wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2021-02-10| Geodezja, Prawo, Kataster

Planowana droga gminna a użytek Tp

Kolejny przypadek z praktyki w lutowym wydaniu miesięcznika GEODETA omawia sędzia Magdalena Durzyńska. W opisywanej sprawie chodziło o wydzielenie z działki leś­nej działki pod drogę gminną przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Choć wydaje się to proste, przy okazji wyłoniło się kilka kwestii spornych.


Planowana droga gminna a użytek Tp <br />
Fragment mapy podziałowej
Fragment mapy podziałowej
• Wójt wydziela działki pod drogę

Pierwotnie wójt jednej z podwarszawskich gmin zatwierdził podział nieruchomości stanowiącej działkę nr 827/2. W wyniku odwołania Skarbu Państwa, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo J (dalej nadleśnictwo) decyzja ta została uchylona. Przy kolejnym rozpoznawaniu sprawy wójt ponownie zatwierdził podział tej nieruchomości na działki: nr 827/5 o pow. 0,0569 ha i nr 827/6 o pow. 2,9399 ha.

W odwołaniu nadleśnictwo zarzuciło wójtowi błędne przyjęcie, że dzielona działka – stanowiąca własność Skarbu Państwa – znajduje się w trwałym zarządzie nadleśnictwa, podczas gdy jednostka ta sprawuje ustawowy zarząd określony w art. 4 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach. Ponadto w odwołaniu znalazł się zarzut błędnego sklasyfikowania użytku gruntowego nowej działki ewidencyjnej nr 827/5 jako Tp, a także błędnej numeracji działek.

• SKO: podział możliwy, gdy zgodny z MPZP

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie (SKO) po rozpatrzeniu odwołania nadleśnictwa utrzymało decyzję wójta w mocy. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia podało art. 93 ust. 3 i 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [tekst jednolity DzU z 2020 r., poz. 1990 ze zm., dalej ugn], wskazując na możliwość podziału, gdy jest on zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) zarówno co do przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania działek.

SKO wyjaśniło, że wszczęcie postępowania z urzędu nastąpiło z uwagi na realizację celu publicznego polegającego na wydzieleniu części nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną gminną oznaczoną w MPZP symbolem 6.KDL (ulica P) i 5.KDL (ulica W). Stanowi to przesłankę z art. 97 ust. 3 ugn uzasadniającą dokonanie podziału. Zdaniem SKO wójt wyjaśnił rozbieżności w numerach działek wskazanych we wstępnym i w ostatecznym projekcie podziału (co było powodem uchylenia poprzedniej decyzji). Finalnie numery działek uległy zmianie, jednak w stosunku do wstępnego projektu podziału nie uległa zmianie ich powierzchnia i granice. Jak podało SKO, działka nr 827/3 ze wstępnego projektu podziału odpowiada działce 827/5 z mapy podziałowej, a działka nr 827/4 odpowiada działce 827/6.

Ponadto SKO zwróciło uwagę, że przeznaczenie części gruntów leśnych wchodzących w skład oddziału leśnego 262Af stanowiących część działki ewidencyjnej nr 827/2 na cele nierolnicze i nieleś­ne pod tereny dróg publicznych (w tym dróg gminnych 6.KDL i 5.KDL) w MPZP gminy J zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych 10 czerwca 2009 r., a następnie przez ministra środowiska (decyzja z 19 czerwca 2009 r.) oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 26 kwietnia 2010 r. Konsekwencją tego przeznaczenia było zastosowanie na mapie użytku Tp – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych. Zaznaczono tu, że prawidłowe sklasyfikowanie użytku potwierdził Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej...

Pełna treść artykułu w lutowym wydaniu miesięcznika GEODETA
• Zamów wersję papierową • Zamów wersję cyfrową

Redakcja


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
użytki? Jeśli podział jest zgodny z MPZP SKO musiał uznać jej ważność jeżeli nie ma błędów formalnych w niej typu złe podstawy prawne czy uzasadnienie. Skarb Państwa nie był już właścicielem części gruntu z chwilą opublikowania uchwalonego MPZP a podział to tylko formalność i ujawnienie prawa własności w KW. Zastanawia mnie czemu numeracja działek uległa zmianie. Dzis chyba każda numeracja podlega uzgodnieniu z PODGiK, chyba że ktoś czegoś nie dopełnił lub pomylił. Ale dziwna sprawa z użytkami. Decyzją wójta nie można zmienić użytków decyzją bo to nie podlega kompetencji Wójta tylko Starosty. Dawniej na zmianę użytków potrzebna była decyzja Starosty, dziś odbywa sie do dokumentacją sporządzoną przez geodetę i wprowadzane jest do rejestru przez PODGiK. Podział powinien być na istniejacych użytkach a dopiero gdy pojawi się droga powinna być zmiana oisobnym opertem. Chyba że podczas podziału geodeta stwiertdził że droga już jest wtedy zmienia uzytki przed podziałem.
 5 
odpowiedz zgłoś
odp: użytki? A w której to gminie plan miejscowy dokonuje zmiany właścicieli nieruchomości? Jezu Chryste!!!
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: użytki? W żadnej. Gmina na podstawie zapisów w planie ma prawo wydzielić pod drogę i ujawnić swoje prawo w KW a właścicielowi zapłacić odszkodowanie. Podział musi być zgodny z planem miejscowym i jest zatwierdzany decyzją na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podział moze być na wniosek lub z urzędu. A art 98 ustawy brzmi: Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe ? z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, Z MOCY PRAWA, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przechodzą z mocy prawa czyli nie na zasadzie wykupu u notariusza ale gmina ujawnia swoje prawo w KW i płaci odszkodowanie na podstawie wyceny nieruchomości przejetej. Odsyłam do douczenia a nie modlitw
zgłoś
odp: odp: użytki? A dodatkowo odsyłam do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych art 12 (...) 4. Nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 6, stają się z mocy prawa: 1) własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych, 2) własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych ? z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.
zgłoś
odp: użytki? Do Yreq. Nie tak szybko, proszę doczytaj przepis. Gmina może samoistnie wydzielić grunty pod drogę, ale NIE MOŻE samoistnie ich przejąć bo mpzp przewiduje pod drogi. Art 98 ustawy o gosodarce (przejmowanie wydzielonych działek pod drogi) dotyczy WYLACZNIE podziałow dokonywanych na wniosek właściciela. Oznacza to że nie działa przy podziałach z urzędu. W przypadku podziałów na wniosek właściciela przechodzą na włAsność odpowiedniego podmiotu dla danej drogi - odszkodowanie sie uzgadnia (niekoniecznie przez rzeczoznawcę). Dopiero brak takiego uzgodnienia powoduje że sprawa trafia do starosty - a tam jest obowiązek rzeczoznawcy. W przypadku podziałów z urzędu działki podlegają wykupowi (notariusz) albo można próbować je wywłaszczyć.
odpowiedz zgłoś
odp: użytki? W przypadku ZRID - jest to przepis o charakterze czysto wywłaszczeniowym. Jest wywłaszczenie (decyzja Starosty albo Wojewody, gmina nie może takowej wydać) i jest odszkodowanie ustalane przez rzeczoznawcę. To nie ma nic wspólnego z podziałem zatwierdzanym przez Wojta, Burmistrza, Prezydenta Miasta. Pozdrawiam.
odpowiedz zgłoś
odp: odp: użytki? Oraz nie ma nic wspólnego z ustaleniami planu miejscowego, gdyż w postępowaniach w trybie specustawy drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Również pozdrawiam.
zgłoś
odp: użytki? I jeszcze jedno - co innego użytek dr (droga istnienie) a co innego Tp (grunty przewidziane pod drogi).
odpowiedz zgłoś
Wymuszanie Na geodetach dopasowania użytku do wyłączenia, dotyczy to i lasów i gruntów rolnych decyzja swoją drogą a faktycznie wyłączenie swoją drogą a zawsze geodeta jest ten na którym wymusza się fałszerstwa
 4 
odpowiedz zgłoś
@Wiesiek potwierdzam, pełna zgoda. Państwo w państwie - głęboki PRL, Lasy Państwowe - pilnują tam gdzie nie trzeba, a las im ubywa
 1 
odpowiedz zgłoś
Może GGK wreszcie weźmie się za absurdy Lasów Państwowych Już najwyższa pora. Najpierw uzgadniają plany miejscowe, potem się odwołują od ich ustaleń blokując i gminie i właścicielom. Tak samo jest z uproszczonymi planami urządzania lasu - najpierw uzgadniają ich treść, a potem się odwołują blokując właścicielom inwestycje. Nie wykonują kontroli terenowych i nie nakładają właścicielom kar za samowolne wyłączenie, tylko wymuszają na Ośrodkach Powiatowych, by naciągali powierzchnie do ich wyłączeń z produkcji leśnej. Jestem przeciw, aby moje podatki szły na tę chorą i patologiczną politykę Lasów Państwowych. Tym powinno się zainteresować Ministerstwo Środowiska czy nawet NIK. Leśnicy douczcie się trochę, bo to co robicie i to czego nie robicie jest nie logiczne!!!
 6 
odpowiedz zgłoś
4 komentarzezobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Wysokorozdzielcze wideo z satelity SkySat-1
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS