Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Zanim pojawiły się komputery


ok. 6200 p.n.e.
Pierwsza znana mapa, Konya (Turcja).

ok. 950 n.e.
Najwcześniejsza znana próba przedstawienia na rysunku zmian zachodzących na nieboskłonie, ilustracja ukazująca ruch Słońca, Księżyca i planet.

1350

gisFrancuski filozof i uczony Mikołaj Oresme (1323-82) zaproponował użycie słupków (wykres słupkowy) do przedstawienia danych tabelarycznych.

1375
Atlas Kataloński (Catalan Atlas) Abrahama Cresquesa (1325-87) – jedna z najwcześniejszych wizualizacji kalendarza i kartograficznego obrazu średniowiecznego świata.

ok. 1450
Mikołaj z Kuzy (1401-64) przedstawia graficznie zależność między prędkością a odległością.

1569
Belg Gerhard Kremer, inaczej Merkator (1512-94), wykorzystał odwzorowanie walcowe do przedstawienia globu ziemskiego na mapie.

1570
Abraham Ortelius (Ortel) (1527-98), flamandzki kartograf, wydaje pierwszy nowoczesny atlas – Theatrum Orbis Terrarum.

1603

Gauillaume Le Nautonier (1557-1620) przedstawia mapę świata z liniami pola magnetycznego (izogonami); wykorzystuje je w pracy nad określeniem długości geograficznej na podstawie zmian tego pola.

gis

1603
Niemiecki matematyk Christopher Scheiner (1575-1650) skonstruował pantograf, urządzenie do mechanicznego kopiowania figur i skalowania rysunków.

1625

gis

Niemiecki matematyk Christopher Scheiner (1575-1650) przestawił za pomocą wykresu drogę Słońca na nieboskłonie.

1637
Rene Descartes, inaczej Kartezjusz, (1596-1650) i Pierre de Fermat (1601-65) wprowadzają układ współrzędnych w matematyce i geometrii analitycznej (związek pomiędzy graficzną prezentacją linii i jej zapisem matematycznym).

1644
Belgijski astronom i kartograf Michael Florent van Langren (ok. 1600-75) dokonał pierwszej wizualizacji danych statystycznych; pokazał różnice odległości z Toledo do Rzymu, które wynikały z przyjęcia różnych wartości długości geograficznych obu miast.

1662
Londyński kupiec John Graunt (1620-74) wykorzystuje dane statystyczne do badań demograficznych.

1663

gis

Angielski architekt Christopher Wren (1632-1723) skonstruował urządzenie umożliwiające automatyczne kreślenie wykresu kierunku wiatru i temperatury.

1671
Holenderski matematyk Johan de Witt (1625-72) wykorzystał tablice pokazujące śmiertelność do obliczenia wysokości wykupu świadczenia emerytalnego.

1686
Angielski i matematyk astronom Edmund Halley (1656-1742) tworzy pierwszą znaną mapę pogody oraz krzywą opisującą zależność pomiędzy ciśnieniem a wysokością (graficzna prezentacja danych statystycznych).

1701

gis

Edmund Halley (1656-1742) opracował mapę deklinacji magnetycznej, zastosowanie izogon.

1752

gis

Mapę warstwicową wykonał francuski geograf Philippe Buache (1700-73).

1753

gis

Francuski naukowiec Jacques Barbeu du Bourg (1709-99) opracował mapę historii świata, na której zastosował symbole do oznaczenia charakteru i profesji poszczególnych postaci. Mapa miała ponad 15 metrów długości i była zwijana w specjalnym pudełku.

1782

gis

Francuz Marcellin du Carla-Boniface tworzy pierwszą mapę topograficzną.

1782
Francuz Charles-Rene de Fourcroy (1755-1809) korzysta z figur geometrycznych dla porównania danych demograficznych, jeden z pionierów wizualizacji.

1785

gis

Niemiec August Friedrich Wilhelm Crome (1753-1833) wprowadził graficzne przedstawienie wielkości powierzchni (dotyczyło ono państw europejskich).

1798

Lekarz Valentine Seaman (1770-1817) sporządził pierwszą mapę zachorowań (na żółtą febrę), ilustrującą poziom zachorowań wielkością kropek i kół na mapie.

gis

1817

gis

Niemiec Alexander von Humboldt (1769-1859) wykonał wykres przedstawiający rozkład temperatur na świecie (w atlasie Bergausa mapa ukazała się w 1849 r.).

1822
Charles Babbage skonstruował maszynę różnicową (pierwsza maszyna licząca).

1836

gis

Francuz Adolphe d’Angeville (1796-1856) przedstawił na mapie wielkość populacji i stopień uprzemysłowienia za pomocą szrafury.

1837

Inżynier królewski Henry Drury Harness (1804-83) był autorem pierwszej publikacji na temat natężenia ruchu pojazdów w Irlandii, grubość linii odzwierciedlała wielkość ruchu.

gis

1854

gis

Londyńczyk, lekarz John Snow (1813-58), opracował mapę cholery obejmującą centrum Londynu. Snow zlokalizował na mapie pompy wodne należące do różnych kompanii wodociągowych dostarczających wodę do miasta oraz miejsca zgonów. Analiza mapy doprowadziła go do wniosku, że w rejonach, w których pobierano wodę z ujęć powyżej Londynu (wolnych od zanieczyszczeń fekaliami) liczba śmiertelnych przypadków była mniejsza niż w pozostałych. Opracowanie Snowa jest wymieniane jako jedno z pierwszych opracowań GIS.

1869
Gustaw Zeuner (1828-1907) przedstawił dane demograficzne w „trójwymiarowym” aksonometrycznym ujęciu.

1869
Francuz Charles Joseph Minard (1781-1870) przedstawił graficznie wyprawę Napoleona na Moskwę. Rok wcześniej wykonał mapę natężenia ruchu pasażerskiego na głównych trasach kolejowych w Europie.

1875
Anglik Francis Galton (1822-1911), geograf i meteorolog, wynalazca, sporządził nowoczesną mapę pogody.

1879

gis

Trójwymiarowy model populacji Szwecji ze spisów powszechnych (z lat 1750-1875) wykonał Włoch Luigi Perozzo.

1885
Francuz Emile Levasseur (1828-1911), historyk i ekonomista, usystematyzował graficzne metody prezentacji danych statystycznych, jedną z nich były mapy.

1890

gis

Syn niemieckich emigrantów Herman Hollerith (1860-1929), matematyk i wynalazca, zastosował podczas spisu powszechnego w USA perforowane karty do mechanicznego zliczania danych statystycznych.

1890
Percy John Heawood (1861-1955), matematyk angielski, wydaje dzieło "Map colour theorems", w którym dowodzi, że pięć różnych barw wystarczy do pokolorowania dowolnej mapy politycznej świata.

1895

gis

Jules Henry Poincaré (1854-1912), francuski fizyk, matematyk i filozof, pisze pracę z dziedziny topologii "Analysis situs". Jest to jedna z pierwszych prób usystematyzowania tej problematyki. Poincaré uważany jest za twórcę topologii kombinatorycznej.

1909
Amerykański geodeta John Fillmore Hayford (1868-1925) określił wymiary elipsoidy ziemskiej na podstawie pomiarów przeprowadzonych na terenie USA. W 1924 r. elipsoidę Hayforda zaaprobowała Międzynarodowa Unia Geodezji i Geofizyki (elipsoida międzynarodowa).

1914
Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników opublikowało pierwsze standardy z zakresu graficznej prezentacji danych.

1916
Ukazuje się "Geograficzno-statystyczny atlas Polski" Eugeniusza Romera.

1924
W Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie powstaje pracownia kartograficzna.

1934
Profesor Moskiewskiego Instytutu Geodezji, Fotogrametrii i Kartografii F.W. Drobyszew skonstruował stereometr – urządzenie do opracowania rzeźby metodą różnicową.

1938
Konrad Zuse (1910-95), niemiecki matematyk i konstruktor, buduje elektromechaniczny kalkulator binarny Z1. Maszyna posiadała pamięć, niestety, nie funkcjonowała poprawnie.

1944
W USA rozpoczyna pracę Harvard Mark I – pierwsza maszyna cyfrowa, dzieło Howarda M. Aikena (1900-73) i Grace’a Hoppera (1906-92) z firmy IBM.

1946
Charles A. Whitten (1909-94), informatyk zatrudniony w U.S. Coast and Geodetic Survey, po raz pierwszy zastosował maszyny liczące (IBM) do obliczeń geodezyjnych (wyrównanie sieci triangulacyjnej metodą najmniejszych kwadratów).

1948
Firma IBM wyprodukowała elektroniczną maszynę liczącą typu 604. Składała się z 1100 lamp elektronowych i 125 przekaźników, zużywała 7,59 kW energii i ważyła 884 kg.

1959

gis

Wydział ds. Map Specjalnych w USGS (USA) zakończył program MAP III zlecony w ramach kontraktu przez National Damage Asseessment Center. Na podstawie map w skali 1:500 000 i 2 tysięcy 6-calowych szablonów zakodowano dane dotyczące granic, głównych miast itp., które przeniesiono na karty dziurkowane i wprowadzono do komputera Univac Scientific 1103, a następnie wydrukowano.

1959

gis

Waldo Tobler z uniwersytetu w Seattle zaproponował model MIMO (map-in map-out), w którym do stworzenia mapy zaprzęgnięto komputer. Początek cyfrowej kartografii.


Wypis lub wyrys przez ePUAP
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS