Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2006-02-01| Geodezja, Firma, Przetargi, Instytucje

ARiMR odstąpiła od umowy z ComputerLandem S.A.


Decyzja ta była podyktowana stwierdzeniem nieprawidłowości w ponad 90% materiałów przekazanych przez wykonawcę kontroli na miejscu do zasobów ARiMR. Agencja zażądała przy tym kary umownej w wysokości ponad 10 mln zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 26 stycznia 2006 r. odstąpiła od umowy z konsorcjum spółek: ComputerLand S.A. w Warszawie, KPG Sp. z o.o. w Krakowie, Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o. w Katowicach, „GEOMAR” S.A. w Szczecinie i Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „GEOMAP” Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Agencja zażądała od konsorcjum kary umownej w wysokości ponad 10 mln zł.
Odstąpienie dotyczy zawartej 22 sierpnia 2005 r. umowy na przeprowadzenie kontroli na miejscu wytypowanych gospodarstw rolnych na terenie województw: łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego.

Zasadniczą przyczyną podjęcia tej decyzji przez ARiMR było nienależyte wykonanie przez konsorcjum I etapu umowy, polegające na:
1) nagminnym niedotrzymywaniu terminów realizacji zleceń wynikających z harmonogramu,
2) nieusuwaniu w terminie wad i braków stwierdzonych w przekazywanych partiach pakietów zwrotnych,
3) błędnym określaniu powierzchni działek rolnych podlegających kontrolom,
4) błędnych identyfikacjach nieprawidłowości występujących na kontrolowanych działkach rolnych,
5) błędnym przyporządkowywaniu kodów nieprawidłowości,
6) niewłaściwym wykonywaniu szkiców działek rolnych,
7) niewłaściwym sporządzaniu wymaganej dokumentacji fotograficznej,
8) przeprowadzaniu kontroli przez osoby nieupoważnione,
9) nagminnym wpisywaniu na szkicach terenowych fikcyjnych (niewystępujących na danym arkuszu mapy) lub nieprawidłowych numerów ewidencyjnych działek sąsiednich.

Takie nieprawidłowości stwierdzono w ponad 90% materiałów przekazanych przez wykonawcę umowy. Skutkowało to co najmniej kilkakrotnym (a w niektórych przypadkach nawet jedenastokrotnym) zwracaniem podlegających odbiorowi dokumentów do weryfikacji. Do 6 stycznia 2006 r. zaledwie 10% przekazanych prac spełniało wymagane przez ARiMR kryteria jakości, co pośrednio potwierdza również ComputerLand S.A. na wykresie zamieszczonym w komunikacie informującym o zmianie prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej.
Dokumentacja nieodebrana do dnia odstąpienia od umowy obejmuje 2444 protokoły z kontroli gospodarstw w ramach płatności obszarowych, w tym 739 dodatkowych kontroli gospodarstw wnioskujących o płatności ONW.
Weryfikacja w zakresie oceny formalnej przekazywanej dokumentacji oraz powtarzanie czynności kontrolnych w terenie dla wybranej próby przysparzała Agencji wyższych kosztów, a w ostatniej fazie realizacji konieczne było oddelegowanie do tych prac dodatkowo 122 pracowników.
Szczególnie podkreślić należy ujawnienie fałszowania przez wykonawcę dokumentów mających potwierdzać przeprowadzenie kontroli. O 18 takich przypadkach ARiMR zawiadomiła organy ścigania. Kilkanaście innych tego typu spraw badają służby kontroli wewnętrznej Agencji.
Mimo niedotrzymywania terminów Agencja kontynuowała współpracę z wykonawcą, wykazując dobrą wolę i przyjmując wielokrotne zapewnienia o poprawie jakości prac. Strony odbyły kilkanaście spotkań w tej sprawie i wymieniły obszerną korespondencję.

Odstąpienie od umowy z konsorcjum stało się konieczne wobec zaistniałych faktów i wobec niemożności ponownego wykonania niezrealizowanych kontroli (ze względu na porę roku), a także z uwagi na realne zagrożenie prawidłowej realizacji zadań publicznych nałożonych na ARiMR. W obecnej sytuacji nienależyte wykonanie umowy uniemożliwia wywiązanie się z przyjętego przez Polskę poziomu kontroli za rok 2005 i konieczne staje się uzgodnienie z Komisją Europejską sposobu wykonania tych kontroli, które nie zostały zrealizowane.
ARiMR stoi na stanowisku, że niedopuszczalne jest przypisywanie jej odpowiedzialności za pozbawienie podwykonawców wynagrodzenia za wykonane prace, w sytuacji, gdy to na stronie umowy, w tym wypadku konsorcjum reprezentowanym przez ComputerLand S.A., spoczywa pełna odpowiedzialność za właściwą i terminową realizację umowy. Zasady rozliczeń między wykonawcą a podwykonawcami nie dotyczą Agencji. Należy dodać, że Agencja odstąpiła jedynie od części umowy. Prace odebrane od wykonawcy, czyli nieobjęte odstąpieniem, zostaną w pełni rozliczone.

rzecznik prasowy
Iwona Musiał

ARiMR


«« powrót

Udostępnij:    

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Geospatial Revolution, odc. 4
czy wiesz, że...
© 2023 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji: geoforum@geoforum.pl

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
e-mail: geoforum@geoforum.pl
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS