wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Ewolucja Uzupełniającej Mapy Polski
blog
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Wiadomości|2013-06-27| Geodezja, Edukacja, Ludzie

Bernard Kontny profesorem

Bernard Kontny, dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odebrał wczoraj (26 czerwca) z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego nominację profesorską.


Bernard Kontny profesorem

Prof. Bernard Kontny urodził się 15 lipca 1957 r. w Brzegu. W 1982 r. ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie UP we Wrocławiu) na Wydziale Melioracji Wodnych, Oddziale Geodezji Urządzeń Rolnych. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii uzyskał na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) w 1991 r. za pracę doktorską pt. „Koncepcja systemu pomiarów oraz geometrycznej analizy i interpretacji deformacji przestrzennych górotworu”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii uzyskał na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2004 r. na podstawie rozprawy pt. „Geodezyjne badania współczesnej kinematyki głównych struktur tektonicznych polskich Sudetów i Bloku Przedsudeckiego na podstawie pomiarów GPS”.

W 1982 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta stażysty w Instytucie Geodezji i Zastosowań Matematycznych Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Instytut Geodezji i Geoinformatyki). W 1986 r. został starszym asystentem, a w roku 1991 – adiunktem. Od 2007 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W pracy dydaktycznej na uczelni prowadzi zajęcia z wielu przedmiotów zawodowych, w tym: geomatykę, geodezję satelitarną, pomiary przemieszczeń. Był opiekunem ok. 40 prac magisterskich. Odbył półroczny staż naukowy w Instytucie Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej.

W latach 2000−06 był członkiem Komitetu Zarządzającego oraz przewodniczył Grupie Roboczej: „Methodology and Instrumentation” w ramach europejskiego programu naukowo-badawczego COST, Action 625, „3D-Monitoring of Active Tectonic Structures”. W ramach tego programu badawczego kilkakrotnie uczestniczył w krótkoterminowych misjach naukowych we Włoszech i w Grecji. Jest członkiem Komitetu Geodezji PAN, w tym Sekcji Geodynamiki Ziemi, Sekcji Sieci Geodezyjnych i Sekcji Geodezji Inżynieryjnej, Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych PAN oraz Komisji Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN. Jest autorem lub współautorem ok. 70 prac opublikowanych w czasopismach, zeszytach naukowych i monografiach, ok. 75 prac i abstraktów opublikowanych w materiałach konferencyjnych oraz ok. 50 prac niepublikowanych (maszynopisy, ekspertyzy, sprawozdania z prac badawczych). Jest współautorem 18 prac opublikowanych w międzynarodowych zespołach autorskich, w tym w czasopismach z Listy Filadelfijskiej.

Od września 2005 r. pełnił funkcję prodziekana ds. kierunku geodezja i kartografa na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich uhonoronowanym Srebrną Odznaką SGP. W 1988 r. zdał egzamin państwowy i uzyskał kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Za osiągnięcia naukowo-badawcze dziesięciokrotnie został nagrodzony nagrodą rektora AR we Wrocławiu (dwie nagrody indywidualne i osiem zespołowych). Otrzymał też dwukrotnie nagrodę rektora za działalność organizacyjną. W 2007 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
nominacja profesorska Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Pozdrowienia i gratulacje z UWM

Gratulacje Serdecznie gratulujemy!

3 komentarzezobacz też:reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt