wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Geospatial Revolution, odc. 1
blog
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Wiadomości|2006-08-03| Rozporządzenie RM na temat Planu Informatyzacji Państwa na 2006 rok


Rada Ministrów na posiedzeniu 1 sierpnia br. przyjęła rozporządzenie w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006. Jak czytamy w komunikacie RM, zadaniem planu jest koordynacja projektów informatycznych, realizowanych przez podmioty publiczne ...
więcej o rozporzędzeniu RM

|2006-08-01| Powstanie agencja kosmiczna w RPA


Republika Południowej Afryki planuje utworzyć agencję kosmiczną, która będzie zajmowała się promowaniem nowoczesnych technologii satelitarnych.
więcej o planach ...
Kijowski Wojskowy Zakład Kartograficzny będzie spółką

|2006-07-28| Kijowski Wojskowy Zakład Kartograficzny będzie spółką


Rada Ministrów Ukrainy zdecydowała o przekształceniu w spółki prawa handlowego siedmiu przedsiębiorstw należących do skarbu państwa. Wszystkie firmy są związane z sektorem obronnym.
więcej
reklama
Wizytówka częstochowskiej geodezji w prokuraturze

|2006-07-28| Wizytówka częstochowskiej geodezji w prokuraturze


Jak donosi częstochowska edycja „Gazety Wyborczej”, gliwicka prokuratura zarzuca złamanie prawa Pawłowi K. – naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta w Częstochowie.
o zarzutach prokuratury
Rada Konsultacyjna projektu GEOPORTAL.GOV.PL pozytywnie oceniła dotychczasowe prace koncepcyjne

|2006-07-28| Rada Konsultacyjna projektu GEOPORTAL.GOV.PL pozytywnie oceniła dotychczasowe prace koncepcyjne


Po pięciu miesiącach (26 lipca) odbyło się kolejne posiedzenie Rady Konsultacyjnej projektu GEOPORTAL.GOV.PL. Rada w trybie głosowania wydała pozytywną opinię na temat wykonanych dotychczas prac koncepcyjnych, zwracając szczególną uwagę na dwa ...
więcej o projekcie ...
Wiesław Potrapeluk kandydatem komisji konkursowej na stanowisko GGK

|2006-07-28| Wiesław Potrapeluk kandydatem komisji konkursowej na stanowisko GGK


Potwierdziła się podana kilka dni temu na GeoForum informacja, że kandydatem komisji konkursowej na stanowisko głównego geodety kraju został Wiesław Janusz Potrapeluk. Organ sprawujący nadzór powinien opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej ...
komentarze:  6
geodeta Wiesław Potrapeluk
reklama
Sejm uchwalił ustawy o służbie cywilnej i o państwowym zasobie kadrowym

|2006-07-25| Sejm uchwalił ustawy o służbie cywilnej i o państwowym zasobie kadrowym


Podczas 22. posiedzenia 22 lipca Sejm uchwalił ustawy zmieniające system służby cywilnej (ustawa o służbie cywilnej, a także ustawa o państwowym zasobie kadrowym, obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw). Skierowano ...
o przebiegu obrad nad ...

|2006-07-25| Główny geodeta kraju z Przasnysza?


Według niepotwierdzonych informacji komisja konkursowa ma rekomendować na stanowisko Głównego Geodety Kraju Wiesława Potrapeluka – geodetę powiatowego z Przasnysza (woj. mazowieckie), urodzonego w 1958 r. w Pasłęku absolwenta Akademii ...
więcej o rekomendacji na ...
Sejm zaakceptował ustawę o podpisie elektronicznym

|2006-07-24| Sejm zaakceptował ustawę o podpisie elektronicznym


Podczas 22. posiedzenia 21 lipca Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym. Teraz skierowano ją do Senatu.
więcej o przebiegu głosowania ...
reklama

|2006-07-21| Statuty WBGiTR-ów na Śląsku niezgodne z prawem


Geodezyjna Izba Gospodarcza poinformowała, że – jak wynika z pisma otrzymanego od wojewody śląskiego – statuty Beskidzkiego i Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych są niezgodne z ustawami o samorządzie województwa i ...
o reakcji administracji na ...
Propozycja GUGiK: nowe Prawo geodezyjne i kartograficzne

|2006-07-21| Propozycja GUGiK: nowe Prawo geodezyjne i kartograficzne


Główny Urząd Geodezji i Kartografii poinformował, że główny geodeta kraju Jerzy Albin przekazał 21 lipca br. ministrowi budownictwa Antoniemu Jaszczakowi projekt ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
o propozycji Prawa ...
Prace geodezyjne i kartograficzne w statystyce publicznej 2006

|2006-07-20| Prace geodezyjne i kartograficzne w statystyce publicznej 2006


Od dziś obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 (DzU nr 119 z 5 lipca, poz. 814). Zmiany dotyczą m.in. prac geodezyjnych i ...
prace geodezyjne i ...

|2006-07-20| NSA w sprawie związanej z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że odmienne skutki wywołuje unieważnienie uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez sąd, a inne - uchylenie go przez radę gminy. Uchylił tym samym wcześniejsze postanowenia ...
więcej o rozstrzygnięciu NSA

|2006-07-19| Podpis elektroniczny i e-akty prawne dopiero za dwa lata


Obowiązek stosowania podpisu elektronicznego przez organy władzy publicznej, a także publikacji wszystkich dzienników urzędowych w postaci elektronicznej wejdzie w życie prawdopodobnie dopiero 1 maja 2008 r. Akty normatywne publikowane w formie ...
podpis elektroniczny i e-akty ...
Współczesne problemy katastru i gospodarki nieruchomościami

|2006-07-19| Współczesne problemy katastru i gospodarki nieruchomościami


Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej ukazała się książka „Współczesne problemy katastru i gospodarki nieruchomościami”. Jej autorami są Wojciech Wilkowski, Tomasz Budzyński, Katarzyna Sobolewska-Mikulska oraz Adrianna ...
kataster i nieruchomości w ...
Granice dorzeczy i regionów wodnych po nowemu

|2006-07-19| Granice dorzeczy i regionów wodnych po nowemu


29 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (DzU nr 126 z 14 lipca, poz. 878). Określa ono: sposób ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy, ...
nowe rozporządzenie o ...
Opublikowano komplet rozporządzeń do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

|2006-07-18| Opublikowano komplet rozporządzeń do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym


28 lipca zaczną obowiązywać opublikowane 13 lipca akty wykonawcze do obowiązującej od października ubiegłego roku ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Do tej pory ustawa była martwa, przez 8 miesięcy resorty finansów i gospodarki opracowywały ...
rozporządzenia wykonawcze do ...
Jak uprawnienia zawodowe widzą geolodzy

|2006-07-17| Jak uprawnienia zawodowe widzą geolodzy


27 lipca wejdzie w życie rozporządzenie ministra środowiska z 19 czerwca w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (DzU ...
więcej o rozporządzeniu w ...
Nowe rozporządzenia ministra finansów o funduszach europejskich

|2006-07-17| Nowe rozporządzenia ministra finansów o funduszach europejskich


W pierwszych dniach lipca weszły w życie nowe rozporządzenia ministra finansów dotyczące: Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, Zintegrowanego Programu ...
więcej o nowych ...
Komisja Europejska o usprawnieniu kontroli wydatków i dochodów w rolnictwie

|2006-07-17| Komisja Europejska o usprawnieniu kontroli wydatków i dochodów w rolnictwie


23 czerwca opublikowano rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2006 z 21 czerwca 2006 r. (Dziennik Urzędowy UE nr L 171) ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje ...
więcej o rozporządzeniu ...
3479 rekordów, strona 167 z 174
«« « ... 58 ... 115 ... 164 165 166 167 168 169 170 ... 172 ... » »»
reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt