wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2021-07-27| Geodezja, GIS, Mapy, Prawo

Już wszystkie geodezyjne rozporządzenia podpisane!

Minister rozwoju Jarosław Gowin podpisał właśnie rozporządzenia ws. BDOT10k oraz ws. EGiB. To ostatnie akty wykonawcze do Prawa geodezyjnego i kartograficznego, które czekały na koniec prac legislacyjnych. Oba wchodzą w życie już 31 lipca.


Już wszystkie geodezyjne rozporządzenia podpisane!

Rozporządzenie ws. EGiB

O zmianach wprowadzanych przez nowe przepisy w sprawie ewidencji gruntów i budynków w szczegółach pisaliśmy na Geoforum.pl – zarówno o pierwotnych propozycjach, jak i efektach konsultacji publicznych. W ocenie GUGiK kluczowe nowości w tych przepisach to:

 • rezygnacja z gromadzenia nadmiarowych informacji, które są w innych rejestrach (np. formy ochrony przyrody, informacje o zabytkach) oraz rezygnacja z wyodrębniania podgrup rejestrowych;
 • wprowadzenie powiązania adresów podmiotów w EGiB z bazami PESEL i REGON;
 • uregulowanie trybu postępowania z projektowanymi działkami i projektowanymi punktami granicznymi;
 • określenie, że podstawową formą przekazywania zawiadomień o zmianie danych ewidencyjnych jest dokument elektroniczny;
 • sprecyzowanie sposobu tworzenia wypisu i wyrysu jako dokumentów elektronicznych;
 • wprowadzenie prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych WMS i WFS;
 • wyeliminowanie oznaczenia arkusza mapy w identyfikatorze działki ewidencyjnej;
 • wprowadzenie obowiązku opiniowania przez Głównego Geodetę Kraju podziału na obręby oraz projektów założenia i modernizacji EGiB;
 • określenie zakresu informacji utrwalanych w wykazach zmian danych ewidencyjnych;
 • uszczegółowienie sposobu pozyskiwania i zakresu informacji gromadzonych w rejestrze cen nieruchomości;
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących doręczania zawiadomień w toku ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych, jednoznacznie wskazując w tym zakresie na przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozporządzenie ma wejść w życie już 31 lipca (sobota), przy czym powiaty będą miały czas do końca 2023 roku na dostosowanie swoich baz EGiB do tych regulacji. Numerację działek w podziale arkuszowym oraz identyfikatory budynków i lokali niespełniające nowych wymogów należy z kolei dostosować do końca 2024 r. lub do czasu przeprowadzenie modernizacji EGiB.

Do prac geodezyjnych zgłoszonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia dopuszcza się stosowanie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

Do czasu ustalenia linii brzegów dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych na zasadach określonych w art. 220 ust. 5 ustawy Prawo wodne przebieg granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi wykazuje się w ewidencji za pomocą danych ustalonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, przy wykonywaniu których identyfikacji przebiegu tych granic dokonano zgodnie z przepisami art. 220 ust. 1-4 Prawa wodnego. Regulacja ta nie może być jednak stosowana dłużej niż do końca 2022 roku.

Rozporządzenie ws. BDOT10k i BDOO

Kluczowe zmiany w rozporządzeniu w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych to:

 • uproszczenie struktury BDOT10k oraz ograniczenie zakresu informacji gromadzonych w BDOT10k i BDOO poprzez usunięcie klas obiektów lub atrybutów mających niewielkie znaczenie informacyjne lub brak wiarygodnych danych źródłowych niezbędnych do utrzymania ich aktualności,
 • dodanie do modelu BDOT10k kategorii obiektów dotyczących rzeźby terenu, które będą pozyskiwane przy aktualizacji tej bazy i wykorzystywane przy automatycznym generowaniu opracowań kartograficznych,
 • uporządkowanie regulacji dotyczących tworzenia, aktualizacji danych,
 • usunięcie z rozporządzenia schematów aplikacyjnych GML dotyczących danych BDOT10k oraz BDOO i przeniesienie ich do repozytorium interoperacyjności,
 • wprowadzenie usług sieciowych jako podstawowych form publikacji i udostępniania danych.

Również w przypadku tego aktu przewidziano terminy przejściowe. Dostosowanie BDOT10k do nowych regulacji powinno nastąpić do końca 2023 roku.

31 lipca wchodzi w życie 8 geodezyjnych rozporządzeń. Jakie?

Ostatniego dnia lipca zaczyna obowiązywać 8 rozporządzeń do Prawa geodezyjnego i kartograficznego. W Dzienniku Ustaw opublikowano dotychczas dwa z nich:

Na publikację czekają jeszcze rozporządzenia:

 • w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
 • w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej;
 • w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 • w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych;
 • w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 • w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

Co konkretnie się zmienia?

Zakres zmian wprowadzanych przez wyżej wymienione akty prawne ma być tematem otwartej wideokonferencji głównego geodety kraju, która odbędzie się już w najbliższy czwartek (29 lipca) o godzinie 9:00. Nowe przepisy będziemy także omawiać na Geoforum.pl wraz z ich publikowaniem w Dzienniku Ustaw. Ponadto przewidziane w nich zmiany zostaną opisane w szczegółach w sierpniowym wydaniu miesięcznika GEODETA.


Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w geodezji i kartografii? Zapisz się na newsletter!

Jerzy Królikowski


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
A tak kiedyś bywało § 9. 1.Dokumentacja przekazywana do zasobu podlega kontroli w zakresie, m.in. przestrzegania zasad wykonywania prac, osiągnięcia wymaganych dokładności, zgodności opracowania ze standardami technicznymi , spójności topologicznej informacji dostarczanej przez wykonawcę z informacjami uzyskanymi z ośrodka w trakcie realizacji pracy, kompletności przekazywanych materiałów. 2.W przypadkach prac, o których mowa w § 8 pkt 1, kontrola obejmuje także sprawdzenie prawidłowości wykonania kartowania i prac kreślarskich na mapie zasadniczej. 3.Czynności kontroli dokonują osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy, w zakresach odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań, ... 4.Czynności kontroli wykonywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do kontroli. I komu to przeszkadzało?
 1 
 5 
odpowiedz zgłoś
gu To teraz geodeta uprawniony z zakresem 1 będzie mógł dokonywać ustalenia przebiegu granic - bardzo ciekawe
 4 
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: gu nie widzę nigdzie takiej możliwości
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: gu § 33. 1. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wraz z danymi dotyczącymi punktów granicznych dokonuje geodeta posiadający uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1-2 lub 5 ustawy, zwany dalej ?geodetą uprawnionym? na podstawie zgodnych wskazań podmiotów, o których mowa § 11 pkt 2 lit. a oraz § 12 pkt 1, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
 1 
zgłoś
odp: gu chyba czytałeś/aś jakąś starą wersję
odpowiedz zgłoś
odp: gu gu czytasz starą wersję projektu
odpowiedz zgłoś
Opiniowanie projektów modernizacji Przeprasza ale po co wingik jak gugik ma opiniować projekty modernizacji
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: Opiniowanie projektów modernizacji Gugik szuka dla siebie pracy. Doszli do wniosku że dłużej nie da się czarować rzeczywistości. Nie wszyscy są tak głupi jak GUGIK-owi sie wydaje. A Prezes swoją drogą włozył kij w mrowisko bo pokazał nieudolnośc tej instytucji
 1 
odpowiedz zgłoś
@ Czekamy na nowelizację prawa karnego oraz podniesienie górnego wymiaru kary do 25 lat pozbawienia wolności za łączenie sprawowania funkcji urzędniczej z wykonawstwem geodezyjnym lub sprawowanie funkcji urzędniczej i założenie firmy słupa np. na żonę lub babcie.
 8 
 10 
odpowiedz zgłoś
Brawo! W końcu GGK z prawdziwego zdarzenia.
 10 
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: Brawo! dobry żart
 3 
 11 
odpowiedz zgłoś
PRZECIEŻ W OBECNEJ SYTUACJI TO SPOTKANIE NIE MA SENSU.
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
Dobrze że spotkanie z GGK za dwa dni. Mam zamiar pytać się o brzmienie każdego artykułu który dostał adnotację że poprawki zaakceptowano skoro inaczej nie będę mógł się z nimi zapoznać.
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
OK! Przepisy nowe. Ale kto poskromi samowole weryfikatorów? Tu by się jakiś przepis przydał! O uprawnieniach na ten przykład. Choćby po to, żeby odpowiadali za swoje złośliwości. Bo merytorycznie możemy się spierać tylko pod warunkiem, że jest z kim. Jest jakiś partner, który coś z tej terenowej geodezji rozumie. Tymczasem - czego nie raz doświadczyłam - różnie bywa. Niestety.
 6 
 11 
odpowiedz zgłoś
odp: OK! Przepisy nowe. Jest prosty sposób. Jeśli weryfikator wnosi uwagi bez podania podstawy prawnej to pisz od razu skargę do Starosty. To działa !!!. A Starosta da mu popalić. Następnym razem weryfikator zastanowi się przed wpisaniem uwag.
 1 
 9 
odpowiedz zgłoś
odp: OK! Przepisy nowe. A skarga do wiadomości GGK. Przecież weryfikator pracuje za Twoje pieniądze. Płacisz to wymagaj.
 1 
 6 
odpowiedz zgłoś
odp: OK! Przepisy nowe. nie każdy weryfikator nie zna się na geodezji ale to przecież nasz GGK stwierdził, że weryfikator nie musi mieć uprawnień. Więc teraz żale do GGK. Fachowców coraz mniej a rzetelnych wykonawców prawie wcale nie ma, niestety
 6 
odpowiedz zgłoś
odp: OK! Przepisy nowe. A kto poskromi byle jakich wykonawców, którzy nawet po 8 latach od wejścia w życie znowelizowanych przepisów nie znają ich nic a nic, a prace geodezyjne wykonują tak jak im się wydaje albo jak się przyzwyczaili???
 3 
 22 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: OK! Przepisy nowe. Weryfikator, może przyznasz że "czarne owce" są i w administracji i w wykonawstwie. I po co tak się przerzucać kamykami do ogródków ? Naprawdę niech każdy zrobi porządek na własnym podwórku. Pozdrawiam.
 1 
 7 
zgłoś
Jaki Gowin takie przepisy o EGiB Myślałem, że p. Waldemar Izdebski to "Słoń w składzie porcelany" w zakresie EGiB. Myliłem się, to jednak "Lis w kurniku". Jeśli ktoś myśli, że GML, WMS i WFS naprawią dane EGiB to jest w błędzie.
 1 
 13 
odpowiedz zgłoś
Na RCL-u nic nie ma :(
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: Na RCL-u Podpisał coś czego nikt nie zna. Wniesiono poprawki ale brzmienia poprawek nikt oprócz twórców nie zna. Cieszmy się GGK i Ministerstwo opublikują projekt ostateczny tuż przed 31 lipca więc ćwiczmy szybkie czytanie ze zrozumieniem bo rano trzeba będzie stosować. Grunt że minister podpisał a RCL pewnie o 23 w nocy na dzień przed wejściem w życie opublikuje. Vacatio Legis to coś nieznanego ministerstwu i GGK. Tymczasem poczytajmy na głosy wersję sprzed dwóch miesięcy która jest już nieaktualna może ktoś coś z tego wywnioskuje.
 12 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Na RCL-u Vacatio legis? Nie żartuj. Przecież w tym kraju pojęcie kultura prawna to termin czysto abstrakcyjny. Pewien mały chłopczyk narobił babek w piaskownicy i niecierpliwie tupie nóżkami, bo mamy te babeczki wszyscy zjeść już zaraz, teraz, natychmiast. I podziwiać, zachwalać i zajadać się. A czym się kończy pospieszna konsumpcja babeczek z piasku i to w takiej ilości? Przyspieszonym pasażem ;-)
 1 
zgłoś
odp: odp: Na RCL-u Czytanie nowych przepisów nie ma sensu. Trzeba poczekać na internetową konferencję Waldka i wtedy dowiecie się jakie regulacje będą obowiązywały. Niezależnie od tego co znajduje się w rozporządzeniu. Nie zdążyliście się jeszcze przystosować do aktualnej rzeczywistości naszej branży?
 2 
zgłoś
odp: odp: Na RCL-u Słuchałem, pan GGK zapowiedział że usiądzie z producentami i ustali jak powinna wyglądać wymiana GMLem przy przekazywaniu materiałów do powiatu. A jak już ustalą to wykonawcy dowiedzą się ile trzeba będzie za to zapłacić.
 1 
zgłoś
10 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Symulacja przerwania wału powodziowego
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS