wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Symulacja przerwania wału powodziowego
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

WiadomościGeodezja i kartografia pod nadzorem MSWiA – trwają przygotowania

|2007-02-26| Geodezja i kartografia pod nadzorem MSWiA – trwają przygotowania


24 lutego weszła w życie ustawa z 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2007 r., nr 21, poz. 125). Od tego dnia, zgodnie z jej treścią, dział „Administracja” obejmuje ...
komentarze:  2
więcej

|2007-02-25| Geodeta Jacek Falfus będzie kierował strukturami PiS na Podbeskidziu


Poseł Jacek Falfus został wybrany na prezesa Prawa i Sprawiedliwości na Podbeskidziu. W dniach 24-25 lutego oraz 3-4 marca odbywają się zjazdy struktur okręgowych tej partii.
więcej

|2007-02-24| Wkrótce kolejne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych


Posłowie nadzwyczajnej podkomisji ds. rozpatrzenia rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych dyskutowali w styczniu i lutym nad proponowanymi przez rząd zmianami. 21 lutego zakończyli prace nad nowelizacją.
komentarze:  1
więcej o zmianach w Prawie ...
reklama
Opublikowano decyzję w sprawie powołania pełnomocnika MON ds. systemów geoinformacyjnych

|2007-02-22| Opublikowano decyzję w sprawie powołania pełnomocnika MON ds. systemów geoinformacyjnych


W Dzienniku Urzędowym MON nr 2 z 12 lutego opublikowano decyzję nr 18/MON w sprawie powołania pełnomocnika ministra obrony narodowej do spraw systemów geoinformacyjnych (poz. 19); wejdzie w życie 27 lutego.
więcej
W Sejmie RP seminarium o geodezji i kartografii

|2007-02-20| W Sejmie RP seminarium o geodezji i kartografii


„Rola geodezji i kartografii jako służby informacyjnej współczesnego państwa” to hasło seminarium, które odbędzie się 7 marca w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Jego organizatorem jest Klub Parlamentarny „Prawo i Sprawiedliwość”.
komentarze:  43
więcej o seminarium
Książka „Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii”

|2007-02-16| Książka „Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii”


Właśnie ukazało się piąte wydanie książki „Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii”. Została ona nie tylko uaktualniona, ale zmienił się skład autorów, forma, szata graficzna oraz tytuł.
więcej o nowej publikacji dla ...
reklama

|2007-02-14| Projekty badawcze celowe i rozwojowe


Na posiedzeniu Rady Ministrów 13 lutego br. przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, przedłożone przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
więcej o decyzjach RM
Konferencja prasowa ministra budownictwa

|2007-02-14| Konferencja prasowa ministra budownictwa


Wczoraj (13 lutego) w Ministerstwie Budownictwa odbyła się konferencja prasowa ministra Andrzeja Aumillera. Wzięli w niej udział także sekretarz stanu Piotr Styczeń oraz podsekretarz stanu Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa.
więcej o konferencji

|2007-02-12| Taryfy zaporą dla wzrostu cen za pomiary nieruchomości


W obwodzie jarosławlskim (Rosja) ustanowiono maksymalne ceny na prace urządzeniowo-rolne. Rozwiązanie przyjęto w zgodzie z obowiązującymi przepisami i ma ono doprowadzić do 2-2,5-krotnej obniżki cen. W wielu rejonach obwodu za pomiar 10- lub ...
więcej o taryfie cen
reklama

|2007-02-09| Za 14 dni GGK będzie pod MSWiA


Ukazał się Dziennik Ustaw nr 21, w którym opublikowano treść ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.
więcej
Scalanie gruntów w ramach SPO - stan realizacji

|2007-02-07| Scalanie gruntów w ramach SPO - stan realizacji


Właśnie ukazał się najnowszy numer „SPOtkań tygodniowych" [5/2007 (78) z 1 lutego], w którym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o stanie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ...
komentarze:  1
więcej o scaleniach w ramach ...

|2007-02-05| Nowy terminarz egzaminów na uprawnienia zawodowe


Główny Urząd Geodezji i Kartografii podał nowy terminarz egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w 2007 roku.
komentarze:  1
więcej o terminach egzaminów

|2007-02-02| NIK przedstawi wyniki kontroli


8 lutego w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa, na której zostaną przedstawione m.in. informacje o wynikach kontroli „wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i jego wpływ na aktualizację ewidencji ...
więcej o konferencji
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działach administracji rządowej

|2007-02-01| Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działach administracji rządowej


Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej zapisami urząd Głównego Geodety Kraju przechodzi pod nadzór ministra spraw wewnętrznych i administracji.
komentarze:  8
więcej

|2007-02-01| Zarzuty dla byłego naczelnika wydziału geodezji UM w Częstochowie


Gazeta Wyborcza poinformowała, że tylko jeden zarzut postawiła Prokuratura Okręgowa w Gliwicach Pawłowi K., byłemu naczelnikowi wydziału geodezji UM w Częstochowie. W śledztwie, które trwało ponad 2 lata stwierdzono, że poświadczał on nieprawdę w ...
więcej o sprawie

|2007-02-01| Sąd Najwyższy o rozgraniczeniach


W opublikowanym niedawno postanowieniu (sygn. II CSK 206/06) Sąd Najwyższy orzekł, że dopóki można ustalić granice na podstawie aktualnego stanu prawnego, niedopuszczalne jest dokonanie rozgraniczenia przy zastosowaniu któregokolwiek z innych ...
więcej o postanowienu Sądu ...

|2007-01-26| Zespół ekspertów do analizy przepisów związanych z geodezją


Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w ramach MSWiA powołany został zespół ekspertów, który ma przygotować analizę obowiązujących obecnie 100 ustaw i kilkuset rozporządzeń odnoszących się do informacji przestrzennej oraz zaproponować rozwiązanie ...
komentarze:  10
więcej o zespole i jego skład
Instrukcje i Wytyczne Techniczne na stronie GUGiK

|2007-01-23| Instrukcje i Wytyczne Techniczne na stronie GUGiK


W związku z wyczerpanym nakładem Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił do pobrania ze swojej strony internetowej instrukcje i wytyczne techniczne: G-1, G-3, O-3, O-4, G-3.1, G-3.2, G-4.3, G-4.4, K-1.2.
komentarze:  13
więcej o instrukcjach

|2007-01-22| W I półroczu br. 193 projekty ustaw na tapecie Rady Ministrów


W pierwszym półroczu 2007 roku pod obrady Rady Ministrów mają wpłynąć 193 projekty ustaw. Wśród nich są m.in. ustawy: o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, o ...
więcej o pracach RM

|2007-01-20| Prawie 400 mln zł w latach 2007-2010 na budowę: katastru, TERYT 2 i TBD


Projekt rozporządzenia Rady Ministrów o ustanowieniu Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 trafi niebawem pod obrady Komitetu Rady Ministrów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło 18 stycznia br. końcową wersję ...
komentarze:  1
więcej o Planie ...
3467 rekordów, strona 160 z 174
«« « ... 58 ... 115 ... 157 158 159 160 161 162 163 ... 172 ... » »»
reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt