Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2024-02-26| artykuł sponsorowany | Geodezja, Firma, Software

Wtyczka dla QGIS: C-GEO Wizualizacja GML

Import GML z obiektami mapy zasadniczej, wizualizacja, walidacja,eksport DXF/geoTIFF/PDF/JPG, generowanie usługi WMS, raporty,modele 2021/2015/mieszane/wektorowe, automatyczna redakcja – tak w skrócie przedstawiają się możliwości wtyczki C-GEO Wizualizacja GML dla QGIS.


Wtyczka dla QGIS: C-GEO Wizualizacja GML

Format GML (GeographyMarkup Language – język znaczników geograficznych) jest w Polsce od 1 stycznia 2023 r. standardem wymiany danych obiektowej mapy zasadniczej (rozporządzenie ministra rozwoju ws.standardów technicznych… – DzU z 2020 r. poz. 1429, § 42 ust. 1). Posługują się nim urzędy administracji rządowej i samorządowej, geodeci aktualizujący mapę zasadniczą, a także urbaniści, planiści, projektanci, pracownicy gmin i inne podmioty, które dla swoich potrzeb zamawiają obiektową lub wektorową mapę zasadniczą lub wybrane zbiory danych (np. ewidencji gruntów i budynków, GESUT).

Ponieważ jest to format obligatoryjny, niezbędne są narzędzia informatyczne, którezapewnią dostęp do danych w formacie GML geodetom, jednostkom edukacyjnym i naukowym, projektantom, przedsiębiorstwom zarządzającym sieciami uzbrojenia terenu, zarządcom dróg, nieruchomości, infrastruktury, pracownikom administracji samorządowej i rządowej.

Aktualnie dostęp do danych mapy zasadniczej w GML jest realizowany w specjalistycznych aplikacjach geodezyjnych (np. C-GEO lub C-GML autorstwa firmy Softline Plus Jerzy Biegalski). Alternatywą może być otwarte oprogramowanie GIS – QGIS, które jednak bez dodatkowych narzędzi nie umożliwia poprawnej wizualizacji kartograficznej obiektów mapy zasadniczej. Na szczęście można wykorzystywać opracowywane specjalnie dla QGIS aplikacje: wtyczki.

Mając to na uwadze, firma Softline Plus Jerzy Biegalski od 2022 r. rozwija i oferuje wtyczkę C-GEO Wizualizacja GML dla QGIS do importu, wizualizacji, edycji i przetwarzania, a także eksportu obiektów mapy zasadniczej z plików GML zawierających dane baz państwowego zasobu: ewidencji gruntów i budynków (EGiB), sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i obiektów topograficznych (BDOT500).

Rys. 1. Wizualizacja danych EGiB, GESUT, BDOT500 zaimportowanych z GML do wtyczki

Wtyczka o nazwie C-GEO Wizualizacja GML umożliwia import plików GML wszystkich stosowanych w Polsce systemów do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zarówno powstałych w oparciu o przepisy z 2015 r. lub 2021 r., jak i „hybrydowych”, czyli z obiektami z obu modeli.
C-GML importuje również pliki GML zawierające wyłącznie prezentacje graficzne, zamówione jako wektorowa mapa zasadnicza. Importowane mogą być pliki GML o dowolnej wielkości, np. 300 MB. Jeśli w GML nie zapisano informacji redakcyjnych (czyli położenia etykiet, opisów obiektów mapy zasadniczej), wtyczka wygeneruje je na podstawie przepisów aktualnego rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej z 2021 r. w standardowym położeniu. Nie zastąpi to oczywiście oryginalnej redakcji mapy, ale zapewni podstawową jej czytelność.

Rys. 2. Atrybuty wybranego obiektu sieci GESUT

Operator wybiera, czy będą importowane obiekty aktualne, archiwalne (umieszczane na odrębnych warstwach i przedstawiane w skali szarości) czy wyłącznie archiwalne. W czasie importu można także zdecydować o ograniczeniu jego zakresu do wybranych typów obiektów (np. wyłącznie przewody sieci gazowej i działki ewidencyjne).

Rys. 3. Możliwość wyboru obiektów do importu z pliku GML

Użytkownik ma możliwość przeprowadzenia kontroli składniowej (walidacji) pliku GML. W jej wyniku generowany jest raport zawierający informacje o ewentualnych niezgodnościach obiektów w GML z przepisami (błędach, brakujących wymaganych danych), który może być przedmiotem analizy w QGIS lub być zapisany do pliku CSV.
Z danych ewidencyjnych (z pliku GML bazy EGiB) użytkowni wygeneruje raporty, np. informacje z rejestru gruntów, zestawienie działek, władających itp. Wtyczka pokazuje istniejące relacje między obiektami baz GESUT, EGiB (np. obiekt GESUT – rzędna, budynek – obiekt związany z budynkiem itp.).

Utworzoną po imporcie GML mapę można zapisać do formatu JPG/TIFF/PDF w jednej ze skal właściwych dla mapy zasadniczej (1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000) oraz wybranej rozdzielczości (np. 300 dpi), łącznie z georeferencją (dla formatu TIF + TFW).
Mapa może być również wyeksportowana do formatu DXF z zachowaniem stylizacji linii, powierzchni, symboli punktowych zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej.
Wtyczka w wersji PRO pozwala ponadto na zapis załadowanych danych do pliku projektu, który może być następnie otwarty na innym stanowisku z QGIS z dowolną wersją wtyczki (także w wersji bezpłatnej – demonstracyjnej).

Rys. 4. Okno zapisu projektu do udostępnienia oraz tworzenia serwisu WMS z projektu

C-GEO Wizualizacja GML PRO ma także wbudowaną funkcję wysyłania map na serwer WMS w celu udostępniania linków z wizualizacją mapy zasadniczej (ograniczenie jednocześnie aktywnych projektów wysłanych do WMS – 5 dla jednego użytkownika).
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zamówienia komercyjnej wersji wtyczki zapraszamy do kontaktu: e-mail softline@geo.pl, tel. 509 896 026, zamówienia przez formularz Softline.
Licencja na wtyczkę jest bezterminowa, uprawnia do instalacji i wykorzystywania na jednym stanowisku komputerowym, możliwa jest także jej bezpłatna aktualizacja w okresie roku od daty zakupu.

Funkcjonalności wtyczki:
1. C-GEO Wizualizacja GML PRO, licencja komercyjna: import GML z danymi mapy zasadniczej, walidacja GML, eksport (DXF, geoTIFF, PDF, JPG), odczyt/zapis projektów dla wszystkich wersji wtyczki Wizualizacja GML, generowanie usługi WMS z projektu, raporty.
2. C-GEO Wizualizacja GML, licencja komercyjna: import GML z danymi mapy zasadniczej, walidacja GML, eksport (DXF, geoTIFF, PDF, JPG), usługa WMS z projektu, raporty, import projektów z wtyczki w wersji PRO.
3. C-GEO Wizualizacja GML Demo, wtyczka bezpłatna, dostępna w repozytorium wtyczek QGIS:import projektów z wtyczki w wersji komercyjnej PRO, walidacja plików GML, raporty, usługi WMS, eksport projektu z zachowaniem stylizacji mapy zasadniczej do DXF, geoTIFF, PDF, JPG.

Softline Plus Jerzy Biegalski
ul. Słoneczna 4
55-080 Gniechowice
tel./fax 71 788 92 87
kom. 509896026
e-mail: softline@geo.pl
www.softline.geo.pl


«« powrót

Udostępnij:    


zobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Testy skanera SPL w Kopenhadze
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS