wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2020-03-18| Geodezja, Prawo

Nowelizacja prawa geodezyjnego: wiele zmian również w rozporządzeniach

Częścią procedowanej właśnie zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jest także uchwalenie kilkunastu rozporządzeń wykonawczych. Ministerstwo Rozwoju podało właśnie więcej informacji na temat zakresu planowanych zmian.


Nowelizacja prawa geodezyjnego: wiele zmian również w rozporządzeniach

Przypomnijmy, że nowelizacja Pgik została właśnie rozpatrzona przez Senat i wraz z poprawkami wróciła do Sejmu. Można się spodziewać, że przepisy te wejdą w życie w lipcu br. Artykuł 18 noweli przewiduje jednak, że w ciągu roku od tego momentu przestanie obowiązywać kilkanaście rozporządzeń wykonawczych. Uchwalenie nowych aktów zostało właśnie wpisane do planu prac legislacyjnych Ministerstwa Rozwoju.

Bazy fotogrametryczne

Najbardziej zaawansowane prace toczą się nad rozporządzeniem ws. baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. W listopadzie ubiegłego roku zostało ono opublikowane do konsultacji, a obecnie jest już po rozpatrzeniu przez Komisję Prawniczą, a więc na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Więcej o zmianach, jakie wprowadzi ten akt, pisaliśmy w odrębnej wiadomości.

Ewidencja gruntów i budynków

Nowelizacja Pgik przewiduje istotne zmiany w zakresie EGiB, m.in. ograniczy zakres informacyjny tego rejestru, a także umożliwi jego aktualizację w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie dokumentacji przyjętej do PZGiK. Za tym pójdzie wiele zmian w nowym rozporządzeniu ws. ewidencji gruntów i budynków. Nad aktem tym pracował specjalny zespół powołany przez głównego geodetę kraju, który swoje rekomendacje przedstawił w marcu ubiegłego roku. Które z nich trafią do rozporządzenia, tego nie wiadomo, gdyż jego projekt rozporządzenia nie został jeszcze opublikowany. Według planu Ministerstwa Rozwoju nowe przepisy ws. EGiB powinny zostać wydane w czerwcu lub lipcu tego roku.

GESUT, osnowy, BDOT10k, BDOO, EMUiA, PRNG

W planie prac legislacyjnych zapisano też wydanie nowych rozporządzeń ws.:

 • państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG),
  • bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO), a także standardowych opracowań kartograficznych,
  • ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA),
  • osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  • powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

We wszystkich powyższych przypadkach chodzi o dostosowanie brzmienia rozporządzeń do nowelizacji Pgik w zakresie zmiany przepisów odsyłających do art. 4 ust. 1b (uchylanego) i zastąpienie ich odesłaniem do art. 4 ust. 1a pkt 12 (odnoszącego się do bazy BDOT500). Dodatkowo wprowadzone zostaną zmiany redakcyjne i dostosowujące. Rozporządzenia mają zostać wydane w czerwcu lub lipcu br.

Standardy geodezyjne

Wreszcie do planu prac legislacyjnych wpisano nowe rozporządzenie ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Piszemy „wreszcie”, bo o zmianie tych przepisów mówi się w zasadzie już od ich wejścia w życie w 2011 r. Dostrzegając ich niedoskonałość, jeszcze w 2013 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii wystąpił do środowiska geodezyjnego z prośbą o zgłaszanie uwag do tego aktu. W odpowiedzi otrzymał aż blisko pół tysiąca propozycji zmian, które zostały wstępnie rozpatrzone przez wewnętrzny zespół powołany przez GGK. Częste zmiany ministerstw, którym podlega geodezja, sprawiły jednak, że wszelkie inicjatywy w zakresie zmiany standardów konsekwentnie spalały na panewce.

Przełom być może nastąpił we wrześniu ubiegłego roku, gdy swoje prace zakończył powołany przez GGK zespół ekspercki ds. standardów, przedstawiając stosowne rekomendacje. Które z nich znajdą się w rozporządzeniu, tego jeszcze nie wiadomo. Z informacji MR wynika natomiast, że akt ten zostanie rozbudowany również o część przepisów uchylanego w ramach noweli Pgik rozporządzenia z 1995 r. ws. rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Nowe standardy mają zostać wydane w czerwcu lub lipcu br.

Prowadzenie PZGiK

MR chce także wydać nowe rozporządzenie ws. udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. Konieczność jego zmiany wynika z wprowadzenia opłaty ryczałtowej za udostępnianie materiałów PZGiK do prac geodezyjnych, a także z uwolnieniem danych z centralnego zasobu. Zmiany w stosunku do obowiązującego rozporządzenia polegać będą na modyfikacji przepisów dotyczących sposobu wydawania licencji i jej zakresu oraz na wprowadzeniu zmodyfikowanych wzorów wniosków o udostępnienie materiałów PZGiK i nowego wzoru DOO. Dodatkowo wprowadzone zostaną zmiany redakcyjne i dostosowujące.

Nowe będzie także rozporządzenie ws. formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Konieczność jego wydania wynika ze zmian w ustawie Pgik, która przewiduje m.in.precyzyjne określenie zakresu zgłoszenia prac geodezyjnych oraz dopuszczalnych zakresów jego uzupełniania. Zmiany polegać będą na uchyleniu wzoru zgłoszenia prac kartograficznych oraz na wprowadzeniu zmodyfikowanych wzorów: zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac do organu SGiK oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

W planie prac legislacyjnych znalazło się również rozporządzenie ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jak wyjaśnia MR, zmiany w stosunku do obowiązującego aktu polegać będą m.in. na wprowadzeniu nowych wzorów klauzul urzędowych, modyfikacji przepisów dotyczących rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, rodzajów materiałów i zbiorów danych gromadzonych w powiatowej części PZGiK oraz sposobu i trybu pozyskiwania i ewidencjonowania materiałów i zbiorów danych w zasobie.

Wszystkie trzy powyższe rozporządzenia mają zostać wydane w czerwcu lub lipcu br.

Uprawnienia zawodowe

MR chce także przygotować nowe rozporządzenie ws. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, co jest o tyle ciekawe, że poprzedni nowy akt w tym zakresie wszedł w życie raptem pod koniec września ubiegłego roku. Zmiany polegać będą m.in. na: usunięciu przepisów dotyczących wysokości opłaty za wydanie osobie zainteresowanej dziennika praktyki zawodowej, modyfikacji przepisów dotyczących wydawania tego dziennika i składania wniosku w sprawie nadania uprawnień zawodowych.

Plan prac legislacyjnych MR (wersja z 6 marca)

Jerzy Królikowski


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
w nowym prawie pojawią nowe głupoty zamiast zlikwidować dotychczasowe? dotychczas mapa do celów projektowych była opracowaniem autorskim, bez względu na to co sobie niektórzy uroiło w głowie lub nie. Niektórym to nie wystarczało i gmerali, gmerali i wygmerali? Pojawi się jej definicja. Jak każda w prawie geodezyjnym zrozumiała nie dla wszystkich. Zanim powiatowi geniusz GP po kilku szkoleniach z GW pojmie znaczenie definicji i wyszkoli swoich IP, napsują krwi tym co pracują bo wykonują swój zawód. Jedni rzetelnie inni beznadziejnie. Każdy z nich robi co może by funkcjonować w otaczającej rzeczywistości. A wystarczy tylko zlikwidować mapę zasadniczą i bazy...
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
Bez komunistów to musiałbyś Piszczka i Szczepanika wyrzucić z zawodu.
 3 
 4 
odpowiedz zgłoś
Zmiany W moim przekonaniu wystarczy zrobić kilka zmian żeby nam się lepiej pracowało. 1. Państwo musi nam zapłacić za roboczą bazę danych przekazywana do ośrodka. Bo dlaczego to ma być oddawane za darmo. 2. MOŻLIWOŚĆ wykonania mapy do celów projektowych bez klauzuli. To nasza mapa, jak Podgik chce dane niech zapłaci nam . 3. Wszystkie materiały powinny nam być udostępniane za darmo bo to my kreujemy mapę zasadnicza która później Państwo sprzedaje za przysłowiową 100 zł Dlaczego geodeta sam nie może wydrukować i opieczętować mapy zasadniczej w biurze!!!! Nowa zmiana prawa geodezyjnego nie jest dla geodetów. Jest dla wszystkich korzystna z wyjątkiem Geodetów. Jeżeli zmiany nie pójdą w stronę wolne rynku to mamy w branży geodezyjnej komune bez komunistów. :D
 4 
 4 
odpowiedz zgłoś
adresy To jakie te projekty konkretnie na EMUIA idą? Mityczne systemy dla biznesu mnie jakoś nie przekonują. Chyba, że plan jest taki, że jakiś Comarcz albo inne Azczego poda ministerstwo do sądu, że przepisy zmienili i muszą dostosować co nieco swój system. Jasne. Jakoś jak ci mityczni specjaliści z wiedzą dalece szerszą od obecnego GGK tworzyli GESUT najpierw w 2013 a potem 0 180st zmieniali w 2015 to nikt nie zauważył problemu i było cacy prawda?
 2 
 2 
odpowiedz zgłoś
Zmiany w przepisach Zmiany w przepisach, jeżeli są dobrymi zmianami, są potrzebne bez względu czy wykonywane są obecnie prace według obecnych (złych) przepisów czy nie. Doprecyzowanie obecnych zapisów prawa, wyrzucenie zbędnych atrybutów w budynkach itd spowoduje, że wykonawcy prac (geodeci) oraz weryfikatorzy wyników tych prac, będą mieli łatwiej. Nie ma nic gorszego jak nieprecyzyjny zapis, który każdy może interpretować na swój sposób. Obecnie takich zapisów w prawie jest bardzo dużo. Czas aby zrobić z tym porządek. Zadanie: działka w kształcie trójkąta ma trzy wierzchołki (punkty graniczne). Wszystkie trzy mają uzupełniony atrybut 'pkt granicy spornej'. Czy oznacza to, że wszystkie jej granice (trójkąt ma trzy boki więc ma trzy granice) są sporne? Jeżeli znasz odpowiedź, to zastanów się czy nadal nie chcesz zmian w przepisach.
 2 
 2 
odpowiedz zgłoś
A poważnie to akurat o rozporządzeniach, powiązaniach między rejestrami związanymi z OMG i innych takich to nasz GGK pojęcie ma słabe mimo że nadrabia dziarską miną i słowem, bo rozumiesz porównanie tekstowe schematów w jakimś notatniku tu nie wystarczy.
 3 
odpowiedz zgłoś
Tak, tak znaku zapytania admin się kapnie i zacznie tępić krytyczne oceny GGK tak samo jak tępił kiedyś krytyczne oceny które pisał obecny GGK oficjalnie i pod nickami ? Bo wiadomo że GGK czyli ON ma zawsze rację. I tu śmieję się w pas.
 2 
odpowiedz zgłoś
do ~?? Powstaje mnóstwo systemów, które w końcu zaczęły korzystać z danych adresowych zgodnych z rozporządzeniem i firmy dostarczające rozwiązania dla administracji ale również dla biznesu zaimplementowały to w swoich rozwiązaniach. I nie pytaj mnie przypadkiem o BDOT500 i GESUT bo tu to są dziesiątki jeśli nie setki milionów i nie mam zamiaru ich liczyć - wystarczy przejrzeć komunikaty z tego tygodnia na Geoforum ile jest przetargów lub rozstrzygnięć. To nie ja planuje grzebanie w tych przepisach więc niech liczą konsekwencje ci, którzy to planują. Ja wierzę w ich opamiętanie !!!
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
OUT Całe geoforum wypycha geosystemy, geomatyki, geobidy i innych izdebskich z rynku, ale możemy bardziej serio - jeśli OUT nie jesteś geodetą to skąd wiesz co miał na myśli? Dosr@ć można zawsze, tylko coraz więcej brzydkiego zapachu tu zostaje. Marzy mi się, dzień, że admin się kapnie, że to już jest dalej niż wolność słowa i zacznie tępić takie marnotrawstwo literek.
 4 
 3 
odpowiedz zgłoś
projekt wypychania Geo-Systemu z rynku aplikacji adresowych się dzieje.
 2 
odpowiedz zgłoś
geodeta a jakie konkretnie projekty w związku z EMUIA się dzieją obecnie w Polsce?
 2 
 1 
odpowiedz zgłoś
STOP STOP STOP I to jest dramat i to jest prawdziwe zagrożenie ! Po co zmieniać rozporządzenie o EMUIA, o BDOT 500 o GESUT ? Żeby zrobić bałagan w realizowanych obecnie w całej Polsce projektach ? Żeby zrobić bałagan w bazach właśnie wykonanych w ramach zakończonych w całej Polsce projektów/umów ? Ręce precz od tych rozporządzeń dość bałaganu, do rządzenia trzeba pokory i umiejętności oceny sytuacji oraz skutków swoich działań !
 1 
 5 
odpowiedz zgłoś
@ litości.. czy może być gorzej?
 4 
odpowiedz zgłoś
Daj im Panie Boże wszystkim dużo zdrowia, to może rozum później przyjdzie.
 1 
 7 
odpowiedz zgłoś
@?? Dopiero ma zostać uchylone - właśnie w ramach nowelizacji Pgik (doprecyzowałem wiadomość)
odpowiedz zgłoś
? kiedy został uchylony "rozporządzenie z 1995 r. ws. rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie" ?
 5 
odpowiedz zgłoś
16 komentarzywiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Skaning ułatwi modernizację statku
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS