wiadomościksięgarniamapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Jak skanowano największy atlas świata
blog
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Wiadomości|2017-08-08| Prawo

WSA o wypisie i zaufaniu

„Organy są obowiązane do procedowania w sposób pogłębiający zaufanie obywateli do władzy publicznej” – orzekł niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w sprawie małżeństwa starającego się o wypis z ewidencji gruntów i budynków.


WSA o wypisie i zaufaniu

Pierwszą próbę uzyskania wypisu małżeństwo S. podjęło 2 listopada ubiegłego roku. We wniosku małżonkowie wyjaśnili, że „wypis z rejestru gruntów jest wymagany w Księgach Wieczystych”. Nieruchomość, która miała być przedmiotem tego dokumentu, trafiła bowiem w ręce małżeństwa pod koniec lat 70. w wyniku wymiany gruntów, zmiana ta nie została jednak ujawniona w księgach wieczystych.

Starosta wydał jednak decyzję odmową. W uzasadnieniu podkreślił, że małżeństwo S. nie jest obecnie właścicielem nieruchomości, bo w akcie darowizny przekazało ją synowi. Co więcej, małżonkowie nie wykazali, że mają interes prawny w uzyskaniu wypisu, czego wymaga Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Małżeństwo nie zgodziło się z tym rozstrzygnięciem i odwołało się do WINGiK-a. W odwołaniu małżonkowie podkreślili m.in.. że – wbrew temu, co twierdzi starostwo – są one właścicielami nieruchomości, która ma być przedmiotem spornego wypisu, bo wspomniana wcześniej darowizna nie obejmowała tej działki. WINGiK przyznał jednak rację starostwu. W uzasadnieniu stwierdził, że z dokumentów bezspornie wynika, że małżonkowie nie są właścicielami przedmiotowej nieruchomości, a ponadto nie wykazali skutecznie swojego interesu prawnego.

Sprawa trafiła w końcu do WSA we Wrocławiu. W wyroku z 19 lipca (sygn. akt II SA/Wr 257/17) sad uchylił zaskarżone decyzje starostwa i WINGiK-a. W uzasadnieniu czytamy m.in., że „wnioskodawcy, w toku postępowania wielokrotnie wskazywali, że żądany dokument jest im niezbędny w postępowaniu wieczystoksięgowym. Dlatego należy przypomnieć, że stosownie do treści art. 8 i 9 Kodeksu postępowania administracyjnego organy są obowiązane do procedowania w sposób pogłębiający zaufanie obywateli do władzy publicznej oraz są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek”.

W ocenie WSA nie ulega wątpliwości, że w tym przypadku organ winien po prostu wezwać małżeństwo do uzupełnienia wniosku, co przewidują zresztą przepisy Kpa. „Poprzez zaniechanie tego obowiązku doszło naruszenia przez organ prowadzący postępowanie obowiązku udzielania stronom rzetelnych informacji o ich uprawnieniach, w odniesieniu do bardzo doniosłej ich sfery – wnoszenia podań mieszczących się w zakresie działań administracji publicznej” – stwierdza sąd w uzasadnieniu.

Wyrok nie jest prawomocny

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Dolnośląska wingik I ta niekompetentna wingik obsadziła teraz prawie wszystkie zespoły doradcze przy ministrze. Już widzę jak przyjazne stworzy ona prawo.

ależ mamy prawo. Można je interpretować jak się chce. i Znaleźć winnych, gdy zachodzi taka potrzeba

urząd dla ludzi nie odwrotnie

3 komentarzezobacz też:reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt