 330 zł. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: • sytuacja w Polsce dotycząca granic nieruchomości (działek), • pojęcie granicy ustalonej wg stanu prawnego, • rozgraniczanie ...

więcej

2015-06-03 GIS w edukacji


organizator: Zakład Geoinformacji Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy Zakładu Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jest to konferencja skierowana do nauczycieli akademickich i będzie okazją do dyskusji na temat edukacji w szeroko rozumianej tematyce systemów informacji geograficznej, geoinformacji, geomatyki oraz geoinformatyki. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia można przesyłać na adres giswedukacji@gmail.com Szczegóły

więcej

2015-06-02 Informacja przestrzenna nowym impulsem dla rozwoju lokalnego


organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Tematyka konferencji obejmuje: • efektywne wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w procesach decyzyjnych samorządów lokalnych; • SIP-y jako sprawne narzędzie do komunikacji samorządów z mieszkańcami i inwestorami; • sprawne zarządzanie gminą dzięki wykorzystaniu SIP-ów; • wykorzystywanie technologii GIS w ...

więcej

2015-06-01 do 2015-06-06 IGSM 2015


Międzynarodowe Spotkanie Studentów Geodezji

więcej

2015-06-01 do 2015-06-03 IV Ogólnopolska Konferencja GIS w nauce


organizator: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Głównym celem konferencji jest wymiana idei i doświadczeń w stosowaniu systemów informacji geograficznej we wszystkich dziedzinach nauki. Konferencja stanowić będzie okazję do prezentacji osiągnięć naukowych uczestników, jak również do dyskusji w zakresie wykorzystywania GIS. W ramach konferencji zaplanowane są tematyczne sesje referatowe i ...

więcej

2015-06-01 do 2015-06-03 XXVIII warsztaty szkoleniowe ?Info-Ośrodek?


organizator: ŚWINGIK
W programie szkolenia przewidziano omówienie m.in.: • nowych technik pomiarowych związanych z zastosowaniem dronów w geodezji, • zagadnień dotyczących podziałów i administracyjnych aspektów rozgraniczeń w orzecznictwie sądów administracyjnych, • nowelizacji przepisów Prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem zmian wpływających ...

więcej

maj 2015

2015-05-30 GeoPiknik


organizator: Wydziałowa Rada Samorządu, Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii ?Geoida? oraz Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Jak co roku przewidziano moc atrakcji dla wszystkich uczestników, zarówno młodszych, jak i starszych. Zaplanowana jest m.in.: Geoolimpiada, pokaz sprzętu geodezyjnego, gra terenowa, konkurs centrowania, paintball laserowy, karaoke oraz loteria fantowa. Nie mogłoby również zabraknąć drugiej już edycji meczu rozgrywanego pomiędzy wykładowcami a ...

więcej

2015-05-29 do 2015-05-31 40. Rajd Geodetów


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału w Warszawie
Drużyny startują w składach 2-10 osobowych. Każde przedsiębiorstwo (instytucja) może zgłosić dowolną liczbę drużyn. W rajdzie zwycięży ta drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów, i to przedsiębiorstwo, którego dwa najlepsze zespoły w sumie zdobędą najwięcej punktów. W ramach imprezy przewidziano m.in. szkolenie z zakresu sprzętu ...

więcej

2015-05-28 Dzień otwarty w CODGiK


organizator: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Dzień otwarty organizowany jest w ramach Międzynarodowego Roku Mapy w Polsce. W godzinach 10.00-18.00 będzie można zapoznać się z: • pracą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, • działaniem centrum przetwarzania danych i serwerownią CODGiK, • Geoportalem oraz projektami realizowanymi przez Główny Urząd Geodezji i ...

więcej

2015-05-28 do 2015-05-31 Dni Mapy w Polsce


Jedną z form upowszechnienia Międzynarodowego Roku Mapy jest zorganizowanie w każdym kraju oddzielnie dnia lub dni mapy. Krajowy Komitet Obchodów MRM wyznaczył w tym roku obchody Dni Mapy w Polsce w terminie 28-31 maja 2015 r. Szereg ośrodków naukowych, edukacyjnych i urzędów organizuje w tym okresie różne imprezy promujące mapę w naszym ...

więcej

2015-05-27 Konferencja ?GIS w inżynierii środowiska?


organizator: KNGK Geoinformatyka z WGGiIŚ AGH przy współpracy z KN Hydrogeomatyków ?Szuwarek? z Politechniki Krakowskiej oraz KN Leśników z Uniwersytetu Rolniczego
Celem konferencji jest popularyzacja rozwiązań GIS-owych w analizach środowiskowych, m.in. hydrologii, meteorologii, projektowaniu infrastruktury sieciowej, prognozowaniu ryzyka środowiskowego. Szczegółowy plan konferencji oraz formularz zapisów wkrótce na www.kngk.agh.edu.pl oraz na www.facebook.com/KNGKAGH Patronat medialny nad tym wydarzeniem ...

więcej

2015-05-24 do 2015-05-29 2015 Geospatial World Forum ? INSPIRE conference


organizator: Komisja Europejska, Geospatial Media and Communications
Impreza jest połączeniem konferencji Komisji Europejskiej poświęconej wdrażaniu dyrektywy INSPIRE z sympozjum „Geospatial World Forum” organizowanym przez indyjskie wydawnictwo Geospatial Media and Communications Hasłem spotkania będzie „CONVERGENCE: Policies + Practices + People via PPP”, co ma podkreślać potrzebę ...

więcej

2015-05-19 do 2015-05-22 Ogólnopolska Konferencja ?O!SUWISKO?


organizator: Państwowy Instytut Geologiczny ? Państwowy Instytut Badawczy
Konferencja będzie dotyczyła problematyki osuwisk w Polsce, a w szczególności stanu ich rozpoznania w ramach projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) i innych programów badawczych. Organizatorzy przewidują dwie równoległe sesje – plenarne (skierowane do środowiska badawczo-naukowego) oraz panelową (skierowaną do administracji ...

więcej

2015-05-17 do 2015-05-21 Tydzień Roboczy FIG


organizator: Międzynarodowa Federacja Geodetów
„Z mądrości wieków do wyzwań współczesności” – to hasło tegorocznego spotkania geodetów, będącego platformą wymiany doświadczeń profesjonalistów

więcej

2015-05-14 do 2015-05-16 XXI Międzynarodowe Dni Geodezji Czesko-Słowacko-Polskie


organizator: Czeskie Stowarzyszenie Geodetów
Wszyscy chętni do udziału w konferencji powinni zgłaszać się do właściwych oddziałów Stowarzyszenia Geodetów Polskich do końca marca 2015 r. Liczba miejsc ograniczona. Przewidywany koszt udziału w konferencji to 850 zł i obejmuje zakwaterowanie (2 noce), posiłki, wjazd na Slamnik, parking i materiały konferencyjne.

więcej

2015-05-13 do 2015-05-15 Akademia Kartografii i Geoinformatyki


organizator: Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej
Spotkanie pod hasłem „Cyfrowe mapy topograficzne – teoria i warsztaty” poświęcone zostanie problematyce wykorzystania Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) jako źródła informacyjnego do opracowania map, a w szczególności cyfrowych map topograficznych. Akademia – zorganizowana w ramach cyklu konferencji zawodowych ...

więcej

2015-05-11 do 2015-05-15 36. Międzynarodowe Sympozjum Teledetekcji Środowiska


Hasłem tegorocznego spotkania będzie „Obserwacja Ziemi, monitorowanie zmian, dzielenie się wiedzą”

więcej

2015-05-11 do 2015-05-12 Krakowskie Spotkania z INSPIRE


organizator: Urząd Miasta Krakowa przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, AGH i OPGK Kraków
XI edycja konferencji. Hasłem tegorocznychj spotkań są „Europejskie i krajowe aspekty katastru nieruchomości”

więcej

2015-05-07 do 2015-05-08 Konferencja "Planuj, twórz, zarządzaj. GIS w gospodarce przestrzennej"


organizator: Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SGGW
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej działające przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych ze środowisk akademickich i branżowych na bezpłatną Ogólnopolską Konferencję Naukową „Planuj, twórz, zarządzaj. GIS w gospodarce przestrzennej”. Konferencja dotyczy ...

więcej

2015-05-06 Dzień serwisowy TPI


organizator: TPI Sp. z o. o.
W ramach Dnia serwisowego TPI przewidziano m.in.: • bezpłatne sprawdzenie i rektyfikację sprzętu pomiarowego, • bezpłatne sprawdzenie i aktualizację oprogramowania, • dyskusję z specjalistami serwisu i wsparcia TPI, • płatne sprawdzenie i rektyfikację sprzętu pomiarowego wraz z uzyskaniem certyfikatu autoryzowanego serwisu ...

więcej

2015-05-06 do 2015-05-08 Seminarium szkoleniowe ?Problemy stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii?


organizator: Główna Komisja ds. Zawodu i Szkolenia Ustawicznego SGP oraz Zarząd Oddziału SGP w Warszawie
Wśród prelegentów znajdą się osoby zajmujące się na bieżąco stosowaniem aktualnych przepisów w geodezji i kartografii, które odniosą się do obecnych problemów branży geodezyjnej. Zgłoszenia na seminarium wraz z wpłatą przyjmowane są do 30 kwietnia. Koszt uczestnictwa w seminarium przy wpłacie do 20 kwietnia to 750 zł, po tym terminie – 870 ...

więcej

2015-05-06 eminarium podsumowujące 1400 wdrożeń aplikacji iMPA


organizator: Geo-System
Seminarium kierowane jest zarówno do obecnych użytkowników systemu, jak też do pracowników miast i gmin, którzy korzystają z innych metod prowadzenia rejestru adresowego. Dotychczasowych 6 spotkań zorganizowanych w Olsztynie, Warszawie, Sandomierzu, Sycowie, Turznie i Wieliczce cieszyło się dużym zainteresowaniem, gromadząc łącznie ponad 600 ...

więcej

2015-05-05 Oracle Spatial Day


organizator: Oracle, SHH
Podczas konferencji „Oracle Spatial Day” zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania i zastosowania z zakresu technologii przestrzennych Oracle Spatial. Wydarzenie jest dedykowane potencjalnym i aktualnym użytkownikom Oracle Spatial oraz klientom firmy Oracle reprezentującym instytucje i przedsiębiorstwa z różnych branż gospodarki. ...

więcej

kwiecień 2015

2015-04-30 szkolenie na temat: ?Metodyka pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem systemów GNSS?


organizator: Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego
Program szkolenia obejmuje: • aktualny stan systemów nawigacji satelitarnej GNSS, • metody pomiarów GNSS, • błędy pomiarowe i sposoby ich eliminacji, • aktualny stan prawny. Wykłady poprowadzi Grzegorz Nykiel. Odpłatność za udział w szkoleniu to 140 zł.

więcej

2015-04-28 Dzień serwisowy TPI


organizator: TPI Sp. z o. o.
W ramach Dnia serwisowego TPI przewidziano m.in.: • bezpłatne sprawdzenie i rektyfikację sprzętu pomiarowego, • bezpłatne sprawdzenie i aktualizację oprogramowania, • dyskusję z specjalistami serwisu i wsparcia TPI, • płatne sprawdzenie i rektyfikację sprzętu pomiarowego wraz z uzyskaniem certyfikatu autoryzowanego serwisu ...

więcej

2015-04-24 Wykorzystanie przestrzennych baz danych do wspomagania procesu zarządzania Miastem


organizator: Łódzki Ośrodek Geodezji
Spotkanie odbędzie się w związku z zakończeniem projektu „Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalających na integrację ...

więcej

2015-04-23 do 2015-01-24 X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji


organizator: Koło Naukowe GEO-TEAM Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
W roku akademickim 2014/2015 Studenckie Koło Naukowe Geodetów „GEO-TEAM” działające przy Wyższej Szkole Inżynieryjno–Ekonomicznej w Rzeszowie jest organizatorem X Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Studentów Geodezji. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2015 r. w Rzeszowie. Organizowana cyklicznie ...

więcej

2015-04-23 do 2015-04-24 X Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji


organizator: Koło Naukowe Geodetów Geo-Team działające w WSI-E
Podczas spotkania przedstawiciele studenckich kół naukowych geodetów z całej Polski – zrzeszonych w Ogólnopolskim Klubie Studentów Geodezji – podsumują swoje badania i prace.

więcej

1836 rekordów, strona 4 z 19
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 ... 16 ... » »»imprezy

nazwa / miasto
kraj / zagranica
archiwum
Wapno - krajobraz po katastrofie
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl
facebook twitter Instagram RSS