wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2015-10-08| Geodezja, Prawo, Instytucje

GINB o obowiązku uwierzytelniania

Czy dokumentacja geodezyjna na potrzeby budownictwa musi być uwierzytelniania? Do wątpliwości Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego w tym zakresie ustosunkował się główny inspektor nadzoru budowlanego.


GINB o obowiązku uwierzytelniania

Powodem wysłania do GINB pytań ws. uwierzytelniania była ekspertyza prawna sporządzona na zlecenie PTG przez konstytucjonalistę prof. Marka Chmaja. Jednym z wniosków z tej analizy jest stanowisko, że w świetle obowiązujących przepisów dokumentacja geodezyjna na potrzeby budownictwa (mapa do celów projektowych czy inwentaryzacja powykonawcza) nie może podlegać uwierzytelnianiu, które przewiduje Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Prof. Chmaj powołuje się tu na art. 2. Pgik, w którym rozróżniono dwa odrębne zbiory dokumentów: • dokumentację geodezyjną dotycząca nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych, a także • opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa. Jak zauważa, w Pgik jest mowa wyłącznie o uwierzytelnianiu tej pierwszej kategorii materiałów, a więc – logicznie rzecz biorąc – te drugie nie mogą podlegać tej czynności. W jego ocenie uwierzytelnianie dokumentacji geodezyjnej dla budownictwa mijałoby się zresztą z celem, bo przecież niejednokrotnie podlega ona modyfikacjom – projektanci nanoszą na nie np. dodatkowe elementy wymagane projektem budowlanym. Tymczasem – jak podkreślono w ekspertyzie – „zmiana treści dokumentu urzędowego zaprzeczałaby istocie uwierzytelniania”, co w postępowaniach sądowych, administracyjnych czy czynnościach cywilnoprawnych należałoby poczytywać jako dokument niezgody z prawdą, a więc ze wzorcem uwierzytelnienia. Trzecim argumentem przeciwko uwierzytelnianiu map na potrzeby budownictwa jest fakt, że nie istnieje akt wykonawczy warunkujący taką konieczność – podkreślono w ekspertyzie.

Co na te argumenty GINB? „Zarówno przepisy ustawy – Prawo budowlane, jak i ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficznie nie przewidują wprost, aby mapy powstałe w wyniku prac geodezyjnych, dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwoleniu na użytkowanie, miały być opatrywane jakimikolwiek klauzulami. Równocześnie organ nadzoru budowlanego nie może żądać uwierzytelnienia dokumentów zgodnie z art. 12b ust. 5 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ponieważ uwierzytelnienie takie odbywa się wyłącznie na wniosek zainteresowanego” – twierdzi Robert Dziwiński.

GINB zaznacza jednocześnie, że poprosił głównego geodetę kraju o przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie. Ten w odpowiedzi „poruszył szereg kwestii związanych z funkcjonowaniem PZGiK, potrzebie respektowania kompetencji właściwych organów służby geodezyjnej i kartograficznej, zasad modyfikacji danych EGiB, GESUT i BDOT500”. Nie rozwiązał jednak wątpliwości dotyczących podstawy prawnej, która pozwalałaby żądać przez organy nadzoru budowlanego uwierzytelnionych dokumentów, a tym bardziej traktować to jako warunek podjęcia przewidzianych prawem decyzji. Dlatego GINB raz jeszcze wystąpił do GGK z prośbą o zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

W krótkim komentarzu do wyjaśnień GINB Polskie Towarzystwo Geodezyjne zwraca uwagę, że Robert Dziwiński nie ustosunkował się do wszystkich przesłanych mu pytań. Dlatego PTG będzie się domagało dodatkowych wyjaśnień.

Pismo GINB do PTG

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
15 Mieszkam, mieszkam, zażartowałem sobie ...i śmieszmie i strasznie. U nas jest za to numeryka i tym różni się od foli że można ją wydać w DXFie. W większości to szajs, no ale mamy tego misia. Masz rację z tym bpp 10-15m spokojnie mozna wpisać:(
 4 
odpowiedz zgłoś
bazy numeryczne A dla tych baz numerycznych które powstały z wektoryzacji map katastralnych to pasowałoby dopisać przy punktach granicznych w wielu przypadkach atrybut BPP 10 metrów.
 4 
odpowiedz zgłoś
do ~geo Ty to chyba nie mieszkasz w Polsce ?. U nas to niektórzy udają Greka że jest ok , a jest jak pisze `U.Zielinska.
 4 
odpowiedz zgłoś
oraz zasady wymiany danych ewidencyjnych, posługują się kategorią aktualizacji operatu ewidencyjnego poprzez wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych ( par.46 ust.1 rozporządzenia ww.) zgodnie z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi, a zgodnie z par.46 ust.2 pkt.2 w/w rozporządzenia podstawę wprowadzania zmian stanowią również opracowania geodezyjne i kartograficzne przyjęte...". Dla naszych urzędników, skreślenie kreski na mapie analogowej i narysowanie na tej mapie flamasterkiem nowej kreski, tuż obok, to " wymiana danych ewidencyjnych"... I to się dzieje naprawdę, tu i teraz...
 5 
odpowiedz zgłoś
zapraszam zatem do powiatu myślenickiego, tutaj przeważa analog. Moja gmina to w 100% analog... A te absurdalne postępowania administracyjne, nic niewyjaśniające, w sprawie współrzędnych, to prawdziwy koszmar, i dla geodetów i dla naszych zleceniodawców. A absurdy, które w tych decyzjach są wypisywane to dopiero prawdziwy festiwal głupoty i braku kompetencji. Np taki cytat z aktualnie wydanej decyzji( pozytywnej) "... stan prawny działki...pozostaje nadal nieuregulowany, jest niejednorodny pod względem prawnym "... lub z tej samej decyzji: "W wyniku powyższych czynności działka...zmieniła konfigurację i powierzchnię"...- chodzi o czynności geodezyjne ustalenia przebiegu granicy, albo:" Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz fakt, ze przepisy powołanego na wstępie rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, regulując zasady prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
 5 
odpowiedz zgłoś
. rozporządzenie w spr. EGIB z 1996 r. - mapa ewidencyjna jest mapą numeryczną...Ee niemożliwe żeby przez dwadzieścia lat nadal aktualizowali foliową bazę danych;)
 2 
 3 
odpowiedz zgłoś
Czyli najwięcej czasu, zajmuje urzędowi ustalenie stron postępowania ( nawet dwa lata)... W konsekwencji wydaje się decyzję o aktualizacji ( zmianie konfiguracji)... No i system informatyczny Pani Zosi, w postaci kalki, nakłuwacza i cienkopisu przetwarza współrzędne z układu 2000 na układ obrębowy mapy analogowej i rysuje kreskę na tej mapie przylegająca prawie do poprzedniej kreski...A żeby było śmieszniej, to zapewne system informatyczny Pani Jasi z sąsiedniego pokoju, tą samą kreskę narysowałby z drugiej strony....To się naprawdę dzieje...
 9 
odpowiedz zgłoś
dalszą cześć tego przepisu, czyli:... "... na zasadach określonych w rozporządzeniu, w takim zakresie, w jakim umożliwia tę aktualizację informatyczny system obsługujący bazę danych ewidencyjnych" uznał za nieważną. To się naprawdę dzieje. Prowadzone są, ciągnące się nawet latami, postępowania administracyjne w sprawie współrzędnych punktów granicznych po raz pierwszy policzonych. Wydawane są decyzje administracyjne w sprawie aktualizacji map analogowych w układzie obrębowym, tymi współrzędnymi. To nie ponury żart, to się naprawdę dzieje...Urzędnicy uważają, łącznie z WINGiK, że współrzędna stanowi własność wszystkich właścicieli sąsiadujących ze sobą nieruchomości, stąd stronami postępowań administracyjnych wyjaśniających, a dotyczących współrzędnych punktów granicznych powinni być wszyscy, więc urząd szuka ich bardzo długo, występuje do sądów, do wójtów z zapytaniami kto płaci podatek, żąda postanowień o spadkach itd...
 9 
odpowiedz zgłoś
Dwa dni temu, po mojej interwencji, okazało się, że operat sobie leży na półce i nic się w tej sprawie nie dzieje, a minęło już trzy tygodnie od jego przyjęcia do zasobu. Wczoraj odbyłam rozmowę z Geodetą Powiatowym. Dowiedziałam się, ze będą wszczynać postępowanie administracyjne w sprawie tych współrzędnych punktów granicznych i że już wydał polecenie, żeby wszcząć postępowanie administracyjne, bo podobno w wyniku naszego ustalenia przebiegu granic ( trwałe wieloletnie ogrodzenie) " zmieniła się konfiguracja granicy" na tej mapie analogowej, która nie spełnia żadnych standardów, o około dwa metry. Zadałam kilka pytań, a przede wszystkim pytanie, na podstawie jakiego przepisu prawa będą aktualizować tą mapę analogową. W mojej obecności Geodeta Powiatowy szukał przepisu i znalazł par. 84 rozporządzenia ws. EGiB, ale wykorzystał tylko część tego przepisu tj. " Operat ewidencyjny założony i prowadzony przed wejściem w życie rozporządzenia, do czasu jego modernizacji, podlega bieżącej aktualizacji.."
 8 
odpowiedz zgłoś
urzędasie, masz rację, że prawo jest tak napisane, że urzędy i geodeci nie wiedzą do końca , jak je stosować. Pisząc to prawo zapomniano, że w wielu terenach brak jest baz danych, o których mowa w tym prawie i jeszcze zapewne bardzo długo tych baz nie będzie. Podam swój przykład ostatni. Został wykonany operat podziału nieruchomości. W terenie tym istnieje mapa ewidencyjna analogowa sporządzona w układzie obrębowym. Ponieważ brak wiarygodnych danych, część granic, w zakresie niezbędnym do opracowania projektu podziału, została ustalona zgodnie z rozporządzeniem ws. EGiB. Razem z operatem złożono wniosek o uwierzytelnienie materiałów dla zleceniodawcy. Po pozytywnej weryfikacji, operat został przyjęty do zasobu w dniu 15.09.2015r. Uwierzytelnienie zostało wstrzymane do czasu aktualizacji tej mapy analogowej, a cały operat, łącznie z materiałami dla zleceniodawcy, został przekazany osobie prowadzącej ewidencję gruntów dla tego obrębu.
 9 
odpowiedz zgłoś
Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarze tu i gdzie indziej, wymiany korespondencji między instytucjami i organami, praktyka, wszystko dowodzi, że pgik powinno zostać niezwłocznie napisane od nowa. Ta proteza prawa od 1989r. nie daje odpowiedzi na wiele pytań. Gdyby jednak do tego doszło to i urzędasy jak i wykonawcy i naukowcy, klienci podgików etc. powinni mieć w tym rzeczywisty udział we właściwych proporcjach.
 5 
odpowiedz zgłoś
Oj, oj ...po prostu żygać się chce!
 5 
 1 
odpowiedz zgłoś
komentator Przejrzałem na oczy! Od jutra będę wnosił o uwierzytelnienie na mój koszt wszystkiego, każdej kartki - i to po trzy razy! Uwierzytelnię nawet metrykę chrztu! Nie będzie GINB pluł nam w twarz!
 1 
 8 
odpowiedz zgłoś
odwołac GGK Popieram ten człowiek dostał dr nie wiem za co, na pewno nie w dziedzinie geodezji. Tak jak piszecie broni urzędasów którzy tez maja takie pojęcie o geodezji jak On.
 3 
 11 
odpowiedz zgłoś
Odwołać Bujakowskiego Ten człowiek nie powinien być Głównym Geodeta Kraju, dba tylko o sprawy urzędów i kasę starosta. Zwykły szary geodeta jest traktowany jak śmieć, a jednocześnie darmowe narzędzie do naprawiania syfu i bałaganu w "bazach" podgik-ów.
 4 
 12 
odpowiedz zgłoś
do komentator A czy mógłbyś napisać coś więcej o tej analizie i obronie gniazda?
 1 
 7 
odpowiedz zgłoś
do komentatorów A może powinniście przenalizować odpowiedź GINB i nie śrać do własnego gniazda tylko właśnie stanąć w obronie i przejrzeć na oczy ! Od kiedy to GUNB taki biedny i bezradny ?
 11 
 3 
odpowiedz zgłoś
Czyli dr Bujakowski nie potrafi udzielić odpowiedzi konkretnej na zadane pytanie?... Pisze nie na temat...Wstyd Panie doktorze...Co to polityka potrafi zrobić z człowieka...
 10 
odpowiedz zgłoś
do trolla A czy to nie jest prawda ?
 2 
odpowiedz zgłoś
. no fakt, do każdego księstwa trzeba byłoby oddzielnie....
 1 
odpowiedz zgłoś
Dziwię się, że GINB występuje do pana B. o zajęcie stanowiska, skoro na podstawie n- przykładów wiemy, że w pierwszym zdaniu odpowiedzi będzie zastrzeżenie treści: Stanowisko GGK nie jest wykładnią prawa i nie może być stosowane ...... itd " .
 5 
odpowiedz zgłoś
21 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Skanowanie szlaku kolejowego
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS