wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2021-07-07| Geodezja, Prawo

Zmiana standardów geodezyjnych: opublikowano nową wersję projektu

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji udostępniono kolejną wersję projektu zmiany rozporządzenia ws. sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK.


Zmiana standardów geodezyjnych: opublikowano nową wersję projektu

Przypomnijmy, że projekt modyfikacji standardów geodezyjnych został zaprezentowany tuż przed ubiegłorocznym Bożym Narodzeniem i zakładał cztery zasadnicze zmiany, tj. dotyczące:

 • stosowania podpisu elektronicznego,
 • pomiaru punktów granicznych przy sporządzaniu mapy do celów projektowych (§ 31),
 • zawartości operatu (§ 36),
 • modyfikowania współrzędnych punktów granicznych (§ 40).

Drugą wersję projektu (już po konsultacjach społecznych) poznaliśmy w marcu br. Jedną z ważniejszych zmian, jaka w nim zaszła, była rezygnacja z przepisów, które pozwalały na opatrywanie map i operatów elektronicznych jedynie podpisem kwalifikowanym. Wycofano się także ze zmiany § 31.

W najnowszej wersji projektu (datowanej na 10 maja, choć opublikowanej 2 lipca) również zaszły zmiany. W § 5 (regulującym wykorzystanie osnowy) dodano ust. 2a w brzmieniu: „Nie stanowią osnowy pomiarowej punkty pomierzone techniką GNSS, które są wykorzystywane wyłącznie do pomiaru punktu szczegółu terenowego niedostępnego do pomiaru bezpośredniego”.

Z kolei w § 26 (regulującym treść mapy do celów prawnych) pkt 3 ma otrzymać brzmienie: „dane określające zasięg i rodzaj istniejących lub projektowanych służebności gruntowych, z wyłączeniem map, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 lit. f [chodzi tu o mapy klasyfikacyjne – red.]”.

Modyfikacje znajdziemy także w zmianie paragrafu 36, który określa skład operatu. W poprzedniej wersji zaproponowano nowe brzmienie punktów 4 i 5:

„4) mapę porównania z terenem;
5) wykazy pomierzonych lub obliczonych współrzędnych punktów szczegółów terenowych, a także szkice jednoznacznie ilustrujące rozmieszczenie tych punktów i powiązanych z nimi szczegółów terenowych;”

W najnowszej wersji dodano pkt 7 w brzmieniu: „w przypadku przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów – poświadczona za zgodność z oryginałem kopia protokołu klasyfikacyjnego oraz opisy odkrywek glebowych”.

Bez zmian pozostają natomiast regulacje dotyczące podpisów elektronicznych. Wciąż dopuszczalne będzie stosowanie podpisu zaufanego, choć tylko wtedy, „jeżeli możliwości techniczne podpisu zaufanego na to pozwalają”.

Większych zmian nie wprowadzono również w § 40, który ma przyjąć brzmienie:

„1. Modyfikacji współrzędnych punktów granicznych dokonuje się w wyniku analizy dokumentacji zasobu stanowiącej podstawę wykazywania przebiegu granic działek ewidencyjnych w ewidencji gruntów i budynków, uzupełnionej czynnościami geodezyjnymi wykonanymi w terenie, uznanymi przez kierownika prac geodezyjnych za niezbędne do określenia współrzędnych punktów granicznych na podstawie tej dokumentacji.
2. Modyfikacji współrzędnych punktów granicznych dokonuje się, jeżeli odchyłka wyrażona przez pierwiastek z sumy kwadratów różnic między dotychczasowymi współrzędnymi punktu granicznego i współrzędnymi tego punktu uzyskanymi w wyniku czynności, o których mowa w ust. 1 jest większy niż 0,15 m.
3. W przypadku gdy odchyłka, o której mowa w ust. 2, nie przekracza 0,15 m, modyfikacja współrzędnych punktów granicznych może być dokonana z inicjatywy kierownika prac geodezyjnych w uzgodnieniu z organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków.
4. W przypadku braku dokumentacji, o której mowa w ust. 1, lub gdy dane w niej zawarte nie pozwalają na określenie współrzędnych punktów granicznych, współrzędne pozyskane z bazy danych ewidencji gruntów i budynków modyfikuje się w wyniku pomiaru poprzedzonego ustaleniem przebiegu granic w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy.
5. W przypadku rozgraniczenia nieruchomości, modyfikacji współrzędnych punktów granicznych dokonuje się z wyłączeniem zasad określonych w ust. 1-4”.

Z informacji dostępnych na stronie RCL wynika, że projekt przeszedł już przez etap rozpatrywania przez Komisję Prawniczą, zatem wkrótce powinien trafić na biurko ministra rozwoju do podpisu*. Przepisy wejdą w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

*Aktualizacja: 9 lipca rozporządzenie zostało podpisane przez ministra rozwoju.


Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w geodezji i kartografii? Zapisz się na newsletter!

Jerzy Królikowski


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Punkt szczegółu to nie szczegół terenowy. Ja to rozumiem, że mamy dany szczegół terenowy np.budynek. Żeby go pomierzyć mierzę jego punkty załamania. Mam np 4 pomierzone punkty. Na szkicu pokazuję te 4 punkty i łączę je ze sobą. W ten sposób pokazuję na szkicu położenie punktów wraz z ich powiązaniem z mierzonym szczegółem terenowym. Jeśli mierzę szczegół terenowy punktowy np. latarnię, to po prostu rysuję latarnię bez żadnego "powiązania" z innym szczegółem terenowymi bo w tym wypadku punkt szczegółu terenowego jest tożsamy z tym szczegółem. Nie rozumiem na jakiej podstawie miałby ktoś ode mnie wymagać "powiązania" mierzonych szczegółów terenowych (poprzez pomiar ich punktów) z innymi szczegółami terenowymi. Skąd takie wnioski?
 2 
odpowiedz zgłoś
rozmieszczenie tych punktów i powiązanych z nimi szczegółów terenowych rozmieszczenie tych punktów i powiązanych z nimi szczegółów terenowych - kto to pisła. Pomierzysz w polu jeden obiekt i jak co powiążesz z innymi np 3000metrów do latarni w wiosce. Znające weryfikatorów to jak nie będzie żadnej miary to będzie negat. Bzdura jakaś.
odpowiedz zgłoś
odp: rozmieszczenie tych punktów i powiązanych z nimi szczegółów terenowych te szkice syt-wys są dla mnie niepojęte, po co to komu, skoro jest wykaz współrzędnych. I to zwykle w pliku txt, zawsze wymagają tego w odgik, choć standardy wciąż o tym milczą. No chyba dość jednoznacznie, co do 1cm, identyfikuje to punkty pomierzone razem z bazą po zmianach. A do tego pliki różnicowe, które też można wizualizować z wyróżnieniem wprowadzanych zmian. Proszę w kwestii formalnej zmienić nazwę "dokumentu" mapa wywiadu, bo to sugeruje, że chodzi o to, co się robiło w ramach instrukcji technicznej G-4 przed pomiarem. Obecnie wymaga się dostarczenia nie mapy wywiadu, tylko jakby wydruku pliku różnicowego ze stanem starym i po edycji mapy, czyli robi się to grubo po pomiarze, tuż przed złożeniem operatu. Czyli chodzi o jakąś mapę zmian, a nie mapę wywiadu w rozumieniu sposób pamietających naukę szkolną. Kiedy czołowe aplikacje "dla geodetów" zaczną automatycznie generować te "wywiady"? kto jest za ciągłym dublowaniem informacji, niech podniesie rękę i naciśnie przycisk.
 4 
odpowiedz zgłoś
odp: rozmieszczenie tych punktów i powiązanych z nimi szczegółów terenowych Zgadzam się, że to bzdura. Czemu to służyć. Taki szkic w ręku laika zrobi z niego pieniacza, przecierz za grosze kupi go Starostwie. Geodeta odległość do słupa zmierzy do środka słupa, laik do czoła. Odległość do ogrodzenia geodeta zmierzy do osi a laik do zewnętrznej części. Geodeta odległość zmierzy w poziomie a laik jak wygodnie - przy dużej deniwelacji po skosie - itd itp
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: rozmieszczenie tych punktów i powiązanych z nimi szczegółów terenowych laik w ogóle nie zainteresuje się szkicami syt-wys. Geodeta również, bo przecież interesowały go stare syt-wysy w czasach, gdy się to wprowadzało w ramach wyręczania pracowników starostwa we wprowadzaniu danych, przy okazji mdcp. Albo jak się wygrało przetarg na cyfryzacje zasobu w tych co ambitniejszych starostwach. A teraz już nikt z tych szkiców, robionych dziś przy jednoczesnej aktualizacji baz korzystać nie będzie. Ja w codziennej pracy nie mam potrzeby zaglądać w ogóle do operatów syt-wys, bo po co? Ale szkice graniczne, załączniki do protokołów, to inna sprawa. A czy mierzyć od czoła czy od osi to też powinno wynikać ze szkicu czy opisu topograficznego, bo widziałem różne sposoby pomiaru.
zgłoś
odp: rozmieszczenie tych punktów i powiązanych z nimi szczegółów terenowych Rozmarzony nie przesadzaj chcesz na szkic wprowadzać nowe symbole. Jak na symbolu ogrodzenie oznaczysz że mierzyłeś do czoła a nie do osi
odpowiedz zgłoś
odp: odp: rozmieszczenie tych punktów i powiązanych z nimi szczegółów terenowych np. na opisach topograficznych, gdzie pomierzono odległość od lica słupa geodeci umieszczali małą, poprzeczną kreseczkę w punkcie zera taśmy. Kiedyś pracowałem przy modernizacji osnowy, zajmowałem się cyfryzacją opisów topograficznych w tysiącach sztuk, trochę się ich naoglądałem. A co do ogrodzenia, to chyba sprawa jest jasna, mamy symbol ogrodzenia (linia z kropkami) lub obrys ogrodzenia (linia ciągła). przy robotach ZRID wielu projektantów życzyło sobie pomiaru lic ogrodzeń (na niewidzialnych dla PZGiK warstwach w plikach dwg z mapą), od tego czasami zależało, czy będą potrzebne podziały i usuwanie płotów, czy zmieści się chodnik itd. Przy protokołach granicznych istotne były np. opisy, że odległość jest od ściany fundamentowej, surowej, a nie od np. ocieplenia 15cm. Ja widziałem spory graniczne o te grubości styropianu, nie tylko gdy budynek stał w ostrej granicy. Ale oczywiście te dywagacje nie mają znaczenia dla sprawy, tzn. nierobienia szkiców syt-wys dla PZGiK wcale.
 1 
zgłoś
pomiar bezpośredni ten zapis o punktach pomierzonych GPS, nie stanowiących osnowy, ma się tyczyć tylko wcięć liniowych (bezpośredni pomiar odległości dalmierzem tyczka z GPS - narożnik budynku) czy także wcięć kątowo-liniowych (stanowisko swobodne tachimetru i pomiar bezpośredni kierunek/odległość - narożnik budynku)? Naprawdę, sporządzanie dokumentacji osnowy pomiarowej dla niemarkowanego stanowiska instrumentu (wcięcia na 2 -3 punkty maźnięte farbą na asfalcie), często wyliczanego w terenie przez instrument, to przerost formy.
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
@ To rozporządzenie do dyskryminacja geodetów, zapis "z inicjatywy kierownika prac geodezyjnych w uzgodnieniu z organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków" a co jeśli to ta sama osoba? Co jeśli ktoś jest kierownikiem ośrodka i po pracy robi mapki na firme? lub na firmę słup? z kimw takim przypadku ma odbywac się owo ustalenie?
 6 
 4 
odpowiedz zgłoś
I zegar przestanie tykać. Tak?
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: I zegar przestanie tykać. To kwestia wiarygodności osoby publicznie zapewniającej że się wyrobi w terminie. Jak się nie wyrobi w terminie wskaże czy zapewnienia które wypowiada mają jakąkolwiek wartość.
odpowiedz zgłoś
5 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Radarowe filmy satelitów ICEYE
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS