wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
GEOIDA na spotkaniu IGSM w Newcastle
blog
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama
|2018-01-24 | szkolenie

NOWY SĄCZ

Aspekty praktyczne wykonywania prac geodezyjnych dotyczących danych EGiB

organizator: Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów

Tematem zajęć są „Aspekty praktyczne wykonywania prac geodezyjnych dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków”. Podzielono je na następujące bloki tematyczne:
a) ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych – aspekty praktyczne,
b) określanie atrybutów budynków,
c) określanie rodzaju i zasięgu użytków gruntowych.

Szczegółowy zakres zagadnień:
a) ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych:
• ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (wymagania wynikające z warunków technicznych) oraz w trybie aktualizacji,
• prawidłowe zawiadamianie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic – przykłady nieprawidłowości,
• prawidłowe przygotowanie i wypełnienie protokołu z ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych – przykłady,
• przykłady opisu przeprowadzonej analizy,
• treść szkicu granicznego z ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,
• prawidłowe nadawanie atrybutów punktom granicznym.
b) określanie atrybutów budynków:
• definicja budynku,
• właściwe określanie konturu budynku, bloku budynku, obiektów związanych z budynkiem,
• relacja pomiędzy przeznaczeniem budynku wg prawa budowlanego a funkcją budynku wykazaną w EGiB – praktyczne wskazówki właściwego postepowania
• funkcja budynku wykazana w EGiB a prezentacja budynku (oznaczenie funkcji budynku) na mapie zasadniczej (mapie do celów projektowych) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
c) określanie rodzaju i zasięgu użytków gruntowych:
• użytki Bp, B, Br, dr – praktyczne wskazówki zaliczania gruntów do poszczególnych użytków,
• faktyczne wyłączenie gruntu a zakres wyłączenia wynikający z decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolniczej.reklama

imprezy

nazwa / miasto

kraj / zagranica


archiwum

reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt