wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2020-05-06| Geodezja, Prawo

Kolejna Tarcza Antykryzysowa również z regulacjami w zakresie geodezji?

W szykowanej przez rząd czwartej już Tarczy Antykryzysowej znajdą się ułatwienia także w zakresie geodezji – zapowiedział dziś (6 maja) podczas spotkania ze Służbą Geodezyjną i Kartograficzną GGK Waldemar Izdebski.


Kolejna Tarcza Antykryzysowa również z regulacjami w zakresie geodezji?

Szczegóły zmian, jakie tarcza wprowadzi w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, mamy poznać, gdy ustawa zostanie przyjęta przez rząd i trafi do Sejmu, co powinno nastąpić lada dzień. Główny geodeta kraju poinformował na razie, że akt ten prawdopodobnie przyspieszy wprowadzenie pewnych zmian przewidzianych nowelizacją Pgik, która zacznie obowiązywać 31 lipca. Mają się tam ponadto znaleźć przepisy, które powinny ułatwić szersze stosowanie operatu elektronicznego.

Według medialnych doniesień Tarcza Antykryzysowa 4.0 będzie również zawierać istotne zmiany w zamówieniach publicznych, m.in. ograniczy naliczanie kar umownych, wprowadzi obowiązek wypłacania zaliczek lub wynagrodzenia w częściach przy umowach dłuższych niż rok, zmieni dopuszczalną wysokość wadium oraz umożliwi zwrot części zabezpieczenia po wykonaniu określonej części zamówienia.

JK


«« powrót


dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
do no cóż nie przeceniaj prezesa OZZG lub głównego palacza opon, byłego polityka SLD. Oni o kulturę się tak otarli, że aż się zadrapali.
 4 
 2 
odpowiedz zgłoś
wydaje mi się że ktoś tu chce zaszkodzić Panu Formalewiczowi albo Panu Szczepanikowi i podszywa się pod wykonawcę. Nie sądzę, żeby panowie mieli takiego kolegę w szeregach.
 2 
 2 
odpowiedz zgłoś
Kokosz... ci którzy "toczą pianę z ust" są znani z nazwiska i przynajmniej można zweryfikować ich tożsamość. A Ty i "wiele osób z wykonawstwa" to zapewne przydu...sy GGK i grupki cwaniaków ze Wspólnej, o ile nie oni sami. Mylę się, czy się przedstawisz pajacu?
 3 
 5 
odpowiedz zgłoś
COVID 19 Chyba rozesłane do opiniowania do Związku Powiatów Polskich z któregoś ministerstwa ale nie wiem na pewno.
odpowiedz zgłoś
@artur a niby skąd takie info? Nigdzie nie ma (na RCL, na Sejmie) takich informacji? Dla mnie mało legitne.
 1 
odpowiedz zgłoś
Oczywiście Kokosz bo wszyscy wykonawcy zgłaszają teraz dyżurne zgłoszenie na następne 20 lat przed wejściem w życie ustawy na każdy powiat żeby mieć taniej i bez waloryzacji. Taki to nasz GGK sprytny był pisząc prawo.
odpowiedz zgłoś
@artur a skąd takie informacje? Gdzie to jest opublikowane?
odpowiedz zgłoś
Zmiany Wszystko to prawda i takie zapisy są w tym projekcie. Wg. mnie i wielu osób (głównie z wykonawstwa) z jakimi rozmawiałem, to zmiany w dobrym kierunku i zdecydowane ułatwienie działalności zwłaszcza w tym okresie epidemii. Ale zapewne "szacowne grono jedynie słusznej myśli geodezyjnej" któremu wszystko z założenia nie pasuje poza wyimaginowanymi wymysłami będzie dalej toczyła pianę z ust.
 4 
 4 
odpowiedz zgłoś
COVID 19 Zmiana z 1 mojego postu zostaje w Pgik na stałe, zmiany z postu 2-5 mają charakter czasowy i niejako wyprzedzają zmiany które mają wejść w życie 31 lipca 2020 r. Taką wersję jaką mam to wkleiłem. Nie wiem czy coś się nie zmieniło w międzyczasie.
odpowiedz zgłoś
COVID 19 5. Treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zawiera dane identyfikujące zgłoszenie prac geodezyjnych, w tym nazwę organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych, wykonawcę prac geodezyjnych, imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych, a także numer oraz datę sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik pozytywnej weryfikacji.
odpowiedz zgłoś
COVID 19 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, jest równoważne z uwierzytelnieniem dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych. 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ?Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.?. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
odpowiedz zgłoś
COVID 19 2. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii: 1) zgłoszenie prac geodezyjnych może nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac; 2) o wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej informuje wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu; 3) wykonawca prac geodezyjnych, których celem jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych lub sporządzenie mapy do celów projektowych, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace geodezyjne, powstałych w wyniku tych prac, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
odpowiedz zgłoś
COVID 19 Art. 15zzzia. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zawiesza się wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ? Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z?2020 r. poz. 276, 284): 1) wykonywanie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i przekazywania wyników prac geodezyjnych dotyczących wytyczenia budynku lub sieci uzbrojenia terenu; 2) pobieranie opłat, wydawanie licencji oraz Dokumentów Obliczenia Opłaty za udostępnianie zbiorów danych: a) ortofotomapy, b) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, c) szczegółowych osnów geodezyjnych, d) dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii, e) dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych.
odpowiedz zgłoś
COVID 19 Z projektu kolejnej nowelizacji ustawy COVID 19. Zapis ten w ustawie Pgik zostanie na stałe: Art. 2. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. ? Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z?2020 r. poz. 276, 284) w art. 42 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: ?4. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii mogą poświadczać za zgodność z oryginałem sporządzone przez siebie kopie protokołów, map i innych dokumentów, które podlegają przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wynikami prac geodezyjnych.?
odpowiedz zgłoś
@Geodeta A dlaczego 10 dni?
odpowiedz zgłoś
Poświadczenie ma być podpisem elektronicznym. Problem w tym, że nie wiem na pewno kto ma to poświadczyć. Czy wykonawca czy geodeta uprawniony. A to zasadnicza różnica
 1 
odpowiedz zgłoś
@Geodeta Jeśli tak jest to bardzo mi się podoba. A czy znasz szczegóły tego poświadczania?
odpowiedz zgłoś
Znamy pomysły Naszego Gwiazdora na "pomoc" dla geodetów.Oto one: możliwość rozpoczęcia pracy przed zgłoszeniem (chyba ma być 10 dni), uwolnienie osnowy geodezyjnej, poświadczanie przez chyba wykonawcę pracy za zgodność z oryginałem protokołów granicznych. I to wszystkie ulepszenia nad którymi "pracuje" ten chce kto zrobić geodetom dobrze.
odpowiedz zgłoś
Ciekawe A czy marca 4.0 ma przewidziane zastrzyki ze zdrowego rozsądku dla urzędników PODGiKów? Bo nie potrzeba żadnej tarczy ... wystarczyłoby zdrowe podejście i zmiana mentalności urzędnika. W końcu mamy tą samą profesję, na której powinno nam zależeć. Dobrze gdyby uświadamiać, że nasza praca to biznes, to nasze rodziny i przedłużanie, ignorancja, bezczelność z którą się spotykamy w wieku Ośrodkach, jest zwyczajnie niepotrzebna. Naszym kosztem jest czas, który niestety urzędnik kradnie, zabiera i jeszcze (z doświadczenia) śmieje się nam w twarz. Liczę, że w końcu się obudzimy.
 3 
odpowiedz zgłoś
I tyle komentarza na temat postu Jarka? No fakt, poza próbą przykrycia go zwykłym hejtem nic konkretnego, polemicznego, nie da się na niego odpowiedzieć. Prawda o życiu za wsią jest prosta... kasa, kasa, kasa. I moralność "złomiarza" u ludzi trzymających władzę w geodezji. To nie kpina, to nie żart, to ponura rzeczywistość.
 2 
odpowiedz zgłoś
Jarku masz rację trzeba patrzyć dalej. Ty nie widzisz stąd dalej niż do miedzy. Za wsią też jest życie ...
 5 
 3 
odpowiedz zgłoś
Na każdej wojnie, w każdym kryzysie... są ludzie którzy cierpią, którzy coś tracą i tacy, którzy robią interesy życia. Osoby, które potrafią spojrzeć ciut dalej niż czubek własnego nosa doskonale widzą na przykładzie geodezji, kto się czym zajmuje i co jest dla kogo ważne. Oczywiście w odniesieniu do działań tych, mających realny wpływ na cokolwiek. Przestały na mnie działać jakiekolwiek wypowiedzi GGK w których stwierdza, że dla geodetów są szykowany jakiekolwiek ułatwienia. Jak można bowiem traktować poważnie kogokolwiek, kto "przed chwilą" przygotował nam nowe prawo wpływające aż tak mocno na pogorszenie sytuacji inwestorów? Dziś, praktycznie każdą mapę lub dokument przygotowany przeze mnie dla zamawiającego, mogę mu dostarczyć w dniu przekazania operatu d PZGiK. Oczywiście z wyjątkiem map z projektem podziału, których wykorzystanie warunkuje przyjecie do Zasobu. Za niecałe trzy miesiące stanie się to nieaktualne i czas przekazania wzrośnie do ok. dwóch miesięcy. Ma to zmienić operat elektroniczny? To jakaś kpina? Żart?
 5 
 8 
odpowiedz zgłoś
Może Tarczą przywrócili by możliwość robienia podziałów Bo wiele nadgorliwych gmin i miast nawet nie chcę przyjmować wstępnych projektów podziału o wydawaniu decyzji już nie wspomnę.
 3 
odpowiedz zgłoś
Objawił się na ekranie i powiedział, czyńcie sobie ziemię poddaną. I wyłączył zooma i to było dobre, a lud poszedł do domów śpiewając z radości.
 5 
 10 
odpowiedz zgłoś
24 komentarzewiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Polska aplikacja zwycięża w konkursie Hexagonu
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS