wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Skanowanie wnętrza platformy wiertniczej
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Bibliografia

- «« « część 7 z 8 » »»ARTYKUŁY

• Alexandrowicz S., Nowa praca o rozwoju kartografii wojskowej w Polsce. Bogusław Krassowski, Polska kartografia wojskowa w latach 1918-1945. Wydawnictwo MON 1974. „Studia Źródłoznawcze” 1979, T. XXIV, s. 207-212.
• Atta W. H., Mapping of Soythwest Asia. „Survey & Mapping” 1968, nr 1.
• Babiński S., Polska Instrukcja Miernicza z roku 1839. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1929, z. 1-2.
• Babiński S., Reambulacja dawnych map austriackich. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1935, z 1-2.
• Babula J., Dowodzenie na szczeblu operacyjnym w LWP 1944-1945. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1982, nr 4.
• Barna Sz., Warchoł Z., Prace geodezyjno-kartograficzne na Spitsbergenie w 50-lecie polskich wypraw polarnych. „Biuletyn Informacyjny BOINTiE Geodezji i Kartografii” 1986, T. XXXI, nr 4, s. 29-41.
• Bezwuhły M., Wojskowa Służba Geograficzna wobec zagadnień pomiarów magnetycznych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1930, z. 1.
• Biernacki Fr., Atlas Świata. cz. I. Warszawa 1963. PWN-Służba Topograficzna WP. „Przegląd Geodezyjny” 1964, nr 7.
• Biernacki Fr., Czarnecki St., Mapy radiowe Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 1.
• Biernacki Fr., Glos niemiecki o kartografii polskiej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 1.
• Biernacki Fr., Mapa Polski i Krajów Ościennych 1:500 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 1.
• Biernacki Fr., Mapa Rzeczypospolitej Polskiej 1:750 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1935, z. 3-4.
• Biernacki Fr., Nowa triangulacja niemiecka tzw. zachodnio-pruska. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 3.
• Biernacki Fr., O polski Komitet Geodezyjny i Geofizyczny. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 4.
• Biernacki Fr., Sprowadzenie współrzędnych kilku odrębnych triangulacji wykonanych na różnych elipsoidach odniesienia z różnymi punktami wyjściowymi do jednej elipsoidy odniesienia i jednego punktu wyjścia, za pośrednictwem punktów łącznych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1934, z. 2.
• Biernacki Fr., Stereograficzne (Roussilhe’owskie) odwzorowanie płaskie, przyjęte przez polską służbę geograficzną. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1928, z. 3-4.
• Biernacki Fr., Stosowanie siatek dla celów wojennych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 27, r. 1, s. 130-136.
• Biernacki Fr., Terminologia w teorii rzutów kartograficznych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 1.
• Biernacki Fr., W sprawie współrzędnych katastralnych w Małopolsce. „Wiadomości Służby Geograficznej”, 1934, z. 4.
• Biesaga Z., Mapa topograficzna Tatr Polskich w skali 1:10 000. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1985, T. XVII, nr 2, s. 73-79.
• Biesaga Z., Prace terenowe i redakcyjne nad mapą topograficzną Tatry Polskie w skali 1:10 000. Biuletyn Informacyjny „Służba Topograficzna Wojska Polskiego 1944-1989”, s. 65-70.
• Bobrowicz L., Triangulator na Polesiu. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1936, z. 3.
• Bonatowski G., Tatry polskie. Mapa topograficzna. Skala 1:10 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP. Warszawa 1984. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1985, T. XVII, nr 2, s. 82-84.
• Buczek K., Dorobek kartograficzny wojen Stefana Batorego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1934, z. 3.
• Buczek K., Kartografia polska w czasach Stefana Batorego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1933, z. 2.
• Buczek K., Ze studiów nad mapami Beauplana. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1933, z. 1.
• Chmielewicz St., Kartografia Powstania Wielkopolskiego. „Przegląd Geodezyjny” 1979, nr 11, s. 20-23.
• Czarnecki St., Mapy lotnicze. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1933, z. 4.
• Czarnecki St., Międzynarodowa Mapa Świata 1:1 000 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 1.
• Czarnecki St., Międzynarodowa Mapa Świata 1:1 000 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1932, z. 1.
• Czarnecki St., Międzynarodowa Mapa Świata 1:1 000 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 3-4.
• Czarnecki St., Pierwsze polskie mapy lotnicze 1:500 000 i 1:1 000 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 2.
• Czarnecki St., Ze studiów nad mapą 1:500 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 1.
• Czamecki. St., Piętkiewicz S., Mapa Rzeczypospolitej Polskiej 1:1 000 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1935, z. 3-4.
• Czarnota J., Grodzieńska sieć bazowa. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1929, z. 3-4.
• Czarnota J., Założenie i wykonanie podstaw geodezyjnych w Polsce. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1929, z. 1-2.
• Dolata B., Zarys organizacji i działalność Sztabu Głównego Wojska Polskiego w latach 1944-45. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1968, nr 3, s. 289-343.
• Dulian P., Nowe drogi w geodezji. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1938, z. 2-3.
• Dulian P., Poziomy odniesienia w niwelacji. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 3-4.
• Dzikiewicz Br., Wyrównanie sieci wypełniających I rzędu metodą obserwacji pośredniej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1939, z. 1.
• Gajowniczek Z.; Geodeci zamordowani w Katyniu, Charkowie i Kalininie (Twerze). „Polska Zbrojna” 1993, nr 103 (661), s. 2.
• Grabowski P., Kartografia w kręgu króla Jana III Sobieskiego. „Przegląd Geodezyjny” 1983, nr 5.
• Grabowski Wł., Ocena terenu na potrzeby walki radioelektronicznej. „Myśl Wojskowa” 1977, nr 6, s. 46-51.
• Grodecki W., Jan Bakałowicz, pułkownik kart geograficznych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1935, z. 1-2.
• Grygorenko W., Ewolucja poglądów na temat roli i funkcji kartografii. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1984, T. XVI, nr 2.
• Grygorenko W., Kartografia polska w latach 1945-1990 w potrzasku reorganizacji i cenzury. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1991, T. XXIII, nr 1-2, s. 1-7.
• Grygorenko W., Odwzorowanie Służby Topograficznej WP dla map świata. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1985, T. VII, nr 2, s. 65 - 70.
• Grygorenko W., Zastosowanie mikrofilmów w kartografii. „Wojskowy Przegląd Techniczny” 1970, nr 1, s. 21-23.
• Herbst S., Do zagadnienia malarstwo - kartografia - wojskowość. „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury” 1934, r. 3.
• Herbst S., Obraz kartograficzny działań wojennych Studia z Dziejów Geografii i Kartografii „Monografie z Dziejów Nauki i Techniki” 1973, T. LXXXVII, s. 169-184.
• Hild S., Polska mapa taktyczna 1:100 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1948, z. 2.
• Janicki J., O racjonalizację budowy wież triangulacyjnych w Polsce. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1931, z. 4.
• Jóźwicki S., Jak powstał Atlas Świata Służby Topograficznej Wojska Polskiego (W 20. rocznicę opublikowania Atlasu). „Polski Przegląd Kartograficzny” 1988, T. XX, nr 1, s. 120.
• Jóźwicki S., Wojskowy Instytut Geograficzny w latach 1945-1949. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1985, T. XVII, nr 2, s. 55 - 62.
• Karbowski A., Osiem lat istnienia Oficerskiej Szkoły Topografów. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 3.
• Karbowski A., Szkoła Służby Wojskowo-Geograficznej przy WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1928, z. 3.
• Kierzkowski K., Jak powstaje fotomapa? „Computerworld” 1997, nr 23, s. 63-66.
• Kolanowski B., Prace polskich geodetów wojskowych w Charkowie 2-27 września 1994 r. „Wiadomości Służby Topograficznej” 2000, nr 1(4), s. 38-42.
• Kozak W., Niektóre problemy rozwoju kartografii wojskowej i topograficznego zabezpieczenia wojsk. „Myśl Wojskowa” 1971, nr 2, s. 48-58.
• Krasiewicz B., Oficerska Szkoła Służby Geograficznej 1945-1957. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1988, nr 4, s. 30-41.
• Krasiewicz B., Oficerska Szkoła Służby Geograficznej 1947-1949. Biuletyn Informacyjny „Służba Topograficzna Wojska Polskiego 1944-1989".
• Krasiewicz B., Oficerska Szkoła Topografów 1949-1957. Biuletyn Informacyjny „Służba Topograficzna Wojska Polskiego 1944-1989”, s. 41-64.
• Krasiewicz B., Problemy rozwoju szkolnictwa wojskowego w latach 1943-1978. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1978, nr 3, s. 102-131.
• Krassowski B., Czynniki inspirujące rozwój polskiej kartografii od XV wieku do końca drugiej wojny światowej. „Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej” 1984, Geodezja, z. 75, s. 181-182.
• Krassowski B., Nieznana karta z dziejów okupacji. Konspiracyjna mapa Warszawy z 1948 roku. „Słowo Powszechne” 1974, nr 40.
• Krassowski B., Polska kartografia wojskowa w latach 1943-1973. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1973, T. V, nr 4, s. 145-150.
• Krassowski B., Z działalności kartografów w okupowanej Warszawie. „Rocznik Warszawski” 1981, r. 16, s. 283-308.
• Kreutzinger J., Ankieta Wojskowego Instytutu Geograficznego w sprawach geodezyjno-kartograficznych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 3.
• Kreutzinger J., O typie polskiej mapy taktycznej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 1.
• Leinwand A., Oficerowie Wojskowego Instytutu Geograficznego - obrońcy Lwowa zamordowani w Charkowie i Katyniu. „Polska Zbrojna” 1993, nr 145(703), s. 4.
• Leszczycki St., Nowe mapy taktyczne w podz. 1:100 000 dla Beskidów Zachodnich i Tatr. „Wierchy” 1934, r. 12, s. 217-218.
• Leszczycki St., Nowe mapy wojskowe dla Karpat Polskich. „Wierchy” 1935, r. 13, s. 188-189.
• Leszczycki Wł., Mapy topograficzne w standardach NATO. „Raport. Wojsko, Technika, Obronność” 1998, nr 3, s. 34-35.
• Lewakowski J., Pomiar, mapa i obrona kraju. Rozważania z okazji dziesięciolecia. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 3-4.
• Lipert C., Wojskowa Służba Topograficzna w 25-leciu PRL. „Przegląd Geodezyjny” 1970, nr 2, s. 64-67.

część 7 z 8
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_pl

BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Magazyn użytkowników oprogramowania Bentley Systems

więcej

NAWI

NAWI


Zestawienie precyzyjnych odbiorników GNSS - geodezyjnych, klasy GIS oraz dla stacji referencyjnych. Doroczny przegląd systemów GNSS. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

TACHIMETRY

TACHIMETRY


Zestawienie tachimetrów elektronicznych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE


Zestawienie naziemnych skanerów 3D dostępnych na polskim rynku (laserowych, mobilnych i optycznych), a także oprogramowania do obróbki chmury punktów. Prezentacja wybranych produktów LiDAR oraz projektów zrealizowanych w tej technologii.

więcej

DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY


Zestawienie bezzałogowych maszyn latających przeznaczonych do celów fotogrametrycznych i geodezyjnych. Kompletna oferta UAV na polskim rynku - zarówno wirnikowców, jak i płatowców. Przegląd oprogramowania do obróbki zdjęć z dronów.

więcej

NIWELATORY

NIWELATORY


Zestawienie niwelatorów optycznych i kodowych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

6 rekordów


reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt