wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Galileo w 3D
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


WYCENA NIERUCHOMOŚCI. KOMENTARZ DO USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO (347)

cena: 139.00

KATEGORIE: |nieruchomości |prawo |wycena nieruchomości


Autorzy: Jerzy Dydenko, Tomasz Telega

Opis szczegółowy: Publikacja umożliwia właściwą interpretację przepisów odnoszących się do wyceny nieruchomości. Stan prawny: 1 października 2018 r.

W książce znajdują się komentarze do wybranych przepisów:

  • ustawy o gospodarce nieruchomościami związanych z wycenami nieruchomości oraz
  • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Opracowanie umożliwia:

  • właściwą interpretację przepisów odnoszących się do wyceny nieruchomości,
  • analizę jej procedur i
  • uporządkowanie praktyki wyceny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W drugim wydaniu komentarza autorzy uwzględnili w zakresie dotyczącym przedmiotowej tematyki:

  • zmiany dokonane w 2017 r. i 2018 r. dotyczące m.in. określania wartości nieruchomości,
  • przepisy nowej ustawy z 07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Jej głównym celem jest usprawnienie dotychczasowych procesów przekształcania praw użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w szczególności na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych oraz znaczące ograniczenie ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe.
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla rzeczoznawców majątkowych i osób ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, a także dla tych, których działalność zawodowa związana jest z gospodarką nieruchomościami – sędziów, radców prawnych i adwokatów, pracowników administracji publicznej, bankowców, zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami.


Spis treści:

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dział I. Przepisy ogólne

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego
Rozdział 1. Zasady ogólne
Rozdział 2. Zasoby nieruchomości
Rozdział 3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste
Rozdział 4. Przetargi na zbycie nieruchomości
Rozdział 5. Oddawanie w trwały zarząd
Rozdział 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne
Rozdział 7. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych
Rozdział 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości

Dział III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości
Rozdział 1. Podziały nieruchomości
Rozdział 2. Scalanie i podział nieruchomości
Rozdział 3. Prawo pierwokupu nieruchomości
Rozdział 4. Wywłaszczanie nieruchomości
Rozdział 5. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
Rozdział 6. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
Rozdział 7. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej

Dział IV. Wycena nieruchomości
Rozdział 1. Określanie wartości nieruchomości
Rozdział 2. Powszechna taksacja nieruchomości
Rozdział 3. Badanie rynku nieruchomości

Dział V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
Rozdział 1. Rzeczoznawstwo majątkowe
Rozdział 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Rozdział 3. Zarządzanie nieruchomościami
Rozdział 4. Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej

Dział VI. Przepisy karne i o karach pieniężnych

Dział VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

CZĘŚĆ II. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Określanie wartości nieruchomości przy zastosowaniu poszczególnych podejść, metod i technik wyceny
Rozdział 3. Określanie wartości nieruchomości dla różnych celów
Rozdział 4. Sposób sporządzania, forma i treść operatu szacunkowego
Rozdział 5. Przepis końcowy

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 21.09.2004 r. – Wskaźniki szacunkowe gruntów
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz tablic

Wydanie: II
Wydawca: Wolters Kluwer Polska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2018
Liczba stron: 348
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-8124-735-1
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt