Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2012-08-31| Geodezja, Prawo, Instytucje, Kataster

Organizacje geodezyjne o nowelizacji rozporządzenia ws. EGiB

W toku konsultacji społecznych dotyczących nowelizacji rozporządzenia ws. ewidencji gruntów i budynków swoje uwagi przedstawiły właśnie Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Polskie Towarzystwo Geodezyjne.


Organizacje geodezyjne o nowelizacji rozporządzenia ws. EGiB <br />
fot. Geoportal.gov.pl
fot. Geoportal.gov.pl

Najwięcej wątpliwości i propozycji zmian do tego projektu (74) zgłosiło Stowarzyszenie Geodetów Polskich. SGP wnioskuje m.in., by w §80 ust.1 określić nowy termin modernizacji EGiB, ponieważ dotychczasowe nie zostały dotrzymane dla dużego obszaru kraju. Sugeruje ponadto, aby nie zmieniać dotychczas obowiązujących zasad, zakresów, nazw, pojęć, numeracji itp. Każda taka modyfikacja (np. przywrócenie klasy VI z) pomnożona przez setki tysięcy czy miliony obiektów ewidencyjnych w ocenie SGP spowoduje bowiem poważne skutki finansowe i rzeczowe. Stowarzyszenie sugeruje ponadto rozszerzenie projektu o zapisy zmierzające do przekształcenia ewidencji gruntów w kataster 3D.

SGP zwróciło także uwagę, że w przepisach przejściowych nie ma zapisu odnośnie terminu, od jakiego ma obowiązywać wprowadzany format GML. Oznacza to, że będzie on obowiązywał z dniem wejścia w życie nowelizowanego aktu, a to zapewne nie było intencją projektodawcy. Zasugerowano również poprawienie §62. Rozporządzenie w sprawie standardów definiuje bowiem dokładności zakładanych osnów pomiarowych na 10 cm, a §62 nowelizacji mówi o błędzie do 20 cm. Zdaniem SGP przy pomiarze punktów na taką osnowę na pewno nie uzyska się dokładności, o których mowa w standardach.

Stowarzyszenie kwestionuje ponadto zapisy §68 dotyczącego typów użytków rolnych. Zdaniem SGP w ten sposób niczego nie uporządkowano, a wszystkie dotychczasowe sprzeczności pozostały. Powielono bowiem wszystkie błędy aneksu nr 3 do instrukcji G-5. Organizacji chwali za to wprowadzenie kategorii „gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym” i proponuję dodatkowo dodać „grunty o nieaktualnym stanie prawnym”. Dotyczyłoby to tych terenów, które formalnie mają nawet założoną kw, ale faktycznie ten stan jest nieaktualny, właściciel nie żyje itp. Informacje takie – zdaniem SGP – są niezwykle ważne przy wszelkich działaniach inwestycyjnych, a organ zazwyczaj je posiada, choć w ewidencji nie są ujawniane.

Tymczasem Polskie Towarzystwo Geodezyjne inaczej ocenia wprowadzenie nowej kategorii gruntów. Wśród 10 uwag do projektu nowelizacji pisze m.in., że propozycja ta jest daleko idącym uproszczeniem, które winno albo spowodować korektę tej definicji, albo wykreślenie jej z nowelizacji. „W szczególności warto zauważyć, iż sam fakt istnienia księgi wieczystej albo innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości nie wyklucza istnienia niezgodności treści tej księgi lub dokumentów z rzeczywistym stanem prawnym” – uzasadnia PTG. Towarzystwo kwestionuje ponadto zniesienie obowiązku prowadzenia „Dziennika zgłoszeń zmian”. Jego prowadzenie jest w ocenie PTG uzasadnione chociażby wielością postępowań administracyjnych w przedmiocie wprowadzania zmian do EGiB, a także częstym wnoszeniem nadzwyczajnych środków zaskarżenia do sądów administracyjnych.

Zarząd Towarzystwa zwraca również uwagę, że nowelizacja w sposób niewystarczający odnosi się do zasad i trybu ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych. Zdaniem PTG projekt w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości winien doprecyzować możliwość dokonywania takiego ustalenia przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. To samo należy uczynić z regulacjami dotyczącymi sposobu postępowania wykonawcy w przypadku niestawiennictwa stron na gruncie, gdy na grunt przybyła tylko jedna ze stron, a także gdy oświadczenie do protokołu składa jedna strona, podczas gdy druga oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy.

Doprecyzować należy także problematykę dokumentowania czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Obecnie bowiem z literalnego brzmienia rozporządzenia wynika, że w procedurze tej winny być sporządzane dwa protokoły: „graniczny”, a także „ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków”. O kontrowersyjności tych zapisów świadczy fakt, że część członków PTG wykonuje dwa protokoły, a część wyłącznie „protokół ustalenia przebiegu granic…”, przy czym obie te sytuacje są akceptowane przez ośrodki dokumentacji położone w różnych częściach kraju.

Uwagi SGP
Uwagi PTG
Projekt rozporządzenia

JK


«« powrót

Udostępnij:    

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Akademia INSPIRE w Norwegii
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS