wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Bibliografia

- «« « część 7 z 8 » »»ARTYKUŁY

• Alexandrowicz S., Nowa praca o rozwoju kartografii wojskowej w Polsce. Bogusław Krassowski, Polska kartografia wojskowa w latach 1918-1945. Wydawnictwo MON 1974. „Studia Źródłoznawcze” 1979, T. XXIV, s. 207-212.
• Atta W. H., Mapping of Soythwest Asia. „Survey & Mapping” 1968, nr 1.
• Babiński S., Polska Instrukcja Miernicza z roku 1839. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1929, z. 1-2.
• Babiński S., Reambulacja dawnych map austriackich. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1935, z 1-2.
• Babula J., Dowodzenie na szczeblu operacyjnym w LWP 1944-1945. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1982, nr 4.
• Barna Sz., Warchoł Z., Prace geodezyjno-kartograficzne na Spitsbergenie w 50-lecie polskich wypraw polarnych. „Biuletyn Informacyjny BOINTiE Geodezji i Kartografii” 1986, T. XXXI, nr 4, s. 29-41.
• Bezwuhły M., Wojskowa Służba Geograficzna wobec zagadnień pomiarów magnetycznych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1930, z. 1.
• Biernacki Fr., Atlas Świata. cz. I. Warszawa 1963. PWN-Służba Topograficzna WP. „Przegląd Geodezyjny” 1964, nr 7.
• Biernacki Fr., Czarnecki St., Mapy radiowe Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 1.
• Biernacki Fr., Glos niemiecki o kartografii polskiej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 1.
• Biernacki Fr., Mapa Polski i Krajów Ościennych 1:500 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 1.
• Biernacki Fr., Mapa Rzeczypospolitej Polskiej 1:750 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1935, z. 3-4.
• Biernacki Fr., Nowa triangulacja niemiecka tzw. zachodnio-pruska. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 3.
• Biernacki Fr., O polski Komitet Geodezyjny i Geofizyczny. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 4.
• Biernacki Fr., Sprowadzenie współrzędnych kilku odrębnych triangulacji wykonanych na różnych elipsoidach odniesienia z różnymi punktami wyjściowymi do jednej elipsoidy odniesienia i jednego punktu wyjścia, za pośrednictwem punktów łącznych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1934, z. 2.
• Biernacki Fr., Stereograficzne (Roussilhe’owskie) odwzorowanie płaskie, przyjęte przez polską służbę geograficzną. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1928, z. 3-4.
• Biernacki Fr., Stosowanie siatek dla celów wojennych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 27, r. 1, s. 130-136.
• Biernacki Fr., Terminologia w teorii rzutów kartograficznych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 1.
• Biernacki Fr., W sprawie współrzędnych katastralnych w Małopolsce. „Wiadomości Służby Geograficznej”, 1934, z. 4.
• Biesaga Z., Mapa topograficzna Tatr Polskich w skali 1:10 000. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1985, T. XVII, nr 2, s. 73-79.
• Biesaga Z., Prace terenowe i redakcyjne nad mapą topograficzną Tatry Polskie w skali 1:10 000. Biuletyn Informacyjny „Służba Topograficzna Wojska Polskiego 1944-1989”, s. 65-70.
• Bobrowicz L., Triangulator na Polesiu. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1936, z. 3.
• Bonatowski G., Tatry polskie. Mapa topograficzna. Skala 1:10 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP. Warszawa 1984. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1985, T. XVII, nr 2, s. 82-84.
• Buczek K., Dorobek kartograficzny wojen Stefana Batorego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1934, z. 3.
• Buczek K., Kartografia polska w czasach Stefana Batorego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1933, z. 2.
• Buczek K., Ze studiów nad mapami Beauplana. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1933, z. 1.
• Chmielewicz St., Kartografia Powstania Wielkopolskiego. „Przegląd Geodezyjny” 1979, nr 11, s. 20-23.
• Czarnecki St., Mapy lotnicze. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1933, z. 4.
• Czarnecki St., Międzynarodowa Mapa Świata 1:1 000 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 1.
• Czarnecki St., Międzynarodowa Mapa Świata 1:1 000 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1932, z. 1.
• Czarnecki St., Międzynarodowa Mapa Świata 1:1 000 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 3-4.
• Czarnecki St., Pierwsze polskie mapy lotnicze 1:500 000 i 1:1 000 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 2.
• Czarnecki St., Ze studiów nad mapą 1:500 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 1.
• Czamecki. St., Piętkiewicz S., Mapa Rzeczypospolitej Polskiej 1:1 000 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1935, z. 3-4.
• Czarnota J., Grodzieńska sieć bazowa. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1929, z. 3-4.
• Czarnota J., Założenie i wykonanie podstaw geodezyjnych w Polsce. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1929, z. 1-2.
• Dolata B., Zarys organizacji i działalność Sztabu Głównego Wojska Polskiego w latach 1944-45. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1968, nr 3, s. 289-343.
• Dulian P., Nowe drogi w geodezji. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1938, z. 2-3.
• Dulian P., Poziomy odniesienia w niwelacji. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 3-4.
• Dzikiewicz Br., Wyrównanie sieci wypełniających I rzędu metodą obserwacji pośredniej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1939, z. 1.
• Gajowniczek Z.; Geodeci zamordowani w Katyniu, Charkowie i Kalininie (Twerze). „Polska Zbrojna” 1993, nr 103 (661), s. 2.
• Grabowski P., Kartografia w kręgu króla Jana III Sobieskiego. „Przegląd Geodezyjny” 1983, nr 5.
• Grabowski Wł., Ocena terenu na potrzeby walki radioelektronicznej. „Myśl Wojskowa” 1977, nr 6, s. 46-51.
• Grodecki W., Jan Bakałowicz, pułkownik kart geograficznych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1935, z. 1-2.
• Grygorenko W., Ewolucja poglądów na temat roli i funkcji kartografii. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1984, T. XVI, nr 2.
• Grygorenko W., Kartografia polska w latach 1945-1990 w potrzasku reorganizacji i cenzury. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1991, T. XXIII, nr 1-2, s. 1-7.
• Grygorenko W., Odwzorowanie Służby Topograficznej WP dla map świata. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1985, T. VII, nr 2, s. 65 - 70.
• Grygorenko W., Zastosowanie mikrofilmów w kartografii. „Wojskowy Przegląd Techniczny” 1970, nr 1, s. 21-23.
• Herbst S., Do zagadnienia malarstwo - kartografia - wojskowość. „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury” 1934, r. 3.
• Herbst S., Obraz kartograficzny działań wojennych Studia z Dziejów Geografii i Kartografii „Monografie z Dziejów Nauki i Techniki” 1973, T. LXXXVII, s. 169-184.
• Hild S., Polska mapa taktyczna 1:100 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1948, z. 2.
• Janicki J., O racjonalizację budowy wież triangulacyjnych w Polsce. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1931, z. 4.
• Jóźwicki S., Jak powstał Atlas Świata Służby Topograficznej Wojska Polskiego (W 20. rocznicę opublikowania Atlasu). „Polski Przegląd Kartograficzny” 1988, T. XX, nr 1, s. 120.
• Jóźwicki S., Wojskowy Instytut Geograficzny w latach 1945-1949. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1985, T. XVII, nr 2, s. 55 - 62.
• Karbowski A., Osiem lat istnienia Oficerskiej Szkoły Topografów. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 3.
• Karbowski A., Szkoła Służby Wojskowo-Geograficznej przy WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1928, z. 3.
• Kierzkowski K., Jak powstaje fotomapa? „Computerworld” 1997, nr 23, s. 63-66.
• Kolanowski B., Prace polskich geodetów wojskowych w Charkowie 2-27 września 1994 r. „Wiadomości Służby Topograficznej” 2000, nr 1(4), s. 38-42.
• Kozak W., Niektóre problemy rozwoju kartografii wojskowej i topograficznego zabezpieczenia wojsk. „Myśl Wojskowa” 1971, nr 2, s. 48-58.
• Krasiewicz B., Oficerska Szkoła Służby Geograficznej 1945-1957. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1988, nr 4, s. 30-41.
• Krasiewicz B., Oficerska Szkoła Służby Geograficznej 1947-1949. Biuletyn Informacyjny „Służba Topograficzna Wojska Polskiego 1944-1989".
• Krasiewicz B., Oficerska Szkoła Topografów 1949-1957. Biuletyn Informacyjny „Służba Topograficzna Wojska Polskiego 1944-1989”, s. 41-64.
• Krasiewicz B., Problemy rozwoju szkolnictwa wojskowego w latach 1943-1978. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1978, nr 3, s. 102-131.
• Krassowski B., Czynniki inspirujące rozwój polskiej kartografii od XV wieku do końca drugiej wojny światowej. „Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej” 1984, Geodezja, z. 75, s. 181-182.
• Krassowski B., Nieznana karta z dziejów okupacji. Konspiracyjna mapa Warszawy z 1948 roku. „Słowo Powszechne” 1974, nr 40.
• Krassowski B., Polska kartografia wojskowa w latach 1943-1973. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1973, T. V, nr 4, s. 145-150.
• Krassowski B., Z działalności kartografów w okupowanej Warszawie. „Rocznik Warszawski” 1981, r. 16, s. 283-308.
• Kreutzinger J., Ankieta Wojskowego Instytutu Geograficznego w sprawach geodezyjno-kartograficznych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 3.
• Kreutzinger J., O typie polskiej mapy taktycznej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 1.
• Leinwand A., Oficerowie Wojskowego Instytutu Geograficznego - obrońcy Lwowa zamordowani w Charkowie i Katyniu. „Polska Zbrojna” 1993, nr 145(703), s. 4.
• Leszczycki St., Nowe mapy taktyczne w podz. 1:100 000 dla Beskidów Zachodnich i Tatr. „Wierchy” 1934, r. 12, s. 217-218.
• Leszczycki St., Nowe mapy wojskowe dla Karpat Polskich. „Wierchy” 1935, r. 13, s. 188-189.
• Leszczycki Wł., Mapy topograficzne w standardach NATO. „Raport. Wojsko, Technika, Obronność” 1998, nr 3, s. 34-35.
• Lewakowski J., Pomiar, mapa i obrona kraju. Rozważania z okazji dziesięciolecia. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 3-4.
• Lipert C., Wojskowa Służba Topograficzna w 25-leciu PRL. „Przegląd Geodezyjny” 1970, nr 2, s. 64-67.

część 7 z 8
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_pl

GEOIDA na spotkaniu IGSM w Newcastle
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter Instagram RSS