Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum GEODETY


Internetowe Archiwum GEODETY jest ogólnodostępne i zawiera:
• wszystkie artykuły zamieszczone w miesięczniku GEODETA w latach 1995–2023 w postaci osobnych plików PDF;
• wszystkie wydania miesięcznika GEODETA z lat 1995–2023 w postaci plików PDF.
Pliki można ściągać do wykorzystania na własne potrzeby. Copyright GEODETA Sp. z o.o. i następcy prawni. Wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z tłumaczeniami na języki obce.

W przypadku problemów z dostępem do internetowego Archiwum GEODETY prosimy o kontakt mailowy (geoforum@geoforum.pl)


1995199619971998199920002001
2002200320042005200620072008
2009201020112012201320142015
2016201720182019202020212022
2023
| Marzec 1999, Nr 3 (46) |


• Racjonalizm zwycięży – mówi nowo mianowany główny geodeta kraju Kazimierz Bujakowski • Nowe struktury geodezji w zreformowanej administracji • Wysokość Europy a sprawa polska • Bez metryki ani rusz – nowoczesny komputerowy system do zarządzania drogami i ruchem drogowym w miastach • Inklinometr czy ...

powrót

Katarzyna Pakuła-Kwiecińska, Jerzy Przywara

Racjonalizm zwycięży

„Należy zbudować zupełnie nowe podstawy funkcjonowania służby geodezyjnej. Pamiętajmy, że podstawy obecnego Prawa geodezyjnego zostały określone około 15 lat temu, w innym systemie administracyjnym.”
Z nowo mianowanym Głównym Geodetą Kraju Kazimierzem Bujakowskim rozmawiają Katarzyna Pakuła-Kwiecińska i Jerzy Przywara

Jak widzi Pan rolę Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, a Głównego Geodety Kraju w szczególności, w nowej strukturze administracyjnej kraju?

Kazimierz Bujakowski: Rola GUGiK i rola GGK musi być widziana łącznie z rolą i miejscem całej służby geodezyjnej i kartograficznej w nowej sytuacji, która wynika ze zmian wprowadzonych reformą administracyjną kraju. Odniosę się tylko do jednego, najpilniejszego i najważniejszego zadania, jakie przed nami stanęło w związku z reformą – zorganizowania administracji geodezyjnej i kartograficznej. Musimy pamiętać, że od 1 stycznia br. służba geodezyjna i kartograficzna jest oparta przede wszystkim na działaniu geodetów powiatowych i geodetów województw. Z reguły stoją oni na czele komórek organizacyjnych urzędów obejmujących ośrodki dokumentacji, jak również realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. Geodeta powiatowy, jako kierownik oddziału czy wydziału w urzędzie, jest jednocześnie osobą, która musi zorganizować funkcjonowanie zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej, ośrodka dokumentacji, zlecać roboty geodezyjne, prowadzić na bieżąco działalność kontrolną materiałów spływających do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzić gospodarkę nieruchomościami skarbu państwa, prowadzić zwroty i wywłaszczenia nieruchomości itd. Do grudnia ubiegłego roku filie wojewódzkich ośrodków, które obecnie znalazły się w powiatach, były pod koordynacyjnym wpływem wojewody, pod swego rodzaju parasolem ochronnym. Teraz geodeci na szczeblu powiatowym zostali rzuceni na głęboką wodę w wyniku takich, a nie innych zapisów w Prawie geodezyjnym. Zapisy te powodują, że wojewoda działający przez inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego będzie wykonywał funkcje kontrolne i nadzorcze. Będzie również organem wyższego stopnia w sensie kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starostów wydających decyzje z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami. Mimo iż nie zostało to wyraźnie w prawie zapisane, jednym z podstawowych zadań, które obecnie powinny podjąć organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (a w szczególności inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego), jest pomoc w organizowaniu jednostek na szczeblu powiatowym i woje zarówno szkoleniowymi, instruktażowymi, jak też finansowymi,
które, zwłaszcza w pierwszej fazie organizacji ośrodków, pomogą zapewnić minimalny poziom ich funkcjonowania. Musimy też pomóc samorządowi wojewódzkiemu w zorganizowaniu wojewódzkich ośrodków dokumentacji. Cały czas jednak mając świadomość, że te jednostki będą funkcjonowały w strukturze samorządu. A zatem muszą być stosowane metody, których do tej pory nie praktykowaliśmy. Ja je określam miękkimi instrumentami oddziaływania, a są to: budowanie autorytetu, pokazywanie roli i znaczenia służby. O tej pomocy mówiliśmy na ostatniej naradzie z inspektorami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, która odbyła się 28 stycznia. Rozmawialiśmy o konieczności podjęcia działań koordynacyjnych przez inspektorów. Mówię o tych zadaniach, gdyż przede wszystkim musimy mieć służbę dobrze zorganizowaną, służba ta musi sprawnie działać, budując swój autorytet w powiecie.
Geodeta powiatowy będzie dla starosty jednym z najważniejszych współpracowników. Zwłaszcza w związku z gospodarką nieruchomościami zarówno skarbu państwa, jak i w niedalekiej przyszłości powiatowymi, zwrotami nieruchomości, wywłaszczeniami – sprawami trudnymi społecznie. Również u wojewody widzę celowość połączenia zadań wykonywanych przez inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego i dyrektorów wydziałów gospodarki nieruchomościami (tak jest obecnie w 14 województwach).

Na jakim etapie są prace związane z nowymi rozwiązaniami prawnymi, np. rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne?

Przygotowanie i przeprowadzenie procesu legislacyjnego w odniesieniu do 25 rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne to ogromne zadanie – 21 spośród nich jest przygotowywanych w urzędzie, proces legislacyjny odbywa się przy udziale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jako organu naczelnego. Prace nad projektami rozporządzeń są prowadzone od połowy ubiegłego roku. Według stanu na dzień dzisiejszy [3 lutego 1999 r. – przyp. red.] zaawansowanie w opracowaniu rozporządzeń jest następujące: opracowano tekst ostateczny ośmiu rozporządzeń, dwa są w trakcie ostatecznej redakcji, cztery w uzgodnieniach międzyresortowych, dwa w trakcie redakcji po uzgodnieniach międzyresortowych, trzy w trakcie redakcji po uzgodnieniach wewnętrznych, a dwa w uzgodnieniach wewnętrznych.
Warto przypomnieć, że do ustawy o gospodarce nieruchomościami było przewidzianych tylko 9 rozporządzeń wykonawczych.

Czy mógłby Pan scharakteryzować perspektywiczne cele w naszej geodezji?

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z daleko posuniętą decentralizacją zadań służby geodezyjnej i kartograficznej, prywatyzacją wykonawstwa geodezyjnego, z ochroną praw autorskich i danych osobowych czy z nowymi uregulowaniami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych, pierwszoplanowym zadaniem staje się przygotowanie założeń do nowych uregulowań prawnych w geodezji i kartografii.

Pełna treść artykułu w marcowym wydaniu miesięcznika GEODETA

powrót

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzy

Intergeo 2022 - 10 technologicznych trendów w geodezji
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS