Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2024-04-26| Geodezja, Prawo, JST

WSA o nieodpłatnym udostępnianiu mapy zasadniczej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie niedawno orzekł, że realizowanie przez gminę zadań publicznych uzasadnia nieodpłatne udostępnienie przez starostę mapy zasadniczej w postaci wektorowej.


WSA o nieodpłatnym udostępnianiu mapy zasadniczej

Decyzją z 26 września 2023 r. starosta olsztyński odmówił gminie Olsztynek nieodpłatnego udostępnienia mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skali 1:1000 w wersji elektronicznej (w formacie DXF i SHP) dla siedmiu zakresów wskazanych w załącznikach do wniosku dotyczącego uchwał Rady Miejskiej w Olsztynku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Starosta uznał, że gminie nie przysługuje uprawnienie do nieodpłatnego pozyskania danych z zasobu, a żądanie ich udostępnienia w trybie art. 15 ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne należy interpretować jako spór w rozumieniu art. 40f ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne co do zakresu udostępnianych materiałów lub wysokości należnej opłaty.

Zdaniem starosty zgodnie z obowiązującymi przepisami do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego niezbędne są kopie map zasadniczych. Jednak występując z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie mapy zasadniczej w postaci wektorowej, gmina wychodzi poza zakres nieodpłatnego udostępniania materiałów PZGiK w myśl art. 15 ustawy o informatyzacji.
Dalej starosta podkreślił, że w obowiązującym porządku prawnym uprawnienie do nieodpłatnego dostępu do danych dotyczy zbiorów danych, a nie opracowań kartograficznych określonych w tabeli nr 13 załącznika do Pgik.

Od powyższej decyzji gmina złożyła odwołanie, którą WINGiK odrzucił, utrzymując w mocy zaskarżoną decyzję. WINGiK stwierdził, że starosta nie prowadzi mapy zasadniczej, lecz zbiory danych, a zatem w oparciu o art. 15 ustawy o informatyzacji może udostępniać bazy danych EGiB, GESUT, BDSOG i BDOT500. Natomiast omawiane regulacje nie upoważniają starosty do udostępniania baz danych PRPOG i PRG, wobec czego za niedopuszczalne należy uznać także nieodpłatne tworzenie i udostępnianie mapy zasadniczej.

Następnie sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
Zdaniem sądu nie budzi wątpliwości, że rejestrem publicznym w rozumieniu ustawy o informatyzacji… jest m.in. EGiB, starosta jest podmiotem prowadzącym ten rejestr publiczny, a gmina należy do podmiotów, realizujących zadania publiczne m.in. w zakresie dotyczącym sporządzania miejscowych planów na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. WSA stwierdził również, że udostępnianie m.in. danych EGiB jest możliwe w formacie GML lub w innych formatach do jakich można eksportować dane.

„W tej sytuacji (…) stwierdzić należy, że jedyną okolicznością sporną jest to, czy w trybie art. 15 ust. 1 ustawy o informatyzacji, czyli nieodpłatnie, powinna być udostępniona mapa zasadnicza w postaci wektorowej, bowiem wiosek został skierowany przez podmiot publiczny, w celu realizacji zadania publicznego i w formacie, w jakim możliwy jest eksport danych” – zauważył sąd. Oceniając zasadność odmowy, należy zatem odnieść się do celów ustawy o informatyzacji. Te cele zaś to m.in. poszerzenie kręgu podmiotów korzystających z danych gromadzonych w rejestrach publicznych, uporządkowanie systemów informacyjnych, ograniczenie liczby błędów i niespójności danych oraz zwiększenie ich wiarygodności.

Dalej sąd podkreślił, że mapa wektorowa może ułatwić i przyśpieszyć prace planistyczne, a przede wszystkim zapewnić wyższą ich jakość, dokładność i rzetelność (inaczej rzecz ujmując ograniczyć możliwość zaistnienia błędów i omyłek), niż w przypadku korzystania z map rastrowych, względnie samodzielnego dokonywania przez organy wykonujące dane zadanie publiczne analiz dokumentów źródłowych celem pozyskania danych już na tej mapie w jej poszczególnych warstwach ujawnionych.

W konsekwencji WSA uznał, że zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 15 ust. 1 ustawy o informatyzacji, a tym samym wniosek gminy dotyczący nieodpłatnego udostępnienia mapy zasadniczej w postaci wektorowej był zasadny.
Wyrok WSA w Olsztynie z 28 marca 2024 r. [sygn. akt. II SA/Ol 1118/23] nie jest prawomocny.

• Podobnych spraw było więcej

Nieodpłatne udostępnianie danych w trybie art. 15 ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne niejednokrotnie było przedmiotem sporów i trafiało na wokandę. Na Geoforum.pl opisywaliśmy m.in
wyrok WSA w Lublinie uchylający decyzję odmawiającą pracownikom Straży Miejskiej dostępu do danych opisowych dotyczących działek zgromadzonych w EGiB;
wyrok WSA w Gdańsku uchylający decyzję o odmowie udostępnienia danych PZGiK gminnej spółce wodno-kanalizacyjnej;
wyrok WSA w Poznaniu uchylający decyzję o odmowie udostępnienia mapy wektorowej dla całej gminy w formacie DXF lub SHP.
Do sprawy odnosili się też wiceministrowie odpowiedzialni za sprawy geodezji i kartografii: Tomasz Żuchowski i Artur Soboń.

DC


«« powrót

Udostępnij:    

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Modelowanie Dębu Bartek
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS