wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Modelowanie Dębu Bartek
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama
|2006-09-02| Prawo, Ludzie, Instytucje

Ustawa o biegłych sądowych wkrótce na posiedzeniu rządu


Ministerstwo Sprawiedliwości przesłało do rządu projekt ustawy o biegłych sądowych, który określa zasady nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności biegłego. Do tej pory nie było aktu prawnego rangi ustawy normującego całość zagadnienia związanego z wydawaniem opinii przez biegłych na potrzeby postępowania sądowego. Ustawa porządkuje tę dziedzinę i jednocześnie zwiększa wymagania od osób i instytucji, które ubiegają się o wydawanie opinii na potrzeby sądu.

Według projektu ustawy o osobach fizycznych oraz instytucjach naukowych lub specjalistycznych uprawnionych do sporządzania i wydawanie opinii w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy biegłym może zostać osoba fizyczna lub instytucja naukowa albo specjalistyczna. W szczególnych przypadkach do wykonania czynności biegłego może zostać powołana osoba/instytucja nieznajdująca się na liście.
Biegły sądowy obowiązany jest do wykonywania czynności ze szczególną starannością i bezstronnością. Za wydaną opinię biegłemu/instytucji przysługuje wynagrodzenie i zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych na wydanie opinii. Wysokość i zasady wynagradzania określi stosowne rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Biegły ma korzystać z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Listę biegłych sądowych prowadzić ma teraz minister sprawiedliwości, a wpis na nią nastąpi na podstawie decyzji, na wniosek zainteresowanego. Za wniosek trzeba będzie zapłacić (proponowane stawki: 500 zł – osoba fizyczna, 5000 zł – instytucje).
Ubiegający się o wpis będzie musiał m.in.: posiadać nieposzlakowaną opinię, minimum 5 lat praktyki w dziedzinie, w której chce wykonywać czynności biegłego, mieć odpowiednie uprawnienia zawodowe. Do wniosku trzeba będzie załączyć m.in. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień zawodowych, rekomendację odpowiedniej instytucji, samorządu lub stowarzyszenia zawodowego. W przypadku instytucji naukowych/specjalistycznych do wniosku dołączona musi być lista osób uprawnionych do wydawania opinii oraz wykaz zewnętrznych testów kontroli jakości i kompetencji.

Wpis na listę następować będzie na okres 5 lat. Po tym czasie trzeba będzie złożyć dokumenty potwierdzające m.in. doskonalenie własnych kwalifikacji i ponownie wystąpić o wpis na listę.
Wnioski będzie rozpatrywała 26-osobowa Komisja Kwalifikacyjna przy ministrze sprawiedliwości. W jej skład wejdzie po trzech przedstawicieli ośmiu ministerstw. Lista biegłych będzie prowadzona w formie elektronicznej i umieszczona na ogólnodostępnej stronie internetowej. Lista instytucji naukowych i specjalistycznych będzie publikowana w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministerstwa.
Minister sprawiedliwości musi zawiesić biegłego w czynnościach, jeśli przeciwko biegłemu prowadzone jest np. postępowanie sądowe o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Proponuje się, by ustawa weszła w życie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Do tej pory nie było aktu prawnego rangi ustawy, który normowałby całość zagadnienia, związanego z wydawaniem opinii przez biegłych na potrzeby postępowania sądowego. Ustawa porządkuje tę dziedzinę i zwiększa wymagania od osób i instytucji starających się o wpis na listę. Będzie jedna lista i jednakowe kryteria, do tej pory listy takie tworzył oddzielnie każdy z prawie 50. sądów okręgowych. Odtąd osoby i instytucje będą podlegały sprawdzeniu w zakresie fachowości, a ich uprawnienia w tym zakresie będą systematycznie weryfikowane. Komisja Kwalifikacyjna będzie mogła m.in. sprawdzać warunki techniczne i organizacyjne instytucji ubiegających się o wydawanie opinii.
Tytuł „biegłego” będzie można używać jedynie w zakresie postępowania sądowego, w którym biegły został powołany do wydania opinii.

W Polsce jest około 17 tys. biegłych sądowych. Przewiduje się, że wydatki państwa związane z wprowadzeniem ustawy wyniosą 2,7 mln zł, a wpływy z tytułu wpisów na listę biegłych –10,2 mln zł.
W najbliższym czasie ustawa ma być rozpatrywana na posiedzeniu rządu.

AB


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Niech pan Ziobro sobie sam opiniuje byłem biegłym , to sie w ogóle nie opłaca kwota wynagrodzenia jest teraz i proponowana na przyszłość zbyt niska to powoduje że opinię bedą "odwalać" tylko ci którzy nie mają lepszego żródła dochoduzobacz też:reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt