wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Ewolucja OSM od 2006 do 2018 roku
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Archiwum geokonferencjiPOLSKA | ŚWIAT

wrzesień 2010

2010-09-23 do 2010-09-25 |CHOJNA| Konferencja Historyków Kartografii


organizator: Zespół Historii Kartografii Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie
XXIV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii pod hasłem „Od atlasu do kolekcji. W 440. rocznicę I wydania atlasu Abrahama Orteliusa”. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2010 r. Przypadająca w 2010 r. 440. rocznica pierwszego wydania atlasu Abrahama Orteliusa (Antwerpia 1570) jest okazją do przyjrzenia się ...

więcej

2010-09-21 do 2010-09-24 |PORTLAND| Zgromadzenie ION GNSS


23. Międzynarodowe Zgromadzenie ION GNSS 2010 organizowane przez Amerykański Instytut Nawigacyjny (Institute of Navigation). Należy ono do największych spotkań specjalistów konstruktorów i użytkowników systemu GPS. Impreza poprzedzona zostanie sympozjum Civil GPS Service Interface Committee – CGSIC (20-21 września) ...

więcej

2010-09-21 do 2010-09-23 |WARSZAWA| Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji


XX Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji pod hasłem „Telegeoinformacja zintegrowanym systemem badań środowiska”. Konferencja jest organizowana przez Komisję Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Klubu Teledetekcji Środowiska ...

więcej

2010-09-19 do 2010-09-21 |JOKOHAMA| G-spatial Expo


Targi G-spatial Expo, których celem jest promowanie wykorzystania technologii pozycjonowania, a także tworzenia nowych rodzajów działalności gospodarczej z wykorzystaniem informacji geoprzestrzennej; w programie przewidziano wykłady, sympozja oraz wystawy produktów i usług

więcej

2010-09-18 |OLSZTYN| 50-lecie Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego


W ramach obchodów 18 września przewidziano konferencję naukową, podczas której referaty wygłoszą m.in.: • prof. dr hab. Bogdan Ney „Rola geodezji w tworzeniu i utrzymaniu ładu przestrzennego na tle polityki UE”; • prof. dr hab. Andrzej Hopfer „Interdyscyplinarność merytoryczna i intelektualna geodezji i ...

więcej

2010-09-15 |ZURICH| Konferencja nt. pozycjonowania i nawigacji


Międzynarodowa konferencja nt. pozycjonowania i nawigacji „Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN)”

więcej

2010-09-14 do 2010-09-15 |ROGÓW| SIP w Lasach Państwowych


organizator: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych wraz z Wydziałem Leśnym SGGW
V Krajowa Konferencja System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych pod hasłem „Możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć geomatyki w Lasach Państwowych”. To spotkanie pracowników Lasów Państwowych, naukowców i przedstawicieli firm związanych z geomatyką leśną. Celem konferencji będzie, obok ...

więcej

2010-09-14 do 2010-09-17 |FREIBURG| SilviLaser 2010


X Międzynarodowa Konferencja nt. wykorzystania technologii LiDAR-owej do oceny ekosystemów leśnych

więcej

2010-09-13 do 2010-09-16 |WROCŁAW| Warsztaty "Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GRASS"


organizator: Pracownia Metod Modelowania Przestrzennego Środowiska Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wrocławska Grupa Użytkowników GRASS
Zajęcia zorganizowane będą z podziałem na trzy części: wykłady, zajęcia praktyczne oraz konsultacje indywidualne, których uczestnicy będą mogli rozwijać własne pomysły i projekty. Dla początkujących użytkowników GRASS-a przewidziano także kurs wprowadzający. Bardziej zaawansowani mogą z kolei zaprezentować swoje rozwiązania ...

więcej

2010-09-08 do 2010-09-10 |WARSZAWA| Światowy Zjazd Inżynierów Polskich


Światowy Zjazd Inżynierów Polskich; organizatorzy: Politechnika Warszawska i Naczelna Organizacja Techniczna.

więcej

2010-09-08 do 2010-09-10 |WISŁA, woj.śląskie| Rola Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w budowie polskiej infrastruktury informacji przestrzennej


organizator: Zarząd Oddziału SGP w Katowicach, Geodezyjna Izba Gospodarcza, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
Już po raz szósty w dniach 8-10 września br. w Wiśle-Malince odbędzie się konferencja poświęcona funkcjonowaniu nowoczesnych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Tematem tegorocznej konferencji jest rola Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w budowie polskiej infrastruktury informacji przestrzennej. W trakcie ...

więcej

2010-09-07 |WARSZAWA| Seminarium nt. prezentowania zasobów dziedzictwa kulturowego w internecie


organizator: Instytut Geodezji i Kartografii, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerową (Zespół Polska.pl), Archiwum Główne Akt Dawnych oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Podczas seminarium pod hasłem „Geowizualizacja zasobów dziedzictwa kulturowego w internecie” zaprezentowane zostaną wyniki projektu badawczego pt. „Metodyka opracowywania map zabytków ruchomych” realizowanego przez Instytut Geodezji i Kartografii, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (Zespół ...

więcej

2010-09-06 do 2010-09-09 |BARCELONA| Konferencja FOSS4G


Piąta konferencja FOSS4G (Free and Open Source Software for Geomatics) poświęcona bezpłatnemu i otwartemu oprogramowaniu w geomatyce.

więcej

2010-09-06 do 2010-09-10 |WARSZAWA| Kurs teledetekcji radarowej ESA


organizator: ESA, CBK PAN
Kurs teledetekcji radarowej organizowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN)

więcej

sierpień 2010

2010-08-26 do 2010-08-28 |PRZEWIĘŹ K. AUGUSTOWA| Podlaskie Forum GIS


VII Podlaskie Forum GIS pod hasłem „Technologie tworzenia, udostępniania i współużytkowania danych przestrzennych”, imprezie patronuje marszałek województwa podlaskiego tel. (85) 749-75-18

więcej

2010-08-19 do 2010-08-21 |GDAŃSK| Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie


XXVII Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie o Puchar Głównego Geodety Kraju Karta zgłoszenia

więcej

2010-08-02 do 2010-08-13 |FRASCATI| Szkoła Letnia GNSS


Międzynarodowa Szkoła Letnia Obserwacji Ziemi organizowana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), tematem przewodnim tegorocznych warsztatów będzie „Monitoring and Modelling of the Earth System”

więcej

lipiec 2010

2010-07-26 do 2010-07-30 |VANCOUVER| GeoWeb 2010


Konferencja GeoWeb 2010

więcej

2010-07-20 do 2010-07-23 |LEICESTER| Accuracy 2010 Conference


Wykłady oraz prezentacje posterowe dotyczące przestrzennej dokładności w kontekście zasobów naturalnych i nauk środowiskowych (Accuracy 2010 Conference)

więcej

2010-07-12 do 2010-07-16 |SAN DIEGO| Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI


Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania firmy ESRI (ESRI International User Conference)

więcej

2010-07-08 |WARSZAWA| Konferencja BGWM


organizator: Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego
Konferencja inaugurująca projekt związany z rozwojem administracji elektronicznej w województwie mazowieckim. Głównym celem spotkania jest omówienie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału ...

więcej

2010-07-07 do 2010-07-11 |MYTILENA| Szkoła IAG


Szkoła Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) na temat układów odniesienia

więcej

2010-07-06 do 2010-07-09 |SALZBURG| GI_Forum 2010


organizator: Centrum Geoinformatyki Uniwersytetu w Salzburgu oraz Austriacka Akademia Nauk
GI_Forum 2010 – „Geoinformatics Forum” organizowane przez Centrum Geoinformatyki na Uniwersytecie w Salzburgu (PLUS) oraz Austriacką Akademię Nauk; impreza połączona jest z największym w regionie sympozjum dla krajów niemieckojęzycznych Applied Geoinformatics (AGIT)

więcej

2010-07-02 do 2010-07-07 |WIEDEŃ| 100-lecie ISPRS


Obchody 100-lecia Międzynarodowego Towarzystwa Teledetekcji i Fotogrametrii (ISPRS) na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu

więcej

2010-07-01 do 2010-07-02 |GDAŃSK| Konferencja GEOMATYKA 2010


organizator: Zakład Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
XXIII Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych GEOMATYKA 2010, impreza połączona będzie z obchodami Światowego Dnia Hydrografii i VII Warsztatami pod hasłem „Innowacje w geodezji i hydrografii”

więcej

2010-07-01 do 2010-07-03 |WROCŁAW| Jubileusz 50-lecia studiów geodezyjnych na UP we Wrocławiu


Obchody jubileuszu 50-lecia studiów geodezyjnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu połączone ze zjazdem absolwentów oraz konferencją naukowo-techniczną na temat „Geodezja, kartografia i geoinformatyka w teorii i praktyce”

więcej

czerwiec 2010

2010-06-29 |WARSZAWA| Walne Zgromadzenie Członków GIG


XVIII Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej

więcej

2010-06-22 do 2010-06-25 |KRAKÓW| Konferencja INSPIRE


organizator: Komisja Europejska przy współdziałaniu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
IV Konferencja INSPIRE pod hasłem „INSPIRE jako ramy współpracy” (INSPIRE as a Framework for Cooperation) ukierunkowana tym razem na współpracę z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej. Przewidywany zakres tematyczny dotyczy m.in. aspektów prawnych wdrażania INSPIRE, modeli organizacyjnych i koordynacyjnych, ...

więcej

2010-06-22 do 2010-06-24 |KRAKÓW| Targi GEA 2010


XVI Międzynarodowe Targi GEA; imprezie patronuje Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Geodezyjna Izba Gospodarcza; targom będą towarzyszyły: • 22.06 Seminarium „Jak odzyskać swoje pieniądze, niesłusznie pobrane przez ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przy zgłaszaniu robót geodezyjnych i ...

więcej

2010-06-22 do 2010-06-23 |KUROZWĘKI| VIII Dni Fotogrametrii Cyfrowej


organizator: ECOGIS Sp. z o.o.
W programie konferencji przewidziano wystąpienia gości zagranicznych, którzy przedstawią nowości oferowane przez swoje firmy, a także poprowadzą warsztaty przybliżające te rozwiązania. I tak firma IGI mbH zaprezentuje: • AEROcontrol, • DigiCAM, • DigiTHERM, • LiteMapper, • StreetMapper i inne. Firma Vexcel GmbH ...

więcej

2010-06-21 do 2010-06-22 |KRAKÓW| Sympozjum z cyklu ?Krakowskie Spotkania z INSPIRE?


VI Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu „Krakowskie Spotkania z INSPIRE” pod hasłem „Polska infrastruktura informacji przestrzennej jako komponent INSPIRE”.

więcej

2010-06-16 |WARSZAWA| Konferencja nt. baz wiedzy o Mazowszu


organizator: Samorząd województwa mazowieckiego przy współudziale samorządów 283 gmin i 39 powiatów Województwa Mazowieckiego w tym 3 miast na prawach powiatu grodzkiego
Konferencja inaugurująca projekt budowy zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, kóre będą stanowić element infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Organizowana jest ona w ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej ...

więcej

2010-06-16 do 2010-06-18 |PUSZCZYKOWO K. POZNANIA| Ogólnopolska Konferencja ?Klęski Żywiołowe w lasach?


organizator: Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Celem konferencji jest wielopłaszczyznowa wymiana wiedzy, opinii i doświadczeń naukowców oraz praktyków zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami klęsk żywiołowych w lasach (huragany, pożary, powodzie, okiść, gradacje i inne). Proponowana tematyka konferencji obejmuje ekonomiczne, ekologiczne, hodowlane i urządzeniowe aspekty ...

więcej

2010-06-15 do 2010-06-20 |NESEBYR| Konferencja ?Kartografia i GIS?


III Międzynarodowa Konferencja „Kartografia i GIS”; organizatorzy: Uniwersytet Architektury, Inżynierii Lądowej i Geodezji (UACEG) w Sofii oraz Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna

więcej

2010-06-09 do 2010-06-11 |ZIELONKA K. WARSZAWY| Konferencja WAT i Geosystems Polska


organizator: Geosystems Polska i Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
V Konferencja Naukowo-Techniczną „Zastosowania Technik Obserwacji Ziemi” połączona z X Konferencją Użytkowników Oprogramowania ERDAS Inc. i eCognition

więcej

2010-06-09 |WARSZAWA| O INSPIRE i ustawie o IIP


XVI konferencja z cyklu „GIS w praktyce” organizowana przez Centrum Promocji Informatyki pod hasłem „Nowa ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej i zmiany zasad ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego”.

więcej

maj 2010

2010-05-21 do 2010-05-23 |KRAKÓW| Zjazd delegatów SGP


XXXVII Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich ZG SGP, tel. (22) 826 87 51 e-mail

więcej

2010-05-20 do 2010-05-21 |OLSZTYN| Konferencja nt. satelitarnych metod wyznaczania pozycji


organizator: Komisja Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN
Konferencja poświęcona satelitarnym metodom wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacjI; impreza obędzie się w ramach programu obchodów 50-lecia Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie, jest również związana z Jubileuszem 10-lecia istnienia Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji. Podczas ...

więcej

2010-05-20 do 2010-05-22 |Szczyrk, Hotel Klimczok| Konferencja użytkowników WebGIS-ISDP


organizator: ISPiK S.A. z Gliwic
IV Konferencja Użytkowników WebGIS-ISDP oraz Forum szkoleniowe pod hasłem „Budowa Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) dla e-administracji i społeczeństwa informacyjnego” Informacje: tel. (32) 231 94 78

więcej

2010-05-19 do 2010-05-21 |STAMBUŁ| INTERGEO East


Targi INTERGEO East

więcej

2010-05-18 do 2010-05-20 |STUTTGART| Targi Positionale


Positionale - międzynarodowe targi branżowe z zakresu pozycjonowania satelitarnego, nawigacji i telematyki

więcej

2010-05-17 do 2010-05-20 |FILADELFIA| Konferencja firmy Bentley Systems


organizator: Bentley Systems Corporation
Be Together: The Be Communities LIVE Conference

więcej

2010-05-14 do 2010-05-15 |DREZNO| Forum GIS


X Saksońskie Forum GIS pod hasłem „Sustainability of Inter-regional collaboration” poświęcone będzie innowacyjnym technologiom w branży geomatycznej oraz wdrażaniu dyrektywy INSPIRE w Europie

więcej

2010-05-14 |TORUŃ| Konkurs na najlepszą pracę magisterską


Druga edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu kartografii i geoinformacji. Organizatorzy: Zakład Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej UMK oraz Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

więcej

2010-05-13 do 2010-05-15 |TATRZAŃSKA ŁOMNICA| Słowacko-Polsko-Czeskie Dni Geodezji


XVI Międzynarodowe Słowacko-Polsko-Czeskie Dni Geodezji; organizatorzy: Słowackie Stowarzyszenie Geodetów i Kartografów, Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Czeskie Stowarzyszenie Geodetów i Kartografów

więcej

2010-05-13 do 2010-05-15 |WROCŁAW| Konferencja na temat wolnego oprogramowania


organizator: Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Polski Oddział OSGeo
Druga konferencja z cyklu „Wolne oprogramowanie w geoinformatyce” pod hasłem „Współczesne trendy i perspektywy rozwoju”

więcej

2010-05-12 |WARSZAWA| Zebranie kartografów


Zebranie otwarte w Katedrze Kartografii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Referat pod tytułem „Kartograficzne wydawnictwa książkowe” oraz „Nowe mapy i atlasy” wygłoszą Jerzy Ostrowski oraz dr Jerzy Siwek. Spotkanie odbędzie się w godzinach 10:00-12:00 przy ul. Krakowskie ...

więcej

kwiecień 2010

2010-04-28 do 2010-04-29 |ROSTOK| CERGAL 2010


CERGAL 2010 - międzynarodowe sympozjum nt. certyfikacji systemów i usług GNSS

więcej

2010-04-27 do 2010-04-29 |NOWOSYBIRSK| GEO-Syberia 2010


GEO-Syberia 2010 – międzynarodowa wystawa i kongres naukowy z zakresu geodezji, kartografii, geologii, geofizyki, katastru, GIS itp.

więcej

2010-04-22 do 2010-04-23 |ELBLĄG| Konferencja nt. ODGiK


organizator: prezydent Elbląga, SGP
XII Konferencja poświęcona problematyce ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Imprezie patronuje Główny Geodeta Kraju. Przewidywany koszt uczestnictwa wynosi 1199 zł (w tym 2 noclegi, pełne wyżywienie, uroczysta kolacja, materiały konferencyjne) przy wpłacie wniesionej do 15 lutego 2010 r., po tym terminie – 1399 ...

więcej

2010-04-22 do 2010-04-24 |LWÓW| GEOFORUM 2010


organizator: Ukraińskie Stowarzyszenie Geodezji i Kartografii
15. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna GEOFORUM 2010 skierowana do geologów, geodetów i kartografów e-mail

więcej

(21-23.04) DUSZNIKI-ZDRÓJ (ZIELENIEC)


XIX Szkoła Kartograficzna pod hasłem „Główne problemy współczesnej kartografii 2010 - numeryczne modele terenu w kartografii”; organizatorzy: Zakład Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego; zgłoszenia do 22 lutego Komunikat 1

więcej

(21.04) WARSZAWA


Warsztaty pod hasłem „Geoinformacja w zarządzaniu środowiskiem” organizowane przez Centrum Promocji Informatyki

więcej

2010-04-20 |Warszawa| Nauka w służbie Ziemi


organizator: Stowarzyszenie Studentów ?Geoida? oraz Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
III seminarium z cyklu ?Nauka w służbie Ziemi? na temat geodezyjnych rozwiązań w przemyśle.

więcej

(15-17.04) KRAKÓW


V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Naukowych Kół Geodezyjnych

więcej

(14-16.04) BIAŁOBRZEGI


Seminarium na temat „Aktualne zagadnienia prawne i techniczne w geodezji i kartografii oraz nowe zadania służby geodezyjnej i kartograficznej”; organizator: Główna Komisja ds. Szkolenia Ustawicznego Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

więcej

(12.04) WARSZAWA


Zebranie otwarte w Katedrze Kartografii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Referat pod tytułem „Koncepcja nowych map opracowywanych na podstawie Bazy Danych Georeferencyjnych” wygłoszą Maria Andrzejewska, Bartłomiej Bielawski, dr Andrzej Głażewski, dr Paweł J. Kowalski, dr hab. Wiesław Ostrowski. ...

więcej

(11-16.04) AUSTRALIA, SYDNEY


XXIV Kongres FIG (Międzynarodowej Federacji Geodetów)

więcej

(08-09.04) LUBLIN


XXXII Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – etapy okręgowy i centralny; organizatorzy: Zarząd Główny, Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Lublinie oraz Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie

więcej

marzec 2010

(22.03) WARSZAWA


Zebranie otwarte w Katedrze Kartografii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Referat pod tytułem „Atlas rolnictwa Polski – nowe rozwiązania graficzne” wygłoszą prof. Jerzy Mazur oraz Marcin Mazur. Spotkanie odbędzie się w godzinach 10:00-12:00 przy ul. Krakowskie Przedmieście 30 (budynek WGiSR) w ...

więcej

(13-16.03) KORBIELÓW K. ŹYWCA


Sesja Naukowo-Techniczna pod hasłem „Tendencje zmian w przepisach prawnych regulujących działalność geodezyjną i kartograficzną” połączona z XXI Ogólnopolskimi Mistrzostwami Narciarskimi Geodetów. Organizator: SGP Zarząd Oddziału w Krakowie

więcej

(3-5.03) BELGIA, BRUKSELA


Galileo Application Days - impreza poświęcona możliwościom wykorzystania systemu Galileo oraz perspektywom rozwoju globalnych systemów nawigacji satelitarnej i technologiom GNSS

więcej

(03-05.03) USA, DENVER


10. Międzynarodowe Forum LiDAR Mapping

więcej

(01.03) WARSZAWA


Zebranie otwarte w Katedrze Kartografii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Referat pod tytułem „Służba Topograficzna Wojska Polskiego w latach 1945 –1990 w okowach radzieckiej doktryny politycznej” wygłosi płk dr Eugieniusz Sobczyński. Spotkanie odbędzie się w godzinach 10:00-12:00 przy ul. ...

więcej

luty 2010

(22-24.02) AUSTRIA, WIEDEŃ


„Metody digitalizacji dziedzictwa kartograficznego” – międzynarodowe warsztaty organizowane przez Międzynarodową Asocjację Kartograficzną oraz Uniwersytet Techniczny w Wiedniu

więcej

(21-24.02) ZEA, DUBAI


GIS World 2010

więcej

(17-18.02) WARSZAWA


Giełda kooperacyjna z firmami greckimi z sektorów: teledetekcja, fotogrametria, GIS (systemy, software, dane), obserwacja Ziemi, monitoring środowiska, kartografia, nawigacja satelitarna, software, sprzęt pomiarowy i geodezyjny, inne. Do bezpłatnego uczestnictwa w giełdzie zapraszają: Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju ...

więcej

(02-04.02) WŁOCHY, TURYN


Konferencja Gi4DM 2010 pod hasłem „Teledetekcja i geoinformacja dla ochrony środowiska”

więcej

styczeń 2010

(25-27.01) CZECHY, OSTRAWA


Sympozjum GIS Ostrawa 2010 pod hasłem „GIS spotyka teledetekcję i fotogrametrię, zmierzając ku cyfrowemu światu”

więcej

(25-28.01) WLK. BRYTANIA, LONDYN


6. europejska konferencja DGI (Digital Geospatial Intelligence)

więcej

(22.01) OPATÓW


Noworoczno-opłatkowe spotkanie w pomieszczeniach Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie; organizatorzy: Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Geodezyjnych i Kartograficznych GEOCENTRUM w Opatowie oraz starosta opatowski

więcej

(14-15.01) WARSZAWA


Konferencja z zakresu nauk pomocniczych historii. Tematyka imprezy obejmuje m.in. zagadnienia związane z historią kartografii i geografii historycznej.

więcej

(11.01) WARSZAWA


Zebranie otwarte w Katedrze Kartografii UW pod hasłem „Przydatność danych SRTM-3 do opracowań kartograficznych” (Jerzy Królikowski). Miejsce: WGiSR UW, ul. Krakowskie Przedmieście 30, sala 20b; czas trwania: godz. 10-12.

więcej

(06-08.01) STANY ZJEDNOCZONE, REDLANDS


Pierwsza edycja GeoDesign Summit to Explore GIS Technology and Design. W programie imprezy zaplanowano m.in.: referaty, dyskusje, „burze mózgów”, zajęcia laboratoryjne, szkolenia i warsztaty. Tematyka spotkań obejmować będzie przede wszystkim projektowanie aplikacji i narzędzi GIS.

więcej

grudzień 2009

(15.12) PRZEJAZDOWO K. GDAŃSKA


Seminarium poświęcone projektowi finansowanemu z funduszy norweskich pn. „Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez internet”

więcej

(14.12) WARSZAWA


Zebranie otwarte w Katedrze Kartografii UW pod hasłem „Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Santiago” (Izabela Gołębiowska, Marta Tomaszewska). Miejsce: WGiSR UW, ul. Krakowskie Przedmieście 30, sala 20b; czas trwania: godz. 10-12.

więcej

(10-11.12) NIEMCY, OBERPFAFFENHOFEN


IV europejskie warsztaty „GNSS Signals” na temat sygnałów GNSS i ich przetwarzania. Organizatorzy: Uniwersytet Bundeswehry w Monachium, ESA, CNES i DLR.

więcej

(3-5.12) KRAKÓW


Seminarium podsumowującego XXXIII Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych promujący zdobyte doświadczenia i najlepsze stosowane praktyki. Kraków, Aula Centrum Kongresowego na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego oraz hotel Express by Holiday Inn. Organizator: Wydział Geodezji i Klasyfikacji Gruntów Departamentu Gospodarki Ziemią ...

więcej

(1-3.12) ROSJA, MOSKWA


IV Międzynarodowa Konferencja „Earth from Space - The most effective solutions”. Organizatorzy: ScanEx, WWF, Greenpeace, Shell, BP. Oprócz sesji referatowej w trakcie imprezy zaplanowano m.in.: wystawę najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu teledetekcji, szkolenia na temat przetwarzania obrazów satelitarnych, a także wizytę ...

więcej

listopad 2009

(26.11) GORZÓW WIELKOPOLSKI


Konferencja „Cartographia Confinium. Zachodnie i północne ziemie Rzeczypospolitej w dawnej kartografii”. Organizatorzy: Zespół Historii Kartografii Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim.

więcej

(23.11) WARSZAWA


Zebranie otwarte w Katedrze Kartografii UW pod hasłem „Problematyka gospodarczej mapy Polski” (dr hab. Wiesław Ostrowski, dr Paweł Kowalski). Miejsce: WGiSR UW, ul. Krakowskie Przedmieście 30, sala 20b; czas trwania: godz. 10-12.

więcej

(19-20.11) WARSZAWA


Konferencja pod hasłem „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”

więcej

(18.11) POLSKA


Międzynarodowy Dzień GIS pod hasłem „Odkrywanie świata przez GIS” organizowany corocznie z inicjatywy Towarzystwa National Geographic; w Polsce tę inicjatywę wspiera firma ESRI Polska, a w obchodach Dnia GIS uczestniczą m.in. wyższe uczelnie, koła naukowe i jednostki administracji publicznej.

więcej

(15-21.11) CHILE, SANTIAGO


XXIV Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna (ICC2009)

więcej

(05-07.11) SZKLARSKA PORĘBA


10. polsko-czeskie warsztaty geodynamiczne. Organizatorzy: Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Komitet Geodezji PAN oraz Czeska Akademia Nauk.

więcej

(05.11) BUŁGARIA, SOFIA


Międzynarodowe Sympozjum pod hasłem „Nowoczesne technologie, edukacja i praktyka zawodowa w geodezji i dziedzinach pokrewnych”

więcej

(04-06.11) KOREA PŁD., CZEDŹU


Międzynarodowe Sympozjum nt. GPS/GNSS

więcej

październik 2009

(26.10) WARSZAWA


Zebranie otwarte w Katedrze Kartografii UW pod hasłem „Wykorzystanie różnych typów danych do opracowania map metodą kartogramu” (Marta Tomaszewska). Miejsce: WGiSR UW, ul. Krakowskie Przedmieście 30, sala 20b; czas trwania: godz. 10-12.

więcej

(15-16.10) LEGNICA


IV Konferencja poświęcona koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu pod hasłem „Zmiany procesu koordynacji w nowelizowanym prawie geodezyjnym”; organizatorzy: prezydent Legnicy, starosta legnicki oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału w Legnicy

więcej

(04.11) WARSZAWA


Bentley GeoDay 2009; w programie spotkania przewidziano następujące bloki tematyczne: • prezentacja najnowszych rozwiązań dla sektora Geo i dla jednostek administracji samorządowej; • inicjatywy Bentley Systems w zakresie wsparcia użytkowników oprogramowania; • prezentacje najciekawszych projektów realizowanych przez Partnerów ...

więcej

(14-16.10) LITWA, WILNO


Europejska Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI

więcej

(14-17.10) DUSZNIKI-ZDRÓJ


III Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów Polskich z cyklu „Zawód kartografa”. Tegoroczna, jubileuszowa konferencja z okazji 10-lecia SKP, odbędzie się pod hasłem „Perspektywy zawodu kartografa”. Tematy proponowane na konferencję: • Prawo autorskie. Wykorzystywanie wcześniej powstałych opracowań ...

więcej

(08-10.10) KRAKÓW


XV Międzynarodowe Targi GEA - Geodezja, Geoinżynieria i Systemy Informacji Przestrzennej

więcej

(07-09.10) RYNIA N. ZALEWEM ZEGRZYŃSKIM


Seminarium szkoleniowe "Aktualna problematyka prawna w geodezji i kartografii oraz gospodarce nieruchomościami". Organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

więcej

(05-07.10) WARSZAWA


XIX Konferencja PTIP z cyklu „Geoinformacja w Polsce” pod hasłem „Modernizacja polskich zasobów geoinformacyjnych w ramach INSPIRE”. W ramach imprezy odbędą się seminaria, III Sympozjum Sieci Naukowej Systemy Geoinformacyjne oraz warsztaty. Zaplanowano następującą tematykę seminariów: • Infrastruktura informacji ...

więcej

(03.10) WARSZAWA


Rozpoczęcie roku akademickiego w Collegium Varsoviense. Wykład inauguracyjny pt. „Zagadka początków wszechświata - misja satelity PLANCK” wygłosi prof. Krzysztof M. Górski (dyrektor Instytutu Teledetekcji CV, pracownika naukowy JPL). Rozpoczęcię: godz. 11:00, Bemowskie Centrum Kultury Art-Bem, ul. Górczewska 201. Wstęp wolny.

więcej

(01-03.10) WROCŁAW


XXI Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana pod hasłem „Geodezja i geoinformatyka XXI wieku”; organizatorzy: Politechnika Wrocławska i ZO SGP we Wrocławiu. Program wykładów i sesji referatowych konferencji obejmować będzie takie zagadnienia, jak: 1. Rola systemów geoinformacyjnych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 2. ...

więcej

wrzesień 2009

(29.09-01.10) CZECHY, PRAGA


DGI CEE 2009 - coroczna konferencja poświęcona omówieniu głównych wyzwań dotyczących integracji systemów informacji geograficznej (GIS) w zakresie obronności i zarządzania w regionie Europy Środkowowschodniej i ich dostosowania do nowych wymogów Unii Europejskiej i NATO. Szczególną uwagę organizatorzy zwracają na zagadnienie współpracy między ...

więcej

(24-26.09) POGORZELICA


XV Seminarium w Pogorzelicy organizowane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Szczecinie oraz Zachodniopomorską Geodezyjną Izbę Gospodarczą. Hasłem tegorocznego spotkania jest „Geodezja i nauka”

więcej

(24-26.09) WARSZAWA


XXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii pod hasłem „Dawna kartografia miast” Konferencja Historyków Kartografii - szczegółowy program

więcej

1808 rekordów, strona 12 z 19
«« « ... 6 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»

reklama

imprezy

nazwa / miasto

kraj / zagranica


archiwum

reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt