wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Jak skanowano największy atlas świata
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama
|2019-08-14| Geodezja, Prawo, Kataster

Dzierżawy w ewidencji po nowelizacji Pgik

Wykazywanie w ewidencji gruntów i budynków informacji o dzierżawach ma zniknąć wraz z najbliższą nowelizacją Pgik. Ale dane już ujawnione same przecież nie znikną. Jak się z nimi obejść, żeby nie złamać prawa? – wyjaśnia w najnowszym GEODECIE radca prawny Grzegorz Ninard.


Dzierżawy w ewidencji po nowelizacji Pgik

Na mocy pkt 16 lit. a art. 1 projektu ustawy z 29 maja o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw w art. 20 w ust. 2 Pgik uchyla się pkt 3-6. Zmiana ta ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia projektowanej ustawy (art. 12 projektu). Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 20 ust. 2 pkt 6 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [DzU z 2019 r. poz. 725 ze zm., dalej jako Pgik] w ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji w EGiB uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich. Uchylenie pkt 6 spowoduje, że w ewidencji nie będzie się już ujmowało informacji o dzierżawach. Nowelizacja nie zawiera żadnych innych postanowień dotyczących postępowania z danymi dotyczącymi dzierżaw ujawnionymi w EGiB.

(...)

Po nowelizacji

Skutkiem wejścia w życie planowanej nowelizacji będzie utrata podstaw prawnych do zamieszczania w ewidencji jakichkolwiek danych dotyczących umów dzierżaw. Istniejące w ewidencji zapisy staną się zapisami nielegalnymi, tj. istniejącymi bez podstawy prawnej. W konsekwencji wszystkie takie zapisy powinny być z ewidencji usunięte. Innymi słowy, należy dokonać aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków poprzez usunięcie danych dotyczących dzierżaw jako danych aktualnych (dane archiwalne to osobna sprawa).

Jednocześnie okoliczności postulowanej do przeprowadzenia aktualizacji danych ewidencyjnych – w postaci usunięcia podstaw prawnych gromadzenia w rejestrze publicznym określonego rodzaju informacji – powodują, że można ją zakwalifikować do aktualizacji dotyczącej tych danych, których zmiana następuje na podstawie prawa. Przy czym chodzi tu o taki przypadek, gdzie to nie przepisy prawa wymagają dokonania określonego wpisu co do założonej tymi przepisami treści, lecz z przepisów tych wynika obowiązek usunięcia określonych danych.

Wydaje się zatem, że istnieje tu możliwość działania zarówno z urzędu (art. 24 ust. 2a pkt 1 lit. a), jak i w drodze czynności materialno-technicznej (art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. a). Aktualizacja ta mieściłaby się w zakresie określonym w § 45 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ws. EGiB. Powyższe oznacza...

Pełna treść artykułu w sierpniowym wydaniu miesięcznika GEODETA

• Zamów wersję papierową • Zamów wersję cyfrową

Redakcja


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
~X-men czy w swoich rozważaniach wziąłeś pod uwagę, że ewidencja gruntów i budynków to odrębny od państwowego zasobu gik rejestr? Egib prowadzona jest na podstawie rozdziału 4. Pgk, zaś pzgik na podstawie rozdziału 7. W egib, oprócz niektórych danych pochodzących z pzgik, wykazuje się również dane pochodzące z innych rejestrów i nie ma to żadnego związku z danymi pzgik.

Prawo działa wstecz Tylko jeśli konkretny przepis tak przewiduje i już na pewno same przepisy wykonawcze do Ustawy nie powodują działania wstecz. Czy nowelizowany przepis odnosi się w jakiś sposób do dotychczas ujawnionych umów? Jeśli nie, to moim zdaniem nie ma podstaw do usuwania ich z ewidencji, tylko od momentu wejścia ich w życie nowe wnioski o wykazanie umów nie powinny być zrealizowane pozytywnie.

Teza prawnika: dane dzierżaw po zmianie przepisów będą musiały być usunięte z EGiB bo będą NIELEGALNE. Analogia: Powinniśmy usunąć na podstawie powyższej tezy wszystkie dane które zostały kiedyś pozyskane jeśli obecnie nie występują np w BDOT500. Kontrteza: To co trafia do zasobu może być z niego usunięte tylko w zgodzie z obowiązującym prawem. Replika: Proszę pana radcę prawnego o zapoznanie się z przepisami prawnymi i procedurami usuwania czegoś z zasobu geodezyjnego. Szczególnie w świetle słów: aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów należy zapoznać się z przypadkami opisanymi w prawie kiedy taka aktualizacja następuje oraz kto może ją wykonać.

dywagacje Ta...uwielbiam takie artykuły pisane przez prawników. 2 strony dywagacji, z których nic nie wynika.

4 komentarzezobacz też:reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt