wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Dron prześwietla budynek za pomocą wi-fi
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama
|2018-04-30| Geodezja, Firma, Prawo

W życie wchodzi Konstytucja dla biznesu. Zmiany również w Pgik

Dziś (30 kwietnia) zaczyna obowiązywać tzw. Konstytucja dla biznesu – pakiet ustaw, który ma ułatwić kontakty przedsiębiorców z urzędami. Czy zmieni również napięte relacje między wykonawcami prac geodezyjnych a służbą geodezyjną i kartograficzną?


W życie wchodzi Konstytucja dla biznesu. Zmiany również w Pgik

Jak zaznacza rząd, jest to najbardziej kompleksowa reforma prawa gospodarczego od prawie 30 lat. Zmiany obejmą prawie 200 ustaw, a ich najważniejszym elementem jest Prawo przedsiębiorców, które zastępuje nowelizowaną ok. 90 razy ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) z 2004 r. Kolejnymi aktami prawnymi są: ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorcóworaz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo przedsiębiorców zmieni relacje geodeta – SGiK?

Jak zapewnia rząd, Prawo przedsiębiorców wprowadza kanon podstawowych zasad dających przedsiębiorcom konkretne gwarancje w relacjach z władzą publiczną. Jako akt centralny będzie wpływać na sposób stanowienia, interpretacji i stosowania wszystkich przepisów dotyczących działalności gospodarczej.

W przepisach tych nie znajdziemy zapisów, które w bezpośredni i znaczący sposób zmieniałyby relacje między wykonawcami prac geodezyjnych a ODGiK-iem czy WINGiK-iem. Konstytucja dla biznesu wprowadza jednak pewne fundamentalne zasady dotyczące wszystkich przedsiębiorców, które mogą również wzmocnić pozycję przedsiębiorcy geodezyjnego w relacji z urzędnikiem. Chodzi tu w szczególności o: domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, zasadę przyjaznej interpretacji przepisów, jak również kluczową zasadę „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podkreśla, że te zasady ogólne stają się wzorcem kontroli działania administracji i są mocną podstawą zaskarżenia czynności organu.

Inne istotne zmiany wprowadzone w Prawie przedsiębiorców to m.in.:
• Ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców i organów, stanowiących wytyczne dla organów administracji i wyznaczających granice ich ingerencji w wolność działalności gospodarczej.
• Wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej przy przychodzie do 50% minimalnego wynagrodzenia, tj. obecnie 1050 zł miesięcznie.
• Wprowadzenie tzw. ulgi na start. Początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Po tym okresie, tak jak dotąd, będzie przysługiwał 2-letni okres obniżonych składek (tzw. „mały ZUS”).
• Objaśnienia prawne mają być pisane prostym, przystępnym językiem, praktycznie wyjaśniając nawet najbardziej skomplikowane przepisy. Wskutek postąpienia zgodnie z wyjaśnieniami dadzą ochronę przedsiębiorcy stosującemu się do nich. Będą wydawane przez ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek Rzecznika MŚP (ma on zostać powołany w ciągu pół roku).
• Wprowadzenie zasady posługiwania się przez przedsiębiorcę w kontaktach z urzędami wyłącznie numerem NIP.
• Wydawanie przez organy administracji napisanych prostym językiem „objaśnień prawnych” wyjaśniających skomplikowane przepisy w zakresie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania.
• Ochrona przedsiębiorcy przed negatywnymi konsekwencjami, jeśli jego działania były zgodne z dotychczasową praktyką stosowania przepisów przez organ administracji.

Co zmienia się w prawie geodezyjnym?

Konstytucja dla biznesu (a konkretnie Przepisy wprowadzające…) przewiduje również nowelizację Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z tą zmianą do kontroli przedsiębiorców geodezyjnych przez WINGiK-ów lub GGK będzie się stosować przepisy Prawa przedsiębiorców (DzU poz. 646), a nie – jak dotychczas – SDG. Oznacza to, że zastosowanie będą miały tu wspomniane wyżej ogólne zasady: domniemania uczciwości przedsiębiorcy, przyjaznej interpretacji przepisów oraz „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”.

Nowe regulacje definiują także zawartość protokołu kontroli. Dają również przedsiębiorcy 7 dni na zgłoszenie do organu przeprowadzającego kontrolę pisemnych zastrzeżeń, a organ ma je rozpatrzyć w ciągu 14 dni. Przedsiębiorca podpisuje skorygowany protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zmiana zajdzie również w cenniku załączonym do Pgik odnośnie do stosowania współczynnika CL przy wyliczaniu opłaty. Wartość ta będzie wyliczana na podstawie tabeli nr 18, „gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla potrzeb jego działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych tych materiałów w postaci (...)”.

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
działalność nierejestrowa Zastanawiam się czy korzystając z działalności nie rejestrowanej bez uprawnień geodezyjnych mogę zgłosić prace geodezyjne ? "Wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej przy przychodzie do 50% minimalnego wynagrodzenia, tj. obecnie 1050 zł miesięcznie." W prawie geodezyjnym to przedsiębiorca może dokonać zgłoszenia.

1szy raz się z Tobą zgadzam

Szkoda słów "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone" - HA HA HA !!!Ale nowość! Odkrycie 30-lecia! Trzeba było nie gwałcić wielokrotnie, z premedytacją i szczególnym okrucieństwem prawa, bo ta maksyma funkcjonowała już chyba w Prawie Rzymskim to takie CÓDO nie było by konieczne (bo i nie jest). W uczciwość bytu nazwanego "państwem" w przypadku "PRL"bis uwierzę, kiedy zaprzestanie gangsterskiego wymuszania danin i usług. Myślę o przymusie wykonywania czynności NIE ZLECONYCH przez klienta, a wymaganych prawem kaduka, a lepiej gangstera przez kastę urzędniczą.

. ależ "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone"

Czyli dla geodetów nic się nie zmieniło

5 komentarzyzobacz też:reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt