wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum geokonferencji


POLSKA | ŚWIAT

luty 2009

(23-25.02) USA, LAS VEGAS


Trimble Dimensions 2009 – impreza skierowana do geodetów, konstruktorów, kartografów, specjalistów zajmujących się GIS-em itp.

więcej

(23.02) WARSZAWA


Otwarte zebranie Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego pod hasłem „Wykorzystanie map w propagandzie ekologicznej” (dr Tomasz Olenderek)

więcej

(16-17.02) AUSTRIA, WIEDEŃ


Sympozjum Kartograficzne Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej dla Europy Centralnej i Wschodniej

więcej

(10-13.02) INDIE, HYDERABAD


Konferencja Map World Forum 2009

więcej

(09.02) KUBA, HAWANA


VI Międzynarodowy Kongres „Geomatica 2009”

więcej

(08-14.02) AUSTRIA, OBERGURGL


15. Międzynarodowy Tydzień Geodezyjny

więcej

(02-04.02) NIEMCY, MAINZ


Warsztaty Komisji 3 FIG nt. "Informacja przestrzenna i zrównoważone zarządzanie obszarami zurbanizowanymi"

więcej

styczeń 2009

(30.01) WARSZAWA


Obchody 90-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich w gmachu NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie od godz.11:30, poprzedzi je msza święta o godz.10:00 w kościele pw. Św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu 3 w Warszawie. Uroczystości będą odbywały się pod patronatem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

więcej

(26-28.01) USA, ANAHEIM (KALIFORNIA)


Międzynarodowe Spotkanie Techniczne ION (the Institute of Navigation)

więcej

(25-29.01) CZECHY, OSTRAWA


Sympozjum GIS Ostrawa 2009

więcej

(19-22.01) CZECHY, PRAGA


Sympozjum Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej pod hasłem „Kartografia i geoinformatyka we wczesnym ostrzeganiu i zarządzaniu kryzysowym”

więcej

(12.01) WARSZAWA


Zebranie otwarte Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego nt. „Techniczne aspekty redagowania i użytkowania serwisów geoinformacyjnych” (dr Paweł J. Kowalski)

więcej

grudzień 2008

(08.12) WARSZAWA


Konferencja pod hasłem „Harmonizacja baz danych georeferencyjnych” poświęcona pracom projektowym związanym z opracowaniem modelu baz danych geodezyjno-kartograficznych oraz rekomendacjom do zmiany aktów prawnych w celu ich dostosowania do reguł wynikających z europejskiego porządku prawnego i norm ISO

więcej

(02-04.12) CHINY, SZANGHAJ


GEO EXPO 2008

więcej

(01.12) WARSZAWA


Zebranie otwarte Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego nt. „Mapy w elektronicznych edycjach gazet a ich wersje papierowe” (dr Paweł Kowalski)

więcej

listopad 2008

(26-27.11) WARSZAWA


8. Krajowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI pod hasłem "GIS porządkuje świat"

więcej

(26-30.11) TUNEZJA, TUNIS


3. Międzynarodowe Sympozjum "Geotunis 2008"

więcej

(20-21.11) WARSZAWA


Konferencja pod hasłem "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji" organizowana przez Komisję Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Dotyczyć będzie podsumowania i pierwszych wniosków z eksploatacji systemu ASG-EUPOS oraz jego kalibracji. W programie znajdą się również: nowy pomiar i ...

więcej

(19-21.11) ROSNÓWKO K. POZNANIA


Konferencja pod hasłem „Rola administracji geodezyjnej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego” organizowana przez firmę Systherm Info z Poznania w związku z 20-leciem jej działalności

więcej

(19.11) WARSZAWA


GIS Day na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach imprezy odbędzie się cykl prezentacji: prelekcje, laboratoria komputerowe oraz sesja posterowa, w trakcie których będzie można poznać zakres zastosowań technologii GIS, możliwości najnowszego oprogramowania GIS oraz korzyści płynących z zastosowań tych technologii w codziennym życiu, na polu nauki, ...

więcej

(18.11) WARSZAWA


„Spis rolny 2010. Obowiązki i korzyści dla administracji publicznej” to hasło XLIII seminarium z cyklu „Informatyka w administracji”

więcej

(17.11) WARSZAWA


Forum Autodesk 2008 – spotkanie użytkowników rozwiązań Autodesk. W tym roku, na trzecim już Forum Autodesk, będzie okazja do wymiany doświadczeń zawodowych oraz opinii na temat rozwiązań tej firmy dla branż: przemysłowej, architektonicznej, budowlanej, inżynierii lądowej i wodnej oraz GIS.

więcej

(13-14.11) KOREA PŁD., SEUL


3. Międzynarodowe Warształy Geoinformacji 3D (wymagania, pozyskiwanie, modelowanie, analizy, wizualizacja)

więcej

(11-14.11) NIEMCY, BERLIN


Międzynarodowe Sympozjum GNSS, DGNSS

więcej

(07-08.11) WROCŁAW


Uroczystości 40-lecia Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej połączone z VII Zjazdem Absolwentów

więcej

(06.11) WARSZAWA


Konferencja podsumowująca realizację projektu GEOPORTAL.GOV.PL organizowana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii

więcej

(03.11) WARSZAWA


Zebranie otwarte Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego nt. „Problemy kartograficznej ilustracji witryn internetowych na przykładzie serwisów internetowych polskich parków narodowych” (dr Tomasz Opach)

więcej

październik 2008

(28-30.10) WLK. BRYTANIA, LONDYN


23. Europejska Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI

więcej

(27-29.10) WARSZAWA


Konferencja pod hasłem „Tworzenie podstaw prawnych i technicznych polskiej infrastruktury informacji przestrzennej w ramach INSPIRE”. Poświęcona będzie prawnym, organizacyjnym, technicznym i ekonomicznym aspektom transpozycji dyrektywy INSPIRE na grunt polski. W szczególności przewiduje się, że podczas konferencji zostaną: ...

więcej

(23-25.10) SŁUPSK – USTKA


XXXIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna pod hasłem „Kartografia w regionie”; organizatorami są: Zakład Kartografii wspólnie z Zakładem Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii Akademii Pomorskiej w Słupsku, Oddziałem Słupskim i Oddziałem Kartograficznym Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Stowarzyszeniem ...

więcej

(23-24.10) ROSJA, PETERSBURG


9. Międzynarodowe Sympozjum "Bibliotheca Baltica" pod hasłem "Dostęp do Morza Bałtyckiego: mapy i inne źródła informacji na temat morza i obszarów przybrzeżnych"

więcej

(22-24.10) GDYNIA


XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NAVSUP '08 pod hasłem „Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu” organizowana przez: Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji PAN, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej RP, Urząd Morski w Gdyni

więcej

(22-23.10) WROCŁAW


Konferencja na temat "Jakość w administracji geodezyjnej" organizowana przez geodetę miejskiego Wrocławia oraz Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu przy współudziale Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i Stowarzyszenia Geodetów Polskich – Oddział we Wrocławiu Szczegóły: ...

więcej

(20.10) ŁÓDŻ


Ogólnopolska konferencja poświęcona rozwojowi łódzkiej geodezji organizowana przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi; organizatorzy chcą przedstawić na niej najważniejsze dokonania łódzkiej miejskiej służby geodezyjnej, zarówno te historyczne, jak i te z lat ostatnich, a także plany na najbliższą przyszłość

więcej

(16-17.10) LEGNICA


III Konferencja Techniczna poświęcona koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia technicznego terenu „Pytania i dylematy w koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”; organizator: Oddział SGP w Legnicy

więcej

(15-17.10) MIĘDZYZDROJE


Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb” organizowane przez Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Sekcję Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN oraz Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Geomar SA w Szczecinie i Zarząd Główny SGP.

więcej

(09-11.10) SOSNOWIEC


XIV Międzynarodowe Targi GEA 2008

więcej

(9-10.10) WŁOCHY, RZYM


Międzynarodowe Spotkanie Eurimage

więcej

(03.10) KRAKÓW


Impreza branżowa z cyklu CAD MAT adresowana do branż: architektura i budownictwo, mechanika i elektryka oraz inżynieria wodno-lądowa. W przypadku inżynierii wodno-lądowej tematem spotkania będzie oprogramowanie Autodesku przeznaczone m.in. dla geodetów.

więcej

wrzesień 2008

(30.09-02.10) NIEMCY, BREMA


INTERGEO 2008

więcej

(27-28.09) WILGA


Obchody Dnia Geodety na Mazowszu

więcej

(25-27.09) POGORZELICA


XIV Seminarium na temat „Prawo w Geodezji” organizowane przez Zachodniopomorską Geodezyjną Izbę Gospodarczą

więcej

(25-26.09) POZNAŃ


XVII Konferencja na temat "Inwestycje liniowe oraz ochrona środowiska jako szczególne obszary działania rzeczoznawcy majątkowego"; organizatorzy: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego

więcej

(23-25.09) WARSZAWA


XIX Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji na temat „Teledetekcja w badaniach i ochronie środowiska”. Organizatorzy: Komisja Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Katedra Geoinformatyki i ...

więcej

(20.09) KRAKÓW


Obchody Dnia Geodety pod hasłem "Krakowiaczek ci ja" organizowane przez SGP Oddział w Krakowie. W ramach imprezy przewidziano m.in.: zwiedzanie Muzeum Lotnictwa Polskiego, prezentację sprzętu geodezyjnego i nowoczesnych technologii pomiarowych, konkursy, Biesiadę Krakowską.

więcej

(19-20.09) KRAKÓW


Konferencja pod hasłem „Technologie geodezyjne w inżynierii i nawigacji”; omówione zostaną zagadnienia związane z aktualną tematyką badawczą realizowaną w ośrodkach geodezyjnych na wydziałach inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, leśnictwa i nawigacji. Organizatorem konferencji jest Zakład Geodezji i Kartografii Środowiska ...

więcej

(18-20.09) DĄBKI K. KOSZALINA


Konferencja Geodetów Biegłych Sądowych; organizator: Zarząd Oddziału SGP w Koszalinie

więcej

(18-19.09) KALISZ


XIII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Kataster nieruchomości" pod hasłem "Kierunki modernizacji katastru nieruchomości z punktu widzenia pełnionej funkcji" organizowana przez Komisję Główną ds. Katastru Nieruchomości SGP, Sekcję Informacji i Gospodarki Przestrzennej Komitetu Geodezji PAN, Oddział SGP w Kaliszu i Stowarzyszenie Rzeczoznawców ...

więcej

(17-19.09) FRANCJA, STRASBURG


Kongres Geodetów Europejskich pod hasłem „Perspektywy: rola geodetów w europejskiej gospodarce i społeczeństwie". Organizatorami są: Council of European Geodetic Surveyors (CLGE), Geometer Europas oraz Ordre des G

więcej

(16-19.09) USA, SAVANNAH (GEORGIA)


21. Międzynarodowe Zgromadzenie ION GNSS organizowane przez Amerykański Instytut Nawigacyjny (Institute of Navigation)

więcej

(15-16.09) USA, SAVANNAH (GEORGIA)


48. Konferencja CGSIC (Civil GPS Service Interface Committee)

więcej

(15-18.09) CHORWACJA, PEREC


VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Od obrazu do mapy: cyfrowe technologie fotogrametryczne”

więcej

(14.09) ROSNOWO


Piknik Geodezyjny organizowany przez ZO SGP w Koszalinie

więcej

(14-17.09) KRAKÓW


14. Europejska Konferencja Geofizyki Inżynierskiej i Środowiska „Near Surface 2008”

więcej

(10-12.09) WISŁA-MALINKA


4. edycja konferencji naukowo-technicznej poświęconej funkcjonowaniu ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji są "Nowoczesne formy prowadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego". Organizator: Zarząd Oddziału SGP w Katowicach

więcej

(08-11.09) NEPAL, KATMANDU


10. Międzynarodowe Sympozjum nt. wykorzystania technik teledetekcyjnych w kartowaniu regionów wysokogórskich – High Mountain Remote Sensing Cartography (HMRSC X)

więcej

(08-10.09) ROGÓW


IV Krajowa Konferencja pod hasłem "System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych - teledetekcja i fotogrametria leśna". Organizatorem jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, a także Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wydziału Leśnego SGGW. Celem imprezy jest, obok podsumowania dotychczasowych prac nad wdrażaniem SIP ...

więcej

(04-06.09) WILKASY K. GIŹYCKA


XVII Źeglarskie Mistrzostwa Polski Geodetów w klasie „Omega” o Puchar Głównego Geodety Kraju

więcej

(03-06.09) WLK. BRYTANIA, NEWPORT


Konferencja Mapping 2008 pod hasłem "Making the Most of Maps" organizowana przez Brytyjskie Towarzystwo Kartograficzne

więcej

sierpień 2008

(28-30.08) AUGUSTÓW


V Podlaskie Forum GIS „Infrastruktura danych przestrzennych w Polsce a dyrektywa INSPIRE”

więcej

(28-30.08) SIERADZ


XXV Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie

więcej

(28.08) WARSZAWA


XLII edycja seminarium z cyklu Informatyka w Administracji pod hasłem "Bazy danych do zarządzania przestrzenią w administracji" organizowane przez Centrum Promocji Informatyki

więcej

(26-28.08) RPA, CAPE TOWN


3. Konferencja nt. informacji geoprzestrzennej, technologii i aplikacji - Map Africa 2008

więcej

(25-29.08) SZWAJCARIA, DAVOS


Międzynarodowa Konferencja IDRC pod hasłem "Partnerstwo publiczno-prywatne - klucz do integralnego zarządzania zagrożeniem i adaptacji zmian klimatycznych"

więcej

(04-08.08) USA, SAN DIEGO


28. Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI. Poprzedzą ją: Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Edukacyjnych oraz spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem technologii GIS przez geodetów i inżynierów (obie imprezy w dniach 2-5 sierpnia).

więcej

lipiec 2008

(13-20.07) KANADA, MONTREAL


37. Zgromadzenie Naukowe Komitetu ds. Przestrzeni Kosmicznej (Committee On Space Research) – COSPAR 2008

więcej

(03-11.07) CHINY, PEKIN


XXI Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing – ISPRS)

więcej

czerwiec 2008

(26-28.06) KRAKÓW


I Polski Kongres Geologiczny. W 2006 roku Zjazd PTG zdecydował o wprowadzeniu nowej imprezy naukowej, jaką mają być Polskie Kongresy Geologiczne. Celem tych kongresów, organizowanych co 4 lata pod auspicjami PTG, ma być przede wszystkim okresowy przegląd postępów polskiej myśli geologicznej.

więcej

(25-27.06) ZAKOPANE


12. Konferencja "Miasta w internecie"; organizatorzy: Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

więcej

(24.06) WARSZAWA


Międzynarodowa konferencja podsumowująca realizację projektu „Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS”

więcej

(23-25.06) FRANCJA, MONTPELLIER


13. Międzynarodowe Sympozjum SDH (Spatial Data Handling) i Konferencja SAGEO (Spatial Analysis and GEOmatics), które poprzedzą (20-21.06) Warsztaty Komisji Generalizacji i Wielorakiej Reprezentacji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

więcej

(23.06) SŁOWENIA, MARIBOR


Międzynarodowa Konferencja nt. INSPIRE organizowana przez Komisję Europejską; tegoroczna konferencja będzie dotyczyła stanu zaawansowania w zakresie legislacji dyrektywy i rozwoju SDI

więcej

(18-21.06) BELGIA, BRUKSELA


Sympozjum EUREF 2008

więcej

(16-19.06) WARSZAWA


Międzynarodowe Sympozjum (16.06) i Warsztaty Informacyjne (17-19.06) dotyczące upowszechniania zastosowań wolnego oprogramowania GIS (FOSS4G: Free and Open Source Software for Geomatics) na rzecz środowiska przyrodniczego. Są one organizowane w ramach 6. Programu Ramowego na Rzecz Badań i Rozwoju (projekt finansowany ze środków UE, zatytułowany ...

więcej

(14-19.06) SZWECJA, SZTOKHOLM


Tydzień Roboczy i XXXI Zgromadzenie Generalne FIG

więcej

(13-15.06) WILGA


35. Rajd Geodetów organizowany przez ZO SGP Warszawa i PPGK

więcej

(13-15.06) LETNISKO WIOLA (K. IŃSKA)


Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiej Geodezyjnej Izby Gospodarczej; w trakcie obrad ZGIG przeprowadzi dyskusję środowiskową nad projektem ustawy Prawo geodezyjne opracowanym przez Federację Organizacji Przedsiębiorców Geodezyjnych.

więcej

(11-13.06) SEROCK K. WARSZAWY


III Konferencja naukowo-techniczna pod hasłem „Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej” połączona z VIII Konferencją użytkowników oprogramowania Erdas Imagine i LPS. Honorowy patronat nad imprezą obejmie Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i ...

więcej

(11.06) WARSZAWA


Kongres pod hasłem „Dylematy elektronicznej administracji”

więcej

(11-13.06) HOLANDIA, ENSCHEDE


Międzynarodowe Warsztaty E-learning 2008 organizowane przez Komisję 2 i 7 FIG oraz ITC

więcej

(05-08.06) MIKOŁAJKI


Forum 3G „GPS, Gospodarka, GIS”

więcej

(04-06.06) SZWAJCARIA, GENEWA


7. Europejski Kongres ITS (Intelligent Transport Systems and Services)

więcej

(04.06) WARSZAWA


I Sympozjum Geografii i Kartografii Biblijnej organizowane przez Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz Stowarzyszenie Biblistów Polskich, przy współpracy z Sekcją Biblijną Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Zakładem Egzegezy i Teologii Biblijnej Wydziału Teologii Uniwersytetu Mikołaja ...

więcej

(04-05.06) CHLEWISKA


VI Dni Fotogrametrii Cyfrowej, w ramach których przewidziano prezentację nowości firm INPHO GmbH oraz Vexcel Imaging Austria GmbH oraz rozwiązania oferowane przez ECOGIS Sp. z o.o.

więcej

(02-05.06) USA, LAS VEGAS


Międzynarodowa Konferencja Użytkowników – Intergraph 2008

więcej

maj 2008

(31.05-01.06) KATOWICE, RYCHWAŁD


Obchody jubileuszu 60-lecia Oddziału SGP w Katowicach

więcej

(29-30.05) DĄBKI


Konferencja Geodetów Biegłych Sądowych

więcej

(29-30.05) WARSZAWA


IV Forum Geografów Polskich dedykowane 90-leciu geografii w Warszawie i 30-leciu istnienia Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego poświęcone będzie zagadnieniu „Studia regionalne a rozwój geografii”; impreza organizowana jest przez Komitet Nauk Geograficznych PAN oraz WGiSR UW

więcej

(29-31.05) KRAKÓW


IV Krakowskie Spotkania z INSPIRE. Tematem przewodnim będzie „Geoinformacja w kształtowaniu przestrzeni”. Przewidywany zakres tematyczny referatów: •Potrzeby i oczekiwania wobec systemów geoinformacyjnych w kontekście kształtowania przestrzeni, •Stan zgodności i gotowości baz danych przestrzennych z wymogami INSPIRE, ...

więcej

(28-30.05) KRAKÓW


Konferencja Użytkowników Oprogramowania Smallworld i partnerów z Europy Środkowo-Wschodniej organizowana przez firmę Globema

więcej

(27-29.05) ZAKOPANE


Międzynarodowa Konferencja pod hasłem „Tatrzańskie mapy geologiczne” organizowana przez PIG,

więcej

(26.05) WARSZAWA


Zebranie otwarte Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego nt. „Kartograficzne wydawnictwa książkowe” (mgr Jerzy Ostrowski) i „Nowe mapy i atlasy” (dr Jerzy Siwek)

więcej

(22-23.05) WŁOCHY, RZYM


Eurimage International Meeting 2008

więcej

(19-21.05) ŚLESIN K. KONINA


XVI Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości na temat „Rynek nieruchomości a sektor finansowy”

więcej

(16-18.05) GDAŃSK-JELITKOWO


XIV Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji

więcej

(12-15.05) PORTUGALIA, LIZBONA


13. Sympozjum FIG nt. Pomiarów Deformacji i Analiz (WG 6.1) połączone z 4. Sympozjum IAG nt. „Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering (SC 4.2)”

więcej

(09.05) WARSZAWA


Seminarium „W stulecie wydania Atlasu geograficznego Eugeniusza Romera 1908-2008” poświęcone historii atlasu i jego znaczeniu dla nauczania geografii w polskiej szkole oraz dla naszej kartografii. Towarzyszyć mu będzie wystawa ilustrująca ewolucję atlasu w ciągu 56 lat jego wydawania. Organizatorzy: Katedra Kartografii Uniwersytetu ...

więcej

(05-08.05) HISZPANIA, GIRONA


11. Międzynarodowa Konferencja AGILE (Association of Geographic Information Laboratories for Europe)

więcej

kwiecień 2008

(29.04-01.05) WIELKA BRYTANIA, STANSTED


1Spatial Conference 2008 pod hasłem „1 źródło prawdy” ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej jakości danych przestrzennych, infrastruktury danych przestrzennych oraz o zbliżaniu się CAD do GIS

więcej

(23.04) OLSZTYN


Leica Tour

więcej

1851 rekordów, strona 14 z 19
«« « ... 6 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»imprezy

nazwa / miasto
kraj / zagranica
archiwum
Sztuczna inteligencja kartuje drogi
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS