wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum geokonferencji


POLSKA | ŚWIAT

wrzesień 2022

2022-09-27 |PRZEZ INTERNET| Kataster pruski a aktualna ewidencja gruntów. Służebności gruntowe


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Kurs odbędzie się 27 września na platformie Zoom, a poprowadzi go Krzysztof Sobczak – biegły sądowy, geodeta powiatowy w Jarocinie oraz członek Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej. Podczas szkolenia poruszone zostaną takie zagadnienia jak rola katastru pruskiego, wykorzystanie jego danych w obecnych postępowaniach administracyjnych i ...

więcej

2022-09-27 |PRZEZ INTERNET| Opracowania geodezyjno-kartograficzne oraz wybrane czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie


organizator: SGP
• Temat: Opracowania geodezyjno-kartograficzne oraz wybrane czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie – aspekty prawne i techniczne w świetle obowiązujących przepisów. • Prowadzący: dr hab. inż. Marcin Karabin, prof. PW – absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, obecnie pracownik ...

więcej

2022-09-26 do 2022-09-28 |KRAKÓW| XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe


organizator: PTFiT, SGP, KG PAN, AGH
Spotkanie odbywać się będzie pod hasłem „Fotogrametria – Teledetekcja – Geoinformacja: stan aktualny i tendencje rozwoju” i ma umożliwić prezentację najnowszych zagranicznych i polskich osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem nowoczesnych metod i technologii fotogrametrycznych, teledetekcyjnych oraz ...

więcej

2022-09-23 do 2022-09-25 |LASOCIN (powiat dzierżoniowski)| 51. Rajd Goniometru


organizator: SGP Oddział we Wrocławiu
Rajd Goniometru to coroczne spotkanie geodetów i sympatyków geodezji mające na celu zbliżenie całego środowiska zawodowego. Rajd odbywa się cyklicznie od 1972 roku, ciesząc się zawsze dużym zainteresowaniem wśród wykonawców prac geodezyjnych, pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej, środowiska akademickiego oraz sympatyków ...

więcej

2022-09-22 |PRZEZ INTERNET| Nowoczesne techniki w monitorowaniu osuwiskowym


organizator: SATIM Monitoring Satelitarny sp. z o.o.
Ideą konferencji jest promowanie wykorzystania nowoczesnych technik pomiarowych w monitorowaniu osuwiskowym. Podczas wystąpień prelegentów zostaną poruszone zagadnienia związane z: przyczynami powstawania procesów osuwiskowych działaniami Państwowej Służby Geologicznej technik satelitarnych w służbie zarządzania kryzysowego satelitarnym ...

więcej

2022-09-20 |PRZEZ INTERNET| Ewidencja gruntów i budynków w świetle jednostkowych opracowań geodezyjnych...


organizator: SGP
• Temat: Ewidencja gruntów i budynków w świetle jednostkowych opracowań geodezyjnych (bieżącej aktualizacji) i modernizacji. Granice (w tym ustalenia i linia brzegu), budynki, użytki. • Prowadzący: dr inż. Ludmiła Pietrzak – wiceprezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich, redaktor naczelna miesięcznika „Przegląd ...

więcej

2022-09-14 do 2022-09-16 |JACHRANKA| Konferencja w Jachrance


organizator: Geo-System
Konferencja przeznaczona jest dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesnych technologiach stosowanych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i jego udostępniania w internecie. Podczas tegorocznego spotkania w pierwszym dniu przewidziano warsztaty szkoleniowe obejmujące tematykę: • automatyzacji obsługi prac geodezyjnych, • ...

więcej

2022-09-11 do 2022-09-15 |WARSZAWA| Kongres FIG 2022


organizator: FIG, SGP
Główne hasło Kongresu to „Wolontariat na rzecz przyszłości – doskonałość geoprzestrzenna dla lepszego życia”. Obrady mają koncentrować się wokół takich zagadnień jak: • Geodeta 4.0 – zastosowania w katastrze, zagadnieniach środowiskowych, inżynierii i górnictwie. • Nasz zawód w czasach pandemii oraz po niej ...

więcej

2022-09-09 |ZIELONA GÓRA| Geodezyjna obsługa inwestycji oraz procedura i zakres modernizacji oraz aktualizacji EGiB


organizator: SGP
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Zielonej Górze wspólnie z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na szkolenie: • Temat: Geodezyjna obsługa inwestycji oraz procedura i zakres modernizacji oraz aktualizacji ewidencji gruntów i budynków po zmianach przepisów ...

więcej

2022-09-01 do 2022-09-03 |OLECKO| XXXVIII Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym o Puchar GGK


organizator: SGP
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Suwałki zaprasza na XXXVIII Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym o Puchar Głównego Geodety Kraju pod honorowym patronatem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, które odbędą się w Olecku, w dniach 1-3 września 2022 roku. Mistrzostwa tradycyjnie będą połączone ze szkoleniem, którego ...

więcej

sierpień 2022

2022-08-23 |PRZEZ INTERNET| Wykorzystanie danych obserwacji Ziemi w pracach administracji publicznej i sektora prywatnego


organizator: IGiK, WOiG UG
Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii oraz Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na drugą edycję konferencji dotyczącej wykorzystania danych obserwacji Ziemi w pracach administracji publicznej i sektora prywatnego. Wydarzenie odbędzie się 23 sierpnia on-line. Propozycje wystąpień (temat + abstrakt ...

więcej

lipiec 2022

2022-07-12 |KIELCE| rocedura i zakres modernizacji oraz aktualizacji EGiB


organizator: SGP
• Temat: Procedura i zakres modernizacji oraz aktualizacji ewidencji gruntów i budynków po zmianie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjna obsługa inwestycji. • Prowadzący: mgr inż. Mirosław Puzia – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego • Termin: 12 lipca 2022 r., ...

więcej

2022-07-08 |PRZEZ INTERNET| Szkolenie GUGiK dla geodetów uprawnionych, zakres 1


organizator: GUGiK
Tematem szkolenia będzie: • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, • sporządzanie mapy do celów projektowych, • wznowienia znaków granicznych, wyznaczania punktów granicznych i ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych. Zapisy na szkolenia odbywają się do 5 lipca. Co istotne, przy zapisywaniu trzeba podać numer ...

więcej

2022-07-06 |PRZEZ INTERNET| Szkolenie GUGiK dla geodetów uprawnionych, zakres 2


organizator: GUGiK
Szkolenie będzie poświęcone wykonywaniu opracowań z 2 zakresu uprawnień, w tym: • wznowienia znaków granicznych, wyznaczania punktów granicznych lub ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych, • sporządzania mapy z projektem podziału nieruchomości, • sporządzania innej mapy do celów prawnych, • sporządzania ...

więcej

czerwiec 2022

2022-06-24 |PRZEZ INTERNET| Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych...


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich
• Temat: Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych – co w dokumentach, co na gruncie. • Prowadzący: dr hab. inż. Paweł Hanus prof. AGH – specjalista w zakresie katastru i gospodarki nieruchomościami; profesor uczelni w Katedrze Geodezji Zintegrowanej i ...

więcej

2022-06-23 do 2022-06-24 |TORUŃ| Ogólnopolska Konferencja "GIS w Nauce"


organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Konferencja stanowi od 10 lat forum prezentacji badań, wymiany doświadczeń oraz dyskusji badaczy i praktyków wykorzystujących Systemy Informacji Geograficznej (GIS), a reprezentujących różne dyscypliny naukowe i doświadczenie badawcze, tj. zarówno specjalistów, jak i młodych adeptów GIS-u – doktorantów i studentów. W Konferencji wezmą ...

więcej

2022-06-23 do 2022-06-24 |USTROŃ| Regionalna infrastruktura informacji przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego


organizator: WODGiK w Katowicach
Głównym celem konferencji jest prezentacja geoportalu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego ORSIP 2.0, popularyzacja wykorzystania danych i usług przestrzennych oraz aplikacji mapowych, a także rozwój kompetencji cyfrowych, zarządzania danymi w regionie oraz budowa społeczeństwa informacyjnego. Wydarzenie ...

więcej

2022-06-22 do 2022-06-24 |WROCŁAW| Międzynarodowa konferencja naukowa SCEgeo 2022


organizator: Katedra Geodezji i Geoinformatyki PWr
W dniach 22–24 czerwca na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej w formie hybrydowej odbędzie się 29th International Scientific Conference „Surveying, Civil Engineering and Geoinformation for Sustainable Development” – SCEgeo 2022. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Geodezji i ...

więcej

2022-06-21 |PRZEZ INTERNET| Podziały nieruchomości


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich
• Temat: Podziały nieruchomości zurbanizowanych oraz rolnych i leśnych. Podziały nieruchomości „mieszanych”. Dostęp do drogi publicznej w podziałach nieruchomości. Różne inne problematyczne aspekty podziałów nieruchomości. • Prowadząca: dr inż. Ludmiła Pietrzak – redaktor naczelna „Przeglądu ...

więcej

2022-06-21 |PRZEZ INTERNET| Szkolenie GUGiK: Geoportal w biznesie


organizator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Główny Urząd Geodezji i Kartografii zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie „Geoportal w biznesie” organizowane w ramach Dnia Przedsiębiorcy. Kurs odbędzie się zdalnie za pośrednictwem platformy ZOOM 21 czerwca w godzinach 10.00–14.00. GUGiK na szkolenie zaprasza szczególnie przedsiębiorców geodezyjnych, ale ...

więcej

2022-06-14 |KROTOSZYCE| Użytki zurbanizowane, rolne i leśne a podatki...


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich
• Temat: • Użytki zurbanizowane, rolne i leśne a podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – wzajemne zależności. • Użytki gruntowe Bp, B, Ba, Bi w pracach geodezyjnych. • Użytki gruntowe w podziałach nieruchomości oraz inwentaryzacjach powykonawczych. • Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i ...

więcej

2022-06-13 |WARSZAWA| Seminarium IGiK: badanie zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem Copernicusa


organizator: Instytut Geodezji i Kartografii
Instytut Geodezji i Kartografii serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na seminarium mgr. inż. Patryka Grzybowskiego pt. „Badania zanieczyszczeń powietrza przy użyciu danych satelitarnych i modeli działających w ramach Programu Copernicus”. W wydarzeniu będzie można również wziąć udział on-line przez aplikację MS Teams. ...

więcej

2022-06-10 do 2022-06-12 |JABŁONOWIEC K. GARWOLINA| XLV Rajd Geodetów


organizator: SGP o. Warszawa
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie zaprasza na XLV Rajd Geodetów, który odbędzie się w dniach 10–12 czerwca w Jabłonowcu koło Garwolina. Wydarzenie odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym Tęcza. Zostało ono objęte honorowym patronatem GGK. Pierwszego dnia na uczestników czeka nocny etap rywalizacji o długości około 3 ...

więcej

2022-06-09 |PRZEZ INTERNET| Aktualizacja mapy zasadniczej w formacie GML


organizator: SGP
• Temat: Aktualizacja mapy zasadniczej w formacie GML zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z wykorzystaniem aplikacji C-GEO. • Prowadzący: Jerzy Biegalski – Softline Plus • Termin: 9 czerwca 2022 r., godz. 9.00 – 15.00 • Miejsce: Platforma Zoom Meeting • Koszt: ...

więcej

2022-06-08 |PRZEZ INTERNET| Praktyczne zastosowanie technik lotniczych w geodezji


organizator: SGP
• Temat: Praktyczne zastosowanie technik lotniczych w geodezji • Prowadzący: Łukasz Nowak i Mateusz Siuda – specjaliści z długoletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie teledetekcji i fotogrametrii z firmy SmallGIS z Krakowa • Termin: 8 czerwca, godz. 9.00–15.00 • Miejsce: Platforma Zoom Meeting • Koszt: ...

więcej

2022-06-07 |ŻUKOWO| Ustalenia granic działek ewidencyjnych oraz prowadzenie EGiB


organizator: SGP
• Temat: Ustalenia granic działek ewidencyjnych oraz prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w świetle nowych przepisów prawnych. • Prowadzący: dr hab. inż. Paweł HANUS, prof. AGH. Jego zainteresowania badawcze obejmują kataster nieruchomości, gospodarką nieruchomościami, regulacją stanów prawnych oraz planowanie przestrzenne. W ...

więcej

2022-06-06 |ŻUKOWO| Wybrane zagadnienia z zakresu podziałów nieruchomości


organizator: SGP
• Temat: Wybrane zagadnienia z zakresu podziałów nieruchomości. • Prowadzący: dr Mirosław Gdesz, doświadczony wykładowca, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, specjalista z zakresu publicznego prawa nieruchomości, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, były naczelnik Wydziału Mieszkalnictwa w ...

więcej

2022-06-02 do 2022-06-04 |ŁÓDŹ| XXVI Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji


organizator: SGP
W Łodzi w dniach 2–4 czerwca 2022 roku odbędą się XXVI Polsko–Czesko–Słowackie Dni Geodezji, cykliczna konferencja naukowo+techniczna organizowana rotacyjnie w trzech sąsiadujących ze sobą państwach od 29 lat. Na mocy umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Geodetów Polskich, Slovenskou spoločnosť ou geodetov a kartografov i ...

więcej

2022-06-02 do 2022-06-03 |PRZEZ INTERNET| Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego


organizator: WGiK UMWD
Konferencja organizowana jest przez wicemarszałka oraz geodetę województwa dolnośląskiego. Partnerem spotkania jest Esri Polska. Tematem tegorocznej edycji będzie wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w zarządzaniu przestrzenią na szczeblu lokalnym i regionalnym, w tym do zadań związanych z: • ochroną środowiska, • wspomaganiem ...

więcej

2022-06-02 |WARSZAWA| Defence Roadshow Warsaw


organizator: Hexagon
Spotkanie poświęcone wykorzystaniu nowoczesnych technologii geoprzestrzennych grupy Hexagon w szeroko rozumianej branży bezpieczeństwa

więcej

2022-06-01 |PRZEZ INTERNET| Zmiany legislacyjne i narzędzia GIS w planowaniu przestrzennym


organizator: SGP
• Temat: Zmiany legislacyjne i narzędzia GIS w planowaniu przestrzennym. • Prowadzący: Radosław Seweryn – Analityk GIS, OnGeo.pl, Szczepan Sołtysik – Analityk GIS, OnGeo.pl • Termin: 1 czerwca 2022 r., godz. 9.00 – 15.00 • Miejsce: Platforma Zoom Meeting • Koszt: 280,00 zł od osoby (230,00 zł od ...

więcej

2022-06-01 do 2022-06-02 |KIELCE| International Drone Event - Świat Pomiarów


organizator: Targi Kielce
W okresie ostatnich lat odnotowano znaczący wzrost wykorzystania innowacyjnych technologii i rozwiązań. Coraz chętniej zaczęto również wykorzystywać możliwości Bezzałogowych Statków Powietrznych. Obecnie, zastosowanie dronów można znaleźć m.in. w branży budowlanej, transportowej, kosmicznej, rozrywkowej, reklamowej i turystycznej. Dzięki ...

więcej

maj 2022

2022-05-26 do 2022-05-27 |POKRZYWNA| Wybrane zagadnienia po zmianach przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii


organizator: SGP
26 maja 2022 r. Tematy • Znowelizowane przepisy w zakresie ewidencji gruntów i budynków; ewidencja gruntów i budynków jako źródło danych dla baz danych BDOT500, GESUT, BDOT10k; • Geodezyjna obsługa inwestycji po zmianach przepisów prawa (mapa do celów projektowych, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych). ...

więcej

2022-05-23 |PRZEZ INTERNET| Użytki gruntowe Bp, B, Ba, Bi w pracach geodezyjnych


organizator: SGP
• Tematy: Użytki gruntowe Bp, B, Ba, Bi w pracach geodezyjnych. Użytki gruntowe w podziałach nieruchomości oraz inwentaryzacjach powykonawczych. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz zakres wyłączania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Omówienie z przykładami trzech interpretacji MRiRW. Bogate orzecznictwo sądowe w ...

więcej

2022-05-18 |WARSZAWA| FME World Tour 2022


organizator: Globema, Safe Software
Już 18 maja odbędzie się kolejna edycja konferencji dla ekspertów i użytkowników Platformy Integracyjnej FME – FME World Tour 2022. Wydarzenie organizowane jest przez firmę Globema we współpracy z producentem FME – firmą Safe Software. Dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu? • Poznasz doświadczenia innych użytkowników oraz ...

więcej

2022-05-17 |PRZEZ INTERNET| Weryfikacja zgłaszanych prac geodezyjnych


organizator: SGP
• Temat: Weryfikacja zgłaszanych prac geodezyjnych – studium problemowe • Prowadzący: Andrzej Żylis, pomorski WINGiK • Termin: 17 maja 2022 r., godz. 9.00 – 15.00 • Miejsce: Platforma Zoom Meeting • Koszt: 250,00 zł od osoby (200,00 zł od osoby dla członków SGP, którzy mają aktualnie opłacone składki)

więcej

2022-05-16 |WARSZAWA| Seminarium IGiK: "Model globalnego systemu miast"


organizator: Instytut Geodezji i Kartografii
Instytut Geodezji i Kartografii zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na seminarium mgr inż. Katarzyny Goch pt. „Model globalnego systemu miast”. Odbędzie się ono 16 maja o godzinie 10.00. W seminarium można uczestniczyć stacjonarnie (siedziba IGiK, Sala Konferencyjna na 2 piętrze) lub on-line poprzez aplikację MS Teams. Systemy ...

więcej

2022-05-12 |PRZEZ INTERNET| Geodetic contributions to climate research


organizator: Komitet Geodezji PAN
12 maja odbędzie się internetowe seminarium Komitetu Geodezji PAN poświecone wkładowi geodezji w badania klimatu. W trakcie spotkania referat zatytułowany „Geodetic contributions to climate research” wygłosi prof. Annette Eicker z HafenCity na Uniwersytecie w Hamburgu. Tematem prezentacji będzie ogólny przegląd potencjału wykorzystania ...

więcej

2022-05-11 |PRZEZ INTERNET| Techniki pomiarów GNSS


organizator: SGP
• Temat: Techniki pomiarów GNSS • Prowadzący: Michał Polański i Tomasz Szkałuba, specjaliści GNSS z długoletnim doświadczeniem w pomiarach satelitarnych; pracownicy firmy NaviGate z Krakowa • Termin: 11 maja 2022 r., godz. 9.00 – 15.00 • Miejsce: Platforma Zoom Meeting • Koszt: 280,00 zł od osoby (230,00 zł od ...

więcej

2022-05-09 |PRZEZ INTERNET| FP CUP Hackathon


organizator: Instytut Geodezji i Kartografii oraz firma Absiskey Polska przy współudziale uczelni
Copernicus to unijny program obserwacji Ziemi, w ramach którego analizuje się naszą planetę i jej środowisko, aby uzyskać maksymalne korzyści dla wszystkich obywateli Unii. W jego ramach dostępne są usługi informacji oparte na obserwacji satelitarnej Ziemi oraz dane in situ (inne niż dotyczące kosmosu). Program jest koordynowany i zarządzany przez ...

więcej

kwiecień 2022

2022-04-29 |PRZEZ INTERNET| Szkolenie on-line na temat "Ewidencja gruntów i budynków po zmianie przepisów"


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Podczas szkolenie poruszone zostaną następujące zagadnienia: • atrybuty obiektów i podmiotów katastru, • analiza i możliwości wykorzystania materiałów źródłowych, • ustalanie granic działek ewidencyjnych, • ustalanie granic działek w trybie ewidencyjnym, • modernizacja ewidencji gruntów i budynków, • określenie linii ...

więcej

2022-04-26 do 2022-04-28 |WARSZAWA| XVI Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji


organizator: Stowarzyszenie Geoida
Podczas XVI edycji konferencji, odbywającej się w ramach działania Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji (OKSG), w stolicy spotkają się studenci kierunków geodezyjnych z najlepszych polskich uczelni. Gospodarzem wydarzenia jest Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Geoida”. ...

więcej

2022-04-23 |ŁOBEZ| XVIII Turniej Piłki Siatkowej Geodetów o Puchar Prezesa Oddziału SGP w Kaliszu


organizator: Grzegorz Janiec i Przyjaciele
Do turnieju mogą zgłaszać się drużyny złożone z geodetów oraz pracownicy PODGiK-ów (minimum 8 zespołów, maksymalnie – 12). O udziale w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc w turnieju mogą uczestniczyć zespoły spoza branży. Koszt uczestnictwa to 30 zł od osoby. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 kwietnia.

więcej

2022-04-21 |PRZEZ INTERNET| Jak udostępniać dawne mapy? Perspektywa edytorstwa źródeł historycznych


organizator: ZGKiT UW, OK PTG
Otwarte internetowe seminarium organizowane przez Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem spotkania będzie „Jak udostępniać dawne mapy? Perspektywa edytorstwa źródeł historycznych”, prelegent: dr Tomasz Panecki (Instytut ...

więcej

2022-04-05 |PRZEZ INTERNET| Szkolenie on-line na temat "Problemy geodezyjno-prawne w praktyce"


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Podczas szkolenie poruszone zostaną następujące zagadnienia: • granice nieruchomości (granice ustalone według stanu prawnego, granice w ewidencji gruntów, granice w KW, linia brzegu); • rozgraniczenia w trybie administracyjnym, w trybie sądowym, według ustawy Prawo wodne; • podziały terenów zurbanizowanych, terenów rolnych, według ...

więcej

marzec 2022

|PRZEZ INTERNET| Webinar: Udostępnianie danych fotogrametrycznych (dronowych) wielu użytkownikom w geoportalu SkySnap


organizator: TPI
Zapraszamy na webinar Firma TPI, oficjalny dystrybutor DJI Enterprise w Polsce wraz firmą SKYSNAP zaprasza na darmowy webinar poświęcony udostępnianiu danych fotogrametrycznych wielu użytkownikom. Portal on-line dla branży dronowej Analiza danych fotogrametrycznych SkySnap tworzy oprogramowanie typu SaaS (dostępne z przeglądarki internetowej) do ...

więcej

2022-03-24 |PRZEZ INTERNET| Webinar: Automatyczny proces przetwarzania danych LiDAR w oprogramowaniu Terrasolid


organizator: TPI
Zapraszamy na webinar Firma TPI, oficjalny dystrybutor DJI Enterprise w Polsce wraz firmami DJI oraz Terrasolid, zapraszają na darmowy webinar poświęcony procesowaniu chmury punktów LiDAR pozyskanej ze skanera DJI Zenmuse L1. Agenda - Omówienie funkcjonalności pakietu oprogramowania Terrasolid: Moduły TerraScan, TerraMatch oraz TerraModeler - DJI ...

więcej

2022-03-24 |PRZEZ INTERNET| XXX Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna we Florencji


organizator: ZGKiT UW, OK PTG
Otwarte internetowe seminarium organizowane przez Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem spotkania będzie „XXX Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna we Florencji”. Prelegenci: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Izabela ...

więcej

2022-03-23 |PRZEZ INTERNET| Webinar: Modelowanie i kontrola inwestycji z wykorzystaniem chmury punktów


organizator: TPI
Zapraszamy na webinar podczas którego omówimy wykorzystanie oprogramowanie producenta ClearEdge 3D. Pokażemy praktyczne wykorzystanie pozyskanych danych 3D do stworzenia modeli istniejących konstrukcji i instalacji rurowych w oprogramowaniu EdgeWise oraz kontroli inwestycji w oparciu o oprogramowanie Verity dla Navisworks. Agenda - Wstęp do ...

więcej

2022-03-15 |PRZEZ INTERNET| Transformacja cyfrowa w projektach CAD DWG


organizator: Grabert, 3D Designers
Doświadczenia ostatnich lat dotyczące ograniczeń w normalnym funkcjonowaniu firm zmusiły wiele podmiotów do wprowadzenia szybkich zmian w dotychczasowej organizacji pracy oraz skłoniły do poszukiwania rozwiązań usprawniających współpracę zespołową w trybie zdalnym. • Jak korzystać z nowoczesnych technologii, takich jak chmura oraz urządzenia ...

więcej

2068 rekordów, strona 1 z 42
1 2 3 4 5 ... 14 ... 27 ... 40 ... » »»imprezy

nazwa / miasto
kraj / zagranica
archiwum
Podnoszenie mostu na budowie Świątyni Opatrzności Bożej
czy wiesz, że...
© 2005-2022 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS