Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum GEODETY


Internetowe Archiwum GEODETY jest ogólnodostępne i zawiera:
• wszystkie artykuły zamieszczone w miesięczniku GEODETA w latach 1995–2023 w postaci osobnych plików PDF;
• wszystkie wydania miesięcznika GEODETA z lat 1995–2023 w postaci plików PDF.
Pliki można ściągać do wykorzystania na własne potrzeby. Copyright GEODETA Sp. z o.o. i następcy prawni. Wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z tłumaczeniami na języki obce.

W przypadku problemów z dostępem do internetowego Archiwum GEODETY prosimy o kontakt mailowy (geoforum@geoforum.pl)


1995199619971998199920002001
2002200320042005200620072008
2009201020112012201320142015
2016201720182019202020212022
2023
| Grudzień 2016, Nr 12 (259) |


• Cyfrowa mozaika. Raport na temat informatyzacji powiatowej geodezji • Stop błędom! Czyli co należy zmienić w przepisach dotyczących numeracji adresowej? • Zabiegi dotyczące poprawy funkcjonowania biegłych sądowych podsumowuje Bogdan Grzechnik • Komunalizacja drogi a podział nieruchomości – przypadek z praktyki ...

powrót

Grzegorz Ninard

Obowiązek przekazywania

Weryfikacja wyników prac geodezyjnych, cz. I. W wyniku wprowadzonych ponad dwa lata temu zmian w prawodawstwie doszło do odwrócenia obowiązującej wcześniej zasady. Poprzednio wszystkie wątpliwości związane z obowiązkiem przekazywania wyników prac geodezyjnych można było rozstrzygać na korzyść administracji geodezyjnej, aktualnie – na korzyść wykonawcy.

Obowiązek przekazywania wyników prac geodezyjnych (w niniejszym artykule rozumie się przez to również prace kartograficzne) do organów administracji publicznej jest starszy od ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r. (DzU z 2016 r., poz. 1629 zm.; dalej Pgik). W sposób jednoznaczny przewidziany był już dekretem z 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (DzU nr 25, poz. 115 ze zm.):
„Art. 9. 1. Wykonawca robót geodezyjnych i kartograficznych obowiązany jest (…) po wykonaniu robót przekazać sporządzone materiały właściwym organom państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej”.

Mniej jednoznacznie, ale ustanawiał taki obowiązek również dekret z 24 kwietnia 1952 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (DzU nr 24, poz. 162):
„Art. 19. 1. Mapy, plany, opracowania graficzne, liczbowe oraz inne dokumenty geodezyjne, mające znaczenie dla mapy gospodarczej Państwa, podlegają przekazaniu do miejscowo właściwych składnic geodezyjnych”.

Wcześniejsze regulacje prawne generalnie takiego obowiązku nie wprowadzały, przyjmując, że rezultaty tego typu prac wytwarzanych bezpośrednio przez organy publiczne lub na potrzeby publiczne są wystarczające dla potrzeb wykonywania zadań publicznych – zob. ustawę z 28 stycznia 1932 r. w sprawie pomiarów Państwa (DzU nr 19, poz. 125) oraz dekret z 30 marca 1945 r. o pomiarach kraju i organizacji miernictwa (DzU nr 11, poz. 58 ze zm.).
Pgik od początku zawierało regulację dotyczącą obowiązku przekazywania wyników prac geodezyjnych do organów administracji publicznej. Zgodnie z art. 12 (w brzmieniu obowiązującym do 10 lipca 2014 r.) wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych był obowiązany, po ich wykonaniu, przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej PZGiK).

• Przekazywanie po nowemu

Po nowelizacji Pgik ustawą z 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU poz. 897) obowiązek ten sformułowany został w art. 12a. Stanowi on w ust. 1, że wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej SGiK), do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac, przekazując:
1) zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b;
2) dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnione kopie.

Natomiast zgodnie z ust. 2 wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazuje właś­ciwemu organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki wykonanych na zamówienie podmiotów pub­licznych, o których mowa w...

Pełna treść artykułu w listopadowym wydaniu miesięcznika GEODETA

powrót

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzy

Polska aplikacja zwycięża w konkursie Hexagonu
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS