wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum geokonferencji


POLSKA | ŚWIAT

luty 2012

2012-02-16 |RYBNIK| Szkolenie z WINGiK-iem


organizator: Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Spotkanie poświęcone bieżącym zagadnieniom geodezyjnym w wykonawstwie i administracji geodezyjnej. Naszkoleniezostali zaproszeni: śląski inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego Mirosław Puzia, geodeci powiatowi i kierownicy ODGiK z powiatów: gliwickiego, rybnickiego, wodzisławskiego i raciborskiego oraz z miast: Jastrzębie Zdrój, Żory i ...

więcej

2012-02-15 |LUBLIN| Szkolenie GIG ?Rozgraniczanie nieruchomości?


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Szkolenie poprowadzą tradycyjnie prezes GIG Bogdan Grzechnik oraz Zenon Marzec. Koszt: 369 zł brutto (282,9 zł dla członków GIG).

więcej

2012-02-14 |KRAKÓW| Szkolenia z udostępniania i wykorzystywania geoinformacji


organizator: Biuro GEA
Program szkolenia pt. „Jak udostępniać i wykorzystywać informację przestrzenną (geoinformację) w świetle obowiązującego prawa?” obejmuje następującą tematykę: • kto jest dysponentem danych przestrzennych, • prawo dostępu do danych przestrzennych i procedury w tym zakresie, • prawa autorskie w odniesieniu do danych ...

więcej

2012-02-09 |KIELCE| Szkolenie SGP nt. standardów


organizator: SGP (oddział w Kielcach)
Spotkanie związane jest rozporządzeniem ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, które weszło w życie 22 grudnia 2011 r. Poprowadzi je Grażyna Skołbania. Koszt: 170 zł (150 zł dla członków SGP, Oddziału Świętokrzyskiego).

więcej

2012-02-08 |CHORZÓW| Szkolenie GIG nt. rozporządzenia ws. standardów


organizator: Regionalny przedstawiciel Geodezyjnej Izby Gospodarczej
Szkolenie poprowadzi śląski WINGiK Mirosław Puzia. Omawiane będzie nowe rozporządzeniu ministra SWiA z 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W programie: ...

więcej

styczeń 2012

2012-01-26 do 2012-01-27 |PRAGA | Galileo Application Congress


organizator: Ministerstvo dopravy
Ponad rok temu stolica Czech została wybrana na siedzibę administratora systemu Galileo. W czasie konferencji zostanie podpisana umowa pomiędzy Republiką Czeską a European GNSS Agency (znaną jako GSA). Konferencja zgromadzi polityków, ekspertów, przedstawicieli firm z całej Europy, którzy będą dyskutować nad rozwojem i przyszłością Galileo. ...

więcej

2012-01-23 do 2012-01-25 |DENVER (USA)| International LiDAR Mapping Forum


organizator: Intelligent Exhibitions we wspópracy z TMS International
Odbywająca się po raz jedenasty konferencja techniczna połączona z prezentacją rozwiązań firm. Konferencja poświęcona będzie najnowszym technologiom w dziedzinie laserowych pomiarów lotniczych oraz batymetrycznych z naciskiem na systemy mobilne.

więcej

2012-01-23 do 2012-01-26 |LONDYN (WLK. BRYTANIA)| Defence Geospatial Intelligence


organizator: World Business Research
Konferencja poświęcona wykorzystaniu wywiadu geoprzestrzennego w obronności i bezpieczeństwie narodowym połączona z targami.

więcej

2012-01-20 |OLSZTYN| Szkolenie nt. rozporządzenia ws. standardów


organizator: Warmińsko-Mazurski Oddział SGP w Olsztynie wraz z zespołem rzeczoznawców Zarządu Głównego
Szkolenie dotyczy rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 r. ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania tych pomiarów do PZGiK. Poprowadzi je Grażyna Skołbania. Koszt: 120 zł.

więcej

2012-01-13 |BYTOM| Nowe technologie w gospodarce przestrzennej


organizator: Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Katowice
Celem spotkania jest wskazanie kierunków i etapów wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej, potencjalnych zadań administracji publicznej w tym zakresie, przeszkód związanych z tym procesem oraz uświadomienie skali obowiązków stojących przed służbami miejskimi celem przełamania zapóźnień i różnorodnych barier informacyjnych w dziedzinie ...

więcej

2012-01-09 |WARSZAWA| Seminarium otwarte na UW


organizator: Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
Temat: Możliwości formalizacji procesu projektowania mobilnych prezentacji kartograficznych; dr Dariusz Gotlib. Zebrania odbywają się w godzinach 10:00 – 12:00 w gmachu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW w sali 20b przy ul. Krakowskie Przedmieście 30.

więcej

grudzień 2011

2011-12-16 |LUBLIN| GIS ? nowy wymiar zarządzania w administracji publicznej


organizator: GIS-EXPERT Sp. z o.o.
Na konferencji mowa będzie m.in. o konsekwencjach wdrażania dyrektywy INSPIRE, budowie infrastruktury informacji przestrzennej w województwie lubelskim czy możliwościach finansowania systemów informacji przestrzennej ze środków unijnych. W trakcie imprezy ma się także odbyć konkurs pt. „Usługa e-marketing – nowy wymiar ...

więcej

2011-12-12 do 2011-12-19 |WARSZAWA| Dzień Teledetekcji na PW


organizator: Stowarzyszenie Studentów WGiK PW Geoida
Hasłem tegorocznej edycji jest: „Z Teledetekcją przez Wszechświat”. Już 12 grudnia krużganki Gmachu Głównego PW zapełnią się niezwykłymi fotografiami planet Układu Słonecznego, wykonanymi różnymi technikami. Nie zabraknie także innych ciekawostek z dziedziny astronautyki. Ponadto, na zakończenie tegorocznych obchodów, organizatorzy ...

więcej

2011-12-08 |KRAKÓW| Jak udostępniać i wykorzystywać geoinformację w świetle obowiązującego prawa?


organizator: Biuro GEA
Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców i naukowców wykorzystujących informację przestrzenną. Na spotkaniu zostaną omówione prawne aspekty dostępu do informacji przestrzennej, dopuszczalny zakres jej wykorzystywania oraz skutki prawnych naruszeń w tym zakresie. Przedstawiona zostanie także ...

więcej

2011-12-05 |WARSZAWA | Seminarium otwarte na UW


organizator: Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
Temat: Nowe ścienne mapy Polski Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; Karolina Szyszkowska, Zofia Stępień. Zebrania odbywają się w godzinach 10:00 – 12:00 w gmachu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW w sali 20b przy ul. Krakowskie Przedmieście 30.

więcej

listopad 2011

2011-11-29 do 2011-12-01 |LONDYN| Europejska Konferencja Nawigacyjna 2011


organizator: Royal Institut of Navigation, European Group of Institutes of Navigation
Coroczne największe europejskie spotkanie ekspertów z dziedziny nawigacji i systemow pozycjonownia.

więcej

2011-11-29 do 2011-11-30 |SALZBURG| Drugie Europejskie forum LiDAR-owe


European LiDAR Mapping Forum (konferencja i prezentacja firm) odbędzie się po raz drugi, tym razem w Austrii. Szcególny nacisk będzie położony na wykorzystanie LiDAR-u do wspierania transportu, modelowania przestrzeni miejskich, kartowania stref przybrzeżnych, zarządzania i aplikacji GIS-owych.

więcej

2011-11-29 |LUBLIN| Szkolenie z rozgraniczania nieruchomości


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Spotkanie tradycyjnie poprowadzą prezes GIG Bogdan Grzechnik i Zenon Marzec. Koszt to 369 zł (283 dla członków GIG). W programie m.n. Rozgraniczanie nieruchomości w trybie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, rozgraniczenia w trybie administracyjnym oraz przed sądem, wznawianie znaków granicznych i rozgraniczanie gruntów pokrytych wodami.

więcej

2011-11-28 do 2011-11-29 |ZEGRZE k. WARSZAWY| Szkolenie z ASG-EUPOS


organizator: GUGiK
Spotkanie jest skierowane do pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności do osób wykonujących kontrole materiałów geodezyjnych użyczonymi przez GUGIK odbiornikami Trimble R8 GNSS lub wyników prac geodezyjnych wykonanych przy wykorzystaniu serwisów ASG-EUPOS. Udział jest bezpłatny. Tematyka szkolenia obejmie: • system ...

więcej

2011-11-25 |WARSZAWA| Systemy informacji geoprzestrzennej ? zastosowanie w działalności operacyjnej


organizator: Akademia Obrony Narodowej, Esri Polska
Konferencja dla przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju oraz kadry kierowniczej Sił Zbrojnych RP.

więcej

2011-11-24 |WARSZAWA| Szkolenie SGP Oddział Warszawa


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Warszawa
Tematyka będzie obejmowała: • Postępowanie administracyjne w sprawie sprostowania błędów w ewidencji gruntów i budynków. • Ustalenie granic, wznawianie znaków granicznych oraz przyjęcie granic nieruchomości do podziału. Spotkanie poprowadzi Irena Jarzyńska. Koszt 250 zł (dla członków SGP Oddział Warszawa 180 zł).

więcej

2011-11-24 |WARSZAWA| Nawigacja i systemy lokalizacyjne


organizator: GigaCon
Tematyka konferencji obejmuje: systemy lokalizacyjne i radiolokację, Web GIS, Web mapping, mobilny GIS, nawigację w lotnictwie i kosmosie, a także systemy nawigacji satelitarnej GPS i urządzenia nawigacyjne. Spotkanie z ekspertami i praktykami ma pozwolić zdobyć wiedzę, wymienić się doświadczeniami, poznać najnowsze propozycje liderów rynku i ...

więcej

2011-11-23 do 2011-11-25 |WARSZAWA| 3. Kongres Katastralny


organizator: SGP, GUGiK, FIG, PCC
Trzeci Międzynarodowy Kongres Katastralny odbędzie się pod hasłem „Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią” i będzie poprzedzony posiedzeniem Komitetu Stałego ds. Katastru UE (21-22 listopada). Tematyka kongresu będzie obejmować: • przyszłość katastru (Kataster 2014plus); • reformy katastralne w skali lokalnej i ...

więcej

2011-11-23 |WARSZAWA| MSP a technologie satelitarne


organizator: Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN wraz z Eurisy, Europejską Agencją Kosmiczną ESA i Komisją Europejską
Międzynarodowa konferencja pod hasłem „Zastosowania technologii satelitarnych w praktycznej działalności MSP metodą na przyśpieszenie ich rozwoju i wzrost konkurencyjności”. Konferencja ma na celu zachęcenie MSP do stosowania osiągnięć technologii satelitarnych poprzez przedstawienie wynikających z tego korzyści ekonomicznych, w ...

więcej

2011-11-22 do 2011-11-30 |KRAKÓW, KATOWICE, WROCŁAW, POZNAŃ, RZESZÓW, GDAŃSK, WARSZAWA| Dni Otwarte TPI


organizator: TPI Sp. z o.o.
Podczas spotkań przygotowanych przez 7 lokalnych biur klienci będą mogli zapoznać się z nowymi produktami wprowadzanymi na rynek oraz skorzystać ze specjalnych cen na produkty z oferty geodezyjnej i budowlanej. Tradycyjnie podczas Dni Otwartych zostaną wystawione do sprzedaży modele DEMO zestawów GNSS, których cena znacznie odbiega od cen ...

więcej

2011-11-17 |WARSZAWA| GIS Day na Politechnice Warszawskiej


organizator: Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej GEOIDA
W tym roku GIS Day na Politechnice Warszawskiej zapowiada się szczególnie interesująco. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął JM Rektor PW prof. Włodzimierz Kurnik. Swój udział zapowiedzieli m. in.: • Przedstawiciele firmy Google; • prof. Francis Harvey z University of Minnesota, który specjalizuje się w zagadnieniach budowy ...

więcej

2011-11-16 |GDAŃSK| GIS Day na Politechnice Gdańskiej


organizator: Politechnika Gdańska
Sesja referatowa na temat różnych zastosowań systemów informacji geograficznej potrwa od 9:00 do 15:00. Zaplanowano również wiele konkursów z cennymi nagrodami oraz miniwarsztaty dla wszystkich chętnych, w czasie których będzie można zobaczyć, jak tworzy się od podstaw portale mapowe. W ramach Dnia GIS-u Esri Polska oraz koło naukowe ...

więcej

2011-11-16 |BYTOM| GIS Day w Bytomiu


organizator: Urząd Miasta Bytomia
Podczas sesji plenarnej zostaną poruszone następujące zagadnienia: • Udział regionalnych jednostek samorządowych w tworzeniu globalnej struktury danych przestrzennych. • Nowe inicjatywy oraz możliwości zastosowania technologii GIS-owych w świetle funkcjonowania ośrodków regionalnych. • Rola danych przestrzennych oraz ...

więcej

2011-11-16 |KIELCE| GIS Day w Politechnice Świętokrzyskiej


organizator: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej
W programie trzy sesje referatowe: • Bawimy się z GIS-em, uczymy się z GIS-em, • Systemy informacji przestrzennej w województwie świętokrzyskim oraz • GIS w praktyce. Referaty wygłoszą przedstawiciele urzędów, uczelni, firm i organizacji. Z kolei warsztaty komputerowe będą dotyczyły m.in.: geoportali, wprowadzenia do desktop GIS i ...

więcej

2011-11-16 |KRAKÓW| GIS Day w IMGW PIB


organizator: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB - Oddział w Krakowie
Otwarte seminarium naukowe z okazji Światowego Dnia GIS: GIS w meteorologii, klimatologii, hydrologii oraz gospodarce wodnej.

więcej

2011-11-16 |POZNAŃ| GIS Day na UAM w Poznaniu


organizator: Sekcja Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów
Hasłem dziesiątego GIS Day będzie „GIS - miasto - człowiek”, czyli wykorzystanie GISu w przestrzeni miejskiej, ale również w życiu człowieka po za miastem. REferaty wygłoszą przedstawiciele instytucji i firm: Esri, Systherm Info, ZTM Warszawa, Trail.pl, WINGIK, Leica Geosystems, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu ...

więcej

2011-11-16 |WARSZAWA| GIS Day na WAT


organizator: Wojskowa Akademia Techniczna
Podczas spotkania przedstawiciele producentów oprogramowania GIS, administracji oraz wojska zaprezentują zastosowania oraz kierunki rozwoju tych systemów, przede wszystkim w geodezji i wojsku. Przewidziano także warsztaty z zaawansowanej obsługi programu GeoMedia. Wstęp wolny, osoby spoza WAT oraz chętni do udziału w warsztatach proszeni są o ...

więcej

2011-11-16 |KRAKÓW| GIS Day w Krakowie


organizator: Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy
Gospodarzem imprezy będzie Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. GIS Day odbędzie się pod hasłem „W poszukiwaniu wody...”, a przygotowany program jest skierowany do wszystkich. Dla najmłodszych uczestników przygotowano wiele atrakcji, w tym opowieści o wodzie, konkursy z nagrodami i warsztaty. Nieco starszych uczniów ...

więcej

2011-11-16 |TORUŃ| GIS Day w Toruniu


organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Zaproszeni prelegenci przyjadą zarówno z instytucji krajowych (GUGiK, GRID), regionalnych (RDLP, Urząd Marszałkowski), jak i lokalnych (Urząd Miasta Bydgoszczy, Urząd Miasta Torunia). Reprezentowane będą także krajowe (Esri Polska, Czerski Trade) i zagraniczne firmy komercyjne (Fly Eye z Wielkiej Brytanii oraz Aibotix z Niemiec). Uczestnicy ...

więcej

2011-11-16 |WARSZAWA| GIS Day na Uniwersytecie Warszawskim


organizator: Uniwersytet Warszawski
W programie: sesje referatowe, warsztaty komputerowe, pokazy sprzętu, konkursy i sesje posterowe. W tym roku zaproszono również uczniów szkół ponadgimnazjalnych; przygotowano dla nich wiele gier i konkursów, a także pokazy i prelekcje.

więcej

2011-11-16 |LUBLIN| GIS Day w Lublinie


organizator: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
W programie wykłady oraz konkursy „Na najciekawszą mapę cyfrową” oraz „Quiz z ortofoto”.

więcej

2011-11-16 |ŁÓDŹ| GIS Day w Łodzi


organizator: Uniwersytet Łódzki
Dzień GIS-na Uniwersytecie Łódzkim organizują: Wydział Nauk Geograficznych (Instytut Geografii Miast i Turyzmu) oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SPATIUM).

więcej

2011-11-16 |SOSNOWIEC| GIS Day w Sosnowcu


organizator: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Wydarzenie adresowane jest nie tylko do naukowców i studentów, ale również przedstawicieli biznesu, administracji rządowej i samorządowej oraz uczniów szkół średnich.

więcej

2011-11-16 |SZCZECIN| GIS Day w Akademii Morskiej w Szczecinie


organizator: Katedra Geoinformatyki Akademii Morskiej
W programie m.in.: warsztaty zatytułowane „Python scripting. Zaprogramuj ArcGISa” oraz pokaz pojazdu przeznaczonego bo mobilnego skaningu laserowego.

więcej

2011-11-16 |WARSZAWA| GIS Day na SGGW


organizator: SGGW
Wykłady i konkurs

więcej

2011-11-15 do 2011-11-16 |KRAKÓW| Rozwiązania informatyczne dla górnictwa na platformie Bentley


organizator: Bentley, PGI Compass, Komisja Geomatyki Górniczej PTIP AGH
Tematyka konferencji obejmie: • problematykę planowania eksploatacji, modelowania, automatyzacji i logistyki produkcji górniczej, jej wizualizacji oraz ewidencjonowania i zarządzania infrastrukturą górniczą z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych w środowisku Bentley, • prezentacje produktów i projektów zrealizowanych w Polsce i na ...

więcej

2011-11-14 |WARSZAWA| Bentley Forum 2011


organizator: Bentley Systems Polska
Spotkanie użytkowników rozwiązań firmy Bentley Systems z branż geoinżynieryjnej/wodnej i transportowej. W programie przewidziano prezentacje na temat: • najnowszych edycji: MicroStation, Bentley Map, PowerCivil for Poland; • zarządzania dokumentacją inżynierską: ProjectWise i GeoSpatial Server; • Select 2011 – korzyści i ...

więcej

2011-11-08 do 2011-11-09 |AMSTERDAM| Konferencja Be Inspired


organizator: Bentley Systems
Konferencja firmy Bentley pod hasłem „Thought Leadership in Infrastructure Event”. W czasie konferencji zostaną rozdane nagrody Be Inspired.

więcej

2011-11-07 do 2011-11-09 |WARSZAWA| Konferencja PTIP z cyklu ?Geoinformacja w Polsce?


organizator: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
XXI edycja spotkania z cyklu „Geoinformacja w Polsce”, tym razem pod patronatem prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Podobnie jak w ubiegłych latach – od 2008 r. – tematyka konferencji będzie dotyczyła dyrektywy INSPIRE. W ramach spotkania przewidywana jest sesja naukowa pt. „Współpraca międzyregionalna w ...

więcej

2011-11-07 |On-line| Warsztaty on-line z oprogramowania LP360


organizator: QCoherent
Tematyka bezpłatnych warsztatów będzie obejmowała zagadnienia związane z przetwarzaniem danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 i jego dodatkowych modułach. Będą trwać około godziny, a językiem wykładowym będzie angielski. Terminy: 7 listopada o 14:00, 17 listopada o 21:00 czasu polskiego.

więcej

2011-11-04 |DZIAŁOSZYN (woj. dolnośląskie)| Odsłonięcie historycznego punktu triangulacyjnego


organizator: SGP
Rekonstrukcja punktu triangulacyjnego Działoszyn – Koenigshein w gminie Bogatynia (powiat zgorzelecki) została wykonana dzięki staraniom Stowarzyszenia Geodetów Niemieckich z Landu Saksonia i Stowarzyszenia Geodetów Polskich, a także pomocy finansowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Saksonii. Uroczystość rozpocznie się w Działoszynie o godz. ...

więcej

2011-11-03 do 2011-11-05 |SWOLSZEWICE MAŁE K. TOMASZOWA MAZ. (OSRW Borki)| Geodezja współczesna w produkcji i administracji.


organizator: Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi
Hasło przewodnie seminarium: Geodezja współczesna w produkcji i administracji. Tematy referatów: • Dane geodezyjne podstawą rejestrów państwowych. • Polska geodezja w XXI wieku – refleksje niekiedy ortogonalne do opinii dominujących (co można zobaczyć po 60 latach obserwacji). • Analiza skarg i wniosków składanych do ...

więcej

październik 2011

2011-10-27 do 2011-10-28 |Szkoły w Polsce| Etap szkolny olimpiady geodezyjnej


organizator: SGP
Etap szkolny XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

więcej

2011-10-27 |WARSZAWA| Uwarunkowania prawne GIS


organizator: Centrum Promocji Informatyki
Druga edycja seminarium CPI z cyklu „Uwarunkowania prawne GIS”. Radca prawny Rafał Golat przedstawi referat „Kartograf i jego prawa autorskie z punktu widzenia prawa pracy”, czyli m.in. o przejściu praw autorskich na pracodawcę i osobistych prawach autorskich pracownika. Z kolei radca prawny Aleksandra Auleytner oraz ...

więcej

2011-10-26 do 2011-10-28 |MADRYT| Europejska konferencja Esri


Europejska Konferencja Użytkowników Oprogramowania Esri odbędzie się w tym roku w stolicy Hiszpanii (targi IFEMA).

więcej

2011-10-26 |WARSZAWA| Systemy monitorowania i nawigacji GPS oraz informacji przestrzennej GIS - odwołana


organizator: MultiTrain
Impreza odwołana

więcej

2011-10-26 do 2011-10-27 |KRAKÓW| Akademia Metadanych


organizator: Lockus
Szkolenie z tworzenia, edycji i publikowania metadanych. Wykładowcą będzie m.in. dr Leszek Litwin współautor ksiązki „Metadane geoinformacyjne w INSPIRE i SDI”. Szkolenie wprowadzi uczestników w podstawy prawne dotyczące zakładania metadanych w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, pozwoli też na zdobycie umiejętności praktycznych. ...

więcej

2011-10-26 |SUWAŁKI| Szkolenie ?Rozgraniczanie nieruchomości?


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Szkolenie poprowadzą prezes GIG Bogdan Grzechnik oraz Zenon Marzec. W programie prezentacje: • Sytuacja w Polsce dotycząca granic nieruchomości (działek). Pojęcie granicy ustalonej wg stanu prawnego. Rozgraniczanie nieruchomości w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; • Przykład rozgraniczenia w trybie administracyjnym (wieś ...

więcej

2011-10-25 do 2011-10-26 |FALENTY| Forum Geodezji


organizator: Związek Powiatów Polskich
W trakcie Forum zaplanowano panele dyskusyjne poświęcone dobrym praktykom zarządzania geodezją w powiatach (z udziałem geodetów powiatowych) oraz jakości świadczonych usług geodezyjnych (tu głos zabiorą starości). W referatach omawiane będą zaś zagadnienia: wspólnot gruntowych, konsekwencji likwidacji funduszy geodezyjnych i kartograficznych oraz ...

więcej

2011-10-24 |WARSZAWA| Seminarium otwarte na UW


organizator: Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
Temat: XXV Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Paryżu; dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Izabela Karsznia. Zebrania odbywają się w godzinach 10:00 – 12:00 w gmachu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW w sali 20b przy ul. Krakowskie Przedmieście 30.

więcej

2011-10-22 do 2011-10-23 |PRUSZKÓW| Szkolenie GIS-owe Agencji Rozwoju Mazowsza


organizator: ARM SA
Bezpłatny kurs realizowany jest w ramach projektu ITeraz Mazowsze i skierowany jest do osób zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego. Jego uczestnicy poznają m.in. podstawy tworzenia oraz edycji obiektów wektorowych w oprogramowaniu ArcGIS. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 728 595 76 Szkolenie jest finansowane ze środków ...

więcej

2011-10-21 |WARSZAWA, Pałac Prymasowski| Partycypacja społeczna dla zrównoważonego rozwoju


organizator: Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Konferencja jest organizowana w ramach warsztatów edukacyjnych projektu: „Dialog, kompromis, partycypacja społeczna – edukacja w szkole na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin na obszarach chronionych”. Impreza będzie się składać z dwóch części: konferencji dla interesariuszy konsultacji społecznych oraz zajęć pokazowych dla ...

więcej

2011-10-20 do 2011-10-21 |WARSZAWA| Open Government Data Camp


Międzynarodowa impreza dotycząca uwalniania zbiorów danych (także przestrzennych) przez rządy różnych krajów świata oraz sposobów wykorzystania tych danych.

więcej

2011-10-20 |WARSZAWA| Start Galileo


organizator: CBK PAN, Ministerstwo Infrastruktury
Konferencja poświęcona europejskiemu systemowi nawigacji satelitarnej Galileo. W jej trakcie zaplanowano m.in. wspólne oglądanie startu pierwszych satelitów tego systemu, a także referaty dotyczące Galileo i udziału polskich instytucji w tym przedsięwzięciu.

więcej

2011-10-17 do 2011-10-18 |JÓZEFOSŁAW| Seminarium ?Czy współczesna geodezja może istnieć bez geodynamiki??


organizator: Sekcja Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji PAN, Sekcja Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN oraz Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
W programie przewidziano pięć sesji tematycznych: • rola niebieskiego systemu odniesienia w dobie globalnych technologii geodezyjnych, • Międzynarodowy Ziemski System Odniesienia i jego rola w konstruowaniu układów regionalnych i krajowych, • EOP (Earth Orientation Parameters) i kinematyka skorupy ziemskiej jako elementy ...

więcej

2011-10-17 do 2011-11-10 |WARSZAWA, POZNAŃ, GDAŃSK, KRAKÓW| Szkolenia dla administracji geodezyjnej


organizator: główny geodeta kraju, samorząd województwa mazowieckiego, prezydent Płocka i starosta piaseczyński
Bezpłatne spotkania skierowane do przedstawicieli służby geodezyjnej i kartograficznej na temat wdrażania systemu teleinformatycznego do prowadzenia przez starostów zbiorów danych pzgik. Szkolenia odbędą się w dniach: • 17-19 października w Warszawie, • 18-20 października w Poznaniu, • 19-21 października w Gdańsku, • 8-10 ...

więcej

2011-10-13 do 2011-10-14 |KIELCE| GIS Meeting


organizator: Targi Kielce, 24GIS
„GIS Meeting – Targi wiedzy i rozwiązań geoinformacyjnych”. W programie przewidziano: • wystawę produktów i usług oraz prezentacje dobrych praktyk; • konferencję „Administracja publiczna a ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej - obowiązki, wymagania, korzyści”; • debatę „GIS ...

więcej

2011-10-12 |Wrocław| Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych


organizator: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, UP we Wrocławiu
W dniu 12 października 2011 roku odbędzie się we Wrocławiu konferencja poświęcona projektowi pod nazwą: „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji”. Jej tematem będzie stan realizacji projektu oraz możliwości wykorzystywania TBD. Na stronie ...

więcej

2011-10-10 do 2011-10-11 |BERLIN| Międzynarodowe Sympozjum GNSS


organizator: Senat Berlina, Komitet Sterujący EUPOS, Biuro Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowy Komitet ds. GNSS
Tym razem nacisk będzie położony na system EUPOS i inne regionalne geodezyjne systemy odniesienia, infrastrukturę naziemną GNSS i aplikacje. Do udziału w sympozjum organizatorzy zapraszają szczególnie ekspertów z Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kirgistanu, Czarnogóry, Tadżykistanu, Turcji, Turkmenistanu i Uzbekistanu. Również przedstawiciele firm ...

więcej

2011-10-08 do 2011-10-12 |TAJWAN, JHONGLI| 7. Letnia Szkoła ISPRS


organizator: ISPRS
Tematyka wykładów i warsztatów obejmie: • automatyczne generowanie numerycznych modeli pokrycia terenu na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych, • naziemny skaning laserowy, • teledetekcja oceanów, • wykorzystanie danych MODIS w rolnictwie, • wykorzystanie bezpilotowych maszyn latających do monitoringu w czasie ...

więcej

2011-10-07 do 2011-10-09 |MĄCHOCICE KAPITULNE| Mapping Party


organizator: OSM PL
Mapping Party organizowane przez Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska wspólnie z Polską Grupą Użytkowników Linuksa (PLUG).

więcej

2011-10-05 do 2011-10-07 |ZAKOPANE| Wykorzystanie GPS w ochronie środowiska


organizator: Tatrzański Park Narodowy we współpracy z Impexgeo
W programie przewidziano sesje referatowe, szkolenia z obsługi odbiorników GPS i oprogramowania prowadzone przez przedstawicieli spółek: Impexgeo, Esri, Taxus SI i Garmin oraz wykład terenowy w Dolinie Kościeliskiej. Przewidywany koszt udziału w warsztatach wynosi 100 zł (autorzy referatów będą zwolnieni z opłaty). Imprezę patronatem medialnym ...

więcej

2011-10-03 do 2011-10-15 |ATENY| Warsztaty w Grecji


organizator: CNGGL
Włoska organizacja geodezyjna Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati organizuje warsztaty w języku angielskim dla geodetów do 35. roku życia. Koszt udziału (bez przejazdu) pokrywa organizator. W spotkaniu mogą wziąć udział członkowie GIG i pracownicy firm zrzeszonych w Izbie. Zgłoszenia do dnia 15 sierpnia br.

więcej

wrzesień 2011

2011-09-29 |KOSZALIN | Szkolenie GIG ?Rozgraniczanie nieruchomości?


organizator: GIG
Tematyka spotkania obejmuje: • Sytuację w Polsce dotyczącą granic nieruchomości (działek). Pojęcie granicy ustalonej wg stanu prawnego. Rozgraniczanie nieruchomości w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. • Przykład rozgraniczenia w trybie administracyjnym (wieś Miączyn, gmina Czerwińsk). • Rozgraniczenia przed sądem. ...

więcej

2011-09-29 do 2011-09-30 |WARSZAWA| Wprowadzenie do Geostatystyki w ArcGIS


organizator: Esri Polska
W trakcie dwudniowych zajęć uczestnicy będą zdobywać wiedzę teoretyczną, a następnie wykorzystywać ją w praktyce w tworzeniu powierzchni reprezentujących zmienność ciągłych zjawisk przestrzennych. W materiałach szkoleniowych znajdą się również nowości wprowadzone w rozszerzeniu Geostatistical Analyst w wersji 10. Szkolenie powstało przy ...

więcej

2011-09-28 |PRUSZKÓW| Szkolenie SGP


organizator: Zarząd Oddziału SGP w Warszawie i Koło Terenowe w Pruszkowie
Tematyka szkolenia obejmuje: 1. Postępowanie administracyjne w sprawie sprostowania błędów w ewidencji gruntów i budynków. 2. Ustalanie granic, wznawianie znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych oraz przyjęcie granic nieruchomości do podziału. Szkolenie poprowadzi Irena Jarzyńska. Koszt 250 zł (członkowie SGP 180 zł).

więcej

2011-09-28 |WARSZAWA| Elektroniczna komunikacja w zarządzaniu kryzysowym


organizator: Centrum Promocji Informatyki
XVIII edycja seminarium z cyklu Zarządzanie Kryzysowe i Ratownictwo pod hasłem „Elektroniczna komunikacja w zarządzaniu kryzysowym”. Pierwszy wykład pt. „Wykorzystanie danych i usług, udostępnianych przez administrację publiczną w zarządzaniu kryzysowym” wygłosi dr Waldemar Izdebski z Wydziału Geodezji i Kartografii ...

więcej

2011-09-27 do 2011-09-29 |NIEMCY, NORYMBERGA| Targi INTERGEO 2011


organizator: DVW e.V. - German Society for Geodesy, Geoinformation and Land Managemen
Międzynarodowe targi, na których firmy z całego świata prezentują najnowsze osiągnięcia sprzętowe i technologiczne z dziedziny fotogrametrii, geodezji, kartografii i GIS-u

więcej

2011-09-26 do 2011-09-27 |WARSZAWA| Spotkanie GGK ze służbą geodezyjną i kartograficzną


organizator: GUGiK
Spotkanie jest skierowane do geodetów województw, wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz geodetów powiatowych. W programie: • ewidencja gruntów i budynków; • standardy techniczne wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i ...

więcej

2011-09-22 do 2011-09-24 |POGORZELICA, Kompleks Wczasowo-Sanatoryjny Sandra Spa| Konferencja w Pogorzelicy


organizator: Zachodniopomorski Oddział Geodezyjnej Izby Gospodarczej
Na spotkaniu zostaną omówione problemy z wdrożeniem już obowiązujących aktów prawnych oraz projekty przepisów dotyczących geodezji. Referaty zapowiedzieli m.in.: dr Magdalena Durzyńska, dr Dariusz Felcenloben i Bogdan Grzechnik. Dyskusja ma doprowadzić do wypracowania postulatów dotyczących kierunków zmian w prawie. Ponadto wystąpienia będą ...

więcej

2011-09-22 do 2011-09-23 |MIEDZESZYN K. WARSZAWY| XVII Forum Teleinformatyki


organizator: BizTech Konsulting SA
Hasłem tegorocznego spotkania jest „Cyfrowa Europa wyzwaniem dla polskiej prezydencji w UE”. Tematem przewodnim Forum będą zagadnienia dotyczące modernizacji funkcjonowania naszego państwa rozpatrywanych zarówno z punktu widzenia polskiej prezydencji, jak i zgodności z celami budowy cyfrowej Europy. W bogatym programie Forum ...

więcej

2011-09-22 |WARSZAWA| Geodezja i kartografia ? problemy i wyzwania


organizator: Europejski Instytut Geodezji i Kartografii
Gości powita Jerzy Albin, dyrektor EIGiK-u. Referaty wygłoszą: • prof. Zdzisław Adamczewski – „Polska geodezja i kartografia – problemy i wyzwania”; • prof. Danuta Waniek, b. szef kancelarii Prezydenta RP – „Politycy mogą pomóc w tworzeniu sprawnego państwa”; • poseł Ryszard Kalisz ...

więcej

2011-09-21 do 2011-09-24 |POLANICA-ZDRÓJ| VI Sympozjum Geoinformacyjne


organizator: Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji PAN, Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Sympozjum Geoinformacyjne odbędzie się w dniach 22-24 września i zostanie poprzedzone seminarium GUGiK i SKP pod hasłem „Nazwy geograficzne jako rejestr referencyjny” (21-22 września). Organizatorzy VI sympozjum chcą szczególnie zwrócić uwagę na rolę mapy w modelowaniu i prezentacji z zastosowaniem geomatyki. W czasie sympozjum ...

więcej

2011-09-21 do 2011-09-22 |POLANICA-ZDRÓJ| Seminarium ?Nazwy geograficzne jako rejestr referencyjny?


organizator: GUGiK, SKP
Referaty będą dotyczyły: podstaw prawnych rejestrów nazewniczych w Polsce, bazy danych PRNG, polskojęzycznych nazw dla obiektów geograficznych poza terytorium Polski, georeferencyjnej bazy danych egzonimów. Odbędzie się również zebranie otwarte SKP. Seminarium poprzedza VI Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne.

więcej

2011-09-20 do 2011-09-23 |USA, PORTLAND (OREGON)| ION GNSS 2011


organizator: Institute of Navigation
Nawiększa na świecie konferencja poświęcona technologiom GNSS połączona z targami, na których ponad 70 firm zaprezentuje swoją ofertę. Przewiduje się ponad 250 referatów. Przed konferencją, w dniach 19-20 września, odbędą się dodatkowe seminaria. Streszczenia referatów można przysyłać do 11 marca. Koszt udziału to 900 dolarów do 30 sierpnia i 990 ...

więcej

2011-09-20 |MASSACHUSETTS (USA)| 3D Summit


organizator: OGC
Drugie spotkanie poświęcone rozwojowi standardów trójwymiarowych danych przestrzennych. Wstęp na imprezę jest bezpłatny, także dla osób nie związanych z OGC.

więcej

2011-09-17 do 2011-09-18 |MAKÓW MAZOWIECKI| Szkolenie z narzędzi GIS


organizator: Agencja Rozwoju Mazowsza SA
Bezpłatne szkolenie w ramach projektu „ITeraz Mazowsze II” skierowanego do osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego, zwłaszcza na obszarach wiejskich lub w środowisku okołorolniczym.

więcej

2011-09-15 do 2011-09-17 |POZNAŃ| Konferencja Historyków Kartografii


organizator: Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zespół Historii Kartografii Instytutu Historii Nauki PAN
XXV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii zatytułowana „Przestrzeń na dawnych mapach” skierowana do historyków, archiwistów, bibliotekarzy, geografów, geodetów, kartografów i wszystkich pasjonatów dawnych map. Ma być próbą odpowiedzi na pytanie, jaki jest obecny zakres wykorzystania prezentacji przestrzeni na dawnych mapach ...

więcej

2011-09-15 do 2011-09-17 |WROCŁAW| 60-lecie WIKSiG UP


organizator: WIKSiG UP
Obchody 60-lecia Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego połączone ze zjazdem absolwentów. Chętni do wzięcia udziału w jubileuszu mogą zarejestrować się poprzez stronę internetową. Program obejmuje: • sesję plenarną, w tym wystąpienia władz uczelnianych i państwowych/samorządowych oraz wręczenie ...

więcej

2011-09-14 do 2011-09-16 |KATOWICE| Targi GEA


organizator: Lockus
Celem targów jest umożliwienie spotkania dostawców rozwiązań dla geodezji i geoinformatyki z osobami, które na co dzień korzystają z nich w swojej pracy zawodowej. Tegoroczne targi poświęcone będą przede wszystkim takiej tematyce, jak: • systemy informacji geograficznej (GIS), • geodezyjne instrumenty pomiarowe, • fotogrametria i ...

więcej

2011-09-14 |KRAKÓW| Wyzwania instytucjonalne dla scaleń gruntów


organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji)
V Międzynarodowa konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca scaleń gruntów pod hasłem: „Wyzwania instytucjonalne dla scaleń gruntów w Polsce”. Zgłoszenia udziału do 31 sierpnia.

więcej

2011-09-14 |WARSZAWA| Systemy do zarządzania kryzysowego


organizator: MultiTrain
Tematyka spotkania obejmuje: • systemy łączności, • bezpieczeństwo danych, • systemy powiadamiania i ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniu, • nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe, • organizację działań w sytuacjach kryzysowych. Konferencja skierowana jest do kadry zarządzającej: ...

więcej

2011-09-13 do 2011-09-15 |WARSZAWA| Geoland Forum


Konferencja dotycząca monitorowania lądów w ramach unijnego programu GMES. Jej celem będzie zaprezentowanie i ocena przez użytkowników przyszłych serwisów opracowywanych w ramach projektu geoland 2. Forum będzie jedna z ostatnich okazji do podjęcia dyskusji na temat kształtu lądowego komponentu programu GMES (Global Monitoring for Environment and ...

więcej

2011-09-12 do 2011-09-16 |KRAKÓW| Szkolenie ESA z zakresu teledetekcji naziemnej


organizator: Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)
Będzie to już trzecia edycja imprezy „ESA Advanced Training Course in Land Remote Sensing”. Tematyka wykładów i ćwiczeń obejmie m.in.: • teoretyczne podstawy teledetekcji radarowej, termalnej oraz optycznej z naciskiem na europejskie misje satelitarne, • wykorzystanie teledetekcyjnych aplikacji ESA, np. NEST, BEAM, ...

więcej

2011-09-12 do 2011-09-16 |DENVER (USA)| FOSS4G 2011


organizator: Open Source Geospatial Foundation
Światowy zjazd specjalistów od GIS-owych aplikacji typu open source. Koszt udziału w konferencji to 499 dolarów (wzrasta przy rejestracji po 30 czerwca). Spodziewany jest udział około tysiąca osób.

więcej

2011-09-12 do 2011-09-21 |GOLENIÓW, WROCŁAW, ZABRZE, KRAKÓW, GDAŃSK, ŁÓDŹ| Akademia Skanowania TPI


organizator: TPI
Firma sprzętowa TPI we wrześniu organizuje cykl bezpłatnych jednodniowych szkoleń z obsługi skanerów laserowych 3D firm Topcon i Faro. Szkolenie dotyczy: metod przyspieszenia procesów pomiarowych, tworzenia cyfrowych modeli obiektów, procesów opracowania danych 3D, pracy z danymi w środowiskach CAD i nowoczesnych rozwiązań skanujących. Szkolenia ...

więcej

2011-09-09 do 2011-09-11 |USA, DENVER| SotM


Konferencja State of the Map dotycząca projektu OpenStreetMap.

więcej

2011-09-08 do 2011-09-09 |WARSZAWA| Jubileusz 60-lecia WILiG na WAT


organizator: WILiG WAT
Obchody 60-lecia Wydziału Geodezji i Inżynierii Lądowej Wojskowej Akademii Technicznej i 55-lecia geodezji i kartografii. W programie uroczystości przewidziano: wystąpienia rektora WAT gen. bryg. prof. Zygmunta Mierczyka oraz przedstawicieli m.in. GUGiK i geodety województwa mazowieckiego, referat dziekana WILiG prof. Ireneusza Winnickiego, a ...

więcej

2011-09-07 do 2011-09-09 |SOLINA| IV Ogólnopolska KNT nt. "Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna"


Problematyka konferencji obejmie zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w zakresie map numerycznych i Systemów Informacji o Terenie. Ważną częścią tematyczną będą problemy pozyskiwania danych, w tym zagadnienia pozycjonowania z wykorzystaniem ASG-EUPOS, a także metody i algorytmy transformacji pomiędzy układami 1965 a 2000. W planie przewidziano ...

więcej

2011-09-07 do 2011-09-09 |WISŁA| Rola Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w obliczu nadchodzących zmian


organizator: Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Katowicach i Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
Już po raz siódmy w Wiśle-Malince odbędzie się konferencja naukowo-techniczna poświęcona funkcjonowaniu nowoczesnych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji jest rola Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w obliczu nadchodzących zmian. W ramach konferencji omówione zostaną projekty ...

więcej

2011-09-07 |WARSZAWA| I warsztaty z cyklu ?Uwarunkowania prawne GIS?


organizator: Centrum Promocji Informatyki
W programie 6-godzinnego spotkania pod hasłem „GIS a prawa autorskie – prawna ochrona utworu kartograficznego” przewidziano spotkania z prawnikami. Wystąpienie adwokat Joanny Hetman-Krajewskiej (Instytut Nauk Prawnych PAN) będzie dotyczyło prawnej ochrony utworu kartograficznego w przepisach prawa autorskiego i praw pokrewnych. ...

więcej

2011-09-06 do 2011-09-08 |KRAKÓW, ZAKOPANE| INSPIRE ? zasoby danych przestrzennych w zasięgu ręki


organizator: GDOŚ
Wśród zaproszonych gości znaleźli się prelegenci polscy i zagraniczni, zajmujący się na co dzień zarządzaniem środowiskiem, a wśród nich: • Alessandro Annoni – przedstawiciel Komisji Europejskiej, kierownik Działu Infrastruktury Informacji Przestrzennej Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC), • Jacek Majchrowski – ...

więcej

2011-09-05 do 2011-09-08 |BELGIA, OSTENDA| CoastGIS 2011


organizator: EUCC, CORILA
10 .konferencja poświęcona systemom inforamcji geograficznej w strefach przybrzeżnych. Główny temat w 2011 roku to planowanie przestrzenne w strefach przybrzeżnych i morskich.

więcej

2011-09-05 do 2011-09-09 |NIEMCY, STUTTGART| 53. Tydzień fotogrametryczny


organizator: ISPRS
Tematyka imprezy obejmować będzie w szczególności: • ewolucję cyfrowych kamer fotogrametrycznych, • generowanie i przetwarzanie chmur punktów, • „w kierunku rozszerzonych światów w 3D”.

więcej

2011-09-03 do 2011-09-04 |WYSZKÓW| Szkolenia z narzędzi GIS


organizator: Agencja Rozwoju Mazowsza SA
Bezpłatne szkolenie w ramach projektu „ITeraz Mazowsze II” skierowanego do osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego, zwłaszcza na obszarach wiejskich lub w środowisku okołorolniczym.

więcej

1849 rekordów, strona 10 z 19
«« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 16 ... » »»imprezy

nazwa / miasto
kraj / zagranica
archiwum
Geospatial Revolution, odc. 1
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter Instagram RSS