wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2020-07-17| Geodezja, Prawo, Instytucje

UODO wlepia GGK 100 tys. zł kary za naruszenie RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na głównego geodetę kraju 100 tys. zł kary za utrudnianie kontroli dotyczącej publikacji numerów ksiąg wieczystych w Geoportalu.


UODO wlepia GGK 100 tys. zł kary za naruszenie RODO

Jak czytamy w komunikacie, GGK miał nie zapewnić organowi nadzorczemu dostępu do pomieszczeń, sprzętu i środków służących do przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych prezesowi UODO do realizacji jego zadań. Ponadto GGK miał nie współpracować z kontrolerami w trakcie ich działań. Tym samym w ocenie prezesa UODO główny geodeta kraju naruszył przepisy unijnego rozporządzenia ws. danych osobowych (RODO). Do kompetencji prezesa UODO należy bowiem monitorowanie oraz egzekwowanie stosowania zapisów tego aktu i w tym celu prawo zapewnia mu szereg określonych uprawnień. Wśród nich jest m.in. prawo do uzyskania od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych, niezbędnych informacji, a także wszystkich jego pomieszczeń, w tym do sprzętu i środków do przetwarzania danych.

Według relacji prezesa UODO na początku marca zadecydował on o konieczności przeprowadzenia kontroli przetwarzania przez GGK na Geoportalu danych osobowych pochodzących z powiatowych ewidencji gruntów i budynków, o czym poinformował go pismem, w którym wskazał zakres kontroli oraz termin jej przeprowadzenia. W celu przeprowadzenia tych działań kontrolujący okazali GGK swoje legitymacje służbowe oraz przedłożyli upoważnienia imienne zawierające informację o zakresie kontroli. GGK miał jednak ich nie dopuścić do przeprowadzenia czynności kontrolnych w pełnym zakresie. Uzasadniając swoje stanowisko, GGK miał wskazać, że według jego oceny z zakresu wskazanego w upoważnieniach wynika, że kontrola ma dotyczyć numerów ksiąg wieczystych, a te według niego nie stanowią danych osobowych w rozumieniu przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Ostatecznie GGK podpisał upoważnienia, na których zamieścił pisemną adnotację, z której wynika, że odmawia przeprowadzenia kontroli w zakresie ustalenia m.in.: podstawy przetwarzania (a także udostępniania w Geoportalu) danych osobowych, źródeł pozyskiwania tych danych, zakresu i rodzaju udostępnianych danych osobowych oraz sposobu i celu tego udostępniania. Ponadto GGK wyraził zgodę na przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie ustalenia, czy zostały wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych objętych ochroną oraz czy wyznaczył inspektora ochrony danych. Z powodu braku dostępu kontrolujących do systemów informatycznych GUGiK w toku kontroli nie ustalono, czy wdrożono odpowiednie środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Ustalono jedynie, jakie środki organizacyjne zastosowano dla bezpieczeństwa danych oraz czy powołany został inspektor ochrony danych.

Z uwagi na kategoryczny brak zgody GGK na przeprowadzenie czynności kontrolnych w pełnym zakresie oraz jednoznacznie wyrażony przez niego brak woli współpracy kontrolujący nie mogli ustalić, w jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej przy udostępnianiu informacji z EGiB za pośrednictwem Geoportalu umożliwia on dostęp do danych osobowych zawartych w księgach wieczystych oraz czy GGK wdrożył odpowiednie środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych ? czytamy w komunikacie UODO.

Warto przypomnieć, że do powyższych zarzutów GGK Waldemar Izdebski odniósł się jeszcze w kwietniu. "Kontrola w GUGiK się odbyła, o czym świadczy sporządzony protokół. W rzeczywistości nie pozwoliłem tylko na to, aby kontrolerzy mogli przeprowadzić kontrolę przy założeniu, że numery KW są danymi osobowymi, bo tego właśnie dotyczy spór i kontrola nie była potrzebna do jego rozstrzygnięcia. Spór musi być rozstrzygnięty na gruncie prawa, ponieważ opinia Prezesa UODO pozostaje jedynie jego opinią i podlega weryfikacji przez sąd administracyjny" – wyjaśniał Waldemar Izdebski.

Od decyzji tej GGK przysługuje prawo odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co wstrzymuje jej wykonanie.

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Chciałem serdecznie pogratulować GGK przegranej z Uodo w WSA. Jakie koszty poniósł Gugik na te batalie prawne ? I dlaczego nic o tym nie ma na stronie głównej Gugik ?
odpowiedz zgłoś
Logika wskazuje, że nr KW to nie dana osobowa, ale orzeczenia sądów nie są logiczne. Więc Panie Waldemarze, mimo sympatii do Pana, pewnie Pan przegra, bo sądy nie lubią geodetów z zasady. Są za mądrzy, widzą błędy sędziów i pokazują im ich brak logiki. Nie ma innego takiego zawodu, nie lubianego przez Sędziów. Ale mimo wszystko gratuluję Panu, bo ma Pan rację. Ciekawe czy Prezes Uodo odważy się i zamknie jawny dostęp do Księgi Wieczystej , bo narusza RODO. Pewnie nie, bo nie podniesie ręki na Sędziów - wolał na geodetów
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: Logika wskazuje, że nr KW to nie dana osobowa, Logika nakazuje że w ocenie skutków regulacji jak jest wpisane że przedstawicielem wnioskodawcy może być minister sekretarz lub podsekretarz stanu to GGK być nie powinno. Ale to nie jest logika pana Waldemara Izdebskiego. Co tam techniki prawodawcze GGK wpisze się przed podsekretarzem stanu.
odpowiedz zgłoś
odp: Logika wskazuje, że nr KW to nie dana osobowa, mam identyczną konstatację - tu nie chodzi o prawo czy sprawiedliwość, a o zwyczajną grę sił. Geodezja nie jest lubiana, zwłaszcza, jak jasno wskazuje problem. Łatwiej jest uciszyć GUGIK niż walczyć z Ministerstwem o zamknięcie dostępu do EKW, zwłaszcza, że GIODO w 2014r. nie widział problemu w księgach, a już wtedy wskazywano, że tam są dostępne od ręki dowolne dane osobowe. Bo LOGIKA wyraźnie wskazuje, że nawet jak nie znam numeru księgi po działce, to owszem nie trafię na dane osobowe osoby poszukiwanej. Za to trafię na dane osobowe innej osoby i taką samą chwilówkę sobie na nią wezmę.
 1 
odpowiedz zgłoś
Michał G. sam się puknij w głowę, naprawdę nie wiesz co jest chronioną daną osobową?! Ale, że "serwery poza granicami Unii grzeją się do czerwoności" to wiesz tylko pytanie skąd? Rynek nieruchomości ma się dobrze i nie zależy od tego czy geoportola pana Izdebskiego pokazuje nry KW czy nie.
 2 
 5 
odpowiedz zgłoś
odp: Michał G. a ty skąd wiesz, że się nie grzeją? Współpracujesz z biurami nieruchomości? A z deweloperami? Bo chyba nie bardzo, albo za cienki w biodrach jesteś, skoro tak elementarnych rzeczy nie wiesz. Ja od nich, a nie od ggk się dowiedziałem, że takie stronki są i z nich na dużą skale korzystają. Ale co ty możesz wiedzieć, jak twoja praca kończy się na wbiciu 4 palików. Oni się śmieją, że to tylko 40zł rozumiesz?!
 4 
 1 
odpowiedz zgłoś
coraz więcej osób spoza geodezji jak słyszy o tej sprawie to puka się w głowę. Wszyscy mówią, że pryzmat dostępu nie może determinować stanu bycia lub niebycia daną osobową. Zwłaszcza w kontekście całego rynku nieruchomości takie ukrywanie różnych rzeczy prowadzi do utrudnienia działania. A serwery poza granicami Unii grzeją się do czerwoności i po raz kolejny ciemny lud jest wy#$%!!ny.
 9 
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: coraz więcej osób Prezes UODO jeszcze nie podjął decyzji w sprawie danych osobowych w KW. Izdebski dostał karę za UTRUDNIANIE KONTROLI, a nie za udostępnianie KW. Nie rozmydlaj tematu.
 1 
 9 
odpowiedz zgłoś
odp: coraz więcej osób już sobie wyobrażam jak ci ludzie w Geo-Systemie chodzą i pukają się w głowę. To nawet musi wyglądać zabawnie jak robi to cała firma. Wszyscy mówią że jakiś ten GGK dziwny że nie wpuścił UODO i jeszcze dziwniejsze że słyszą o jakimś GGK a nie gościu z imienia i nazwiska. W sumie wstyd po takim zachowaniu to rzecz normalna. Tylko ludzie spoza geodezji nie znają GGK i nie wiedzą że wstyd to pojęcie mu nieznane.
 1 
 4 
odpowiedz zgłoś
odp: coraz więcej osób Zrobić dostęp do KW za opłatą 10zł. Nic więcej. Będzie taniej niż 40zł na Seszelach, a budżet zyska. A teraz poproszę moją premię za kreatywność.
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: coraz więcej osób Opłaty są za wypis i to jest droga za pomocą której można uzyskać powiązanie działka KW jak się ma interes prawny. GGK pozbawia SP dochodów swoimi działaniami.
 3 
zgłoś
odp: odp: coraz więcej osób Ale tam, gdzie wypis z KW jest potrzebny, to i tak się go kupuje, nawet jak się ma wydruk z e-kw. Jak z mapą zasadniczą widoczną w powiatowych portalach. I jak z wypisami i wyrysami z EGB. Zupełnie nie rozumiem, po co one np. notariuszowi po podziale, gdy nowe działki są już ujawnione w pierwotnej KW na podstawie zawiadomienia z EGB po decyzji. Bo w KW jest opcja wskazania położenia mapy w innej KW (np. przy zakładaniu nowej KW wskazanie mapy z pierwotnej KW, z której odłączamy działkę). Ale zastanawiam się teraz, czy powinienem, zgodnie z rozporządzeniem o EGB, umieszczać numery KW w zawiadomieniach o ustaleniu granic do celów EGB? Czy to aby też nie jest sprzeczne z RODO? A jeszcze niektórzy weryfikatorzy chcą numerów KW na szkicach granicznych, przyjęcia granic, wznowienia znaków itd. Wielokrotnie to tutaj powtarzano, to KW udostępnia za dużo informacji osobowych a nie geoportal udostępniający KW. Niech wygaszą pesel i imiona rodziców przynajmniej.
 2 
zgłoś
Kontrolę GGK przeprowadzono w marcu 2019, wyniki w lipcu 2019. Mamy lipiec 2020 i co się zmieniło? Co kto i komu coś zrobił? Tak się pytam.
 2 
 6 
odpowiedz zgłoś
odp: Kontrolę GGK KK ale wiadomo o co ci chodzi? Co kto komu miał zrobić? Mi żona zrobiła herbatę.
 6 
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Kontrolę GGK Krótko, sprawą powinien zająć się OLAF w zakresie braku reakcji na nie utrzymanie projektu TERYT3
 4 
zgłoś
ooo Odpowiedzcie mi poproszę na jedno zaj?.cie ważne pytanie. Czy geoportal podawał linki do miejsca, działu księgi, w którym każdy mógł zobaczyć zadłużenie osoby wpisanej w księdze - hipotekę ? i tak dla całego kraju. Czy mógłby ktoś światły, a takich tu na pewno pełno, mi na to proste pytanie odpowiedzieć.
 5 
odpowiedz zgłoś
komunistyczni ambasadorzy z SGP Prokuratura już powinna pukać do drzwi - nie wyobrażam sobie inaczej tego.
 2 
 5 
odpowiedz zgłoś
Utajnianie czy dbanie Dane osobowe należy chronić i to jest fakt niezbity, ale przed czym? Powszechnie się uważa, że przed ujawnieniem, ale to przecież bzdura niemiłosierna. Czy komuś się coś stało gdy się przedstawił? Nie sądzę. Dane osobowe należy chronić przed nielegalnym wykorzystaniem. Tylko niestety to jest bardzo trudne. Osoby czy firmy, które nielegalnie wykorzystują moje dane osobowe (wysyłając mi maile reklamowe, przetwarzając mój profil w celu przygotowania lepszej reklamy wyborczej itd) posiadają już moje dane i nikomu ich nie ujawnią bo to by było działanie na swoją niekorzyść! Ich GIODO nie kontroluje. Ciekawe dlaczego? Bo nie wie, że powinien, gdyż taka firma nie chwali się posiadaną bazą danych i jej nie publikuje w sieci. Zatem nie rozsądek i faktyczna krzywda społeczna jest tutaj rozpatrywana, tylko demonstracja, że GIODO ma władzę i kontroluje rząd i jego ministrów, zatem jest po naszej, Społeczeństwa stronie.
 2 
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: Utajnianie czy dbanie Coraz więcej osób to widzi. W mojej ocenie KW nie stało się nagle w magiczny sposób daną osobową, bo przed 2014 numery KW były niczym numer działki. Co młodsi komentatorzy chyba zapomnieli, że na na nakładce własnościowej też były numery KW na mapie. Ze GIODO nie miał uwag do dostępności danych osobowych w eKW jak był uruchamiany. Ja to wszystko pamiętam. To nie geodezja powinna tutaj odpowiadać za ten temat i podziwiam Waldka, że mu się chciało to wywlec na wierzch. Jestem przekonana, że on doskonale wiedział co może go czekać. To jest problem naszej branży i nie jest przesadą to co ktoś tu napisał o działkach. Tak, jeśli powiązanie między osobą a działką stałoby się ze względu na planowany kataster jawne, to numery działek też można potraktować jako daną osobową. TYLKO CO WTEDY? Nie wyobrażam sobie funkcjonowania geodezji z niejawnymi działkami. Musimy postawić UODO granicę przy rejestrach publicznych i powiedzieć STOP bo niedługo utrudnią funkcjonowanie administracji.
 6 
 6 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Utajnianie czy dbanie Nie wiem czy GGK , zdawał sobie sprawę czy też nie jakie będą skutki jego odmowy, ale jako osoba fizyczna mógłby odmówić, natomiast nie rozumiem jak mógł nie dopuścić do kontroli będąc urzędnikiem państwowym. Fakt ujawniania KW w geoportalu to zupełnie inna sprawa niż utrudnianie kontroli. Paraliżu działania administracji też bym nie wieścił, ponieważ urzędy dalej będą robiły swoje. Najwyżej ze względu na ograniczenia będzie mniej do roboty. Takie ograniczenia uderzają w zwykłych obywateli. Takich którzy nie chcą dokonywać przestępstwa kiedy chcą zapytać sąsiada czy możemy razem postawić płot.
 1 
 5 
zgłoś
odp: odp: Utajnianie czy dbanie Czasy się zmieniają Pani Powiatowa. Ja pamiętam jeszcze jak były wydawane książki telefoniczne w których było imię nazwisko dokładny adres i numer telefonu.
 1 
 3 
zgłoś
To są bajdy - chcesz dane do sąsiada obok To sobie idziesz do urzędu i uprzejmie wnioskujesz o dane osobowe / adresowe i nie mają ci prawa odmówić bo masz interes prawny który można wykazać. O czym mowa i co urzędniki tego nie znajo?
 1 
 2 
zgłoś
Utajniać czy dbać o wykorzystanie Utajnianie nr KW mojej działki, ma na celu zabezpieczenie mnie przed osobami, które chcą na mnie wymusić jakiś działania względem tej nieruchomości i wścibstwem sąsiadów. Ktoś kto zechce mnie np. zmusić do sprzedaży działki, ustali sobie nr przez Kajmany (trudno zakładać, że ktoś kto będzie chciał mnie do czegoś nielegalnie zmusić, nie będzie korzystał z nielegalnego źródła danych). Wścibski sąsiad to tylko problem podejścia społeczeństwa. Ja się nie wstydzę posiadanego majątku, można mnie zapytać, ale wstydziłbym się za to zapytać sąsiada o jego majątek, bo to przecież nie moja sprawa. Wiem też, że jestem samotny w takim podejściu do tematu. Niestety utajnienie KW prowadzi do sytuacji, że nie mogę się dowiedzieć komu mam powiedzieć "Dzień dobry sąsiedzie", gdy na jego działce rosną chwasty po pas i sieją się na moją. Muszę złożyć oficjalną skargę na policji i oni ukarzą mandatem osobę właściciela, a ja dalej nie wiem do kogo mam zadzwonić za pół roku.
 2 
 4 
odpowiedz zgłoś
odp: Utajniać czy dbać o wykorzystanie nie! mylisz się bo uodo rodo należy się, dobrze mu tak. A ludzie dalej będą w d**pie. Dość powiedzieć, że złodziej i tak ma dostęp i tak. A obywatel nie, że nie wspomnę o wykonawcy modernizacji, który też nie ma prawa wglądu do akt, które często są potrzebne. Ale dalej jedźmy z tym koksem i cieszmy się, że nas UODO uratowało przed krwiożerczym Izdebskim. JPRD nie wytrzymałem tego co tu piszą ludzie, którzy nigdy nie sięgali do księgi.
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Utajniać czy dbać o wykorzystanie Nie wiem w czym się tak mylę, ale pewnie mi Pan wyjaśni w kolejnym poście. Mam wrażenie, że komentarz jest albo nie do mojej wypowiedzi, albo jej Pan zupełnie nie zrozumiał. Powinniśmy regulować prawo do badania ksiąg wieczystych, a nie dostępu do jej numeru. Dlaczego każdy może zbadać dowolną księgę wieczystą? Jeśli robię to po to żeby wyciągnąć dane to zrobię to na skalę taką, żeby to nie miało znaczenia w jakiej kolejności zbadam księgi. Pytanie czy mam podstawę prawną do jej zbadania? Ktoś już tutaj pisał o tym, ale może warto się przedstawić cyfrowo, zanim dostanę informację z ksiąg. Jak robię wydruk z portalu powiatowego z mapką podobną do ewidencyjnej, to muszę się zarejestrować i podać powód dla którego robię ten wydruk, ale już jak sprawdzam e-księgę to nie ma żadnych wymogów. Może trzeba by się "przedstawiać" i potem rozliczać przed GIODO jeśli te dane zostały wykorzystane w sposób nielegalny?
 3 
 1 
zgłoś
odp: odp: Utajniać czy dbać o wykorzystanie do 35 VAT - racja, przepraszam. Pierwsze zdanie to ironia na to te kotłowanie poniżej, może niepotrzebna. Reszta to zgadzam się z Panem, nawet jeśli to nie zabrzmiało jasno.
 1 
 2 
zgłoś
Ania człowieku, nie rozwadniaj artykułu, który jest o utrudnianiu przez GGK kontroli z UODO. Twoje próby przesunięcia dyskusji na inne tory są aż nazbyt czytelne od kogo pochodzą.
 2 
 9 
odpowiedz zgłoś
Raport z kontroli GUGiK z baaaardzo ciekawymi wnioskami Ministerstwa Rozwoju dostępny pod tym linkiem https://www.szybkiplik.pl/pWjcYUaNAp
 7 
odpowiedz zgłoś
odp: Raport z kontroli Dobre - "Wprowadzić uregulowania wewnętrzne dotyczące przeciwdziałania i postępowania z zidentyfikowanymi przypadkami konfliktu interesów." Zalecenie z dn. 14.08.2019 roku. Czy mamy rozumieć, że te zidentyfikowane przypadki to min. projekt nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego?
 5 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Raport z kontroli Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (dalej KIEG) jest usługą stworzoną przez prywatną firmę Geo-System Sp. z o.o. Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji z 28 września 2017 r.25 KIEG została włączona do Geoportalu (www.geoportal.gov.pl). Zgodnie z informacją GGK autorem usługi KIEG jest Waldemar Izdebski obecny Główny Geodeta Kraju, a wcześniej Prezes Zarządu spółki Geo-System. Skoro UODO w artykule powyżej chciał kontrolować wszystkie dane EGiB powiatów to powinien iść do Geo-Systemu którego usługa przetwarza dane powiatów.
 1 
 6 
zgłoś
odp: odp: Raport z kontroli Na konferencji SGP w Falentach w 2019r. prezes mówił, że KIEG/KIUT został w całości przekazany do GUGIK. Więc to chyba jakieś nieświeże info.
 5 
 1 
zgłoś
odp: odp: Raport z kontroli A Ministerstwo Rozwoju na to na piśmie w kontroli z sierpnia 2019 roku: "na podstawie przedstawionych dokumentów nie można w sposób jednoznaczny ustalić, czy proces przekazania i włączenia usługi KIEG na serwery GUGiK odbył się zgodnie z obowiązującym prawem, tj. w formie udzielenia autorskich praw majątkowych (przeniesienie, licencja, współwłasność) i kodeksu cywilnego (art. 56 i art. 354) oraz Dyrektywy Rady UE z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (91/250/EWG). Prezes różne rzeczy mówi.... tutaj masz oficjalne stanowisko Ministerstwa po kontroli.
 1 
 4 
zgłoś
odp: odp: Raport z kontroli wklejamy cały tekst: b) nie uregulowanie kwestii praw autorskich usługi KIEG podczas jej przekazywania przez spółkę Geo-System do GUGiK, (CZYLI PRZENIESIONO KIEG) c) że GUGiK nie ponosi kosztów zawiązanych z użytkowaniem usługi KIEG, Jednak nie przedstawiono informacji, czy przejęcie przez GUGiK usługi KIEG od spółki Geo-System był bezkosztowy oraz dokumentu, w którym zapisano, że spółka zrzeka się ewentualnych roszczeń względem GUGiK w przyszłości (CZYLI PRZENIESIONO KIEG).
 1 
 4 
zgłoś
odp: odp: Raport z kontroli poczytam jeszcze bo jak widać w raporcie jest dużo informacji: np: "1) Przy zastrzeżeniach do Projektu wystąpienia pokontrolnego, GGK przekazał pismo firmy Geo-system z dnia 5 lipca 2019 r. (sygn. GSP-1678/2019), w którym zawarto oświadczenie że firma Geo-System Sp. z o.o. nie rości sobie praw majątkowych, ani nie przedstawia żadnych roszczeń o charakterze finansowym teraz i w przyszłości w związku z uruchomieniem w infrastrukturze GUGIK usług KIEG, KIUT i KIMPZP"
zgłoś
odp: odp: Raport z kontroli Acha czyli trzeba powiadomić Policję bo GUGiK używał usługi do której nie miał uregulowanych praw autorskich ani licencji. A to gisko już kodeks karny.
 1 
 3 
zgłoś
odp: odp: Raport z kontroli o coraz ciekawiej się robi: "Z przekazanej do kontroli dokumentacji wynika, że Firma Geo-System Sp. z o.o. w lipcu 2017 r. złożyła propozycje ówczesnemu Głównemu Geodecie Kraju przekazanie adresu dwóch usług WMS i włączenia tych usług do serwisu geoportal.gov.pl. Propozycja dotyczyła usługi: ? uzbrojenia terenu - Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (dalej KIUT), ? ewidencji gruntów i budynków - Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów." czyli GS chciał się pozbyć KIEG już w 2017 roku.
 2 
zgłoś
odp: odp: Raport z kontroli Włączenie do infrastruktury zgodnie z ustawą o IIP nie oznacza że zrzekasz się jakichkolwiek praw w tym majątkowych. ;)
 3 
zgłoś
odp: odp: Raport z kontroli więcej faktów z kontroli: W toku kontroli GGK wyjaśnił, że autorem usługi KIEG jest on sam. Jednocześnie stwierdził, że trudno w tej sprawie mówić o prawach autorskich, bo właściwie każdy może taką usługę zrobić, ale i tak najbardziej właściwym do jej uruchomienia jest GUGiK
 1 
zgłoś
odp: odp: Raport z kontroli Poszukaj po słowie TERYT :)
 1 
zgłoś
odp: odp: Raport z kontroli Nie wiem gwizdaczu, czytam ze zrozumieniem co napisane, ale całość i obraz teraz mam pełny. Z jednego posta można było mieć zgoła inną ocenę sytuacji. Ale dziękuję, że mnie zmotywowałeś, bo już miałam olać zaglądanie do kolejnego pliku z rewelacjami. Swoją drogą, czy ten dokument wisi gdzieś na stronie ministerstwa?
 1 
zgłoś
odp: odp: Raport z kontroli Możesz się o to zapytać ministerstwo. Powinni wiedzieć co wytworzyli i opublikowali w swoich zasobach. GUGiK w tej materii też nieśmiały jest mimo że powinien mieć opublikowane wszystkie wyniki kontroli.
 3 
zgłoś
odp: odp: Raport z kontroli to nie jest odpowiedź. To skąd mam wziąć taki dokument, skoro sugerujesz że go nie ma? Nie rozumiem
zgłoś
odp: odp: Raport z kontroli Masz dokument, opublikowałem go, ma podpisy cyfrowe ministerstwa i jest autentyczny. Możesz wystąpić do Ministerstwa lub GUGiK o ten dokument podając jego sygnaturę lub numer kontroli w trybie dostępu do informacji publicznej, muszą ci go dać.
 4 
zgłoś
odp: odp: Raport z kontroli Coś kontrola nie poszperała w temacie kosztów jakie GUGIK ponosi w związku z utrzymaniem usług firmy Geo-System na wynajętych za publiczne pieniądze usługach w OVH zamiast na własnych rozpasanych do granic możliwości serwerach. Można policzyć ile kasy firma Pana Prezesa zaoszczędziła na wynajęciu takich usług w OVH oraz promocję i marketing dla sowich usług za publiczne pieniądze. Czy kontrolna nie powinna być powtórzona i Raport uzupełniony ?
 2 
zgłoś
odp: Raport z kontroli W obszarze zespołów eksperckich funkcjonujących w GUGiK stwierdzono: a) w pracach trzech spośród pięciu zespołów eksperckich, podmioty prywatne stanowią znaczącą przewagę w strukturze zespołów, b) osoby powoływane do zespołów eksperckich z firm komercyjnych nie podpisywały oświadczeń o braku konfliktu interesów/bezstronności, c) przekazywanie pism przez GUGiK z prośbami o wyznaczenie kandydatów do zespołów po ich powołaniu, d) nie zabezpieczono interesów GUGiK w zakresie rozwoju systemów informatycznych przed wykorzystaniem przez przedstawicieli firm komercyjnych biorących udział w zespołach eksperckich przed pozyskiwaniem informacji w celach prywatnych np. w ramach kolejnych zamówień publicznych, e) brak wewnętrznych procedur w GUGiK mających na celu regulacje kwestii lobbingowych oraz przeciwdziałania konfliktowi interesów w związku z wykonywanymi zadaniami.
 1 
 5 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Raport z kontroli to jest gdybanie bez podstaw prawnych - czy oni sugerują, że GUGIK miałby zamawiać w przetargu system do EGIB? albo e-ODGIK? Bez żartów:)
zgłoś
odp: odp: Raport z kontroli Przykład: producenci przyjęli jako zespół standard WMS dla Egib (nazwiska na pierwszej stronie dokumentu), GGK gania powiaty żeby go wdrożyły używając funkcji nadzorczej. Z zespołu producenci zrobili sobie dojną krowę gdzie sami decydują co powiat zamówi uchwalając to w zespole jako tzw. standard. Ostatnie spotkanie robocze z producentami odbyło się chyba całkiem niedawno mimo tych krytycznych zapisów w raporcie kontroli.
 4 
zgłoś
odp: odp: Raport z kontroli ale co to ma wspólnego z przyszłymi przetargami, na których to producenci mają się dorobić? Bo trochę odpłynąłeś.
zgłoś
odp: odp: Raport z kontroli To jest stwierdzenie z kontroli Ministerstwa nie moje. A efekt tego stwierdzenia możesz podziwiać np. w kwotach wydawanych na dostosowanie się do ustaleń zespołu np. wytworzeniu usług WMS w tzw standardzie GUGiK za które zapłaciły powiaty pieniędzmi publicznymi producentom oprogramowania.
 5 
zgłoś
Nie da rady widać trzeba napisać do senatora Brejzy z prośbą o przeprowadzenie kontroli senatorskiej w GUGiK i MR. Może GGK też mu odmówi ?
 2 
 3 
odpowiedz zgłoś
Ania a Ty swoje teraz jest sprawa KARY 100 000 zł nałożonej przez UODO na dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego Głównego Geodety Kraju za utrudnianie kontroli. Jak widać doktoraty i profesury nie gwarantują zdrowego rozsądku i inteligencji wrodzonej. A z tą TOŻSAMOŚCIĄ CYFROWĄ to kompletna bzdura, bo jakie to ma znaczenie w sprawie utrudniania kontroli funkcjonariuszom UODO?
 2 
 7 
odpowiedz zgłoś
odp: Ania a Ty swoje Droga Karo trzeba umieć patrzeć szerzej, poszukać przyczyn, rozpoznać kontekst. Skupianie się tylko na jednym skutku całego nieporozumienia zwanego RODO i UODO bardzo ogranicza rzeczową ocenę. Nie interesuje mnie osoba dr hab inż i jego problemy. Ważne jest to że każdą firmę czy instytucję za pomocą tego bełkotu prawnego można "adekwatnie" wykończyć. I robi to UODO bez sądu. A tożsamość elektroniczna ma tu duże znaczenie, jeśli Karo tego nie rozumiesz, twoja sprawa. Czy czytałaś artykuł z linka. Opisany jest tam mechanizm omijania RODO przez tzw GAFA. To RODO które powstało by chronić dane zwykłych osób przed takimi właśnie firmami. Wystarczyły dwa lata by pokazać że RODO jest nieskuteczne wobec tych przed którymi miało nas bronić, za to bardzo skuteczne w utrudnianiu codziennej działaności firmy czy urzędu. Jeśli kontrola RODO w GUGIKU miała tak jak pisze Izdebski kotrolować przetwarzanie numeru KW jako danej osobowej to bardzo dobrze że ich przepedził.
 8 
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Ania a Ty swoje Jak jest nieskuteczne jak GGK obrywa karami. Skuteczne jest, jak to będzie Geo-System to zobaczysz nawet jak bardzo.
 2 
 2 
zgłoś
odp: odp: Ania a Ty swoje Pani Aniu - komentator wyżej, składający się z 5-6 nicków w tym wątku tego nie zrozumie. On widzi karę na GGK i jest ukontentowany. To wystarczy. Nie interesuje go szerszy kontekst. Szkoda klawiatury.
 5 
 2 
zgłoś
odp: odp: Ania a Ty swoje Już nawet nietaktem jest wspominać, że na pewno wymieni spółkę, w której ggk ma 10% udziałów, ale to było zbyt oczywiste, co widać po wpisie wyżej.
 4 
 2 
zgłoś
odp: Ania a Ty swoje cd Gdzie w polskim prawie jest zdefiniowana KW jako dana osobowa. UODO zaintrerpretował że numer KW jest taką daną i postanowił wysłać kontrolę ! Niebywałe, predestynuje to UODO do bycia maszyną do pacyfikowania niewygodnych firm czy ludzi. A ty droga Karo tylko o jednym: nie lubię Izdebskiego i dobrze mu że dostał taką karę.
 5 
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Ania a Ty swoje cd Nie ma zamkniętego katalogu tego, co jest daną osobową wg prawa - "dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ... którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować". Tak samo tłumaczenie, że KW dotyczy działki a nie osoby wcale nie rozwiązuje sprawy. RODO wprost wymienia identyfikatory internetowe (np. adres IP, MAC, cookie), a przecież też bezpośrednio dotyczą maszyny, ale możliwa jest przez nie pośrednio identyfikacja osoby.
 4 
zgłoś
odp: odp: Ania a Ty swoje cd Czyli dana osobowa to taka którą UODO interpretuje jako danę osobową i już może działać i wlepiać kary. Broń o mocy porównywalnej z obecnym wirusem do zastraszania i karania firm i urzędów. Wystarczy mieć swojego prezesa który na polityczno-gospodarcze zlecenie spacyfikuje przeciwnika
 4 
 2 
zgłoś
odp: odp: Ania a Ty swoje cd to UODO lepsze od urzędu skarbowego. Czekam na Układ Zamknięty 2 - oby z Gajosem
 1 
zgłoś
odp: odp: Ania a Ty swoje cd Tak, jeszcze do tego Piotr Cyrwus jako prezes uodo i Tomasz Sztokinger jako pancerny Marian, który na koniec filmu wkracza z kontrolą do UODO. Eh pomarzyć...
 1 
zgłoś
Muszę obejrzeć następny briefing prasowy pani wicepremier. Ciekawe czy od chowania głowy w piasek fryzura jej się zepsuła.
 4 
 8 
odpowiedz zgłoś
Ania jawne to nie znaczy, że można upubliczniać w milionach. Wywołany tu atrybut jako cecha działki, bo tak jest napisane w przepisie wykonawczym, do tego niezgodnym z upoważnieniem ustawowym, czyli w części nielegalnym, nie ma nic do rzeczy w sprawie utrudniania kontroli. UODO ma prawo do kontroli, i GGK nie może się temu przeciwstawić bo przecież nie reprezentuje swoją spółkę Geosystem tylko centralny organ administracji rządowej. Ale jak widać, nie dorósł do takiego stanowiska, co pewnie już zauważono w Dobrej Zmianie. A czas reorganizacji Prezes prezesów już ogłosił. A tak na marginesie, kto zapłaci te 100 tysi?
 3 
 11 
odpowiedz zgłoś
odp: Ania To nie uodo decyduje co jest daną osobową, a co nie. Niech rozsądzi to sąd. Pozostawiając decyzję uodo możesz się spodziewać nalotu kontrolerów o 6 rano we własnym mieszkaniu. Ten przypadek to tylko element większej układanki z brakiem dobrego prawa o tożsamości cyfrowej. A jak RODO jest jest traktowane przez wielkie korporacje to przeczytaj tutaj: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1486134,dwa -lata-rodo-irlandia-duze-korporacje-biurokracja.ht ml
 5 
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Ania Ucieło, teraz jest poprawnie: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1486134,dwa -lata-rodo-irlandia-duze-korporacje-biurokracja.ht ml
 4 
 2 
zgłoś
odp: odp: Ania Zapętliłam się z tymi linkami :) https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1486134,dwa -lata-rodo-irlandia-duze-korporacje-biurokracja.ht ml
 3 
 1 
zgłoś
odp: odp: Ania Poczytaj RODO i zobacz co może UODO a potem dopiero coś napisz, ok ?
 1 
 5 
zgłoś
sytuacja jest skomplikowana a uodo nie ma racji. MS zrobiło bubel informatyczny, a pod obecnym ministrze nie kiwnie palcem, bo nie jest zaineresowane takimi drobiazgami. KW są jawne i jest to konieczne do prawidłowego obrotu nieruchomościami. Dane o właścicielu powinny być ukryte i widoczne dla właścicieli po autoryzacji (istnieje coś takiego jak profil zaufany czy podpis kwalifikowany). Sytuacja jest podobna do tej ze skanami dowodów przy zakładaniu konta. DO jest do weryfikacji tożsamości tylko w realu nie w świecie wirtualnym. W świecie wirtualnym tylko narzędzia typu certyfikat zaufany. Kradzież tożsamości (dane adresowe, pesel czy skan dowodu) nie byłyby problemem. Ale brakuje ustawodawcy woli rozwiązania tego problemu. Ważniejsze są polityczne gierki, chyba że chodzi o coś innego, ale to już teorie spiskowe.
 5 
 4 
odpowiedz zgłoś
odp: sytuacja jest skomplikowana Tak Aniu, pójdź do prezesa Uodo i mu to powiedz. Oczywiście znasz sie lepiej i masz wolne 100 tyś albo kilka milionow.
 3 
 5 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: sytuacja jest skomplikowana Ania napisała coś z sensem, czego o twojej wypowiedzi powiedzieć nie można. Czujesz tę subtelną różnicę? Dlatego to forum tak wygląda bo byle kto może napisać byle co.
 3 
 3 
zgłoś
odp: odp: sytuacja jest skomplikowana Proszę napisz merytorycznie co jest błędne. Nie pisz o pieniądzach bo one są, mamy różne plusy i inne programy. Sprawa autoryzacji tożsamości jest teraz priorytetem. To co było w realu czyli machanie dowodem osobistym przed nosem MO jest niemożliwe do przeniesienia w świat wirtualny. A my jako kraj przenieśliśmy. Dzięki temu jest wiele przestępstw na niekorzyść obywateli tego państwa. Mówimy o naprawdę dużej skali drobnych wyłudzeń. Nasz rząd, sejm, prezydent problemu nie widzą a ich psim obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli.
 1 
 3 
zgłoś
odp: sytuacja jest skomplikowana Ależ oczywiście, Główny Geodeta Kraju przetwarzający dane osobowe nie może odmówić wejścia upoważnionemu podmiotowi bo uważa że nie ma jurysdykcji. Jak poczytacie drodzy klakierzy decyzję to stanie się jasne o czym ona jest. Jak miewa się sprawa w prokuraturze i jakie konsekwencje dyscyplinarne spotkają za odmowę wykonania działań kontrolnych GGK ? Natomiast zastępczy spór o to czy kw jwst daną osobową można toczyć po wydaniu decyzji z karą w tej sprawie. Ta decyzja dotyczy odmowy kontroli. Jasne ?
 1 
 10 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: sytuacja jest skomplikowana dziękujemy za wyjaśnienie, nie domyśliłbym się. Zatem nie wolno pod żadnym pozorem dyskutować o meritum sprawy bo ty tak uważasz? Sprawy decyzji, kary i prokuratory odnoszą dopiero jak efekt tego problemu, a to przyczynę trzeba usunąć. Inaczej będziesz niedługo zasłaniał tablice w aucie: https://bezprawnik.pl/tablice-rejestracyjne-a-dane -osobowe/. Coś jest albo nie jest daną osobową. Nie interesuje nas dostępność do rejestru, bo ten reguluje udostępniający rejestr. Jak rejestrator wyłączy rejestr to nagle się okaże, że to nie KW jest daną osobową, a dostęp do osób w eKW.
 4 
 1 
zgłoś
odp: odp: sytuacja jest skomplikowana To znaczy że minister powinien GGK zawiesić bez prawa wejścia do urzędu, a prezes UODO powinien kontrolę powtórzyć. Powiem Ci dlaczego, bo na wykresach systemu ZSiN masz przetwarzanie danych osobowych całej Polski a zakres kontroli UODO był tak szeroki że to obejmował. Rozumiem że dane osobowe w postaci imion i nazwisk, adresy, pesel to nie są dane osobowe ? Otóż są.
 1 
 4 
zgłoś
do Pana Adama już Pan kiedyś ministrów zwalniał, więc na to co Pan pisze spoglądam z duuużym przymrużeniem oka. Co do KW to częściowo ma Pan rację. Ja bym poszedł w drugim kierunku. Skoro numer KW jako atrybut działki jest daną osobową człowieka - bo można go odnaleźć - to czemu numer działki też nie jest daną osobową? Dla mnie to nielogiczne. Albo oba albo wcale powinno być.
 4 
 7 
odpowiedz zgłoś
odp: do Pana Adama A Pan Adam dalej brnie z uporem maniaka w "nieciekawą drogę". Pewnie nas zaraz wszystkich pozwalnia. Swoją drogą czy to nie nosi pewnych cech dyktatury ? Przecież on regularnie ośmiesza towarzystwo, które rzekomo reprezentuje.
 2 
 7 
odpowiedz zgłoś
odp: do Pana Adama 1) mając KW w serwisie MS jesteś w stanie znaleźć osobę 2) mając numer działki... no właśnie, jak bez nadmiernego wysiłku dojdziesz do osoby? (mówimy o obecnej sytuacji z wyłączonymi KW w Geoportalu i nie korzystamy z lewych serwisów z Kajmanów) Widzisz różnicę?
 3 
odpowiedz zgłoś
Wg mnie GIODO nie ma racji. (c.d.) Ponadto... Jak można naruszyć jakieś dane osobowe w sytuacji gdy one są jawne? Przecież dostęp do KW jest prawnie usankcjonowany. Naruszeniem prawa jest więc zatem "podlinkowanie" tych jawnych danych? Kuriozum jakieś...
 10 
 6 
odpowiedz zgłoś
Wg mnie GIODO nie ma racji. Skoro nr KW to dana osobowa, to zapytam: jaki ja mam nr KW, albo Pan GGK, albo Prezes GIODO? Chyba logicznym jest jej posiadanie - choćby potencjalne. A MS? Też narusza RODO? W takim razie naruszeniem moich danych osobowych sytuacja, że każą mi oznaczyć mój samochód numerem rejestracyjnym? I publicznie demonstrować ten numer na ulicach (jazda bez tablic jest zabroniona). Z tekstu decyzji GIODO: "Zważywszy, że Główny Geodeta Kraju jest podmiotem publicznym (a dodatkowo organem centralnym w strukturze służb geodezyjno-kartograficznych), podmiotem na dużą skalę przetwarzającym w ramach swoich kompetencji dane osobowe obywateli, przyjąć należy ponadto, że miał on (i ma do chwili obecnej) świadomość, że jego postępowanie może stanowić naruszenie przepisów Rozporządzenia 2016/679, i godzi się z tym stanem." GGK faktycznie przetwarza dane osobowe obywateli, czy dane działek ew. Odnoszę wrażenie, że to urażona ambicja GIODO. Panie GGK, podobne problemy z kontrolami mają geodeci ze SGiK...
 11 
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: Wg mnie GIODO nie ma racji. Kontroli podlegała CAŁOŚĆ przetwarzania danych powiatów zawierających dane osobowe, sposób zabezpieczenia i przetwarzania tych danych włączając w to infrastrukturę. Ta kara nie dotyczy ksiąg tylko faktu nie udostępnienia do wglądu całości pomieszczeń i infrastruktury. Samo stwierdzanie że KW należy lub nie należy do danych osobowych nie uprawnia do odmowy wpuszczenia kontroli której zakres był szeroki i obejmował np. sprawdzenie wydanych danych EGiB przez powiaty celem zasilenia np. usług GUGiK. Zapewne w części obejmowały one dane osobowe ze względu na to że niektóre systemy mają problem z oddzieleniem takich danych w plikach eksportu. Do tego dodajmy usługę o nieuregolowanym statusie którą dane EGiB są transportowane a która jest zależna od Geo-Systemu czyli KIEG oraz to czy używane były zewnętrzne serwery na które wymagana jest umowa powierzenia danych. KW i to czy jest czy nie jest daną osobową to zasłona dymna. A już tekst o ambicjach UODO to prawie wizytówka autora wypowiedzi.
 10 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Wg mnie GIODO nie ma racji. kwestia czy KW jest daną osobową czy nie jest tutaj KLUCZOWA. W zależności od tego jak oceniamy to albo było przetwarzanie danych osobowych albo go nie było. Poza UODO zewnętrzne opinie też skłaniają się raczej ku wersji, że samo KW nie jest daną osobową. Trzeba trzeźwo na to spojrzeć. Pan W mógł wpuścić kontrolerów, miałby jedną karę mniej. Z drugiej strony, skoro kontrola nie miała podstawy merytorycznej to co tu robi? No właśnie.
 1 
 1 
zgłoś
odp: Wg mnie GIODO nie ma racji. Panie Adamie Wójcik: tu nie ma miejsca na urażone ambicje UODO. Nic bardziej mylnego. Mówimy o normalnym zleceniu politycznym i to wcale nie zamachu na GGK, bo to za mała figura. Tyle co mogę zdradzić to drobną sugestię: Czy według Pana nie ma tutaj mowy o tym, że konieczne jest obronienie całego mechanizmu wydostawania się KW z MS na Kajmany przed odkryciem? Zwłaszcza po pokazowej akcji UODO, jaką było wstrzymanie publikacji list poparcia do KRS zapewne na zamówienie MS? W tym procesie mogły brać udział różne osoby, od wykonawców systemu do eKW po stanowiska kierownicze. Mogą mieć profity? Mogą. Tego się może dowiemy, a może nie. Udostępnienie numerów KW na działkach owszem godzi w prywatność ludzi. Bezapelacyjnie. Ale też godzi w wysokość środków, jakie płyną do serwisów pozakrajowych w tej kwestii. Służby wiedzą o jakim wolumenie mówimy. Problem jest taki, że nikt na to na razie ręki nie podniesie.
 1 
 4 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Wg mnie GIODO nie ma racji. Administratorze - to co napisała zakulisowa rozgrywka to jest pomówienie.
 2 
zgłoś
odp: odp: Wg mnie GIODO nie ma racji. racja, nazwać ggk małą figurą, zaprawdę niedopuszczalne
 4 
zgłoś
odp: Wg mnie GIODO nie ma racji. Wielokrotnie już tu było komentowane, że analogia z tablicami rejestracyjnymi jest niepoprawna i to nie jest taka sama sytuacja. Nie dojdziesz po numerze tablicy do osoby, bo nie ma publicznego rejestru tablic dostępnego dla każdego z ulicy (to mogą tylko służby). Nie ma również serwisu, w którym klikając samochód na mapie dostaniesz jego numer.
 1 
 6 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Wg mnie GIODO nie ma racji. do *** ale jest serwis, który się nazywa ŻYCIE, w którym klikasz okiem na samochód i masz jego numer rejestracyjny. A teraz wyobraźmy sobie, że MC w swojej elektronicznej otwartości otwiera cepik dla ludności. Czy nagle z dnia na dzień numery tablic stają się dana osobową? Czy powinniśmy je wtedy zakrywać? Czy właściciel garażu podziemnego zapłaci karę bo nie zakrył na czas wszystkim autom tablic?
 2 
 1 
zgłoś
odp: odp: Wg mnie GIODO nie ma racji. @ yyy i *** tok rozumowania potwierdza jedno - zamknąć lub w inny sposób ograniczyć, np. koniecznością przedstawienia się, serwis eKW. Ja mogę się podpisywać, że jakąś księgę oglądałem, nie ma problemu. Księgi dalej będą jawne, numery KW będą tylko pośrednio prowadziły do danych osobowych, ale pod warunkami eliminującymi anonimowość. Kto za? Na pewno nie Ministerstwo Sprawiedliwości.
 2 
zgłoś
odp: odp: Wg mnie GIODO nie ma racji. @** Powiedzmy, że w EKW znajdują się imiona i nazwiska. Dla przykładu: Jan Kowalski. Albo Jan Wiśniewski. Wskaż mi teraz konkretną osobę. W EKW nie ma przecież adresów zamieszkania, albo innych danych umożliwiających identyfikację osoby tam ujawnionej. Kpina z danych osobowych z dnia dzisiejszego: zatrzymano Sławomira N., byłego ministra (chyba) transportu oraz zdjęcie z czarnym paskiem na oczach. I to wszystko OK. Dane osobowe są tutaj chronione. Dobrze że numerów KW jego nieruchomości nie podano, bo zapewne dziennikarze wówczas mieliby problem...
 3 
 1 
zgłoś
yyy Czy to jakiś konkurs na najbardziej nietrafną i pokrętna analogię? A gdyby babcia miała wąsy i było tu przedszkole w przyszłości... NIE MA na dzisiaj takiego serwisu do tablic rejestracyjnych, wiec nie ma się co zastanawiać nad nieistniejącym problemem i gdybać. JEST serwis do KW dający dostęp do danych osobowych i JEST problem z interpretacją.
 4 
zgłoś
Adam Wójcik A tu znowu jakieś sprowadzanie do absurdu? Jest imię, nazwisko ORAZ IMIONA RODZICÓW (a adres nieruchomości w wielu przypadkach jest jednocześnie adresem zamieszkania). Co owszem, dość jednoznacznie identyfikuje dana osobę. No chyba, że zaraz stwierdzisz, że w sumie nawet mając PESEL też nie dojdziesz do konkretnej osoby, bo nie masz adresu, więc PESEL też nie jest daną osobową.
 5 
zgłoś
odp: odp: Wg mnie GIODO nie ma racji. do *** WRĘCZ PRZECIWNIE. Własnie teraz trzeba jasno powiedzieć, że KW po pierwsze nie jest daną osobową osoby fizycznej, a jest daną przedmiotu, NIERUCHOMOŚCI. Nie masz księgi człowieka. Ponadto sztucznie UODO podciąga pod dane osobowe tylko i wyłącznie DLATEGO, że jest elektroniczny serwis eKW z dostępem bez ograniczeń. Jeśli stawiamy w serwisie jakiegokolwiek paywalla, z automatu dyskusje zamieniają się w popiół.
 2 
 2 
zgłoś
normalnie myślący Nie jest daną osobową bo? Bo tak twierdzisz? Bo tak PZGiK twierdzi? Prawo to nie tylko jedno ustawa i w tym problem, że jest konflikt w interpretacjach. Spójrz w przepisy dot. danych osobowych. Nie ma tam zamkniętego katalogu. I dany identyfikator nie musi bezpośrednio odnosić się do osoby. Ważny jest też kontekst i powiązanie z innymi informacjami. Pojedyncza informacja może nie być DO, ale w zestawieniu z inną już tak. I serwis EKW jest niestety tym kontekstem.
 3 
zgłoś
odp: odp: Wg mnie GIODO nie ma racji. Co jest a co nie jest daną osobową ustawowo stwierdza UODO, możesz się nie zgadzać ale nie możesz nie wpuścić kontroli. Bo RODO jest dedykowane do ochrony danych osobowych a UODO jest ich strażnikiem. Tak stanowi prawo, a nie widzimi się pana GGK.
 5 
zgłoś
Powiatowy, nie tylko Przede wszystkim w ewidencji oznaczenie KW służy do uwidacznia prawa osób na podstawie wpisów w księdze. (§ 12) Między innymi KW to dane dotyczące działek (§ 46. 2. 3.) ale również budynków (§ 64. 1) oraz lokali (§ 70. 2. 1). Dlatego w "Katalogu obiektów Modelu Podstawowego" rozp.ws egib KW jest atrybutem nie tylko działki ale także budynku i lokalu. Tylko, że to nic nie zmienia, bo najważniejsze to, to że oznaczenie KW w ewidencji gib służy do uwidaczniania praw osób do działek, budynków i lokali. Dlatego też publikowanie w milionach danych oznaczeń KW powiązanych z działkami jest przestępstwem. Do tego, miały miejsce dwie publikacje, nie tylko na geoforum ale również http://polska.e-mapa.net/ na patolu firmy Geo-System. Czy w takim razie Prezes UODO nie powinien zainteresować się Prezesem tej spółki, której 10% jest własnością GGK. Przypadek?
 11 
odpowiedz zgłoś
Czy redakcja może zapytać Ministerstwo Rozwoju o komentarz do tej sprawy ? UODO wlepia karę za odmowę kontroli, prasa o tym pisze a ministerstwo, które podobno nadzoruje GUGiK siedzi cicho.
 2 
 8 
odpowiedz zgłoś
O co ten cały dym? Ja, te Wasze TAJNE dane sobie za 40 zeta w sieci kupuję, gdy trzeba. Bez żadnych problemów. Przez chilę były za darmo. Fakt, że faktur nie ma jak w koszty wrzucić, ale bez przesady.
 10 
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: O co ten cały dym? To kup najlepiej od razu 10 tysięcy. Zrozumiesz że ta cena to ograniczenie. A potem kup jeszcze broń nielegalnie, na szczęście zaden wizjoner nie rozdaje jej za darmo.
 1 
 7 
odpowiedz zgłoś
Kolejny występ GGK do niczego nie prowadzący. Za kadencji obecnego GGK same sukcesy. Geodezja nie jest dyscypliną naukową, samowola powiatowych, upadek geodezji, pozostawienie geodetów samych sobie. Do tego jeszcze prymat informatyków nad geodetami. Do tego doprowadził GGK. Teraz zamiast zająć się prawdziwymi problemami będzie za nasze pieniądze prowadził swoją prywatną wojenkę z prezesem UODO. Żal cztery litery ściska jak się na to patrzy.
 8 
 27 
odpowiedz zgłoś
Izdebski nie dostał kary za udostepnianie nr kw ale za utrudnianie kontroli. I bardzo dobrze. Może go to czegoś nauczy. Jego pycha i buta były nie do przyjęcia. Krok za pychą jest zguba panie ggk.
 6 
 26 
odpowiedz zgłoś
GGK GGK ma tym temacie rację, czy się to komuś podoba czy nie, kw jest atrybutem działki, tak stanowi prawo, facet ma jaja i nie pęka, trzymam kciuki, odwoływać się do sądów do skutku!
 21 
 17 
odpowiedz zgłoś
Problem problem jest tylko i wyłącznie w strukturze służby geodezyjnej. Organami służby są przypomnę: ggk, wojewoda i starosta. Nie ma tu podległości służbowej. To jest chore. GGK może grozić palcem w bucie WINGikom a oni geodetom powiatowym. A geodeta powiatowy to kto? zwykły pracownik starostwa w randze przeważnie naczelnika podległy staroście czyli byle komu. Dopóki nie wyprowadzi się geodezji z samorządów i nie stworzy odrębnej agencji to będzie jak jest.
 6 
 13 
odpowiedz zgłoś
Dorogi urzędniku Urzędnikiem to już nie jesteś od jakiegoś czasu. Zostałeś wyrzucony i bardzo dobrze dla całego urzędu. Teraz już po tobie posprzątano i jest wreszcie porządek, a i pieniądze są wydawane racjonalnie. O nadzór i trwałość projektów nie musisz się martwić, bo wszystko jest w najlepszym porządku.
 11 
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: Dorogi urzędniku Teryt3 też ? Kontrola ministerstwa miała na ten temat inne zdanie. Niebawem się przekonamy. Natomiast prawie cytując GGK jakbym był ministrem to bym wiedział co z takim GGK zrobić. Ciekawe czy języczek u GGK dalej taki ostry ?
 2 
 7 
odpowiedz zgłoś
odp: Dorogi urzędniku Nie wiem czy się śmiać czy płakać. Powodzenia
odpowiedz zgłoś
To dopiero początek Tu 100 tyś kary a następne będą kary za brak utrzymania rezultatów Projektów ZSiN, K-GESUT i CAPAP. Premier walczy w Brukseli o kolejne środki z budżetu UE, a wielki geodeta rozwalił wszystko. Straszne to i przykre, gdzie jest nadzór z MIR, CPPC i kto za to zapłaci ??? Emeryci i renciści, ponieważ nie będzie kasy na 13tki i 14tki.
 10 
 9 
odpowiedz zgłoś
8 przykazanie "Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu". Czy dla kogoś jeszcze coś to znaczy niezależnie od wyznania ? Czy nie rozumiecie, że kłopoty GGK są Waszymi kłopotami ? Wystarczy chwilę pomyśleć. To nie boli.
 10 
 12 
odpowiedz zgłoś
odp: 8 przykazanie Polecam lustro i włosiennicę drogi GGK.
 8 
 8 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: 8 przykazanie Rozumiem i dlatego niedługo go pożegnamy. Razem z jego świtą i pomagierami. To tylko kwestia czasu. Obstawiam, że raczej krótkiego. Uważam że GGK powinien też ponieść zarówno koszty kary jak i zastępstwa prawnego w tej sprawie. To jego działania więc niech i pieniądze za konsekwencje będą jego a nie państwa
 8 
 8 
zgłoś
odp: 8 przykazanie Kłopoty Głównego Geodety Kraju są wyłącznie jego kłopotami a nie są naszymi, geodetów wykonujących usługi geodezyjne, kłopotami. Proszę nas nie mieszać w urzędnicze przepychanki. My mamy swoje kłopoty, które osoba GGK nam stwarza. I jeszcze jedno, pamiętać należy, że ukaranie finansowe tego Pana może być powodem dymisji, i tak naprawdę to o to toczy się walka a może i nawet bój.
 8 
 13 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: 8 przykazanie Trzeba być chorym człowiekiem, aby cieszyć się z te, że UODO nie chce by KW były jawne. Ale one są i będą jawne, ponieważ ta jawność jest fundamentem funkcjonowania systemu KW. Dziwię się, że ktoś tego nie rozumie. Na szczęście GGK to rozumie doskonale. A "życzliwi" żyją chorymi marzeniami jak zwykle.
 10 
 15 
zgłoś
No zobaczcie niby taki odważny ten nasz pan GGK a przy pierwszym spotkaniu było to nie ja to powiaty a teraz w odpowiedzi GUGiK mamy że to nie GGK był kontrolowany tylko administratorem danych lecz GUGiK jest odrębnym. Czyli GGK reprezentujący GUGiK narozrabiał odmawiając wstępu ale winą można obarczyć tylko GUGiK . Rozumiem że najchętniej GGK karą obciążyłby IODę GUGiKu żeby wyszło że ktoś inny jest winny tylko cholerka te podpisy GGK że odmawia jakoś to psują i ciężko będzie. Na pewno da radę się z tego wybronić w ten sposób. :):)
 4 
 12 
odpowiedz zgłoś
odp: No zobaczcie I to jest dowód na to, że GUGiK i GGK należy zlikwidować raz na zawsze. Kompetencje powinna przejąć Agencja Katastralna z oddziami wzorem chociażby Gospodarstwa Wody Polskie.
 9 
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: No zobaczcie Już widzę jak rząd bierze na siebie niemałe koszty które do tej pory obciążały samorządy. Załatw coś w Wodach Polskich nawet dzisiaj. Powodzenia
 1 
 9 
zgłoś
GGK z uporem wartym lepszej sprawy bronił dostępu do systemu informatycznego chociaż fakt udostępniania numerów KW był i tak widoczny, i udowodniony, bez takiego dostępu. Pytanie brzmi więc o co tak naprawdę walczył? Co więcej można było stwierdzić przez dostęp do tego systemu, czy nadal można jeszcze to stwierdzić? Czy aby ten system nie powinien być skontrolowany w dużo większym zakresie niż sam obszar ochrony danych osobowych? Minister nadzorujący geodezję powinien zastanowić się czy nadmiar zaufania do GGK nie nadszarpnie jego własnej reputacji. Zapewne cała sprawa dotyczy czegoś więcej niż dociera to do opinii publicznej, ciekawe czy kiedyś dowiemy się o co tu tak naprawde chodzi. Znając stan służb odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo kraju i siłę wpływów jakie mają na te służby osoby trzymające władzę w geodezji, jakby nie było władzę namaszczoną w latach dziewięćdziesiątych przez służby specjalne PRL, można w to wątpić. Ale ponieważ nigdy nic do końca nie jest pewne to bedziemy cierpliwie czekali.
 6 
 18 
odpowiedz zgłoś
Dziwne że na stronie GUGiKu nic nie ma. Zawsze tak bardzo się starali żeby PR-owo wszystko było ładnie a tu nic.
 3 
 13 
odpowiedz zgłoś
odp: Dziwne Nie publikują, bo się boją że następną karę dostaną.
 4 
 8 
odpowiedz zgłoś
Komunistyczni ambasadorzy z SGP Uprzejmie przypominam, że WI jako pierwszy niczym Kazimierz Wielki zastał zasób papierowy, pozostawił scyfryzowany. KAPPA
 12 
 8 
odpowiedz zgłoś
@ W mojej ocenie w tej bulwersującej sprawie dochodzi do matactw. Czekamy na kolejne kroki prezesa UODO, oby kara była nie tylko finansowa. Taki bezprecedensowy i największy wyciek danych milionów Polek i Polaków nie może się powtórzyć, osoby odpowiedzialne powinny ponieść konsekwencje prawem przewidziane. Nie może być tak żeby grupa urzednikow, która w takim stopniu naruszyła przepisy była bezkarna. Czekamy na prawomocny wyrok sądu w tej bulwersującej sprawie.
 11 
 16 
odpowiedz zgłoś
odp: @ całe szczęście, że to tylko twoja ocena:) brzmi prawie wiarygodnie.
 8 
 9 
odpowiedz zgłoś
odp: @ Wyrok będzie chyba niekorzystny dla Reformatora polskiej geodezji. W końcu wolne sądy mamy ;)
 2 
 13 
odpowiedz zgłoś
Decyzja UODO - https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.3.2020 wrto przeczytać. Ciekawe, że na piśmie GGK odmówił przeprowadzenia kontroli w zakresie 1-5. Jak się miewa sprawa w prokuraturze którą zgłosił UODO ? Chyba lepszego dowodu niż oświadczenie o odmowie kontroli z własnoręcznym podpisem GGK nie można sobie wymarzyć.
 4 
 14 
odpowiedz zgłoś
A to KW jest tajne? Czy moze pan inspektor to następny sabotażysta państwa? Moze pozew zbiorowy przeciwko inspektorowi za utrudnianie dostepu do informacji?
 12 
 16 
odpowiedz zgłoś
odp: A to KW jest tajne? że niby GGK to państwo ? Weź, bo się zupą udławię.
 6 
 9 
odpowiedz zgłoś
do minusowacza ale zdajesz sobie sprawę, że wielokrotne minusowanie hurtem wszystkich nieprzychylnych komentarzy z trybu prywatnego przez jedną osobę nie wpływa na ich ocenę merytoryczną przez czytających? No może mniej przyjemnie się czyta jak wszystko czerwone.
 13 
 3 
odpowiedz zgłoś
hmmmmm Sporo emocji przysparza urząd GGK pani Minister Rozwoju :). Wcześniejsze kontrole chyba jeszcze z MIB, które ktoś tu kiedyś przywoływał do tego ta obecna historia. Za 100 tyś można byłoby np. zlecić trochę więcej BDOT10k albo orto a tak pójdzie na karę i do budżetu. Oczywiście jak cała procedura sądowa zakończy się prawomocnie i negatywnie dla urzędu GGK.
 3 
 12 
odpowiedz zgłoś
odp: hmmmmm Nie zapomnij o Geo-systemie, ja nie zapominam że dane transferowane są usługą do ktorj prawa ma Geo-System i nie przekazał ich Gugikowi. I tu podmiotem przetwarzajacym staje się kto ? 5 mln to nie 100 tyś.
 2 
 13 
odpowiedz zgłoś
Tak, GGK uniemożliwił kontrolę cytuje czy GGK wdrożył odpowiednie środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych ? czytamy w komunikacie UODO. Oni wrócą nie miejcie w Gugiku nadziei że tak nie będzie. Pan GGK będzie się uczył że zbyt ostrym językiem można sobie gardło podciąć. Już od poniedziałku. Milego, spokojnego weekendu.
 4 
 9 
odpowiedz zgłoś
odp: Tak, no dzięki, tobie też! Buźka!
 2 
 5 
odpowiedz zgłoś
do hmmm zwłaszcza, że ich nie dotyczy, bo traktuje o braku relacji będzie GGK a UODO. No i wisienka na cebuli: "za pomocą Geoportalu umożliwia on dostęp do danych osobowych zawartych w księgach wieczystych"
 4 
 7 
odpowiedz zgłoś
odp: do hmmm też zwróciłem na ten zapis uwagę. UODO napisał, że Geoportal "umożliwia" dostęp do danych osobowych w księdze wieczystej. Zaprzeczył zatem, że geoportal publikuje/daje dane osobowe. Dane osobowe są, ale dopiero w serwisie ekw.ms.gov.pl. Ale to akurat merytoryka sporu i w tej sprawie należy się spodziewać drugiej decyzji.
 6 
 7 
odpowiedz zgłoś
Czy decyzję prezesa UODO czytali już IODO powiatów ? Czy kara będzie płacona z prywatnych pieniędzy GGK ? Czy ministerstwo rozwoju zareaguje dyscyplinarnie na szefa podległego urzędu. Z cyklu kolejny odcinek na wspólnej.
 3 
 13 
odpowiedz zgłoś
słaba argumentacja, raz kontrola uniemożliwina, raz zweryfikowano, raz protokół. Zupełnie bezpodstawnie wydaje mi się, że skończy się jak z Bisnode-m. Proszę zapisać sobie print skrina na przyszłość.
 5 
 6 
odpowiedz zgłoś
42 komentarzezobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Testy skanera SPL w Kopenhadze
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS