wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Dron prześwietla budynek za pomocą wi-fi
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Archiwum geokonferencjiPOLSKA | ŚWIAT

wrzesień 2008

(23-25.09) WARSZAWA


XIX Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji na temat „Teledetekcja w badaniach i ochronie środowiska”. Organizatorzy: Komisja Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Katedra Geoinformatyki i ...

więcej

(20.09) KRAKÓW


Obchody Dnia Geodety pod hasłem "Krakowiaczek ci ja" organizowane przez SGP Oddział w Krakowie. W ramach imprezy przewidziano m.in.: zwiedzanie Muzeum Lotnictwa Polskiego, prezentację sprzętu geodezyjnego i nowoczesnych technologii pomiarowych, konkursy, Biesiadę Krakowską.

więcej

(19-20.09) KRAKÓW


Konferencja pod hasłem „Technologie geodezyjne w inżynierii i nawigacji”; omówione zostaną zagadnienia związane z aktualną tematyką badawczą realizowaną w ośrodkach geodezyjnych na wydziałach inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, leśnictwa i nawigacji. Organizatorem konferencji jest Zakład Geodezji i Kartografii Środowiska ...

więcej

(18-20.09) DĄBKI K. KOSZALINA


Konferencja Geodetów Biegłych Sądowych; organizator: Zarząd Oddziału SGP w Koszalinie

więcej

(18-19.09) KALISZ


XIII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Kataster nieruchomości" pod hasłem "Kierunki modernizacji katastru nieruchomości z punktu widzenia pełnionej funkcji" organizowana przez Komisję Główną ds. Katastru Nieruchomości SGP, Sekcję Informacji i Gospodarki Przestrzennej Komitetu Geodezji PAN, Oddział SGP w Kaliszu i Stowarzyszenie Rzeczoznawców ...

więcej

(17-19.09) FRANCJA, STRASBURG


Kongres Geodetów Europejskich pod hasłem „Perspektywy: rola geodetów w europejskiej gospodarce i społeczeństwie". Organizatorami są: Council of European Geodetic Surveyors (CLGE), Geometer Europas oraz Ordre des G

więcej

(16-19.09) USA, SAVANNAH (GEORGIA)


21. Międzynarodowe Zgromadzenie ION GNSS organizowane przez Amerykański Instytut Nawigacyjny (Institute of Navigation)

więcej

(15-16.09) USA, SAVANNAH (GEORGIA)


48. Konferencja CGSIC (Civil GPS Service Interface Committee)

więcej

(15-18.09) CHORWACJA, PEREC


VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Od obrazu do mapy: cyfrowe technologie fotogrametryczne”

więcej

(14.09) ROSNOWO


Piknik Geodezyjny organizowany przez ZO SGP w Koszalinie

więcej

(14-17.09) KRAKÓW


14. Europejska Konferencja Geofizyki Inżynierskiej i Środowiska „Near Surface 2008”

więcej

(10-12.09) WISŁA-MALINKA


4. edycja konferencji naukowo-technicznej poświęconej funkcjonowaniu ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji są "Nowoczesne formy prowadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego". Organizator: Zarząd Oddziału SGP w Katowicach

więcej

(08-11.09) NEPAL, KATMANDU


10. Międzynarodowe Sympozjum nt. wykorzystania technik teledetekcyjnych w kartowaniu regionów wysokogórskich – High Mountain Remote Sensing Cartography (HMRSC X)

więcej

(08-10.09) ROGÓW


IV Krajowa Konferencja pod hasłem "System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych - teledetekcja i fotogrametria leśna". Organizatorem jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, a także Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wydziału Leśnego SGGW. Celem imprezy jest, obok podsumowania dotychczasowych prac nad wdrażaniem SIP ...

więcej

(04-06.09) WILKASY K. GIŹYCKA


XVII Źeglarskie Mistrzostwa Polski Geodetów w klasie „Omega” o Puchar Głównego Geodety Kraju

więcej

(03-06.09) WLK. BRYTANIA, NEWPORT


Konferencja Mapping 2008 pod hasłem "Making the Most of Maps" organizowana przez Brytyjskie Towarzystwo Kartograficzne

więcej

sierpień 2008

(28-30.08) AUGUSTÓW


V Podlaskie Forum GIS „Infrastruktura danych przestrzennych w Polsce a dyrektywa INSPIRE”

więcej

(28-30.08) SIERADZ


XXV Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie

więcej

(28.08) WARSZAWA


XLII edycja seminarium z cyklu Informatyka w Administracji pod hasłem "Bazy danych do zarządzania przestrzenią w administracji" organizowane przez Centrum Promocji Informatyki

więcej

(26-28.08) RPA, CAPE TOWN


3. Konferencja nt. informacji geoprzestrzennej, technologii i aplikacji - Map Africa 2008

więcej

(25-29.08) SZWAJCARIA, DAVOS


Międzynarodowa Konferencja IDRC pod hasłem "Partnerstwo publiczno-prywatne - klucz do integralnego zarządzania zagrożeniem i adaptacji zmian klimatycznych"

więcej

(04-08.08) USA, SAN DIEGO


28. Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI. Poprzedzą ją: Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Edukacyjnych oraz spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem technologii GIS przez geodetów i inżynierów (obie imprezy w dniach 2-5 sierpnia).

więcej

lipiec 2008

(13-20.07) KANADA, MONTREAL


37. Zgromadzenie Naukowe Komitetu ds. Przestrzeni Kosmicznej (Committee On Space Research) – COSPAR 2008

więcej

(03-11.07) CHINY, PEKIN


XXI Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing – ISPRS)

więcej

czerwiec 2008

(26-28.06) KRAKÓW


I Polski Kongres Geologiczny. W 2006 roku Zjazd PTG zdecydował o wprowadzeniu nowej imprezy naukowej, jaką mają być Polskie Kongresy Geologiczne. Celem tych kongresów, organizowanych co 4 lata pod auspicjami PTG, ma być przede wszystkim okresowy przegląd postępów polskiej myśli geologicznej.

więcej

(25-27.06) ZAKOPANE


12. Konferencja "Miasta w internecie"; organizatorzy: Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

więcej

(24.06) WARSZAWA


Międzynarodowa konferencja podsumowująca realizację projektu „Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS”

więcej

(23-25.06) FRANCJA, MONTPELLIER


13. Międzynarodowe Sympozjum SDH (Spatial Data Handling) i Konferencja SAGEO (Spatial Analysis and GEOmatics), które poprzedzą (20-21.06) Warsztaty Komisji Generalizacji i Wielorakiej Reprezentacji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

więcej

(23.06) SŁOWENIA, MARIBOR


Międzynarodowa Konferencja nt. INSPIRE organizowana przez Komisję Europejską; tegoroczna konferencja będzie dotyczyła stanu zaawansowania w zakresie legislacji dyrektywy i rozwoju SDI

więcej

(18-21.06) BELGIA, BRUKSELA


Sympozjum EUREF 2008

więcej

(16-19.06) WARSZAWA


Międzynarodowe Sympozjum (16.06) i Warsztaty Informacyjne (17-19.06) dotyczące upowszechniania zastosowań wolnego oprogramowania GIS (FOSS4G: Free and Open Source Software for Geomatics) na rzecz środowiska przyrodniczego. Są one organizowane w ramach 6. Programu Ramowego na Rzecz Badań i Rozwoju (projekt finansowany ze środków UE, zatytułowany ...

więcej

(14-19.06) SZWECJA, SZTOKHOLM


Tydzień Roboczy i XXXI Zgromadzenie Generalne FIG

więcej

(13-15.06) WILGA


35. Rajd Geodetów organizowany przez ZO SGP Warszawa i PPGK

więcej

(13-15.06) LETNISKO WIOLA (K. IŃSKA)


Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiej Geodezyjnej Izby Gospodarczej; w trakcie obrad ZGIG przeprowadzi dyskusję środowiskową nad projektem ustawy Prawo geodezyjne opracowanym przez Federację Organizacji Przedsiębiorców Geodezyjnych.

więcej

(11-13.06) SEROCK K. WARSZAWY


III Konferencja naukowo-techniczna pod hasłem „Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej” połączona z VIII Konferencją użytkowników oprogramowania Erdas Imagine i LPS. Honorowy patronat nad imprezą obejmie Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i ...

więcej

(11.06) WARSZAWA


Kongres pod hasłem „Dylematy elektronicznej administracji”

więcej

(11-13.06) HOLANDIA, ENSCHEDE


Międzynarodowe Warsztaty E-learning 2008 organizowane przez Komisję 2 i 7 FIG oraz ITC

więcej

(05-08.06) MIKOŁAJKI


Forum 3G „GPS, Gospodarka, GIS”

więcej

(04-06.06) SZWAJCARIA, GENEWA


7. Europejski Kongres ITS (Intelligent Transport Systems and Services)

więcej

(04.06) WARSZAWA


I Sympozjum Geografii i Kartografii Biblijnej organizowane przez Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz Stowarzyszenie Biblistów Polskich, przy współpracy z Sekcją Biblijną Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Zakładem Egzegezy i Teologii Biblijnej Wydziału Teologii Uniwersytetu Mikołaja ...

więcej

(04-05.06) CHLEWISKA


VI Dni Fotogrametrii Cyfrowej, w ramach których przewidziano prezentację nowości firm INPHO GmbH oraz Vexcel Imaging Austria GmbH oraz rozwiązania oferowane przez ECOGIS Sp. z o.o.

więcej

(02-05.06) USA, LAS VEGAS


Międzynarodowa Konferencja Użytkowników – Intergraph 2008

więcej

maj 2008

(31.05-01.06) KATOWICE, RYCHWAŁD


Obchody jubileuszu 60-lecia Oddziału SGP w Katowicach

więcej

(29-30.05) DĄBKI


Konferencja Geodetów Biegłych Sądowych

więcej

(29-30.05) WARSZAWA


IV Forum Geografów Polskich dedykowane 90-leciu geografii w Warszawie i 30-leciu istnienia Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego poświęcone będzie zagadnieniu „Studia regionalne a rozwój geografii”; impreza organizowana jest przez Komitet Nauk Geograficznych PAN oraz WGiSR UW

więcej

(29-31.05) KRAKÓW


IV Krakowskie Spotkania z INSPIRE. Tematem przewodnim będzie „Geoinformacja w kształtowaniu przestrzeni”. Przewidywany zakres tematyczny referatów: •Potrzeby i oczekiwania wobec systemów geoinformacyjnych w kontekście kształtowania przestrzeni, •Stan zgodności i gotowości baz danych przestrzennych z wymogami INSPIRE, ...

więcej

(28-30.05) KRAKÓW


Konferencja Użytkowników Oprogramowania Smallworld i partnerów z Europy Środkowo-Wschodniej organizowana przez firmę Globema

więcej

(27-29.05) ZAKOPANE


Międzynarodowa Konferencja pod hasłem „Tatrzańskie mapy geologiczne” organizowana przez PIG,

więcej

(26.05) WARSZAWA


Zebranie otwarte Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego nt. „Kartograficzne wydawnictwa książkowe” (mgr Jerzy Ostrowski) i „Nowe mapy i atlasy” (dr Jerzy Siwek)

więcej

(22-23.05) WŁOCHY, RZYM


Eurimage International Meeting 2008

więcej

(19-21.05) ŚLESIN K. KONINA


XVI Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości na temat „Rynek nieruchomości a sektor finansowy”

więcej

(16-18.05) GDAŃSK-JELITKOWO


XIV Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji

więcej

(12-15.05) PORTUGALIA, LIZBONA


13. Sympozjum FIG nt. Pomiarów Deformacji i Analiz (WG 6.1) połączone z 4. Sympozjum IAG nt. „Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering (SC 4.2)”

więcej

(09.05) WARSZAWA


Seminarium „W stulecie wydania Atlasu geograficznego Eugeniusza Romera 1908-2008” poświęcone historii atlasu i jego znaczeniu dla nauczania geografii w polskiej szkole oraz dla naszej kartografii. Towarzyszyć mu będzie wystawa ilustrująca ewolucję atlasu w ciągu 56 lat jego wydawania. Organizatorzy: Katedra Kartografii Uniwersytetu ...

więcej

(05-08.05) HISZPANIA, GIRONA


11. Międzynarodowa Konferencja AGILE (Association of Geographic Information Laboratories for Europe)

więcej

kwiecień 2008

(29.04-01.05) WIELKA BRYTANIA, STANSTED


1Spatial Conference 2008 pod hasłem „1 źródło prawdy” ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej jakości danych przestrzennych, infrastruktury danych przestrzennych oraz o zbliżaniu się CAD do GIS

więcej

(23.04) OLSZTYN


Leica Tour

więcej

(22-25.04) FRANCJA, TULUZA


Europejska Konferencja Nawigacyjna (European Navigation Conference – Global Navigation Satellite Systems – ENC-GNSS) i Europejskie Forum Czasu i Częstotliwości (European Forum for Time and Frequency – EFTF) połączone z Międzynarodowym Sympozjum „Space Applications Days” i wystawą.

więcej

(22.04) BIAŁYSTOK


Leica Tour

więcej

(22.04) WARSZAWA


Konferencja pod hasłem „Nauka w służbie Ziemi”; tegoroczna edycja będzie dotyczyła zagadnień związanych z teledetekcją. Organizatorzy: Stowarzyszenie Studentów „Geoida” i WRS Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

więcej

(22.04) WARSZAWA


Seminarium pod hasłem „Nowe osiągnięcia w GIS i teledetekcji oraz ich zastosowania w meteorologii i gospodarce wodnej”. Organizatorzy: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych przy współudziale firm: ESRI Polska Sp. z o.o. oraz TECHMEX S.A.

więcej

(21.04) WARSZAWA


Zebranie otwarte Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego na temat „Problemy redakcji mapy 1:50 000 opracowywanej na podstawie Topograficznej Bazy Danych (dr Andrzej Głażewski, dr Paweł J. Kowalski, dr Wiesław Ostrowski, mgr Agata Ciołkosz-Styk)

więcej

(17-18.04) ELBLĄG


X Konferencja poświęcona problematyce ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej organizowana przez prezydenta miasta Elbląga i SGP pod patronatem głównego geodety kraju. Przewidywany koszt uczestnictwa wynosi 999 zł, przy wpłacie wniesionej do 15 lutego 2008, po tym terminie 200 zł więcej. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność ...

więcej

(17.04) STARY FOLWARK K. SUWAŁK


Warsztaty poświęcone pomiarom GPS/GLONASS i sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS organizowane przez firmę TPI Sp. z o.o.

więcej

(17.04) WARSZAWA


Leica Tour

więcej

(16.04) BOBROWA DOLINA K. BIAŁEGOSTOKU


Warsztaty poświęcone pomiarom GPS/GLONASS i sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS organizowane przez firmę TPI Sp. z o.o.

więcej

(15-17.04) WROCŁAW – KRZYŹOWA


XVII Szkoła Kartograficzna pod hasłem „Główne problemy współczesnej kartografii 2008”; organizatorzy: Zakład Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego; zgłoszenia udziału do 15 lutego 2008 r.

więcej

(15-16.04) SEROCK K. WARSZAWY


X Forum Informatyki w Administracji

więcej

(15.04) LUBLIN


Warsztaty poświęcone pomiarom GPS/GLONASS i sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS organizowane przez firmę TPI Sp. z o.o.

więcej

(15.04) LUBLIN


Leica Tour

więcej

(10-11.04) NORWEGIA, BERGEN


Warsztaty WPLA (Working Party on Land Administration)

więcej

(10.04) ŁÓDŻ


Leica Tour

więcej

(09.04) WROCŁAW


Leica Tour

więcej

(08.04) TYCHY


Leica Tour

więcej

(07.04) KRAKÓW


Leica Tour

więcej

(03-04.04) FRANCJA, NICEA


II Warsztaty nt. projektu PACIFIC, realizowanego w ramach 6. Programu Ramowego UE, poświęconego regulowanemu publicznie serwisowi (PRS - Public Regulated Service) systemu nawigacji satelitarnej Galileo

więcej

(03.04) GDAŃSK


Leica Tour

więcej

(02.04) TORUŃ


Leica Tour

więcej

(01.04) POZNAŃ


Leica Tour

więcej

marzec 2008

(31.03-02.04) USTROŃ


VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współrzędnościowa Technika Pomiarowa”; organizator: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; przewidywane prezentacje firm Comtec 3D oraz Faro Polska, m.in. na temat urządzenia Laser Scanner LS (wielkogabarytowy skaner 3D)

więcej

(31.03) SZCZECIN


Leica Tour

więcej

(27-29.03) BIAŁYSTOK


Etap centralny i finał 30. Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

więcej

(26.03) WARSZAWA


Seminarium organizowane przez firmę Geosystems Polska nt. „Zastosowanie technologii informatycznych firmy Leica Geosystems w obronności kraju”

więcej

(19.03) BELGIA, BRUKSELA


Warsztaty EARSC (European Association of Remote Sensing Companies) pod hasłem „Czy GMES jest szansą dla branży usługowej?”

więcej

(17-20.03) USA, PALM SPRINGS


Doroczna Międzynarodowa Konferencja Partnerów Biznesowych ESRI, towarzyszyć jej będzie spotkanie dla deweloperów (17-20 marca)

więcej

(15.03) SŁUPSK


Turniej Brydża Sportowego organizowany przez ZO SGP w Koszalinie

więcej

(15-18.03) USA, PALM SPRINGS


Międzynarodowa Konferencja Partnerów Biznesowych ESRI; towarzyszyć jej będzie spotkanie deweloperów (17-20.03)

więcej

(14.03) LEGNICA


Trimble Express 2008 „ASG-EUPOS”

więcej

(13.03) ŁÓDŻ


Trimble Express 2008 „ASG-EUPOS”

więcej

(12.03) GDAŃSK


Trimble Express 2008 „ASG-EUPOS”

więcej

(11-14.03) ROSJA, MOSKWA


4. Międzynarodowe Forum GeoForm+ 2008

więcej

(11.03) WARSZAWA


Trimble Express 2008 „ASG-EUPOS”

więcej

(10.03) WARSZAWA


Zebranie otwarte Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego pod hasłem „Postacie i wydarzenia ostatniego półwiecza kartografii polskiej” (mgr Jerzy Ostrowski)

więcej

(10-14.03) RZESZÓW


Trimble Express 2008 „ASG-EUPOS” to bezpłatne warsztaty, podczas których - jak zapewniają organizatorzy - będzie można dowiedzieć się wszystkiego o powstającej sieci stacji referenycyjnych ASG-EUPOS. W czasie szkolenia przybliżona zostanie idea Wirtualnych Stacji Referencyjnych (VRS), wytłumaczone jak mierzyć z wykorzystaniem poprawki ...

więcej

(09-14.03) KRYNICA-ZDRÓJ


XXXI Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii „Geotechnika i Budownictwo Specjalne”

więcej

(08-11.03) KORBIELÓW K. ŹYWCA


XIX Mistrzostwa Narciarskie Geodetów połączone z sesją nt. „Oprogramowanie dla potrzeb wykonawstwa geodezyjnego, ewidencji gruntów oraz systemów informacji przestrzennej”

więcej

(06-07.03) POLANICA ZDRÓJ


Konferencja techniczna organizowana przez firmę SHH dla wszystkich użytkowników i administratorów Bentley SELECT. W programie przewidziano m.in.: •nowości technologii Bentley 2008, •SHH - centrum szkoleniowe Bentley Institute we Wrocławiu, •nowe technologie w mapach cyfrowych na przykładzie Bentley Map, •migracja/wymiana ...

więcej

(05-07.03) NIEMCY, BOCHUM


Warsztaty EARSeL „Teledetekcja: nowe wyzwania wysokiej rozdzielczości”

więcej

(04-09.03) NIEMCY, HANOWER


Targi CeBIT 2008

więcej

luty 2008

(27.02-01.03) CZECHY, PRAGA


Konferencja GEOS 2008 (27-28.02), Zgromadzenie Generalne Europejskiej Organizacji Geodetów – Council of European Geodetic Surveyors (29.02-01.03), a także Międzynarodowe Targi Geodezji i Kartografii GEOS 2008 (28.01-01.03)

więcej

1808 rekordów, strona 14 z 19
«« « ... 6 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»

reklama

imprezy

nazwa / miasto

kraj / zagranica


archiwum

reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt