wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2021-01-11| Geodezja, Prawo

Co zmienić w zmianie standardów geodezyjnych?

W toku konsultacji nowelizacji rozporządzenia ws. standardów geodezyjnych swoje uwagi przedstawiło 24 organizacji i instytucji.


Co zmienić w zmianie standardów geodezyjnych?

Zostawmy podpis zaufany

Przypomnijmy, że projekt przewiduje cztery zasadnicze zmiany. Zgodnie z pierwszą operat elektroniczny nie będzie już mógł być sygnowany podpisem zaufanym, a jedynie osobistym lub kwalifikowanym. W konsultacjach wiele podmiotów postuluje jednak zrezygnowanie z tej zmiany. Są wśród nich m.in.: Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Polskie Towarzystwo Geodezyjne, Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, a nawet Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jak zgodnie argumentują, podpis zaufany jest powszechnie stosowany w kontaktach z administracją publiczną i ma w tym przypadku taką samą moc prawną jak pozostałe e-podpisy. Nie ma zatem uzasadnienia, by wyłączać jego użycie w geodezji.

Zmianę najbardziej krytykuje OZZG. W ocenie tej organizacji propozycja ta jest nieracjonalna, niesprawiedliwa, a przede wszystkim niekonstytucyjna. Stawia bowiem geodetów w bardziej niekorzystnej pozycji niż przedstawicieli innych branż. SGP zauważa z kolei, że taka zmiana byłaby wbrew dotychczasowym intencjom rządu.

Paragraf 31: zostawmy stary zapis czy idźmy za ciosem?

W projekcie nowelizacji standardów zaproponowano również wyłączenie stosowania kontrowersyjnego § 31 dla inwestycji liniowych. Z lektury uwag wynika, że branża budowlana jest zadowolona z tej zmiany, a nawet chce iść krok dalej. PIIB proponuje bowiem, by przepis ten w ogóle nie dotyczył „innych obiektów budowlanych”.

Wielu przedstawicieli branży geodezyjnej przestrzega jednak przed wyłączeniem inwestycji liniowych spod tego paragrafu. Dolnośląski WINGiK twierdzi np., że w wyniku tej zmiany przepis stanie się martwy. Małopolski WINGiK podkreśla natomiast, że to właśnie dla inwestycji liniowych paragraf ten ma największy sens. Zmianę tę krytykuje także OZZG, określając ją ostro jako „działanie dywersyjne wobec wszelkich inwestycji drogowych, torowych i uzbrojenia terenu”. W ocenie związku nowy zapis w połączeniu z kiepską jakością EGiB w wielu regionach kraju spowoduje poważne problemy z realizacją inwestycji, a winą za skutki ewentualnych błędów będą niesłusznie obarczani geodeci. Z kolei PTG twierdzi, że zmiana tego zapisu nie rozwiązuje problemów z jego stosowaniem, za to pogłębi chaos związany z niespójnością regulacji dotyczących ustalania i dokumentowania przebiegu granic nieruchomości.

Co w takim razie zrobić z problematycznym zapisem? W konsultacjach pojawiły się m.in. propozycje pozostawienia dotychczasowego brzmienia (tak chce chociażby OZZG oraz Mazowiecki i Pomorski WINGiK). Ale nie brak też postulatów, by pójść dalej i wprowadzić zapis, by stosować ten paragraf dla obiektów liniowych w odległości mniejszej lub równej 1,0 m od granicy nieruchomości (tak chce chociażby Kujawsko-pomorski WINGiK czy Urząd Miasta Szczecin).

Z kolei Małopolski WINGiK twierdzi, że podane w paragrafie odległości 4 i 3 metry w jednych przypadkach mogą być za małe, a w innych za duże. Dlatego warto wprowadzić do przepisu sformułowanie, że „wykonawca określa położenie punktów wyznaczających przebieg granic działek ewidencyjnych wskazanych przez inwestora lub projektanta”.

Kiedy załączać szkic polowy i mapę z wywiadu?

Resort rozwoju proponuje ponadto, by mapa porównania z terenem i szkice polowe musiały być załączane do operatu technicznego nie wtedy, „jeżeli zostały wykonane”, ale wówczas, „jeżeli wykonywany był pomiar”. Nie brak jednak głosów, że zmiana ta jest niepotrzebna bądź niespójna.

Pozostawienia dotychczasowego składu operatu domaga się m.in. OZZG. W ocenie tej organizacji w proponowanym brzmieniu przepis ten jest pozbawiony celu i sensu, natomiast przysporzy geodetom dodatkowej pracy i utrudni weryfikację prac. Związek pyta się też, jaki jest sens sporządzania tych opracowań w przypadku skanowania laserowego czy pomiarów na podstawie zdjęć z dronów. Podobną opinię ma PTG, które proponowany przepis określa jako zaprzeczenie idei postępu technologicznego.

Niektóre podmioty zwracają natomiast uwagę na niespójność tego zapisu z innymi fragmentami nowych standardów. Proponują zatem rozbicie zmienianego punktu w następujący sposób:

 • mapę porównania z terenem, jeżeli została wykonana,
 • szkic polowy, jeżeli wykonywany był pomiar.

Z kolei SGP sugeruje rozszerzenie składu operatu o dane obserwacyjne dotyczące znaków lub punktów granicznych pozyskane w trakcie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych metodą biegunową. „Brak tych pierwotnych danych uniemożliwia wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych zgodnie z zasadami określonymi w § 17 ust. 1 nowelizowanego rozporządzenia” – argumentuje organizacja.

Kiedy modyfikować współrzędne punktów granicznych?

Sporo uwag zgłoszono do § 40 ust 2., który reguluje zakaz modyfikacji współrzędnych punktów granicznych, „jeżeli pochodzą z dokumentów geodezyjnych zasobu, które stanowiły podstawę ustalenia przebiegu granic w postępowaniu administracyjnym lub sądowym”. Np. zdaniem SGP takie ograniczenie jest nielogiczne i szkodliwe. Dlatego organizacja proponuje następujące brzmienie: „2. Współrzędne punktów granicznych pozyskane z zasobu: 1) podlegają modyfikacji, jeżeli pomiar będący przedmiotem opracowania wykonany został z większą dokładnością niż pomiar będący źródłem danych wykazanych w zasobie; 2) nie podlegają modyfikacji, jeżeli pomiar będący przedmiotem opracowania oraz pomiar będący źródłem danych wykazanych w zasobie wykonane były z tą samą dokładnością, a odchylenie liniowe między matematycznym przedstawieniem tego samego punktu granicznego ustalonym na podstawie danych z pomiaru oraz danych pozyskanych z zasobu nie przekracza 0,14 m”. Dodajmy, że zmiany idące w podobnym kierunku postuluje także kilka innych urzędów.

Poprawmy przepisy przejściowe

Jak pisaliśmy wcześniej, w ocenie OZZG, czytając literalnie przepisy przejściowe, można uznać, że nowe standardy geodezyjne de facto nigdy nie zaczną obowiązywać. Przy okazji niniejszej nowelizacji organizacja proponuje zatem naprawić ten błąd. Z podobnym postulatem wystąpił też Mazowiecki WINGiK.

Pełna treść uwag dostępna jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Jerzy Królikowski


Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w geodezji i kartografii? Zapisz się na newsletter!


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
p skąd wież
odpowiedz zgłoś
EE ZERO POMOCY W COVIDZIE NIEKKTÓRE GRUPY TAK PISAŁO TAJ PISAŁO ZE NA RYCZAŁT NA S RZUCILI
odpowiedz zgłoś
odp: EE Ty chyba już szczepiony bo ci czip capslocka włącza przy pisaniu komentarzy.
 1 
odpowiedz zgłoś
W gospodarce rynkowej standardy W gospodarce rynkowej standardy nie ustala się w drodze rozporządzenia. Tą funkcję spełniają normy. W Polsce mamy ustawę o normalizacji, a w GUGiK mamy sekretariat komitetu technicznego PKN d/s geodezji. Zważyć należy że w krajach gospodarki rynkowej ceny prac geodezyjnych zależą od wartości gruntu, wymaga to odpowiednich kryteriów dokładnościowych tj. grunty mniej cenione mniej dokładnie, a grunty cenniejsze bardziej dokładnie.
odpowiedz zgłoś
Zapraszam na II spotkanie on-line w sprawie ustanowienia zawodu mierniczego godzina 18 (passcode: 048731). https://us02web.zoom.us/j/87919014575?pwd=Y0VDMVpw WWZTNzg3blR0cTBKcmJDZz09#success
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: Zapraszam Nie mogę, o tej godzinie robię pranie.
 3 
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Zapraszam to rób dalej. Ja idę po zawód....
 1 
 2 
zgłoś
odp: odp: Zapraszam I zawód cię nie ominie.
 1 
 2 
zgłoś
Podpis zaufany Nie rozumiem dlaczego podpis zaufany jest wystarczający w poważnych urzędach w stylu Urząd skarbowy i ZUS gdzie, a jest niedostateczny do podpisywania jakiś parszywych operatów.
 10 
odpowiedz zgłoś
odp: Podpis zaufany podpis zaufany obsługuje format PAdES od grudnia poprzedniego roku. Wcześniej był to opakowany XML. Zdaje się, że ustawodawca formułował wniosek o zmianę przed tą datą i obecnie powinien odstąpić od takiej zmiany - PDF jest czytelny, certyfikat jest kwalifikowany, więc moim zdaniem PZ spełnia oczekiwania. A jak zrobię operat większy niż 10mb to i tak musze zakupić podpis i tak, więc WIN-WIN situation.
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Podpis zaufany Tylko, że PAdes daje Twój PESEL - jawnie, z imieniem i nazwiskiem. Jak się to ma do RODO? Do kredytów tzw "chwilówek" jak znalazł.
zgłoś
odp: odp: Podpis zaufany neutralny - Profil Zaufany korzysta z technologii PAdES. To sposób na umieszczenie podpisu. Zakładam, że umiesz czytać i po prostu zwyczajnie nie wiedziałeś, że chodziło ci o podpis kwalifikowany wydany na osobę fizyczną, który może mieć pesel/nr dowodu i może być umieszczony w dokumencie PDF jako PAdES lub jako zewnętrzny XAdES lub jako opakowanie XAdES. Czy Profil Zaufany czy Podpis Kwalifikowany to tylko kwestia pochodzenia certyfikatu - technologia jest identyczna. I proszę następnym razem zani napiszesz coś i szczepionkach i 5G to przeczytaj coś na Wikipedii, zamiast obejrzeć Edzię lub Najmana na jutubie
 1 
zgłoś
odp: odp: Podpis zaufany do neutralny - to tak dla laika: PZ jest dobry czy niedobry? PK jest dobry czy niedobry? Czy któryś wariant nie daje PESELu? Są narzędzie do weryfikacji XADES i tam można bez problemu zobaczyć pesel.
 1 
zgłoś
odp: Podpis zaufany Grzegorzu - proszę zweryfikuj swoją uwagę. Profil zaufany korzysta z PAdes i XAdes ? kwestia wyboru ? chyba z ich nie korzystałeś, albo nie otwierałeś plików po podpisie. Zatem podpisz plik XAdes i PAdes. Otwórz plik pdf z podpisem PAdes. Potem z XAdes. Różnica - w pliku PAdes, po kliknięciu w ikonkę podpisu każdy otrzyma bezpośrednio twoje imię nazwisko i PESEL. W przypadku Xades ? nie. Nic nie pisałem, oraz nie było w komentarzu o podpisie kwalifikowanym - to inna, dłuższa historia ? nie jest to to samo co profil zaufany. No i może warto zapoznać się kto i jak tworzy Wikipedię. Ja nie mam czasu na ?jutuby?, w tym zakresie uwagi pozostawię to bez komentarza, bo szkoda mi czasu by pisać.
odpowiedz zgłoś
odp: Podpis zaufany Mam podpis kwalifikowany i polecam - jest lepszy.
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Podpis zaufany Do jakby luksusowo. W moim przekonaniu PZ jest wystarczający, a jego wykorzystanie wynika z ustawy. Uważam, że lepszy, ze strony wykonawców jest XAdes. W moim przekonaniu wynika to z tego, że PADes wyświetli dane osobowe po kliknięciu ikonki - o potencjalnych skutkach pisałem. Trzeba pamietać ze operaty podlegać będą udostępnianiu elektronicznemu. Z XADes tez się da to wyciagnąć, ale nie zwykłym kliknięciem. Znane mi weryfikatory podpisu online dają tylko imię i nazwisko - PESEL-u już nie, ale nie znam wszystkich narzędzi. GOV.pl tez PESELu nie wyświetli przy weryfikacji pliku XAdes, albo nie umiem jeszcze tego zrobić.
zgłoś
odp: odp: Podpis zaufany pierwsze z brzegu: https://madkom.pl/weryfikacja-podpisu-elektroniczn ego/
zgłoś
odp: odp: Podpis zaufany Chciałem sprawdzić ten link - ale podana strona nie istnieje... Sprawdziłem dwa inne weryfikatory i z XAdesa PESELu nie dały...
zgłoś
odp: odp: Podpis zaufany Poszukałem, poklikałem - jest różnie. Jedne weryfikatory podpisu komercyjne podadzą PESEL, z tym, że niektóre dopiero po pobraniu pliku raportu weryfikacji (nazwali to EPW - Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji - ciekaw jestem jakie znaczenie ma taki raport).
zgłoś
Geodata powiatowy powiatu krśnieńskiego, to już chyba przesadził proponując : "?4) mapę porównania z terenem i szkice polowe jeżeli wykonywany był pomiar albo w ramach wywiadu terenowego stwierdzono brak szczegółów terenowych wykazanych na kopii mapy zasadniczej"
 2 
 3 
odpowiedz zgłoś
Czy PTG nie popełniło błędu w propozycji zamiany postulatu 2 ? Najpierw piszą, że szkic polowy to zaprzeczenie postępu technologicznego i jest całkowie zbędny dla pom. powyk. a następnie w propozycji zmian piszą "4. szkice polowe, jeśli były wykonane w trakcie pomiaru sytuacyjnego i wysokościowego", no a czym innym jest pomiar powykonawczy ?
odpowiedz zgłoś
Odniosę się kolejno jak w artykule (3): 4. Modyfikacja współrzędnych pkt. granicznych - jak dla mnie tylko i wyłącznie w tedy gdy poprzednie nie spełniały odpowiedniej dokładności. Co do różnicy przekraczającej 0,14cm to tylko jeśli dokonana byłaby również kontrola kilku sąsiednich punktów i okazałoby się, że i one mają różnice o podobny wektor. (bo wyobraźcie sobie granice w protokole po płocie, a płot osunął się razem ze skarpą - czy granica się zmieniła czy położenie płotu? kontrola sąsiednich pkt da nam natomiast informację czy przypadkiem cała wioska wraz z górotworem się przemieściła - i w tedy zmieniłbym nie tyko współrzędne pozostałych pkt., ale całej mapy bo inaczej w pewnym momencie może się okazać, że ktoś mimo, że postawił dom na swojej działce nagle mieszka u sąsiad ???? ). 5. Co do ostatniego powinien to przeczytać i ocenić prawnik, a ja będę mu musiał zaufać. _________ Takie jest moje subiektywne zdanie.
 3 
odpowiedz zgłoś
przesuwające się płoty mam pytanie do kolegów doświadczonych w pracach na terenach szkód górniczych. Ja działam bardziej na północy, nie mam takiego know-how. Tymczasem u nas w związku ze zmianami klimatu coraz częściej mamy problem z osuwaniem się gruntu, czasami razem z budynkami, nawet do morza lub do rzeki. W innych krajach pojawiają się ogromne leje krasowe. Co państwo radzicie, wynajęcie nurka, który znajdzie w rzece jakieś fragmenty tego ogrodzenia? Czy Wody Polskie przyjmą tak wznowione znaki graniczne, utworzą wyspę, czy należy przeciągnąć to linią prostą do punktów na brzegu? A co robić na stykach, tzn. gdy dwa budynki i płoty stoją jak stały a trzeci pośrodku się przesunął i dajmy na to odległość od granicy z jednej strony się zwiększyła, a z drugiej się zmniejszyła (może ma 3,5 od okna teraz i się prątki gruźlicy przedostaną na nieruchomości sąsiednie?? Liczyć ubytki i przybytki jakby się rozgraniczenie dokonało samo? Jakieś konkretne paragrafy się na to pojawią w standardach kiedyś?
 1 
odpowiedz zgłoś
Odniosę się kolejno jak w artykule (2): 3. Szkice polowe i Mapy wywiadu - Już goniliśmy zachód i znowu patrzymy wstecz. Szkic polowy został wymyślony po to by osoba kartująca wiedziała jak połączyć pikiety otrzymane od osoby wykonującej pomiar (Był po to by z na jego podstawie stworzyć mapę - nie odwrotnie ???? ). Obecne instrumenty pozwalają na rysowanie mapy w wewnętrznym oprogramowaniu - co doprowadziło do tego że szkic w tym przypadku stał się czymś co się tworzy tylko dla ODGiKów i to na podstawie już gotowej mapy (to tak jakby najpierw wymyślać samochód by móc stworzyć koło ????). O skanerach czy zdjęciach nie wspominając. Może optujący za bezwzględnym tworzeniem szkiców podpowiedzą które punkty z chmury pkt. umieścić na szkicu, a może wszystkie? Zachód już dawno zapomniał co to szkic, chyba że na lekcji plastyki.
 2 
 6 
odpowiedz zgłoś
Odniosę się kolejno jak w artykule (1): 1. Podpis zaufany - jeśli jest on niewystarczający dla geodezji to tym bardziej dla innych instytucji. Wiec albo możemy go stosować albo nikt nie może. Wszak podobno jesteśmy równi wedle prawa. 2. § 31 - Nikt nie chce ponosić dodatkowych kosztów z tym "§" związanych. Ale powstał on z jakiegoś powodu. Proponuję nie narzucać go z góry, ale dać inwestorowi wybór. Jeśli chce to z kosztami ustalenia granic, a jeśli nie to z ewentualnymi kosztami przebudowy sieci lub odszkodowań w przyszłości. Geodeci wykonają tą dodatkowa prace na wyraźne wskazanie projektanta bądź tej pracy zaniechają również na polecenie projektanta. Projektant wyceni projekt dla zamawiającego w dwóch opcjach i ten zdecyduje co mu się bardziej opłaca. __ Dla łatwiejszej oceny kosztów GGK może się postarać (skoro już się tym postępem cyfryzacji i uwalnianiem danych chwali) umieścić odpowiednie informacje na geoportalu w sposób ułatwiający weryfikację jakości (dokładności) granic (np.odpowiednie kolory).
 4 
odpowiedz zgłoś
@ Kiedy skończą się te czarne dni dla Polskiej geodezji przepisy doprowadzimy do ładu. Teraz gdy zapadła intelektualna noc ołtarza urzędników z prezesami firm geoinformatycznych należy zebrać oręż i zaczekać aż nastanie dzień. Oni tylko mącą, chcą skupić naszą uwagę na takich drobnych sporach, a w tym czasie gigantyczne przelewy są wykonywane do firm obsługujących pzgik na zamkniętych plikach. Nam zas proponują dyskusje i gigantyczne opłaty za zasób który sami tworzymy. Pamiętajmy że po nocy nastanie dzień, a kiedy on przyjdzie nie będzie już krętactw, mataczenia. Teraz patrzymy a nie widzimy, gdy zaś badanie dzień i stanie się jasność ujrzymy pełen obraz 30 lat poniżeń, które nam oni zapewniają.
 2 
 5 
odpowiedz zgłoś
@Obserwator a w pozostałych przypadkach decyzje podejmie SĄD, bo geodeci nie wiedzą co chcą, co uchwalają, co interpretują i wiecznie bałagan prawny. Geodeta swoje, ośrodek swoje a z Winga swoje. Każdy mądrzejszy. Karuzela trwa nadal
odpowiedz zgłoś
niech geodezją rządzą projektanci i inwestorzy Padnę jak słyszę, że WINGIK z Krakowa złożył propozycję cyt. "Z kolei Małopolski WINGiK twierdzi, że podane w paragrafie odległości 4 i 3 metry w jednych przypadkach mogą być za małe, a w innych za duże. Dlatego warto wprowadzić do przepisu sformułowanie, że ?wykonawca określa położenie punktów wyznaczających przebieg granic działek ewidencyjnych wskazanych przez inwestora lub projektanta?". Nigdy nie będzie dobrze w geodezji, jak geodeci nie wiedzą co chcą. Wszyscy mądrzy i każdy ma rację. Wobec tego decyzje podejmie Inwestor hahaha
 2 
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: niech geodezją rządzą projektanci i inwestorzy To takie dziwne? A dla kogo my wykonujemy mapy i pomiary jak nie dla projektantów i inwestorów. Geodezja nie istnieje sama dla siebie albo dla baz starosty. Krakowski wingik w tym przypadku ma rację bo czasem w związku z katastrem Józefa to 4 m za mało. Dlatego niech decyduje ten co płaci.
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
miary biegunowe postulat związany jest z konkretnym przepisem standardów i jestem za tym, żeby jednak były w operatach "prawnych". Teoretycznie obserwacje biegunowe czy ortogonalne to tylko inny zapis współrzędnych. Ale to unaocznia względność współrzędnych. Wielokrotnie do odszukania znaków odtwarzałem wirtualnie konstrukcję sieci lub przeprowadzałem ponowne wyrównanie lokalnej sieci w oparciu o obserwacje osnowy, czasami wyliczałem punkt osnowy jako wcięcie na odszukaną część znaków. Bo niestety współrzędne osnowy zmieniają nam się na przestrzeni dekad, znaki osnowy giną a odszukane punkty ciągów są źle rozmieszczone dla poprawnej transformacji. Mamy też w zasobach operaty niby z pomiaru GNSS, z czasów osnów i map w układzie 1965. Ale wykonawcy pracowali w układach lokalnych, utworzonych w odbiorniku, brak w operatach współrzędnych nieskażonych transformacją np. 2000/1984/DXDYDZ, brak pomiaru na 2 punktach stałych. A stałość GPS może nas jeszcze zadziwić za kilkadziesiąt lat, jak i demokracji w USA
 2 
 6 
odpowiedz zgłoś
Modernizacja Urząd Miasta Szczecin to niech lepiej zrobi modernizację ewidencji bo trochę przykro jak w mieście granice są pozyskane z digitalizacji.
 2 
 5 
odpowiedz zgłoś
odp: Modernizacja teraz to geodeci robiąc MDCP wyręczą nieudolny proces modernizacji ;)
 1 
 6 
odpowiedz zgłoś
Kurza melodia!!!! Jstem członkiem SGP ale....po tym co czytam, na pewno się wypiszę!!! Na huk im miary biegunowe!!! Matko Bosko!!! Najlepiej jeszcze taśma i węgielnica!!!!
 3 
 14 
odpowiedz zgłoś
odp: Kurza melodia!!!! masz rację. wypisz się jak najszybciej aby nie zaniżać im średniej wieku :D
 1 
 5 
odpowiedz zgłoś
odp: Kurza melodia!!!! Kogut ty wykonawca a co ty tam jeszcze robisz w tej grupie rekonstrukcyjnej PRL?
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
SGP Znów się popisało. Miary biegunowe chcą. Matko Bosko. Przepraszam nie zdzierżę już.
 7 
 15 
odpowiedz zgłoś
odp: SGP Wg SGP pomiar punktów granicznych jest możliwy z wykluczeniem RTK. Chyba, że wrócimy do czasu gdy geodeci byli zmuszeni do "przerabiania" pomiarów RTK na pomiary biegunowe.
 3 
 9 
odpowiedz zgłoś
odp: SGP A po co? Jak wyznaczam punkt to zamierzam go zawsze na osnowę wyższego rzędu. Daje to automatycznie możliwość precyzyjnego wyznaczenia punktu w terenie (tak jak został zakopany).
 3 
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: SGP Współrzędne pkt granicznych z GNSS są OK, ale pamiętamy o terenach szkód górniczych itp. Jednym z elementów pogodzenia tych spraw jest podanie na szkicu granicznym miar do trwałych elementów zagospodarowania terenów i słowny opis w protokole, jeśli w terenie są takie elementy (np. narożnik budynku).
 7 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: SGP Tak. I potem mierniki polarne jada w teren i wznawiają granice z takich miar. Tylko sobie żaden UPRAWNIONY nie zada trudu zweryfikować czy aby ten budynek to ten co na szkicu. Potem wychodzą kwiatki ze granica od budynku wznowiona 3m tylko szkoda ze nie tego co na szkicu. A co gorsza PAN WERYFIKATOR stwierdza ze on nie jest od tego żeby takie rzeczy sprawdzać. Smutek...
 15 
 3 
zgłoś
17 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Studenci inwentaryzują budynek AGH
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS