wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2014-04-02| Geodezja, Prawo, Kataster

16 pytań do GGK

Odtwarzanie osnowy, topologia w GESUT, dzienniki pomiarowe, prowadzenie mapy zasadniczej, standard GML, klasyfikacja gruntów – pytania dotyczące m.in. tych kwestii padły na zeszłorocznych, XXIV warsztatach Info-Ośrodek (Ustroń, 27-29 maja 2013 r.), a odpowiedział na nie główny geodeta kraju Kazimierz Bujakowski.


16 pytań do GGK

Uczestnicy spotkania pytali:
1) Jakie uprawnienia powinna posiadać osoba upoważniona do kontroli operatów geodezyjnych, dotyczącej odtworzenia i zakładania punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej?
Odpowiedź: W przypadku odtworzenia – uprawnienia z zakresu 1, a w przypadku zakładania – 3.

2) W jaki sposób należy wprowadzać do bazy GESUT (lub mapy zasadniczej) zmiany wynikające z pomiarów powykonawczych przyłączy sieci uzbrojenia terenu w przypadku braku topologii z siecią główną/rozdzielczą (pochodzącą np. z wektoryzacji)?
Odpowiedź: W przypadku wprowadzania informacji o obiektach pochodzących z pomiarów powykonawczych należy uzgodnić ich przebieg z innymi obiektami sieci poprzez np. modyfikację położenia obiektów, których źródło informacji o położeniu obarczone jest mniejszym błędem średnim (np. obiekty pozyskane na podstawie digitalizacji).

3) Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia ws. opłat możliwe jest naliczanie opłat za reprodukcję materiałów?
Odpowiedź: Możliwe jest naliczanie tylko tych opłat, które wyszczególniono w rozporządzeniu.

4) Czy należy wydawać decyzje administracyjne dotyczące opłaty za czynności geodezyjne?
Odpowiedź: GGK zwrócił się z podobnym pytaniem do resortu finansów, ale dotychczas nie otrzymano odpowiedzi.

5) W rozporządzeniu o standardach brakuje: • definicji raportu RTK, • prawidłowo określonego składu operatu technicznego, • możliwości zakładania osnowy pomiarowej II rzędu (powiązanie metody RTK i pomiarów klasycznych) oraz • możliwości kontroli pomiarów RTK w oparciu o punkty osnowy pomiarowej lub punkty I grupy dokładnościowej.
Wyjaśnienie GGK: Rozporządzenie o standardach nie definiuje zawartości raportu RTK. Pomiar kontrolny możemy być wykonany również na punktach osnowy pomiarowej wyznaczonej metodą statyczną lub szybką statyczną. Pomiarowa osnowa realizacyjna może być siecią dwurzędową, jeśli zakładana jest dla złożonych i dużych inwestycji realizowanych etapami.

6) Wnioskowano o wprowadzenie opłaty za udzielenie informacji dla komornika w przypadku, gdy strona nie widnieje w ewidencji.
Wyjaśnienia GGK: Nie wydaje się konieczne ustalanie wysokości specjalnej opłaty dla komorników. Informacja taka może być bowiem udzielona w formie zaświadczenia, a to podlega opłacie skarbowej.

7) Czy nowelizacja rozporządzenia ws. EGiB zakłada udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci papierowej?
Odpowiedź: Zgodnie z rozporządzeniem ws. PZGiK, dane te mogą mieć postać papierową.

8) W jaki sposób dokonać pomiaru powykonawczego sieci uzbrojenia terenu układanej technologią przecisku/przewiertu sterowanego?
Odpowiedź: Należy użyć wykrywaczy przewodów, a atrybut źródło określić jako pomiarWykrywaczemPrzewodow.

9) Czy w każdym przypadku należy zgłaszać prace geodezyjne dotyczące służebności gruntowych (w tym służebności przesyłu)?
Odpowiedź: Tak.

10) Czy rozważana jest zmiana terminu określającego możliwość prowadzenia mapy zasadniczej w postaci analogowej dłużej niż do 31 grudnia 2013 r.?
Odpowiedź: Zgodnie z propozycją nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. w przypadku nieutworzenia baz, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b Pgik, mapa zasadnicza mogłaby być prowadzona w postaci wektorowej na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r. lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi.

11) Czy WINGiK może objąć działaniami kontrolnymi gminy w zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów?
Odpowiedź: W obecnym stanie prawnym nie może.

12) Wnioskowano o zmianę przepisów rozporządzenia ws. EGiB, aby określić jednoznaczne zasady zaliczania gruntów do użytków Br.
Wyjaśnienia: Nowelizacja rozporządzenia, obowiązująca od początku tego roku, w istotny sposób doprecyzowała te kryteria.

13) Czy dokumentację z klasyfikacji gruntów pod rowami powinien sporządzać geodeta czy klasyfikator?
Odpowiedź: Dokumentację niezbędną do wprowadzenia zmian w operacie ewidencyjnym wykonuje w tym przypadku uprawniony geodeta.

14) Jeżeli mapa zasadnicza jest dalej prowadzona analogowo, to czy obowiązek kartowania wciąż spoczywa na wykonawcy?
Odpowiedź: Z jednej strony z rozporządzenia ws. zgłaszania prac geodezyjnych wynika, że obowiązek aktualizacji mapy zasadniczej spoczywa na wykonawcy. Z drugiej strony zgodnie z Pgik od 1 stycznia 2014 r. organ administracji prowadzący mapę zasadniczą w postaci analogowej nie może żądać od wykonawcy prac geodezyjnych jej aktualizacji.

15) Zwrócono uwagę na brak jednolitości terminów przejściowych dotyczących standardu GML. Rozporządzenie o standardach mówi o 23 grudnia 2014 r., a nowelizacja rozporządzenia o EGiB daje na to 36 miesięcy.
Wyjaśnienia: Ostatecznym terminem przekazywania plików GML do PZGiK jest 31 grudnia 2016 r.

16) W przepisach nie określono terminu, w jakim podmioty władające poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu powinny dokonać weryfikacji inicjalnej bazy GESUT.
Wyjaśnienia: Rozporządzenie ws. GESUT, BDOT5000 i mapy zasadniczej faktycznie nie określa takiego terminu. Należy przyjąć, że taka weryfikacja powinna się odbywać niezwłocznie. Kwestia współdziałania podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu zostanie doprecyzowana w najbliższej nowelizacji Pgik.

Pełna treść pytań i odpowiedzi

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
solidarność Panie Główny Geodeto Kraju dlaczego pomimo nowelizacji prawa w 2014r nie zniesiono technikom możliwości robienia uprawnień? Jak mamy być szanowani, jak byle chłystek po technikum jest wart tyle co inżynier? Panie Główny Geodeto Kraju czy widział Pan kiedyś prawnika, lekarza po technikum? Panie Główny Geodeto Kraju, dlaczego w komisji kwalifikacyjnej ds uprawnień zawodowych wynagrodzenia zgodnie ze znowelizowanym prawem w 2014r mają dochodzić do 110% średniej krajowej (ok 4tyś zł) za jeden dzień pracy? Tymczasem nikt się nie przejmuje dziesiątkami tysięcy geodetów żyjących na skraju ubóstwa? Wesołych Świąt
 2 
 1 
odpowiedz zgłoś
solidarność Panie Główny Geodeto Kraju dlaczego mając wyższe studia pracuję na umowę śmieciową za miskę z ryżem? W promieniu 100km jest kilkadziesiąt uczelni kształcących geodetów, techników jeszcze więcej. Dlaczego nikt z tym nic nie robi? Panie Główny Geodeto Kraju może czas zabrać głos na temat losu młodych ludzi, którym wbija się nóż w plecy otwierając kolejne uczelnie, dla których nie ma pracy lub na poziomie minimum socjalnego?
 2 
 1 
odpowiedz zgłoś
nooo to się trochę instytucji zeszło z udzieleniem odpowiedzi. Pytania padły na XXIV warsztatach, które odbyły się 27-29.05.2013, później były jeszcze XXV warsztaty (13-15.11.2013), a niedługo będą XXVI (21-23.05.2014). Jaśnie Państwo raczyło odpowiedzieć po prawie rok (10 mies), tj. 21.03.2014. A to nie były trudne pytania. Więc albo ma pytających w nosie, albo nie ma wystarczającej wedzy merytorycznej, żeby to zrobić w ciągu 30 dni. Ja wiem, że tu może KPA nie obowiązuje, ale to chodzi o zwykłą przyzwoitość. GUGiK/GGK-u nie mam słów...
 1 
odpowiedz zgłoś
Szanowny wykonawco! W związku z wprowadzeniem ustawy 1066 (o możliwości użycia wojska i służ policyjnych obcych państw do tłumienia zamieszek na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) chciałem zauważyć, że nie wchodzi w grę utworzenie majdanu w Polsce... chociaż jest bardziej potrzebny, niż na wschodzie.
 1 
odpowiedz zgłoś
GEODECI to śmieci społeczne, nie inteligencja tylko wieśniaki zakichane Jak to przeczytałem, to jedno mi przychodzi na myśl. Kiedy zbuntujemy się!!! Jak my dajemy się traktować, ktoś takie idiotyzmy wypisuje, że może do kamienia łupanego wrócimy!! Czy w tym kraju jeszcze ktoś się zna na geodezji i na wykorzystywaniu nowych technologii! Gdzie uczelnie! Gdzie stowarzyszenia!
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
Mapa rastrowa to nie mapa Mapa numeryczna w postaci rastrowej jest gorsza od pierworysów i nie powinno się jej stosować. To, że jest wyświetlana na monitorze nie czyni jej mapą numeryczną. A kto musiał pracować na takiej mapie zasadniczej ten rozumie.
 3 
 3 
odpowiedz zgłoś
wesoło a się ubawiłem :D kontrolę przy osnowie może zrobić 1 ale już założyć tylko 3 no proszę... znaczy, że brak w starostwach osób kompetentnych - wniosek, po co uprawnienia? skoro kontroluje osoba nie mająca wiedzy na dany temat. i jeszcze kreślenie na mapach - to się porobi jak każdy przyjdzie do miejscowego księstwa, odda mapę w numeryce, a na analogach kreślcie sobie sami szanowni kontrolujący :) oczywiście rzeczywistość będzie inna bo jak w każdym piśmie od GGK (i mam wrażenie, że i w całym kraju) jest akapit o nieodpowiedzialności za interpretację prawa więc pismo można stosować wybiórczo, a prawo interpretować po swojemu (przykład: MDCP bez zmian i konieczność zweryfikowania pomiarem w terenie czy aby na pewno mapa trzyma skalę, ośrodek w W-M województwie)
 3 
 12 
odpowiedz zgłoś
7 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Lotnicza chmura punktów w najwyższej rozdzielczości
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS