wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Geoida od GOCE
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Pierwsze powojenne opracowania kartograficzne

- część 1 z 3 » »»


Już w grudniu 1945 r. ukazało się pierwsze wydawnictwo Służby Topograficznej WP: mapa Polski w skali 1:1 000 000 (z powodu braku odpowiednich czcionek kreś­lona piórkiem, łącznie z nazewnictwem), ukazująca po raz pierwszy kraj w nowych granicach, z polskimi nazwami na Ziemiach Północnych i Zachodnich. Nazwy miejscowości za wschodnią granicą, należące przed wybuchem wojny do Polski, były podane jeszcze według terminologii polskiej. Polskie nazewnictwo zostało także zastosowane na obszarze Ziem Odzyskanych. Wiele nazw nie było jeszcze oficjalnie przyjętych przez Komisję Ustalania Nazw Miejscowości78, dlatego na mapie znajdujemy m.in. Gołonóg zamiast Goleniowa, Dyrłów zamiast Darłowa, Biełogród zamiast Białogardu, Cylichów zamiast Sulechowa, a wyspa Wolin nosi nazwę Wołyń. Mapa przedstawiała nowy podział kraju na województwa i powiaty. Było to wydanie tymczasowe, w niewielkim nakładzie (1000 egz.), przeznaczone prawie wyłącznie do użytku służbowego. Mapa była drukowana, z uwagi na brak odpowiedniego papieru, na dwóch wąskich arkuszach. Do ciekawostek należy zadrukowana (ale nadal czytelna) informacja w legendzie: granice na wschodzie zgodnie z umową w Moskwie 1945 r.; Zaolzie granica z przed i po 1 XI 1938 r. Nie wiadomo, kto i dlaczego kazał tę informację zadrukować79.

W 1947 r. i 1948 r. na podstawie tej mapy wydano kolejne dwie, również w skali 1:1 000 000. Wariant A jako wydanie warstwobarwne zawierał wszystkie elementy krajobrazu naturalnego i kulturowego, oprócz lasów. W wariancie B, przeznaczonym na potrzeby osadnictwa, pokazano obszary zalesione i rzeźbę terenu za pomocą warstwic. Na mapie z 1948 r. przedstawiono nowy przebieg wschodniej granicy państwowej oraz podział administracyjny kraju na 19 województw. Miejscowości za wschodnią granicą mają nazwy radzieckie. Mapa została wydrukowana na jednym arkuszu papieru.

W 1947 r. WIG wydał pierwszą mapę samochodową Polski w skali 1:1 000 000, dzieło oryginalne i nowatorskie. Zawierała ona informacje opisowe dla turystów i po raz pierwszy przedstawiono na niej nie tylko stan dróg o nawierzchni twardej, lecz także rodzaje nawierzchni.

W latach 1947-48 WIG wydał 12-arkuszową mapę Polski w skali 1:500 000. Była to – przemontowana do nowego podziału arkuszowego – przedwojenna Mapa Polski i Krajów Ościennych. Nowy podział zastosowano z uwagi na zmianę granic, chciano prawdopodobnie też, aby mapa obejmowała jak najmniej dawnych terenów Polski. Opracowanie to było szczególnie poszukiwane, gdyż zawierało więcej niż poprzednie polskich nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Jakość druku była znacznie gorsza niż mapy przedwojennej, nie miała też podcieniowanej rzeźby terenu. Jest to mapa ścienna typu gabinetowego; dolny, lewy arkusz (Wałbrzych) zawiera legendę wraz ze szkicem warstwobarwnym w skali 1:4 000 000. W 1953 r. wydano dwa dodatkowe arkusze tej mapy (Lwów i Wilno), nadano im jednak klauzulę „poufne”, co praktycznie powodowało, że nie były one w powszechnym użyciu (tablica 1).

część 1 z 3
1 2 3 » »»
reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt