wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum geokonferencji


POLSKA | ŚWIAT

lipiec 2009

(13-17.07) USA, SAN DIEGO


Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI

więcej

(13-19.07) WARSZAWA


Międzynarodowa Letnia Szkoła ISPRS SC pod hasłem „Natural environment management, monitoring and conservation”; organizatorami są: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Międzynarodowe Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji

więcej

(11-14.07) USA, SAN DIEGO


Konferencja ESRI pod hasłem „GIS w bezpieczeństwie publicznym”

więcej

(01-03.07) AUSTRIA, WIEDEŃ


9. Konferencja nt. Optycznych Technik Pomiarowych 3D

więcej

czerwiec 2009

(29.06) GDAŃSK


Konferencja „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w budownictwie i w architekturze”, prezentacja najnowszych osiągnięć w zakresie geodezyjnych technologii pomiarowych oraz ich praktycznego zastosowania w pracach inżynierskich, organizatorzy: politechnika Gdańska, OPGK Gdańsk oraz BI i ZSI Microsystem Sp. z o.o.

więcej

(26-28.06) OLSZTYN-KORTOWO


Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Geodetów; zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 30 marca 2009 r.; organizatorem jest Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SGP w Olsztynie

więcej

(26-27.06) USTROŃ


XVII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

więcej

(24-26.06) PUŁAWY


XVII Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich” na temat: Rozwój obszarów wiejskich - stan obecny i perspektywy (połączona z warsztatami terenowymi) Problematyka Konferencji: •Gospodarka nieruchomościami na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej ...

więcej

(23.06) WROCŁAW


Szkolenie pod hasłem „Wolne oprogramowanie dla wykonawstwa i administracji geodezyjnej”; oganizatorami są Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polski Oddział Fundacji Open Source Geospatial (OSGeo) oraz grupa WOGiS

więcej

(18-20.06) RYNIA N. ZALEWEM ZEGRZYŃSKIM


Seminarium WPG pod hasłem „Założenia ustawy metropolitalnej na przykładzie aglomeracji warszawskiej w odniesieniu do obecnej organizacji administracji publicznej woj. mazowieckiego” połączone z regatami żeglarskimi

więcej

(17-19.06) GDYNIA


8. Międzynarodowe Sympozjum TRANS-NAV 2009 organizowane przez Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni i the Nautical Institute z siedzibą w Londynie

więcej

(17.06) WARSZAWA


XV Konferencja z cyklu „GIS w praktyce” pod hasłem „Mapy cyfrowe – rozwój technologii i praktycznych zastosowań”

więcej

(15-19.06) HOLANDIA, ROTTERDAM


3. konferencja INSPIRE połączona z 11. konferencją GSDI

więcej

(15-19.06) POZNAŃ


Warsztaty geograficzne pod hasłem „GIS – platforma integracyjna geografii” poświęcone problematyce geoinformacyjnej oraz ukazaniu roli i różnorodności wykorzystania tej nowej dyscypliny naukowej w naukach geograficznych; organizatorzy: Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk, Pracownię Analiz Geoinformacyjnych ...

więcej

(09-12.06) NIEMCY, MONACHIUM


EUREGEO – 6. Europejski Kongres Regional Geoscientific Cartography and Information Systems

więcej

(09-10.06) GIERŁOŹ K. KĘTRZYNA


VII Dni Fotogrametrii Cyfrowej organizowane przez firmę ECOGIS z Warszawy; w programie przewidziany jest pokaz nowości w ofertach firm INPHO GmbH, Vrxcel Imaging GmbH, IGI mbH, a także rozwiązań oferowanych przez ECOGIS Sp. s o.o.

więcej

(08-10.06) IZBICKO


Walne Zgromadzenie Polskiej Geodezji Komercyjnej Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych

więcej

(04-06.06) NOWY SĄCZ


XX Sesja Naukowo-Techniczna z cyklu: „Aktualne zagadnienia w geodezji” pod hasłem „Porządek geodezyjno-prawny kluczem rozwoju gospodarczego” Celem tej jubileuszowej konferencji jest ocena sytuacji w zakresie przepisów oraz omówienie działań geodezyjno-prawnych w praktyce.Organizatorzy; Stowarzyszenie Geodetów Polskich, ...

więcej

maj 2009

(29-30.05) WROCŁAW


Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Dyscypliny Geodezja i Kartografia

więcej

(27-29.05) WDZYDZE KISZEWSKIE


IV Konferencja naukowo-techniczna pod hasłem „Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej” połączona z IX Konferencją Użytkowników Oprogramowania ERDAS Imagine i LPS; honorowy patronat nad imprezą objął szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i ...

więcej

(25.05) WARSZAWA


Otwarte zebranie Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego na temat kartograficznych wydawnictw książkowych (mgr Jerzy Ostrowski) oraz nowych map i atlasów (dr Jerzy Siwek)

więcej

(21-23.05) KRAKÓW


V Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Krakowskie Spotkania z INSPIRE; Tematyka referatów obejmie poniższe zagadnienia: ● Stan prac nad INSPIRE w Polsce i Europie, ● Istota i miary społeczeństwa informacyjnego, ● Technologie cyfrowe a społeczeństwo informacyjne, ● Nauczanie na odległość, ● Krajowe i regionalne portale, ...

więcej

(14-16.05) POZNAŃ - PUSZCZYKOWO


VI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Wiosna w geodezji i kartografii” pod hasłem „Nowoczesne techniki pomiarowe w nauce i praktyce”. Organizatorzy: Politechnika Poznańska Zakład Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Katedra Urządzania Lasu, Zarząd ...

więcej

(14-16.05) CZECHY, PEC POD ŚNIEŹKĄ


XV Czesko-Słowacko-Polskie Międzynarodowe Dni Geodezji; organizatorzy: Czeskie Stowarzyszenie Geodetów i Kartografów, Słowackie Stowarzyszenie Geodetów i Kartografów oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

więcej

(12-13.05) CZECHY, PRAGA


Połączona konferencja EUROGI (European Umbrella Organisation for Geographic Information), CAGI (Czech Association for Geoinformation), firmy PROGIS oraz zespołu zajmującego się realizacją dyrektywy INSPIRE. Tematem konferencji będzie szeroko rozumiane wykorzystanie nowoczesnych technologii geoinformacyjnych i danych przestrzennych w rolnictwie ...

więcej

(07-08.05) WARSZAWA


Konferencja naukowa pod hasłem „Metody komputerowe w archeologii” z cyklu „Cyfrowa przeszłość”; jej celem jest m.in.: wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie stosowania nowych technologii w archeologii, prezentacja prowadzonych badań oraz wyników badań z zastosowaniem metod komputerowych. Uczestnicy konferencji będą ...

więcej

(03-08.05) IZRAEL, EJLAT


Tydzień Roboczy i XXXII Zgromadzenie Ogólne FIG

więcej

kwiecień 2009

(23-24.04) ELBLĄG


XI Konferencja poświęcona problematyce ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej organizowana przez prezydenta Elbląga i SGP pod patronatem Głównego Geodety Kraju. Patronat medialny sprawuje miesięcznik GEODETA i portal Geoforum.pl. Przewidywany koszt uczestnictwa wynosi 1199 zł przy wpłacie wniesionej do 15 lutego 2009 r., po tym ...

więcej

(23-25.04) UKRAINA, LWÓW


14. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Geoforum 2009”

więcej

(21-23.04) ROSJA, NOWOSYBIRSK


Geo-Syberia 2008 - 4. Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa i Kongres Naukowy

więcej

(20.04) WARSZAWA


Otwarte zebranie Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego na temat oceny dokładności map turystycznych parków narodowych – Tatrzańskiego i Kampinoskiego (dr Andrzej Macioch)

więcej

(02-03.04) WARSZAWA


Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Geodezyjnych organizowana przez Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Geoida” oraz Ogólnopolski Klub Studentów Geodezji Szczegółowy plan konferencji (02-03.04.2009)

więcej

marzec 2009

(30.03-01.04) USA, DENVER


SPAR 2009 – 6. konferencja na temat obrazowania 3D i pozycjonowania dla inżynierii, architektury i przemysłu (m.in. skanowanie laserowe 3D, mobilne pomiary i kartowanie, LIDAR, kontrola wymiarów)

więcej

(27-28.03) KRAKÓW


Zgromadzenie Generalne CLGE (Comit

więcej

(26-27.03) WARSZAWA, BIAŁOBRZEGI


IX Konferencja Naukowo-Techniczna pod hasłem "Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej"; przewidywane sesje tematyczne: • Teoretyczne aspekty geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych, • Nowe instrumentarium i techniki pomiarowe (skanery laserowe, INSAR, sensory itp.), • Techniki GPS w geodezyjnych pomiarach inżynieryjnych, • ...

więcej

(25-27.03) LEGNICA


XVIII Szkoła Kartograficzna pod hasłem „Główne problemy współczesnej kartografii 2009: bazy danych w kartografii”. Impreza organizowana jest przez Zakład Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

więcej

(18-20.03) WISŁA-MALINKA


Seminarium szkoleniowe nt. „Bieżące problemy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej” organizowane przez Komisję Główną ds. Szkolenia Ustawicznego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Oddział SGP w Katowicach. Seminarium patronatem objął Główny Geodeta Kraju. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca.

więcej

(16.03) WARSZAWA


Otwarte zebranie Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego na temat drugiego Wydania "Atlasu Śląska Dolnego i Opolskiego” (prof. Władysław Pawlak)

więcej

(14-17.03) KORBIELÓW K. ŹYWCA


Sesja naukowo-techniczna pod hasłem „Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS w praktyce geodezyjnej” połączona z XX Ogólnopolskimi Mistrzostwami Narciarskimi Geodetów. Impreza organizowana przez krakowski oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich

więcej

luty 2009

(26-28.02) AUSTRIA, WIEDEŃ


Warsztaty pod hasłem "Kierunki i przyszłość edukacji w dziedzinie miernictwa" organizowane przez Komisję 2 FIG

więcej

(23-24.02) WARSZAWA


Warsztaty pod hasłem „Geodezyjne technologie pomiarowe – skanery laserowe” organizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Laser 3d oraz Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Geoida”.

więcej

(23-25.02) USA, LAS VEGAS


Trimble Dimensions 2009 – impreza skierowana do geodetów, konstruktorów, kartografów, specjalistów zajmujących się GIS-em itp.

więcej

(23.02) WARSZAWA


Otwarte zebranie Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego pod hasłem „Wykorzystanie map w propagandzie ekologicznej” (dr Tomasz Olenderek)

więcej

(16-17.02) AUSTRIA, WIEDEŃ


Sympozjum Kartograficzne Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej dla Europy Centralnej i Wschodniej

więcej

(10-13.02) INDIE, HYDERABAD


Konferencja Map World Forum 2009

więcej

(09.02) KUBA, HAWANA


VI Międzynarodowy Kongres „Geomatica 2009”

więcej

(08-14.02) AUSTRIA, OBERGURGL


15. Międzynarodowy Tydzień Geodezyjny

więcej

(02-04.02) NIEMCY, MAINZ


Warsztaty Komisji 3 FIG nt. "Informacja przestrzenna i zrównoważone zarządzanie obszarami zurbanizowanymi"

więcej

styczeń 2009

(30.01) WARSZAWA


Obchody 90-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich w gmachu NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie od godz.11:30, poprzedzi je msza święta o godz.10:00 w kościele pw. Św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu 3 w Warszawie. Uroczystości będą odbywały się pod patronatem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

więcej

(26-28.01) USA, ANAHEIM (KALIFORNIA)


Międzynarodowe Spotkanie Techniczne ION (the Institute of Navigation)

więcej

(25-29.01) CZECHY, OSTRAWA


Sympozjum GIS Ostrawa 2009

więcej

(19-22.01) CZECHY, PRAGA


Sympozjum Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej pod hasłem „Kartografia i geoinformatyka we wczesnym ostrzeganiu i zarządzaniu kryzysowym”

więcej

(12.01) WARSZAWA


Zebranie otwarte Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego nt. „Techniczne aspekty redagowania i użytkowania serwisów geoinformacyjnych” (dr Paweł J. Kowalski)

więcej

grudzień 2008

(08.12) WARSZAWA


Konferencja pod hasłem „Harmonizacja baz danych georeferencyjnych” poświęcona pracom projektowym związanym z opracowaniem modelu baz danych geodezyjno-kartograficznych oraz rekomendacjom do zmiany aktów prawnych w celu ich dostosowania do reguł wynikających z europejskiego porządku prawnego i norm ISO

więcej

(02-04.12) CHINY, SZANGHAJ


GEO EXPO 2008

więcej

(01.12) WARSZAWA


Zebranie otwarte Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego nt. „Mapy w elektronicznych edycjach gazet a ich wersje papierowe” (dr Paweł Kowalski)

więcej

listopad 2008

(26-27.11) WARSZAWA


8. Krajowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI pod hasłem "GIS porządkuje świat"

więcej

(26-30.11) TUNEZJA, TUNIS


3. Międzynarodowe Sympozjum "Geotunis 2008"

więcej

(20-21.11) WARSZAWA


Konferencja pod hasłem "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji" organizowana przez Komisję Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Dotyczyć będzie podsumowania i pierwszych wniosków z eksploatacji systemu ASG-EUPOS oraz jego kalibracji. W programie znajdą się również: nowy pomiar i ...

więcej

(19-21.11) ROSNÓWKO K. POZNANIA


Konferencja pod hasłem „Rola administracji geodezyjnej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego” organizowana przez firmę Systherm Info z Poznania w związku z 20-leciem jej działalności

więcej

(19.11) WARSZAWA


GIS Day na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach imprezy odbędzie się cykl prezentacji: prelekcje, laboratoria komputerowe oraz sesja posterowa, w trakcie których będzie można poznać zakres zastosowań technologii GIS, możliwości najnowszego oprogramowania GIS oraz korzyści płynących z zastosowań tych technologii w codziennym życiu, na polu nauki, ...

więcej

(18.11) WARSZAWA


„Spis rolny 2010. Obowiązki i korzyści dla administracji publicznej” to hasło XLIII seminarium z cyklu „Informatyka w administracji”

więcej

(17.11) WARSZAWA


Forum Autodesk 2008 – spotkanie użytkowników rozwiązań Autodesk. W tym roku, na trzecim już Forum Autodesk, będzie okazja do wymiany doświadczeń zawodowych oraz opinii na temat rozwiązań tej firmy dla branż: przemysłowej, architektonicznej, budowlanej, inżynierii lądowej i wodnej oraz GIS.

więcej

(13-14.11) KOREA PŁD., SEUL


3. Międzynarodowe Warształy Geoinformacji 3D (wymagania, pozyskiwanie, modelowanie, analizy, wizualizacja)

więcej

(11-14.11) NIEMCY, BERLIN


Międzynarodowe Sympozjum GNSS, DGNSS

więcej

(07-08.11) WROCŁAW


Uroczystości 40-lecia Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej połączone z VII Zjazdem Absolwentów

więcej

(06.11) WARSZAWA


Konferencja podsumowująca realizację projektu GEOPORTAL.GOV.PL organizowana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii

więcej

(03.11) WARSZAWA


Zebranie otwarte Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego nt. „Problemy kartograficznej ilustracji witryn internetowych na przykładzie serwisów internetowych polskich parków narodowych” (dr Tomasz Opach)

więcej

październik 2008

(28-30.10) WLK. BRYTANIA, LONDYN


23. Europejska Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI

więcej

(27-29.10) WARSZAWA


Konferencja pod hasłem „Tworzenie podstaw prawnych i technicznych polskiej infrastruktury informacji przestrzennej w ramach INSPIRE”. Poświęcona będzie prawnym, organizacyjnym, technicznym i ekonomicznym aspektom transpozycji dyrektywy INSPIRE na grunt polski. W szczególności przewiduje się, że podczas konferencji zostaną: ...

więcej

(23-25.10) SŁUPSK – USTKA


XXXIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna pod hasłem „Kartografia w regionie”; organizatorami są: Zakład Kartografii wspólnie z Zakładem Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii Akademii Pomorskiej w Słupsku, Oddziałem Słupskim i Oddziałem Kartograficznym Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Stowarzyszeniem ...

więcej

(23-24.10) ROSJA, PETERSBURG


9. Międzynarodowe Sympozjum "Bibliotheca Baltica" pod hasłem "Dostęp do Morza Bałtyckiego: mapy i inne źródła informacji na temat morza i obszarów przybrzeżnych"

więcej

(22-24.10) GDYNIA


XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NAVSUP '08 pod hasłem „Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu” organizowana przez: Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji PAN, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej RP, Urząd Morski w Gdyni

więcej

(22-23.10) WROCŁAW


Konferencja na temat "Jakość w administracji geodezyjnej" organizowana przez geodetę miejskiego Wrocławia oraz Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu przy współudziale Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i Stowarzyszenia Geodetów Polskich – Oddział we Wrocławiu Szczegóły: ...

więcej

(20.10) ŁÓDŻ


Ogólnopolska konferencja poświęcona rozwojowi łódzkiej geodezji organizowana przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi; organizatorzy chcą przedstawić na niej najważniejsze dokonania łódzkiej miejskiej służby geodezyjnej, zarówno te historyczne, jak i te z lat ostatnich, a także plany na najbliższą przyszłość

więcej

(16-17.10) LEGNICA


III Konferencja Techniczna poświęcona koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia technicznego terenu „Pytania i dylematy w koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”; organizator: Oddział SGP w Legnicy

więcej

(15-17.10) MIĘDZYZDROJE


Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb” organizowane przez Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Sekcję Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN oraz Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Geomar SA w Szczecinie i Zarząd Główny SGP.

więcej

(09-11.10) SOSNOWIEC


XIV Międzynarodowe Targi GEA 2008

więcej

(9-10.10) WŁOCHY, RZYM


Międzynarodowe Spotkanie Eurimage

więcej

(03.10) KRAKÓW


Impreza branżowa z cyklu CAD MAT adresowana do branż: architektura i budownictwo, mechanika i elektryka oraz inżynieria wodno-lądowa. W przypadku inżynierii wodno-lądowej tematem spotkania będzie oprogramowanie Autodesku przeznaczone m.in. dla geodetów.

więcej

wrzesień 2008

(30.09-02.10) NIEMCY, BREMA


INTERGEO 2008

więcej

(27-28.09) WILGA


Obchody Dnia Geodety na Mazowszu

więcej

(25-27.09) POGORZELICA


XIV Seminarium na temat „Prawo w Geodezji” organizowane przez Zachodniopomorską Geodezyjną Izbę Gospodarczą

więcej

(25-26.09) POZNAŃ


XVII Konferencja na temat "Inwestycje liniowe oraz ochrona środowiska jako szczególne obszary działania rzeczoznawcy majątkowego"; organizatorzy: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego

więcej

(23-25.09) WARSZAWA


XIX Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji na temat „Teledetekcja w badaniach i ochronie środowiska”. Organizatorzy: Komisja Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Katedra Geoinformatyki i ...

więcej

(20.09) KRAKÓW


Obchody Dnia Geodety pod hasłem "Krakowiaczek ci ja" organizowane przez SGP Oddział w Krakowie. W ramach imprezy przewidziano m.in.: zwiedzanie Muzeum Lotnictwa Polskiego, prezentację sprzętu geodezyjnego i nowoczesnych technologii pomiarowych, konkursy, Biesiadę Krakowską.

więcej

(19-20.09) KRAKÓW


Konferencja pod hasłem „Technologie geodezyjne w inżynierii i nawigacji”; omówione zostaną zagadnienia związane z aktualną tematyką badawczą realizowaną w ośrodkach geodezyjnych na wydziałach inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, leśnictwa i nawigacji. Organizatorem konferencji jest Zakład Geodezji i Kartografii Środowiska ...

więcej

(18-20.09) DĄBKI K. KOSZALINA


Konferencja Geodetów Biegłych Sądowych; organizator: Zarząd Oddziału SGP w Koszalinie

więcej

(18-19.09) KALISZ


XIII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Kataster nieruchomości" pod hasłem "Kierunki modernizacji katastru nieruchomości z punktu widzenia pełnionej funkcji" organizowana przez Komisję Główną ds. Katastru Nieruchomości SGP, Sekcję Informacji i Gospodarki Przestrzennej Komitetu Geodezji PAN, Oddział SGP w Kaliszu i Stowarzyszenie Rzeczoznawców ...

więcej

(17-19.09) FRANCJA, STRASBURG


Kongres Geodetów Europejskich pod hasłem „Perspektywy: rola geodetów w europejskiej gospodarce i społeczeństwie". Organizatorami są: Council of European Geodetic Surveyors (CLGE), Geometer Europas oraz Ordre des G

więcej

(16-19.09) USA, SAVANNAH (GEORGIA)


21. Międzynarodowe Zgromadzenie ION GNSS organizowane przez Amerykański Instytut Nawigacyjny (Institute of Navigation)

więcej

(15-16.09) USA, SAVANNAH (GEORGIA)


48. Konferencja CGSIC (Civil GPS Service Interface Committee)

więcej

(15-18.09) CHORWACJA, PEREC


VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Od obrazu do mapy: cyfrowe technologie fotogrametryczne”

więcej

(14.09) ROSNOWO


Piknik Geodezyjny organizowany przez ZO SGP w Koszalinie

więcej

(14-17.09) KRAKÓW


14. Europejska Konferencja Geofizyki Inżynierskiej i Środowiska „Near Surface 2008”

więcej

(10-12.09) WISŁA-MALINKA


4. edycja konferencji naukowo-technicznej poświęconej funkcjonowaniu ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji są "Nowoczesne formy prowadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego". Organizator: Zarząd Oddziału SGP w Katowicach

więcej

(08-11.09) NEPAL, KATMANDU


10. Międzynarodowe Sympozjum nt. wykorzystania technik teledetekcyjnych w kartowaniu regionów wysokogórskich – High Mountain Remote Sensing Cartography (HMRSC X)

więcej

(08-10.09) ROGÓW


IV Krajowa Konferencja pod hasłem "System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych - teledetekcja i fotogrametria leśna". Organizatorem jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, a także Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wydziału Leśnego SGGW. Celem imprezy jest, obok podsumowania dotychczasowych prac nad wdrażaniem SIP ...

więcej

(04-06.09) WILKASY K. GIŹYCKA


XVII Źeglarskie Mistrzostwa Polski Geodetów w klasie „Omega” o Puchar Głównego Geodety Kraju

więcej

(03-06.09) WLK. BRYTANIA, NEWPORT


Konferencja Mapping 2008 pod hasłem "Making the Most of Maps" organizowana przez Brytyjskie Towarzystwo Kartograficzne

więcej

1892 rekordy, strona 14 z 19
«« « ... 6 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»imprezy

nazwa / miasto
kraj / zagranica
archiwum
Geospatial Revolution, odc. 3
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS