wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Księgarnia


dodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


MOJA MAPA. TWORZENIE MAP W TECHNOLOGIACH GEOINFORMACYJNYCH (350)

cena: 63.00

KATEGORIE: |GIS |kartografia |software


Autor: Joanna Ewa Szafraniec


Opis szczegółowy: Niniejszy przewodnik jest pomocą dydaktyczną do realizacji zagadnień kartograficznych przy wykorzystaniu otwartego oprogramowania geoinformacyjnego, jak QGIS, SAGA GIS czy GRASS GIS.

Jego celem jest – na podstawie prostych ćwiczeń – przygotowanie studentów i innych osób zainteresowanych do utworzenia samodzielnego opracowania kartograficznego, czyli mapy. Przewodnik jest tak zaprojektowany, by wprowadzić najpierw w zagadnienia teoretyczne, terminologię. Są to cztery rozdziały poświęcone matematycznym podstawom kreślenia map, informacjom ogólnym o mapach i źródłach danych, kartograficznym metodom prezentacji danych przestrzennych oraz rzeźbie na mapie. Poprzez gotowe scenariusze zajęć w formie laboratoryjnej i instrukcje publikacja umożliwia wykorzystanie nabytej wiedzy w praktycznych czynnościach, czyli etapach konstrukcji mapy. Przewodnik zawiera również spis literatury, indeks pojęć oraz załącznik z odnośnikami do różnych informacji i danych, jak też zbiory danych do ćwiczeń dla tych, którzy nie dysponują własnymi przykładami.

Tego typu opracowanie zapełnia lukę na rynku polskiej literatury dydaktycznej, łącząc dwie ważne dziedziny: kartografię i Systemy Informacji Geograficznej. Jego niewątpliwą zaletą jest umożliwienie realizacji ćwiczeń samodzielnie, dzięki dostępnym danym (na płycie CD i w Internecie), otwartemu oprogramowaniu geoinformacyjnemu oraz szczegółowym instrukcjom. Ponadto załączona płyta CD oraz spis bibliograficzny pozwalają na poszerzanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności.


Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Matematyczne podstawy pracy z mapą
Kształt i rozmiary Ziemi
Odwzorowania kartograficzne
Podstawowe układy współrzędnych stosowane w Polsce
Skala mapy
Współrzędne topograficzne punktu na mapach tradycyjnych
Metody rejestracji map w układach współrzędnych w oprogramowaniu geoinformacyjnym

Laboratoria — 1

Laboratorium 1.1. Rejestracja skanu mapy w układzie współrzędnych
Zadanie 1.1.1. Rejestracja skanu mapy za pomocą łączenia zidentyfikowanych obiektów ze skalibrowanym podkładem mapowym
Zadanie 1.1.2. Rejestracja skanu mapy poprzez przypisanie określonym punktom współrzędnych w danym układzie

Laboratorium 1.2. Przeliczanie współrzędnych

Zadanie 1.2.1. Przeliczanie współrzędnych skanu mapy na układ współrzędnych płaskich prostokątnych na podstawie równania regresji prostoliniowej
Zadanie 1.2.2. Przeliczanie narożników mapy z układu 1965 na 1992 z wykorzystaniem kalkulatora współrzędnych
Zadanie 1.2.3. Przeliczanie współrzędnych mapy w QGIS

Laboratorium 1.3. Pomiary na mapie
Zadanie 1.3.1. Wykorzystanie narzędzia Pomiar
Zadanie 1.3.2. Wykorzystanie narzędzi geometrii

Rozdział 2. O mapie… czyli co należy wiedzieć i zaplanować na początku
Definicja mapy. Atlas
Elementy treści mapy a legenda mapy
Źródła danych
Otwarte oprogramowanie geoinformacyjne w analizach środowiskowych

Laboratoria — 2
Laboratorium 2.1. Elementy treści mapy
Zadanie 2.1.1. Znaki umowne na mapie i ich uporządkowanie — legenda
Zadanie 2.1.2. Planowanie treści mapy według celu opracowania i skali

Laboratorium 2.2. Środowisko pracy otwartego oprogramowania geoinformacyjnego — kompozycja warstw
Zadanie 2.2.1. Ładowanie warstw wektorowych do projektu — geometria warstw a elementy treści mapy, porządkowanie warstw
Zadanie 2.2.2. Stylizacja i etykietowanie warstw modeli wektorowych
Zadanie 2.2.3. Wykorzystanie podkładu rastrowego do tworzenia warstw modeli wektorowych — usługa WMS
Zadanie 2.2.4. Wydruk kompozycji warstw

Rozdział 3. Wybrane kartograficzne metody prezentacji danych przestrzennych
Metody jakościowe
Metody ilościowe
Mapa tematyczna
Generalizacja

Laboratoria — 3

Laboratorium 3.1. Tworzenie kartogramu i kartodiagramów — mapa tematyczna w QGIS
Zadanie 3.1.1. Prezentacja współzależności obiektów / zjawisk metodą kartogramu i kartodiagramu prostego
Zadanie 3.1.2. Prezentacja struktury i wielkości (natężenia) obiektu / zjawiska metodą kartodiagramu strukturalnego

Laboratorium 3.2. Mapy izarytmiczne — metody interpolacji w otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym
Zadanie 3.2.1. Tworzenie mapy izarytmicznej metodą interpolacji IDW w QGIS

Laboratorium 3.3. Generalizacja — wybrane metody uogólniania informacji w warstwach modeli wektorowych
Zadanie 3.3.1. Generalizacja obiektów liniowych — usuwanie małych obiektów i upraszczanie ich kształtu z wykorzystaniem opcji QGIS
Zadanie 3.3.2. Generalizacja poprzez łączenie drobnych obiektów w jeden poligon — zastosowanie narzędzia Bufor w QGIS

Rozdział 4. Rzeźba na mapie
Pozyskiwanie informacji o rzeźbie terenu
Wybrane metody prezentacji rzeźby na mapie
Cyfrowy model wysokościowy

Laboratoria — 4
Laboratorium 4.1. Prezentacja rzeźby na mapie w otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym
Zadanie 4.1.1. Prezentacja rzeźby metodą poziomicową
Zadanie 4.1.2. Prezentacja rzeźby metodą hipsometryczną i cieniowania
Zadanie 4.1.3. Wizualizacja rzeźby z dodaniem efektu 3D
Zadanie 4.1.4. Prezentacja rzeźby za pomocą profilu morfologicznego

Laboratorium 4.2. Przetwarzanie cyfrowego modelu wysokościowego w otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym

Zadanie 4.2.1. Mapa nachylenia terenu w QGIS
Zadanie 4.2.2. Mapa ekspozycji w QGIS
Zadanie 4.2.3. Mapa wysokości względnych w SAGA GIS

INSTRUKCJE
Instrukcja I. Wstęp do QGIS
Otwarte oprogramowanie geoinformacyjne
Interfejs użytkownika
Ustawienia wstępne programu
Ustawianie układu współrzędnych projektu bezpośrednio w widoku
Modele grafiki rastrowej i wektorowej
Warstwy WMS
Zapisywanie projektu
Usuwanie warstw z projektu
Przywracanie widoku warstwy / warstw
Kolejność warstw w projekcie

Instrukcja II. Rejestracja skanów map w układzie współrzędnych
Dobór punktów kontrolnych
Tworzenie punktów kontrolnych o współrzędnych odczytanych ze źródeł analogowych (CSV)
Rejestracja skanu mapy metodą łączenia zidentyfikowanych punktów ze skalibrowanym podkładem mapowym
Rejestracja skanu mapy metodą przypisywania charakterystycznym punktom współrzędnych w danym układzie

Instrukcja III. Przeliczanie współrzędnych
Przeliczanie współrzędnych prostokątnych płaskich na podstawie relacji statystycznych
Przeliczanie współrzędnych warstwy modelu rastrowego w oprogramowaniu QGIS

Instrukcja IV. Pomiary na mapie
Wykorzystanie narzędzia Pomiar
Wykorzystanie narzędzi geometrii dla warstwy modelu wektorowego

Instrukcja V. Stylizacja i etykietowanie warstw modeli wektorowych
Nadawanie prostego stylu warstwom modeli wektorowych
Projektowanie własnego stylu na przykładzie symbolu punktowego
Różnicowanie stylu obiektów w jednej warstwie
Etykietowanie warstw

Instrukcja VI. Tworzenie warstw modeli wektorowych, wektoryzacja
Pliki modeli wektorowych
Geometria obiektów
Tworzenie obiektów powierzchniowych
Tworzenie obiektów liniowych
Tworzenie obiektów punktowych
Dodawanie i usuwanie kolumn w tabeli atrybutów
Naprawianie błędów geometrii

Instrukcja VII. Kompozycja warstw i ich wydruk
Uruchamianie wydruku
Osadzanie treści mapy w wydruku
Wyświetlanie siatki współrzędnych w wydruku
Osadzanie legendy w wydruku
Skala w wydruku
Wprowadzanie elementów tekstowych w wydruku
Eksport wydruku do plików graficznych i PDF

Instrukcja VIII. Mapa tematyczna. Prezentacja danych metodą kartogramu i kartodiagramu
Włączanie danych w tabelach zewnętrznych do istniejących warstw wektorowych w QGIS
Prezentacja danych w QGIS metodą kartogramu
Prezentacja danych w QGIS metodą kartodiagramu prostego symbolicznego
Prezentacja danych w QGIS metodą kartodiagramu strukturalnego

Instrukcja IX. Mapa izarytmiczna — metody interpolacji w otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym

Interpolacja w QGIS metodą ważonych odwrotnych odległości (IDW)
Kadrowanie modelu rastrowego do granic maski w QGIS
Ustalanie skali barwnej dla modelu rastrowego po interpolacji w QGIS
Generowanie izarytm w QGIS
Interpolacja metodą triangulacyjną (TIN) w QGIS
Interpolacja metodą najbliższego sąsiedztwa (NN) w SAGA GIS
Kadrowanie modelu rastrowego maską wektorową w SAGA GIS
Ustalanie skali barwnej modelu rastrowego w SAGA GIS
Zapisywanie plików i projektu w SAGA GIS
Tworzenie izarytm w SAGA GIS

Instrukcja X. Wybrane proste metody generalizacji w otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym
Eliminowanie małych obiektów liniowych — zastosowanie w QGIS eksperymentalnej wtyczki Generalizer
Eliminowanie małych obiektów liniowych i powierzchniowych za pomocą filtrów w QGIS
Upraszczanie geometrii obiektów liniowych i poligonowych za pomocą narzędzi geometrii w QGIS
Łączenie drobnych obiektów poligonowych / punktowych w duży obiekt powierzchniowy — wykorzystanie narzędzia Bufor w QGIS
Generalizacja poprzez dekompozycję — wykorzystanie opcji tworzenia centroidów poligonów

Instrukcja XI. Wybrane metody wizualizacji rzeźby terenu w otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym
Prezentacja rzeźby w QGIS za pomocą rysunku poziomicowego
Prezentacja rzeźby w QGIS za pomocą barw hipsometrycznych
Prezentacja rzeźby w QGIS za pomocą cieniowania
Prezentacja rzeźby w oprogramowaniu geoinformacyjnym za pomocą efektu 3D
Prezentacja rzeźby w QGIS za pomocą profilu morfologicznego

Instrukcja XII. Przetwarzanie cyfrowego modelu wysokościowego w otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym
Mapa nachylenia terenu w QGIS
Mapa ekspozycji w QGIS
Mapa wysokości względnych w SAGA GIS

Bibliografia
Indeks rzeczowy
Spis rycin i tabel
SummaryWydanie: I
Wydawca:
Wydawnictwo UŚ
Miejsce i rok wydania:
Katowice 2018
Liczba stron:
282
Oprawa:
Miękka
ISBN:
978-83-226-3396-0

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze product

księgarnia

produkt
tylko nowości
typ produktu
Jak skanowano największy atlas świata
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS