Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Zarządzenia GGK


2023 r.


Nr Data wydania Nazwa zarządzenia
1 3 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
2 21 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu programu rządowego określającego zasady i kierunki działania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w obszarze cyfryzacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków (uchylone zarządzeniem nr 4 z 28 lutego 2023 r.)
3 28 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (obowiązuje do 10 marca 2023 r.)
4 28 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu programu rządowego określającego zasady i kierunki działania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w obszarze cyfryzacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków
5 27 marca 2023 r. w sprawie określenia składu osobowego Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej (zmienione zarządzeniem nr 6 z 12 kwietnia 2023 r.)
6 12 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia składu osobowego Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej
7 25 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
8 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii Programu szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii
9 17 maja 2023 r. w sprawie powołania sekretarza Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (uchylone zarządzeniem nr 20 z 26 października 2023 r.)
10 1 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii utrzymania i rozwoju Uniwersalnego Modułu Mapowego
11 20 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania i powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
12 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
13 18 lipca 2023 r. w sprawie prowadzenia rejestru porozumień Głównego Geodety Kraju
14 18 lipca 2023 r. w sprawie zasad reprezentacji Głównego Geodety Kraju podczas konferencji
15 23 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu stanowisk w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych
16 26 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia „Wytycznych w sprawie wyłączenia pracowników Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”
17 2 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji danych obiektów topograficznych (BDOT 10k) i budowy oraz rozwoju systemu teleinformatycznego obejmującego zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000
18 5 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
19 19 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego GUGiK
20 26 października 2023 r. w sprawie powołania sekretarza Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
21 26 października 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw standaryzacji kosztów realizacji zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii oraz określenia jednolitych w skali kraju zasad ich finansowania
22 27 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru raportów z audytu teleinformatycznego kluczowych systemów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
23 6 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) i budowy oraz rozwoju systemu teleinformatycznego obejmującego zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000
24 21 listopada 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw infrastruktury informacji przestrzennej
25 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Rady Architektury IT


2024 r.


Nr Data wydania Nazwa zarządzenia
1 18 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2 18 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii regulacji w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji + załącznik
3 22 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
4 16 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny funkcjonowania w 2023 r. kontroli zarządczej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
5 21 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji danych obiektów topograficznych (BDOT10k) i budowy oraz rozwoju systemu teleinformatycznego obejmującego zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000
6 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne (zmienione zarządzeniem nr 14 z 16 kwietnia 2024 r.)
7 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zmienione zarządzeniem nr 15 z 16 kwietnia 2024 r.)
8 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji do przeglądu materiałów w zakresie analogowych zdjęć lotniczych
9 27 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
10 27 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
11 21 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzania projektem Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zmienione zarządzeniem nr 12 z 4 kwietnia 2024 r.)
12 4 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzania projektem Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
13 9 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw współpracy z szefostwem Rozpoznania Geoprzestrzennego
14 16 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne
15 16 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
16 18 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej
17 29 kwietnia 2024 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie poziomu zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
18 25 kwietnia 2024 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów Głównego Geodety Kraju
19 25 kwietnia 2024 r. w sprawie tworzenia systemu kierowania Głównego Geodety Kraju
20 25 kwietnia 2024 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony Ojczyzny
21 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
22 30 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeglądu materiałów w zakresie analogowych zdjęć lotniczych
23 9 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii


Sztuczna inteligencja kartuje drogi
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS