wiadomościprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Regulamin


Towar z dostawą do domu

(wyciąg z Regulaminu zakupów w KSIĘGARNI Geoforum.pl)

Aby dokonać zakupów w KSIĘGARNI Geoforum.pl, wystarczy dodać do koszyka wybrane towary, a następnie wybrać opcję „twój koszyk” oraz wypełnić i przesłać zamieszczone dalej zamówienie. Zamówiony towar wraz z fakturą VAT zostanie wysłany za pośrednictwam paczkomatu InPost.
Koszty wysyłki w wysokości 16 zł za standardową paczkę ponosi zamawiający.
KSIĘGARNIA prowadzi sprzedaż wyłącznie wysyłkową.
Wszystkie podane ceny zawierają VAT (dla książek wynosi on 5%, a dla miesięcznika GEODETA 8%).

Formy płatności

 • karta/przelew (płatności elektroniczne PayU)
 • przelew na podstawie faktury proforma
 • przelew z terminem płatności (tylko dla instytucji)

Nr konta do realizacji przelewu: 52 1020 1068 0000 1102 0078 5758

Czas realizacji zamówienia
Wysyłka zamówionych książek następuje dwa razy w tygodniu. W przypadku chwilowego braku towaru w magazynach KSIĘGARNI Geoforum.pl Klient jest o tym fakcie niezwłocznie informowany.

Zwrot towarów
Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszej KSIĘGARNI bez podania przyczyny. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. O zwrocie towaru sprzedawca musi być poinformowany pisemnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki. KSIĘGARNIA gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru i kosztom wysyłki, natomiast Klient ponosi koszt zwrotu towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnej informacji o zwrocie towaru przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu (pod warunkiem wcześniejszego dokonania zwrotu towaru przez Klienta).

WRÓĆ DO ZAMÓWIENIA

Chętnie odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania związane z działaniem KSIĘGARNI Geoforum.pl. Prosimy o kontakt telefoniczny (22) 646-87-44, (22) 849-41-63 lub e-mailowy redakcja@geoforum.pl.

Regulamin zakupów w KSIĘGARNI Geoforum.pl


 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Księgarni Geoforum.pl oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i prowadzonej sprzedaży. Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Księgarnia Geoforum.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem sieci internet. Informacje o towarach Księgarnia zamieszcza na stronie www.geoforum.pl.
  3. Księgarnia Geoforum.pl prowadzona jest przez GEODETA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000099112, NIP 521-10-14-591, REGON 010973634.
  4. Kontakt z Księgarnią jest możliwy:
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej: redakcja@geoforum.pl
   • telefonicznie lub faksem pod nr 22 849-41-63, 22 646 87 44.
  5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej http://geoforum.pl/?menu=46976,47052&page=bookstore_mode&link=ksiegarnia-zasady w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w dowolnej chwili.
  6. Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności oraz RODO.
 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Księgarnia Geoforum.pl – prowadzony przez spółkę GEODETA Sp. z o.o. sklep internetowy działający pod adresem www.geoforum.pl i sprzedający towary za pośrednictwem internetu;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Księgarnia skompletuje zamówienie i przekaże je do paczkomatu;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Księgarni Geoforum.pl;
Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego;
Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line za pośrednictwem systemów płatności on-line;
PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne wyposażone w czytnik PDF;
Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity DzU z 2016 r., poz. 380);
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU z 2014 r., poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity DzU z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)

 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień
  1. Księgarnia Geoforum.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem sieci internet. Informacje o towarach Księgarnia zamieszcza na stronie www.geoforum.pl.
  2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową www.geoforum.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. komputer z dostępem do internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Firefox w wersji 25 lub nowszej lub Chrome w wersji 30 lub nowszej,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  3. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Księgarni Geoforum.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Księgarni zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług z Księgarnią.
  4. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia udostępnionego na stronie Księgarni Geoforum.pl obejmującego dane potrzebne do realizacji zamówienia.
  5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Księgarni Geoforum.pl i udostępnionego na niej formularza zamówienia należy dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów oraz informacji dostępnych na stronie.
  6. Wybór towarów zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  7. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:
   1. podać nazwy zamawianych towarów i ich ilość,
   2. podać dane potrzebne do realizacji zamówienia, a w szczególności: dane do wystawienia faktury, adres email, nr telefonu oraz adres paczkomatu,
   3. wybrać sposób płatności spośród dostępnych w Księgarni.
  8. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Księgarnią a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT.
  9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Księgarnia zawiadomi o tym fakcie Klienta. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa powyżej, Księgarnia zwróci wpłacone pieniądze.
  10. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
   1. częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
   2. anulowanie całości zamówienia.
  11. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem, a niedostarczony, Księgarnia zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale Zwrot należności Klientom.
  12. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień aż do wyczerpania zapasów.
  13. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.
 1. Ceny towarów
  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Księgarni:
   1. podawane są w złotych polskich,
   2. zawierają podatek VAT (dla książek wynosi on 5%, a dla miesięcznika GEODETA 8%),
   3. nie zawierają kosztów dostawy.
  2. Koszt dostawy standardowej paczki wynosi 13 zł brutto.
  3. Księgarnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  4. Promocje w Księgarni nie podlegają łączeniu.

 1. Czas realizacji zamówienia
  1. Wysyłka zamówionych książek następuje 2 razy w tygodniu.

 1. Formy płatności
  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
   1. karta/przelew (płatności elektroniczne PayU) – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu płatności,
   2. przelew na podstawie faktury proforma – realizacja zamówienia rozpoczyna się po opłaceniu faktury proforma,
   3. przelew z terminem płatności (tylko dla instytucji) – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia.
  2. Numer konta do realizacji przelewu: 52 1020 1068 0000 1102 0078 5758

 1. Reklamacje
  1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Księgarni Klient może zgłaszać pisemnie pod adresem redakcja@geoforum.pl. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Księgarni.
  2. Księgarnia zobowiązana jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji. Na zasadach określonych w kodeksie cywilnym Klient może żądać: obniżenia ceny towaru, wymiany towaru na wolny od wad albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
   W dwóch ostatnich przypadkach Klient powinien odesłać towar na adres Księgarni:
   GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa.
   Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem wady towaru.
  3. Księgarnia Geoforum.pl niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna) Księgarnia zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale Zwrot należności Klientom.

 1. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia zalacznik_do_regulaminu_zakupow_w_ksiegarni_geoforum.doc będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu. Oświadczenie Klient powinien złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (redakcja@geforum.pl) lub pocztą tradycyjną (GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa) oraz dokonać zwrotu towaru do Księgarni Geoforum.pl.
  2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  3. Księgarnia Geoforum.pl dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale Zwrot należności Klientom.
  4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Księgarni Geoforum.pl.

 1. Zwrot należności Klientom
  1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień ustawy o prawach konsumenta w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Księgarnię do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Księgarni Geoforum.pl zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (pod warunkiem wcześniejszego dokonania zwrotu towaru przez Klienta).
  2. Zwrot następuje na konto wskazane przez Klienta.
  3. Księgarnia Geoforum.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych (imię, nazwisko, adres, numer konta).

 1. Dane osobowe
  1. Składając zamówienie w Księgarni Geoforum.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie GEODETA Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. Klienci Księgarni Geoforum.pl mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 1. Postanowienia końcowe
  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a GEODETA Sp. z o.o.
  2. Księgarnia Geoforum.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  3. Księgarnia Geoforum.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
  4. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Księgarnią Geoforum.pl zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego z 17 listopada 1964 roku (DzU nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 10 kwietnia 2020 roku.
  7. Księgarnia Geoforum.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Księgarnię, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.geoforum.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
  8. Wszelkie dodatkowe pytania związane z działaniem Księgarni Geoforum.pl. prosimy kierować telefonicznie (22) 646-87-44, (22) 849-41-63 lub e-mailowo redakcja@geoforum.pl.


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Intergeo 2022 - 10 technologicznych trendów w geodezji
czy wiesz, że...
© 2005-2023 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Anna Wardziak
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

geoforum@geoforum.pl
prześlij newsa


Reklama
reklama@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS