wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
BARI '76
blog
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama
|2018-01-24 | szkolenie

NOWY SĄCZ

Aspekty praktyczne wykonywania prac geodezyjnych dotyczących danych EGiB

organizator: Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów

Tematem zajęć są „Aspekty praktyczne wykonywania prac geodezyjnych dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków”. Podzielono je na następujące bloki tematyczne:
a) ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych – aspekty praktyczne,
b) określanie atrybutów budynków,
c) określanie rodzaju i zasięgu użytków gruntowych.

Szczegółowy zakres zagadnień:
a) ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych:
• ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (wymagania wynikające z warunków technicznych) oraz w trybie aktualizacji,
• prawidłowe zawiadamianie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic – przykłady nieprawidłowości,
• prawidłowe przygotowanie i wypełnienie protokołu z ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych – przykłady,
• przykłady opisu przeprowadzonej analizy,
• treść szkicu granicznego z ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,
• prawidłowe nadawanie atrybutów punktom granicznym.
b) określanie atrybutów budynków:
• definicja budynku,
• właściwe określanie konturu budynku, bloku budynku, obiektów związanych z budynkiem,
• relacja pomiędzy przeznaczeniem budynku wg prawa budowlanego a funkcją budynku wykazaną w EGiB – praktyczne wskazówki właściwego postepowania
• funkcja budynku wykazana w EGiB a prezentacja budynku (oznaczenie funkcji budynku) na mapie zasadniczej (mapie do celów projektowych) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
c) określanie rodzaju i zasięgu użytków gruntowych:
• użytki Bp, B, Br, dr – praktyczne wskazówki zaliczania gruntów do poszczególnych użytków,
• faktyczne wyłączenie gruntu a zakres wyłączenia wynikający z decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
reklama

imprezy

nazwa / miasto

kraj / zagranica


archiwum

reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt