wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2021-06-10| Geodezja, Prawo

Reforma czy kosmetyka? Czyli o projekcie rozporządzenie ws. EGiB

Długo wyczekiwane propozycje nowych przepisów ws. ewidencji gruntów i budynków przygotowano, stawiając trafną diagnozę chorób toczących ten rejestr. Ale czy zaaplikowano właściwą terapię? Odpowiedzi szukamy w czerwcowym GEODECIE.


Reforma czy kosmetyka? Czyli o projekcie rozporządzenie ws. EGiB <br />
Fot. Geoportal.gov.pl
Fot. Geoportal.gov.pl
Zmiana przepisów katastralnych była w ostatnich latach tematem niezliczonych konferencji, narad, artykułów czy książek. Uczestnicy tej dyskusji byli zgodni, że ewidencja gruntów i budynków (EGiB) – jako jeden z najważniejszych państwowych rejestrów – powinna być wizytówką branży geodezyjnej. Niestety, bywa powodem do wstydu. To m.in. efekt częstych zmian przepisów, niepotrzebnie skomplikowanych procedur, a także przeładowania informacyjnego tej bazy, jej niewystarczającej cyf­ryzacji, kiepskiej aktualności i marnej dokładności. Zaprezentowany na początku maja projekt nowego rozporządzenia ws. EGiB jest próbą rozwiązania tych prob­lemów. Ale czy trafną? Co do tego opinie w branży są podzielone. Jedni chwalą nowe przepisy, inni mieszają je z błotem, a są i tacy, którzy twierdzą, że zmiany są tylko kosmetyczne.

• Od czego są doradcy?

Na wstępie warto wspomnieć, że nad propozycjami zmian przepisów ewidencyjnych pracował powołany przez głównego geodetę kraju w 2018 r. zes­pół ekspercki. Zasiedli w nim przedstawiciele wykonawców prac geodezyjnych, twórców oprogramowania, Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz świata nauki. Choć sporów między tymi grupami nie brakuje, udało się w ramach zespołu uzgodnić wspólne postulaty i przekazać je na ręce GGK. Dlatego jedną z kontrowersji dotyczących projektu rozporządzenia jest to, że nie uwzględniono w nim wielu propozycji przedstawionych przez ów zespół. Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego (PTG) twierdzi nawet, że niektóre zmiany idą w przeciwnym kierunku. Rozżalenia nie kryją zarówno niektórzy członkowie zes­połu, jak i przewodniczący dr hab. Paweł Hanus z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. „Propozycje zespołu nie przeszły próby czasu” – ripostował podczas otwartej wideokonferencji (18 maja) GGK Waldemar Izdebski. Wyjaśnił jednocześ­nie, że celem tego gremium nie było napisanie projektu rozporządzenia, ale doradzanie.

• W ewidencji tylko to, co niezbędne

Przejdźmy jednak do geodezyjnych konkretów. Jednym z głównych celów nowych przepisów jest ograniczenie zakresu informacyjnego EGiB...

Pełna treść artykułu w czerwcowym wydaniu miesięcznika GEODETA
• Zamów wersję papierową • Zamów wersję cyfrową

Redakcja


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Nie da się oderwać granicy działki od stanu prawnego nieruchomości , gdyż zasięg przestrzenny praw rzeczowych do nieruchomości wyznacza granica nieruchomości, której całością lub częścią może być działka ewidencyjna ujawniona w kw. Dlatego Rację mają Pan Radek i Pan Robert. Jeśli egib ma służyć nie tylko geodetom i potwierdzaniu stanu użytkowania na gruncie w ewidencji, a służyć ma temu o czym mowa w art.21 Pgik, to chyba nie taki drogowskaz powinien być w nowym rozporządzeniu.
 2 
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: Nie da się oderwać granicy działki od stanu prawnego nieruchomości Ależ wszystko się da rozerwać, pracujemy w rozrywce. Mieszkam na tzw. ziemiach odzyskanych. Osadników nieszczególnie obchodziło, kto wcześniej mieszkał w zasiedlanych gospodarstwach. Nie ma żadnych starych ksiąg hipotecznych czy lwh, wszystko się zgadza w KW z mapami EGB 1:5000. Te mapy zostały w większości odrysowane z map pruskich, czasami cos połączono, czasami cos podzielono, wpisano nowe numery działek. Mapy i zarysy, które przetrwały, do dziś są używane przez nas do szukania znaków granicznych. Ale notariusze przy zakładaniu nowej KW (przy podziale lub sprzedaży działek) za każdym razem chcą mieć do KW "świeży" wypis i wyrys z EGB. No i może się zdarzyć, że jakaś działka - nieruchomość 3-krotnie sprzedawana w kolejnych KW będzie "oznaczona" różnie, wg mapy analogowej 1:5000, potem wg mapy z digitalizacji dla LPIS a ostatnio wg mapy numerycznej po modernizacji wg ortofoto. I żadna z tych map nie pozwala na odszukanie kamieni w terenie. Stan prawny, psia mać, filozofia nie geodezja
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: Nie da się oderwać granicy działki od stanu prawnego nieruchomości Nie da się mówisz, to potrzymaj mi piwo.
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Nie da się oderwać granicy działki od stanu prawnego nieruchomości Dlatego nie powinno być ustalenia przebiegu granic w trybie egib. Od tego są rozgraniczenia, a nie pseudoczynności podczas pseudomodernizacji.
 2 
 2 
zgłoś
Dewastacja nie kosmetyka. I tyle :(
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
to nie projekt rozporządzenia to KOMPROMITACJA Kompromitacja GGK i dyrektora R.W., którzy pogrzebują geodezję na naszych oczach, reszta rozporządzeń zostaje w środowisku geodezyjnym, a to rozporządzenie sięga daleko przed geodezję
 2 
odpowiedz zgłoś
Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych. Aby odcinek lub linia łamana została uznana za granicę działek ewidencyjnych na zasadach określonych w § 39 ust. 1, to grunty położone po obu stronach tego odcinka lub linii łamanej musza należeć do różnych podmiotów (nie mogą należeć do tego samego podmiotu). Jeżeli z dokumentów określających stan prawny wynika, że tak nie jest, to oświadczenia związane z tym odcinkiem lub linią łamana nie wywołują żadnych skutków prawnych.
odpowiedz zgłoś
odp: Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych. Szanowny WR, niezależnie kto się ukrywa pod tymi literkami, czy Pan w ogóle wie o czym my tu rozmawiamy :-)? Bo to co Pan napisał można napisać innymi słowami tak - "Jeżeli oświadczenie co do przebiegu granicy nieruchomości nie dotyczy granicy nieruchomości to nie jest oświadczeniem o granicy nieruchomości". Geodeci w terenie i przy biurkach nie bawią się w gierki słowne a rozwiązują konkretne problemy których źródłem są nie tylko złożone problemy geodezyjno-prawne ale i w dużej mierze wadliwie skonstruowane przepisy utrudniające pracę. A Pan w tym wszystkim nie pomaga.
 3 
 8 
odpowiedz zgłoś
Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych. Zasięg prawa własności, o którym mówi Robert Łuczyński określają odpowiednie dokumenty, takie jak opisy zawarte w aktach notarialnych, protokoły, dane obserwacyjne pomiarów geodezyjnych, mapy, a nie koniecznie współrzędne. Jeżeli istnieją takie dokumenty, a jednocześnie przeprowadzona ich analiza upoważnia do stwierdzenia, że ce#$%!!ą się odpowiednim stopniem wiarygodności, to przepisy § 37-39 nie mają zastosowania. W takich przypadkach pomiar punktów granicznych, mający na celu pozyskanie standardowych danych określających ich położenie, powinien być poprzedzony działaniami, o których mowa w art. 39 Pgik.
 4 
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych. Czy na tym forum zasłanianie się anonimowością zwalnia z wysiłku czytania ze zrozumieniem?
 7 
odpowiedz zgłoś
Zobrazowania lotnicze w procesie ustalenia granic działek ewidencyjnych. Próbę wyeliminowania fotogrametrii cyfrowej z procesu ustalenia granic działek ewidencyjnych traktuję jako przejaw rażącej niekompetencji lub interesownego, sprzecznego z interesem społecznym, lobbingu podmiotów, które nie potrafią korzystać z osiągnięć tej technologii. Pragnę zwrócić uwagę, że zobrazowania lub ortofotomapa mogą być wykorzystywane w procesie ustalania przebiegu granic dz. ew. w trybie § 38 i 39, jeżeli charakteryzują się rozdzielczością zapewniającą wizualizację szczegółów sytuacyjnych, które mogą mieć znaczenie przy ustaleniu przebiegu tych granic. Przypadki, niewłaściwego stosowania § 37 ust. 2 nie mogą być przesłanką do jego usunięcia. Regulacja ta, przy jej właściwym stosowaniu, stwarza warunki do istotnego obniżenia kosztów przeprowadzenia omawianego procesu przy jednoczesnym podniesieniu na wyższy poziom jego rezultatów, szczególnie na terenach gęstej zabudowy oraz zróżnicowanej rzeźby terenu.
 6 
odpowiedz zgłoś
odp: Zobrazowania lotnicze w procesie ustalenia granic działek ewidencyjnych. A do tego jeszcze dochodzą sytuacje, w których oznaczanie w terenie punktów granicznych w sposób umożliwiający ich pomiar jest utrudnione, niemożliwe lub mija się z celem. Chodzi między innymi o grunty podmokłe czy wręcz koryta cieków i obszary akwenów, tereny w różny sposób zapuszczone, lasy i inne chaszcze, dachy, pasy drogowe, jednorodnie użytkowane rolniczo kompleksy działek ewidencyjnych i inne przypadki zatarcia granic, itd, itp. Wtedy, ogólnie rzecz biorąc, ostatniego spokojnego stanu posiadania nie da się stwierdzić, na pewno nie ma co się spodziewać sensownego oświadczenia stron, a jedynym sposobem na określenie położenia (współrzędnych) punktów określających przebieg granicy jest dogłębna, profesjonalna analiza wszelkich dostępnych materiałów. Wyniki tych analiz powinny zostać zobrazowane przez geodetę na materiale fotogrametrycznym i przedłożone stronom ustalenia. Takie sytuacje umknęły zupełnie w dotychczasowych, a zwłaszcza projektowanych przepisach. Szkoda
 4 
odpowiedz zgłoś
Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych. Pragnę zwrócić uwagę, że ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie § 38 i 39 jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy brak jest dokumentacji określającej przebieg tych działek lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne. Księgi wieczyste nie zawierają informacji o przebiegu granic nieruchomości; prowadzi się je w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Podstawą oznaczenia nieruchomości w KW są dane katastru nieruchomości. Zatem ataki na regulacje zawarte w przepisach § 37-39 są irracjonalne. Na marginesie w pewnym stopniu rozumiem tych atakujących, skoro znaczną część swojego życia zawodowego lub naukowego poświęcili synchronizacji wyników pomiarów geodezyjnych z wadliwymi mapami katastralnymi, a nie systemowemu rozwiązaniu problemu.
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych. nie zawsze tak jest; w sytuacji, gdy dane określające zasięg prawa własności istnieją, ale nie spełniają warunku dokładnościowego (np. określają pas terenu, w którym ta granica się znajduje) - nie ma możliwości jednoznacznego obliczenia współrzędnych określających przebieg granicy; w takim przypadku przyjęcie oświadczeń stron, które nie są zgodne z istniejącymi dokumentami określającymi zasięg prawa własności - stanowi przewłaszczenie; oświadczenia stron muszą być zgodne z zebranymi dowodami - jest to kategoryczny warunek w postępowaniu rozgraniczeniowym - i analogiczny zapis powinien obowiązywać w "prowizorycznym" ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych (pomijając już zasadnicze kwestie wadliwości dualizmu procedur ustalania przebiegu granic).
 2 
 10 
odpowiedz zgłoś
odp: Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych. Księgi wieczyste jak najbardziej zawierają informacje na temat przebiegu granic. Oczywiście nie zawsze, jeśli zaś zawierają to nie zawsze informacje te spełniaja obecnie obowiązujące standardy techniczne. Każdy przypadek jest inny i powienien być traktowany indywidualnie. No i trzeba jeszcze umieć ocenić która informacja jest wiążąca dla określenia zasięgu prawa własności, a która nie. Nie da się stworzyć przepisów które umiałby w sposób uniwersalny dokonywać takiej oceny. Dlatego powinny dokonywac tego osoby kompetentne, i formalnie, i merytorycznie, biorąc pod uwagę całokształt materiału dowodowego i regulacji prawnych. Dopuszczenie do tego, żeby granice prawa własności mogły być ustalone w sprzeczności z tytułami własności spowodowałoby (powoduje?), że tak ustalone granice nie byłyby granicami działek ewidencyjnych w rozumieniu § 9 rozporządzenia o ewidencji gruntów. A to w ogóle podważałoby sens istnienie ewidencji w takiej postaci.
 5 
 11 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych. Dokladnie. Ja zawsze uwazalem ze par 39.1 trzeba czytac lacznie z def. dzialki ewidencyjnej i nie mozna ustalac niezgodnie ze stanem prawnym - podobnie jak w przypadku 39.2. I tez w pelni sie zgadza, ze tak ustslone granice beda sie nijak mialy do rzecsywistego prawa wlasnosci i jaki w ogole ma wykazywanie ich przebiegu w taki sposob w egib
 7 
zgłoś
Ewidencja gruntów i budynków zgodnie z art. 21 Pgik powinna być katastrem nieruchomości wielofunkcyjnym, stanowiącym podstawę siedmiu różnym dziedzinom naszego życia społecznego i gospodarczego. Obowiązujące rozporządzenie realizuje ten wymóg ustawowy. Zawarte w nim wymagania dotyczące zakresu informacji oraz sposobu prowadzenia egib są adekwatne do ustawowych celów tego rejestru publicznego. Trzeba również mieć na uwadze, że egib jest ważnym elementem infrastruktury informacji przestrzennej,; odnoszą się do niej regulacje prawne UE. Co do projektu przygotowanego przez tzw. zespół ekspertów, to w mojej ocenie jest on dyletancki. Niektóre propozycje w nim zawarte są wręcz żenujące.
 10 
 5 
odpowiedz zgłoś
odp: Ewidencja gruntów i budynków O... i wreszcie wypowiedź na poziomie.Na odpowiednim poziomie kultury.Co do merytoryki to mam nadzieję, że na tym samym poziomie podyskutujemy nad wartością tej wypowiedzi. Oczywiście w oparciu o art. 21 pgik.I na początek.Jaką wartość ma planowanie gospodarcze i przestrzenne oparte na niejednorodnej, niekompletnej i niezdefiniowanej merytorycznie informacji dotyczącej nieruchomości.Bo to, że informacja ta ma z definicji nieprzewidywalną dokładność określenia położenia elementów w niej zawartych, nieznany stopień aktualności danych (zarówno jeśli chodzi o wykazywanie nowych elementów, jak i usuwanie tych już nie istniejących faktycznie) to tylko najbardziej rzucający się w oczy problem.Ten mniej widoczny to brak jednoznacznego określenia definicji technicznych obiektów zawartych w ewidencji (obiektów a nie ich zobrazowań, to dwie różne rzeczy) oraz procedur ich pozyskiwania.Na przykład nie wiemy jakie granice zawiera ewidencja, bo z rozporządzenia nie wynika, że chodzi o granice ..
 1 
 5 
odpowiedz zgłoś
odp: Ewidencja gruntów i budynków nieruchomości ale jakieś granice działek ewidencyjnych w dość dziwacznych procedurach, nie mających odniesienia do prawa własności.Brak jest również jednoznacznych, realizowanych jednorodnie dla całego kraju, zasad ewidencjonowania zmian w zakresie użytków czy chociażby treści dotyczącej budynków.Bogate orzecznictwo sądów z tego zakresu pokazuje olbrzymie zróżnicowanie jeśli chodzi o praktykę urzędów.Najgorsze jest w tym wszystkim, że kolejne zmiany przepisów i osób decydujących o funkcjonowaniu branży coraz bardziej powiększają chaos zarówno prawny, jak i merytoryczny.Najlepszym przykładem jest trwająca obecnie permanentna modernizacja rejestrów, dla której GGK w swoich wytycznych za główny cel postawił zmianę formuły pozyskiwania i przetwarzania danych na format baz danych kosztem rezygnacji z wartości merytorycznej stanowiącej o sensie zbieranie tych infomacji.No kto rządzącemu zabroni? Oficjalnie deklarowane jest odstąpienie od odpowiedzialności rejestru za
 7 
odpowiedz zgłoś
odp: Ewidencja gruntów i budynków wiarygodność danych, która to odpowiedzialność zdaniem GGK spoczywa na właścicielach nieruchomości. Czyli państwo będzie prowadziło rejestr na którym ma się opierać siedem różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego ale nie poczuwa się do odpowiedzialności za ten rejestr. A to znaczy, że GGK naraża te siedem dziedzin na ryzyko działania w oparciu o niewiarygodne, niekompletne, niejasne merytorycznie informacje, twierdząc, że państwo i gospodarka mają się w tym obszarze opierać na woli, wiedzy i odpowiedzialności bliżej nie określonej grupy właścicieli nieruchomości. Niezależnie od tego, że stwierdzenie to jest nieuprawnione jeśli chodzi o przepisy prawa, to trzeba jednak przyznać, że rozporządzenie próbuje w maksymalny sposób zrealizować tak lansowaną teorię. Czy jednak taka była intencja ustawodawcy, i czy takie są rzeczywiście potrzeby państwa, osądźcie Państwo sami.
 1 
 7 
odpowiedz zgłoś
odp: Ewidencja gruntów i budynków Już raz na gwałt, błyskawicznie chciano zrobić EGiB dla całej Polski "z pod palca". Bodaj w 2008 r. uznano (GUGiK),że dane opracowanie dla LPIS (w tym WMK) wystarczy tylko wyłożyć i cyfrowa EGiB gotowa! Klikając w biurze zmieniano użytki, dociągano granice działek z wektoryzacji do obrazu na ortofoto (do 4.15 m). Jeśli granice z mapy rastrowej nie pasowały do zdjęcia to wpisywano ZRD=9 i kazano to naprawiać w 7 dni. Podobnie jak zachodziły na siebie obręby, jednostki ewidencyjne to starosta miał 7 dni na poprawę. To było tak jakby słoń wszedł do składu z porcelaną. Sytuacja się teraz powtarza. Geodeci z zacięciem GIS nigdy nie zrozumieją katastru, czyli, że ta kreska (granica) na mapie ewidencyjnej ma swoją "wagę".
 1 
 7 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Ewidencja gruntów i budynków Nie tylko raz, drugi raz dołożono błędów w trakcie modernizacji ZSiN-owych z ustalaniem granic w świetlicach wiejskich na ortofoto. A według obecnego projektu rozporządzenia egib będzie można ustalić granice ewidencyjne bez związku z treścią kw na zgodne oświadczenie. Zamiast doprowadzać do zgodności granic ewidencyjnych z prawnymi obrano odwrotny kierunek. Katastru zatem z prawdziwego zdarzenia nie będzie w ten sposób nigdy.
zgłoś
Żart nie projekt To kuriozum. Izdebski wyciera sobie gębę ekspertami, robi fejkowe konsultacje, projekty piszą komputerowcy bez wiedzy o pracach pomiarowych i ewidencji a on i tak przepycha co chce. Tylko potem się chwali jakie to.konsyltacje robił, jacy to eksperci pracowali nad tymi śmieciowymi rozporządzeniami. Cały panel ekspercki poszedł do kosza,z konsultacji 80% merytoryki odrzuca i tylko informatyczna kosmetyka przechodzi. Przecież równie dobrze można by to zbojkotować bo i tak nasze zdanie nic nie znaczy a GGK tylko się nami podciera.
 3 
 30 
odpowiedz zgłoś
odp: Żart nie projekt Mierniczy nie istnieją. Czekamy na głosu oburzenia kołodzei i garbarzy.
 4 
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: Żart nie projekt To powiedz nam ze szczegółami jak to jest jak ktoś się tobą podciera i dlaczego ma to być problem innych a nie twój ? A czego się spodziewałeś ? Splendoru,kobiet i pieniędzy ? 2 latka masz że płaczesz bo ktoś nie słuchał twoich rad ? Wybrałeś sobie partnera do doradzania to nie płacz.
 11 
 1 
odpowiedz zgłoś
9 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Apeks skanuje w Trójmieście
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS