Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Zarządzenia GGK


2021 r.

Nr Data wydania Nazwa zarządzenia
1 8 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia składu osobowego Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej (uchylone zarządzeniem nr 10 z 27 czerwca 2022 r.)
2 19 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć po wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP (uchylone zarządzeniem nr 25 z 8 listopada 2022 r.)
3 25 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (uchylone zarządzeniem nr 13 z 10 sierpnia 2022 r.)
4 26 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii regulacji w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (uchylone zarządzeniem nr 16 z 11 sierpnia 2022 r.)
5 21 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
6 22 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej
7 10 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
8 11 maja 2021 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw otwartości danych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
9 11 maja 2021 r. w sprawie rozwiązania Zespołu do oceny regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem ewidencji gruntów i budynków
10 13 maja 2021 r. w sprawie rozwiązania Zespołu do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji przestrzennej
11 26 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odrębnej ewidencji księgowej dla projektu twinningowego „Usprawnienie usług w zakresie danych przestrzennych w Republice Mołdowy zgodnie ze standardami UE” – numer projektu MD 16 ENI OT 01 19
12 31 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa informacji w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
13 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozwiązania Zespołu do spraw standaryzacji danych glebowo-rolniczych oraz zasad ich publikacji
14 28 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
15 15 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
16 1 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu w kancelarii tajnej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (uchylone zarządzeniem nr 22 z 9 maja 2024 r.)
17 7 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku ruchomego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
18 9 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny funkcjonowania w 2021 r. kontroli zarządczej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii + załącznik nr 1 + załącznik nr 2 + załacznik nr 3
19 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do sprawy oceny przydatności użytkowej materiałów centralnej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu ich wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zmienione zarządzeniem nr 20 z 21 września 2022 r.)
20 29 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (uchylone zarządzeniem nr 13 z 10 sierpnia 2022 r.)
21 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozwiązania Zespołu do spraw aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), tworzenia standardowych opracowań kartograficznych, rozwoju krajowego systemu zarządzania bazą danych obiektów topograficznych (KSZBDOT) oraz bieżącej koordynacji działań dotyczących realizacji projektów w ramach RPO i PO PC


2022 r.

Nr Data wydania Nazwa zarządzenia
1 19 stycznia 2022 r. w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej (uchylone zarządzeniem nr 4 z 26 maja 2022 r.)
2 1 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii regulacji w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (uchylone zarządzeniem nr 16 z 11 sierpnia 2022 r.)
3 11 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (uchylone zarządzeniem nr 13 z 10 sierpnia 2022 r.)
4 26 maja 2022 r. w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
5 30 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania i powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
6 ??? zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
7 1 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeniesienia usług z serwerów hostowanych w OVH
8 6 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad realizacji Projektu „Udoskonalenie usług wykorzystujących dane przestrzenne Republiki Mołdawii zgodnie ze standardami UE” oraz powołania Zespołu do jego realizacji (uchylone zarządzeniem nr 13 z 10 sierpnia 2022 r.)
9 23 czerwca 2022 r. w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
10 27 czerwca 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzeń w sprawie określenia składu osobowego Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej
11 20 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej
12 22 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania opisu przedmiotu zamówienia na przeprowadzenie audytu Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
13 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (zmienione zarządzeniami nr 1 z 3 stycznia 2023 r., nr 7 z 25 kwietnia 2023 r.)
14 10 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
15 11 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu programu rządowego określającego zasady i kierunki działania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w obszarze cyfryzacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków (zmienione zarządzeniami nr 2 z 21 lutego 2023 r., nr 4 z 28 lutego 2023 r.)
16 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii regulacji w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (zmienione zarządzeniem nr 2 z 18 stycznia 2024 r.)
17 12 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do pozyskania funduszy europejskich na realizacje zadań z zakresu geodezji i kartografii
18 19 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji danych obiektów topograficznych (BDOT 10k) i budowy oraz rozwoju systemu teleinformatycznego obejmującego zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000 (zmienione zarządzeniami nr 17 z 2 października 2023 r., nr 23 z 6 listopada 2023 r., nr 5 z 21 lutego 2024 r.)
19 19 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania i powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
20 21 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów centralnej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu ich wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
21 28 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii utrzymania i rozwoju Uniwersalnego Modułu Mapowego (zmienione zarządzeniem nr 10 z 1 czerwca 2023 r.)
22 4 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
23 12 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
24 4 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy inspektora ochrony danych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
25 8 listopada 2022 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć po wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP
26 10 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania i powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
27 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw ograniczeń powszechnej dostępności danych przestrzennych obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa
28 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (zmienione zarządzeniem nr 3 z 28 lutego 2023 r.)


2023 r.


Nr Data wydania Nazwa zarządzenia
1 3 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
2 21 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu programu rządowego określającego zasady i kierunki działania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w obszarze cyfryzacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków (uchylone zarządzeniem nr 4 z 28 lutego 2023 r.)
3 28 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (obowiązuje do 10 marca 2023 r.)
4 28 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu programu rządowego określającego zasady i kierunki działania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w obszarze cyfryzacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków
5 27 marca 2023 r. w sprawie określenia składu osobowego Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej (zmienione zarządzeniem nr 6 z 12 kwietnia 2023 r.)
6 12 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia składu osobowego Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej
7 25 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
8 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii Programu szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii
9 17 maja 2023 r. w sprawie powołania sekretarza Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (uchylone zarządzeniem nr 20 z 26 października 2023 r.)
10 1 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii utrzymania i rozwoju Uniwersalnego Modułu Mapowego
11 20 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania i powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
12 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
13 18 lipca 2023 r. w sprawie prowadzenia rejestru porozumień Głównego Geodety Kraju
14 18 lipca 2023 r. w sprawie zasad reprezentacji Głównego Geodety Kraju podczas konferencji
15 23 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu stanowisk w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych
16 26 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia „Wytycznych w sprawie wyłączenia pracowników Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”
17 2 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji danych obiektów topograficznych (BDOT 10k) i budowy oraz rozwoju systemu teleinformatycznego obejmującego zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000
18 5 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
19 19 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego GUGiK
20 26 października 2023 r. w sprawie powołania sekretarza Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
21 26 października 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw standaryzacji kosztów realizacji zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii oraz określenia jednolitych w skali kraju zasad ich finansowania
22 27 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru raportów z audytu teleinformatycznego kluczowych systemów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
23 6 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) i budowy oraz rozwoju systemu teleinformatycznego obejmującego zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000
24 21 listopada 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw infrastruktury informacji przestrzennej
25 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Rady Architektury IT


2024 r.


Nr Data wydania Nazwa zarządzenia
1 18 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2 18 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii regulacji w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji + załącznik
3 22 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
4 16 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny funkcjonowania w 2023 r. kontroli zarządczej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
5 21 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji danych obiektów topograficznych (BDOT10k) i budowy oraz rozwoju systemu teleinformatycznego obejmującego zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000
6 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne (zmienione zarządzeniem nr 14 z 16 kwietnia 2024 r.)
7 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zmienione zarządzeniem nr 15 z 16 kwietnia 2024 r.)
8 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji do przeglądu materiałów w zakresie analogowych zdjęć lotniczych
9 27 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
10 27 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
11 21 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzania projektem Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zmienione zarządzeniem nr 12 z 4 kwietnia 2024 r.)
12 4 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzania projektem Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
13 9 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw współpracy z szefostwem Rozpoznania Geoprzestrzennego
14 16 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne
15 16 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
16 18 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej
17 29 kwietnia 2024 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie poziomu zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
18 25 kwietnia 2024 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów Głównego Geodety Kraju
19 25 kwietnia 2024 r. w sprawie tworzenia systemu kierowania Głównego Geodety Kraju
20 25 kwietnia 2024 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony Ojczyzny
21 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
22 30 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeglądu materiałów w zakresie analogowych zdjęć lotniczych
23 9 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
24 24 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
25 3 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeglądu materiałów w zakresie analogowych zdjęć lotniczych
26 12 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzania projektem Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
27 19 czerwca 2024 r. w sprawie prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu "Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" (Integracja Pzgik) realizowanego w ramach działania FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych, programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
28 19 czerwca 2024 r. w sprawie rozwiązania Zespołu do opracowania projektu programu rządowego określającego zasady i kierunki działania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w obszarze cyfryzacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków


Jak GIS może zapewnić lepszą przyszłość?
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS