wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2015-07-01| Geodezja, Prawo

Przepisy ws. uwierzytelniania niekonstytucyjne?

Obowiązująca od dziś (1 lipca) nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego miała porządkować kwestię uwierzytelniania dokumentów geodezyjnych. Według ekspertyzy sporządzonej na zamówienie Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego skutek jej wejścia w życie może być odwrotny od zamierzonego.


Przepisy ws. uwierzytelniania niekonstytucyjne?

Ekspertyzę sporządził prof. Marek Chmaj – specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Z opracowania wynika m.in., że:

• Klauzula, która używana jest obecnie do uwierzytelniania dokumentów geodezyjnych przeznaczonych dla zamawiającego, poświadcza jedynie przyjęcie operatu do zasobu. Trudno więc mówić, by jej przybijanie było tożsame z czynnością uwierzytelnienia, a to poddaje w wątpliwość pobieranie jakiejkolwiek opłaty z tego tytułu.
• Wzór tej klauzuli określony jest w rozporządzeniu z 2013 r. ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zał. 5). Delegacja ustawowa nie daje jednak do tego upoważnienia. Według autora ekspertyzy klauzula powinna być określona w rozporządzeniu z 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Jej brak poddaje w wątpliwość zgodność tego z aktu z określoną w art. 2 konstytucji zasadą przyzwoitej legislacji.
• Na gruncie Prawa geodezyjnego i kartograficznego uwierzytelnianie dokumentów na potrzeby budownictwa (map do celów projektowych, inwentaryzacji powykonawczych) jest niemożliwie.
• Art. 12b ust 5 Pgik w nowym brzmieniu nie generuje kompetencji organów prowadzących postępowania administracyjne ani sądów do żądania od strony złożenia uwierzytelnionego dokumentu. Obowiązek przedłożenia uwierzytelnionego dokumentu powinien bowiem wynikać z przepisu szczególnego dla określonego postępowania.
• Jeśli wniosek o uwierzytelnienie składa wykonawca pracy geodezyjnej, to zgodnie z obowiązującym od zeszłego roku cennikiem powinno się zastosować współczynnik K=0,5 (cena jest więc o połowę niższa).

„Polskie Towarzystwo Geodezyjne od samego początku było przeciwne dokonywaniu proponowanych zmian i wskazywało, że koniecznym jest jedynie doprecyzowanie przepisów wykonawczych do ustawy, poprzez określenie legalnej treści klauzuli przeznaczonej dla potrzeb uwierzytelniania dokumentacji. Nasze stanowisko nie zostało jednakże uwzględnione i nowelizacja stała się faktem” – komentuje opinię prof. Chmaja prezes PTG Jarosław Formalewicz. „Ustalenia z ekspertyzy w pełni potwierdzają naszą wcześniejsze diagnozy. Możemy nawet zaryzykować twierdzenie, że są wręcz druzgocące zarówno dla projektodawców tych zmian, organów państwowych stanowiących prawo, jak również starostw powiatowych i całej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, stosujących to prawo w praktyce” – dodaje.

„Wręcz z nieukrywanym zdumieniem i zaskoczeniem stwierdzamy, że ostatnia nowelizacja faktycznie spowodowała upodmiotowienie wykonawców prac geodezyjnych i prac kartograficznych, o czym był łaskaw informować Pan Minister Stanisław Huskowski podczas uzasadniania proponowanych zmian w Sejmie. Bo faktycznie opinia potwierdza, że od 1 lipca 2015 r. ani organ nie będzie miał obowiązku opatrywania z urzędu dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi, ani też nie będzie istniał obowiązek uwierzytelniania tej dokumentacji” – podsumowuje treść opracowania prezes PTG.

Jarosław Formalewicz dodaje, że wykonanie ekspertyzy nie byłoby możliwie, gdyby nie darowizny złożone w ramach akcji „Symboliczna złotówka dla normalności w Geodezji”. Dlatego zachęca wszystkich członków i sympatyków PTG do wykorzystywania i upowszechniania tego dokumentu. „Ze swojej strony prosimy jedynie o informowanie nas o sposobie jej wykorzystania” – mówi prezes PTG.

Pełna treść ekspertyzy

Więcej o nowelizacji Pgik oraz o ekspertyzie prof. Marka Chmaja piszemy w lipcowym GEODECIE (wkrótce w sprzedaży)

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
podział rolny Dyskusja dotyczyła przecież podziału działki rolnej a nie ustalania i stabilizacji granic zewnętrznych działki. To dwie różne rzeczy choć często występujące łącznie. Zastosowanie ma tutaj nie art.39 Pgik ale § 39 ust.4 rozp. w/s egib. To właśnie miałem na myśli pisząc "ewentualnie stosowne zmiany". Dzielić można działkę, która ma określone granice zewnętrzne (i tutaj sąsiedzi rzeczywiście mają coś do powiedzenia) natomiast przy podziale działki właściciele działek sąsiednich nie są stronami (nie mają też nic do powiedzenia w sprawie stabilizacji).
 1 
odpowiedz zgłoś
-szkoda, szkoda Ciekawy jestem co powiedziałby sąsiad na te "wkopane na środku działki zwykłe kamienie" :). Właściciele gruntów sąsiednich zobowiązani są do ochrony znaków granicznych a jak mają je chronić, skoro geodeta ich nie zawiadamia i nie spisuje protokołu. Poza tym zgodnie z kodeksem karnym kto znaki graniczne fałszywie wystawia podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności. Radziłbym jednak zachowywać ostrożność w materii zakopywania znaków granicznych. W końcu art. 39 pgik w sposób jasny określa procedurę wyznaczania punktów granicznych ujawnionych w egib.
odpowiedz zgłoś
~szkoda słów Skoro "zleceniodawca -właściciel dzielonej działki" zlecił Ci stabilizację to trzeba było ją wykonać. Gdyby podział nie został "ujawniony" to właściciel miałby po prostu wkopane zwykłe kamienie na środku działki a starosta wprowadziłby ewentualnie stosowne zmiany tylko na granicach zewnętrznych działki. W czym problem?
odpowiedz zgłoś
~? zrobiłem dobrze, bo przecież zleceniodawca -właściciel dzielonej działki mógł się rozmyślić i nie wnieść o ujawnienie podziału w EGB wtedy takiego podziału nie było
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
Szanowne Koleżanki i Koledzy! W dn. 1 lipca przepisy o uwierzytelnianiu przestały dotyczyć geodetów! Stosowane będą tylko wtedy, kiedy ktoś - zwykle Kowalski będzie chciał kiedyś uzyskać z zasobu jakąś kopię uwierzytelnioną. Dokumenty dla zamawiającego uwierzytelniane być nie muszą! Prawda, czy nie?
 5 
odpowiedz zgłoś
~szkoda słów...Rolna? To dlaczego nie zastabilizowałeś przy podziale? Przecież przepisy rozp. w/s podziałów dotyczą tych podziałów, które dokonywane są w trybie ustawy o gn.
odpowiedz zgłoś
Robiłem podział nieruchomości rolnej w wykazie współrzędnych punkty projektu podziału oznaczyłem atrybutem "nie stabilizowany" z informacją że punkty zastabilizuję trwale po ujawnieniu podziału w bazie EGiB. Gdy to zrobiłem zgłosiłem ten fakt w starostwie, aby zmienili atrybuty na "stabilizowany" i zaczęło się: a gdzie zgłoszenie, a gdzie wezwana, a gdzie protokół. Teraz widzę jaki ja jestem głupi i naiwny, że mnie zależy na tym żeby stan w EGiB był aktualny z tym co na gruncie, a książęta powiatowe mają to gdzieś.
odpowiedz zgłoś
kto doprowadził do tego bałaganu, i bezsensowności? W każdym powiecie inaczej, a " panowie i władcy" powiatowi, mają się świetnie i gardzą zwykłym geodetą... Kto to widział,żeby z każdą prostą sprawą tak się czołgać po urzędach, ile wizyt trzeba odbyć, żeby łaskawie przyjęli, to co im się daje za darmo. Dlaczego operaty przyjmuje się nie po kolei, tylko wcześniej te kolesi ( czyt. własne)? Od czego te organy SGiK, które nad tymi powiatowy księstwami i nad tym nieprawdopodobnym bajzlem i chaosem nie są w stanie zapanować? Przepisy dotyczą tylko nas, a już "książąt powiatowych" niekoniecznie ? Mający się za panów i władców, nie mają świadomości, że są jedynie służbą... A dlaczego skomplikowane przepisy? Wiadomo przecież, że " w mętnej wodzie...."
 2 
odpowiedz zgłoś
@troll - nie, nie trzeba być chorym Wystarczy wiedza, że my, którzy są tymi przepisami obarczeni zrobimy jedno wielkie G. Tyle jest w tym jak i w innych tematach koledzy i koleżanki geodeci. Żaden samorząd, nic tu nie pomoże dopóki będziemy zachowywać się jak ludzie cywilizowani. W Polsce liczy się tylko tępa, brutalna siła - argument siły, nie siła argumentu. Na tę chwilę przepisy zmieniają się na naszą niekorzyść - KAŻDY JEDEN przepis narzuca na nas nowe obowiązki, nie dając nic w zamian. O geodezji powiatowej ("bo u nas tak się robi") nie wspomnę. Jak to mawia klasyk - psy szczekają, karawana jedzie dalej. Pozdrawiam.
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
Opłaty Dlaczego np. nie mogłoby być opłat ryczałtowych, abonamentowych, np. wydaje się licencję na materiały zasobu na miesiąc, rok, etc. i w zależności od tego opłata. Czy naprawdę powiaty straciłyby tak dużo pieniędzy? O ileż prostszy i czytelniejszy byłby taki sposób naliczania opłat.
odpowiedz zgłoś
Ha ha ha! ha!!!!!!! Ludzie! Jeśli ktoś spoza środowiska przeczytałby poniższe wywody, najpierw by zbaraniał, potem dostał ataku śmiechu, a w końcu popadłby w głęboką depresję! Przecież żeby stworzyć tak CHORY system płatności i jak widać maksymalnie zagmatwany, nielogiczny, niespójny, rozwleczony na ileś tam załączników i tabel, to trzeba być albo dywersantem, albo chorym psychicznie!
 1 
 6 
odpowiedz zgłoś
@C... A co z przepisem ust.16 Załącznika? Ust.16 Załącznika stanowi: "W przypadku gdy współczynnik korygujący LR, określony w tabelach nr 2, 3 (lp. 1, 6), 10 (lp. 2, 5, 7?18, 21, 22), 11, 13 (lp. 4), 14 lub 16 (lp. 1?5) ma wyłącznie wartość 1,0 (niezależnie od liczby jednostek rozliczeniowych) wysokość opłaty za udostępnienie materiałów zasobu (Wop) oblicza się według wzoru: Wop = Sp × Ljr × K × SU × PD × AJ albo według wzoru: Wop = Sp × Ljr × CL × SU × PD × AJ, gdzie Ljr jest liczbą jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu." Jak myślisz: po co w tym przepisie ustawodawca wymienił w tym przepisie pozycje lp. 1-5 w Tabeli 16? Po to, aby tych wzorów dla lp.3-4 Tabeli 16 - nie stosować? Wg mnie tych wzorów (z ust.16 Załącznika) nie stosuje się dla obliczenia Wop wówczas, gdy interesujęce nas pozycje "cennika" z danej Tabeli albo nie zostały wymienione w tym przepisie (nie wskazano tam lp. i nr Tabeli), albo współczynnik LR nie przyjmuje różne wartości (a nie jedynie 1,0). To chyba oczywisty wywód logiczny?
 6 
odpowiedz zgłoś
Po analizie przepisów, twierdzę, że żaden. Wzory stosuje bowiem w przypadku udostępniania materiałów zasobu,
 3 
 1 
odpowiedz zgłoś
~C Z praktyki doskonale jest mi znana metoda obliczenia opłaty za uwierzytelnienie. Tylko rozchodzi się o podstawę prawną jej naliczania. Art. 40d ustęp 1 ustawy PGiK mówi o iloczynie odpowiednich stawek podstawowych, liczbie jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumie tych współczynników. Współczynniki LR AJ i PD w przypadku uwierzytelniania wynoszą 1, zostały określone w tabeli 16. W załączniku do ustawy jest 6 wzorów według których powinna być wyliczona opłata. Który zastosować w przypadku uwierzytelniania??
odpowiedz zgłoś
Są 2 rodzaje współczynników: 1) współczynniki związane z określonym materiałem zasobu - ilością jednostek rozliczeniowych, zakresem, rodzajem itd., 2) "współczynniki celu wykorzystania", związane z określoną licencją. Zastosowanie "współczynników celu" wiąże się z wydaniem określonej licencji.
 4 
 2 
odpowiedz zgłoś
Opłatę za uwierzytelnienie oblicza się w następujący sposób: 50 zl za dokument i po 5 zł za każdy następny egzemplarz tego dokumentu. Czy tu jest potrzebny jakiś wzór?
 5 
 4 
odpowiedz zgłoś
Panie Adamie po przemyśleniu dochodzę do wniosku, że gdyby opłata za uwierzytelnienie dla wykonawców miałaby być naliczona zgodnie z wzorami zamieszczonymi w załączniku do ustawy to faktycznie należałoby uwzględnić współczynnik K, który wynosi 0.5 lub 0.8. Tylko dlaczego w pkt 3 jest napisane, że współczynnik ten stosujemy w przypadku udostępniania? W ogóle kupy się to nie trzyma? Zatem według jakiego wzoru powinno się wyliczyć opłatę za uwierzytelnianie?
 1 
odpowiedz zgłoś
Ljr to liczba jednostek określona we wniosku lub zgłoszeniu. Współczynniki K i CL są związane z rodzajem licencji, a nie z rodzajem udostępnianych materiałów.
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
@Ceccino. Jeżeli Twoim zdaniem K=0,5 dotyczy wyłącznie udostępnianych materiałów i należałoby go nie stosować przy obliczaniu opłaty za uwierzytelnienie, to co w takim razie ze współczynnikiem Ljr? Dotyczy on przecież "liczby jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu." I jest brany pod uwagę we wzorze przy naliczaniu opłaty za uwierzytelnienie, prawda?
 4 
odpowiedz zgłoś
Szkoda czasu na uwierzytelnianie Jeżeli dokumenty dla zamawiającego nie muszą być stemplowane przez Ośrodek, to uwierzytelnianie jest tematem nieistotnym.Będzie bowiem dotyczyć właśnie dokumentów przyjętych do zasobu, ale udostępnianych z opóźnieniem - za rok lub 10 lat, na potrzeby jakichś przyszłych postępowań.
 1 
 8 
odpowiedz zgłoś
Witoldzie błagam litości.
 1 
 7 
odpowiedz zgłoś
A drugi warunek, czyli ten, że wysokość opłaty oblicza się według podanego wzoru, ale tylko wtedy, gdy jest to opłata za udostępnienie materiałów zasobu, jest spełniony w przypadkach okreslonych w lp. 3 i 4 w tabeli 16?
 5 
 3 
odpowiedz zgłoś
No OK... To wg Ciebie - Ceccino - jaką wartoś ma współczynnik LR dla poz. 3 i 4 dla Tabeli 16? Bo wg mnie wartość współczynnika LR, dla pozycji 3 i 4 Tabeli 16, ma ewidentnie wartość 1.0 (zresztą sam zobacz w opisie tej Tabeli. W tej sytuacji - chyba musisz przyznać - winien mieć zastosowanie wzór, określony w ust.16 Załącznika, a mianowicie ten wzór: Wop = Sp x Ljr x K x SU x PD x AJ. Uważasz, że pomomo wszystko jest inaczej? Jeżeli tak, to ja "wymiękam"...
 1 
 8 
odpowiedz zgłoś
Tytuł tabeli 16 brzmi: "Udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych w tabelach nr 1 ? 15, uwierzytelnianie i udostępnianie do wglądu dokumentów oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu" a ust. 16. Załącznika do ustawy Pgik brzmi: W przypadku gdy współczynnik korygujący LR, określony w tabelach nr 2, 3 (lp. 1, 6), 10 (lp. 2, 5, 7-18, 21, 22), 11, 13 (lp. 4), 14 lub 16 (lp. 1-5) ma wyłącznie wartość 1,0 (niezależnie od liczby jednostek rozliczeniowych) wysokość opłaty za udostępnienie materiałów zasobu (Wop) oblicza się według wzoru: Wop = Sp x Ljr x K x SU x PD x AJ albo według wzoru: Wop = Sp x Ljr x CL x SU x PD x AJ, (...) Zatem wzory, określone w ust. 16, stosuje się w przypadku określania wysokości opłaty w odniesieniu do tabeli 16, jeśli mamy do czynienia z udostępnianiem materiałów zasobu. Lista tabel odnosi się do wartości współczynnika LR.
 5 
 4 
odpowiedz zgłoś
Źródłem prawa są ustawy, a nie "chciejstwo" takiego, czy innego GUGiK-u... Jak się dokładnie przyjrzymy Tabeli Nr 16, zwłaszcza pozycjom 3 i 4, które ewidentnie dotyczą uwierzytelniania dokumentów, to co tam przeczytamy? Ano to: "LR, AJ i PD przyjmują wartość 1,0". To ja się pytam: po "kiego grzyba" ustawodawca określił wartości tych współczynników? Przecież wsp. AJ stosuje się "w przypadku, gdy udostępniany materiał zasobu zawiera informacje nieaktualne lub o cechach zmniejszających przydatność użytkową tego materiału"? Albo po h... została określona w tej Tabeli - dla pozycji 3 i 4 - wartość współczynnika PD=1.0? Przecież współczynnik PD jest stosowany "w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia jest dająca się wyodrębnić część materiału zasobu, dla którego określona jest stawka podstawowa"? Kuźwa... To - wg Was - trzyma się "kupy"? Ja ze swojej strony proponuję czytać i stosować przepisy ustawy. W taki sposób, w jaki zostały zapisane. A nie naginać jasne i oczywiste zapisy tej ustawy do chciejstwa GUGiKu. Dobrymi intencjami to piekło jest wybrikowane...
 3 
 12 
odpowiedz zgłoś
Tak panie Adamie wszystko się zgadza, tylko czytając pkt 3 załącznika do ustawy można przeczytać, że współczynnik K stosujemy w przypadku udostępniania a nie uwierzytelniania :)
 4 
 4 
odpowiedz zgłoś
A jeśli wniosek o uwierzytelnienie złoży rzeczoznawca majątkowy, to też należy zastosować K=0,5?? Bo jest rzeczoznawcą i przepisy Pgik przewidują, że w ścisłe określonym przypadku opłata za dane z określonego rejestru i do określonego celu ustalana jest z takim współczynnikiem zmniejszającym? Nie. Współczynnik jest nierozerwalnie związany z zakresem uprawnień do wykorzystania udostępnionych kopii materiałów zasobu. I rodzaj oraz wysokość tego współczynnika zależy od zakresu wykorzystania danych. Przekroczenie tego zakresu oznacza wykorzystanie danych niezgodnie z licencją.
 3 
 3 
odpowiedz zgłoś
Wzór stosuje się. Współczynniki stosuje się wyłącznie w przypadkach prawem przewidzianych - zwłaszcza, gdy chodzi o przypadku nadawania określonemu podmiotowi, jakim jest zmniejszenie wymiaru opłaty (lub w przypadku, gdyby chodziło o zwolnienie z oplaty). Do treści opinii nie odniosę się - każdy ma prawo wyrażać opinię.
 5 
 4 
odpowiedz zgłoś
Ceccino... Jeżeli - jakoby - dla uwierzytelniania nie stosuje się współczynnika K, bo czynność ta nie dotyczy rzekomo "materiałów zasobu" (w sensie dosłownym), to co za tym idzie - nie stosuje się też wzoru określonego w ust.16 Załącznika na obliczenie Wop (z uwzględniemienm wsp. K), a następnie - będąc dalej tak konsekwentnym - należy wywnioskować, że nie stosuje się także wartości Sp określonego w tym wzorze (z tabeli wynika, że chodzi o 50 zł, albo 5 zł)... Nie sądzisz, że w ten sposób dochodzimy do całkowitego absurdu? Zresztą co my tutaj będziemy dywagować w sferze czysto teoretycznej... Za jakiś czas sądy administracyjne wypowiedzą się w tej kwestii... Wiem, bo sam zakwestionowałem 22 dotyczące naliczenia opłat. Jednym z aspektów w tych sprawach jest właśnie stosowanie współczynnika K. Moim zdaniem, co w 100% potwierdza opinia sporządzona na zamówienie PTG, geodeci winni ponosić połowę opłaty z włąśnie z tego tytułu, że jako wykonawcy wnioskują o uwierzytelnienie.
 3 
 8 
odpowiedz zgłoś
A zatem nie można do uwierzytelnionych materiałów wydać licencji. A rodzaj licencji zależy od współczynnika K lub CL.
 6 
 3 
odpowiedz zgłoś
A uwierzytelnianie nie dotyczy materiałów zasobu. Materiały dla zamawiającego nie są przyjmowane do zasobu.
 7 
 3 
odpowiedz zgłoś
Przepisy ust.3 Załącznika, definiując współczynniki korygujące, w KAŻDYM przypadku posługują się pojęciem "udostępniane materiały zasobu". Bez względu, czego faktycznie (w literalnym brzmieniu) dotyczą. Oprócz K, są to inne wsp.: 2) CL ? ze względu na cel, w jakim wykorzystywane będą udostępniane materiały zasobu, inny niż cele, o których mowa w pkt 1; 3) LR ? ze względu na liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu; 4) SU ? ze względu na sposób udostępniania materiałów zasobu; 5) PD ? w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia jest dająca się wyodrębnić część materiału zasobu, dla którego określona jest stawka podstawowa, 6) AJ ? w przypadku, gdy udostępniany materiał zasobu zawiera informacje nieaktualne lub o cechach zmniejszających przydatność użytkową tego materiału; 7) T ? w przypadku okresowego udostępniania materiałów zasobu za pomocą usług sieciowych. Współczynnik K wcale więc nie "odstaje" od pozostałych. Wadliwym jest przede wszystkim twierdzenie, że wzory z Załącznika stosuje się wyłącznie dla "matriałów zasobu"...
 3 
 8 
odpowiedz zgłoś
Tyle tylko, że współczynnik K w wysokości stosuje się w okreslonych w ustawie przypadkach - w przypadku udostępniania: 1) materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia, 2) danych rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości, 3) materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 Pgik. I odpowiednie zapisy dotyczą współczynnika CL. Przepisów tego typu nie można stosować rozszerzająco. A ponadto z wysokością tych współczynników jest nierozerwalnie związana licencja, która określa zakres uprawnień do wykorzystania udostępnionych kopii materiałów zasobu. Te regulacje nie mają związku z innymi opłatami, które nie dotyczą udostępniania materiałów pzgik.
 8 
 3 
odpowiedz zgłoś
@wątpliwy. Chyba nieuważnie przeczytałeś ustawę... Przepis srt.40d w ust.2 ustawy mówi tak: "2. Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty określa załącznik do ustawy." A w Załączniku, w ust.16, jest bez najmniejszych wątpliwości wskazane, że dla Tabeli nr 16 (w tym dla poz. 3 i 4, a więc dla uwierzytelniania dokumentów) mają wprost zastosowanie 2 (słownie dwa) wzory dla obliczenia Wop: 1. z zastosowaniem współczynnika K (kto skłąda wniosek), albo z zastosowaniem współczynnika CL (w jakim celu). Innych możliwości do obliczeń nie ma. Zauważenia wymaga, że jeżeli o uwierzytelnienie występuje wykoanawca pracy, to winien być użyty wzór pierwszy (tj. ze współczynnikiem K). Inne zastrzeżenie jest takie: K może przyjmować różne wartości, ale z pewnością nie 1... I wszystko w tym temacie. Sumując: ekspertyza w tym zakresie wcale się nie "wykłada". Wręcz przeciwnie.
 3 
 10 
odpowiedz zgłoś
AW panie Adamie, nie pierwszy i nie ostatni raz brzytwy się chwytają. Cieszy tylko, że Państwo jesteście już uodpornieni na takie głupoty. GUGIK zatonął merytorycznie ta ustawą. bekną za to starostowie, ale niech to oni wyciągną wnioski zażądają głowy GGK. Geodeci mogliby być mu paradoksalnie wdzięczni (w końcu Geodeta uprawniony wreszcie wrócił do obiegu gospodarczego), gdyby nie fakt, że nie był to świadomy zamysł ggk a zwykła pomyłka powodowana pośpiechem. O!
 2 
 5 
odpowiedz zgłoś
@Geo. Proszę podaj dane przelewu, którego jak rozumiem dokonałeś na konto PTG. Z Twojej krytycznej wypowiedzi bowiem wynika, że środki finansowe nie zostały przez nas wydatkowane zgodnie z Twoją intencją. W tej sytuacji PTG jak najszybciej Ci je oczywiście zwróci. Nie chcemy być bowiem posądzani, że czyimś - a zwłaszcza Twoim - kosztem nasza organizacja miałaby się "obłowić", albo że zebrane w drodze darowizn pieniądze bezsensownie wyrzucamy "w błoto". Rozumiem, że nie jesteś członkiem PTG, bo żadne głosy w tej sprawie do nas dotychczas nie dotarły. Jeżeli natomiast nie masz jakiegokolwiek (w szczególności - finansowego) związku z naszą organizacją, to się od nas (zwłaszcza od sposobu wydatkowania naszych funduszy) po prostu odstosunkuj... Bo nie jesteśmy beneficjentami ani żadnych dotacji, ani subwencji z budzetu Państa albo z budżetów samorządowych. A co kwestii merytorycznych... Osobiście szanuję Twoje zdanie, ale w ogóle go nie podzielam. I proszę - w ramach wzajemności - o uszanowanie mojego (PTG) zdania.
 3 
 13 
odpowiedz zgłoś
@geo Wygląda na to, że bardzo ci to przeszkadza. Namieszałeś gościu, a teraz szukasz winnego w PTG.
 2 
 12 
odpowiedz zgłoś
Jaki błąd popełnię? Nie ważne co o tym myślimy, tylko ważne, co faktycznie się stało. A moim zdaniem stało się coś rzeczywiście bardzo istotnego. Bo jaki błąd popełnię ? jaki przepis naruszę, jeżeli dopuszczę, że załącznikami do decyzji podziałowej będą mapy z projektem podziału, na których nie będzie żadnej pieczęci Ośrodka? Przepisy podziałowe mówią wyłącznie o konieczności przyjęcia operatu, ale już nic o stemplowaniu dokumentów pozostałych. Jeżeli nie ma takiego przepisu, to tak, geodeta został upodmiotowiony, a ja nie będę mógł odmówić przyjęcia takich dokumentów!
 7 
odpowiedz zgłoś
geo czy ta bieda ( bo rzeczywiście jesteśmy biedni - na każdym kroku gnojeni w Ośrodkach prawem powiatowym i wykorzystywani) geodetów wzięła się z działania PTG?, czy z działania tych z głównego urzędu, którym tak przyklaskujesz?
 3 
 11 
odpowiedz zgłoś
uwierzytelnienie To rzeczywiście jest masakra, Polskie Towarzystwo geodezyjne nie wiem dla kogo pracuje , ale na pewno nie dla dobra geodezji. Zamawianie opinii, nie wiadomo po co, na tym etapie za wyżebrane pieniądze biednych geodetów czemu ma służyć. Środowiska skłócone nigdy nie będą dobrze odbierane przez zamawiających u nas usługi. Zniżamy się do poziomu motłochu. Kto chce w takie koleiny nas wpuścić. Oddajemy wszystko w ręce prawników i innej maści specjalistów Z PTG , niech się obłowią za nasze pieniądze,
 27 
 6 
odpowiedz zgłoś
cytaty znanych ludzi "Wśród prac, które są wykonywane na potrzeby budownictwa, znajdują się takie jak wspomniana mapa do celów projektowych, która służy wydaniu pozwolenia na budowę czy zgłoszenia budowy, ale są też takie, które nie wymagają uwierzytelnienia, na przykład tyczenie budynku czy inwentaryzacja powykonawcza. W takich przypadkach, nie będzie występowania o uwierzytelnienie." - Kazimierz Bujakowski. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (237) - 19.05.2015 r.
 1 
 13 
odpowiedz zgłoś
Masakra Piszą, interpretują, wyrokują. Moim zdaniem w ośrodkach jest pracownikom wszystko jedno. Przepisy maja być jasne i tyle. Starosta będzie miał mniej kasy nie będzie zlecał prac. Tak więc Państwo Geodeci kij ma zawsze dwa końce.
 10 
 4 
odpowiedz zgłoś
a o tym kto ma rację i kto i co lepiej przeanalizował usłyszymy przy kolejnych wyrokach sądowych. I będzie to wypowiedź obiektywna bo władzy sądowniczej a nie twórców różnych wypowiedzi, faqów, PRowców, przedstawicieli stowarzyszeń jednych czy drugich. Wystarczy poczekać nie dając się zmanipulować szumowi informacyjnemu który wokół sprawy jest.
 3 
odpowiedz zgłoś
Z treści opinii może wynikać, że autor/autorzy nie przeanalizowali treści przepisów.
 6 
 5 
odpowiedz zgłoś
widzisz tylko tu nie ma przeciwnika. Jest problem prawny i są ludzie którzy za ten problem odpowiadają. Tworzenie wirtualnych przeciwników czy barykad jest jedną z opcji manipulacji stosowaną w zasadzie "rządź i dziel". Więc skoro obywatele mają wątpliwości prawne to nie są "przeciwnikiem" tylko należy te wątpliwości przeanalizować. Należałoby to zrobić na poziomie przygotowywania ustawy ale skoro nie można znaleźć płaszczyzny porozumienia bo nawet sensowne poprawki są z automatu odrzucane to dyskusja przenosi się na inną płaszczyznę. Z doświadczeń amerykańskich wiemy już że ruchy grassroots działają na władzę bardzo skutecznie. Tak jak wzbudzanie emocji ma pozytywny efekt we frekwencji wyborczej i negatywny dla tych którzy te emocje wzbudzają ;)
 2 
odpowiedz zgłoś
Wątpliwy - rozciąganie wniosków z analizy jednego elementu na całość opracowania jest jedną z podstawowych manipulacji stosowanych przy dyskredytowaniu przeciwnika. Ale od czasu powstania "Erystki " Schopenhauera każdy w miarę oczytany człowiek wie że taka argumentacja stanowi nie o wartości opracowania a o rzetelności dyskutanta który taką manipulację stosuje.
 4 
 6 
odpowiedz zgłoś
wątpliwości wzbudza u mnie zapis o 0,5 za uwierzytelnienie skoro w ustawie jest mowa u stosowaniu tego współczynnika nie dla wykonawców prac tylko dla udostępniania materiałów podlegających obowiązkowi zgłoszenia. Jeżeli na takim przykładzie ta ekspertyza się wykłada to co z resztą...
 6 
 5 
odpowiedz zgłoś
Co nagle to po diable! A tak się spieszyli :) Już widzę te nie mające mocy prawnej "interpretacje" organu.
 5 
odpowiedz zgłoś
Niekonstytucyjny jest też paragraf 39 Rozp. EGiB Trzeba mocno przewietrzyć przepisy i kadry, w tym prawników z RCL.
 1 
odpowiedz zgłoś
Zagubiony To co wnosi ta nowelizacja, bo nie rozumiem...?
 3 
odpowiedz zgłoś
He he He he he he he
 4 
odpowiedz zgłoś
51 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Podnoszenie mostu na budowie Świątyni Opatrzności Bożej
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS