wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2019-03-27| Geodezja, Prawo, Kataster

Co zmienić w rozporządzeniu ws. EGiB?

Poprawa jakości i wiarygodności danych, ułatwienie aktualizacji, mniej atrybutów oraz łatwiejsze zasilanie ZSIN – to główne założenia projektu zmiany rozporządzenia ws. ewidencji gruntów i budynków. Szczegóły nowelizacji zaprezentowano 25 marca podczas spotkania GGK z geodetami powiatowymi.


Co zmienić w rozporządzeniu ws. EGiB?

Nad zmianą przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków od połowy ubiegłego roku pracuje zespół ekspercki powołany przez głównego geodetę kraju. Dotychczasowe efekty pracy tego gremium zaprezentował jego przewodniczący – dr hab. Paweł Hanus z Akademii Górniczo-Hutniczej. Jak zaznaczył na wstępie, zespół wciąż obraduje, a efektem jego pracy nie będzie gotowy projekt rozporządzenia, ale opinia, która zostanie przedstawiona GUGiK-owi. Może się zatem zdarzyć, że nie wszystkie propozycje zespołu znajdą odzwierciedlenie w finalnym projekcie przepisów.

Wybrane propozycje zmian w rozporządzeniu ws. EGiB

 • Przyjęcie definicji budynku zgodnej z Prawem budowlanym;
 • ograniczenie liczby atrybutów budynku (dotyczy to np. klasy, informacji o materiale, numeru rejestru zabytków) oraz zmniejszenie liczby możliwych wartości atrybutów (np. liczba funkcji ma zostać zmniejszona ze 179 do niecałych 40; w przypadku statusu wypaść ma budynek projektowany i budynek do rozbiórki);
 • ograniczenie liczby atrybutów działki (np. numer rejestru zabytków, nazwa obiektu fizjograficznego);
 • ograniczenie liczby grup i podgrup rejestrowych (np. grup 2, 5 i 9);
 • likwidacja rejestracji umów dzierżaw;
 • uzupełnienie i doprecyzowanie definicji użytków gruntowych;
 • wprowadzenie bezpośrednio do tekstu rozporządzenia atrybutów punktu granicznego i ograniczenie ich zakresu;
 • wprowadzenie powiązań z rozporządzeniem ws. standardów geodezyjnych w zakresie dokładności i metod pomiaru sytuacyjnego (zgodnie z założeniami zespołu wykonawca ma osiągnąć wymaganą prawem dokładność, ale to on decyduje o metodzie pomiaru; dokładności mają być właściwe dla odpowiednich grup szczegółów sytuacyjnych);
 • uproszczenie modelu danych EGiB dla ich łatwiejszej wymiany oraz zasilania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (jak wynika z informacji podanej przez GGK, dotychczas centralne repozytorium ZSIN zasiliło tylko niecałe 100 powiatów, choć do września 2016 r. powinny to zrobić wszystkie).

Modernizacja EGiB i ustalanie granic

Zmienić mają się również przepisy dotyczące ustalania granic. Przede wszystkim rozporządzenie ma wprost wymagać, by ustalanie odbywało się wyłącznie w terenie i było poprzedzone analizą dokumentów. – Wyraźnie trzeba tu jednak rozróżnić kwestię ustalenia od przeprowadzanego po ustaleniu pomiaru granicy. To drugie będzie można z powodzeniem robić przy użyciu metod fotogrametrycznych – pokreślił Paweł Hanus.

Zespół chce także doprecyzować warunki, kiedy ustalanie granic może być przeprowadzone, gdyż obecne kryteria są niejasne. Być może zmiany zajdą także w samej procedurze ustalania, ale na razie w zespole wciąż trwają na ten temat dyskusje.

Zmiany mają także objąć proces modernizacji EGiB. Zespół proponuje m.in. umożliwić wykorzystanie wszystkich metod pomiaru sytuacyjnego, a także wprowadzić możliwość uzyskania dokładności do 0,6/3,0 m nie tylko przy konwersji mapy z postaci analogowej, bez konieczności ustalania granic. Wprowadzony ma także zostać obowiązek dokładnego określenia działek, które mają być przedmiotem ustalenia w terenie, co ma ułatwić przygotowanie się wykonawcy do realizacji modernizacji.

By nie zakłócić trwających obecnie modernizacji, szykowane rozporządzenie ma zawierać stosowne przepisy przejściowe.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Z planu prac legislacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynika, że znowelizowane przepisy powinny wejść w życie w I kwartale br. Jak jednak wyjaśnił podczas spotkania GGK Waldemar Izdebski, w pierwszej kolejności musi zakończyć się proces legislacyjny związany z nowelizacją Prawa geodezyjnego i kartograficznego, który również wprowadza zmiany dotyczące EGiB.

Jerzy Królikowski


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
- Kiedyś ewidencja była "przy" gminach. Dzisiaj gminy tylko "zarabiają "
 2 
 2 
odpowiedz zgłoś
@elipse_z PTG, oczywiście sam mam taką działkę, gdzie kamienie są w terenie, ale w ewidencji są dane z digitalizacji. I nawet mnie nie opłaca się wydawać grosza na zmianę tego stanu, bo różnica w podatku nigdy nie zrekompensuje mi wydatku na to działanie, ja nawet wiem, że będzie na moją niekorzyść. Tym bardziej nie opłaca się to staroście, bo ten ma żadne wpływy z podatku od nieruchomości. Dlatego dla ziszczenia tej szczytnej idei z rozporządzenia chyba należy właścicielom działek narzucić jakiś termin na dostarczenie dokumentacji do zmian, postraszyć jakimiś sankcjami. Bo ile starosta może czekać, aż się ktoś zdecyduje na podział lub wznowienie granic? A dalej tak samo zróbmy z pozostałymi bazami, BDOT i GESUT, co to, one gorsze są od bazy EGB?
 3 
 2 
odpowiedz zgłoś
rozmarzony -tylko właścicielom działek granice w terenie "nie przeszkadzają".Problem tkwi w "papierach" .
 1 
 4 
odpowiedz zgłoś
Ktoś ma duże problemy w postrzeganiu rzeczywistości. Bo §62 tak naprawdę opisuje przypadek szczególny, takie marzenie ustawodawcy, od którego są liczne wyjątki. Nie, raczej wyjątkami są działki, które mają pola obliczone wg tej zasady, bo pewnie jest ich mniej. I to trzeba sądowi uświadomić i skierować tok myślenia na uzasadnienie potrzeby podnoszenia jakości danych na koszt właściciela tam, gdzie ustawy tego nie wymagają. Nawet dziś, składając operat, muszę "fałszować" wyniki aktualnych obliczeń, jeśli odchyłka pola pomierzonego nie przekracza wartości dopuszczalnej wg standardów. Również przy podziałach, gdy wg niektórych tworzę nowe obiekty, ale dla urzędników to tylko zmiana obiektu istniejącego. Czasem muszę najpierw zmienić pole działki dzielonej odrębnym operatem, żeby suma pól po podziale była zgodna itd. Trudno to przełknąć, bo okazuje się, że król jest nagi i bez inicjatywy właścicieli EGB nigdy sama nie doprowadzi swoich danych do własnych wymogów, zwłaszcza pseudo modernizacjami w remizach.
 2 
 2 
odpowiedz zgłoś
atrybuty Jeśli gromadzimy info o atrybutach pkt, to należy rozwiązać problem nadawania tych atrybutów. Np jakie zrd ma punkt kończący dwa odcinki granic, których przebieg był ustalany w oparciu o różne podstawy, czy można stabilizować trwale punkt kiedy jeden odcinek §39.1, drugi §39.3? Itd, itp
odpowiedz zgłoś
- Czyli przekładając na "chłopski rozum". Jedni- nie będziemy Wam "czyścić geodezji " za darmo a drudzy- Stworzymy zapisy prawne i "zwalimy" na "ustawodawcę" abyście w imię "dobrobytu obywateli" to robili.Bo przecież starosta tylko ewidencjonuje już nie prowadzi i modernizuje...
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
A § 83 nadal pozostaje bez życzliwej uwagi Adwokata. No ale to śliski temat bo on jednoznacznie pokazuje do kiedy nie obowiązują normatywy dekretowane przez rozporządzenie a od kiedy stają się one obowiązkowe. Jest tam takie magiczne określenie "Do czasu wykonania modernizacji ewidencji.." i tu jest cały pies pogrzebany. Nie zauważył tego starosta, nie zauważył WINGIK, nie zauważył WSA ... może ktoś pokaże to NSA i ktoś wreszcie zrozumie to, co miał na myśli ustawodawca. I Sławomir przestanie nas tutaj zanudzać swoimi wywodami.
 1 
 5 
odpowiedz zgłoś
I jeszcze na koniec "§62 1. Pole powierzchni działek ewidencyjnych oblicza się za pomocą współrzędnych prostokątnych płaskich, o których mowa w § 61" Tu jest wyraźne odniesienie do § 61 ust. 2, czyli że pole powierzchni oblicza się za pomocą współrzędnych płaskich w państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000 itd. To jest naprawdę takie trudne do zrozumienia ? Ktoś tu ma duże problemy w interpretacji przepisów, które przecież są napisane prostym tekstem. Oj pogrążyłeś się teraz ~oper.
 5 
 4 
odpowiedz zgłoś
Do ~oper oraz do ~rozmarzony Widzę, że nic nie dociera i jest problem z czytaniem przepisów wprost. A przecież już było na temat wykładni literalnej. Jakiś taki spokój mnie ogarnia jeśli chodzi o ewentualne orzeczenie NSA. Kolego ~rozmarzony pomarzyć to jest fajna sprawa, ale czasem jednak warto zejść na ziemię.
 4 
 3 
odpowiedz zgłoś
~Adwokat Do ~Adwokat No popłynąłeś teraz szerokooo oj szerokoooo :) Skromnie dodam, że się nie myliłem co do długości drogi :)
 2 
 3 
odpowiedz zgłoś
Wtedy należy je pomierzyć? Ale kiedy, bo nikt tego nie robi? To może, skoro już akcja "zmiany nośnika" została zakończona i wszystkie działki w kraju mają jakieś współrzędne, które wg Adwokata nie są numerycznym opisem (tylko czym?) i jakieś dotychczasowe pola (inne na wypisach, inne ze współrzędnych), że z tych współrzędnych generuje się wyrysy poświadczane do KW albo treść mapy zasadniczej 1:500, to należy to rozporządzenie napisać od nowa? Zaczynając od tego, że starosta oferuje tylko "koszyk świadczeń" czyli udostępnia za opłatą to co ma, a koszty poprawy danych i aktualizacji operatu EGB ponoszą w całości zainteresowani. Wprowadzić zapis, że rozgraniczenie z ustawy PGK należy poprzedzić próbą ustalenia granic do celów EGB, bo EGB teraz już oficjalnie kreuje stany prawne i wymusza działania na właścicielach, a nie tylko je rejestruje w miarę swoich skromnych możliwości. Bo mnie się już też nie chce z tego bajzlu tłumaczyć każdemu klientowi z osobna. Oni też umieją czytać rozporządzenia i oglądać geoportale
 3 
 3 
odpowiedz zgłoś
Adwokat, to jeszcze pofilozofuj na temat § 83 w kontekście Twoich wcześniejszych bajań ;-). Jakbyś sam nie wymyślił jakiejś bzdury to ja Ci ją podpowiem jeśli poprosisz :-D. Ale liczę, że sam ją przedstawisz. Zapraszam.
 2 
 3 
odpowiedz zgłoś
Niestety błąd w interpretacji. Par. 62 rozporządzenia w sprawie egib wyraźnie określa metodę obliczania powierzchni. Nie rozumiecie również brzmienia par. 61 tegoż rozporządzenia. Jeśli punkty mają błąd średni przekraczający 0,30 m to nie mogą być użyte do numerycznego opisu granic. Wtedy należy je pomierzyć z błędem średnim nie większym niż 0,30 m i dopiero po takiej operacji można te punkty użyć do numerycznego opisu granic działek ew. Natomiast powierzchnia ma być obliczona ze współrzędnych. Ile razy to można tłumaczyć ?
 6 
 3 
odpowiedz zgłoś
@PODGIK cały czas nie rozumiesz sensu tego przepisu i określeń "wydzielenie" w ustawie. Cały czas nie rozumiesz, że sposób numeracji działek w ewidencji to sprawa wydziału ewidencji przy wprowadzaniu zmiany, a nie problem przy podziale. Cały czas widzisz jakieś obiekty, a nie działki gruntu, granice nieruchomości, znaki graniczne. Cały czas nie dostrzegasz, że jednak jakoś się te niestandardowe dane w zasobie znalazły i wtedy ta dokumentacja tych wymogów spełniać nie musiała. To może przyjmuj założenie, że faktycznie, nie każda dokumentacja określa wszystkie dane ewidencyjne a ten wymóg dotyczy tylko tych danych, które dokumentacja określać musi. Np. przy rozgraniczeniu tak samo jak przy podziale mamy obowiązek sporządzić wykazy zmian gruntowych i policzyć różnice pól powierzchni a chyba przyjmujesz do wiadomości, że można ustalić tylko część granic "obiektu"? Jak rozumiesz zapisy standardów, sprzeczne w tej kwestii (33% przy podziale rolnym), przepisie wzorowanym na rozp. o podziałach?
 5 
 5 
odpowiedz zgłoś
Atrybuty punktów W praktyce jeden wielki "nieogar",zwłaszcza na katastrze, może wreszcie ten kto to wymyślił dokończy dzieła i zdefiniuje jak należy określać np. BPP ??
 3 
odpowiedz zgłoś
v Jeden przepis tak, drugi tak a trzeci pewnie jeszcze inaczej. A i tak wszystko zależy o interpretatora a bardziej jego "pozycji w stadzie" Jeżeli członkowie odpowiednich komisji to widzą , może warto by było to w końcu dookreślić. Wychodzi na to jaki "stan prawa" taki "stan geodezji". A chyba wszystkim nam zależy na jej dobru..
 2 
 1 
odpowiedz zgłoś
Cały czas pomijacie ten przepis Dokumentacja geodezyjna, określająca dane ewidencyjne, przyjmowana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powinna spełniać wymagania rozporządzenia w zakresie formatu danych i standardów technicznych tych danych - par. 85 ust. 2 rozp. W ramach podziału geodezyjnego powstają co najmniej dwie nowe działki, dwa nowe obiekty ewidencyjne. Skoro dokumentacja geodezyjna określa dane ewidencyjne dotyczące obydwu działek to powierzchnia obydwu działek musi zostać obliczona według obowiązujących standardów. Nie znam standardu, który dopuszczał by możliwość obliczania powierzchni poprzez odjęcie.
 5 
 5 
odpowiedz zgłoś
oper w sedno :)
 2 
 4 
odpowiedz zgłoś
@GG, ja marzę ale jak nazwać Twoje stwierdzenia, że w KW i w ewidencji pola są "formalnie" zapisane do 1m2, skoro w bardzo wielu przypadkach nie są i łatwo to sprawdzić? Co to jest, fantazja, kreatywna księgowość, propaganda sukcesu panującej w geodezji władzy? W większości nie są obliczone w ogóle wg zasad z rozporządzeń, bo do dziś w wielu powiatach przy podziale na nowe działki rozrzuca się proporcjonalnie odchyłkę do pola powierzchni działki przed podziałem (wiem, że to pole powierzchni, tylko po co tak pisać za każdym razem, gdy wiemy, o co chodzi). Albo przy liczeniu przez odjęcie część pozostała liczona jest z zaokrągleniem do 0,01ha, jak wskazują standardy lub do 0,0001ha, ale w zaokrągleniu do "sumy ewidencyjnej" - jeśli wiesz, co mam na myśli. A myślę, że wiesz, tylko celowo sprowadzasz dyskusję do drobiazgów, tak samo, jak przy tematach o prawach autorskich czy samorządzie. Hura, mamy świetną administrację i bazy, sukces państwa, a tylko nieudacznicy wykonawcy są forowymi frustratami?
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
do ~Adwokat ~Adwokat - nie chciał bym mieć takiego adwokata. Masz podstawowe braki w wiedzy i udajesz specjalistę. Szach mat. Czytaj ZE ZROZUMIENIEM. §62 [Obliczanie pola powierzchni działek ewidencyjnych] 1. Pole powierzchni działek ewidencyjnych oblicza się za pomocą współrzędnych prostokątnych płaskich, o których mowa w § 61... (czyli spełniających standard dokładnosciowy 0,30m) W przypadku gdy punkty nie spełniają standardu dokładnościowego 0,30m to §62 NIE MA ZASTOSOWANIA, a w konsekwencji, POWIERZCHNI NIE LICZY SIĘ z precyzją zapisu 0,0001ha. Zastosowanie ma wtedy §83. Do czasu wykonania modernizacji ewidencji zachowują swoją ważność, w zakresie określonym przepisami ustawy, dane ewidencyjne uwidocznione w ewidencji prowadzonej przed wejściem w życie rozporządzenia. I zagadka rozwiązana dlaczego mamy w EGiB powierzchnie z precyzją zapisu do 0,01ha. Takie są podstawowe zasady techniki prawodawczej. Jeżeli nie zaszły przesłanki z §61 to §62 NIE MA ZASTOSOWANIA. Długa droga przed tobą.
 3 
 6 
odpowiedz zgłoś
Fałszerstwa Wytyczone sadownie granice w metrach kwadratowych naniesione na mapy urzednicy w powiecie biłgorajskim zaokraglili do pełnego ara b6 zalegalizowac samowole budowlane u sasiada bez powiadamiania sasiadów robi sie rozgraniczenie gmina Frampol bez wiedzy zmienia sie punkty graniczne działek poprawia mapy bez wiedzy włascicieli wszystko w majestacie prawa bo nikt nie weryfikuje geodetów zero kontroli i nadzoru ot granice można sobie kupić ze starostwa znikaja dokumenty a z działek usówane sa osnowy by zatuszowac zmiany granic przez geodetow robi sie modernizacje kto na tym zyskuje tylko wy geodeci tak wyglada wasza starannosć a raczej pociąg do kasy buta i arogancja.Gdzie kontrole nadzór
 6 
 3 
odpowiedz zgłoś
Precyzja zapisu pola powierzchni Cytat z Rozp. w sprawie EGiB: § 62. 3. Pole powierzchni działek ewidencyjnych określa się w hektarach z PRECYZJĄ ZAPISU do 0,0001 ha. Przy okazji: Nie "powierzchnia" (twór przestrzenny) tylko "POLE" powierzchni czyli liczba (skalar).
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
Formalnie zawsze pole pow. jest do m2 Formalnie w bazie EGiB (w KW też) pole powierzchni PEW działki jest ZAPISANE do m2 (Paragraf 62 ust. 3 Rozp. EGiB). Jest dodatkowe pole w bazie EGiB (informacjaODokladnReprezentacjiPola), które informuje, że to pole jest z dokładnością do ara lub do m2. Ta informacja powinna być też na wypisie z EGiB (zwykle nie jest!). Zatem zawsze piszemy np. 0.0800 ha, a nie 0.08 ha, i informujemy, że to do ara. Mamy też warunek (ograniczenie) DZPdlaMalychPEW - "Reprezentacja pola powierzchni obiektów mniejszych niż 0.01 ha odbywa się zawsze z precyzją zapisu do 0.0001 ha." - to znaczy nie może być w bazie EGiB pole 0.0000 ha (np. zamiast 0.0017 ha to 0.0000 ha).
 1 
odpowiedz zgłoś
Taka to rozmowa praktyka z prawnikiem. Gdybym napisał o "różnicach" zamiast o ubytkach, przybytkach i potrąceniach, dla praktyków byłoby to niejednoznaczne. A tak większość wie, że chodzi o sytuację opisaną w §24 pkt. 5 rozporządzenia o rozgraniczaniu. Albo o wydzielenie części działki o określonej powierzchni, np rolnej na powiększenie sąsiedniej, które nie skutkuje żadną zmianą powierzchni działki dzielonej. Albo o rozbieżnościach pomiędzy polami w KW, w EGB, we wniosku do KOWR o dopłaty i ze stanem faktycznym po ustaleniu granic. To wykonawcy się z ego tłumaczą za każdym razem, bo to wszystko jest podobno zgodne z prawem wg urzędników i ich adwokatów. §62 rozp. EGB powołuje się wyraźnie na §61 i w ogóle nie odnosi się do metod obliczeń wskazanych w standardach. Wg §62 pola powinny być zapisane do 0.0001ha, a często nie są - ponownie proszę, wskaż obowiązujący przepis, w oparciu o który obliczono takie powierzchnie do ara? Mylisz się, nie mam żadnego wpływu na istniejące czy tworzone przepisy, najmniejszego.
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
Dlaczego zatem przy modernizacji planuje się liczyć powierzchnię przy BPP do 3 metrów. Starosta nie ma kasy na ustalenia? Za to zwykli ludzie przy podziałach mają się zrzucić na ustalenia?
 5 
 2 
odpowiedz zgłoś
Sprostowanie ~rozmarzony co to za pojęcia "ubytek", "przybytek", "potrącenie" ? Czy one występują w jakichś przepisach dotyczących geodezji i kartografii ? A tych co lobbują na rzecz swobodnego obliczania powierzchni "przez potrącenie" to chyba ktoś mocno potrącił. P.S. Sposób obliczania powierzchni jest jasno i wyraźnie określony w § 62 rozporządzenia w sprawie egib. A tam nie żadnego rozróżnienia czy punkty mają BPP mniejsze, równe czy większe od 0,30 m. Jak chcesz żeby takie rozróżnienie metod obliczania powierzchni w zależności od wielkości BPP było to spowoduj zmianę przepisów. Masz okazje zrobić to teraz. To co jest możliwe do zrobienia jest w tym artykule. A marzenia między innymi rozmarzonych są w komentarzach pod artykułem :)
 4 
 3 
odpowiedz zgłoś
Odpowiedź ~rozmarzony co to za pojęcia "ubytek", "przybytek", "potrącenie" ? Czy one występują w jakichś przepisach dotyczących geodezji i kartografii ? A tych co lobbują na rzecz swobodnego obliczania powierzchni "przez potrącenie" to chyba ktoś mocno potrącił. P.S. Sposób obliczania powierzchni jest jasno i wyraźnie określony w § 62 rozporządzenia w sprawie egib. A tam nie żadnego rozróżnienia czy punkty mają BPP mniejsze, równe czy większe od 0,30 mm. Jak chcesz żeby takie rozróżnienie metod obliczania powierzchni w zależności od wielkości BPP było to spowoduj zmianę przepisów. Masz okazje zrobić to teraz. To co jest możliwe do zrobienia jest w tym artykule. A marzenia między innymi rozmarzonych są w komentarzach pod artykułem :)
 6 
 4 
odpowiedz zgłoś
. NIC NIE ZMIENIAĆ, ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE EGIB TO MOUNT EVEREST POLSKIEJ MYSLI GEODEZYJNEJ. PRZEZ MIEDZYNARODOWE ŚRODOWISKO JESTEŚMY PRZESTRZEGANI JAKO INNOWATORZY, ODKRYWCY I LIDERZY. JAKO JEDYNI NA ŚWIECIE ROZRÓŻNIAMY 179 FUNKCJI BUDYNKÓW, MAMY GRUPY REJESTROWE, JEDNOSTKI, WYKAZY ZMIAN BUDYNKOWYCH Z 40 ATRYBUTAMI I, KILNANŚCIE SPOSÓBÓW USTALENIA GRANICY, MODERNIZACJE Z PODPISAMI WŁAŚCICILIO ZGODZIE NA PRZEBIEG GRANIC NA ZDJECIU.....NA CAŁOSCIĄ AKTUALNOŚCI EGIB CZUWAJĄ NIEZLICZONE WYDZIAŁY STAROSTW, JEDNAK ZMIANY TYLKO NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA:)
 4 
 14 
odpowiedz zgłoś
jeśli nie będzie budynku projektowanego, to względem czego będziemy robić wykazy zmian po inwentaryzacji? W ogóle przydał by się jakiś specjalny atrybut dla samowoli budowlanych czy starych budynków bez żadnej dokumentacji, bo w niektórych powiatach nie da się zrobić mapy do projektu z pomiarem budynków w zakresie 30m, jeśli nie dostarczy się "odpowiedniej" dokumentacji do zmiany w ewidencji, jak z działkami. A nawiązując do niedawnej dyskusji o podziałach przez potrącenie, przydałby się jakiś zapis, jak liczyć pole działki, gdy BPP punktów jest większe od 0,30. Bo forowicz Adwokat nie znalazł do dziś takich zapisów ani wzorów na tzw. metody czy pola dotychczasowe. Jak np. wykazać wtedy ubytek lub przybytek przy rozgraniczeniu części granic, jak to wytłumaczyć klientowi, że potrącono np. 30m2 przy rozgraniczeniu lub podziale a pole działki jest bez zmian? Jak w ogóle wytłumaczyć, co to za pole powierzchni w KW w arach, skąd się wzięło? A odchyłka dopuszczalna ze standardów przejdzie do rozporządzenia?
 3 
 4 
odpowiedz zgłoś
hihi nick autora jest nieistotny, ważny jest fakt!
 1 
odpowiedz zgłoś
Nie wierzę że te zmiany wejdą w życie "Poprawa jakości i wiarygodności danych, ułatwienie aktualizacji, mniej atrybutów oraz łatwiejsze zasilanie ZSIN". To już było i to przy każdej nowelizacji. Wytarte, zdarte zwroty. Te zmiany to po części zgniły kompromis członków Zespołu z przechyłem w stronę wykonawców dużych prac geodezyjnych, żeby mogły szybciej wyssać pieniądze (lex duże firmy). Małych wykonawców dalej będą strzyc w PODGiKach (wielkim wolno więcej). A poza tym zbliża się koniec kadencji sejmu, zatem "już po ptokach". W styczniu 2020 od nowa będą nowi ministrowie pozorować chęć wprowadzenia zmian w geodezji.
 1 
 4 
odpowiedz zgłoś
słaby z ciebie podszywacz Aneta by nigdy publicznie się nie podpisała pod komentarzem;)
 2 
odpowiedz zgłoś
Łódź wprawdzie ZSIN-u nie zasiliła, ale klikam w działkę na mieście Łodzi i co widzę? Numer księgi wieczystej. Czy geoforum może zdobyć i opublikować wykaz wszystkich powiatów, które udostępniają w geoportalu numery KW?
 2 
odpowiedz zgłoś
Wszystko się zgadza Jest aktualnie 87 powiatów z tym, że (18 niepełnych). Jest też mapa zasileń w warstwie "Ewidencja gruntów i budynków". Podwarstwa nazywa się "Zasilenia ZSIN". Należy zauważyż, że ostatnio przybywa.
 1 
odpowiedz zgłoś
Pan Królikowski Rzeczywiście, najwidoczniej ten slajd nie przykuł mojej uwagi.
 1 
odpowiedz zgłoś
aktualna sytuacja na ZSIN dostępna jest pod adresem http://www.gugik.gov.pl/bip/zintegrowany-system-in formacji-o-nieruchomosciach zasilono z całego obszaru powiatu 69 powiatów z czego tylko 17 w roku 2019 - resztę należy uznać za archiwalne. Częściowo zasilono 18 powiatów z czego część 13 powiatów z 2019 roku. Ktoś może mi przypomnieć ile ZSIN GUGiKu kosztował do tej pory ?
 2 
odpowiedz zgłoś
@powiatowy Pozwolę się nie zgodzić. O zasileniu ZSIN była mowa na samym wstępie prezentacji: https://ibb.co/7422D9f
 2 
odpowiedz zgłoś
czuję pogoń za sensacją Przepraszam, ale jako uczestnik konferencji muszę powiedzieć, że pierwsze zdanie wprowadza w błąd. Profesor Hanus wielokrotnie podkreślił, że najważniejsze to odchudzić ewidencję !słusznie!, a powodem jest wybranie tych atrybutów, które możemy jako służba geodezyjna na podstawie przepisów utrzymać w aktualności i jakości. Wielokrotnie to podkreslił. O zasilaniu ZSINu wspominał Pan Izdebski i to raczej w postaci komentarza. Z pierwszego zdania wynika natomiast, że to był jeden z trzech głównych powodów. To jak jest naprawdę? Podobno ZSIN zasiliło już 90 powiatów, czyli nie jest to niemożliwe
 6 
odpowiedz zgłoś
38 komentarzywiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Lotnicza chmura punktów w najwyższej rozdzielczości
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS