wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2018-12-11| GNSS, Geodezja, GIS, Mapy, Teledetekcja, Sprzęt, Edukacja, Software

Powstanie Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych

Utworzenie centrum geoprzestrzennych analiz naukowych na światowym poziomie, które będzie wykorzystywać najnowsze technologie geoinformatyczne i informatyczne – to cel projektu CENAGIS realizowanego przez Politechnikę Warszawską wspólnie z firmami OPEGIEKA Elbląg, Hexagon oraz Cloudferro. Dziś (11 grudnia) podpisano umowę na dofinansowanie tego przedsięwzięcia.


Powstanie Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych <br />
fot. UMWM
fot. UMWM

Projekt o pełnej nazwie „Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (CENAGIS) wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych” będzie współfinansowany ze środków RPO Województwa Mazowieckiego. Wartość przedsięwzięcia to blisko 25 mln zł, z czego Unia Europejska wyłoży 18,8 mln zł.

Cała procedura wnioskowania i oceny trwała blisko 5 lat, a projekt znalazł się na liście tzw. Kontraktu Terytorialnego w 2015 roku.

Jeden projekt – dwa komponenty

Przedsięwzięcie ma składać się z dwóch zasadniczych komponentów:
1) zaawansowanej infrastruktury informatycznej pozwalającej na prowadzenie analiz geoprzestrzennych oraz obliczeń satelitarnych typu spatial big data,
2) laboratorium wzorcowania/kalibracji/certyfikacji instrumentów pomiarowych wykorzystywanych w pozyskiwaniu geoinformacji oraz laboratorium testowania aplikacji geoinformacyjnych i danych przestrzennych.

Główną ideą geoprzestrzennych analiz naukowych prowadzonych ramach CENAGIS będzie wypracowywanie nowych modeli i algorytmów analizy danych do wykorzystania w przemyśle, usługach oraz działalności urzędów. W tym celu utworzone zostanie naukowe repozytorium danych geoprzestrzennych Polski wraz z centrum obliczeniowym oraz wirtualne laboratorium badawcze z dostępem do otwartych zbiorów danych – zarówno wektorowych, jak i rastrowych. Dzięki partnerom projektu zapewniony zostanie dostęp również do obrazów satelitarnych Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Unikatowym rozwiązaniem będzie możliwość konfiguracji wirtualnych maszyn na życzenie użytkownika – z odpowiednią mocą obliczeniową, wybranym oprogramowaniem GIS, przestrzenią dyskową, a przede wszystkim ze skonfigurowanym dostępem do odpowiednich zestawów danych przestrzennych. Niezwykle ważna będzie też otwarta platforma analityczna utworzona w czasie realizacji projektu, a następnie rozwijana w kolejnych latach użytkowania infrastruktury CENAGIS w ramach różnorodnych projektów naukowych realizowanych przez naukowców współpracujących z Centrum.

Poza infrastrukturą informatyczną powstaną również laboratoria fizyczne umożliwiające testowanie zarówno sprzętu pomiarowego (np. laboratorium kalibracji skanerów laserowych i kamer cyfrowych), jak i aplikacji geoinformatycznych (np. nawigacyjnych). Zapewniony zostanie wygodny dostęp do bardzo dużych rozmiarów zbiorów danych przestrzennych (o strukturach specjalnie przygotowanych do celów naukowych) oraz do platformy analitycznej do analiz naukowych.

Nie tylko geodezja, nie tylko PW

Planowane Centrum będzie otwarte na współpracę w zakresie analiz danych innych niż geodezyjne (np. drogowych, kolejowych, leśnych, geologicznych, rolniczych, meteorologicznych, planistycznych, architektonicznych czy przyrodniczych) w celu ich wspólnego przetwarzania i analizowania oraz harmonizacji. Działania te pozwolą na zwiększenie integracji środowiska naukowego w celu prowadzenia interdyscyplinarnych badań na światowym poziomie.

Projekt będzie miał inny charakter i zadania niż niedawno utworzone przez GUGiK Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP). Zaplanowano jednak szerokie powiązania tych dwóch rozwiązań. W szczególności wyniki badań w centrum naukowym będą mogły być podstawą rozwoju CAPAP.

W ramach projektu rozwijane będzie także istniejące centrum obliczeń satelitarnych działające w ramach Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego w Józefosławiu.

Projekt realizowany będzie na Politechnice Warszawskiej, ale pod względem idei ma być wspólnym działaniem całego środowiska akademickiego zajmującego się szeroko rozumianą geomatyką w Polsce. W celu konsolidacji badań planowane jest utworzenie Sieci Naukowej Analiz i Prezentacji Danych Geoprzestrzennych Polski, która będzie konsolidowała i koordynowała program badawczy z zakresu geoinformacji. W skład sieci poza Politechniką Warszawską jako pierwsze wejdą prawdopodobnie wydziały geodezyjno-kartograficzne oraz geograficzne uczelni publicznych oraz instytuty prowadzące zaawansowane badania z zakresu geomatyki.

Do sieci zaproszone zostaną wszystkie zainteresowane wydziały i jednostki badawcze, w których prowadzone są badania związane z geoinformacją. Dotyczy to więc nie tylko jednostek o profilu geodezyjno-kartograficznym i geograficznym, ale również prowadzących badania m.in. w zakresie: informatyki, ochrony przyrody, leśnictwa, geologii, architektury, inżynierii lądowej, transportu czy górnictwa.

Przestrzeń również dla firm

Głównymi partnerami komercyjnymi na pierwszym etapie projektu są firmy: OPEGIEKA Elbląg, Hexagon oraz CloudFerro. Inicjatywna jest jednak otwarta dla innych firm i organizacji. Konsorcjanci nie będą bowiem współwłaścicielami infrastruktury. A infrastruktura CENAGIS będzie składała się z kilku węzłów w architekturze rozproszonej. Celem takiego podejścia jest maksymalne wykorzystanie istniejących rozwiązań, umożliwienie skalowalności oraz zapewnienie konsorcjantom i partnerom prowadzenia działalności komercyjnej w otoczeniu CENAGIS. Przewiduje się utworzenie zarówno węzłów niekomercyjnych (na innych uczelniach), jak i komercyjnych (w firmach).

Firma Hexagon dostarczy oprogramowanie na start projektu. Dostępne też będą rozwiązania innych wiodących producentów oraz technologie open source.

Firma OPEGIEKA, zarządzająca Centrum Badawczo-Rozwojowym GIS Centre w Elblągu, zintegruje natomiast swoje rozwiązania w celu umożliwienia komercjalizacji badań. Umożliwi to szybkie utworzenie pierwszego komercyjnego węzła systemu.

Jako drugi węzeł komercyjny wykorzystana zostanie infrastruktura firmy CloudFerro, utworzona w ramach zleconego przez ESA projektu CREODIAS. Obecnie infrastruktura ta posiada ponad tysiąc wirtualnych rdzeni obliczeniowych i kilka terabajtów pamięci operacyjnej.

Integracja środowiska naukowego

Infrastruktura CENAGIS będzie dostępna na przejrzystych zasadach zarówno dla jednostek naukowych i przedsiębiorstw, jak i instytucji publicznych. Jej otwartość będzie podstawową ideą przewodnią projektu.

W ramach projektu stworzone zostanie też przyjazne środowisko fizyczne w ośrodku naukowo-dydaktycznym w Józefosławiu, które będzie sprzyjało prowadzeniu wspólnych badań przez zespoły złożone z przedstawicieli różnych jednostek naukowych i przedsiębiorstw, a także doktorantów i studentów współuczestniczących w badaniach. Przestrzeń użytkowa w planowanej siedzibie CENAGIS pozwoli zarówno na prowadzenie działalności badawczej, konferencyjnej oraz gospodarczej, jak i zapewni interesujące warunki pobytowe (możliwości noclegowe) w otoczeniu zieleni.

Lepsze i tańsze badania

Celem projektu nie jest bezpośrednie uzyskanie przychodów przez konsorcjantów bądź partnerów. Korzyści należy upatrywać natomiast w dostępie do unikalnej innowacyjnej infrastruktury oraz we wspólnym kreowaniu i realizacji programów badawczo-rozwojowych.

Dzięki CENAGIS, realizując projekty badawcze, uczelnie i przedsiębiorstwa nie będą musiały wnioskować np. o finansowanie indywidualnego zakupu danych czy – jak dotychczas – rozwijać małych, indywidualnych infrastruktur informatycznych. Zamiast tego będą mogły przyczynić się do rozwoju wspólnych zasobów oraz „dokładać” do istniejącego rozwiązania kolejne usługi geoprzestrzenne realizujące zaawansowane algorytmy analizy danych i wykorzystujące usługi opracowane wcześniej przez inne zespoły naukowców w ramach innych badań.

Działalność CENAGIS ma więc z jednej strony zapewnić podniesienie skali, jakości i efektywności badań w zakresie geomatyki w Polsce oraz obniżyć ich koszty, a z drugiej umożliwić ich komercjalizację poprzez utrzymanie ścisłej relacji z przedsiębiorcami zarówno na etapie projektowania CENAGIS, jak i jej wykorzystania. Nowa infrastruktura ma umożliwić opracowywanie i testowanie nowych produktów przez firmy, a także popularyzować dostęp do technologii konsorcjantów i parterów CENAGIS.

CENAGIS bodźcem do rozwoju krajowej IIP

Wypracowane rozwiązania technologiczne, metody i algorytmy bazujące na danych geoprzestrzennych pozyskanych z PZGiK po ocenie potencjału komercjalizacyjnego będą mogły być wdrażane przez przedsiębiorstwa, zarówno partnerskie, jak i inne zainteresowane wynikami badań. Wszelkie opłaty z tytułu korzystania z danych PZGiK będą wnoszone do odpowiednich instytucji przez podmioty komercjalizujące badania zgodnie ze stosownymi przepisami, w szczególności Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Politechnika Warszawska nie będzie pośrednikiem w tym zakresie i nie będzie z tego tytułu czerpała żadnych korzyści.

Proponowane rozwiązanie ma z założenia wspomagać rozwój infrastruktury informacji przestrzennej m.in. poprzez opracowywanie efektywnych metod wykorzystania tworzonych w Polsce danych przestrzennych, ich testowanie oraz tworzenie krajowego otwartego oprogramowania analitycznego. Dlatego projekt uzyskał poparcie głównego geodety kraju, geodety województwa mazowieckiego, Klastra Geopoli i Mazowieckiego Klastra ICT.

Źródło: PW


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Kolejny sukces w drodze:-) A ze tak spytam, który z wcześniejszych projektów na tyle uwiarygodnił firmę jasniepanujacego obecnie Dariusza, ze cały czas maja dostęp do kasy państwowej? Hmm, środki unijne tez wiaza sie z częściowym dofinansowaniem.
 3 
 1 
odpowiedz zgłoś
bardzo sprytnie panie marszałku ''laboratorium testowania aplikacji geoinformacyjnych i danych przestrzennych.'' - czyli w rękach geodety mazowieckiego będzie decydowanie o tym czy produkty np. dla gmin pewnej znanej na forum firmy są właściwe czy nie. A że nie są to produkty geomedia to zupełnie przez przypadek mogą dostać negatywną opinię i sugestię np. zmiany systemu na lepszy. Well played.
 2 
 2 
odpowiedz zgłoś
... ten czek na wielu ojców.
 2 
odpowiedz zgłoś
hmmm pamiętam, jak w moim powiecie pewna znana firma z Elbląga cyfryzowała zasób... do dziś nie można się odnaleźć w ich pracy. :-) a tu satelyty, geoprzestrzeń... :-)) będzie dobrze.
 3 
 4 
odpowiedz zgłoś
Napiszę to wprost. Dla mnie OPEGIEKA i HEXAGON to taki wunderteam że nie przewiduje żadnych problemów, szczególnie że licencje komercyjne zazwyczaj bywają czasowe. A jak już słyszę, że mają pomóc używać otwartego oprogramowania w ramach projektu to tylko temu przyklasnąć. Jak wiadomo HEXAGON od lat zajmuje się wdrażaniem open source. Do tego tytuł projektu który wprost mówi o co chodzi w zakresie finansowym. Integracja tych wszystkich branż i działań naukowych rozumiem nastąpi pod egidą HEXAGONu i Geomediów co pozwoli ugruntować pozycję oprogramowania i będzie stanowiło przeciwwagę dla CAPAPu opartego o ESRI. A wszystkie te gry i zabawy za kasę państwa.
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
elo LOL
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
... GeoMedia w chmurze... Co może pójść nie tak?
 1 
odpowiedz zgłoś
.... Szanowny Panie. Zapewniam Pana, że robimy wszystko zgodnie z przepisami.Wszystko będzie w stosownym momencie. Dzisiaj podpisaliśmy dopiero umowę. Projekt nie jest jeszcze realizowany. Poza tym jasno napisałem, że wszystkie informacje będą dostępne. Nie rozumiem więc Pana zarzutów. Tak. Projekt nie jest "nasz". Zresztą mocno to podkreślamy, zapraszamy do współpracy i pokażemy wszystko ze szczegółami, bo jesteśmy przekonani, że tylko tak można zintegrować środowisko i zrobić coś wartościowego dla nas wszystkich. Poza tym projekt był już prezentowany na dwóch konferencjach i podczas kilkudziesięciu spotkań z uczelniami i firmami. Anonimowa dyskusja na forum, nie jest dobrym miejscem na tego typu dyskusje. W momencie realnego uruchomienia projektu Pana ciekawość i zainteresowanie zostanie w pełni zaspokojona. Zachęcam do konstruktywnej i merytorycznej współpracy. Serdecznie pozdrawiam.
 5 
 12 
odpowiedz zgłoś
Nie panie Profesorze. Państwo zaprosiło każdego do tego projektu bo projekt finansuje państwo. Nie jest to pana projekt tyko państwa. A ze jest to projekt unijny to wiąże się to z pewnymi obowiązkami. Gdzie jest strona projektu i jego opis ?
 5 
 5 
odpowiedz zgłoś
... Szanowny Panie. Ja Pana zaprosiłem do siebie, więc nic Pan "nie kupuje" w ciemno, jak wspomnianych garnków. Wysiłek i uwiarygodnienie powinien być po obu stronach, z wzajemnych szacunkiem do swojej pracy. Wszystko co trzeba dla pełnego zrozumienia projektu i jego oceny będzie dostępne i szeroko omawiane oraz udostępniane zgodnie z planem realizacji projektu. Jeżeli teraz nie uda się Panu wygospodarować czasu (do czego zachęcam i naprawdę zapraszam), to oceni Pan później efekty projektu.
 7 
 6 
odpowiedz zgłoś
Cenie sobie logikę wiec niech mi Pan powie jaki jest sens powoływać się na nieudostępnione dokumenty w dodatku bez nawet ogółów w nich zawartych. Niech Pan upubliczni te dokumenty to obejrzę co za pomysły są w środku, bo o tym Pan pisze na tym forum. Inaczej ta rozmowa przypomina mi nieco sprzedaż garnków pewnej firmy. Zeby zobaczyć jak dobrze gotują musisz uwierzyć na słowo.
 5 
 5 
odpowiedz zgłoś
Zap W bardzo obszernych dokumentach projektowych. Zapraszam do siebie - chętnie omówię te zagadnienia, jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany współpracą. Kontakt podałem poniżej.
 4 
 6 
odpowiedz zgłoś
Bardzo ciekawe panie Profesorze, a gdzie to studium wykonalności i agendę badawczą można znaleźć ?
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
Do trzech gwiazdek. "Konkurs na pomysły" jest planowany. Postaramy się być roztropni. Główną ideą tego Projektu jest ułatwienie kreowania nowych rozwiązań w zakresie geoinformacji. Będzie co najmniej kilka form współdziałania, w ramach których będzie można zgłaszać swoje pomysły: od bardziej sformalizowanych poprzez "Sieć Naukową", po hackhatony, warsztaty itp. Zapewniam, że każda osoba z pomysłami i inicjatywami jest mile widziana. Przy okazji dodam, że oczywiście w "Studium Wykonalności" jest już zapisanych wiele pomysłów i plan wykorzystania Centrum na wiele lat. Jest opracowana wstępna Agenda Badawcza. Ale dynamika zmian technologicznych i potrzeb jest bardzo duża, więc proces rozwoju Agendy i zakresu komercjalizacji będzie procesem ciągłym. Zapraszamy do kontaktu: dariusz.gotlib@pw.edu.pl
 4 
 8 
odpowiedz zgłoś
Może roztropnym byłoby ogłosić już teraz konkurs na pomysł wykorzystania tego Centrum? Bo będzie taki problem jaki jest ze znanymi już bazami, że Centrum będzie ale nie wiadomo po co. W przypadku baz konkurs ogłoszono po ich rzekomym stworzeniu i to trochę głupio wyglądało.
 5 
odpowiedz zgłoś
Jak to na początku projektu. Wszyscy się cieszą. Na końcu czasem trudno namówić do pozowania.
 3 
 6 
odpowiedz zgłoś
:D News dnia widzę same radosne buzie zorganizowane wokół funduszy.
 3 
 7 
odpowiedz zgłoś
17 komentarzywiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Geospatial Revolution, odc. 1
czy wiesz, że...
© 2005-2022 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS