Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2023-12-08| Geodezja, GIS, Edukacja, CIEKAWE TEMATY

Geodezja nieco mniej popularna. Wyniki rekrutacji na studia 2023/2024

Przynajmniej 2342 osoby rozpoczęły w październiku br. na polskich uczelniach studia na kierunkach geodezyjnych, geoinformacyjnych i geoinformatycznych. To liczba zbliżona do tej sprzed roku.
Autor: DAMIAN CZEKAJ


Geodezja nieco mniej popularna. Wyniki rekrutacji na studia 2023/2024

Dlaczego we wstępnie napisaliśmy „przynajmniej”? Niestety, dwie bydgoskie uczelnie – Akademia Kujawsko-Pomorska oraz Politechnika Bydgoska, które przeprowadzały nabór na kierunek geodezja i kartografia – odmówiły udostępnienia wyników rekrutacji, nie podając powodu. Jest to o tyle zastanawiające, że w ubiegłych latach miesięcznik GEODETA otrzymywał i publikował dane od tych uczelni.

Ale wróćmy już do tegorocznego zestawienia. Nasz artykuł podzieliliśmy na dwie części (podobnie wyglądały ostatnie dwa raporty nt. naboru w miesięczniku GEODETA). Pierwsza dotyczy kierunków geodezyjnych, druga – geoinformacyjnych i geoinformatycznych. Wyniki rekrutacji przedstawiliśmy na wykresach i w tabelach zamieszczonych na końcu artykułu. Dalej rozwinęliśmy też wszystkie występujące w tym materiale skróty uczelni i wydziałów.

Ponadto w tegorocznym raporcie postanowiliśmy skupić się tylko na studiach I stopnia, gdyż większość uczelni, która ma w ofercie studia magisterskie, planuje rekrutację na II stopień dopiero na początku przyszłego roku, przed startem semestru letniego. Jest to związane z trwającymi 7 semestrów studiami inżynierskimi.


• Kierunki geodezyjne

W tym roku wśród kierunków geodezyjnych znalazły się: geodezja i kartografia (będąca w ofercie 21 uczelni, w tym 5 niepublicznych), geodezja i kataster oraz inżynieria geoprzestrzenna na Wojskowej Akademii Technicznej, geodezja i planowanie przestrzenne na Politechnice Rzeszowskiej oraz tegoroczna nowość – geodezja i geoinformacja na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W pierwszym naborze UKEN udało się przyjąć 37 studentów, choć przygotowanych było 70 miejsc.

Studia geodezyjne I stopnia na 22 uczelniach rozpoczęło w październiku przynajmniej 1729 osób (1796, jeśli założymy, że AKP i PB przyjęły tyle samo studentów, co w ub.r.), czyli o ponad sto mniej niż w zeszłym roku. W trybie stacjonarnym – 1372, a niestacjonarnym (studia płatne) – 357. W tym miejscu warto podkreślić, że uczelnie niepubliczne przyjęły zaledwie 74 kandydatów. Jednej – Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – w ogóle nie udało się uruchomić kierunku z powodu niewystarczającej liczby chętnych.
Skoro już przy braku chętnych jesteśmy – spowodował on również nieuruchomienie studiów niestacjonarnych przez cztery uczelnie publiczne: Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Jarosławiu, Politechnikę Koszalińską, Politechnikę Morską w Szczecinie oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie.

Najwięcej chętnych do studiowania było na Politechnice Gdańskiej (747 osób), Politechnice Warszawskiej (733) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (682). Z kolei najwięcej osób przyjęła (na studia stacjonarne i niestacjonarne) AGH w Krakowie (185, o 25 mniej niż w ubiegłym roku). Dalsze miejsca zajęły PW (173) oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (152). WAT, w którego ofercie są trzy kierunki geodezyjne, przyjął w sumie 162 studentów.

• Kierunki geoinformacyjne i geoinformatyczne

W tegorocznym zestawieniu kierunków geoinformacyjnych i geoinformatycznych zadebiutowały cztery nowe: geografia i geoinformacja na Uniwersytecie Opolskim, geoinformacja z gospodarką przestrzenną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii na Uniwersytecie Warszawskim oraz geoinformatyka na WAT (jednolite studia magisterskie). Ubył natomiast jeden – geoinformatyka i geologia środowiska na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
Z nowości najlepiej poradził sobie kierunek na UW – 240 kandydatów na 40 miejsc. Z kolei geografii i geoinformacji na UO nie udało się uruchomić z powodu niewystarczającej liczby chętnych.

W sumie na 11 uczelniach państwowych studia I stopnia geoinformacyjne i geoinformatyczne rozpoczęło 613 osób (o 145 więcej niż w ubiegłym roku). Co ciekawe – tylko w trybie stacjonarnym. Dwie uczelnie ogłosiły wprawdzie nabór na studia niestacjonarne – Uniwersytet Zielonogórski oraz UJK, ale nie udało im się zebrać wystarczającej liczby chętnych.
Największą popularnością cieszyła się geoinformatyka na AGH (638 kandydatów), a najwięcej studentów przyjęła Politechnika Wrocławska – 104 – również na geoinformatykę.


• Jedne w górę, drugie w dół

Od trzech lat łączna liczba nowych studentów na analizowanych kierunkach utrzymuje się na podobnym poziomie. Jednocześnie po raz pierwszy w tym roku liczba przyjętych na studia geodezyjne spadła, a na studia geoinformacyjne i geoinformatyczne – wzrosła. Czy to początek nowego trendu i „wygryzania” geodezji przez „kierunki pokrewne”? Na razie jest za wcześnie, by móc to stwierdzić. Z pewnością jednak kierunki geoinformacyjne i geoinformatyczne są modne, pojawiają się na coraz to nowych uczelniach, w tym na takich, gdzie nigdy nie kształcono w zakresie geodezji.

Damian Czekaj (opracowanie na podstawie danych uzyskanych z uczelni)

TAB. 1. SZCZEGÓŁOWE WYNIKI REKRUTACJI NA KIERUNKI GEODEZYJNE 2023/2024 (STUDIA I STOPNIA)
Wydział i uczelnia Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
kandydaci limit przyjęci kandydaci limit przyjęci
GEODEZJA I GEOINFORMACJA
IPEiA UKEN, Kraków 95 70 37
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
AKP, Bydgoszcz bd. bd. bd. bd. bd. bd.
WBAiIŚ PB, Bydgoszcz bd. 45 bd. bd. 30 bd.
WILIŚ PG, Gdańsk 747 150 125
WGIBiAP PŚl, Gliwice 190 70 94 61 35 32
WIT PANS, Jarosław 25 35 20 15 35 0
WIŚGiEO PŚk, Kielce 92 bd. 27 32 bd. 22
WILŚiG PK, Koszalin 32 bd. 18 11 bd. 0
WGGiIŚ AGH, Kraków 682 150 156 82 60 29
WIŚiG URK, Kraków 295 90 106 75 60 37
WNT ANSGK, Kutno 22 50 17
WIP UPL, Lublin 214 60 74 67 bez limitu 34
SAN, Łódź bd. bd. 0 bd. bd. 0
WG UWM, Olsztyn 186 72 68 64 24 31
WNGiG UAM, Poznań 344 40 42 143 50 47
WSIG, Słupsk 7 10 7
WN PM, Szczecin 108 64 51 23 32 0
WGiK PW, Warszawa 733 150 145 bd. 60 28
WILiG WAT, Warszawa* 217 63 63
DSW, Wrocław 50 bd. 50
WGGiG PWr, Wrocław 418 90 99
WIKŚiG UPWr, Wrocław 287 80 82
GEODEZJA I KATASTER
WILiG WAT, Warszawa 278 60 55 59 bd. 0
GEODEZJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
WBIŚiA PRz, Rzeszów 253 60 66 70 30 23
INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA
WILiG WAT, Warszawa 221 60 44 33 bd. 0
*jednolite magisterskie studia wojskowe

TAB. 2. SZCZEGÓŁOWE WYNIKI REKRUTACJI NA KIERUNKI GEOINFORMACYJNE I GEOINFORMATYCZNE 2023/2024 (STUDIA I STOPNIA)
Wydział i uczelnia Studia stacjonarne
kandydaci limit przyjęci
GEOGRAFIA I GEOINFORMACJA
WE UO, Opole bd. bd. 0
GEOINFORMACJA
WNG UŁ, Łódź 58 60 16
WNGiG UAM, Poznań 141 50 47
GEOINFORMACJA Z GOSPODARKĄ PRZESTRZENNĄ
WNŚiP UJK, Kielce 25 30 25
GEOINFORMATYKA
WGGiOŚ AGH, Kraków 638 45 44
WIŚiE PKr, Kraków 149 36 59
WNoZiGP UMCS, Lublin 136 55 67
WG UWM, Olsztyn 75 24 38
WGiK PW, Warszawa 385 45 48
WILiG WAT, Warszawa* 169 60 56
WGGiG PWr, Wrocław 281 90 104
GEOINFORMATYKA I GEOFIZYKA W GEOINŻYNIERII
WG UW, Warszawa 210 40 40
GEOINFORMATYKA I TECHNIKI SATELITARNE
WBAiIŚ UZ, Zielona Góra bd. 30 0
INFORMATYKA GEOPRZESTRZENNA
WGGiIŚ AGH, Kraków 380 60 69
*jednolite studia magisterskie

W artykule, w tabelach i na wykresach występują skróty następujących wydziałów i uczelni:
AKP – Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy;
WBAiIŚ PB – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej;
WILIŚ PG – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej;
WGIBiAP PŚl – Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
WIT PANS– Wydział Inżynierii Technicznej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu;
WIŚGiEO PŚk – Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach;
WNŚiP UJK – Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
WILŚiG PK – Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej;
WGGiIŚ AGH – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;
WGGiOŚ AGH – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;
WIŚiE PK – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej;
IPEiA UKEN – Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
WIŚiG URK – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie;
WNT ANSGK – Wydział Nauk Technicznych Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie;
WNoZiGP UMCS – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
WIP UPL – Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
SAN – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
WNG UŁ – Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego;
WG UWM – Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
WE UO – Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego;
WNGiG UAM – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
WBIŚiA PRz – Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej;
WSIG – Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku;
WN PM – Wydział Nawigacyjny Politechniki Morskiej w Szczecinie;
WGiK PW – Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej;
WG UW – Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego;
WILiG WAT – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
DSW – Uniwersytet Dolnośląski we Wrocławiu;
WGGiG PWr – Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej;
WIKŚiG UPWr – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
WBAiIŚ UZ – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.


«« powrót

Udostępnij:    

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Formy rachunkowe i biografia prof. Hausbrandta
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji: geoforum@geoforum.pl

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
e-mail: geoforum@geoforum.pl
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS