wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Utajnianie parametrów układów i map

- «« « część 4 z 5 » »»


Ostatecznie wycofanie układu 1942 z cywilnej geodezji i kartografii było konsekwencją uchwały Komitetu Obrony Kraju z 25 września 1969 r. w sprawie wzmożonej ochrony materiałów geodezyjnych i kartograficznych zabraniającej podmiotom cywilnym wykorzystywania układu 1942 oraz Borowa Góra. W uchwale czytamy m.in.:
§ 1.1.Dane geodezyjne, mapy, materiały kartograficzne i fotogrametryczne opracowane w układzie 1942 lub jednolitym układzie Borowa Góra mogą wyłącznie posiadać i dysponować nimi oraz drukować organa Ministerstwa Obrony Narodowej.
2.Dane, mapy i materiały wymienione w ust. 1 mogą być udostępniane przez Ministerstwo Obrony Narodowej innym organom dla celów związanych bezpośrednio z obronnością kraju lub prac wykonywanych dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej.
3.W wypadkach szczególnych Minister Obrony Narodowej może udostępnić dla potrzeb gospodarki narodowej mapy opracowane w układzie współrzędnych 1942 lub jednolitym układzie Borowa Góra.
4.Dla potrzeb gospodarki narodowej należy wprowadzić państwowy układ współrzędnych 1965. Z chwilą dostarczenia współrzędnych w tym układzie roboty geodezyjne w zakresie osnów geodezyjnych i nowych map wielkoskalowych powinny być wykonywane w układzie 1965.
§ 4.1. Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i zainteresowanymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych i prezydiami rad narodowych ustali program zaspokojenia przez jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych potrzeb gospodarki narodowej w zakresie osnów geodezyjnych i map wielkoskalowych opracowanych w układzie współrzędnych, o których mowa w § 1 ust. 4 i 6, a także w zakresie opracowania map średnio i małoskalowych oraz druku wszelkich map dla gospodarki narodowej i na użytek publiczny.

Równocześnie z uchwałą Komitetu Obrony Kraju ukazało się zarządzenie prezesa Rady Ministrów nr 102 dotyczące wykazu typowych dokumentów geodezyjnych, kartograficznych, geologicznych i grawimetrycznych stanowiących tajemnicę państwową. To zarządzenie już w preambule nakazywało wzmożoną ochronę map i dokumentów geodezyjnych, znacznie rozszerzało liczbę dokumentów i map zakwalifikowanych jako tajne i poufne. Dla przykładu poufne były mapy województw (administracyjne) w skali 1:300 000 oraz topograficzne w skali 1:500 000 wydane po 1950 r. (dział II/10), a także specjalne mapy geologiczne w skali 1:500 000 i 1:1 000 000. Pozytywnym akcentem w tym zarządzeniu było odtajnienie map wydanych jako jawne przez WIG przed wojną, a które były utajnione w 1952 r.

Niespełna pół roku później (8 kwietnia 1970 r.) ukazało się kolejne zarządzenie prezesa Rady Ministrów (nr 32), tym razem w sprawie wykonywania zdjęć lotniczych dla celów publikacyjnych (Monitor Polski nr 12, poz. 103). Określono w nim, że zgodę na wykonywanie zdjęć lotniczych każdorazowo udziela minister obrony narodowej. W myśl tego zarządzenia bardzo mocno rozszerzono pojęcie zdjęcia: zdjęciami lotniczymi są zdjęcia fotograficzne, filmowe i obrazy telewizyjne, dokonywane ze środków poruszających się w powietrzu, zawierające elementy areofotogrametryczne przydatne do zestawienia lub aktualizacji dokumentów kartograficznych (§ 1 pkt 2). Taki zapis powodował, że zgodę na wykonywane zdjęć fotograficznych należało uzys­kać nawet podczas lotu balonem.

Kolejnym dokumentem, który doprowadził do całkowitego odcięcia sektora cywilnego od map topograficznych, było zarządzenie MON nr 4/MON z 17 lutego 1971 r., na mocy którego należało spalić (przetrzeć), jak za czasów inkwizycji, mapy topograficzne wykonane w układzie 1942 będące w sektorach cywilnych.

„Spektakl” z utajnianiem map nie miał końca – 31 grudnia 1976 r. ukazało się zarząd

część 4 z 5
«« « 1 2 3 4 5 » »»


Apeks skanuje zabytkowe młyny
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS