wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Skaning ułatwi modernizację statku
blog
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


MOJA MAPA. TWORZENIE MAP W TECHNOLOGIACH GEOINFORMACYJNYCH (350)

cena: 63.00

KATEGORIE: |GIS |kartografia |software


Autor: Joanna Ewa Szafraniec


Opis szczegółowy: Niniejszy przewodnik jest pomocą dydaktyczną do realizacji zagadnień kartograficznych przy wykorzystaniu otwartego oprogramowania geoinformacyjnego, jak QGIS, SAGA GIS czy GRASS GIS.

Jego celem jest – na podstawie prostych ćwiczeń – przygotowanie studentów i innych osób zainteresowanych do utworzenia samodzielnego opracowania kartograficznego, czyli mapy. Przewodnik jest tak zaprojektowany, by wprowadzić najpierw w zagadnienia teoretyczne, terminologię. Są to cztery rozdziały poświęcone matematycznym podstawom kreślenia map, informacjom ogólnym o mapach i źródłach danych, kartograficznym metodom prezentacji danych przestrzennych oraz rzeźbie na mapie. Poprzez gotowe scenariusze zajęć w formie laboratoryjnej i instrukcje publikacja umożliwia wykorzystanie nabytej wiedzy w praktycznych czynnościach, czyli etapach konstrukcji mapy. Przewodnik zawiera również spis literatury, indeks pojęć oraz załącznik z odnośnikami do różnych informacji i danych, jak też zbiory danych do ćwiczeń dla tych, którzy nie dysponują własnymi przykładami.

Tego typu opracowanie zapełnia lukę na rynku polskiej literatury dydaktycznej, łącząc dwie ważne dziedziny: kartografię i Systemy Informacji Geograficznej. Jego niewątpliwą zaletą jest umożliwienie realizacji ćwiczeń samodzielnie, dzięki dostępnym danym (na płycie CD i w Internecie), otwartemu oprogramowaniu geoinformacyjnemu oraz szczegółowym instrukcjom. Ponadto załączona płyta CD oraz spis bibliograficzny pozwalają na poszerzanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności.


Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Matematyczne podstawy pracy z mapą
Kształt i rozmiary Ziemi
Odwzorowania kartograficzne
Podstawowe układy współrzędnych stosowane w Polsce
Skala mapy
Współrzędne topograficzne punktu na mapach tradycyjnych
Metody rejestracji map w układach współrzędnych w oprogramowaniu geoinformacyjnym

Laboratoria — 1

Laboratorium 1.1. Rejestracja skanu mapy w układzie współrzędnych
Zadanie 1.1.1. Rejestracja skanu mapy za pomocą łączenia zidentyfikowanych obiektów ze skalibrowanym podkładem mapowym
Zadanie 1.1.2. Rejestracja skanu mapy poprzez przypisanie określonym punktom współrzędnych w danym układzie

Laboratorium 1.2. Przeliczanie współrzędnych

Zadanie 1.2.1. Przeliczanie współrzędnych skanu mapy na układ współrzędnych płaskich prostokątnych na podstawie równania regresji prostoliniowej
Zadanie 1.2.2. Przeliczanie narożników mapy z układu 1965 na 1992 z wykorzystaniem kalkulatora współrzędnych
Zadanie 1.2.3. Przeliczanie współrzędnych mapy w QGIS

Laboratorium 1.3. Pomiary na mapie
Zadanie 1.3.1. Wykorzystanie narzędzia Pomiar
Zadanie 1.3.2. Wykorzystanie narzędzi geometrii

Rozdział 2. O mapie… czyli co należy wiedzieć i zaplanować na początku
Definicja mapy. Atlas
Elementy treści mapy a legenda mapy
Źródła danych
Otwarte oprogramowanie geoinformacyjne w analizach środowiskowych

Laboratoria — 2
Laboratorium 2.1. Elementy treści mapy
Zadanie 2.1.1. Znaki umowne na mapie i ich uporządkowanie — legenda
Zadanie 2.1.2. Planowanie treści mapy według celu opracowania i skali

Laboratorium 2.2. Środowisko pracy otwartego oprogramowania geoinformacyjnego — kompozycja warstw
Zadanie 2.2.1. Ładowanie warstw wektorowych do projektu — geometria warstw a elementy treści mapy, porządkowanie warstw
Zadanie 2.2.2. Stylizacja i etykietowanie warstw modeli wektorowych
Zadanie 2.2.3. Wykorzystanie podkładu rastrowego do tworzenia warstw modeli wektorowych — usługa WMS
Zadanie 2.2.4. Wydruk kompozycji warstw

Rozdział 3. Wybrane kartograficzne metody prezentacji danych przestrzennych
Metody jakościowe
Metody ilościowe
Mapa tematyczna
Generalizacja

Laboratoria — 3

Laboratorium 3.1. Tworzenie kartogramu i kartodiagramów — mapa tematyczna w QGIS
Zadanie 3.1.1. Prezentacja współzależności obiektów / zjawisk metodą kartogramu i kartodiagramu prostego
Zadanie 3.1.2. Prezentacja struktury i wielkości (natężenia) obiektu / zjawiska metodą kartodiagramu strukturalnego

Laboratorium 3.2. Mapy izarytmiczne — metody interpolacji w otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym
Zadanie 3.2.1. Tworzenie mapy izarytmicznej metodą interpolacji IDW w QGIS

Laboratorium 3.3. Generalizacja — wybrane metody uogólniania informacji w warstwach modeli wektorowych
Zadanie 3.3.1. Generalizacja obiektów liniowych — usuwanie małych obiektów i upraszczanie ich kształtu z wykorzystaniem opcji QGIS
Zadanie 3.3.2. Generalizacja poprzez łączenie drobnych obiektów w jeden poligon — zastosowanie narzędzia Bufor w QGIS

Rozdział 4. Rzeźba na mapie
Pozyskiwanie informacji o rzeźbie terenu
Wybrane metody prezentacji rzeźby na mapie
Cyfrowy model wysokościowy

Laboratoria — 4
Laboratorium 4.1. Prezentacja rzeźby na mapie w otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym
Zadanie 4.1.1. Prezentacja rzeźby metodą poziomicową
Zadanie 4.1.2. Prezentacja rzeźby metodą hipsometryczną i cieniowania
Zadanie 4.1.3. Wizualizacja rzeźby z dodaniem efektu 3D
Zadanie 4.1.4. Prezentacja rzeźby za pomocą profilu morfologicznego

Laboratorium 4.2. Przetwarzanie cyfrowego modelu wysokościowego w otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym

Zadanie 4.2.1. Mapa nachylenia terenu w QGIS
Zadanie 4.2.2. Mapa ekspozycji w QGIS
Zadanie 4.2.3. Mapa wysokości względnych w SAGA GIS

INSTRUKCJE
Instrukcja I. Wstęp do QGIS
Otwarte oprogramowanie geoinformacyjne
Interfejs użytkownika
Ustawienia wstępne programu
Ustawianie układu współrzędnych projektu bezpośrednio w widoku
Modele grafiki rastrowej i wektorowej
Warstwy WMS
Zapisywanie projektu
Usuwanie warstw z projektu
Przywracanie widoku warstwy / warstw
Kolejność warstw w projekcie

Instrukcja II. Rejestracja skanów map w układzie współrzędnych
Dobór punktów kontrolnych
Tworzenie punktów kontrolnych o współrzędnych odczytanych ze źródeł analogowych (CSV)
Rejestracja skanu mapy metodą łączenia zidentyfikowanych punktów ze skalibrowanym podkładem mapowym
Rejestracja skanu mapy metodą przypisywania charakterystycznym punktom współrzędnych w danym układzie

Instrukcja III. Przeliczanie współrzędnych
Przeliczanie współrzędnych prostokątnych płaskich na podstawie relacji statystycznych
Przeliczanie współrzędnych warstwy modelu rastrowego w oprogramowaniu QGIS

Instrukcja IV. Pomiary na mapie
Wykorzystanie narzędzia Pomiar
Wykorzystanie narzędzi geometrii dla warstwy modelu wektorowego

Instrukcja V. Stylizacja i etykietowanie warstw modeli wektorowych
Nadawanie prostego stylu warstwom modeli wektorowych
Projektowanie własnego stylu na przykładzie symbolu punktowego
Różnicowanie stylu obiektów w jednej warstwie
Etykietowanie warstw

Instrukcja VI. Tworzenie warstw modeli wektorowych, wektoryzacja
Pliki modeli wektorowych
Geometria obiektów
Tworzenie obiektów powierzchniowych
Tworzenie obiektów liniowych
Tworzenie obiektów punktowych
Dodawanie i usuwanie kolumn w tabeli atrybutów
Naprawianie błędów geometrii

Instrukcja VII. Kompozycja warstw i ich wydruk
Uruchamianie wydruku
Osadzanie treści mapy w wydruku
Wyświetlanie siatki współrzędnych w wydruku
Osadzanie legendy w wydruku
Skala w wydruku
Wprowadzanie elementów tekstowych w wydruku
Eksport wydruku do plików graficznych i PDF

Instrukcja VIII. Mapa tematyczna. Prezentacja danych metodą kartogramu i kartodiagramu
Włączanie danych w tabelach zewnętrznych do istniejących warstw wektorowych w QGIS
Prezentacja danych w QGIS metodą kartogramu
Prezentacja danych w QGIS metodą kartodiagramu prostego symbolicznego
Prezentacja danych w QGIS metodą kartodiagramu strukturalnego

Instrukcja IX. Mapa izarytmiczna — metody interpolacji w otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym

Interpolacja w QGIS metodą ważonych odwrotnych odległości (IDW)
Kadrowanie modelu rastrowego do granic maski w QGIS
Ustalanie skali barwnej dla modelu rastrowego po interpolacji w QGIS
Generowanie izarytm w QGIS
Interpolacja metodą triangulacyjną (TIN) w QGIS
Interpolacja metodą najbliższego sąsiedztwa (NN) w SAGA GIS
Kadrowanie modelu rastrowego maską wektorową w SAGA GIS
Ustalanie skali barwnej modelu rastrowego w SAGA GIS
Zapisywanie plików i projektu w SAGA GIS
Tworzenie izarytm w SAGA GIS

Instrukcja X. Wybrane proste metody generalizacji w otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym
Eliminowanie małych obiektów liniowych — zastosowanie w QGIS eksperymentalnej wtyczki Generalizer
Eliminowanie małych obiektów liniowych i powierzchniowych za pomocą filtrów w QGIS
Upraszczanie geometrii obiektów liniowych i poligonowych za pomocą narzędzi geometrii w QGIS
Łączenie drobnych obiektów poligonowych / punktowych w duży obiekt powierzchniowy — wykorzystanie narzędzia Bufor w QGIS
Generalizacja poprzez dekompozycję — wykorzystanie opcji tworzenia centroidów poligonów

Instrukcja XI. Wybrane metody wizualizacji rzeźby terenu w otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym
Prezentacja rzeźby w QGIS za pomocą rysunku poziomicowego
Prezentacja rzeźby w QGIS za pomocą barw hipsometrycznych
Prezentacja rzeźby w QGIS za pomocą cieniowania
Prezentacja rzeźby w oprogramowaniu geoinformacyjnym za pomocą efektu 3D
Prezentacja rzeźby w QGIS za pomocą profilu morfologicznego

Instrukcja XII. Przetwarzanie cyfrowego modelu wysokościowego w otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym
Mapa nachylenia terenu w QGIS
Mapa ekspozycji w QGIS
Mapa wysokości względnych w SAGA GIS

Bibliografia
Indeks rzeczowy
Spis rycin i tabel
SummaryWydanie: I
Wydawca:
Wydawnictwo UŚ
Miejsce i rok wydania:
Katowice 2018
Liczba stron:
282
Oprawa:
Miękka
ISBN:
978-83-226-3396-0
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt