Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2017-03-29| GIS, Prawo, Kataster

Kto odpowiada za przewlekłe rozgraniczenie?

Czy gmina może odpowiadać za rozgraniczenie przeciągające się z powodu opieszałości geodety, któremu zlecono to zadanie? Wyrok w tej sprawie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, a na jego rozstrzygnięcie zwraca uwagę śląski WINGiK.


Kto odpowiada za przewlekłe rozgraniczenie?

W analizowanej sprawie WSA rozpatrywał skargę właścicielki nieruchomości na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez burmistrza Głuchołaz w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości. Skarżąca złożyła wniosek o rozgraniczenie w marcu 2015 roku, a do wydania wyroku przez sąd administracyjny postępowanie to jeszcze się nie zakończyło. Burmistrz zrzuca tu winę na geodetę, który najpierw zwlekał z rozpoczęciem prac, a później złożył dokumentację zawierającą błędy, na koniec zaś nie udało się dostarczyć mu listu poleconego wzywającego go do niezwłocznego poprawienia dokumentacji.

W wyroku z 21 lutego br. (sygn. akt II SAB/Op 1/17) WSA w Opolu stwierdził, że burmistrz dopuścił się bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania oraz że miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W związku z tym wymierzono mu karę w wysokości 500 zł. W uzasadnienie sąd zwrócił m.in. uwagę, że czynności ustalenia przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym wykonuje geodeta upoważniony przez organ, zatem to organ zobowiązany jest do czuwania nad przestrzeganiem przez upoważnionego geodetę terminów przewidzianych przepisami do załatwienia sprawy.

Tymczasem w kontrolowanej sprawie po wszczęciu postępowania 7 kwietnia 2015 r. organ dopiero 26 stycznia 2016 r. skierował do geodety pismo wzywające do przedłożenia poprawionej i prawidłowej dokumentacji rozgraniczeniowej, a kolejne pisma w tej sprawie wysyłane były po upływie kolejnych dwóch i więcej miesięcy (7 marca, 11 maja, 7 września 2016 r.). Nadto organ pozostawił bez reakcji brak aktywności wyznaczonego przez siebie geodety w okresie od wszczęcia postępowania 7 kwietnia 2015 r. do 12 października 2015 r.

Zdaniem WSA w przypadku zaistnienia przeszkód co do terminowego załatwienia sprawy leżących po stronie wyznaczonego geodety organ winien ustalać z urzędu przyczyny niedotrzymania przez tego geodetę terminów załatwienia sprawy i podjąć niezbędne działania zmierzające do skutecznego przeprowadzenia prac. Równocześnie też organ winien informować strony o powodach niedotrzymania terminu i wskazać nowy termin załatwienia sprawy, czego w niniejszej sprawie nie czynił.

Sędziowie zwrócili ponadto uwagę, że burmistrz prowadził postępowanie przez niemal dwa lata, wykazując się niewielką aktywnością, ograniczającą się w odstępach kilkumiesięcznych do monitów kierowanych do geodety, którego winien był skutecznie nadzorować nie tylko pod względem oceny dokumentacji, ale jednocześnie w zakresie przestrzegania terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym. W związku z tym istnieją podstawy do oceny bezczynności organu i przewlekłego postępowania jako mających charakter rażącego naruszenia prawa.

W sprawie podniesiono również kwestię wynagrodzenia dla geodety. Skarżący twierdził, że to on został zmuszony do jego opłacenia (w kwocie 2,4 tys. zł), co w jego ocenie jest naruszeniem prawa. Tym samym burmistrz uwikłał go w sprawę cywilną, gdyż będzie zmuszony wystąpić do sądu cywilnego przeciwko geodecie. Burmistrz opowiedział zaś, że nie zobowiązywał skarżącego do żadnej wpłaty, nie był też stroną takiej umowy, podkreślił również, że to skarżący zawierał umowę z geodetą, który wykonywał pracę na jego zlecenie, zatem warunki umowy, termin wykonania, w tym wywiązanie się z zadań, ustalały strony umowy, nie organ.

WSA stwierdził natomiast, że brak jest przepisu uprawniającego organ administracji do orzekania w decyzji o rozgraniczeniu o rozliczeniu jej kosztów, w tym kosztów wykonania czynności przez geodetę. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego organ dopiero wraz z wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę ustala w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osobę zobowiązaną do ich poniesienia i wówczas obciąża ją tymi kosztami. „Raz jeszcze podkreślić przyjdzie, iż czynności ustalenia przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym wykonuje geodeta, z tym że w myśl art. 31 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jest to geodeta upoważniony przez organ, czyli geodeta ten nie jest podmiotem dokonującym czynności na zlecenie stron postępowania rozgraniczeniowego. Z tego też względu w postępowaniu administracyjnym w zakresie rozgraniczenia nieruchomości strony nie mogą zawierać odrębnych umów czy zlecać osobom trzecim czynności przypisanych organowi (wyznaczenie uprawnionego geodety)” – podkreśla WSA.

JK


«« powrót

Udostępnij:    

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Mazurska perełka architektury w chmurze punktów
czy wiesz, że...
© 2023 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji: geoforum@geoforum.pl

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
e-mail: geoforum@geoforum.pl
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS