Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Akty prawne


DzU. z 20 kwietnia 2023 r., poz. 745Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

pobierz plik
DzU z 11 stycznia 2023 r., poz. 89Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

pobierz plik
DzU z 1 grudnia 2022 r., poz. 2469Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r.
w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

pobierz plik
DzU z 23 listopada 2022 r., poz. 2417Ustawa z dnia 7 października 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów

pobierz plik
DzU z 4 sierpnia 2021 r., poz. 1412Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r.
w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych

pobierz plik
DzU z 30 lipca 2021 r., poz. 1385Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

pobierz plik
DzU z 30 lipca 2021 r., poz. 1390Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków

pobierz plik
DzU z 28 lipca 2021 r., poz. 1373Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r.
w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

pobierz plik
DzU z 28 lipca 2021 r., poz. 1368Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r.
w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

pobierz plik
DzU z 23 lipca 2021 r., poz. 1374Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

pobierz plik
DzU z 16 lipca 2021 r., poz. 1341Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 6 lipca 2021 r.
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

pobierz plik
DzU z 16 lipca 2021 r., poz. 1304Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

pobierz plik
DzU z 30 kwietnia 2021 r., poz. 820Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

pobierz plik
DzU z 11 lutego 2021 r., poz. 273Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

pobierz plik
DzU z 19 listopada 2020 r., poz. 2052Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

pobierz plik
DzU z 30 października 2020 r., poz. 1916Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

pobierz plik
DzU z 21 sierpnia 2020 r., poz. 1429Rozporządzenie ministra rozwoju
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK

pobierz plik
DzU z 10 sierpnia 2020 r., poz. 1357Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
Tekst jednolity zawarty w obwieszczeniu ministra rozwoju z 28 lipca 2020 r.

pobierz plik
DzU z 3 sierpnia 2020 r., poz. 1333Ustawa z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane
Tekst jednolity zawarty w obwieszczeniu marszałka sejmu z 7 lipca 2020 r.

pobierz plik
DzU z 30 lipca 2020 r., poz. 1322Rozporządzenie ministra rozwoju z 28 lipca 2020 r.
w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

pobierz plik
DzU z 30 lipca 2020 r., poz. 1321Rozporządzenie ministra rozwoju z 28 lipca 2020 r.
w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

pobierz plik
DzU z 30 lipca 2020 r., poz. 1316Rozporządzenie ministra rozwoju z 27 lipca 2020 r.
w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

pobierz plik
DzU z 28 lipca, poz. 1304rozporządzenie ministra rozwoju z 20 lipca 2020 r.
w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

pobierz plik
DzU z 18 kwietnia 2019 r., poz. 725Ustawa z 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
Tekst ujednolicony opracowany na podstawie:
• tekstu jednolitego (DzU z 2019 r. poz. 725)
• ustawy z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2020 r., poz. 284),
• ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2020 r., poz. 782),
• ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (DzU, poz. 1086).

pobierz plik
DzU z 30 kwietnia 2020 r., poz. 782Ustawa z 16 kwietnia 2020 r.
o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

pobierz plik
DzU z 9 kwietnia 2020 r., poz. 692Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

pobierz plik
DzU z 5 lutego 2020 r., poz. 177Ustawa z 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej
Tekst jednolity zawarty w obwieszczeniu marszałka Sejmu RP z 13 grudnia 2019 r.

pobierz plik
DzU z 15 stycznia 2020 r., poz. 65Ustawa z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
Tekst jednolity zawarty w obwieszczeniu marszałka Sejmu RP z 22 listopada 2019 r.

pobierz plik
DzU z 24 grudnia 2019 r. poz. 2494Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

pobierz plik
DzU z 27 września 2019 r., poz. 1846Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

pobierz plik
DzU z 12 czerwca 2019 r., poz. 1086Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 maja 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

pobierz plik
DzU z 7 czerwca 2019 r., poz. 1065Rozporządzenie ministra infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Tekst jednolity zawarty w obwieszczeniu ministra inwestycji i rozwoju z 8 kwietnia 2019 r.

pobierz plik
DzU z 18 kwietnia 2019 r., poz. 725Ustawa z 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
Tekst jednolity zawarty w obwieszczeniu marszałka Sejmu RP z 4 kwietnia 2019 r.

pobierz plik
DzU z 6 marca 2019 r., poz. 434Rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z 9 lipca 2014 r.
w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
Tekst jednolity zawarty w obwieszczeniu ministra inwestycji i rozwoju z 7 lutego 2019 r.

pobierz plik
DzU z 28 lutego 2019 r., poz. 393Rozporządzenia ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Tekst jednolity zawarty w owieszczeniu ministra inwestycji i rozwoju z 3 stycznia 2019 r.

pobierz plik
DzU z 4 grudnia 2018 r., poz. 2268Ustawa z 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne
Tekst jednolity zawarty w obwieszczeniu marszałka Sejmu RP z 9 listopada 2018 r.

pobierz plik
DzU z 20 marca 2018 r., poz. 581Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2002 r.
w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia
Tekst jednolity zawarty w obwieszczeniu marszałka Sejmu RP z 20 marca 2018 r.

pobierz plik
DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2487Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r.
w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii

pobierz plik
DzU z 5 grudnia 2017 r., poz. 2248Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

pobierz plik
MP z 31 października 2017 r., poz. 984Obwieszczenie ministra infrastruktury i budownictwa z 12 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

pobierz plik
294 rekordy, strona 1 z 8
1 2 3 4 5 ... 7 ... » »»

prawo

szukane słowo
typ aktu prawnego
Galileo pomaga stworzyć ekologiczne fajerwerki
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS