wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum geokonferencji


POLSKA | ŚWIAT

lipiec 2011

2011-07-05 Szkolenie ?Co to jest GIS??


organizator: Lockus
Program szkolenia zatytułowanego „Systemy Informacji Geograficznej dla początkujących. Co to jest GIS?” obejmuje tematykę: rodzajów i źródeł danych przestrzennych, wizualizacji danych, zastosowania GIS-u, oprogramowania dla GIS i dyrektywy INSPIRE. Spotkanie poprowadzą dr inż. Krystian Kozioł oraz dr inż. Artur Krawczyk. Koszt: 500 zł ...

więcej

2011-07-03 do 2011-07-08 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna


25. Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna połączona z 15. Zgromadzeniem Ogólnym Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

więcej

2011-07-03 do 2011-07-07 Forum Geoinformacyjne


Sympozjum i targi GI_Forum 2012; tematem przewodnim będą związki pomiędzy geowizualizacją, społeczeństwem i nauką (Linking Geovizualisation, Society & Learning).

więcej

2011-07-01 do 2011-07-03 Zlot Geodetów 2011


organizator: Warmińsko-Mazurski Oddział SGP
Zlot Geodetów 2011 połączony z posiedzeniem Zarządu Głównego SGP odbędzie się w miasteczku studenckim Kortowo w Olsztynie. W programie: zabawy, rozgrywki sportowe, spływ kajakowy, wycieczka do Skansenu Budownictwa Ludowego w Olsztynku i pokaz sprzętu Leica. Pełen koszt uczestnictwa to 350 zł. Zgłoszenia do 16 maja.

więcej

czerwiec 2011

2011-06-29 Szkolenie SGP nt. pomiarów GPS


organizator: SGP (oddział Warszawa)
Szkolenie „Pomiary GPS – statyczne i RTK” obejmuje wprowadzenie teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne. Koszt: 250 zł (członkowie oddziału warszawskiego SGP – 180 zł). Szkolenie poprowadzą dr Jan Cisak i Łukasz Żak.

więcej

2011-06-27 do 2011-07-01 INSPIRE 2011


organizator: Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej i szkocki rząd
Spotkanie zatytułowano „INSPIREd by 2020 – Contributing to smart, sustainable and inclusive growth”, czyli jak INSPIRE wpisuje się w unijną strategię inteligentnego i zrównoważonego rozwoju do 2020 r. Ponadto na konferencji zostanie przedstawiony stan wdrażania dyrektywy w krajach UE. Przesyłanie streszczeń referatów do 24 ...

więcej

2011-06-26 do 2011-07-01 Cambridge Conference


Hasłem tegorocznej Cambridge Conference jest „Kartografia dla sprawiedliwszego i bezpieczniejszego świata”. Jest to spotkanie delegacji służb geodezyjnych z rożnych krajów świata. Rejestracja na podstawie zaproszeń. Tradycja tej konferencji sięga aż 1928 roku. Wtedy pierwszy raz, przy okazji Międzynarodowego Kongresu Geograficznego, ...

więcej

2011-06-21 do 2011-01-22 OSGIS 2011


organizator: Center for Geospatial Science (Uniwersytet w Nottingham)
Trzecia edycja konferencji nt. systemów informacji przestrzennej typu open source, która ma za zadanie skupić twórców i użytkowników oprogramowania open source (OS) z całego świata, delegacje rządów poszczególnych krajów, przedstawicieli nauki, technologii, przemysłu i społeczności OS. Jej celem jest propagowanie otwartych rozwiązań i zapoznanie z ...

więcej

2011-06-16 do 2011-06-17 Konferencja nt. gospodarki przestrzennej


organizator: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Konferencja Naukowa pod hasłem „Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju”. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 30 kwietnia.

więcej

2011-06-16 Dzień Technologii Geoprzestrzennych


organizator: Intergraph Polska
Konferencja połączona z prezentacją rozwiązań należących do grupy Hexagon firm: Intergraph, Leica Geosystems i ERDAS. W ramach konferencji przewidziano bloki tematyczne dla poszczególnych firm. Natomiast wystawa ma pokazać, co Intergraph, Leica Geosystems i ERDAS mają wspólnie do zaoferowania na rynku geomatyki. Wstęp wolny (po rejestracji).

więcej

2011-06-16 Szkolenie GIG ?Rozgraniczanie nieruchomości?


organizator: GIG
Szkolenie na temat rozgraniczania nieruchomości dla wykonawców prac geodezyjnych oraz pracowników administracji publicznej. Spotkanie poprowadzą: prezes GIG Bogdan Grzechnik oraz Zenon Marzec. Zgłoszenia do 6 czerwca. Koszt udziału wynosi 499 zł (dla członów Izby 399 zł).

więcej

2011-06-16 Szkolenie SGP z klasyfikacji gruntów


Szkolenie w Nowohuckim Centrum Kultury zatytułowane „Klasyfikacja gruntów i wyłączenie gruntów z produkcji rolnej” poprowadzi Jan Bielański – były dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 czerwca na adres: asuryjak@op.pl. Koszt: 150 zł (90 zł dla członków ...

więcej

2011-06-15 do 2011-06-17 TransNav 2011


Międzynarodowe Sympozjum Nawigacji Morskiej i Bezpieczeństwa w Transporcie Morskim. Tematyka imprezy obejmuje m.in.: • systemy nawigacji satelitarnej, • wykorzystanie GIS-u w żegludze, • kartografię morską, • systemy ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), • technologie pomiaru dna, • ratownictwo ...

więcej

2011-06-14 Intergraph Roadshow


organizator: Intergraph Polska
Seminarium pod hasłem „Informacja przestrzenna w e-usługach administracji publicznej”.

więcej

2011-06-14 Dzień Informacyjny 7. Programu Ramowego UE


organizator: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Spotkanie odbędzie się w związku z ogłoszeniem kolejnych konkursów w obszarach „Przestrzeń kosmiczna”, „Bezpieczeństwo” oraz „Nauki społeczne” w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej. Przewidziano m.in. wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki na temat współpracy Polski z Europejską Agencją ...

więcej

2011-06-14 do 2011-05-17 Targi Nowoczesnych Technologii dla Przemysłu ITM Polska


16 czerwca, w drugim dniu tegorocznych Targów Nowoczesnych Technologii dla Przemysłu ITM Polska, firma Astri Polska zaprezentuje wystąpienie pod hasłem „Zastosowanie aplikacji satelitarnych w życiu codziennym” (godz. 11-12, pawilon 3a, sala konferencyjna). Firma zaprasza również do odwiedzenia swojego stoiska w sekcji Nauka dla ...

więcej

2011-06-13 do 2011-06-16 Sympozjum Fotogrametryczne MMT 2011


organizator: Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich
7. Międzynarodowe Sympozjum „Mobile Mapping Technology” – MMT 2011

więcej

2011-06-13 do 2011-06-17 Warsztaty GIS-owe


organizator: Pracownia Analiz Geoinformacyjnych Instytutu Geoekologii i Geoinformacji UAM
Trzecia edycja warsztatów Komitetu Nauk Geograficznych PAN zatytułowana „GIS – teledetekcja w środowisku”. Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne i szkoleniowe oraz będą mieli możliwośd zapoznania się z wieloma rodzajami oprogramowania: ArcGIS, ArcView, ArcHydro, eCognition, Erdas, Idrisi, MapInfo, TNTmips. Uczestnictwo w ...

więcej

2011-06-13 Prezentacja ?GIS w powiecie wrocławskim?


Standard MPZP Powiatu Wrocławskiego zostanie zaprezentowany o godzinie 12:30 pierwszego dnia seminarium „Problemy planistyczne – WIOSNA 2011” organizowanego przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów w dniach 13-14 czerwca br.

więcej

2011-06-09 do 2011-06-10 IV Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Dyscypliny Geodezja i Kartografia


organizator: Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, UWM Olsztyn
Celem seminarium jest prezentacja wyników badań doktorantów dyscypliny Geodezja i Kartografia z całej Polski, wymiana poglądów i doświadczeń, nawiązanie kontaktów naukowych pomiędzy młodą kadrą z różnych ośrodków naukowych. Ponadto dokonania doktorantów będą ocenione przez samodzielnych pracowników naukowych z dziedziny geodezji, co może skutkować ...

więcej

2011-06-09 Sympozjum Scan-3D


organizator: Scan-3D
Sympozjum z okazji rozpoczęcia działalności firmy Scan-3D na polskim rynku. W jego trakcie zaprezentowane zostanie 10-letnie doświadczenie spółki w zakresie skaningu laserowego oraz możliwości wykorzystania tej technologii w architekturze, przemyśle, geodezji, ochronie zabytków oraz sektorze GIS.

więcej

2011-06-08 do 2011-06-09 Konferencja ?Więcej niż GIS?


organizator: Globema
13. Międzynarodowa Konferencja „Więcej niż GIS”. Jak co roku klienci Globemy reprezentujący różne branże opowiedzą o swoich wdrożeniach, doświadczeniach i planach rozwoju. Przedstawione zostaną również najnowsze produkty oraz technologie oferowane przez GE Smallworld i Globemę. Szczególny nacisk położony będzie na zarządzanie danymi. ...

więcej

2011-06-06 do 2011-06-09 Hexagon 2011


organizator: Hexagon
Na konferencję przyjadą użytkownicy technologii Leica Geosystems, Intergraph, ERDAS, Z/I Imaging oraz działu Metrologii i Technologii szwedzkiej firmy Hexagon. Spotkanie podzielone jest na sekcje: • Intergraph Security, Government & Infrastructure, • Intergraph Process, Power & Marine, • Heagon Metrology oraz • ...

więcej

2011-06-06 do 2011-06-09 Warsztaty nt. GRASS GIS


Podczas tegorocznych warsztatów zostaną przedstawione liczne przykłady analiz i prezentacji danych z wykorzystaniem zarówno standardowych komponentów oprogramowania, jak i własnych rozwiązań. Przewidziane są zarówno sesje w języku polskim, jak i angielskim, prowadzone przez gości z zagranicy. Warsztaty organizowane są z podziałem na trzy części: ...

więcej

2011-06-06 do 2012-12-31 London Mapping Festival


Celem trwającego 18 miesięcy festiwalu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat tego, w jaki sposób mapy i cyfrowe dane geograficzne są tworzone i wykorzystywane w stolicy Wielkiej Brytanii. London Mapping Festiwal skierowany jest do szerokiej publiczności: zarówno profesjonalistów, jaki i wszystkich zainteresowanych kartografią, geodezją, ...

więcej

2011-06-06 Spotkanie o standardach MPZP


Prezentacja standardu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Powiatu Wrocławskiego, opracowanego w ramach Porozumienia w sprawie wspólnej budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

więcej

2011-06-04 do 2011-06-05 Jubileusz Technikum w Żelechowie


organizator: ZSP w Żelechowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie świętuje 50-lecie Technikum Geodezyjnego oraz 70 lat kształcenia zawodowego. Spotkanie z udziałem absolwentów wszystkich kierunków rozpocznie się od mszy św. i części oficjalnej zakończonej koncertem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Po obiedzie w dawnym ...

więcej

2011-06-02 do 2011-06-04 Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej


organizator: Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Komisja Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk
Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN pod hasłem „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”

więcej

maj 2011

2011-05-28 Piknik naukowy


Na 15. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik propozycje dla odwiedzających przygotowali: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (namiot nr 88) oraz wspólnie Zespół Historii Kartografii z PAN, Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy oraz Towarzystwo Lindleyowskie „Societas Lindleiana” (namiot nr 31). ...

więcej

2011-05-27 do 2011-05-28 90-lecie Geodezji na PW


organizator: Wydział Geodezji i Kartografii PW
Obchody 90-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej rozpoczną się uroczystą akademią oraz otwarciem okolicznościowej wystawy. W pierwszym dniu imprezy podczas sesji naukowo-technicznej zostaną zaprezentowane również najnowsze badania i wdrożenia z dziedziny geodezji i kartografii. W programie drugiego dnia ...

więcej

2011-05-27 do 2011-05-28 WhereCamp EU


WhereCampEU 2011 to europejska edycja nieformalnego spotkania barcampowego, WhereCamp, organizowanego dotychczas razem z konferencją Where 2.0 w Dolinie Krzemowej. Spotkania te poświęcone są innowacji, wykorzystaniu geoinformacji w sektorze publicznym, komercyjnym i tzw. trzecim sektorze, a ich program zależy tylko od samych uczestników. Pierwsza ...

więcej

2011-05-27 do 2011-05-28 Konferencja ?Technologie GIS w praktyce i edukacji?


organizator: Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
W programie konferencji przewidziano specjalistyczne wykłady prowadzone przez zaproszonych ekspertów z zakresu technologii geoinformacyjnych i zarządzania projektami SIP/GIS oraz 3 sesje referatowe. Integralną częścią imprezy jest zjazd absolwentów studium podyplomowego GIS oraz absolwentów specjalności Geoinformatyka na Wydziale Geoinżynierii, ...

więcej

2011-05-25 do 2011-05-26 Targi geologiczne


organizator: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
Tematem przewodnim IX Międzynarodowych Targów Geologia „GEO-EKO-TECH” 2011 będą geozagrożenia: osuwiska i spływy, powodzie, skażenia terenu, sztormy, tsunami, erupcje wulkaniczne. Organizatorem targów jest Zarząd Targów Warszawskich. Ponadto profil wystawy obejmuje: • oprogramowanie geoinformacyjne, usługi i badania geologiczne, ...

więcej

2011-05-25 do 2011-05-27 Geodezja na IX Bałtyckim Festiwalu Nauki


Festiwal obejmujący łącznie 37 dyscyplin naukowych potrwa od 25 do 29 maja. Dla miłośników geodezji i kartografii przygotowano na kampusie Politechniki Gdańskiej zajęcia terenowe od godz. 9:00 do 15:00 w dniach 25-27 maja oraz wykład „GIS – wirtualne oblicze świata” o godz. 11:00 25 i 26 maja. Ponadto w Akademii Pomorskiej w ...

więcej

2011-05-24 do 2011-05-26 Akademia Nowoczesnego Geodety


organizator: TPI
Jednodniowe, bezpłatne szkolenia z zakresu obsługi nowoczesnego sprzętu pomiarowego. Spotkania odbędą się w okolicach Goleniowa (24.05), Wałcza (25.05) i Kalisza (26.05).

więcej

2011-05-23 Seminarium kartografów


Seminarium otwarte w Katedrze Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego. O „Kartograficznych wydawnictwach książkowych” opowie Jerzy Ostrowski, a „Nowych mapach i atlasach” dr Jerzy Siwek. Spotkanie odbędzie się w godzinach 10:00–12:00 w gmachu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW w sali 20b przy ul. Krakowskie ...

więcej

2011-05-20 do 2011-05-22 XXXVI Rajd Geodetów


organizator: SGP Oddział w Warszawie
W dniach 20-22 maja br. już po raz 36. odbędzie się Rajd Geodetów organizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Warszawie. Tym razem zawodnicy wyruszą z Piasków Królewskich w Kampinoskim Parku Narodowym. Patronat honorowy nad rajdem objęła Jolanta Orlińska, główny geodeta kraju. Więcej informacji na temat XXXVI Rajdu Geodetów można ...

więcej

2011-05-19 Oracle Spatial User Conference 2011


W trakcie imprezy odbędą się wykłady i warsztaty poświęcone m.in.: • nowościom w portfolio Oralce’a, • wykorzystaniu aplikacji Oracle Spatial i Oracle MapViewer, • wykorzystaniu obiektów z Oracle Spatial w środowisku Oracle Exadata Database Machine, • zastosowaniu oprogramowania Oracle Spatial w praktyce (propozycje ...

więcej

2011-05-19 do 2011-05-21 VI Sympozjum Archeologii Środowiskowej


organizator: Instytut Geoekologii i Geoinformacji oraz Instytut Prahistorii Uniwersytetu A. Mickiewicza, Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu i in.
VI Sympozjum Archeologii Środowiskowej pod hasłem „Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych”. Celem spotkania jest zachęcenie archeologów do wykorzystywania systemów informacji geograficznej w ich pracy. Zaplanowano sesje referatowe i warsztaty komputerowe w Muzeum Archeologicznym oraz warsztaty terenowe w ...

więcej

2011-05-19 do 2011-05-21 Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji


organizator: SGP, Słowackie Stowarzyszenie Geodetów i Kartografów, Czeskie Stowarzyszenie Geodetów i Kartografów
Tematyka XVII Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji będzie obejmować : • służbę geodezyjną w Polsce, Czechach i na Słowacji; • szkolnictwo geodezyjne, uprawnienia, dokształcanie; • wykorzystanie skanerów laserowych. Referaty wygłoszą także przedstawiciele studenckich kół naukowych. Liczba miejsc jest ograniczona (ok. 210, po 70 dla ...

więcej

2011-05-19 do 2011-05-20 Forum GEA 2011


organizator: Biuro Organizacji GEA, Lockus
Skierowana do geodetów konferencja Forum GEA 2011 połączona z prezentacją oferty sprzętu. Impreza odbędzie się w Centrum Szkoleniowym Cztery Wiatry nad zalewem Chańcza. Poza częśćią wystawienniczą planowana jest część konferencyjna poświęcona takim zagadnieniom jak: tachimetry elektroniczne (znane i mniej znane funkcje), GPS dla geodety i firm ...

więcej

2011-05-18 do 2011-05-22 Zjazd FIG


organizator: FIG
Hasłem tegorocznego spotkania Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG Working Week) jest pokonywanie barier pomiędzy kulturami (Bridging the Gap between Cultures). 7 kwietnia kończy się zwykły termin rejestracji. Potem koszt uczestnictwa wzrasta. Patronat nad imprezą objął król Maroka Muhammad VI.

więcej

2011-05-16 do 2011-05-20 Procad Expo 2011


organizator: Procad
Pokazy,warsztaty i stoiska wystawowe – Procad Expo 2011 odbędzie się od 16 do 20 maja w pięciu miastach Polski. W czasie imprezy zostanie zaprezentowana rodzina AutoCADa 2012. Wystawa jest skierowana m.in. do przedstawicieli branży geodezyjnej. Udział jest bezpłatny, należy się jednak wcześniej zarejestrować. Targi odbędą się w następujących ...

więcej

2011-05-14 GIS w przestrzeni miejskiej


organizator: Stowarzyszenie My-Poznaniacy, Pracownia Analiz Geoinformacyjnych UAM,Teatr Ósmego Dnia
„Przestrzeń – Ludzie – Mapa – Miasto: GIS w przestrzeni miejskiej” – czterogodzinne spotkanie na temat znaczenia geoinformacji dla rozwoju miast.

więcej

2011-05-13 do 2011-05-22 Wystawa zdjęć studentów AGH


organizator: MHF w Krakowie, KNG Dahlta
„Trzeci wymiar Krakowa” – wystawa zdjęć stereoskopowych wykonanych przez studentów AGH z Koła Naukowego Geodetów „Dahlta”. Miejsce: Muzeum Historii Fotografi.

więcej

2011-05-12 do 2011-05-14 Krakowskie spotkania z INSPIRE


organizator: Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o.
VII Ogólnopolskie Sympozjum "Krakowskie spotkania z INSPIRE"

więcej

2011-05-12 do 2011-05-13 Konferencja SPACE i GMES


organizator: Komisja Europejska i węgierska prezydencja w UE
Na konferencji „Let’s embrace space – FP7 space conference 2011” zostaną zaprezentowane dotychczasowe efekty projektów kosmicznych i obserwacji Ziemi w ramach 7 Programu Ramowego UE.

więcej

2011-05-12 do 2011-05-13 Wolne oprogramowanie w geoinformatyce


organizator: Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, polski oddział OSGeo
Trzecia konferencja z cyklu „Wolne oprogramowanie w geoinformatyce” odbędzie się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Konferencja skierowana jest do osób zainteresowanych rozwojem i szerokim wykorzystaniem wolnego, otwartego oprogramowania i danych. Termin przesyłania streszczeń referatów mija 30 marca. Warsztaty będą ...

więcej

2011-05-10 do 2011-05-19 Trimble Express 2011


organizator: Geotronics Polska
Prezentacja najnowocześniejszych technologii pomiarowych oraz terenowe warsztaty geodezyjne. Trimble Express 2011 odbędzie się w dniach 10-19 maja w sześciu lokalizacjach: • Toruń (10 maja), • Łódź (11 maja), • Siedlce (12 maja), • Rzeszów (17 maja), • Katowice (18 maja), • Wrocław (19 maja). Wszyscy uczestnicy ...

więcej

2011-05-09 do 2011-06-14 Leica Tour 2011


Leica Tour umożliwia zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami firmy, sprzętem i oprogramowaniem pod okiem ekspertów. Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 16:00. Spotkanie jest skierowane w szczególności do geodetów pracujących tachimetrami i systemami pomiarowymi GPS, którzy będą mogli wypróbować w terenie nowe urządzenia. Udział jest ...

więcej

2011-05-07 7. Łobeska Siatka Geodezyjna


organizator: Usługi Geodezyjno Kartograficzne Grzegorz Janiec
VII Turniej Piłki Siatkowej Geodetów w Łobzie o Puchar Prezesa Zarządu SGP w Szczecinie. W imprezie uczestniczyć mogą geodeci oraz pracownicy jednostek geodezyjnych PODGK (minimum 8 zespołów, maksimum 12). Jedynie w przypadku wolnych miejsc w rozgrywkach będą mogły uczestniczyć zespoły niezwiązane z branżą geodezyjną. O udziale w turnieju decyduje ...

więcej

2011-05-06 Spotkanie dot. e-administracji


organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Departament Geodezji i Kartografii)
Spotkanie w sprawie projektów kluczowych woj. mazowieckiego: baz wiedzy i e-administracji z udziałem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

więcej

kwiecień 2011

2011-04-28 do 2011-04-29 Konferencja o ODGiK-ach


organizator: Koło Zakładowe Stowarzyszenia Geodetów Polskich przy OPEGIEKA w Elblągu, prezydent miasta Elbląga
XIII konferencja poświęcona problematyce Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odbędzie się w dnaich 28-29 kwietnia w Elblągu. Koszt uczestnictwa to 1199 zł +VAT w przypadku wpłaty do 28 lutego i 1399 zł +VAT po tym terminie. Patronem imprezy jest główny geodeta kraju.

więcej

2011-04-27 do 2011-04-29 Geoforum 2011


organizator: Stowarzyszenie Geodetów i Kartografów Ukrainy
XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Głównymi tematami będą m.in.: - kształcenie w dziedzinie geodezji, kartografii i gospodarowania nieruchomościami, - perspektywy rozwoju geodezji i kartografii na Ukrainie, - aspekty stosowania nowego układu współrzędnych na Ukrainie, - tworzenie aktywnej sieci referencyjnej GNSS, - nowoczesne ...

więcej

2011-04-19 Szkolenie GIG


Szkolenie „Rozgraniczanie nieruchomości” poprowadzą Bogdan Grzechnik i Zenon Marzec.

więcej

2011-04-14 Seminarium KNGKiG pt. ?Nowoczesne technologie pomiarów laserowych i modelowanie parametryczne?


organizator: Koło Naukowe Grafiki Komputerowej i Geomatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
W ramach seminarium prezentację „Skaning laserowy stosowany na platformach wydobywczych” wygłosi Tomasz Kaliciński, specjalista ds. skanowania laserowego w Apply Capnor Poland. Podstawy modelowania parametrycznego przybliży Michał Mróz. Zaprezentuje przykładowe obiekty graficzne definiowane za pomocą metodologii parametrycznej na ...

więcej

2011-04-13 do 2011-04-15 XX Szkoła Kartograficzna


organizator: Zakład Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Tematyka imprezy obejmować będzie zastosowanie statystyki w GIS i kartografii, w tym: • zarządzanie i eksplorację danych, • statystykę wielowymiarową w modelowaniu przestrzennym środowiska, • metody interpolacji przestrzennej, • geomorfometrię – parametry i wskaźniki morfometryczne, • ...

więcej

2011-04-13 do 2011-04-15 Szkoła pomiarów


organizator: TPI
Głównym tematem V Szkoły Pomiarów i Forum Użytkowników GPS oprócz pomiarów GPS w geodezji i budownictwie będą technologie pomiarowe oparte na skanowaniu, geodezyjne pomiary przemysłowe i technologie jednoosobowych pomiarów. Koszt to 399 zł netto.

więcej

2011-04-13 XIX Walne Zgromadzenie Członków GIG


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Hasło tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej brzmi „Geodeto, pilnie zadbaj o prestiż swojego zawodu”. Poprzedzi je 12 kwietnia (w godz. 10.30-16.30) sympozium pod hasłem „Problemy geodezyjne i formalnoprawne przy projektowaniu i budowie dróg oraz linii kolejowych”. Również 12 kwietnia ...

więcej

2011-04-12 Podsumowanie projektu WBU we Wrocławiu


organizator: WBU we Wrocławiu
Konferencja podsumowująca projekt „Wojewódzkiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej dla Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia w zakresie planowania przestrzennego – WWIIP”. Podczas spotkania odbędzie się prezentacja portalu geoinformatycznego, który wykonano w ramach międzynarodowego projektu Via Regia Plus – ...

więcej

2011-04-12 Sympozjum GIG


Sympozjum „Problemy geodezyjne i formalno – prawne przy projektowaniu i budowie dróg oraz linii kolejowych”. Szczegółowy program: 10:30 -11:15 Uwarunkowania wynikające ze specustawy drogowej - mgr inż. Elżbieta Robaszkiewicz – Rada Ministra Infrastruktury 11:15-12:00 Problemy geodezyjno – prawne do rozwiązania na ...

więcej

2011-04-11 Seminarium kartografów


organizator: Katedra Kartografii UW
Seminarium otwarte w Katedrze Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego. Tematykę „Wykorzystania pomiaru ruchu gałki ocznej (eye-tracking) w kartografii” przybliży dr Tomasz Opach. Spotkanie odbędzie się w godzinach 10:00–12:00 w gmachu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW w sali 20b przy ul. Krakowskie Przedmieście 30, ...

więcej

2011-04-08 Seminarium naukowe na temat podstawowej bazy danych referencyjnych kraju


organizator: Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Seminarium poświęcone zagadnieniu tworzenia i wykorzystywania podstawowej bazy danych referencyjnych kraju w kontekście wdrażania dyrektywy INSPIRE. Problematyka ta pozostaje w bezpośrednim związku z realizowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii projektem Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT). Podczas seminarium ...

więcej

2011-04-07 Podsumowanie Akademii INSPIRE


organizator: Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Celem konferencji jest zaprezentowanie możliwości zastosowań informacji przestrzennej oraz rozwiązań geoinformacyjnych w realizacji zadań gminy. Tematyka spotkania obejmie także proces wdrażania postanowień dyrektywy INSPIRE w Polsce, w szczególności w odniesieniu do zadań gmin. Zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk w zakresie ...

więcej

2011-04-07 do 2011-04-09 XXXIII Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej


organizator: SGP we współpracy z MEN
7-8 kwietnia odbędzie się etap okręgowy, a 9 kwietnia centralny XXXIII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Bezpośrednim organizatorem tych etapów tegorocznej olimpiady jest oddział SGP w Rzeszowie i Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.

więcej

marzec 2011

2011-03-24 do 2011-03-25 X Konferencja Naukowo-Techniczna


Jubileuszowa konferencja zatytułowana „Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej” odbywa się w ramach obchodów 90-lecia Politechniki Warszawskiej. Termin zgłaszania referatów mija 15 grudnia br., a uczestnictwa – 31 stycznia 2011 r. Szczegóły w komunikacie

więcej

2011-03-23 do 2011-03-25 Konferencja o statystyce przestrzennej


Pierwsza konferencja poświęcona statystyce przestrzennej (1st Conference on Spatial Statistics).

więcej

2011-03-17 do 2011-03-18 Warsztaty GMES


organizator: Rząd Bułgarii przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz Biura GMES
Drugie warsztaty „Earth Observation-GMES Operational Capacity Workshop”.

więcej

2011-03-17 do 2011-03-19 V Konferencja ISPiK


organizator: Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych
Konferencja szkoleniowa pod hasłem „e-gmina w chmurze informacji przestrzennej”.

więcej

2011-03-16 do 2011-03-18 Akademia Informacji Przestrzennej


organizator: Intergraph Polska
W ramach imprezy przewidziano: demonstracje produktów z rodziny GeoMedia i przykłady wykorzystania przeglądarek internetowych (SDI Portal) do korzystania ze zbiorów danych udostępnianych w standardach OGC. Ponadto, kierując się sugestiami uczestników, organizatorzy wracają w tym roku do organizacji warsztatów komputerowych. Warsztaty będą ...

więcej

2011-03-16 Seminarium GIS w Praktyce


XVII edycja seminarium z cyklu GIS w Praktyce zatytułowana „Interaktywne systemy mapowe oraz przestrzenne mapy cyfrowe”. ?

więcej

2011-03-16 do 2011-03-18 Ogólnopolskie Spotkanie Geodetów ?Kopalnia Wiedzy?


organizator: Leica Geosystems
W programie przewidziano m.in.: -zwiedzanie kopalni węgla brunatnego Bełchatów, -prezentację monitoringu strukturalnego, -warsztaty z projektowania dróg w oprogramowaniu Road Runner, -prezentację sprzętu GPS i pracy z ASG-EUPOS, -prezentację nowych technik pomiarowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 marca. Liczba miejsc ograniczona.

więcej

2011-03-15 do 2011-03-18 Wystawa geodezyjna


organizator: MVK International exhibition company
GEOFORM+ 2011, Międzynarodowe forum pokazujące najnowsze technologie z dziedziny geodezji, kartografii, GIS, nawigacji satelitarnej itp. połączone z wystawą.

więcej

2011-03-15 do 2011-03-17 Globalgeo 2011 ? targi i tydzień geomatyki


organizator: Fira de Barcelona
Międzynarodowe Targi Geoinformacji, na których zostaną zaprezentowane najnowsze technologie z tej dziedziny i perspektywy dla biznesu. International Geoinformation Show obejmuje następujące sektory: kartografia, GIS, fotogrametria, teledetekcja, geodezja, topografia, nawigacja satelitarna, inteligentne systemy transportowe, informacja i ...

więcej

2011-03-14 Seminarium kartografów


organizator: Katedra Kartografii UW
Seminarium otwarte w Katedrze Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego. O „Innym wymiarze kartografii – tyflomapach”, czyli mapach dotykowych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących opowiedzą Magdalena Rudnicka i Mariusz Olczyk. Spotkanie odbędzie się w godzinach 10:00–12:00 w gmachu Wydziału Geografii i Studiów ...

więcej

luty 2011

2011-02-23 Sesja w ramach Szkoły Eksploatacji Górniczej


W ramach XX Szkoły Eksploatacji Górniczej odbędzie się sesja tematyczne poświęcona praktycznym zastosowaniom geoinformacji w górnictwie „Geomatyka Górnicza”. Patronat nad sesją objęła Komisja Geomatyki Górniczej PTIP. Szkoła trwa od 21 do 25 lutego. W sumie przewidziano 17 sesji tematycznych, z których jedna dotyczy geoinformacji. ...

więcej

2011-02-19 Bal geodetów


organizator: SGP
Koszt 150 zł/os.

więcej

2011-02-19 Bal geodetów


organizator: SGP
Koszt 120 zł/os.

więcej

2011-02-07 do 2011-02-09 Forum Skanowania Laserowego


organizator: Intelligent Exhibitions
Międzynarodowe Forum Skanowania Laserowego (International Lidar and Mapping Forum)

więcej

styczeń 2011

2011-01-25 Seminarium o GIS w zarządzaniu kryzysowym


organizator: Centrum Promocji Informatyki
XVII edycja seminarium z cyklu Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo - Praktyczne zastosowanie narzędzi informatycznych (w tym GIS) w zarządzaniu kryzysowym. Wykłady wygłoszą specjaliści z uczelni wyższych, przedstawiciel administracji publicznej i PIAP. Patronat medialny nad seminarium objęła redakcja miesięcznika GEODETA i portalu Geoforum.pl. ...

więcej

2011-01-20 Warsztaty nt. transferu technologii kosmicznych


organizator: Astri Polska
Spotkanie dotyczące Programu Transferu Technologii Kosmicznych ESA. Centralnym punktem będzie wystąpienie Franka Salzgebera, dyrektora Programu Transferu Technologii w ESA, który przedstawi przykłady technologii satelitarnych i naziemnych oraz możliwości ich wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu.

więcej

2011-01-18 do 2011-01-21 Forum geoprzestrzenne


Światowe Forum Geoprzestrzenne

więcej

2011-01-10 Seminarium kartografów


organizator: Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
Otwarte seminarium w Katedrze Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Maciej Rossa i Aleksandra Łukasiewicz zaprezentują Geoportal Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w kontekście serwisów INSPIRE. Kontakt: dr Jerzy Siwek (22) 552 06 70

więcej

grudzień 2010

2010-12-20 Szkolenie o scaleniach


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Spotkanie potrwa 8 godzin i poprowadzi je sędzia NSA w stanie spoczynku Eugeniusz Mzyk. Tematyka szkolenia obejmie m.in.: • cel i charakterystykę postępowania scaleniowego lub wymiennego, • wyjaśnienie pojęcia obszaru scalenia, • sporządzanie projektu scalenia lub wymiany gruntów, • wprowadzenie uczestników ...

więcej

2010-12-13 Seminarium kartografów


organizator: Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
Otwarte seminarium w Katedrze Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym punktem programu będzie referat dr. Tomasza Opacha „Prezentacja zjawisk za pomocą złożonych wizualizacji kartograficznych”. Kontakt: dr Jerzy Siwek (22) 552 06 70

więcej

2010-12-10 Konferencja WSGK


organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie i Politechnika Lwowska
Spotkanie na temat „Współczesnych kierunków badań naukowych w dyscyplinie geodezja i kartografia” odbywa się z okazji 10. inauguracji roku akademickiego na kierunku geodezji i kartografia.

więcej

2010-12-08 Konferencja BGWM


organizator: Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego
Spotkanie dotyczące „Integracji danych geodezyjno-kartograficznych” realizowanej w ramach projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”.

więcej

2010-12-07 do 2010-12-08 Szkolenie GIG o zamówieniach publicznych


Seminarium szkoleniowe związane z tematyką zamówień publicznych. Tegoroczne spotkanie pt. „Praktyczne stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie budowy systemów informatycznych wspomagających i usprawniających procesy zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego”. Celem szkolenia jest nie tylko ...

więcej

2010-12-01 Konferencja - Dni Technik Satelitarnych


organizator: Centrum Badań Kosmicznych, Astri Polska, Klaster Technologii Kosmicznych, ESPI (Europejski Instytut Polityki Kosmicznej) i Program zintegrowanych aplikacji ESA
Celem tegorocznej konferencji odbywającej się w ramach Dni Technik Satelitarnych będzie zaprezentowanie najnowszych kierunków rozwoju polityki kosmicznej w Europie i wynikających z nich wyzwań dla Polski, w przededniu polskiej prezydencji w UE. W programie m.in. warsztaty zintegrowanych aplikacji satelitarnych, organizowane we ...

więcej

listopad 2010

2010-11-30 do 2010-12-01 European LiDAR Mapping Forum


European LiDAR Mapping Forum pod hasłem „LiDAR Across The Market Spectrum” – konferencja techniczna połączona z międzynarodową wystawą firm oferujących produkty i usługi z zakresu skanowania laserowego

więcej

2010-11-30 do 2010-12-02 9. Krajowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI


organizator: ESRI Polska
Tegoroczne spotkanie użytkowników oprogramowania ESRI odbędzie się podhasłem „Wszyscy tworzymy GIS”. Ma ono uświadomić uczestnikom, że aby w pełni korzystać z technik geoinformacyjnych i stale je rozwijać potrzebna jest współpraca wszystkich zainteresowanych. Sesja plenarna rozpocznie się 1 grudnia wykładem dotyczącym ...

więcej

2010-11-29 do 2010-11-30 Sympozjum GNSS


Międzynarodowe Sympozjum na temat Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej, satelitarnych i naziemnych systemów wspomagania i ich zastosowań

więcej

2010-11-26 Akademia Nowoczesnego Geodety


organizator: TPI
Program akademii obejmuje m.in.: • tajniki pomiarów GPS z sieciami ASG-EUPOS i TPI-NET, • integrację pomiarów tachimetrycznych i GPS, • korzystanie z tachimetrów jednoosobowych nowej generacji, • możliwości tachimetrów bezlustrowych dalekiego zasięgu, • automatyczne generowanie dokumentacji z ...

więcej

2010-11-26 Dyskusja TPI


organizator: TPI Sp. z o.o.
Dystrybutor sprzętu marek Topcon i Sokkia w Polsce, firma TPI, zaprasza geodetów do sosnowieckiego Wydziału Geodezji i Kartografii na dyskusję o pomiarach satelitarnych i tachimetrycznych. Bezpłatne spotkanie odbędzie się w godzinach 10:00-14:00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu przy Alei Zwycięstwa 20. Tematyka obejmować będzie m.in.: ...

więcej

2010-11-25 Zebranie otwarte GIG


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
25 listopada Geodezyjna Izba Gospodarcza zaprasza swoich członków oraz osoby niezrzeszone do Krakowa na zebranie otwarte poświęcone m.in. problemom wykonawstwa geodezyjnego w Małopolsce. Tematyka spotkania obejmie także: • informacje o działalności i planach Geodezyjnej Izby Gospodarczej, • pomoc prawna, wsparcie konsultingowe, ...

więcej

2010-11-24 Szkolenie SGP o IIP


organizator: Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Spraw Zawodowych i Szkolenia
Seminarium szkoleniowe dotyczące nowych wyzwań w dziedzinie geodezji i kartografii w świetle ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze infrastruktury informacji przestrzennej. Tematyka obejmuje: zadania administracji, mapę zasadniczą, skutki nowych regulacji prawnych. Komunikat

więcej

2010-11-23 Otwarte spotkanie Towarzystwa Lindleyowskiego


organizator: Towarzystwo Lindleyowskie
Będzie to pierwsze otwarte dla publiczności spotkanie Towarzystwa Lindleyowskiego „Societas Lindleiana”. W programie: wykład prezesa TL Ryszarda Żelichowskiego przybliżący dokonania Lindleyów oraz prezentacja celów i programu Towarzystwa.

więcej

2010-11-22 Konferencja o GIS-ie


organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Instytut Inżynierii Technicznej)
Spotkanie będzie się składać z dwóch części, tj. sesji referatowej i prezentacji: cyfrowych map, obrazów satelitarnych i systemów GIS; sprzętu geodezyjnego, a także map historycznych Jarosławia, ksiąg wieczystych i współczesnych map inżynierskich. Zgłoszenia do 17 listopada pod nr tel. (16) 624-46-57 lub adresem ...

więcej

2010-11-17 GIS Day 2010


Tegoroczny GIS Day w Polsce odbędzie się w dziewięciu miastach. Planowane są sesje referatowe, warsztaty, wystawy, konkursy. Wszystko po to, by przybliżyć uczestnikom tematykę systemów informacji przestrzennej. Zaprezentowane zostaną rozmaite zastosowania technologii GIS-owych. GIS Day obchodzony jest na całym świecie. GIS Day jest ...

więcej

2010-11-15 Seminarium kartografów


organizator: Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
Otwarte seminarium w Katedrze Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego. Referat zatytułowany „Przygotowanie mapy WWW – wyzwanie dla profesjonalisty czy dobra zabawa?” zaprezentuje Dominik Mikiewicz

więcej

1836 rekordów, strona 11 z 19
«« « ... 6 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 16 ... » »»imprezy

nazwa / miasto
kraj / zagranica
archiwum
Apeks skanuje w Trójmieście
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl
facebook twitter Instagram RSS