wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2019-06-13| Prawo

Nie tylko czerwone kreski

Brak precyzyjnego określenia na wstępnym projekcie podziału projektowanych powierzchni i przebiegu granic prowadzi do błędnych opinii o zgodności podziału z planem miejs­cowym. A przecież może się okazać, że za małe działki nie będą mogły być zabudowane, a na za wąskich – gmina nie wybuduje drogi! O tym, czym jest wstępny projekt podziału nieruchomości i jakie warunki powinien spełniać w czerwcowym wydaniu miesięcznika GEODETA pisze Jacek Mikulski.


Nie tylko czerwone kreski <br />
Podział niemożliwy do realizacji ze względu na to, że na 10-metrową drogę potrzeba ok. 560 m2, a nie 290 m2 (jak przyjęto we wstępnym projekcie podziału)
Podział niemożliwy do realizacji ze względu na to, że na 10-metrową drogę potrzeba ok. 560 m2, a nie 290 m2 (jak przyjęto we wstępnym projekcie podziału)
Istnieje pewien pogląd na temat wstępnego projektu podziału nieruchomoś­ci, z którym nie mogę się zgodzić. Pogląd ten zwięźle podany został przez WSA w Opolu [wyrok z 5 grudnia 2013 r., sygn. II SA/Op 438/13]: „wydanie opinii dotyczy wyłącznie stwierdzenia, czy proponowany podział jest zgodny z planem w zakresie przeznaczenia terenu i możliwości jego zagospodarowania. Określenie ostatecznych, definitywnych wielkoś­ci działek, jakie mają powstać w wyniku podziału nie mieści się natomiast w tym zakresie. Podane w postanowieniu wielkości nie są bezwzględnymi wielkościami. Opinia odnosi się do proponowanego podziału nieruchomości, który nie musi spełniać warunków wymaganych dla dokumentów geodezyjnych, a zatem podane wielkości w przybliżeniu są weryfikowane w następnym etapie postępowania podziałowego. Dopiero, gdy występuje zgodność proponowanego podziału z planem miejscowym, racjonalne jest poniesienie kosztów sporządzenia projektu podziału w formie odpowiednich dokumentów geodezyjnych (...). Oznacza to, że dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu zgodnoś­ci podziału z planem miejscowym organ zleca uprawnionemu geodecie wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomoś­ci i dopiero na tym etapie postępowania następuje przyjęcie granic nieruchomoś­ci oraz określenie na mapie z projektem podziału dokładnej powierzchni projektowanych do wydzielenia działek gruntów”.

Dlaczego uważam, że opisana praktyka jest błędna? Na to właśnie pytanie postaram się odpowiedzieć w tym artykule.

• Wstępny projekt podziału – granice i powierzchnie

Zgodnie z § 10 w zw. z § 132 załącznika do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” [DzU z 2016 r. poz. 283; dalej: Zasady techniki prawodawczej] w ustawach i rozporządzeniach „do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami”. Zasada ta jest podstawą wykładni przepisów prawnych, co potwierdzają liczne komentarze i wyroki sądowe.

O tym, co obowiązkowo ma zawierać wstępny projekt podziału, stanowi § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości [DzU z 2004 r. poz. 2663; dalej: rozporządzenie podziałowe]. Wymagania stawiane mapie z projektem podziału wymienione są w § 9 ust. 1 tego aktu. Porównajmy te przepisy w interesującym nas zakresie (patrz tabela).

Widzimy, że rozporządzenie wymaga przedstawiania projektowanych granic i powierzchni na wstępnym projekcie podziału w taki sam sposób, jak powinny być przedstawiane w ostatecznym projekcie. Nie ma więc żadnej podstawy prawnej do rozróżniania: te powierzchnie są przybliżone, a tamte precyzyjne, te naniesienia granic są przybliżone, a tamte ostateczne.

Językową wykładnię przepisów popiera wykładnia celowościowa. Wstępny projekt podziału służy wydaniu opinii o zgodności projektu z ustaleniami planu miejscowego itd. Prawodawca ustalił, że do takiej oceny konieczne jest przedstawienie na mapie granic i powierzchni projektowanych działek. Jaką wartość dla oceny prawidłowości podziału ma bowiem opinia oparta na innych danych niż tenże podział?

„Trzeba zauważyć, że brak kolorowych naniesień na kopii mapy zasadniczej obejmującej wstępny projekt podziału ma istotne znaczenie dla sprawy. Wadliwość ta niesie nie tylko negatywne skutki procesowe dla tego dokumentu jako dowodu w sprawie, lecz również stawia pod znakiem zapytania dokonaną przez organ I instancji merytoryczną ocenę zgodnoś­ci podziału z ustaleniami planu miejscowego. Nieoznaczenie w kolorze granic i powierzchni projektowanych działek uniemożliwia bowiem precyzyjne okreś­lenie linii rozgraniczających nowowydzielonej działki na mapie zasadniczej” [Wyrok WSA w Warszawie z 15 listopada 2011 r., sygn. I SA/Wa 854/11; por. wyrok WSA w Warszawie z 28 wrześ­nia 2006 r., sygn. I SA/Wa 606/06].

Aby jeszcze bardziej unaocznić, że dane podziałowe muszą być takie same jak dane będące podstawą opinii, posłużmy się kilkoma przykładami.

Przykład 1. Załóżmy, że mamy do czynienia z działką o powierzchni 1000 m2. Wnioskodawca przedstawia wstępny projekt podziału nieruchomości na dwie działki, każda po 600 m2, bowiem według MPZP minimalna powierzchnia działki wynosi właśnie 0,6000 ha. Co z tego, że nowe powierzchnie się na tej działce nie zmieszczą? Przecież są powierzchniami przybliżonymi, więc niby dlaczego ich suma (też przybliżona) miałaby być zgodna z powierzchnią działki macierzystej?
A co, jeśli na wstępnym projekcie nowe granice biegną równoleżnikowo, a na ostatecznym projekcie południkowo? Jak daleko można się posunąć w „przybliżoności”?
...

Pełna treść wywiadu w majowym wydaniu miesięcznika GEODETA

• Zamów wersję papierową • Zamów wersję cyfrową

Redakcja


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
A może by tak zacząć od planistów i zmusić ich do wykonywania planów na aktualnych mapach zasadniczych. Ostatnio robiłem mdcp dużego obszaru objętego planem na którym zatwierdzono decyzją podział zgodny z mpzp. Słup kratowy linii napowietrznej 25 kV stoi sobie na drodze wewnętrznej o szerokości 8 m zwężając ją do metrów 2. Pani urbanistka na swoim opracowaniu przeniosła na plan przebieg linii i położenie słupów z mapy 1:25000. I co wszystko zgodnie z miejscowym planem.
 1 
odpowiedz zgłoś
~~ @ Nie musi być żadnego postępowania opiniującego, możesz wysłać wstępny razem z mapą z projektem podziału. Osobiście zdążało mi się robi po dwa wstępne na jedną nieruchomość i było dobrze. Również mapy z projektem miałem w kilku wersjach i też było dobrze. Także nie przesadzajmy....
 1 
odpowiedz zgłoś
Stasek Nie znam klienta który przyszedłby mówiąc mam 10 postanowień opiniujących 10 wstępnych projektów, proszę zrobić operat zgodnie z postanowieniem nr 8. Przypuszczam że taki klient ma problemy zdrowotne. Normalny klient przychodzi do geodety żeby szybko zrobił mu podział i rolą geodety wybrać przepis (może art 95), skoordynować z gminą, tak żeby było tylko 1 postanowienie opiniujące a najlepiej bez niego i żeby klient był zadowolony.
 3 
odpowiedz zgłoś
@rozmarzony - pełna zgoda i grunt to zdrowy rozsądek szczególnie przy podziałach. WPP służy ocenie możliwości dokonania w ogóle podziału, ot taka koncepcja przed zaangażowaniem środków i ludzi (geodety) z jednej strony, a z drugiej analiza przestrzenna i urbanistyczna możliwości zagospodarowania, która wymaga trochę innego podejścia. Jednak, poza kilkoma wyjątkami, podzielić można to co jest znane, ustalone (granice) itd. Powinien to znać właściciel, a jak nie to posiłkowany przez fachowca. Dodatkowo postanowień opiniujących może być więcej niż jedno, tyle ile koncepcji podziału, a właściciel na koniec zleca jeden z proponowanych wariantów. Ciekawe w ilu miejscach jest aż tak różowo. Mimo wszystko częściej podziały są na pograniczu faulu niż bardzo skomplikowane.
 5 
odpowiedz zgłoś
szczęście w nieszczęściu polega na tym, że podziału nie zatwierdza się postanowieniem, tylko dopiero decyzją, Jak ostateczny projekt, po dokładnym rozliczeniu pól, czasem ustaleniu granic, będzie się istotnie różnił od wstępnego projektu, to najwyżej decyzja będzie odmowna. Ale całe to bicie piany, przyjmowanie granic do podziału wg KW ale dopiero po ich ustaleniu w trybie EGB etapem pracy, etapowanie pracy, żeby najpierw wprowadzić zmiany w EGB tylko po to, żeby dowiedzieć się, że podział i tak jest niezgodny z mpzp - to chyba nie o to chodziło ustawodawcy, który wymyślił instytucję wstępnego projektu? I nie wspomina, żeby musiał go robić geodeta, ani ze ma ten gedoeta "zarezerwować" mianowniki działek czy ustalać granice. Ale oczywiście znam mnóstwo przypadków, gdy po prostu nie dało się zrobić wstępnego projektu na kopii "aktualnej" mapy zasadniczej, niezgodnej ze stanem faktycznym w zatrważającym zakresie. Tylko nie chodizło o ikilka metrów pola powierzchni, ale np. o granice przecinające budynki
 9 
odpowiedz zgłoś
5 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Raczki Elbląskie w chmurze punktów
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter Instagram RSS