Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Monografie do pobrania


Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Monografia 2015-2020
(Warszawa 2020)

Ze wstępu prezesa WPG Ryszarda Brzozowskiego: Choć Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne działa już 70 lat, czujemy się młodzi jak nigdy wcześniej. To przede wszystkim zasługa naszej nowej siedziby, której otwarcie zbiega się z Jubileuszem. Oczywiście ze względu na prestiżową lokalizację i unikatowe historyczne wnętrza jeszcze długo będziemy czuli sentyment do kamienicy przy Nowym Świecie 2. Jednak z drugiej strony nie możemy się doczekać rozwinięcia skrzydeł na warszawskich Młocinach. Przestronne, wygodne, klimatyzowane i przyjazne środowisku pomieszczenia będą sprzyjać bardziej efektywnej pracy i większej kreatywności. Równocześnie w budynku uruchamiamy nowoczesną serwerownię, która pozwoli nam pewnie wkroczyć w erę Big Data i Przemysłu 4.0. A za tą inwestycją pójdą kolejne – zarówno w sprzęt, jak i oprogramowanie.

Jednak WPG to nie tylko pomieszczenia i urządzenia, ale przede wszystkim ludzie. Tu tym bardziej nie brakuje młodej krwi – zarówno wśród licznych praktykantów oraz szeregowych pracowników, jak i kadry kierowniczej. Stale rodzą się więc pomysły na zupełnie nowe projekty, a także na bardziej efektywne realizowanie typowych prac geodezyjnych. Żeby nie być gołosłownym: w ostatnich kilkunastu latach byliśmy jedną z pierwszych polskich firm, która zainteresowała się skaningiem laserowym, mobilnym kartowaniem, dronami czy satelitarnym pomiarem deformacji. Dzięki nam to, co jeszcze niedawno było nowinką technologiczną, szybko staje się standardowym narzędziem w produkcji geodezyjnej.

Oddając w Państwa ręce najnowszą Monografię WPG, chcemy pokazać nie tylko wszechstronność i innowacyjność realizowanych przez nas projektów. Pragniemy też udowodnić, że nie zapominamy o przeszłości – zarówno naszej firmy, jak i branży oraz całego kraju. Temu właśnie służy działające już 13 lat Muzeum Geodezyjne, a także liczne uroczystości patriotyczne organizowane w tej placówce czy bogata działalność społeczna przedsiębiorstwa. Bez tego nasz Jubileusz 70-lecia byłby niczym więcej jak tylko pustą liczbą.• Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Monografia 2010-2015
(Warszawa 2015)

Ze wstępu prezesa Ryszarda Brzozowskiego: Oddajemy do Państwa rąk trzeci tom „Monografii Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.” – Firmy, która właśnie obchodzi jubileusz 65-lecia istnienia nie tylko na warszawskim, ale też krajowym rynku usług geodezyjnych i kartograficznych. Firmy, której korzenie – jak dowiodły ostatnio badania historyczne – sięgają najdawniejszych tradycji inżynierii miejskiej Warszawy, kształtowanych już od XV wieku. Firmy, która obok chlubnych i pionierskich dokonań w dziedzinie geodezji i kartografii może się poszczycić swoją kartą patriotyczną i społeczną – zaangażowaniem w wiele spektakularnych działań charytatywnych na rzecz Warszawy i jej społeczeństwa. Podejmowane przez WPG inicjatywy obejmujące budowę pomników walki i męczeństwa przypominających o walce ludności stolicy o jej wyzwolenie podczas Powstania Warszawskiego to dowód na szersze spojrzenie Firmy na naszą rzeczywistość, daleko wykraczające poza aspekty techniczne i technologiczne. Wspieranie Kościoła oraz organizacji społecznych i charytatywnych (parafii, kościołów, Towarzystwa Przyjaciół Warszawy) to z kolei dowód na spełnianie idei Świętej Pamięci Jana Pawła II: „Być, a nie mieć”, kształtującej sylwetkę współczesnego inżyniera, również humanisty, uznającego przede wszystkim „etykę nad techniką”.

Okres minionych pięciu lat działalności WPG to, obok wielu zrealizowanych nowatorskich wdrożeń technologicznych i układów komunikacyjnych, przede wszystkim powrót do tradycji – udziału Firmy w przedsięwzięciach inżynieryjnych w mieście i na rzecz miasta. To również okolicznościowe wystawy w Muzeum Geodezji podkreślające warszawskość Przedsiębiorstwa, budowa nowoczesnego systemu zarządzania geodezją Warszawy, a także na nowo ukształtowany wizerunek WPG jako wiodącej Firmy w mieście.

Bogaty dorobek minionego pięciolecia pomyślnie rokuje na lata następnych spektakularnych przedsięwzięć realizowanych przy udziale WPG przez Głównego Geodetę Kraju, Prezydenta Warszawy oraz Wojewodę i Marszałka Województwa Mazowieckiego – inwestycji ważnych nie tylko z punktu widzenia stolicy, ale również wzrastającego potencjału gospodarki Polski.
• Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Monografia 2000-2010
(Warszawa 2010)


Ze wstępu prezesa WPG Ryszarda Brzozowskiego
: W zakończeniu „Monografii” wydanej w 2000 roku z okazji 50-lecia Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. próbowaliśmy nakreślić perspektywy naszej firmy. W tych rozważaniach nie wybiegaliśmy jednak w przyszłość dalej niż na kilka lat. Nie myśleliśmy też wtedy o kolejnej publikacji. Od tamtego czasu minęła dekada wypełniona pracą. Pochłonięci bieżącymi sprawami ze zdziwieniem uświadomiliśmy sobie, że zbliża się następna okrągła rocznica. To dobry czas na pokazanie, gdzie byliśmy wtedy i gdzie jesteśmy teraz. Doskonała okazja nie tylko do podsumowania tego, co udało nam się przez te 10 lat osiągnąć, ale także do chwili refleksji i dokonania oceny.

Z roku na rok mierzyliśmy się z coraz większymi i trudniejszymi zadaniami. To, co kiedyś wydawało się prawie niemożliwe, dzisiaj jest banalnie proste. I choć mamy uczucie niedosytu, bo mimo starań nie wszystko wyszło tak, jak byśmy tego chcieli, to jesteśmy przekonani, że nie zmarnowaliśmy dorobku firmy i wysiłku naszych poprzedników. Mamy nadzieję, że tak jak my odnosimy się z podziwem dla dokonań pracowników przedwojennego Wydziału Pomiarów, tak i nasi następcy będą mogli z dumą mówić o dekadzie, w której przyszło działać nam.

Niniejsza Monografia obejmuje pierwsze dziesięciolecie XXI wieku (od kwietnia 2000 r. do marca 2010 r.) i ujmuje w syntetyczny sposób najnowszą historię Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. Staraliśmy się wybrać tematy najważniejsze i charakterystyczne dla przedsiębiorstwa, bo nie sposób przecież opowiedzieć o wszystkich projektach, sprawach i ludziach. Książkę tę dedykujemy pracownikom WPG S.A. oraz tym, którzy wspierali naszą firmę. Na nasz sukces złożyła się praca każdego z Was.• Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Monografia 1950-2000
(Warszawa 2000)


Ze wstępu
: W 2000 r. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia. Niewiele jest w Polsce firm mogących poszczycić się tak długą historią – w branży geodezyjnej Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne jest jednym z nielicznych. Od kilkudziesięciu lat należy do krajowej czołówki i jest nierozerwalnie związane z Warszawą. Czym dla samego miasta są Wisła, pomnik Syrenki, Zamek Królewski czy z nieco nowszej historii Pałac Kultury i Nauki, tym dla stołecznej geodezji w ostatnim półwieczu jest z pewnością Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne.

Pół wieku działalności WPG to hektary pomierzonych terenów, kilometry ciągów niwelacyjnych i poligonowych, niezliczone fundamenty i osie wytyczone na setkach obiektów budowlanych, skartowane mapy, trasy, przekroje, profile, wykonane wyrysy, opracowane zdjęcia fotogrametryczne, tomy zewidencjonowanych obrębów, kilometry wykonanych inwentaryzacji itd. Ta olbrzymia liczba zrealizowanych zadań to efekt codziennej pracy i zaangażowania ludzi zatrudnionych w Przedsiębiorstwie. Przez następujące po sobie dni, tygodnie, miesiące. Przez kolejnych pięćdziesiąt lat.

Monografia niniejsza ukazuje historię Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego poprzez pryzmat dziejów miasta, od historii pomiarów geodezyjnych Warszawy, przez powstanie Przedsiębiorstwa, jego przemiany, etapy rozwoju, aż do dzisiaj. Skupiliśmy się na najważniejszych dokonaniach WPG, które dotyczyły wszystkich bez mała dziedzin geodezji. Krótko przedstawiliśmy sylwetki kolejnych dyrektorów, a szerzej – życiorysy kilku, szczególnych w życiu Przedsiębiorstwa, osób. Ze względu na ograniczoną objętość opracowania nie pisaliśmy o wszystkich zasłużonych dla WPG pracownikach, choć jest ich z pewnością wielu. W zamian na końcu Monografii zamieszczamy pełną listę osób zatrudnionych w Przedsiębiorstwie w przeszłości i obecnie. Każda z nich bowiem, w mniejszym lub większym stopniu, przyczyniła się do rozwoju i tworzenia dorobku firmy. Pokazaliśmy także dzień dzisiejszy Przedsiębiorstwa i zamierzenia na najbliższą przyszłość. Przytoczyliśmy również wiele mało znanych epizodów z życia firmy dla przybliżenia Czytelnikom klimatu minionych lat.


• Polska Geodezja Komercyjna 1992-2012
20 lat monografia
(Warszawa 2012)


Ze wstępu prezesa PGK Waldemara Klocka
: Dla prezesów i pracowników firm skupionych w Polskiej Geodezji Komercyjnej Krajowym Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych geodezja, którą powszechnie uważa się za sztukę mierzenia Ziemi, jest czymś więcej niż tylko rzemiosłem czy nawet nauką. Wielu z nas ma do niej stosunek emocjonalny. Związaliśmy się z nią na dobre i na złe. Cierpimy bardzo, kiedy jej się nie wiedzie, a szczególnie wtedy, kiedy nie potrafimy – co, niestety, zdarza się zbyt często – porozumieć się w ramach branży i różnych działających w niej grup interesów.

Powodzenie gwarantuje rozwój oparty na nowych stylach zarządzania uwzględniających w swych założeniach współpracę, budowanie zespołów oraz związków międzyludzkich, zaufanie, partnerstwo, porozumienie czy inspirację. Szansy na sukces upatrujemy we wprowadzaniu w życie coraz nowocześniejszych rozwiązań i w asymilowaniu młodej geodezyjnej kadry – przeważnie wywodzącej się z uczelni wyższych.

Jednocześnie uważamy się za spadkobierców tradycji wielu pokoleń geodetów. Z podziwem mówimy o przedwojennych i powojennych mierniczych przysięgłych. Szanujemy nasz zawód, szanujemy konkurentów, geodetów zatrudnionych w administracji i profesorów wyższych uczelni. Doceniamy potrzebną, a jakże często niewdzięczną, pracę geodetów w ośrodkach dokumentacji.

W Monografii zawarliśmy przegląd działań z okresu 20 lat istnienia naszego Związku. Poza solidną porcją wiedzy znajdziecie tu Państwo zdjęcia, na których, mam nadzieję, jeszcze nas rozpoznacie. Znajdziecie firmy, których działalność zasługuje na wyróżnienie i które z powodzeniem wdrażają nowoczesne rozwiązania i podejmują działania proinnowacyjne. Znajdziecie wreszcie prezesów, którzy w większości jako pierwsi w kraju dostosowali swoje przedsiębiorstwa do działań na wolnym rynku usług geodezyjnych, ludzi uczciwych, z pomysłami, świetnych organizatorów, pionierów podejmujących trudne zagadnienia geodezyjne.• OPGK Rzeszów S.A.
10 lat spółki, 45 lat tradycji
Historia przedsiębiorstwa w zarysie
(Rzeszów 2003)


Ze wstępu prezesa Zarządu OPGK Rzeszów Antoniego Frączka: W roku bieżącym [2003 – red.] OPGK w Rzeszowie obchodzi dwie ważne rocznice: czterdziestopięciolecie zdobywania doświadczeń, rozwijania wiedzy, technologii i umiejętności, czyli krótko mówiąc – tradycji, oraz dziesięciolecie istnienia w formie nowoczesnej spółki akcyjnej.

Firma została powołana decyzją ministra gospodarki terenowej i ochrony środowiska z 8 grudnia 1973 roku. W jej efekcie do działającego od 1959 roku Rzeszowskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego dołączono cztery inne przedsiębiorstwa z naszej branży (...). Na przestrzeni tych 45 lat nasza firma świadczyła usługi na coraz wyższym – rosnącym wraz z wymaganiami klientów – poziomie, rozszerzając ofertę i zakres wykonywanych prac. W zmieniającej się rzeczywistości zmienialiśmy się i my.

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia w związku z kryzysem, który objął także naszą firmę, podjęto decyzję o prywatyzacji przedsiębiorstwa poprzez akcjonariat pracowniczy. Przekształcenia zaowocowały dynamicznym i szybkim rozwojem. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat akcjonariusze coraz większe wypracowywane zyski w całości przeznaczają na rozwój spółki i wprowadzanie najnowszych technologii.

Kompetentna, przeszkolona załoga złożona z najwyższej klasy specjalistów: geodetów, topografów, kartografów, informatyków, grafików komputerowych i poligrafów wykonuje mapy, plany oraz inne druki i opracowania. Jako jedna z nielicznych firm w kraju tworzymy mapy dla potrzeb Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w układzie i standardach obowiązujących w NATO. Pracujemy dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, urzędów marszałkowskich i samorządów, wykonując wszystkie specjalistyczne usługi geodezyjno-kartograficzne i poligraficzne. Jesteśmy przygotowani merytorycznie i technologicznie do konkurowania na rynkach Unii Europejskiej.


Ewolucja OSM od 2006 do 2018 roku
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS