wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2010-06-15| Prawo, Edukacja, Instytucje

MEN: rozporządzenie w sprawie standardów wymagań na egzaminie zawodowym

Wczoraj (14 czerwca) w Dzienniku Ustaw nr 103, poz. 652, opublikowano rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Standardy wymagań dla zawodu technik geodeta w zasadzie nie zmieniły się w stosunku do ich pierwszej wersji opublikowanej w 2005 r. (DzU nr 66, poz. 580). Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 29 czerwca 2010 r.


MEN: rozporządzenie w sprawie standardów wymagań na egzaminie zawodowym

Zgodnie z komunikatem derektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w tym roku w sesji letniej egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe m.in. w zawodzie technik geodeta rozpocznie się 21 czerwca o godz. 12; egzamin praktyczny dla absolwentów techników będzie się odbywał od 22 do 25 czerwca. W ubiegłym roku do egzaminu w sesji letniej przystąpiło 1014 absolentów szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie technik geodeta, a dyplom otrzymało 437 (43,1%).

Poniżej fragment z załącznika do rozporządzenia MEN z 10 marca 2010 r. (poz. 652) określający standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik geodeta:

Zawód: technik geodeta
symbol cyfrowy: 311[10]

Etap pisemny egzaminu obejmuje:
Część I — zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie
Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców,
wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:

1.1. rozpoznawać rodzaje obiektów budowlanych oraz inżynierskich;
1.2. rozpoznawać rodzaje instrumentów pomiarowych i narzędzi do opracowań geodezyjno-kartograficznych;
1.3. rozpoznawać techniki i metody pomiarów geodezyjnych;
1.4. określać zasady wykonywania pomiarów sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych;
1.5. określać rodzaje map i sposoby ich sporządzania przy zastosowaniu tradycyjnych i nowoczesnych technologii;
1.6. określać zasady posługiwania się podstawowym sprzętem fotogrametrycznym;
1.7. określać zasady opracowania map sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych na podstawie pomiarów terenowych oraz przetworzonych danych terenowych;
1.8 określać zasady prowadzenia geodezyjnej obsługi budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego;
1.9. określać zasady wykonywania pomiarów przemieszczeń i odkształceń budowli;
1.10. określać zasady prowadzenia ewidencji gruntów i budynków;
1.11. określać zasady wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości;
1.12. określać zasady wykonywania wytyczania oraz inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu;
1.13. określać zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. przetwarzać dane zebrane w terenie na dane liczbowe w postaci współrzędnych lub pól powierzchni;
2.2. dobierać instrumenty i sprzęt geodezyjny do wykonywania określonych pomiarów i prac;
2.3. sporządzać szkice polowe oraz dokumentacyjne;
2.4. sporządzać graficzne zobrazowanie stanu zagospodarowania terenu;
2.5. sporządzać dokumenty związane z ewidencją gruntów i budynków;
2.6. obliczać należność za wykonaną pracę.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej
oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych;
3.2. stosować przepisy prawa budowlanego i prawa pracy;
3.3. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac na placu budowy oraz prac
geodezyjnych i kartograficznych;
3.4. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.5. stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych;
3.6. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
Część II — zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą
Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów,
a w szczególności:

1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;
1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;
1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;
2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;
2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.


Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego
z zadania o treści ogólnej — opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac geodezyjnych
na podstawie dokumentacji.


Absolwent powinien umieć:
1. Analizować dokumentację projektową, pomiarową, kartograficzną.
2. Dobierać metody i techniki wykonania pomiarów oraz opracowania geodezyjnego określonego obiektu na podstawie dokumentacji projektowej.
3. Dobierać sprzęt i instrumenty geodezyjne w odniesieniu do określonej metody i techniki wykonania pomiarów oraz wykonywać pomiary geodezyjne.
4. Dobierać metody, techniki i przyrządy do kontroli prawidłowości wykonywanych pomiarów, uzyskanych wyników oraz wykorzystania ich do opracowań geodezyjnych.
5. Określać warunki wykonania pomiarów oraz dokumentacji geodezyjnej w zależności od określonych wymagań dotyczących rodzaju i zakresu opracowania.
6. Opracowywać projekt realizacji określonego rodzaju prac geodezyjnych obejmujący: wykonanie pomiarów sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych, sporządzenie szkiców polowych pomiarów sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych, wykonanie szkiców dokumentacyjnych tyczenia lub przetworzenie danych zebranych w terenie na dane liczbowe w postaci współrzędnych i pól powierzchni, kartowanie map sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych na podstawie pomiarów terenowych oraz przetworzonych danych terenowych, opracowanie przykładowej dokumentacji związanej z geodezyjną obsługą budownictwa.
7. Opracowywać dokumentację związaną z geodezyjną obsługą budownictwa.

Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego:
Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa z możliwością wydruku w formacie A3, ploter. Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiet do wspomagania projektowania dokumentacji geodezyjnej. Poligon do wykonania pomiarów terenowych. Sprzęt oraz instrumenty geodezyjne. Fragment dokumentacji budowlanej. Zestaw norm stosowanych w geodezji. Instrukcje i wytyczne techniczne dotyczące geodezji inżynieryjnej; dokumentacja pomiarów geodezyjnych: sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych; dzienniki pomiarowe i obliczeniowe. Katalogi znaków umownych, opisów rysunków geodezyjnych i kartograficznych. Wzory i objaśnienia danych topograficznych. Tablice do tyczenia łuków kołowych, klotoidy. Mapy: wieloskalowe, topograficzne, tematyczne. Pierworysy i czystorysy map. Podstawowe materiały i sprzęt do rysowania i rytowania: papiery rysunkowe, plansze kartograficzne, kalki, folie z tworzyw sztucznych, warstwy rytownicze na foliach, ołówki, pióra, pisaki, tusze wodne i trawiące, farby, przyrządy rysunkowe. Stół podświetleniowy. Dokumenty geodezyjne związane z ewidencją gruntów: rejestry, dokumentacja ewidencji gruntów, mapy scaleniowe, wzory pism, postanowień i decyzji administracyjnych, obowiązujące druki, druk księgi wieczystej. Pojemnik na odpady. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.

nowy zapis
zapis nieco zmieniony

Źródło: MEN, CKE, AW


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_plwiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Wysokorozdzielcze wideo z satelity SkySat-1
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS